14
PENDERAAN KANAK-KANAK PEMBANGUNAN DIRI 1 NAMA AHLI KUMPULAN ABC : MUHD AKIFFUDDIN B AZMI SITI SYAHIRAH BT NAZRI ROSHAM SANGGITAH LOVINA GOWRI BONG LUI SING OOI JIA POH

Penderaan kanak2 pd1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Penderaan Kanak-kanak ABC

Citation preview

Page 1: Penderaan kanak2 pd1

PENDERAAN KANAK-KANAK

PEMBANGUNAN DIRI 1

NAMA AHLI KUMPULAN ABC :

MUHD AKIFFUDDIN B AZMISITI SYAHIRAH BT NAZRI ROSHAM

SANGGITAHLOVINAGOWRI

BONG LUI SINGOOI JIA POH

Page 2: Penderaan kanak2 pd1

DEFINISIJENIS-JENIS PENDERAANPUNCA & MASALAHKESANLANGKAH MENGATASI

KANDUNGAN

SETERUSNYA

Page 3: Penderaan kanak2 pd1

Kanak-kanak didefinisikan sebagai seseorang yang di bawah umur 18 tahun seperti yang termaktub dalam Akta Kanak-Kanak 2001.

Perlindungan kanak-kanak merujuk kepada strategi dan aktiviti untuk mencegah dan bertindak balas terhadap pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi terhadap kanak-kanak.

 Penderaan kanak-kanak adalah satu pencabulan atau

pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka. Penderaan boleh dikategorikan kepada penderaan fizikal, emosi, seksual dan pengabaian.

DEFINISI

UTAMA

Page 4: Penderaan kanak2 pd1

Penderaan fizikal menurut Akta Kanak-Kanak 2001 adalah apabila seseorang kanak-kanak dicederakan dari segi fizikal menyebabkan kecederaan yang boleh dilihat pada mana-mana bahagian tubuh kanak-kanak itu akibat kekerasan atau penggunaan agen yang disengajakan kepada tubuh kanak-kanak itu.

 Penderaan emosi menurut Akta Kanak-Kanak 2001 adalah

apabila seseorang kanak-kanak dicederakan dari segi emosi yang menyebabkan gangguan yang boleh dilihat pada fungsi mental atau emosi kanak-kanak itu seperti kecelaruan mental atau tingkah laku, keresahan, kemurungan, penyendirian dan perkembangan lambat.

 Penderaan seksual menurut Akta Kanak-Kanak 2001 adalah

apabila seseorang kanak-kanak teraniaya dari segi seks jika dia mengambil bahagian, sama ada sebagai peserta atau pemerhati, dalam apa-apa aktiviti yang berunsur seks bagi apa-apa maksud atau eksploitasi seks oleh mana-mana orang bagi memuaskan nafsu seks orang itu atau orang lain.

JENIS-JENIS PENDERAAN

UTAMA

Page 5: Penderaan kanak2 pd1

Hubungan ibu bapa yang bermasalah. Mempunyai masalah dalam menguruskan

ekonomi rumahtangga.Ibu bapa yang kurang dalam pendidikan

agama.Gagal menggunakan pertimbangan mereka

dengan sebaik mungkin.Masalah penagihan dadah & arak.Gagal mengawal nafsu seks.Membalas dendam.Ibu & ayah tiri.Pengaruh kisah silam.

PUNCA & MASALAH

UTAMA

Page 6: Penderaan kanak2 pd1

KESAN KEPADA MASALAH

Rasa rendah diri pada individu tersebut

Mencederakan diri sendiri

Kurang hubungan rakan sebaya.

Penurunan prestasi pelajaran.

Kemurungan & kerisauan.

Penyalahgunaan dadah & alkohol.

Terdedah kepada masalah emosi spt buli @ ponteng sekolah.

Agresif, panas baran.Tidak memberi respon

sosial & emosi kpd persekitaran.

Kesihatan diri berkurangan.

UTAMA

Page 7: Penderaan kanak2 pd1

ADVOKASI PENCEGAHAN

PENYELIDIKAN &

PEMBANGUNAN

KHIDMAT SOKONGAN

LANGKAH MENGATASI MASALAH

UTAMA

Page 8: Penderaan kanak2 pd1

1. Menerap dan memupuk kesedaran tentang pentingnya tanggungjawab melindungi kanak-kanak kepada semua lapisan masyarakat termasuk mewujudkan perkongsian pintar (smart partnership) dengan pihak media dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) termasuk sektor swasta dan organisasi masyarakat.

2. Memastikan kanak-kanak dan anggota masyarakat termasuk pengamal undang-undang, penuntut jurusan undang-undang, pendidik, pekerja sosial, doktor, anggota penguat kuasa (seperti pegawai polis dan imigresen), pemandu pengangkutan awam (seperti bas dan teksi) dan pengawal keselamatan diberi kefahaman mengenai hak kanak-kanak di bawah Konvensyen Mengenai Hak Kanak-Kanak (CRC) dengan fokus kepada aspek perlindungan.

3. Memastikan mereka yang berurusan secara langsung dengan kanak-kanak berupaya mengenal pasti dan seterusnya melaporkan  kes-kes pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi.

4. Menggalakkan penyediaan persekitaran yang sihat dan selamat untuk kanak-kanak.

5. Menggalakkan setiap organisasi mewujudkan dasar dan peraturan mengenai perlindungan kanak-kanak.

ADVOKASI

LANGKAH

Page 9: Penderaan kanak2 pd1

1. Mewujudkan mekanisme amaran awal dan mengukuhkan mekanisme perlindungan kanak-kanak di peringkat nasional dan antarabangsa.

2. Menyediakan pengetahuan asas kepada kanak-kanak untuk membolehkan mereka melindungi diri daripada pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi serta mengenal pasti keadaan yang berisiko kepada mereka.

3. Mewujudkan sistem saringan, pengiktirafan dan latihan bagi mereka yang bekerja secara langsung dengan kanak-kanak.

PENCEGAHAN

LANGKAH

Page 10: Penderaan kanak2 pd1

1. Memperluas dan meningkatkan perkhidmatan kaunseling kepada mangsa, keluarga, pesalah dewasa, pesalah kanak-kanak dan komuniti setempat.

2. Meningkat dan memperluaskan perkhidmatan perlindungan dan kesihatan kepada mangsa dan keluarga.

KHIDMAT SOKONGAN

LANGKAH

Page 11: Penderaan kanak2 pd1

Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan mengenai perlindungan kanak-kanak serta menyebar luas hasil penyelidikan untuk tindakan penambahbaikan

PENYELIDIKAN & PEMBANGUNAN

LANGKAH

Page 12: Penderaan kanak2 pd1
Page 13: Penderaan kanak2 pd1
Page 14: Penderaan kanak2 pd1

Sekian Terima Kasih ; =D