PENGAKAP KANAK-KANAK : Modul Kursus Manikayu 1

Embed Size (px)

Citation preview

PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA( THE SCOUTS ASSOCIATION OF MALAYSIA )RUMAH B-P, JALAN HANG JEBAT, 50150 KUALA LUMPUR.

KURSUS LATIHAN KEPIMPINAN MANIKAYU ( PENGENALAN )WOOD BADGE LEADERSHIP TRAINING COURSE( INTRODUCTION )

DERAF DISEDIAKAN OLEH: PASUKAN LATIHAN NEGARA PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA.

CADANGAN JADUAL KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU (KURSUS PENGENALAN)

MASA 0800 - 0830 0830 - 0900 0900 - 1000 1000 - 1030 1030 - 1115 1115 - 1200 1200 - 1245 1245 - 1430 1430 - 1515 1515 - 1600 1600 - 1645 1645

SIDANG

MINIT 30m 30m

TAJUK Pendaftaran Peserta Taklimat Kursus dan Pengenalan Jurulatih. TUJUAN DAN DASAR KEPENGAKAPAN REHAT PERSETIAAN DAN UNDANG-UNDANG PENGAKAP DASAR KEAGAMAAN REKOD DAN DOKUMEN KUMPULAN. REHAT, MAKAN DAN SOLAT SKIMA LATIHAN KEPIMPINAN SEJARAH KEPENGAKAPAN PAKAIAN SERAGAM PENGAKAP MAJLIS PENUTUP DAN PENYAMPAIAN SIJIL

1

60m 30m 45m 45m 45m 105m 45m 45m 45m

2 3 4

5 6 7

KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU (PENGENALAN)

SIDANG 1. Tajuk 2. Masa 3. Objektif : : :

1. TUJUAN DAN DASAR KEPENGAKAPAN . 60 minit.

Di akhir sidang peserta kursus dapat memahami : 3.1. Tujuan dan Dasar Persekutuan Pengakap Malaysia 3.2. Apa itu kepengakapan. 3.3. Prinsip Asas Kepengakapan. 4. Kaedah : 4.1. 4.2. Perbincangan. Ceramah.

5. Nilai-Nilai Murni : 5.1. 5.2 5.3. 5.4. 5.5. 6. Alat Bantu : 6.1. Bertanggungjawab. Menurut perintah. Membantu orang lain. Boleh dipercayai. Kepimpinan. Komputer dan LCD.

7. Penyampaian Pengajaran 7.1. Langkah Satu: (10 minit) Menerangkan Tujuan dan Dasar Persekutuan Pengakap Malaysia dengan merujuk P.O.R. BAHAGIAN II. Peraturan 1 & 2 (30 minit) Menerangkan erti Pengakap dengan mengaitkan program aktiviti pengakap dengan ciri-ciri berikut : mencabar, seronok, mencuba, meneroka, dsb. bagi membantu perkembangan diri muda-remaja. (10 minit) Membincangkan Prinsip Asas Kepengakapan dengan mengaitkan definisi berpengakap serta matlamat berpengakapan.

7.2.

Langkah Dua: -

7.3.

Langkah Tiga: -

7.4.

Langkah Empat: -

(10 minit) Membincangkan prinsip-prinsip berpengakap berpandukan kepada Persetiaan Pengakap dan Undangundang Pengakap LAMPIRAN 1A

APA ITU KEPENGAKAPAN1. 2. Suatu Program Aktiviti yang penuh Cabaran dan Keseronokan. Pergerakan Belia Antarabangsa bagi melatih Muda-Remaja menjadi Warganaeara yang berguna Suatu Aktiviti Fizikal dan Mental serta keinginan untuk Meneroka, Menyelidik dan memajukan Diri Muda-Remaja. Memberikan Suatu Pengalaman Baru yang Mencabar (Advanturous). Bagaimana Untuk mengatasi Cabaran dan Penggunaan Peralatan dengan selamat. Merupakan Suatu Pemelajaran,. Peluang Muda-Remaja Belajar lebih efektif melalui Perbincangan dan Memprektikkan apa yang dipelajari. . Merupakan Suatu Program yang mempunyai Ciri-Ciri: 7. Situasi Sebenar Kehidupan Muda Remaja. Membantu Menyelsaikan Masalah. Mencapai Kejayaan melalui Minat. Menyalurkan idea-idea baru secara terus. Pengalaman yang seimbang mengikut peringkat umur. Tersusun, progresif dan sistematik. Kreatif dan memupuk bakat Kepimpinan.

3.

4.

5.

6.

Merupakan Suatu Dunia Baru: Mempunyai Ruanag untuk Berinteraksi, Bergaul dengan Rakan Sebaya, Bebas dari Kongkongan Kehidupan Keluarga Seharian. Merupakan Suatu Kumpulan Untuk: Mencari Pengalaman Baru. Melakukan sesuatu dalam Kumpulan Kecil (Patrol) Bersama dan Belajar dari Rakan Sebaya. Memperkembangkan Diri dan Menyesuaikan Diri mengikut kehendak Individu. Melibatkan Diri dalam Mencapai Sesuatu Kejayaan. Hidup Bersama dan Memberikan Sumbangan dalam Kumpulan.

8.

9.

Merupakan Kepimpinan - Memperkembangkan Kemahiran dan Bakat Kepimpinan dan Memainkan Peranan sebagi Pemimpin dalam Kumpulan Kecil. Merupakan Suatu Keseronokan _. - Keseronokan Merupakan Suatu Program Pengakap yang Menggunakan Cara

10.

dan Kaedah Pengakap.

B-P Berkata Jika Pengakap itu Tidak Ada Keseronokan maka ia akan Kehilangan Daya Tarikan dan Kejayaan LAMPIRAN 1B

PRINSIP ASAS KEPENGAKAPANPrinsip Asas dalam Kepengakapan berdasarkan kepada Asas-Asas dalam Pergerakan Pengakap yang digabungkan dalam elemen berikut: 1. 2. 3. 4. 1. Pengertian / Difinasi Pengakap. Matlamat Kepengakapan Prinsip-Prinsip Kepengakapan Cara dan Kaedah Pengakap.

DIFINASI PENGAKAP. Pergerakan Sukarela Bebas dari Politik. Melatih Golongan Muda Remaja. Terbuka kepada Semua.

2.

MATLAMAT PENGAKAP. Untuk Melatih golongan Muda-Remaja bagi melahirkan Individu yang Berpotensi dari segi Fizikal, Intelek, Sosial dan Rohani serta Bertanggungjawab terhadap Dirinya, Masyarakatnya, Agamanya, Negaranya dan Masyarakat Antarabangsa.

3.

PRINSIP-PRINSIP KEPENGAKAPAN. Kepercayaan Kepada Tuhan. Tanggungjawab Kepada Masyarakat dan Negara Perkhidmatan Kepada Diri Sendiri. Berdasarkan Kepada Persetiaan dan Undang-Undang Pengakap.

4.

CARA ATAU KAEDAH PENGAKAP. Suatu Sistem Pemelajaaran Memajukan Diri Sendiri Melalui:

-

Persetiaan dan Undang-Undang Belajar Sambul Membuat./Bermain. Mempunyai Kumpulan Kecil (Sistem Patrol) Skim Latihan Kemajuan yang prograsif (Sukatan Pelajaran)

LAMPIRAN 1C

PRINSIP ASAS KEPENGAKAPANTUJUAN DAN DASAR PERSEKUTAN PENGAKAP MALAYSIA Akta Parlimen No. 38 Tahun 1968 dengn Pindaan-Pindaan No.143 Tahun 1974 dan No. 409 Tahun 1989 dalam Undang-Undang Malaysia yang diperbadankan sebagai Akta (Perbadanan) Persekutuan Pengakap Malaysia. Dasar Pertubuhan Undang-Undang (P.O.R.)

BAHAGIAN II TUJUAN DAN DASAR TUJUAN 1. (a) Tujuan Persekutuan ini bagi memajukan anak-anak menjadi rakyat yang baik dengan membentuk sifat perangainya melatih tabiatnya supaya biasa tajam pemerhatiannya, menurut perintah dan percayakan kebolehan dirinya menanamkan semangat taat setia dan menimbangkan orang lain. mengajar mereka berkhidmat dan berguna kepada orang ramai, dan membuat sendiri benda-benda yang berguna bagi dirinya memajukan kesihatan tubuhnya, fikirannya dan semangatnya terhadap ugama. (b) Cara latiahn yang tertentu bagi PENGAKAP ialah dengan penerimaannya sebagai ahli kepada sesuatu persaudaraan yang disukainya, dipandu oleh pemimpin dewasa, yang beransuransur dikelolakan sendiri dalam kumpulan-kumpulan lengkongan um,ur yang bertingkat-tingkat, seterusnya: dengan membukakan kepadanya bertutus-turut gerakerja-gerakerja dan kejayaankejayaan yang sesama disukai diluar-luar dan peluang-peluang berkhidmat kepada orang lain, dengan memberikan kepadanya beransur-ansur tanggungjawab yang bertambah-tambah untuk dirinya dan orang-orang lain, supaya dia mempunyai kelayakan, berdikari, perangai baik, boleh diharap dan kuasa berkerjasama dan kepimpinan.

DASAR 2. Dasar dan amalan Persekutuan ini adalah berdasarkan atas Undang-Undang Pengakap dan Persetiaan Pengakap. Persetiaan Pengakap dan Undang-Undang Pengakap

rasmi adalah dalam Bahasa Mayasia, tetapi kiranya mustahak, Persetiaan dan Undang-Undang itu dalam Bahasa Inggeris yang disahkan seperti tersebut dalam Peraturan-Peraturan ini boleh digunakan.

KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU (PENGENALAN)

Unit SIDANG 1. 2. 3.

:

SEMUA UNIT 2 PERSETIAAN DAN UNDANG-UNDANG PENGAKAP 45 minit. : Diakhiri sidang peserta kursus akan mendapat, 3.1. 3.2. 3.3 3.4. Memahami falsafah di dalam Persetiaan Pengakap Menghayati dan mematuhi Undang-Undang Pengakap. Menerapkan nilai-nilai murni yang tersurat dan tersirat dalam Persetiaan dan Undang-Undang Pengakap. Mengetahui bila persetiaan Pengakap dilafazkan

Tajuk : Masa : Objektif

4.

Kaedah

: Perbincangan

5.

Nilai-nilai Murni 5.1. 5.2. 5.3. Menjadi warganegara yang baik Bertimbang rasa terhadap orang lain Mengamalkan budi pekerti yang baik

6.

Alat Bantu 6.1. 6.2. 6.3. Carta Komputer LCD.

7. Penyampaian Pengajaran 7.1. Langkah Satu (05 minit)

Seorang peserta kursus dipilih untuk melafazkan Persetiaan Pengakap. 7.2. Langkah Dua: (30 minit)

- Menerangkan maksud Persetiaan Pengakap. - Menerangkan dan menunjukkan cara membuat persetiaan - Menjelaskan bila ahli Pengakap dan Pemimpin Pengakap melafazkan Persetiaan Pengakap (Rujuk P.O.R BAHAGIAN II, Peraturan 3, 4 dan 5) 7.3. Langkah Tiga: (10 minit)

- Peserta diajar menyanyikan lagu Undang-Undang Pengakap. menyanyi beramai-ramai

8.

Lampiran. 8.1. Persetiaan Pengakap 8.2. Undang-undang Pengakap

LAMPIRAN 2A

PERSETIAAN DAN UNDANG-UNDANG PENGAKAPPERSETIAAN PENGAKAPBahawa Dengan Sesungguhnya Saya berjanji dan Bersetia, yang saya Dengan Seberapa Daya Upaya Saya, Akan TAAT KEPADA TUHAN RAJA DAN NEGARA MENOLONG ORANG PADA SETIAP MASA MENURUT UNDANG-UNDANG PENGAKAP Persetiaan dan Undang-Undang Pengakap adalah Asas dalam Pengakapan. Menjalankan aktiviti Pengakap tanpa Persetiaan dan Undang-Undang Pengakap adalah satu Kesalahan. Tanpa Persetiaan dan Undang-Undang itu maka ianya Bukan Pengakapan. Ia mungkin satu Kelab Muda-Mudi yang sangat bagus. tetapi bukanya satu Kumpulan Pengakap..

UNDANG-UNDANG PENGAKAP. 1. Pengakap adalah seorang yang sentiasa dipercayai, bermaruah dan mempunyai kehormatan diri. 2. Pengakap adalah seorang yang taat kepada Yang di-Pertuan Agong serta rajaraja dan kepada pemimpin-pemimpin pengakapnya, ibu bapanya, majikannya dan orang-orang di bawahnya. 3. Pengakap adalah wajib menjadikan dirinya berguna dan menolong orang pada setiap masa.

4. Pengakap adalah sahabat pada sekelian orang dan saudara kepada lain-lain pengakap walau apa negeri, pangkat dan agamanya sekalipun. 5. Pengakap adalah seorang yang baik dan sampurna budi pekertinya dan sentiasa berbudi. 6. Pengakap adalah baik dan kasih pada binatang. 7. Pengakap adalah seorang yang sentiasa menurut perintah dan suruhan ibu bapanya, ketua patrolnya atau pemimpin-pemimpin pengakapnya tanpa apaapa soalan. 8. Pengakap adalah seorang yang sentiasa sabar dan manis air mukanya walau dalam masa kesusuhan. 9. Pengakap adalah seorang yang berjimat dan bercermat. 10. Pengakap adalah bersih dan suci fikirannya, perkataannya dan perbuatannya. HORMAT PENGAKAP Seorang pengakap memberi hormat dengan menggunakan tangan kanan. Tiga jari yang digunakan menjelaskan dan mengingatkan ketiga-tiga bahagian Persetiaan Pengakap. Hormat digunakan semasa: 1. Bertemu pengakap lain sama ada dalam atau luar negeri. Bagi menunjukkan persaudaraan dan penghormatan. Apabila menemui pemimpin, penolong pemimpin dan ketua patrol. Selepas mengibar bendera atau semasa menaikkan bendera negeri, dan bendera pengakap. Dalam istiadat menerima anugerah, lencana dan sijil.

2. 3.

4.

LAMPIRAN 2B

TUJUAN DAN DASAR PERSEKUTAN PENGAKAP MALAYSIA Akta Parlimen No. 38 Tahun 1968 dengn Pindaan-Pindaan No.143 Tahun 1974 dan No. 409 Tahun 1989 dalam Undang-Undang Malaysia yang diperbadankan sebagai Akta (Perbadanan) Persekutuan Pengakap Malaysia. Dasar Pertubuhan Peraturan (P.O.R.)

PERSETIAAN PENGAKAP 3. Waktu dilantik, PENGAKAP membuat Persetiaan berikut:Bahawa dengan sesungguhnya, saya berjanji dan bersetia Yang saya dengan seberapa daya upaya saya, akan TAAT KEPADA TUHAN, RAJA DAN NEGARA MENOLONG ORANG PADA SETIAP MASA MENURUT UNDANG-UNDANG PENGAKAP. Dalam Bahasa Inggeris On My Honour, I promise that I will do my best TO DO MY DUTY TO GOD, RULER AND COUNTRY TO HELP OTHER PEOPLE AT ALL TIME TO OBEY THE SCOUT LAW

PEMIMPIN PENGAKAP 4. Pemimpin-Pemimpin Pengakap yang menerima Tauliah mereka pada kali pertamanya hendaklah mengulangi Persetiaan Pengakap seperti dalam Peraturan 3.

ORANG-ORANG LAIN 5. Orang-orang lain yang menjadi ahli Persekutuan ini menurut Peraturan-Peraturan ini boleh membuat Persetiaan Pengakap seperti dalam Peraturan 3 kiranya mereka suka.

KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU (PENGENALAN)

Unit SIDANG 1. 2. 3.

: :

SEMUA UNIT 3 DASAR KEAGAMAAN 45 minit. : Diakhiri sidang peserta kursus akan mendapat, 3.1. 3.2. 3.3. Memahami dasar keagamaan dalam Persekutuan. Tugas pemimpin dan pelaksanaan amalan keagamaan Menghormati kepercayaan orang lain

Tajuk : Masa : Objektif

4.

Kaedah

: Perbincangan

5.

Nilai-nilaai Murni 5.1. 5.2. 5.3. Hormat-menghormati Bertanggungjawab. Taat dan patuh

6.

Alat Bantu

6.1. 6.2.

Komputer LCD

7.

Penyampaian Pengajaran 7.1. Langkah Satu: (10minit)

Menerangkan dasar agama seperti yang diperuntukkan dalam P.O.R SEKSYEN V. Peraturan.17. (20 minit)

7.2.

Langkah Dua: -

Menerangkan peranan pemimpin dalam memastikan amalan keagamaan contoh; solat dijalankan Menerangakan perlunya diadakan pengajian keagamaan di kumpulan (15 minit)

7.3.

Langkah Tiga: -

Menjelaskan tanggungjawab pemimpin menggalakkan amalan mengikut kepercayaan agama masing-masing dan dilarang amengadakan upacara keagamaan yang berlainan disatukan dalam kumpulan. Menentukan tiada ahli Pengakap menghadiri kumpulan agama selain dari agama yang dianutinya.. LAMPIRAN 3A

PERKEMBANGAN KEAGAMAANCabutan daripada Akta Parlimen No. 38 Tahun 1968 pindaan-pindaan No. 143 Tahun 1974 dan No. 409 tahun 1989 dalam Undang-Undang Malaysia yang diperbadankan sebagai Akta (Perbadanan) Persekutuan Pengakap Malaysia. Dasar Pertubuhan Undang-Undang (P.O.R)

SEKSYEN III DASAR UGAMA Dasar Ugama 17. (1) Persekutuan ini tidak terhad kepada sesuatu ugama, Walau bagaimana pun, adalah diharapkan bahawa tiap-tiap seorang pengakap hendaklah mengamalkan kerja-kerja ugama yang mereka anutinya dan menghormatkan kepercayaan orang-orang lain. Dalam suatu kumpulan yang mengandungi ahliahlinya dari satu ugama sahaja. Pemimpin Kumpulan ini boleh mengaturkan sembahyang dan pelajaran bagi ugama itu yang difikirkan baik dengan berunding dengan pegawai ugama yang berkenaan.

(2) Dalam suatu kumpulan yang mengandungi ahli-ahli daripada berbagaibagai ugama, adalah menjadi tanggungjawab Pemimpin-Pemimpin menggalakkan mereka membuat ibadah mengikut cara ugama mereka masing-masing dan janganlah diadakan satu sembahyang yang khas bagi kesemuanya dalam kumpulan itu. Jika ada tegahan tidak membenarkan pengakap itu menghadiri perkumpulan ugama selain daripada perkumpulan ugamanya sendiri. Maka Pemimpin-Pemimpin Pengakap dalam Kumpulan hendaklah menjaga supaya tegahan itu dipatuhi selagi pengakap itu berada di bawah kawalannya.

KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU (PENGENALAN)

Unit SIDANG 1. Tajuk 2. Masa 3. Objektif

: : : : :

Semua Unit 4 REKOD DAN DOKUMEN KUMPULAN 45 minit.

Diakhiri siding peserta kursus akan mendapat, 3.1. Mengenal pasti jenis-jenis barang PPM digunakan dalam mentadbir kumpulan 3.2. Mengetahui pentingnya proses pengisian barang bagi keperluan/kegunaan urusan kepengakapan. 4. Kaedah : 4.1. 4.2. 5. Nilai-Nilai Murni 5.1. Bertanggungjawab Perbincangan Pameran

5.2.

Ketepatan

6. Alat Bantu 6.1. 6.2. Contoh-contoh barang Komputer dan LCD

7. Penyampaian Pengajaran 7.1- Langkah Satu: (15 minit) -Menerangkan kegunaan barang bagi tujuan Pembaharuan dan Pendaftaran Kumpulan Baru dan Daftar Keahlian Pengakap. : Borang PPM-8, PPM-8(C) : Borang PPM-1(A), PPM-1(B)

7.2. Langkah Dua: (15 minit) - Menerangkan kegunaan barang bagi tujuan permohonan tauliah. : Borang PPM 9(A). : Tauliah sementara dan tauliah tetap. : Syarat-syarat bagi tauliah tetap.

7.3. Langkah Tiga: (15 minit) - Menerangkan keperluan menyimpan rekod-rekod dan dokumen lain di kumpulan. : Buku log kumpulan : Rekod Iventori : Rekod Kehadiran : Rekod Kemajuan Diri

KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU (PENGENALAN)

Unit SIDANG 1. Tajuk 2. Masa 3. Objektif

: : : : :

Semua Unit 5 SKIMA LATIHAN KEPIMPINAN 45 minit.

Diakhiri siding peserta kursus akan mendapat, 3.1. Memahami objektif latihan kempimpinan. 3.2. Mengetahui dasar latihan yang disediakan oleh Persekutuan Pengakap. 3.3. Mengetahui aliran perkembangan latihan untuk pemimpin. 4. Kaedah 5. Nilai Murni : Perbincangan

5.1. 5.2. 5.3.

Tanggungjawab Komited Semangat kesukarelaan

6. Alat Bantu 6.1. 6.2. Carta Komputer dan LCD.

7. Penyampaian / Pengajaran 7.1. Langkah Satu: (10 minit) - Menjelaskan dasar latihan yang disediakan oleh Persekutuan Pengakap. - Menerangkan keperluan pemimpin unit bagi sokongan peribadi melalui latihan.formal dan tidak formal 7.2. Langkah Dua: (15 minit)

- Menerangkan objektif skima latihan kepimpinan dalam membantu perkembangan sikap, kemahiran berpengakap dan ilmu pengetahuaan kepengakapan.. 7.3. Langkah Tiga: (20 minit) Menerangkan aliran perkembangan latihan kepimpinan yang prograsif : kursus pengenalan, krusus asas, latihan sambil berkhidmat, krusus lanjutan, penilaian dan pencalonan, anugerah manik kayu.

8. Lampiran: - Carta aliran Skima Latihan Kursus Kepimpinan Manik Kayu LAMPIRAN 5A

6.0.

SKIM LATIHAN KEPIMPINAN Skim Latihan Bagi Pemimpin Unit dikenali sebagai LATIHAN KEPIMPINAN MANIK KAYU atau WOOD BADGE LEADERSHIP TRAINING . Ia merupakan latihan prograsif yang mengandungi lima peringkat dalam jangka masa setahun (12 bulan) di mana pemimpin yang berjaya akan dianugerahkan dengan Manik Kayu (dua butir).

6.1

KURSUS PENGENALAN

Kursus Latihan pertama secara formal kepada Pemimpin unit dan Bakal Pemimpin. Ia dijalankan selama lapan (8) jam dikendalikan oleh Penolong Jurulatih dan Jurulatih. Kursus ini memberi penerangan, penjelasan mengenai pengertian Apa Itu Kepengakapan., serta maklumat dan perkembangan umum Pergerakan Pengakap. Kursus Pengenalan

melayakan Pemimpin Unit memperolehi Tauliah Sementara. Kursus ini adalah wajib bagi mengikuti kursus seterusnya.

6.2.

KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT SATU.

Dikenali sebagai KURSUS ASAS. Ia dijalankan di Pusat Latihan atau tempat yang sesuai dan lengkap dengan kemudahan untuk menjalankan latihan amali. Kursus ini dijalankan selama 3 hari 2 malam mengikut unit-unit (PKK/PM/PR/PK) dan peserta diwajibkan tidur di khemah. Ia diketuai oleh Penolong Jurulatih atau Jurulatih.. Kandungan latihan kursus adalah: asas merancang, pelaksanaan program dan kemahiran berpengakap. Setelah tamat kursus peserta diharapkan boleh mengendalikan unit di kumpulan dengan berkesan.

6.3.

KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT DUA

Kursus ini merupakan Kursus Tak Formal atau Latihan Sambil Berkhidmat di mana Pemimpin Unit akan menjalankan dan mengandalikan aktiviti kepengakapan di kumpulannya atau kumpulan lain, dibawah bimbingan dan bantuan pemimpin yang berkelayakan dan pemegang Manik Kayu dari kumpulannya, atau Ahli Pasukan Latihan Daerah yang dilantik oleh Pesuruhjaya Daerah. Pembimbing bertanggungjawab memberikan latihan yang betul melalui demonterasi, lawatan ke terup lain, perbincangan dan pertukaran idea di mesyuarat pemimpin di peringkat daerah. Selepas ini Pemimpin ini disahkan dan diberikan Tauliah Tetap.

6.4.

KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT TIGA

Dikenali sebagai KURSUS LANJUTAN. Ia mengandungi dua (2) peringkat yang dijalankan pada jarak masa tidak mlebihi dari 4 minggu. Tempoh kursus adalah seperti berikut: Peringkat Satu: Peringkat Dua: 3 hari 2 malam untuk semua Unit. 3 hari 2 malam untuk Unit PKK 4 hari 3 malam untuk Unit PM/PR/PR.

Kursus ini hendaklah diketuai oleh seorang Jurulatih dan dibantu oleh Penolong Jurulatih serta Pembimbing. Kursus ini dijalankan di Pusat Latihan dengan keperluan dan peralatan latihan yang lengkap dan mencukupi. Peserta dikehendaki menyediakan Tapak Perkhemahan yang mematuhi piawai (Camping Standard) dan menyediakan makanan sendiri. Tujuan Kursus Lanjutan ini adalah memperkembangan lagi kemahiran berpengakap, merancang dan melaksanakan serta mengkaji dan menilai perkara - perkara asas kepengakapan. dengan memprektikkan kaedah dan cara pengakap seperti amalan dan penghayatan Persetiaan dan Undang-Undang Pengakap dan Sistem Berpatrol..dengan menititkberatkan unsur-unsur kepengakapan sepereti; keseronokan, aktiviti mencabar,. kerjasama, kepimpinan, belajar sambil membuat dan sebagainya. Peserta juga akan diberikan satu Projek Pendek di akhir Peringkat Satu untuk disediakan dan dipersembahkan dalam siding di Peringkat dua nanti.

Bagi unit PM/PR/PK akan menjalankan pengembaraan / ekspidisi pada jarak yang ditetapkan dan bermalam semalam di luar pusat serta melaksanakan tugasan yang diberikan sepanjang pengambaraan / ekspidisi.

6.5.

PELAKSANAAN PENGALAMAN DAN PENILAIAN

Tempoh melaksanakan pengalaman dan amali dalam kumpulannya selama empat (4) bulan dibawah kelolaan seorang Pembimbing yang terdiri daripada Pemimpin di kumpulannya atau Ahli Pasukan Latihan Daerah yang dilantik oleh Pesuruhjaya Daerah. Penilian akhir akan dibuat oleh Pembimbing yang akan mengesahkan dan mencalonkan Pemimpin Unit itu dianugerahkan Manik Kayu dengan melengkapkan Borang-borang yang berkaitan.

KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU (PENGENALAN) Unit SIDANG 1. Tajuk 2. Masa 3. Objektif : : : Diakhiri siding peserta kursus akan mendapat, : SEMUA UNIT 6 SEJARAH KEPENGAKAPAN 45 minit.

3.1. 3.2. 3.3.

Menghayati ketokohan Pengasas Pergerakan Pengakap sedunia. Memahami perkembangan sejarah kepengakapan di Malaysia. Menghargai sumbangan kepimpinan Pengakap dalam perkembangan berpengakap.

4. Kaedah

:

Ceramah

5. Nilai-Nilai Murni 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. Kasih-sayang Menghormati Bersyukur Menghargai Mengenang Jasa

6. Alat Bantu 6.1. 6.2. Gambaran Risalah

7. Penyampaian Pengajaran 7.1. Langkah Satu: (15 minit) -Menerangkan riwayat hidup pengasas Pergerakan Pengakap. - B.P semasa budak. - B.P sebagai tentera.

7.2. Langkah Dua: (15 minit) - Menerangkan permulaan pergerakan Pengakap (Perkhemahan di Pulau Brown Sea) - Kisah BP sebagai Ketua Pengakap Sedunia - Kisah BP di akhir hayatnya.

7.3. Langkah Tiga: (15 minit) - Menerangkan Perkembangan Pengakap di Malaysia, di negerinegeri Tanah Melayu dan di Sabah dan Sarawak

8. Lampiran. - Gambar Carta

LAMPIRAM 6A

SEJARAH PENGAKAPA. RIWAYAT HIDUP PENGASAS PERGERAKAN PENGAKAP LORD B-P

Pada 22hb, Febuari 1857 seorang bayi telah dilahirkan di sebuah rumah berhampiran Hyde Park London. Bayi itu dinamakan ROBERT STEPHENSON SMYTH BADEN POWELL ( B-P ) mempunyai 7 orang adik beradik. Bapanya bernama Reverend H.G. Baden Powell, ialah seorang Mahaguru (Professor) di University of Oxford. Bapa B-P meninggal dunia ketika B-p berusia 3 tahun. Ibunya adalah anak seorang Laksamana British yang bernama W. T. Smyth. B-P SEMASA BUDAK Sungguhpun kesempitan hidup kerap menimpa keluarga yang ramai itu, tetapi kerana kasih saying seorang ibu terhadap anak-anaknya dan kasih saying anakanaknya terhadap ibu mereka, kesempitan sentiasa dapat diatasi. B-P telah telah mendapat banyak pengajaran dari ibunya dan juga belajar di Sekolah Rose Hill di Tunbridge Wells. Dalam Tahun 1870 B-P telah mendapat biasiswa untuk belajar di sebuah sekolah yang bernama Charterhouse di Bandar London. Beliau bukanlah seorang murid yang mempunyai sebarang kelebihan tertentu, tetapi beliau murid yang periang di sekolah itu. Jika ada sebarang keramaian dijalankan di sekolah tersebut, biasanya beliau yang mengetuainya. Dalam tempoh tidak berapa lama dia mula terkenal kerana kebolehannya menjadi penjaga gol pasukan bola Charterhouse. Setiap kali berlakun beliau akan mempersembahkan lakonan yang menyebabkan seluroh isi sekolah tidak kering gusi. B-P DI INDIA, AFRIKA SELATAN & PEPERANGAN B-P telah lulus dari Sekolah Charterhouse ketika umurnya 19 tahun. B-P telah mencapai tempat ke dua dalam peperiksaan Pasukan Tentera Berkuda (Calvary) dan ditauliahkan sebagai Leftenan Muda bagi Pasukan Askar HUSSAR Yang Ke 13 dan ditempatkan di India. Dalam Tahun 1887 B-P berada di Afrika menyertai peperangan menentang keganasan orang-orang Zulu Selepas itu beliau turut sama dalam peperangan dengan orang-orang Ashantidan Matabele.

Di situ beliau digelar KANTANEYE yang bermaksud TOPI BESAR Anak-anak negeri itu amat takut kepada B-P sehingga mereka mengelarnya IMPESSA yang bermakna Serigala yang tak pernah tidur kerana kecekalan hatiny, kepintaran menangkap dan kebolehannya yang luar biasa dalam kerja-kerja mengesan. Kejayaan demi kejayaan itu menyebabkan B-P mendapat pangkat yang melompay-lompat dan menjadikan seorang yang masyhor. Dalam tahun 1899 ketika B-P berumur 43 tahun pangkatnya meningkat ke Kolonel. Peperangan telah berlaku dan B-P telah mempertahankan Mafeking daripada kepungan musuh yang berlipat ganda jumlahnya selama 217 hari iaitu dari 13 Oktober 1899 sehingga pasukan bantuan tiba dan menembusi kepungan tersebut pada 18 Mei 1890. Selepas itu B-P dinaikkan pangkat Mejor Jeneral dan segera menjadi pujaan Rakyat di negaranya.

B.

PENGAKAP DILAHIRKAN

Pada Tahun 1901 bila B-P pulang ke England dari Afrika Selatan beliau menulis sebuah buku yang bertaju AIDS TO SCOUTING Selepas cabaran menulis buku itu B-P terus menulis buku

dengan berdasarkan kepada pengalaman-pengalamannya di India dan Afrika. Buku ini adalah bimbingan pengakap untuk askar atau tentera dan turut diminati dan juga telah dijadikan sebagai salah satu buku pelajaran sekolah. Pada tahun 1907 B-P telah membawa sekumpulan budak lelaki seramai dua puluh orang ke Pulau Brownsea di English Channel di Pulau Harbour dengan melangsungkan perkhemahan budak-budak pengakap yang pertama sekali di dunia. Perkhemahan ini ternyata amat berjaya. Pada Tahun 1908 B-P telah menerbitkan sebuah buku yang bertajuk SCOUTING FOR BOYS di mana isi kandungannya manjadi panduan bagi melatih budak-budak menjadi pengakap dan dihiasi dengan lukisan-lukisan menarik oleh B-P. Apabila pergerakan itu mulai berkembang dengan pesat beliau telah berbakti kepada tanah airnya dengan menjalankan latihan generasi muda dan beliau mengambil keputusan untuk berhenti dalam Pasukan Tentera dan mula masuk dalam penghidupan baru dalam PENGAKAP. Pada tahun 1937 sewaktu B-P berumur 83 tahun beliau bersama-sama dengan Isterinya Lady Baden Powell bersama juga dengan anak-anaknya: Peter, Heather dan Betty meninggalkan Bandar London dan Menuju ke Kenya. Afika dan ber mustawtin di sebuah kampung yang aman, padang yang indah, hutan yang menghijau, kemuncak gunung ynag diliputi oleh salji di mana B-P dengan keluarganya berehat setelah lama berbakti kepada dunia. B-P telah meninggal dunia pada 8 Januari 1941 di Piaxto Kenya ketika berumor 83 tahun dan telah dikebumikan di baying-bayang lembut Gunong Kalimanjaro Kenya. .

C.

PERKEMBANGAN PENGAKAP DI MALAYSIA

Sejarah Pergerakan Pengakap di Malaysia dengan keahlian seramai 30 orang mula bertapak di Singapura pada tahun 1910 hasil usaha F.c Sands. Namun begitu sebenarnya pasukan pengakap telah di tubuhkan pada tahun 1908 di Pulau Pinang dan di Selangor pada tahun 1909 tetapi gagal kerana tidak dapat bergerak aktif. Pasukan pengakap kemudiannya telah berkembang di negeri-negeri Tanah Melayu sehingga ke Sabah dan Sarawak Sejarah penubuhan dan pengasasnya adalah seperti berikut: F.C. Sands di Singapura tahun 1910 H.R Cheesman di Pulau Pinang dan Johor tahun 1928 I.R Wheeler di Perak tahun 1926 E.C. Hicks; A.G. Staurt; R.P.S Walker dan C. Bloomfield di Kedah tahun 1922 R. Brunston di Melaka tahun 1925 Bird dan Roger Smith di Negeri Sembilan tahun 1925. Ameen Akhbar di Selangor tahun 1926 A.J. Cracle di Terangganu tahun 1926 Y.M. Tengku Ahmad Tenenggung di Kelantan tahun 1927 Perlis tahun 1931 di bawah naungan Negeri Kedah. Rev. Cannon Thomes Cecil Alaxander di Sabah tahun 1913 Di Sarawak tahun 1915. KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU (PENGENALAN)

Unit

:

SEMUA UNIT

SIDANG 1. 2. 3.

:

7 PAKAIAN SERAGAM PENGAKAP 45 minit. : Diakhiri siding peserta kursus akan mendapat, 3.1. Memahami matlamat bagi semua arahan berhubung dengan pakaian seragam. 3.2. Mengenal pasti bentuk asas pakaian yang digunakan bagi pemimpin (L/W) ; ahli Pengakap (L/W) 3.3. Mengetahui pemakai jenis-jenis lencana Pengakap yang digunakan. 3.4. Memahami hak memakai jenis-jenis pakaian seragam bagi pemimpin dan pesuruhjaya. : 4.1. 4.2.

Tajuk : Masa : Objektif

4.

Kaedah

Pameran Demonstrasi

5.

Nilai-Nilai Murni 5.1. 5.2. 5.3. Alat Bantu 6.1. 6.2

Kekemasan Diri Keseragaman Bangga

6.

Pakaian Seragam Lencana Pengakap

7.

Penyampaian Pengajaran 7.1. Langkah Satu: (20 minit)

Menerangkan bentuk dan jenis pakaian seragam bagi ahli Pengakap (Lelaki/Perempuan). Perbezaan bentuk baju anatara (L/P) dan penggunaan tudung bagi ahli Pengakap perempuan Pemakaian tanda pangkat dan warna mengikut unit (PKK/PM/PR)

7.2.

Langkah Dua: -

(15 minit)

-

Menerangkan pakaian seragam bagi pemimpin (Lelaki/Perempuan) Pemakaian tanda pangkat dibahu atau epulet bagi pemimpin dan penolong pemimpin dan pemimpin kumpulan Perbezaan pemakaian alatan a. Wogle Gillwell

b. c.

Skaf Gillwell Manik Kayu

7.3.

Langkah Tiga: -

(10 minit)

Menerangkan hak memakai pakaian rasmi (No.2) dan pakaian biasa (No.3) bagi Pesuruhjaya dan Pemimpin.

8.

Lampiran. Pakaian Seragam Carta Gambar rajah Pemakaian Lencana Tanda pangkat

PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA( THE SCOUTS ASSOCIATION OF MALAYSIA )RUMAH B-P, JALAN HANG JEBAT, 50150 KUALA LUMPUR.

KURSUS LATIHAN KEPIMPINAN MANIKAYU ( PERINGKAT I )( WOOD BADGE LEADERSHIP TRAINING COURSE )

UNIT PENGAKAP KANAK-KANAKDERAF DISEDIAKAN OLEH: PASUKAN LATIHAN NEGARA PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA.

CADANGAN JADUAL KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT 1 (PENGAKAP KANAK-KANAK) Hari Pertama

MASA 1500 -1600 1600 -1630 1630 -1700 1700 -1900 1900 - 2030 2030 - 2130 2130 - 2230

SIDANG

MINIT 60m 60m 60m

TAJUK Pendaftaran Peserta Taklimat Kursus dan Pengenalan Jurulatih REHAT ISTIADAT PENGAKAP ( Teori dan Amali) REHAT UNIT PENGAKAP KANAK-KANAK PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMIMPIN PENGAKAP PROGRAM LATIHAN PENGAKAP KANAK-KANAK MESYUARAT JURULATIH

1

120m

2 3

60m 60m

2230 - 2330 2230

4

60m

Hari Kedua (PKK)

MASA 0530 - 0630 0630 - 0700 0700 - 0800 0800 - 0830 0830 0930 0930 - 1000 1000 - 1030 1030 - 1300 1300 - 1430

SIDANG

MINIT

TAJUK Bangun Padi dan Solat Malaysia Cergas - Kawad Kaki Kemas Diri dan Sarapan. Laung Agung dan Istiadat Mengibar Bendera PERMAINAN PENGAKAP LAGU-LAGU PENGAKAP DAN YELL REHAT MERANCANG PROGRAM ( Kumpulan Bengkel dan Pembentangan Hasil Bengkel) REHAT, MAKAN DAN SOLAT

30m 60m 30m 5 60m 30m 30m 6 150m 90m

1430 - 1630

7.

120m

1630 - 1700 1700 - 1900 8.

30m 120m

AKTIVITI ASAS 1 PKK Kemahiran Berpebgakap (Sistem Pengkalan) REHAT DAN SOLAT AKTIVITI ASAS 2 PKK Kemahiran Berpengakap (Sistem Pengkalan). REHAT, MAKAN DAN SOLAT CERITA HUTAN MALAM PENGAKAP. SISTEM BERPATROL MESYUARAT JURULATIH

1900 - 2030 2030 - 2130 2130 - 2230 2230 - 2330 2330 9. 10. 11

150m 60m 60m 60m

Hari Ketiga (PKK)

MASA 0530 - 0630 0630 - 0700 0700 - 0800 0800 - 0830 0830 - 1000

SIDANG

MINIT

TAJUK Bangun Pagi dan Solat. MALAYSIA CERGAS Kawad Kaki Kemas Diri dan Sarapan. Laung Agung dan Istiadat Mengibarkan Bendera. PERJUMPAAN PEK MINGGUAN - Amali ORGANISASI KUMPULAN , DAERAH DAN NEGERI MAJLIS PENYAMPAIAN SIJIL .

30m 60m 30m 12 90m

1000 - 1100 1100

13

60m

-

KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT I Unit SIDANG 1. Tajuk 2. Masa 3. Objektif : : : : : Di akhir sidang peserta kursus dapat : 3.1. 3.2. 3.3. 4. Kaedah : 4.1. 4.2. 5. Nilai-Nilai Murni 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. Membuat sehabis baik. kejasama dalam kumpulan. Berdisiplin. Melahirkan semangat kkeluargaan. Perpaduan serta membina persefahaman dan patriotisma. Teori dan amali. Demonstrasi. Memahami erti dan dapat melakukan Hormat, Isyarat dan Berjabat Tangan Pengakap. Memahami dan menjalankan Laung Agung dengan sempurna dan tertib. Memahami dan menjalankan Istiadat Bendera. PENGAKAP KANAK-KANAK 1. ISTIADAT PENGAKAP. 120 minit.

6. Alat Bantu 6.1. 6.2. 6.3. Bendera. Carta. LCD.

7. Penyampaian / Pengajaran 7.1. Langkah Satu: (05 minit) Menerangkan tentang Cara Hormat Pengakap. Bila masa dan di mana memberi Hormat Pengakap. Hormat sebagai salam..

7.2.

Langkah Dua:

(05 minit)

7.3. Langkah Tiga: 7.3.

Menerangkan apa itu Isyarat Pengakap. Cara Isyarat Pengakap dilakukan. Pengertian Isyarat Pengakap. Masa penggunaan. (05 minit) Berjabat Tangan Pengakap. Menerangkan cara Berjabat Tangan dengan pengakap luar negara. Cara Berjabat Tangan Pengakap Malaysia (15 minit)

Langkah Empat: -

Laung Agung Menerangkan cara mengendalikan / melakukan Laung Agung oleh Pengakap Kanak-kanak. (10minit) Istiadat Mengibar Bendera. Menerangkan bagaimana cara melakukan Istiadat mengibarkan bendera selepas Laung Agung bagi Pengakap Kanak-kanak. Menerangkan istiadat mengibar bendera Pengakap Muda Remaja dijalankan.

7.4.

Langkah Lima: -

-

7.6.

Langkah Enam: -

(10 minit) Istiadat menurunkan bendera. Menerangkan bagaimana cara melakukan istiadat menurunkan bendera untuk pek dan trop.

7.7.

Langkah Tujuh: -

(60 minit) Latihan amali bagi Istiadat Pengakap

8. Lampiran. Gambar rajah kedudukan istiadat bagi semua Istiadat Pengakap. Gambar rajah Hormat, Isyarat dan Berjabat Tangan Pengakap.

LAMPIRAN 1A

ISTIADAT PENGAKAP PENDAHULUAN: Kepentingan Istiadat dalam Latihan Kepengakapan: Menunjukkan Tanda Peningkatan Seseorang Ahli Pengakap. Pengiktirafan Kepada Ahli Pengakap yang Menyertainya.

HORMAT PENGAKAP Merupakan Tradisi Asas Pengakap (Hormat Pengakap, Isyarat Pengakap, Berjabat Salam Pengakap ) Hormat ialah menunjukkan seseorang itu dihormati. Ia adalah Hak Keistimewaaan untuk dihormati Cara Khas Hormat Kepada Saudara Pengakap yang lain

CARA HORMAT PENGAKAP Isyarat dengan Tangan Kanan Angkat tangan dengan pantas ke sisi topi forage dengan muka tapak tangan menghadap ke hadapan. Ibu jari menekan jari kelingking dan tiga jari tengah lurus atas. Kemudian turun tangan ke bawah dengan pantas Jika tidak memakai topi, jari sentuh dahi di bahagian atas mata kanan BILA / DI MANA MEMBERI HORMAT: Memberi Hormat Pengakap dengan Berpakaian Seragam Lengkap.( Sebagai Tanda Kehaormatan, Budi Bahasa dan Persahabatan. ) Apabila Lagu Kebangsaan dinyanyikan Apabila Bendera Kebangsaan dinaikkan / dikibarkan Apabila Bendera Kebangsaan dilintaskan dalam upacara perbarisan.

ISYARAT PENGAKAP: Tradisi Pengakap dalam komunikasi di antara ahli-ahli Pengakap mengenali antara mereka dalam sesuatu aktiviti tersendiri. CARA: Menekan jari kelingking dengan ibu jari tangan tanan. Kemudian angkat tangan kanan rapat ke badan. Tapak tangan menghadap hadapan dengan tiga jari di tengah lurus ke atas. TAARIF ISYARAT PENGAKAP: TIGA JARI LURUSMerupakan Tiga Bahagian Persetiaan: Taat kepada Tuhan, Raja dan Negara Menolong orang pada setiap masa Menurut Undang-Undang Pengakap IBU JARI MENEKAN JARI KELINGKING Bersatu dalam Ikatan Persahabatan

BILA ISYARAT PENGAKAP? Apabila Melafazkan Persetiaan Pengakap. Semasa Istiadat Melantik. Membaharui Persetiaan. Hormat Pengakap apabila tidak memakai Pakaian Seragam. Isyarat Berdiri Tegak (Isyarat Senyap)

BERJABAT TANGAN PENGAKAP Ahli Pengakap Seluruh Dunia berjabat Tangan dengan Tangan Kiri. Tanda Persahabatan dan Kepercayaan. Di Malaysia menggunakan Tangan Kanan semasa Berjabat Tangan.

ISTIADAT BENDERA (PM/PR) Ahli Pengkap Trup / Kumpulan siap sedia dalam bentuk Tapak Kuda. Pemimpin-Pemimpin Pengakap Berbaris Tiga Langkah di belakang Tiang Bendera. Pemimpin Bertugas Tiga Langkah di kiri Tiang Bendera.

ARAHAN PEMIMPIN BERTUGAS: BENDERA - Semua Ahli Pengakap mengadap Tiang Bendera. - Ketua Patrol Keluar menuju Tiang Bendera. - Petugas menarik tali bendera dengan Tangan Kanan. Petugas bergerak selangkah ke belakang lalu memberi Hormat Pengakap diikuti olah semua trup. Petugas bergerak ke dalam baris. NYANYI LAGU NEGERAKU - Lagu Kebangsaan dinyanyikan. DOA - Pemimpin Bertugas memberi arahan ap jika Bertongkat arahan kalih tongkat dan diikuti ap. - Selesai doa, arahan yang sama. - Pemeriksaan Pakaian seragam oleh Pemimpin dan Taklimat.

ISTIADAT MENURUNKAN BENDERA: Terup siap sedia dalam Tapak Kuda. Arahan Pemimpin Bertugas BENDERA Dua Pengakap bertugas mara ke tiang bendera.Menurunkan bendera, Lipat bendera dan serah kepada Pemimpin Bertugas DOA Sebelum doa. Pemimpin Bertugas memberi arahan yang sama. Nota: Dalam sesuatu Kursus atau Perkhemahan. Pemimpin Bertugas hendaklah menyerahkan Bendera kepada Ketua Kursus atau Ketua Perkhemahan.

LAMPIRAN 1B

ISTIADAT LAUNG AGUNG TUJUAN: 1.

Menunjukkkan permulaan dan tamatnya sesuatu perjumpaan Pek dengan mengingati satu tradisi atau istiadat bagi Pengakap Kanak-Kanak di seluruh dunia. Untuk menghormatu sesorang tetamu yang dating ke Pek. Melahirkan semangat setiakawan dan perpaduan serta membina disiplin Menunjukkan bahawa Pengakap Kanak-Kanak telah membuat sehabis baik.

2. 3. 4. CARA: 1. 2. 3. 4.

5.

6. 7.

Akela berteriak PEK Semua Pengakap Kanak-Kanak berdiri diam dengan keadaan sedia. Akela berteriak PEK!! PEK!! PEK!! Dan terus melipar tangan paras bahu yang menunjukkan isyarat bulatan kecil (bahu ke bahu) Sambil berteriak PEK!!!!! ( 5 harkat) Pengakap Kanak-Kanak berlari Mengelilingi Akela dengan membuat bulata kecil bahu ke bahu. Akela depa tangan, Pengakap Kanak-kanak lantas berpegang tangan membuat bulatan besar mengikut sekawan. Bila Bulatan telah sedia. Akela turunkan tangan dan pengakap Kanak-kanak pun turunkan tangan mereka Akela angkat tangan depa dari bawah ke paras bahu. Pengakap Kanak-kanak mengangkat tumit; Akela rapatkan tangan ke peha. Pengakap kanak-Kanak mencangkung peha rapat ke hadapan, tangan di sisi kedua-dua bela peha. Lima jari rapat mencecah ke tanah, kepala pandang depan dan terus teriak A K E LA ! KITA BUAT HABIS BAIK Di akhir sebutan BAIK Pengakap Kanak-kanak lantas bangun tegak dalam keadaan sedia. Petugas memberi hormat kepada Akela dan mencabar KAMU BUAT HABIS BAIK Pengakap Kanak-kanak lain membalas hormat jkepada Akela dan menjawab KAMI BUAT HABIS BAIK

8. 9.

Akela membalas hormat dalam keadaan sedia (tidak berpusing) Pengakap Kanakkanak tidak turunkan tangan mereka sehingga Akela turun tangannya. Istiadat mengibarkan bendera mdimulakan.

KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT I . Unit SIDANG 1. Tajuk 2. Masa 3. Objektif

: : : : :

PENGAKAP KANAK-KANAK 2. UNIT PENGAKAP KANAK-KANAK. 60 minit.

Pada akhir sidang peserta dapat: 3.1. Mengenali perkembangan tiap-tiap unit dalam pergerakan pengakap . 3.2. Memahami sifat peribadi kanak-kanak dan perkembanganya. 3.3. Mengetahui pontensi dan kecenderungan kanakkanak. 3.4. Menghasilkan carta organisasi pengakap kanakkanak. 4. Kaedah : 4.1. 4.2. 5. Nilai-Nilai Murni 5.1. 5.2. 6. Bahan-bahan 6.1. 7. Langkah-langkah 7.1. Langkah Satu: (10 minit) Computer dan LCD. Menghargai potensi dan bakat kanak-kanak. Menghormati antara satu sama lain. Syarahan. Perbincangan.

-

Berbincang menegenai unit-unit pengakap di Malaysia Memperkenalkan unit-unit pengakap a.) PKK 8 hingga 12 tahun. b.) PM 12 hingga 15 tahun. c.) PR 15 hingga 18 tahun. d.) PK 18 tahun ke atas

7.2. Langkah Dua: -

(10 minit)

Menceritakan latar belakang dan sejarah penubuhan pengakap kanak-kanak oleh B-P Program yang disediakan oleh B-P menarik, mencabar dan menyeronokkan Menghasilkan pengakap kanak-kanak yang baik dan berguna.

7.3. Langkah Tiga: -

(30 minit)

Membincangkan sifat kanak-kanak mengikut umur a.) Umur 8 hingga 9 tahun, contoh; i.) ii.) iii.) iv.) v.) vi.) vii.) Tidak memikirkan masalah dan kesusahan Sentiasa kelam-kabut dalam mempelajari pengalaman baru. Sentiasa gembira. Seronok dengan angan-angan dan khayalan Memerlukan perhatian dan kasih-sayang. Perlu sentiasa dipuji Mematuhi perintah tetapi cepat lupa.

b.) Umur 9 hinnga 10 tahun, contoh; i.) ii.) iii.) iv.) v.) Sentiasa seronok dan inginkan kebebasan Bangga dan seronok diberi perhatian. Mula tonjol kepimpinan dan bekerjasama. Percaya dengan kebolehannya dan suka didorong. Seronok dengan kumpulannya dan suka defensive.

c.) Umur 10 hingga 11 tahun, contoh; i.) ii.) iii.) iv.) v.) vi.) Mula mengumpul ramai kawan Sudah mula rasa hormat-meghormati Tegas dalam menghadapi sesuatu masalah Mula bertanggungjawab Minat meneroka dan menjelajahi Gemar permainan yang lasak dengan mementingkan kumpulan.

7.4. Langkah Empat: 8.) Lampiran. -

(10 minit)

Menunjukkan carta organisasi unit Pengakap KanakKanak

Carta organisasi pengakap kanak-kanak.

KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT I

UNIT SIDANG 1. TAJUK SESI 2. MASA 3. : :

: PENGAKAP KANAK-KANAK 3 : PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMIMPIN PENGAKAP 60 minit

KUMPULAN SASARAN : Pemimpin Pengakap Muda.

4. OBJEKTIF Diakhir sidang peserta dapat ; 1.1 mengetahui peranan dan tanggungjawab sebagai pemimpin. 1.2 meyakinkan diri semasa menjalankan tugas sebagai pemimpin. 1.3 menambah pengalaman sedia ada. 5. KAEDAH 5.1 5.2 5.3 5.4 6. NILAI-NILAI MURNI 6.1 Menanam sikap bertanggungjawab tentang peranannya sebagai Pemimpin Pengakap. Syarahan Perbincangan Percambahan fikiran Pembentangan

6.2 7.

Sikap bekerjasama sesama pemimpin dan masyarakat,

BAHAN-BAHAN/ALAT BANTU 7.1 7.2 7.3 7.4 LCD dan skrin. Komputer OHP dan lutsinar Papan putih.

8.

PENYAMPAIAN PENGAJARAN (Langkah-langkah) 8.1 LANGKAH SATU: (05 minit)

Jurulatih bersoal jawab dengan peserta mengenai tugas dan jawatan peserta di Kumpulan. 8.2 LANGKAH DUA: (05 minit)

Jurulatih memberi beberapa situasi untuk dibincang oleh peserta. 8.3 LANGKAH TIGA: 8.3.1 8.3.2 (30 minit) Peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Peserta berbincang dan menyenarai peranan dan tanggungjawabnya kepada; a. Setiap ahli Pengakap di Kumpulan/Unit/Patrol. b. Ibu bapa ahli Pengakap. c. Pemimpin/Penolong Pemimpin di Kumpulan/Unit. d. Terhadap dirinya sendiri. e. Kumpulan/Unitnya. (15 minit)

8.4

LANGKAH EMPAT:

Pembentangan kumpulan. 8.5 LANGKAH LIMA: (05 minit)

Jurulatih membuat rumusan 9. LAMPIRAN. 9.1 Nota edaran.

LAMPIRAN A

TANGGUNGJAWAB PEMIMPIN PENGAKAP

TERHADAP AHLI INDIVIDU: a. b. c. d. e. f. g. h. i. Memahami individu Muda-Remaja. Mendorong Muda-remaja membuat keputusan memalui program unit. Menerapkan nilai-nilai murni dalam unit. Menerima dan menghormati keputusan dan perasaan Muda-Remaja Mengukuhkan nilai-nilai positif dalam keputusan Muda-Remaja Mengagihkan Tanggungjawab Kepimpinan kepada ahli-ahli Muda-Remaja.. Mengutanakan Kepimpinan Muda-Remaja. Menerima Kegagalan dalam Kepimpinan secara objektif dan bertoleransi. Menjadi ROLE MODEL kepada Muda-Remaja dengan menguasai Kemahiran dan Ilmu Pengetahuaan yang akan disampaikan kepada Muuda-Remaja.

TERHADAP PENOLONG PEMIMPIN: 1. 2. 3. 4. Mengenaalpasti Kekuatan dan Kelemahan Pemimpin unit. Mengagihkan Tanggungjawab dengan jelas dan halatuju yang tepat. Menjadi sebahagian daripada Kumpulan dengan melibatkan dalam Perancangan. Berkongsi Kepimpinan melalui Latihan Kepimpinan dan Majlis Kumpulan.

TERHADAP IBU BAPA 1. 2. 3. 4. Mengenali Ibu Bapa ahl;i Muda-Remaja Memaklumkan rancangan dan Prestasi Ahli unit. Peluang kepada Ibu Bapa bersama dalam program / Aktiviti Kepengakapan. Memberi keyakinan kepada Ibu Bapa tentang Kebolehpercayaan anak mereka.

TERHADAP DIRI SENDIRI:: 1. 2. 3. Melengkapkan diri melalui Latihan dan Kursus. Memastikan semua ahli unit / Pemimpin dengapat latihan yang sempurna. Perhubungan yang intim dengan Kuasa Penganjur, lain-lain Pemimpin Unit. Pasukan Latihan daerah, Pesuruhjaya Daerah dan Pesuruhjaya Ibu Pejabat / Negeri.

TERHADAP UNITNYA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Mengelakkan perpecahan, Kesejehteraan dan Keharmonian Ahli unit. Menerima Tanggungjawab dan tugasan. Menggalakkan Sistem Berpatrol. Menghargai Kejayaan dan Menerima Kegagalan. Memupuk sikap Kesetiaan dan Kepercayaan. Menerapkan Nilai-Nilai Murni. Bersama menjaga Maruah Kumpulan. Menghadapai Cabaran dan Mengatasinya. KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT i UNIT: SIDANG 1. TAJUK : 2. MASA ; 3. OBJEKTIF: Pada Akhir sidang ini peserta kursus akan dapat: 3.1. Menerangkan bagaimana lencana kemajuan dianugerahkan kepada Pengakap Kanak-kanak Menerangkan nama-nama lencana kemajuan 3.2. Menyenaraikan cirri-ciri bahagian yang diperlukan bagi ujian lencana kemajuan 3.3. Menyatakan bagaimana sesuatu lencana kemajuan dianugerahkan 3.4. Mengetahui bakat ahli Pengakap Kanak-kanak yang gigih berusaha untuk mendapat lencana keamajuan itu. 4. KAEDAH PENYAMPAIAN: : PENGAKAP KANAK-KANAK 4 PROGRAM LATIHAN PENGAKAP KANAK-KANAK 60 MINIT

4.1. 4.2. 5. NILAI NILAI MURNI:

Bentuk Penerangan lisan. Paparan bahan kursus berbagai media:-

Bersunggh-sungguh. 6. BAHAN-BAHAN / PERALATAN 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. Carta Gambar Slaid Power Point Super VGA Nota Lampiran OHP

7. PENYAMPAIAN PENGAJARAN : 7.1. Langkah Satu: (10 minit):

Menerangkan program latiahn bagi kanak-kanak yang sistematik dan sistem anugerah Lencana Kemajuan yang prograsif, didahalui dengan Lencana Keahlian.. Menjelaskan peringkat anugerah Lencana Kemajuan: a) Lencana KERIS GANGSA b) Lencana KERIS PERAK c) Lencana KERIS EMAS. 7.2. Langkah Dua: (10 minit)

Menerangkan sukatan pelajaran bagi Lencana Keahlian bagi ahli baru dan Lencana Wajib selepas lulus dan menyempurnakan Istiadat Melantik ahli baru. 7.3. Langkah Tiga: (30 minit)

Menerangkan sukatan pelajaran bagi anugerah Lenana Kemajuan: KERIS GANGSA, KERIS PERAK dan KERIS EMAS. yang terkandung dalam bahagian elemen-eleman yang telah dikelaskan seperti berikut: a) Cita-Cita Pengakap. b) Kecergasan dan Kesegaran Jasmani. c) Kemahiran Berpengakap / Kecekapan. d) Kecenderungan dan Minat, e) Pengembaraan. f) Kepimpinaan. g) Kejayaan. h) Perkhidmatan. 7.4. Langkat Empat: (10 minit)

Menerangkan cara-cara memakai Lencana Kemajuan yang dicapai pada pakaian seragam. Menerangkan Anugerah Rambu Pengakap Kanak-Kanak. LAMPIRAN : Carta Anugerah Lencana Pengakap Kanak-Kanak.

KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT I Unit SIDANG 1. Tajuk 2. Masa 3. Objektif : : : : : Di akhir sidang peserta kursus dapat : 3.1 Menguruskan permainan dengan sistematik. 3.2. Memilih permainan yang sesuai mengikut unit. 3.3. Menghasilkan satu permainan ciptaan sendiri. 3.4. Menjalankan permainan dengan baik di kumpulan. 4. Kaedah : 4.1. 4.2. Syarahan dan amali. Demonstrasi. PENGAKAP KANAK-KANAK 5. PERMAINAN PENGAKAP . 60 minit.

5. Nilai-Nilai Murni : 5.1. 5.2. 5.3.

Berkerjasama dan bertolak ansur. Mematuhi peraturan. Menerima keputusan dengan hati terbuka.

6. Alat Bantu : 6.1. 6.2. Komputer dan LCD. Carta (jika perlu)

7. Penyampaian/Pengajaran 7.1Langkah Satu: 7.2(10 minit)

Menerangkan kepentingan permainan. Menerangkan tujuan diadakan permainan. Bincang kesan daripada sesuatu permainan. (20 minit)

Langkah Dua: -

Menerangkan jenis-jenis permainan pengakap serta contoh-contoh permainan tersebut. Menjelaskan peringatan dan langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan permainan pengakap. (20 minit)

7.3-

Langkah Tiga: -

Setiap patrol mencipta satu permainan. Semua perserta mengikut permainan yang di reka oleh patrol. Peserta menilai permainan tersebut. (10 minit)

7.4-

Langkah Empat: -

Bincang permainan yang sesuai untuk setiap unit. Jelaskan cara menghargai pemenang dan memberi sokongan kepada pasukan yang kalah.

8. Lampiran : - Contoh permainan yang biasa dijalankan : permainan kim, belatuk belalang, pukul berapa datuk harimau, permainan menyambung tali.

LAMPIRAN 5A PERMAINAN PENGAKAP PERMAINAN Permainan sangat digemari oleh golongan Muda-Remaja, dijadikan salah satu daripada program dan Perjumpaan Mingguan. Contoh; Permainan Aktif atau Permainan Senyap. TUJUAN PERMAINAN Kepuasan & Keseronokan. Mengisi Masa yang Terluang. Menerapkan Disiplin Diri. Memperkembangkan Emosi /Yakin Diri. Kerjasama Dalam Pasukan. Memupuk Semangat Kesukanan. Persaingan yang Sihat.

JENIS PERMAINAN Permainan Ramai Semua ambil Bahagian:- Harimau/Kambing. Permainan BerpatrolPertandingan:-Menghantar Perkhabaran. Permainan PasukanDua Kumpulan:-Belalang/Belatuk. Permainan Ujian Lencana:- Ikatan. Permainan PancainderaPenggunaan Alat Deria:- Permainan Kim, Mengingat. Permainan SenyapTiada Dialog:- Tutup Mata. Permainan LakunanCerita Sejarah, Lakonkan:- Hang Jebat Mengamuk. Permainan LuasGuna Kawasan Luas:-Pasukan Keselamatan lawan Bandit. PERINGATAN MENJALANKAN PERMAINAN: Mengembirakan & Menyeronokan. Undang-Undang yang mudah difahami. Berhenti jika ada Perbalahan. :Menggunakan Alatan yang Selamat. Jangan terlalu Lama. Pemimpin Jadi Pengadil. Beri Yell Pasukan yang Menang.

KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT I UNIT SIDANG: 1. TAJUK 2. MASA 3. OBJEKTIF Diakhir sidang peserta dapat ; 1.4 Memahami kepentingan merancang sesuatu program dalam aktiviti Pengakap. 1.5 Dapat membezakan antara program jangka panjang : PENGAKAP KANAK-KANAK. : 6

: MERANCANG PROGRAM : 150 minit

1.6 1.7 4. KAEDAH 5.5 5.6 5.7 5.8

dengan program jangka pendek. Meyakinkan diri semasa menjalankan aktiviti Pengakap. Menambah pengetahuan sedia ada.

Syarahan Perbincangan Percambahan fikiran Pembentangan

5.

NILAI-NILAI MURNI 5.1 5.2. Membina keyakinan Menanam minat dengan aktiviti-aktiviti dan ilmu kePengakapan,

6.

BAHAN-BAHAN/ALAT BANTU 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 . LCD dan skrin. Komputer OHP dan lutsinar Papan putih Kertas majung, kertas warna, gum.

7.

PENYAMPAIAN PENGAJARAN (Langkah-langkah) 7.1 LANGKAH SATU: (10 minit)

Jurulatih menerangkan keperluan merancang sesuatu program Jurulatih bersoal jawab dengan peserta tentang kekuatan dan kelemahan sesuatu program.

7.2

LANGKAH DUA:

(10 minit)

Jurulatih memberi beberapa situasi/contoh program jangka panjang dan jangka pendek.

7.3

LANGKAH TIGA:

(60 minit)

Peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Peserta berbincang dalam kumpulan mengikut tajuk-tajuk yang diberikan;; f. Program tahunan. / Jangka panjang g. Program bulanan. / Jangkan Pendek. h. Perjumpaan mingguan.

7.4

LANGKAH EMPATl

(60 minit)

Pembentangan hasil kerja bengkel oleh kumpulan.kumpulan.

7.5

LANGKAH LIMA:

(10 minit)

Jurulatih membuat rumusan 8. LAMPIRAN. 8.1. 8.2. 8.3. Nota edaran. Contoh-contoh program jangka panjang Contoh-contoh program jangka pendek.

KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT I

Unit SIDANG 1. Tajuk

: : :

PENGAKAP KANAK-KANAK 7. AKTIVITI ASAS 1- KEMAHIRAN BERPENGAKAP LENCANA KEAHLIAN. (SISTEM PENGKALAN) . 120 minit.

2. Masa

:

3. Objektif

: Di akhir sidang peserta kursus dapat : 3.1. Mengetahui cara untuk membuat ujian lencana keahlian 3.2. Melaksanakan semua kemahiran dalam ujian lencana keahlian 3.3. Menjalankan sistem pengenalan dengan betul

4. Kaedah

: 4.1. 4.2. Syarahan dan demonstrasi. Tunjuk cara.

5. Nilai-nilai Murni : 5.1. 5.2. 5.3. Menepati masa. Bekerjasama dalam enam kursus. Berdisiplin.

6. Alat Bantu : 6.1. 6.2. Carta dan Gambarajah LCD

7. Penyampaian Pengajaran 7.1. Langkah Satu: 7.2. (10 minit)

Taklimat untuk melaksanakan sistem pengkalan. Terangkan cara peserta bergerak dan melapor di pengkalan. (100 minit)

Langkah Dua: -

Wisel dibunyikan setiap 20 minit. Petugas/Jurulatih menjalankan aktiviti di pengkalan Ada lima pengkalan. Pengkalan I: Persetiaan dan Undang-undang Pengakap Pengkalan II Prinsip Rukunegara Pengkalan III Hormat Pengakap, Isyarat Pengakap dan Cogan kata pengakap Pengkalan IV Permulaan Pergerakan Pengakap Pengkalan V Laung Agung (10 minit)

7.3.

Langkah Tiga:

8. Lampiran :

Membuat kesimpulan daripada aktiviti yang dilakukan. Membincangkan tentang implikasi sistem pengkalan.

8.1) Gambarajah Laung Agong 8.2) Carta Hormat dan Isyarat Pengakap 8.3) Slide gambar Logo Pengakap Malaysia.

KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT I Unit Sidang 1. Tajuk : : : PENGAKAP KANAK-KANAK 8. AKTIVITI ASAS 2 KEMAHIRAN BERPENGAKAP

LENCANA KERIS GANGSA. (Sistem Pengkalan) 2. Masa 3. Objektif : : Diakhiri sidang peserta kursus akan mendapat, 3.1. Mengetahui Kemahiran Berpengakap bagi LENCANA KERIS GANGSA. 3.2. Memahami cara untuk melaksanakan ujian keris gangsa 3.3. Menjalankan ujian dengan kaedah yang betul 4. Kaedah : 4.1. 4.2. 4.3. 5. Nilai Murni 5.1. 5.2. 5.3. 6. Alat Bantu 6.1. 6.2. Buku skim latihan PKK Carta Bekerjasama Berdisplin Mematuhi masa Syarahan Demonstrasi Persembahan (Presentation) 120 Minit

7. Penyampaian / Pengajaran 7.1. Langkah Satu: 05 minit)

Jurultih menjelaskan cara system pengkalan Setiap pengkalan lebih kurang 20 minit Pergerakan peserta secara Sistem Berpatrol. Arahan untuk bergerak dia tara pengkalan dengan tiupan wisel. (110 minit)

7.2.

Langkah Dua: -

Peserta bergerak ke pengkalan dengan isyarat tiupan wisel Ada lima pengkalan Pengkalan I : Asas Kawad Kaki. Pengkalan II : Memenjat Tali, tidak lebih 3 meter tinggi Pengkalan III : Mengguna dan Menjaga sebilah Pisau Kecil. Pengkalan IV : Isyarat Sulit Pengakap. Penmgkalan V : Ikatan Buku Sila.

7.3.

Langkah Tiga: -

(05 minit)

Membuat perbincangan hasil daripada sesi ini. Menjelaskan perlunya pemimpin menjalankan ujian bagi ahli PKK mendapatkan lencananya.

8. Lampiran. Jadual Ujian Kemahiran / Kecelapan Lencana Keris Gangsa.

KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT 1

UNIT: SIDANG : 1. 2. 3. TAJUK : MASA ; OBJEKTIF:

PENGAKAP KANAK-KANAK 9 CERITA HUTAN 60 MINIT

Pada Akhir sidang ini peserta kursus akan dapat: 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 a. b. c. d. e. f. .Menerangkan cerita buku jungle book karangan Rudyard Kipling .Menyenaraikan watak-watak dalam cerita jungle book. .Menerangkan peranan watak-watak dalam buku jungle book. .Menyesuaikan watak-watak dalam jungle book ke dalam Cerita Hutan Unit PKK .Mengenali watak-watak utama Cerita Hutan: Moghli Hero PKK Akela ..Serigala TuaKetua Pemimpin Pek Baloo Beruang Pemimpin Baghera Harima kumbang Pemimpin Kaa Ular sawa Sahabat PKK Shere Khan .Harimau Belang Penjahat

4. KAEDAH PENYAMPAIAN: 4.1. 4.2. 5. NILAI-NILAI MURNI: 5.1 5.2 5.3 Bentuk Penerangan lisan. paparan bahan kursus berbagai media:-

Kasih saying, Berkerja sama Hormat menghormati

6.

BAHAN-BAHAN / PERALATAN 6.1. Gambar 6.2. VCD.Karton . Jungle Book Walt Disney 6.3. Buku cerita Jungke Book dipermudahkan 6.4. Pemain cakra padat\mpeg\ 6.5. Muzik Kesan Bunyi PENYAMPAIAN PENGAJARAN : 7.1 Langkah Satu: (05 minit)

7.

Jurulatih menayangkan cerita Jungle Book kepada peserta. 7.2 Langkah Dua: (10 minit) :

Memberi tugasan kepada peserta menyenaraikan semua watak dalam cerita Jungle Book. 7.3 Langkah Tiga: (20 minit):

Menyenarai semula nama watak-watak mengikut keutamaan dan peranan 7.4 Langkah Empat: (20 minit):

Pembentangan tugasan oleh peserta kursus Sistem sekawan 7.5 Langkah Lima: (05 minit):

Penerangan Dan Penjelasan Konsep Pek Cerita Hutan Dalam PKK 8. Lampiran: 8.1. 8.1 . Buku Cerita Hutan dipermudahkan VCD/DVD/MPEG cerita hutan.

KURSUS KEPIMPINAN MANKI KAYU PERINGKAT I

UNIT SIDANG 1. 2. 3.

: :

PENGAKAP KANAK-KANAK 10 MALAM PENGAKAP 60 minit

TAJUK : MASA : OBJEK'TIF :

Pada akhlr sidang lni peserta akan dapat 3.1 menerang kenapa Nyanylan dapat meinberl peranan dalam membentuk keyakinan dirl 3.2 menunjuk bakat 3.3 bergembira dengan menyanyl beramai-ramal

4.

KAEDAH 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Mengajar baris demi baris Menyanyl dilkuti oleh semua Syarahan Perbincangan dalam sekawan Bersoallawab

5.

NILAI MURNI : 5.1 5.2. Yakin kepada diri sendirl Menanamkan sifat berani

6.

BAHAN-BAHAN : 6.1 6.2 6.3 Alat muzik sebenar / rekaan sendirl Carta sebak (Senikata lagu-lagu) Lutsinar (jenis permainan)

7.

PENYAMPAIAN PENGAJARAN : 7.1. Langkah Satu: : ( 10 minit )

Jurulatih menyanyi dlikuti oleh para peserta. Lagu "Di Sini Senang, Di Sana senang". 7.2. Langkah Dua: : (10 minit)

Penerangan oleh jurulatih tentang jenis-jenis Nyanyian Pengakap KanakKanak (Lampiran 6A) Penerangan mengenai akitiviti lain yang ada dalam malam pengakap lakonan, tarian dan sketsa.

Penerangan mengenai penggunaan yell. 7.3. Langkah Tiga: ( 15 minit)

Jurulatih memberi tugasan kepada sekawan (Lampiran 6B). Setiap sekawan menjalankan perbincangan dengan dibantu oleh Pembimbing 7.4. Langkah Empat: ( 20 minit)

Sekawan mempersembahkan hasil perbincangan 7.5. Langkah Lima: (5 minit)

Jurulatih merumus persembahan sekawan

Lampiran 10A

JENIS-JENIS NYANYIAN

1.

Nyanylan Beramal-ramal DI sini senang, di sana senang Di mana-mana hatiku senang

2x

2.

Nyariyian Kumpulan / Pertandingan Goreng pisang Goreng pisang Goreng pisang sekarang

3.

Nyanyian Perseorangan Tudung periuk Tudung periuk Pandal menarl (tidak digalakkan)

4.

Nyanyian Beraksi Apabila bunga kembang berserl Seekor galah keluar menarl

5.

Nyanylan Bercerita Bangau oh Bangau

6.

Nyanylan dalam Permainan Injit-injit semut Siapa sakit naik atas

Lampiran 10B

TUGASAN 1. Setiap sekawan dikehendaki mereka cipta satu nyanyian : 1.1 1.2 1.3 1.4 2. Beramai-ramai Beraksi Bercerita Berkumpulan / Pertandingan

Bilakah aktiviti nyanyian ini dapat dijalankan.

KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT I Unit . SIDANG 1. Tajuk 2. Masa 3. Objektif : : : Diakhir sidang peserta akan dapat: 3.1. Menerangkan peranan dan faedah Sistem Berpatrol. 3.2. Memahami Tugas dan Tanggungjawab Ketua Enam Sekawan 3.3. Memahami struktur dan Peranan Majlis Ketua Enam Sekawan.. 3.4. Mengurus Enam Sekawan dengan baik dan berkesan. :PENGAKAP KANAK-KANAK : 11.

SISTEM BERPATROL. 60 minit.

4. Kaedah

: 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Syarahan, tunuk cara / demonstrasi. Perbincangan Kumpulan. Bengkel. Pembentangan hasil bengkel.

5. Nilai-Nilai Murni 5.1. 5.2. 5.3. Bekerjasama dalam pengakapan. Menghormati pendapat orang lain. Berdisiplin.

6. Alatan

:

6.1. 6.2. 6.3.

Kertas Mahjong. Alat tulis, pen marker dll. LCD / Laptop/Skren.

7. Penyampaian Pengajaran: 7.1. Langkah Satu: (05 minit )

Menerangkan apa itu Enam Sekawan rujuk P.O.R BAHAGIAN VII Tajuk: Enam Sekawan. Peraturan 221.. (20 minit)

7.2.Langkah Dua:

Membincangkan faedah-faedah Sistem Berpatrol kepada ahli-ahli pengakap. Menerangkan proses perlantikan Ketua Enam Sekawan dan Penolong Ketua Enam Sekawan 7.3. Langkah Tiga: (20 minit)

Membincangkan cara-cara mentadbir Enam Sekawan dengan menitik beratkan tugas Ketua Enam Sekawan. Menerangkan bagaimana menilai prestasi sesebuah Enam Sekawan. 7.4. Langkah Empat: (10 minit)

Menerangkan Peranan Majlis Ketua Ketua Enam Sekawan dan keahlian majlis. Rujuk P.O.R. Peraturan 224. Fungsi majlis dalam merancang dan melaksanakan kegiatan Pek. . 7.5. Langkah Lima: (05minit)

Menerangkan kesan Sistem Berpatrol dalam kehidupan komuniti.

8. Lampiran. Carta Organisasi kumpulan. .

LAMPIRAN 11A

SISTEM BERPATROLDalam Akti Parlimen No. 38 Tahun 1968 dengan Pindaan-Pindaan No. 143 Tahun 1974 dan No. 409 Tahun 1989 Persekutuan Pengakap Malaysia Dasar Pertubuhan dan Peraturan. (P.O.R) BAHAGIAN VII PASUKAN (PEK)

Bilangan dalam Pasukan. 219. Melainkan dalam keadaan yang luar biasa satu Pasukan tidak boleh mengandungi lebih daripada 36 orang Pengakap Kanak-Kanak. Enam Sekawan. 221. Pasukan itu dibahagikan kepada Enam Sekawan, tiap-tiap satunya mengandungi enam orang Pengakap Kanak-Kanak termasuk Ketua dan Penolongnya.

Ketua dan Ketua Kanan Enam Sekawan 222. (1) Ketua Enam Sekawqan ialah seorang Pengakap Kanak-Kanak dilantik oleh Pemimpin Pengakap Kanak-Kanak mengetuai Enam Sekawan itu. (2) Seorang dari Ketua Enam Sekawan itu boleh dipanggil Ketua Kanan Enam Sekawan jika dikehendaki. (3) Ketua-Ketua Enam Sekawan dan Ketua Kanan Enam Sekawan memakai pakaian seragam bagaimana dalam Peraturan di Bahagian VII dan lencana-lencana bagaimana dalam Peraturan di Bahagian yang sama.

Penolong-Penolong

221.

(1) Seorang Penolong ialah seorang Pengakap Kanak-Kanak yang dilantik oleh Pemimpin Pengakap Kanak-Kanak setelah berunding dengan Ketua Enam Sekawan yang berkenaan, untuk menolong Ketua Enam Sekawan itu dan mengambil tempatnya apabila ia tiada.. (2) Penolong-Penolong mamakai pakaian seragam bagaimana dalam Peraturan di Bahagian VIII dan lencana-lencana bagaimana dalam Peraturan di Bahagian yang sama.

Majlis Ketua Enam Sekawan. 224. (1) Majlis Ketua enam sekawan ialah satu badan yang tidak resmi mengandungi Pemimpin-Pemimpin Pasukan, Ketua-Ketua Enam Sekawan dan jika dikehendaki Penolong-Penolongnya. (2) Tugas Majlis Ketua Enam Sekawan adalah bagaimana dalam Peraturan 215. (2)

LAMPIRAN 11B

FAEDAH SISTEM BERPATROL Memberi Kuasa yang bebas kepada Ketua Patrol. Sebagai latiahan kepada Ketua Patrol memperolehi kuasa ke atas Patrolnya. Melatih Ketua Patrol melaksanakan Tanggungjawabnya. Melatih Ahli-Ahli Pengakap menurut perintah Ketua Patrol.

-

LANTIKAN KETUA PATROL DAN PENOLONG KETUA PATROL Ketua Patrol dilantik oleh Pemimpin Pengakap, sete;ah berunding dengan Majlis Ketua Patrol.. Penolong Ketua Patrol dipilih oleh Ketua Patrol dengan persetujuan Pemimpin dan Majlis Ketua Patrol. bagi membantu Ketua Patrol. Ketua Patrol dilantik untuk menjaga Satu patrol dengan berkesan.

-

-

MENTADBIR PATROL Pemimpin Pengakap bertanggungjawab member latihan kepada Ketua Patrol -Ketua Patrol. Ketua Patrol bertanggungjawab melatih Ahli-Ahli patrolnya melalui kegiatankegiatan dalam Perjumpaan Terup / Pek atau Perjumpaan Patrol dan perkhemahan patrol. Ketua Patrol merancang kegiatan untuk Perjumpaan patrol dan Perkhemahan Patrol dengan persetujuan Pemimpin dan Majlis Ketua Patrol.

-

-

-

Semua arahan Pemimpin hendaklah melalui Ketua Patrol. Latihan-Latihan kepada Ahli Pengakap terletak di bawah tanggungjawab Ketua Patrol.

PRESTASI PATROL Kehadiran Ahli-Ahli dalam Perjumpaan Terup dan Patrol. Pencapaian Ahli-ahli dalam Lencana Kemajuan. Pencapaian Ahli-Ahli dalam Lencana Kepandaian. Kejayaan dalam Pertandingan dan Permainan Pengakap. Pengurusan Rekod dan Fail Patrolnya.

MAJLIS KETUA PATROL Satu Badan yang mengandungi keahlian yang terdiri daripada Ketua-Ketua Patrol dan Ketua Terup (Jika ada). Bertanggungjawab menjaga Maruah Terup. Merancang dan Melaksanakan Kegiatan-Kegiatan Terup dan Patrol. Peluang Latihan Kepimpinan kepad Ketua Patrol.

-

KESAN SISTEM BERPATROL DALAM MASYARAKAT Menghormati Ketua, Imam, Guru dll. Hormat-menghormati semasa Ahli Masyarakat. Semangat Kerjasama. Menjadi Warganegara yang bertanggungjawab dan berdidiplin. Mengamalkan Dasar Demokerasi. Mewujudkan Keharmonian Negara.

KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT I

UNIT 1. 2. 3. 4.

:

PENGAKAP KANAK-KANAK PERJUMPAAN PEK MINGGUAN 12 90 minit

TAJUK : SIDANG : MASA :

OBJEKTIF : Diakhir sidang peserta akan dapat : 4.1 4.2 4.3 Merancang satu Perjumpaan Biasa Menjalan/membantu Perjumpaan Terup Melaksanakan satu perjumpaan Terup

5.

KAEDAH : 5.1 5.2 5.3 5.4 Amali Demonstrasi Sistem berpengkalan Mengajar secara kumpulan

6.

NILAI-NILAI MURNI : 6.1 6.2 Berkongsi kemahiran/pengetahuan Bekerjasama antara ahil dalam kumpulan

7.

BAHAN BANTU: 7.1 7.2 Bendera Kain anduh

7.3 7.4

Cangkul/penggali 2 batang kayu 3 meter panjang

8.

PENYAMPAIAN PENGAJARAN : 8.1 Langkah Satu: (05 minit)

Jurulatih menerang tentang tujuan Perjumpaan Pek Mingguan 8.2 Langkah Dua: (10 minlt)

Jurulatih menunjuk contoh-contoh Perjumpaan Pek Mingguan (Lampiran 12A dan Lampiran 12B)

8.3

Langkah Tiga:

(05 minit)

Jurulatih memilih beberapa orang peserta untuk membantu menjalan dan Perjumpaan Pek Mingguan mengikut kumpulan.

8.4

Langkah Empat:

(65 minit)

Petugas yang dilantik menjalan Perjumpaan Pek Mingguan. Jurulatih laln mengawas (Boleh guna Program yang disedia dalam sesi Merancang Program (Tajuk 8)

8.5

Langkah Lima:

(05 minit)

Rumusan dan cadangan oleh Jurulatih.

LAMPIRAN 12A

CONTOH PERJUMPAAN PEK

MASA

AKTIVITI

PETUGAS

05 minit

Laung Agung & Istiadat Mengibar Bendaera

07 minit

Pemeriksaan Pakaian Seragam Permainan Cergas / Aktif

a. 35 mlnlt b.

c.

KECEKAPAN: Ikatan: Buku Sila; Bunga Geti. KESIHATAN DAN AKESELAMATAN Merawat Hidung Berdarah Rawatan Penyakit Kulit. KESETIAAN Melukis Lambang Pengakap Malaysia.

07 minit

Permainan Pengakap

06 minit

Nyanylan

05 minit

Laung Agung & Istiadat Menurukan Bendera Menurun bendera, doa, pemerlksaan Kebersihan

LAMPIRAN 12B

CONTOH PERJUMPAAN TERUP

MASA

AKTIVITI

PETUGAS

05 minit

Laung Agung & Istiadat Mengibar Bendera

07 minit

Pemeriksaan Kesihatan Diri. Permainan Senyap

35 mlnlt

KESETIAAN Menegnali dan Mengatahui Pesuruhjaya Pengakap Negeri, Ketuan Pesuruhjaya Pengakap Negara. b. KESIHATAN DAN KESELAMATAN Peti Pertolongan Cemas. Isi Kandungan dan Kegunaannya. c. KECEKAPAN Simpulan Timdeh Kasih dan Simpul Manok.

a.

07 minit

Permainan Aktif

06 minit

Nyanylan

05 minit

Laung Agung & Istiadat Menurunkan Bendera Menurun bendera, doa, pemerlksaan Kebersihan

KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT I

UNIT SIDANG: 1. 2. 3

:

PENGAKAP KANAK-KANAK. 13 : ORGANISASI KUMPULAN, DAERAH DAN NEGERI 60 minit

TAJUK SESI MASA OBJEKTIF :

Diakhir sidang peserta dapat ; 3.1. Mengetahui struktur organisasi dan pentadbiran kumpulan, daerah dan negeri. 3.2. Menambah pengetahuan sedia ada. 4. KAEDAH 4.1. 4,2, 4.3. 4.4. 5.. NILAI-NILAI MURNI 5.1. Menanam sikap hormat menghormati. 5.2. Menggalakkan hubungan baik dan mesra. BAHAN-BAHAN/ALAT BANTU 6.1 LCD dan skrin. 6.2. Komputer 6.3. OHP dan lutsinar 6.4. Papan putih. 6.5. Carta. 6.6. Kertas majung dan marker. PENYAMPAIAN PENGAJARAN (Langkah-langkah) 7.1 LANGKAH SATU: (05 minit) Syarahan Perbincangan Percambahan fikiran Pembentangan

6..

7

7.1.1. Jurulatih bersoaljawab dengan peserta tentang pemimpin-pemimpin Pengakap yang diketahuinya. 7.1.2. Bersoaljawab tentang persamaan dan perbezaan organisasi persatuan lain dengan organisasi Pengakap di Kumpulan masing-masing. 7.2. LANGKAH DUA: (05 minit)

7.2.2. Jurulatih menerangkan tentang ahli Pengakap berpakaian seragam dan ahli Pengakap yang tidak berpakaian seragam. 7.2.3. Mengenalkan jawatan-jawatan atau pangkat-pangkat dalam Pengakap. 7.3. LANGKAH TIGA: (30 minit)

7.3.1 Peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Peserta berbincang dalam kumpulan mengikut tajuk-tajuk yang diberikan;; a. Struktur pentadbiran Kumpulan. b. Struktur Organisasi Persekutuan Pengakap Malaysia Daerah dan Majlis Pengakap Tempatan. c. Struktur Persekutan Pengakap Malaysia Negeri dan d. Majlis Pengakap Negeri. 7.4. LANGKAH EMPAT (15 minit)

Pembentangan Hasil Perbinvangan oleh kumpulan. 7,5, LANGKAH KIMA: (05 minit)

Jurulatih membuat rumusan 10. LAMPIRAN. 10.1 10.2 Nota edaran. Gambar

PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA( THE SCOUTS ASSOCIATION OF MALAYSIA )RUMAH B-P, JALAN HANG JEBAT, 50150 KUALA LUMPUR.

KURSUS LATIHAN KEPIMPINAN MANIKAYU ( PERINGKAT I )( WOOD BADGE LEADERSHIP TRAINING COURSE )

UNIT PENGAKAP MUDA

DERAF DISEDIAKAN OLEH: PASUKAN LATIHAN NEGARA PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA.

CADANGAN JADUAL KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT 1 (PENGAKAP MUDA) Hari Pertama

MASA 1500 -1600 1600 -1630 1630 -1700 1700 -1900 1900 - 2030 2030 - 2130 2130 - 2230

SIDANG MINIT 60m 60m 60m 1 120m

TAJUK Pendaftaran Peserta Taklimat Kursus dan Pengenalan Jurulatih REHAT ISTIADAT PENGAKAP ( Teori dan Amali) REHAT UNIT PENGAKAP MUDA PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMIMPIN PENGAKAP PROGRAM LATIHAN PENGAKAP MUDA MESYUARAT JURULATIH.

2 3

60m 60m

2230 - 2330 2230

4

60m

Hari Kedua (PM)

MASA 0530 - 0630 0630 - 0700 0700 - 0800 0800 - 0830 0830 0930 0930 - 1000 1000 - 1300 1300 - 1430

SIDANG

MINIT

TAJUK Bangun Padi dan Solat Malaysia Cergas - Kawad Kaki / Kawad Tongkat Kemas Diri dan Sarapan. Istiadat Mengibar Bendera PERMAINAN PENGAKAP REHAT MERANCANG PROGRAM ( Kumpulan Bengkel dan Pembentangan Hasil Bengkel) REHAT, MAKAN DAN SOLAT

30m 60m 30m 5 60m 30m 6 180m 90m

1430 - 1630 1630 - 1700 1700 - 1900 1900 - 2100 2100 - 2230

7.

120m 30m

AKTIVITI ASAS 1 PM Kemahiran Berpengakap : REHAT DAN SOLAT AKTIVITI ASAS 2 PM Kemahiran Berpengakap REHAT, MAKAN DAN SOLAT MALAM PENGAKAP.& LAGU-LAGU PENGAKAP DAN YELL. SISTEM BERPATROL MESYUARAT JURULATIH

8.

120m 150m

9/10.

90m

2230 - 2330 2330

11

60m

Hari Ketiga (PM)

MASA 0530 - 0630 0630 - 0700 0700 - 0800 0800 - 0830

SIDANG

MINIT

TAJUK Bangun Pagi dan Solat. MALAYSIA CERGAS Kawad Kaki Lemas Diri dan Sarapan. Laung Agung dan Istiadat Mengibarkan Bendera. PERJUMPAAN TERUP MINGGUAN - Amali ORGANISASI KUMPULAN , DAERAH DAN NEGERI MAJLIS PENYAMPAIAN SIJIL .

30m 60m 30m

0830 - 1000

12

90m

1000 - 1100

13

60m

1100

KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT I

Unit SIDANG 1. Tajuk 2. Masa 3. Objektif

: : : : :

PENGAKAP MUDA. 1. ISTIADAT PENGAKAP. 120 minit.

Di akhir sidang peserta kursus dapat : 3.1. 3.2. 3.3. 4. Kaedah : 4.1. 4.2. 5. Nilai-Nilai Murni 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. Membuat sehabis baik. kejasama dalam kumpulan. Berdisiplin. Melahirkan semangat kkeluargaan. Perpaduan serta membina persefahaman dan patriotisma. Teori dan amali. Demonstrasi. Memahami erti dan dapat melakukan hormat, isyarat dan jabat tangan pengakap. Memahami dan menjalankan laung agung dengan sempurna dan tertib. Memahami dan menjalankan istiadat bendera.

6. Alat Bantu 6.1. 6.2. 6.3. Bendera. Carta. LCD.

7. Penyampaian / Pengajaran 7.1. Langkah Satu: (10 minit)

- Menerangkan tentang Cara Hormat Pengakap. - Bila masa dan di mana memberi hormat pengakap. - Hormat sebagai salam..

7.2.

Langkah Dua:

(10 minit)

- Menerangkan apa itu isyarat pengakap. - Cara isyarat pengakap dilakukan. - Pengertian isyarat pengakap. - Masa penggunaan. 7.3. Langkah Tiga: (10 minit)

- Berjabat tangan pengakap. - Menerangkan cara berjabat tangan dengan pengakap luar Negara. - Cara pengakap Malaysia 7.5. Langkah Empat: (20 minit)

- Istiadat Mengibar bendera. - Menerangkan istiadat mengibar bendera Pengakap Muda Remaja dijalankan.

7.5.

Langkah Enam:

(10 minit)

- Istiadat menurunkan bendera. - Menerangkan bagaimana cara melakukan istiadat menurunkan bendera untuk pek dan trop.

7.6.

Langkah Tujuh:

(60 minit)

- Latihan amali bagi istiadat Pengakap

8. Lampiran. - Gambar rajah kedudukan istiadat bagi semua istiadat Pengakap. - Gambar rajah Hormat, Isyarat dan Berjabat Tangan Pengakap. - Nota Pengajaran.

LAMPIRAN 1A

ISTIADAT PENGAKAP PENDAHULUAN: Kepentingan Istiadat dalam Latihan Kepengakapan: Menunjukkan Tanda Peningkatan Seseorang Ahli Pengakap. Pengiktirafan Kepada Ahli Pengakap yang Menyertainya.

HORMAT PENGAKAP Merupakan Tradisi Asas Pengakap (Hormat Pengakap, Isyarat Pengakap, Berjabat Salam Pengakap ) Hormat ialah menunjukkan seseorang itu dihormati. Ia adalah Hak Keistimewaaan untuk dihormati Cara Khas Hormat Kepada Saudara Pengakap yang lain

CARA HORMAT PENGAKAP Isyarat dengan Tangan Kanan Angkat tangan dengan pantas ke sisi topi forage dengan muka tapak tangan menghadap ke hadapan. Ibu jari menekan jari kelingking dan tiga jari tengah lurus atas. Kemudian turun tangan ke bawah dengan pantas Jika tidak memakai topi, jari sentuh dahi di bahagian atas mata kanan BILA / DI MANA MEMBERI HORMAT: Memberi Hormat Pengakap dengan Berpakaian Seragam

Lengkap.( Sebagai Tanda Kehaormatan, Budi Bahasa dan Persahabatan. ) Apabila Lagu Kebangsaan dinyanyikan Apabila Bendera Kebangsaan dinaikkan / dikibarkan Apabila Bendera Kebangsaan dilintaskan dalam upacara perbarisan.

LAMPIRAN 1A

ISYARAT PENGAKAP: Tradisi Pengakap dalam komunikasi di antara ahli-ahli Pengakap mengenali antara mereka dalam sesuatu aktiviti tersendiri. CARA: Menekan jari kelingking dengan ibu jari tangan tanan. Kemudian angkat tangan kanan rapat ke badan. Tapak tangan menghadap hadapan dengan tiga jari di tengah lurus ke atas. TAARIF ISYARAT PENGAKAP: TIGA JARI LURUSMerupakan Tiga Bahagian Persetiaan: Taat kepada Tuhan, Raja dan Negara Menolong orang pada setiap masa Menurut Undang-Undang Pengakap IBU JARI MENEKAN JARI KELINGKING Bersatu dalam Ikatan Persahabatan

BILA ISYARAT PENGAKAP? Apabila Melafazkan Persetiaan Semasa Istiadat Melantik. Membaharui Persetiaan. Pengakap.

Hormat Pengakap apabila tidak memakai Pakaian Seragam. Isyarat Berdiri Tegak (Isyarat Senyap)

BERJABAT TANGAN PENGAKAP Ahli Pengakap Seluruh Dunia berjabat Tangan dengan Tangan Kiri. Tanda Persahabatan dan Kepercayaan. Di Malaysia menggunakan Tangan Kanan semasa Berjabat Tangan.

ISTIADAT BENDERA (PM/PR) Ahli Pengkap Trup / Kumpulan siap sedia dalam bentuk Tapak Kuda. Pemimpin Berbaris Tiga Langkah di belakang Tiang Bendera. Pemimpin Bertugas Tiga Langkah di kiri Tiang Bendera.

ARAHAN PEMIMPIN BERTUGAS: BENDERA - Semua Ahli Pengakap mengadap Tiang Bendera. - Ketua Patrol Keluar menuju Tiang Bendera. - Petugas menarik tali bendera dengan Tangan Kanan. Petugas bergerak selangkah ke belakang lalu memberi Hormat Pengakap diikuti olah semua trup. Petugas bergerak ke dalam baris. NYANYI LAGU NEGERAKU - Lagu Kebangsaan dinyanyikan. DOA - Pemimpin Bertugas memberi arahan ap jika Bertongkat arahan kalih tongkat dan diikuti ap. - Selesai doa, arahan yang sama. - Pemeriksaan Pakaian seragam oleh Pemimpin dan Taklimat.

ISTIADAT MENURUNKAN BENDERA: Trup siap sedia dalam Tapak Kuda. Arahan Pemimpin Bertugas BENDERA Dua Pengakap bertugas mara ke tiang bendera.Menurunkan bendera, Lipat bendera dan serah kepada Pemimpin Bertugas DOA

Sebelum doa. Pemimpin Bertugas memberi arahan yang sama. Nota: Dalam sesuatu Kursus atau Perkhemahan. Pemimpin Bertugas hendaklah menyerahkan Bendera kepada Ketua Kursus atau Ketua Perkhemahan.

KURSUS KEPIMPINAN MANIK KAYU PERINGKAT 1

Unit SIDANG 1. Tajuk 2. Masa 3. Objektif

: :

PENGAKAP MUDA 2 UNIT PENGAKAP MUDA : 60 Minit

: Diakhir sidangi ini diharapkan peserta dapat; 3.1 mengetahui peringkat umur Unit Pengakap Muda. 3.2 memahami perkembangan kendiri bagi golongan 12 hingga 15 tahun. 3.3 mengetahui perkaitan di atara perkebangan kendiri dengan aktiviti pengakap muda yang dirancang. 3.4 Menambah Pengetahuan sediada

4. Kaedah

: 4.1 4.2 4.3 Soaljawab Syarahan Perbincangan Kumpulan

5. Nilai Murni : 5.1 5.2 5.3. 5.4. Perihatin Memahami individu lain. Kasih Sayang /Care Bertimbang Rasa.

5.5. 6. Alat Bantu : 6.1 6.2 6.3

Hormat menghormati.

Carta Lencana Buku Skim Latihan Baru Pengakap Remaja Kertas Majong

7. Penyampaian:Pemhajaran. 7.1 Langkah Satu: ( 10 minit)

Jurulatih berbincang mengenai Bagaimana mengenali Golongan Muda-Remaja dalam peringkat umur 12 hingga 15 tahun. Proses tumbesaran atau baligh. Mengalami perubahan kompeks. Individu berbeza melalui perubahan berlainan. Merasa bebas, pandai menjaga diri.. 7.2 Langkah Dua: (20 minit)

Jurulatih berbincang secara percambahan fikiran dan pengalaman peserta menganai perkembangan semasa baligh. Perkembangan Jasmani / Fizikal. Perkembangan Rohani / Jiwa Perkembangan Emosi Perkembangan Intelek / Mental.. 7.3 Langkah Tiga: (10 minit)

Jurulatih menerangkan Perkembangan dan Perubahan Tingkahlaku dalam peringkat umur 12 + tahun dan dikaitkan dengan program pengakap yang dirancang . 7.4 Langkah Empat: (10 minit)

Jurulatih membincangkan perkembangan dan perubahan Tingkahlaku golongan Muda pada umur 13+ tahun dan disesuaikan dengan program pengakap di peringkat ini. 7.5 Langkah Lima (10 minit)

Jurulatih membincangkanperkembangan dan perubahan tingkahlaku kepada golongan Muda 14+ tahun dan dikaitkan dengan program pengakap yang sesuai dalam perancangan program di kumpulan. 8. Lampiran 8.1 Nota ringkas Perubahan Tingkahlaku

Lampiran. 2A

PERKEMBANGAN TINGKAH LAKU: UMUR 12+ TAHUN A) B) C) D) E) Suka Berkawan Cergas, Aktif, Berhati-hati, Berani, Cekal. Mencari Persetujuan dan Pujian. Banyak bercakap, Suka Bergaul sam Jantina. Berkhayal, berangan-angan, muram.

UMUR 13+ TAHUN: A) B) C) D) E) F) Sedar Perubahan Jasmani / paras rupa, Rasa Khuatir. Bangga, Perasaan Berkelompok/Berpuak, Kurang yakin diri. Suka Kegiatan Mencabar, (Advanture) dan lasak. Suka bergau dan berkerja (sama jantina) Memuja Idola, Minat yangkuat dan perasaan Ingin Tahu. Tajam Ingatan, Bertanggungjawab.

UMUR 14+ TAHUN: A) B) Suka Bergaul dengan lain Jantina. Bertimbang Rasa.

C) D) E) F)

Perkembangan Jasmani setabil. Suka bermenong. Bertanggungjawab kepada kumpulan,dan orang lain.