pembentangan rbt.pptx

Embed Size (px)

Text of pembentangan rbt.pptx

DSKP

NAMA PELAJAR:NORMUNIRA BINTI MUHAMMED YACCOFFSALWA FAZEERA BINTI SALAMSYAFIQAH IZZATI BINTI SUHAIMIPROGRAM DAN UNIT:PISMP SEJARAH AMBILAN JUN 2014KOD DAN NAMA KURSUS:RBT 3117E: PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH.NAMA PENSYARAH PENYELIA:PUAN NORSIAH BINTI BAHARI

INSTITUT PENDIDIKAN GURUKAMPUS PEREMPUAN MELAYU75400, DURIAN DAUNMELAKAPendekatan kontekstual6.3.4 Menghias dan membungkus makananPendekatanStrategiKaedahi. Alasan pemilihan pendekatan, strategi, kaedah, dan teknik pengajaran yang dinyatakan.ii. Kelemahan pemilihan pendekatan, strategi, kaedah, dan teknik pengajaran yang dinyatakan.iii. Kekuatan pemilihan pendekatan, strategi, kaedah, dan teknik pengajaran yang dinyatakan.iv. Kesesuaian pemilihan pendekatan, strategi, kaedah, dan teknik pengajaran yang dinyatakan.Kontekstual Berpusatkan muridPembelajaran KooperatifAlasanKekuatanKesesuaianPengalaman seharian yang biasa membeli barangan berbungkus.Kelemahan

Strategi berpusatkan muridTujuan: mewujudkan pengalaman pembelajaran yang dapat menarik minat pelajarserta menggalakkan penglibatan mereka dalam proses pengajaran danpembelajaran.Definisi: murid memainkan peranan penting dan penglibatanaktif dalam proses pembelajaran.

Alasan: Menggalakkan murid aktif dalam pembelajaran (memberi peluang)Kesesuaian: murid mengaplikasikan idea mereka menghiasi makanan dan cara membungkus makananSeseorang murid dikatakan bertanggungjawab terhadap pembelajarannya sendiri (Giam Kah How, 2000)

Kekuatan Dapat menimbulkan rasa minat murid untuk belajar.Mewujudkan susana kerjasama eratMemberi peluang kepada murid belajar secara individu, kumpulan dan kelas.Mewujudkan pengalaman pembelajaran yang dapat menarik minat murid

Menggalakkan murid menghasilkan idea dengan mengemukakan pendapat

Kelemahan Sebilangan muridakan hilang tumpuan dan fokus kepada objektif pembelajaran tidak tercapaisepenuhnyaBilik darjah tidak terkawal

Pembelajaran tersebut di dominasi oleh segelintir muridMaklumat atau pun pengetahuan murid adalah terbatasPotensi murid yang berbeza-beza dalam kelas.KAEDAH DAN TEKNIK KOOPERATIFPembelajaran secara kumpulan yang kecil terdiri daripada 4 atau 5 orang ahli.Alasan Memilih Kaedah KooperatifMenggalakkan murid berkongsi idea.Mempersiapkan murid untuk boleh bergerak kerja dalam kumpulan. KEKUATAN KAEDAH KOOPERATIF

KELEMAHAN

Ringkasan cara pelaksanaan pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran yang dipilih.Sekian Terima Kasih.