of 23 /23
MESYUARAT PENGURUSAN HAL MESYUARAT PENGURUSAN HAL EHWAL MURID EHWAL MURID TARIKH : 31 HB DISEMBER 2010 TEMPAT : BILIK MESYUARAT SK PALONG 12 (F) MASA : 9.00 PAGI

Pembentangan Hem

Embed Size (px)

Text of Pembentangan Hem

Page 1: Pembentangan Hem

MESYUARAT PENGURUSAN MESYUARAT PENGURUSAN HAL EHWAL MURIDHAL EHWAL MURID

TARIKH : 31 HB DISEMBER 2010

TEMPAT : BILIK MESYUARAT SK PALONG 12 (F)

MASA : 9.00 PAGI

Page 2: Pembentangan Hem

PENGENALANPENGENALAN

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID MERUPAKAN BIDANG YANG MENEKANKAN TANGGUNGJAWAB GURU BESAR DALAM MEWUJUDKAN SISTEM HAL MURID YANG BERKESAN. IA BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN TARAF KESIHATAN, KEBAJIKAN, KESELAMATAN, DISIPLIN, KESELESAAN, KEHARMONIAN DAN KESEJAHTERAAN MURID BAGI MENCAPAI PENDIDIKAN BERKUALITI.

Page 3: Pembentangan Hem

PIHAK SEKOLAH BERHARAP DAPAT :-PIHAK SEKOLAH BERHARAP DAPAT :-  1. MELAKSANAKAN DASAR PENDIDIKAN NEGARA BERLANDASKAN 1. MELAKSANAKAN DASAR PENDIDIKAN NEGARA BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN SERTA PERKEMBANGAN TERKINI.UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN SERTA PERKEMBANGAN TERKINI.

2. MENERAPKAN PRINSIP PERKEMBANGAN FISIOLOGI, PSIKOLOGI, 2. MENERAPKAN PRINSIP PERKEMBANGAN FISIOLOGI, PSIKOLOGI, INTELEK, EMOSI DAN KEROHANIAN.INTELEK, EMOSI DAN KEROHANIAN.

3. MENGAMALKAN PRINSIP DAN AMALAN TERBAIK DALAM 3. MENGAMALKAN PRINSIP DAN AMALAN TERBAIK DALAM PENGURUSAN AKTIVITI BERKAITAN HAL ELWAL MURID BERASASKAN PENGURUSAN AKTIVITI BERKAITAN HAL ELWAL MURID BERASASKAN KONSEP “ IN-LOCO-PARENTIS”KONSEP “ IN-LOCO-PARENTIS”

4. MENJANA STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI HAL EHWAL 4. MENJANA STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI HAL EHWAL MURID.MURID.

5. MEWUJUDKAN KOMUNIKASI BERKESAN DENGAN MURID,IBU BAPA 5. MEWUJUDKAN KOMUNIKASI BERKESAN DENGAN MURID,IBU BAPA DAN PENJAGA.DAN PENJAGA.

6. MENGEMASKINI PRINSIP DAN TEKNIK PENILAIAN SERTA 6. MENGEMASKINI PRINSIP DAN TEKNIK PENILAIAN SERTA PENAMBAHBAIKAN PROGRAM HAL EHWAL MURID SECARA ANALITIS PENAMBAHBAIKAN PROGRAM HAL EHWAL MURID SECARA ANALITIS DAN SAINTIFIK.DAN SAINTIFIK.

OBJEKTIF

Page 4: Pembentangan Hem

  

VISIVISI

Sekolah Unggul Penjana Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang.Generasi Terbilang.

Page 5: Pembentangan Hem

MISI

MISIMembangun Potensi

Individu Melalui Pendidikan Berkualiti.

Page 6: Pembentangan Hem

PERSIAPAN HARI PERTAMA PERSIAPAN HARI PERTAMA PERSEKOLAHAN 2010PERSEKOLAHAN 2010

Page 7: Pembentangan Hem

PERSEDIAAN DAN PERSEDIAAN DAN PENGURUSAN KELASPENGURUSAN KELAS

1. MEMASTIKAN KEPERLUAN KELAS MENCUKUPI. MENGAMALKAN DASAR 1 MURID + 1 MEJA + 1 KERUSI + 1 SPBT

2. PASTIKAN KEADAAN KELAS BERSIH DAN CERIA

3. PAPAN KENYATAAN PERLULAH DIKEMASKINI

4. TAMPAL LABEL MEJA

Page 8: Pembentangan Hem

5. GURU KELAS BOLEH MEMINTA KEPERLUAN KELAS DI PEJABAT DENGAN MENGISI NOTA MINTA.

6. MEMASTIKAN MAKLUMAT YANG TERKINI DITAMPAL DI DALAM KELAS

7. WUJUDKAN SUDUT MATA PELAJARAN DAN SUDUT BACAAN

8. PASTIKAN SETIAP KELAS ADA MEJA DAN KERUSI GURU

9. TINGKAP-TNGKAP HENDAKLAH DIGANTUNG LANGSIR.

10.SEDIAKAN TEMPAT KHAS UNTUK LETAKKAN BAKUL SAMPAH DAN PENYAPU

Page 9: Pembentangan Hem

PEMBANGUNAN MODAL PEMBANGUNAN MODAL INSANINSAN

1. SETIAP GURU ADALAH GURU DISIPLIN

2. SETIAP GURU BERPERANAN MEMBENTUK SAHSIAH YANG BAIK KEPADA SETIAP MURID

3. MENERAPKAN NILAI-NILAI MURNI KEPADA SETIAP MURID CONTOH : BUDAYA MEMBERI SALAM, BERTERIMA KASIH DSBNYA.

Page 10: Pembentangan Hem

KEBAJIKAN DAN KEBAJIKAN DAN KESELAMATAN MURIDKESELAMATAN MURID

1. GURU KELAS HENDAKLAH MENGEMASKINI SEMULA DATA SMM 2. MENYENARAIKAN NAMA MURID YANG LAYAK MENERIMA BANTUAN KWAMP, E-KASIH SBT ATAU STF

3. MEGENAL PASTI MURID-MURID MISKIN ATAU NAK YATIM

4. MENGENALPASTI MURID-MURID YANG MENERIMA MUSIBAH ATAU KEMALANGAN MENDAPAT DANA DAN SUMBANGAN DARIPADA PIHAK SEKOLAH.

5. MELANCARKAN KUTIPAN DERMA KILAT APABILA MURID DITIMBA MUSIBAH

Page 11: Pembentangan Hem

KESELAMATANKESELAMATAN

1. SENTIASA MEMATUHI TATACARA PELAN TINDAKAN PENGURUSAN KESELAMATAN

2. MEMASTIKAN KEPERLUAN KEMUDAHAN KESELAMATAN UNTUK MURID-MURID DAN WARGA SEKOLAH DALAM KEADAAAN BAIK

3. MENGINGATKAN MURID MENGENAI SENTIASA MEMASTIKAN KESELAMATAN KETIKA BERADADI KAWASAN SEKOLAH SEWAKTU BALIK DAN KETIKA MENGIKUTI AKTIVITI SEKOLAH

4. PASTIKAN MURID MELETAK BASIKAL DI TEMPAT YANG DIKHASKAN

Page 12: Pembentangan Hem

JAWATAN KUASA JAWATAN KUASA HAL EHWAL MURIDHAL EHWAL MURIDSK PALONG 12SK PALONG 12 SESI 2011 SESI 2011

Page 13: Pembentangan Hem
Page 14: Pembentangan Hem

TUGAS-TUGAS KHASTUGAS-TUGAS KHAS

1. KEDAI BUKU - USTAZAH RATNA DEWI BT ABD KUDUS

2. RIMUP - PN UMI KALSOM BINTI IBRAHIM

3. BILIK GURU - PN NORIZA BT MAMAT

4. SURAU - CIK FAEZAH BINTI MOHD ZAIN

5. BILIK GERAKAN- EN MOHD JAILANI B MOHD NOOR

6. PRA SEKOLAH – PN NORHASLIZA BT HASHIM

Page 15: Pembentangan Hem
Page 16: Pembentangan Hem

TAKWIM HEMTAKWIM HEM

Page 17: Pembentangan Hem

TAKWIMTAKWIMTARIKH AGENDA TINDAKAN

31.12.2010 MESYUARAT INDUK HEM

SEMUA GURU

6.1.2011 MESYUARAT UNIT-UNIT HEM

UNIT TERLIBAT

11.01.2011 MESYUARAT AJK DISIPLIN

UNIT DISIPLIN

17.01.2011 MESYUARAT AJK SPBT

UNIT SPBT

26.01.2011 MESYUARAT AJK KESELAMATAN

UNIT KESELAMATAN

MENGEMASKINI DATA SMM

GPK HEM/ SU

WATIAKAH PERLANTIAN PENGAWAS

UNIT DISIPLIN

Page 18: Pembentangan Hem

FEBRUARIFEBRUARITARIKH AGENDA TINDAKAN

05.02.2011 GOTONG –ROYONG

SEMUA GURU

08.02.2011 MESYUARAT AJIK KANTIN

UNIT KANTIN & RMT

24.02.2011 MESYUARAT AJK KEBAJIKAN

UNIT KEBAJIKAN

MESYUARAT STF & SBT

PENYERAHAN MINIT KEPADA HEM

S/U SETIAP UNIT

Page 19: Pembentangan Hem

MACMAC01.03.2011 DEMOSTRASI

KEBAKARAN KALI 1

UNIT KESELAMATAN

12.03.2011 –20.03.2011

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER PERTAMA

22.03.2011 MESYUARAT HEM KALI 2

UNIT HEM

24.03.2011 PEMANTAUAN PONTENG SEKOLAH

28.03.2011 KAMPEN ANTI DADAH

UNIT BIMBINGAN DA NKAUNSELIN

Page 20: Pembentangan Hem

PERINCIAN TUGAS PERINCIAN TUGAS

*SILA RUJUK DALAM BUKU PENGURUSAN

Page 21: Pembentangan Hem

HAL-HAL LAINHAL-HAL LAINKEMASKINI JADUAL KEDATANGANMELENGKAPKAN DATA SMMMENGHANTAR LAPORAN DENGGI

DAN LAPORAN KANTIN PADA SETIAP BULAN

Page 22: Pembentangan Hem

LAMAN WEB YANG BERKAITANLAMAN WEB YANG BERKAITAN

www.emoe.gov.my

www.jpnns.gov.my

http://spa.jpnns.gov.my

http://emisonline.moe.gov.my

http://www.anm.gov.my

[email protected]

Page 23: Pembentangan Hem