of 16 /16
TEORI PERKEMBANGAN MORAL KANAK-KANAK

Pembentangan elm3101

Embed Size (px)

Text of Pembentangan elm3101

Page 1: Pembentangan elm3101

TEORI PERKEMBANGAN MORAL KANAK-KANAK

Page 2: Pembentangan elm3101

Carl Rogers(1902-1987)

•Dilahirkan pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Illionis, Amerika Syarikat

*Menuntut di Universiti of Winconsin dalam bidang pertanian tetapi dua tahun kemudian bertukar kepada bidang keagamaan di Union Theological Seminary di New York.

*Bekerja sebagai pakar psikologi bertaraf pengarah di Child Study.

*Meninggal dunia pada 1987.

Page 3: Pembentangan elm3101

Pengalaman individu adalah fenomena logikal yang dialami oleh individu sendiri Mempunyai kecenderungan

untuk mencapaikesempurnaan kendiri

Membentuk konsep kendiri yang unik melalui sistem nilai dan kepercayaan yang berbeza dengan orang lain.

Kefahaman tingkah lakuindividu hanya diperolehimelalui proses komunikasi

Tingkah laku adalah selaras dengan konsep kendiri dan keupayaannya.

Page 4: Pembentangan elm3101

Pendekatan ini berorientasikan nilai:-~Memikirkan apa yang harus berlaku bukan apa yang sebenarnya berlaku

Dalam konteks pendidikan~ Pendekatan Humanistik menekankan sifat semulajadi individu untuk belajar

Percaya kepada:-~ keunikan setiap individu~ mengiktirafkan persepsi~ perbezaan pengalaman & pendekatan terhadap pembelajaran

Pendekatan ini memberitumpuan kepada:-~ perkembangan konsep kendiri~ motivasi intrinsik~ kesedaran kendiri

Page 5: Pembentangan elm3101

•Pendidikan berpusat pelajar•Prinsip pembelajaran berasaskan kebebasan (freedom to learn):

Belajarbagaimanabelajar(learning to learn)

Naluri ingin tahu (curiosity)

Inisiatif sendiri

Situasi pendidikan yang kurangmengancam

Pemikiran reflektif & kemahiran reflektifnya

P&P berkaitan pengalaman,kehidupanseharian

BBB selari dengan objektif pembelajaran

Page 6: Pembentangan elm3101

~ Bersamaan dengan perubahan dan pertumbuhan kendiri. Untuk menyediakan suasana yang kondusif untuk murid-murid belajar, guru perlu:

Menjelaskan objektif pembelajaran

Membekalkan sumber pembelajaran yang sesuai

Mengimbangkan intelektual dan emosi dengan pembelajaran

Berkongsi perasaan dan idea dengan murid

Page 7: Pembentangan elm3101

Rogers mengutarakan pandangan beliau mengenai perkembangan sihat yang merujuk kepada persepsi individu terhadap dirinya.

Menurut beliau, individu yang sihat akan cenderung:~ melihat antara dirinya yang sebenar (real self) dengan diri yang diingini (ideal self)

Rogers mengasaskan konsep syarat pertumbuhan sihat melalui:~ proses terapi pemusatan perorangan.~ syarat-syarat yang diwujudkan iaitu: - empati (daya menyelami dan memahami perasaan @ emosi orang lain) - keterbukaan - penerimaan positif tanpa syarat

Page 8: Pembentangan elm3101

• Manusia berbeza daripada haiwan. Oleh itu mereka mesti mempunyai kesedaran bahawa mereka adalah :

- insan yang unik dan mempunyai potensi yang unggul

* Oleh itu, mereka harus berusaha sedaya upaya untuk mengembangkan potensi tersebut dengan sepenuhnya.

• Sebagai guru moral, kita perlu menggunakan pelbagai stategi P&P dalam membina tingkah laku yang positif.

~ Contohnya, aktiviti lawatan di stesyen pembelajaran seperti; Rumah Orang Tua, Rumah Kebajikan Masyarakat, Rumah Anak Yatim, Rumah Orang Kurang Upaya, Pusat Pemulihan Akhlak dan sebagainya.

Page 9: Pembentangan elm3101

Lawatan tersebut akan memberi impak kepada perkembangan moral.

Page 10: Pembentangan elm3101

~~~ Sebagai guru Moral, kita perlu mendalami teori humanistik dalam mengendalikan kerenah murid-murid. Guru perlu:-

*** memberi sokongan dan mengambil berat terhadap potensi murid yang pelbagai.

*** contohnya murid yang suka melukis, menyanyi dan sebagainya haruslah diberi sokongan agar mereka dapat membina potensi diri dalam bidang seni & nyanyian.

Page 12: Pembentangan elm3101

Berdasarkan video yang telah ditonton tersebut……..

Sebagai ibu bapa atau orang dewasa, kita tidak boleh

menunjukkan contoh yang negatif atau tidak baik kepada

anak-anak kecil kerana boleh mempengaruhi perkembangan

moral kanak-kanak tersebut.

Oleh itu kita sebagai ibu bapa, guru mestilah memberikan

contoh tingkah laku yang positif atau baik agar dijadikan teladan

kepada kanak-kanak dalam membentuk perkembangan moral

mereka.

Page 13: Pembentangan elm3101

Perkembangan moral ini merangkumi aspek:~ Penaakulan~ Emosi~ Tingkah laku

**** dalam memberikan pertimbangan dan mencorakkan kehidupan mereka pada masa akan datang.

Kesan aktiviti lawatan kepada murid:~ Kesedaran~ Keinsafan~ Iktibar~ Perubahan sikap~ Menerapkan nilai kerajinan, kasih sayang (tanggungjawab kepada keluarga), berdikari dan meningkatkan kepercayaan kepada Tuhan.

Page 14: Pembentangan elm3101

Mementingkan perkembangan potensi individu:

Strategi dan kaedah yang sesuai: ~ berpusatkan murid~ kaedah individu~ inkuiri penemuan~ kerja praktik~ pengayaan dan pemulihan

Guru sebagai fasilitator/pembimbing

Page 15: Pembentangan elm3101

Ciri individu yang mencapai ke peringkat tinggi:

~ Boleh memahami hakikat sebenar~ Mempunyai pemikiran tersendiri~ Boleh menerima diri, orang lain dan alam semula jadi~ Boleh mengikut aliran semasa tetapi tidak kehilangan identiti sendiri~ Mempunyai falsafah hidup dan moral sendiri~ Mempunyai minat meluas terhadap pelbagai aktiviti sosial~ Mempunyai kawan karib dan suka menolong orang~ Mengamalkan demokrasi dan mempunyai sifat berjenaka~ Boleh menangggung konflik di antara perasaan kegembiraan dengan kepahitan

Page 16: Pembentangan elm3101