PEMBANGUNAN BANDAR MAMPAN - jkt.kpkt.gov.myjkt.kpkt.gov.my/jkt/resources/PDF/Persidangan_2015/persidangan...NCD – Penyakit Bukan Berjangkit ... PUNCA AMALAN GAYA HIDUP KESIHATAN

 • View
  233

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of PEMBANGUNAN BANDAR MAMPAN -...

 • JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA

  1

  PEMBANGUNAN BANDAR MAMPAN KE ARAH KESIHATAN PERSEKITARAN SEJAHTERA

  DR. AZMIZAM ABDUL RASHID Pusat Kecemerlangan Kesejahteraan Bandar (CoE)

  JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA

  KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

  PERSIDANGAN KESIHATAN PERSEKITARAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TAHUN 2015

 • JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA

  S E N A R I O D A N K E S I H A T A N P E R S E K I T A R A N P E R B A N D A R A N D I M A L A Y S I A

  30 juta

  30% luar

  bandar

  70% bandar

  CD

  NCD

  2009 7,708

  2010 9,321

  2011 12,362

  2012 9,962

  2013 10,727

  DIABETES 1.82 juta HIPERTENSI 4.06 juta

  KOLESTROL 4.34 JUTA OBESITI 1.27 juta

  BAWAAN

  VEKTOR

  19,076 BAWAAN MAKANAN

  DAN AIR

  10,727

  Pencemaran Udara

  Pencemaran Air

  Kesesakan Lalulintas Kebersihan

  TAHUN DIRAWAT KEMATIAN

  2006 64,583 6,769

  2007 67,138 7,396

  2008 71,595 7,962

  2009 74,543 8,132

  2010 75,860 7,991 PE

  NY

  AK

  IT J

  AN

  TU

  NG

  Banjir Kilat Sistem Pelupusan

  Sampah

  Pemakanan Tidak Seimbang

  Kurang Aktiviti Fizikal

  Pemakanan Tidak Sihat

  Tekanan Perasaan

  Sumber : Jabatan Perangkaan

  Malaysia 2013 dan Kementerian

  Kesihatan Malaysia 2013

  BA

  WA

  AN

  MA

  KA

  NA

  N D

  AN

  AIR

  2009 33,947

  2010 36,975

  2011 17,634

  2012 18,638

  2013 19,076

  BA

  WA

  AN

  VE

  KT

  OR

  Pencemaran Bahan Kimia

  NCD Penyakit Bukan Berjangkit

  CD Penyakit Berjangkit

  2

 • JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA

  PUNCA AMALAN GAYA HIDUP KESIHATAN PERSEKITARAN

  JENIS

  PENYAKIT

  Kurang

  Aktiviti

  Fizikal

  Pemakanan

  tidak

  Seimbang

  Pemakanan

  tidak Sihat

  Tekanan

  Perasaan Pencemaran

  Udara Pencemaran

  Air Pencemaran

  Bahan Kimia Takungan

  Air

  Sistem

  Pelupusan

  Sampah

  Penyakit Bukan Berjangkit (NCD) sumber : Journal of Public Health 2012 dan 2013 & Journal of Environmental Health 2011 dan 2012

  Jantung

  Kanser

  Buah

  pinggang

  Hipertensi

  Diabetes

  Radang

  Paru-Paru

  Penyakit Berjangkit (CD) sumber : Journal of Public Health 2012 dan 2013 & Journal of Environmental Health 2011 dan 2012

  Demam

  Denggi

  Malaria

  Taun

  Leptospirosis

  TIBI

  Keracunan

  Makanan

  Hepatitis A,B,C

  Tifoid

  K E R A N G K A M AT R I K S P U N C A P E N YA K I T

  3

 • JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA

  Mencapai akses sejagat

  kepada penjagaan

  kesihatan berkualiti

  Menggiatkan sukan untuk

  kehidupan yang sihat dan

  memupuk perpaduan

  4

  R M K 1 1 2 0 1 6 - 2 0 2 0 P E RT U M BU H A N B E R PA K S I K A N R A K YAT

 • JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA

  PROGRAM PENGUKURAN BANDAR

  MAMPAN MELALUI GERBANG MURNInets

  (MALAYSIAN URBAN RURAL NATIONAL INDICATORS

  NETWORK FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT)

  5

 • JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA

  LATAR BELAKANG

  1. MURNInets - Jaringan Penunjuk Pembangunan Mampan Bandar Luar Bandar Malaysia (Malaysian Urban-Rural National Indicators Network for Sustainable Development) yang dijalankan sejak tahun 1998;

  2. Sebagai program penilaian, penentuan dan pemantauan tahap kemampanan bandar berdasarkan penunjuk-penunjuk yang telah ditetapkan;

  3. Program ini dapat membantu PBT mengenalpasti tahap kualiti kehidupan penduduk dari aspek kemudahan awam dan perkhidmatan yang disediakan;

  4. Tahun 2015 merupakan tahun ketiga pelaksanaan MURNInets menggunakan set penunjuk dan kaedah analisis yang baru;

  6

 • JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA

  MURNInets

  DIMENSI 1 Ekonomi Berdaya

  Saing DIMENSI 2 Kualiti

  Persekitaran Mampan

  DIMENSI 3 Komuniti Sejahtera

  DIMENSI 4 Gunatanah & Sumber Asli

  Optimum

  DIMENSI 5 Infrastruktur & Pengangkutan

  Efisien

  DIMENSI 6 Urustadbir

  Efektif

  K E R A N G K A M U R N I n e t s

  Wawasan 2020, Model Baru Ekonomi, RMK 5 tahun/Rancangan

  Fizikal Negara, Dasar Perbandaran Negara / Dasar Sektoral

  Program Transformasi Kerajaan (NKRA, NKEA, MKRA)

  7

 • FEDERAL DEPARTMENT OF TOWN AND COUNTRY PLANNING PENINSULAR MALAYSIA

  MINISTRY OF URBAN WELLBEING, HOUSING AND LOCAL GOVERNMENT

  MURNInets 36 PENUNJUK

  8 8

  1 Kadar pertumbuhan tenaga kerja

  2 Kadar pertumbuhan tenaga kerja

  3 Kadar kemiskinan

  4 Kadar pertumbuhan pelaburan swasta

  5 Tahap kebersihan sungai

  6 Keadaan kualiti udara persekitaran

  7 Peratus penduduk di kawasan yang terdedah

  ancaman banjir

  8 Penjanaan sisa pepejal per kapita

  9 Bilangan program/kempen alam sekitar di PBT

  10 Peratus unit rumah mampu milik berkualiti

  11 Peratus liputan kediaman dalam lingkungan 400 meter dari

  kemudahan masyarakat

  12 Nisbah kes aduan berkaitan kacau ganggu awam

  kepada 10,000 penduduk

  13 Nisbah kes penyakit bawaan air dan vektor kepada

  10,000 penduduk

  14 Peratus premis perniagaan makanan Gred A

  15 Peratus tandas awam yang mendapat penarafan

  Gred A

  16 Indeks Kebahagiaan (Happiness Index)

  17 Nisbah kes jenayah indeks kepada 10,000 penduduk

  18 Nisbah kebergantungan

  19 Kadar perubahan gunatanah daripada bukan tepubina

  kepada gunatanah tepubina

  20 Kadar perbandaran

  21 Nisbah penyediaan tanah lapang awam berbanding dengan

  1,000 penduduk

  22 Harta tanah perumahan yang tidak terjual

  23 Peratus perubahan kawasan yang diliputi hutan

  24 Bilangan kawasan pusat tarikan pelancongan dan rekreasi

  25 Jumlah isipadu penggunaan air domestik harian bagi

  setiap penduduk

  26 Jumlah penggunaan elektrik (KW) per kapita

  27 Peratusan sisa pepejal yang dikitar semula

  28 Peratusan kutipan sisa pepejal domestik mengikut jadual

  29 Bilangan terminal/stesen pengangkutan awam bersepadu

  30 Peratus kediaman mendapat perkhidmatan pembentungan

  berpusat

  31 Peratusan kepuasan penduduk terhadap perkhidmatan

  PBT

  32 Bilangan pelaksanaan program bersama masyarakat yang

  dilaksanakan oleh PBT

  33 Peratusan Pencapaian Kutipan Hasil PBT.

  34 Peratusan perbelanjaan penyelenggaraan berbanding

  jumlah perbelanjaan PBT keseluruhan.

  35 Peratusan permohonan kebenaran merancang yang

  diluluskan mematuhi Rancangan Pemajuan/Rancangan

  Tempatan

  36 Bilangan Pelaksanaan Operasi Penguatkuasaan yang

  Dijadualkan oleh PBT

  EK

  ON

  OM

  I

  BE

  RD

  AY

  A

  SA

  ING

  KU

  AL

  ITI

  PE

  RS

  EK

  ITA

  RA

  N

  MA

  MP

  AN

  KO

  MU

  NIT

  I

  SE

  JA

  HT

  ER

  IA

  GU

  NA

  TA

  NA

  H

  OP

  TIM

  UM

  IN

  FR

  A E

  FIS

  EIN

  U

  RU

  STA

  DB

  IR B

  AN

  DA

  R

  EF

  EK

  TIF

 • JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA

  MURNInet 11 sektor 38 penunjuk (Malaysian Urban Indicators Network)

  PENGLIBATAN PIHAK B ERKUASA TEMPATAN

  2007 2008 2009 2010 Bil PBT 146

  Yang Terlibat 47

  Yang Dinilai 41

  Mampan 5

  Sederhana 36

  Bil PBT 146

  Yang Terlibat 67

  Yang Dinilai 48

  Mampan 6

  Sederhana 42

  Bil PBT 147

  Yang Terlibat 101

  Yang Dinilai 87

  Mampan 22

  Sederhana 65

  Bil PBT 149

  Yang Terlibat 105

  Yang Dinilai 100

  Mampan 25

  Sederhana 75

  MURNInets 6 dimensi, 21 tema , 36 indicators (Malaysian Urban Rural National Indicators Network for Sustainable Development)

  2011 2013 2014 Bil PBT 151

  Yang Terlibat 108

  Yang Dinilai 73

  Mampan 36

  Sederhana 37

  Bil PBT 151

  Yang Terlibat 108

  Yang Dinilai 97

  Mampan 54

  Sederhana 43

  9

  2012 Bil PBT 151

  Yang Terlibat 108

  Yang Dinilai 45

  Mampan 27

  Sederhana 18

  KAJIAN SEMULA

  MURNInet

  Sumber : Laporan Kemampanan Bandar

  JPBD Tahun 2014

 • JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA

  10

  I N D E K S K E M A M PA NA N BA N DA R TA H U N 2 0 1 2 & 2 0 1 3

  2013 54 PBT telah mencapai tahap mampan

  - 53.70% bandar (bandaraya & perbandaran

  - 46.30% rural (daerah)

  2012 36 PBT telah mencapai tahap mampan

  - 62.50% bandar (bandaraya & perbandaran)

  - 37.50% luat bandar (daerah)

  10

  Indeks Kemampanan

  > 80% - mampan

  50%-79% - Sederhana

  < 50 Kurang Mampan

  80

  Sumber : Laporan Kemampanan Bandar JPBD Tahun 2014

 • JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYSIA

  11

  BANDAR MAMPAN DAN KESIHATAN

  PERSEKITARAN SEJAHTERA

  11

 • JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA SEMENANJUNG MALAYS