Click here to load reader

PEMBINAAN JADUAL SPESIFIKASI (TABLE OF · PDF filepembinaan jadual spesifikasi ujian (jsu) @ ... soalan mengikut pemberat di dalam jadual itu . ... taksonomi bloom

 • View
  339

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of PEMBINAAN JADUAL SPESIFIKASI (TABLE OF · PDF filepembinaan jadual spesifikasi ujian (jsu) @...

 • PEMBINAAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

  @ (TABLE OF

  SPECIFICATION-TOR)

 • JSU ialah: kerangka taburan matriks pemberatan penilaian

  pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah berasaskan kepada

  penekanan objektif pengajaran dan kandungan isi yang di ajar

  JSU?

 • Objektif JSU

  Hanya objektif yang ingin dicapai diukur dan dinilai

  Setiap objektif yang ingin dicapai menerima penekanan yang seimbang

  Secara berkadar dengan penekanannya semasa pengajaran, dan

  Semua objektif yang ingin dicapai dapat diukur dan dinilai

 • Contoh objektif pengajaran bagi topik penyelesaian masalah matematik mencampur dan menolak tahap rendah yang lebih tertumpu kepada objektif kognitif rendah (pengetahuan, kefahaman dan aplikasi.)

  -Membezakan simbol campur dan tolak -Membezakan masalah campur dan tolak -Membezakan masalah penyelesaian masalah campur dan tolak yang betul dan yang salah -Menyelesaikan masalah campur tolak nombor satu digit dengan betul -Menyelesaikan masalah campur tolak nombor dua digit dengan satu digit dengan betul -Menyelesaikan masalah campur tolak dua nombor dua digit dengan betul

 • Kandungan Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Jum %

  Membezakan simbol campur dan tolak 1 1 4%

  Menbezakan masalah campur dan tolak

  2 2 8%

  Membezakan masalah penyelesaian masalah campur dan tolak yang betul dan yang salah

  4 4 16%

  Menyelesaikan masalah campur tolak nombor satu digit dengan betul

  6 6 24%

  Menyelesaikan masalah campur tolak nombor dua digit dengan satu digit dengan betul

  6 6 24%

  Menyelesaikan masalah campur tolak dua nombor dua digit dengan betul

  6 6 24%

  Jumlah lajur 3 4 18 25 100%

  Peratus lajur 12% 16% 72% 100% 100%

 • JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

  PEMILIHAN HASIL PEMBELAJARAN YANG HENDAK DIUJI

  GARIS PANDUAN ISI PENGAJARAN KURSUS/MATA PELAJARAN

  MEMBINA JADUAL DUA HALA

  TABURAN BILANGAN ITEM ATAU SOALAN MENGIKUT PEMBERAT DI DALAM JADUAL ITU

 • Tiga domain Bloom

  Tiga domain tersebut ialah mengenai pengetahuan pelajar yang dibahagikan kepada tiga bidang iaitu:

  i) Kognitif ii) Afektif

  iii) Psikomotor

 • 6 Tahap Kesukaran dalam Domain Kognitif

  Pengetahuan

  Kefahaman

  Aplikasi

  Analisis

  Sintesis

  Penilaian

 • Aras Kognitif

  Pengetahuan:

  Memberi takrifan Mengetahui terminologi Menyenaraikan Melabelkan Menyatakan Konsep dan Prinsip Memilih dan memadan Melorek

 • KEFAHAMAN

  Memahami fakta dan prinsipal Memahami maksud tersirat Memberi contoh Menerangkan kembali Terjemahan Menganggarkan Menerangkan Meringkaskan Menulis semula

 • APLIKASI

  Mengaplikasikan konsep dan prinsip kepada sesuatu situasi baru; hitungkan, membuat demokrasi, memanipulasi, mengubahsuai, menjalankan operasi, meramalkan.

  Mengaplikasi hukum dan teori kepada situasi praktikal

  Menyelesaikan masalah

  Mendemokrasikan metodologi dan prosedur dengan betul.

 • ANALISIS

  Menganalisis struktur organisasi sesuatu kerja; sistem, penulisan, seni muzik

  Membina peta konsep, diagram, membandingkan, mengaitkan, mengilustrasikan, menyaring, mengasingkan, membuat perbezaan.

  Mengenalpasti anggapan yang tersirat, miskonsepsi.

  Membezakan antara fakta sebenar dan miskonsepsi.

  Menganalisis perhubungan data.

 • SINTESIS

  Tema penulisan

  Mencadangkan, merekacipta, menulis, composs ,menyusun, merumus, membina, mengkategori, menggabung jalin.

  Memberi ucapan

  Mencadangkan projek baru

  Mengintegrasi pelbagai bidang ilmu

  Menyelesaikan masalah

  Memberi skema

 • PENILAIAN

  Menilai penulisan dari segi kesinambungan dan logik

  Membandingkan, membuat kesimpulan, mengkritik, memberi justifikasi, memberi alasan, menyokong, menolak, menilai, memberi pendapat pro dan kontra.

  Membuat pertimbangan, penilaian, pertimbangan berasaskan kriteria tertentu.

 • GARIS PANDUAN ISI TAKSONOMI BLOOM

  FIZIK AM 20% HABA 15% CAHAYA 15% BUNYI 10% ELEKTRIK 30% FIZIK ATOM 10%

  PENGETAHUAN 25% KEFAHAMAN 45% APLIKASI 20% ANALISIS 10% SINTESIS PENILAIAN

 • CONTENT OUTLINE KNOWLEDGE COMPREHENSION APPLICATION ANALYSIS SYNTESIS EVALUATION TOTALGeneral Physics (20%) 10Heat (15%) Light (15%) Sound (10%) Electricity (30%) Atomic Physics (10%) TOTAL 50PERCENTAGE 25 45 20 10 100

  CATEGORIES

  TABLE OF SPECIFICATIONS (TOS) FOR A SUMMATIVE EVALUATION (COGNITIVE DOMAIN)

 • CONTENT OUTLINE KNOWLEDGE COMPREHENSION APPLICATION ANALYSIS SYNTESIS EVALUATION TOTALGeneral Physics (20%) 2 4 3 1 10Heat (15%) 3 4 7Light (15%) 2 2 2 2 8Sound (10%) 2 2 5Electricity (30%) 2 10 3 15Atomic Physics (10%) 1 2 2 5TOTAL 12 23 10 5 50PERCENTAGE 25 45 20 10 100

  CATEGORIES

  TABLE OF SPECIFICATIONS (TOS) FOR SUMMATIVE EVALUATION

 • LATIHAN 1 : INDIVIDU (20 MINIT)

  1.Hantar kandungan kursus 2.Analisis kandungan kursus untuk peperiksaan akhir (soalan esei dan MCQ) 3.Bina Jadual Spesifikasi bagi peperiksaan akhir (soalan esei dan MCQ) Nama Pensyarah: UKM Per: Kursus: Kod Kursus:

  Tajuk Jam % Aras kesukaran % Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian

  1. 2. 3. 4. . . . . . 14

  Jumlah jam 100% 100%

 • Sekian

  Terima Kasih

  PEMBINAAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) @ (TABLE OF SPECIFICATION-TOR) Slide Number 2Slide Number 3Slide Number 4Slide Number 5JADUAL SPESIFIKASI UJIANTiga domain Bloom6 Tahap Kesukaran dalam Domain KognitifAras Kognitif Slide Number 10Slide Number 11Slide Number 12Slide Number 13Slide Number 14Slide Number 15Slide Number 16Slide Number 17Slide Number 18Sekian