of 49 /49
PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2010 UNIT OPERASI DAKWAH SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH

Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Embed Size (px)

Text of Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2010UNIT OPERASI DAKWAH SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

KATA ALU-ALUAN KETUA SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

Sebagai sebuah entiti dalam organisasi besar Jabatan Pelajaran Kedah, Sektor Pendidikan Islam mempunyai tanggungjawab utama dalam mengendarai Bahtera Pendidikan Islam. Justeru, kesiapsiagaan amat perlu dalam mendepani variasi hadangan, cabaran dan tekanan yang muncul melalui dunia global tanpa sempadan. Kepelbagaian bentuk persaingan ini menuntut Sektor Pendidikan Islam khususnya melalui Unit Operasi Dakwah , sentiasa bekerja keras dan berfikir agar mampu bertindak melalui gerak-usaha efektif dalam pembinaan insan unggul towering personality yang semestinya dibaluti roh agama yang mantap. Hal ini selaras dengan misi dan visi Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Kedah Darul Aman di samping teras utamanya berpaksikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Islam. Justeru, kejayaan pembangunan pendidikan dan modal insan amat bergantung kepada kualiti dan keberkesanan pelaksanaan agenda pendidikan yang telah ditetapkan. Oleh yang demikian, bagi memenuhi aspirasi negara melahirkan modal insan yang mempunyai tahap keinsanan berkualiti yang mencakupi aspek rohani dan jasmani ditambah dengan kekuatan akal dan emosi yang mampu mengangkat negeri dan negara pada tahap yang cemerlang dan berkesan, maka sektor ini sentiasa bersedia melakukan yang terbaik demi kecemerlangan anak bangsa. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pegawai dari Unit Operasi Dakwah yang telah berjaya menghasilkan Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah , Sektor Pendidikan Islam 2010 Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Kedah Darul Aman. Pelan Tindakan Strategik ini adalah suatu usaha untuk menterjemahkan asas tindak dan aktiviti /program ke dalam satu pelan kerja yang diputuskan secara strategik, yang boleh diukur, terancang dan mampu dilaksanakan. Pelan yang berpaksikan lima matlamat strategik ini merupakan satu perancangan yang komprehensif dan bersepadu yang akan menjadi panduan yang lebih jelas kepada semua warga pendidikan khususnya Guru Pendidikan Islam dan pegawai-pegawai pelaksana supaya segala dasar, program dan aktiviti pendidikan yang dirancang dapat dilaksanakan dengan jayanya. Sebelum kalam disimpulkan , saya ingin menegaskan bahawa Sektor Pendidikan Islam mempunyai tanggungjawab yang amat besar dalam memastikan generasi muda negara, spesifiknya murid-murid Islam agar menjadi insan yang beriman, bertakwa , berpengetahuan, berkemahiran dan berketerampilan dan pastinya sentiasa beramal dengan amalan yang benar lagi sahih untuk membawa kesejahteraan dunia dan akhirat

HAJAH ZAINAB BINTI MD SAMAN, B.C.K. KETUA SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

1

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

KATA ALU-ALUAN KETUA UNIT OPERASI DAKWAH JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah , Sektor Pendidikan Islam 2010 Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Kedah Darul Aman bertujuan untuk memantapkan pelaksanaan semua Program Dakwah (ko-kurikulum Pendidikan Islam) dalam proses pembinaan modal insan secara menyeluruh dan berterusan. Oleh itu, gerak kerja secara jamaie (kolaboratif) dalam kalangan warga pendidikan khususnya Guru Pendidikan Islam amat penting demi menjayakan lima matlamat strategik yang terkandung dalam Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah , Sektor Pendidikan Islam 2010 Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Kedah Darul Aman. Sehubungan dengan itu, Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah , Sektor Pendidikan Islam 2010 Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Kedah Darul Aman dirangka dengan memberikan fokus kepada lima matlamat strategik yang berpaksikan keberkesanan Pengurusan Aktiviti Dakwah di sekolah-sekolah (MAKDIS), membangunkan modal insan GPI/murid melalui peningkatan sahsiah dan kepimpinan, melaksanakan aktiviti pembangunan syiar islam, mengawal akidah dan membangun pemikiran Islam dan meningkatkan dan menyemarakkan Iklim Dinie melalui pembangunan me sahsiah berdasarkan al-Quran dan Al-Sunnah. Adalah diharapkan melalui dokumen ini yang menampilkan pendekatan sepadu dan menyeluruh merupakan wacana terbaik bagi menyediakan ruang kerja yang boleh diukur , terancang dan berfokus sebagai satu bentuk perkongsian pintar smart partnership dan pemudahcara kepada semua warga Pendidikan Islam serta berupaya melonjakkan kecemerlangan program /aktiviti yang sedia ada dan yang akan berjalan. Saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan, tahniah dan terima kasih kepada semua pihak khususnya rakan-rakan dari Unit Operasi Dakwah yang telah sama-sama berusaha dengan gigih dan hasilnya berupaya menghasilkan Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah , Sektor Pendidikan Islam 2010 Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Kedah Darul Aman yang holistik dan komprehensif sebagai manual dan panduan untuk melaksanakan Program Dakwah (ko-kurikulum Pendidikan Islam) bagi tahun ini. Pemantauan, penilaian dan proses penambahbaikan akan terus menjadi elemen yang akan ditekankan dalam kitaran perancangan bagi memastikan segala aktiviti/program yang telah disusun-rancang dapat digerakkan dengan sempurna. Semoga segala matlamat strategik yang telah digariskan akan tercapai dengan jayanya. Insya Allah. Manusia merancang dan ALLAH juga ada perancangannya , maka perancangan ALLAH yang terbaik

HAJI MAHIR BIN MOHAMAD KETUA UNIT OPERASI DAKWAH SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

2

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

KANDUNGAN

KATA ALU-ALUAN KETUA SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN .......................................................................................................................................... KATA ALU-ALUAN KETUA UNIT OPERASI DAKWAH SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN.......................................................................................... KANDUNGAN........................................................................................................................................

1

2

3

LATAR BELAKANG ORGANISASI........................................................................................................................................ Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pelajaran Kedah.......................................................................................................................... Unit Operasi Dakwah ..................................................................................................................................

5

6

7

MAKLUMAT PENGURUSAN ORGANISASI.......................................................................................................................... Pengurusan Sektor Pendidikan Islam............................................................................................................................ Jawatankuasa Induk Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah 2010 ............................................... Jawatankuasa Kerja Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah 2010......................................................................................................................................................

8 9 10

11

3

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

MATLAMAT STRATEGIK, OUTCOME, OBJEKTIF, PETUNTUK PRESTASI UTAMA (KPI) DAN SASARAN........................................................................................................ MATLAMAT STRATEGIK, STRATEGI DAN TANGGUNGJAWAB........................................................................................ STRATEGI DAN PELAN TINDAKAN.....................................................................................................................................

12

15

19

Matlamat Stategik 1................................................................................................................................... Meningkatkan kualiti dan keberkesanan pelaksanaan aktiviti Kokurikulum Pendidikan Islam serta Pengurusan Aktiviti Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah (MAKDIS) Matlamat Stategik 2................................................................................................................................. Membangunkan Modal Insan Guru/pelajar dengan tumpuan kepada Peningkatan Sahsiah dan Kepimpinan GPI dan pelajar Islam Sekolah Menengah dan Rendah Matlamat Stategik 3................................................................................................................................... Memastikan aktiviti Pembangunan Syiar Islam dilaksanakan serta melestarikan Lambang Syiar Islam(Surau/masjid) diimarahkan serta diuruskan dengan baik di Sekolah-sekolah menengah dan rendah. Matlamat Stategik 4................................................................................................................................... Mengawal Penyelewengan Akidah dan Membangun Pemikiran Islam di kalangan Pegawai, Guru,Staf dan Pelajar-pelajar Islam di Sekolah, PPD dan JPN.

20

25

31

35

Matlamat Stategik 5................................................................................................................................... Meningkatkan pembangunan sahsiah muslim berdasarkan al-Quran dan Sunnah melalui program Iklim Dinie dan Menguruskan Pertubuhan Kebajikan Dakwah Islamiah(PEKDIS)

40

4

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

LATAR BELAKANG ORGANISASI

5

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

UNIT OPERASI DAKWAH, SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM, JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

MISI Membangun Insan Berlandaskan Islam sebagai Ad-Din.

VISI Dakwah Membina Kekuatan Jati diri Ummah

MATLAMAT 1. 2. 3. 4. Melahirkan bangsa Malaysia yang berperibadi tinggi dan berakhlak luhur. Melahirkan modal insan berkualiti yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera. Melahirkan insan Khaira Ummah yang menjadikan Islam sebagai cara hidup. Memberi peluang-peluang meningkatkan kepimpinan dan pembangunan sahsiah diri kepada semua warga Pendidikan di Jabatan Pelajaran Kedah.

PIAGAM PELANGGAN Kami warga Unit Operasi Dakwah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Kedah Dengan Penuh Iltizam Berikrar Dan Berjanji Akan Menumpukan Seluruh Tenaga Dan Usaha Kami Untuk: 1. Menyusun sistem pengurusan dakwah yang berkesan agar aktiviti kokurikulum Pendidikan Islam dan Program peningkatan sahsian serta kepimpinan berjalan dan terancang. 2. Menyalurkan maklumat berkaitan dakwah, kepimpinan, Syiar Islam, Iklim Dini dan penerbitan melalui laman sesawang atau portal rasmi Sektor Pendidikan Islam 3. Memberi peluang yang sama kepada setiap pelajar, guru-guru dan staf tanpa mengira latar belakang, untuk mendapat bimbingan Islam yang sebaik-baiknya; 4. Mewujudkan Jurulatih Dakwah dan kumpulan guru penyampai maklumat dakwah melalui lama sesawang yang cekap, berkesan, canggih, dinamik dan berteraskan kepada pembaharuan yang berterusan; 5. Menguruskan pengurusan dakwah dengan cekap, pantas dan bijaksana serta berhikmah;

6

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

UNIT OPERASI DAKWAH, SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM, JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

MISI Membangunkan Insan Berlandaskan Islam sebagai Addin. VISI Dakwah Membina Kekuatan Jatidiri Ummah MATLAMAT Melahirkan Insan Rabbani yang berjiwa murni, berilmu, berketrampilan, berakhlak mulia, beriman dan beramal soleh bagi melahirkan Modal Insan Kelas Pertama untuk membangunkan dan memajukan negara. MOTO DAKWAH MENYATUKAN UMMAH ETIKA KERJA Melaksanakan amanah dengan menjaga akhlak dan peribadi, Budi Bicara penuh hikmah, Menepati Masa, Kualiti Dipelihara, Ikram Bersaudara, Sebulat Suara, Ikhlas Bekerja, Amanah Dijaga, Imej Kita, Tanggungjawab Bersama. TEMA AMANAH DIJUNJUNG AGAMA DIJULANG

7

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

MAKLUMAT PENGURUSAN ORGANISASI

8

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

PENGURUSAN TERTINGGI SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

KETUA SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM, JABATAN PELAJARAN KEDAH Puan Hajah Zainab bt Md Saman, B.C.K.

KETUA PENOLONG PENGARAH SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM, JABATAN PELAJARAN KEDAH Tuan Haji Fazial bin Ahmad

KETUA UNIT OPERASI DAKWAH Haji Mahir bin Mohamad

KETUA UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM Haji Ismail bin Yahaya

KETUA UNIT PENGURUSAN INSTITUSI PENDIDIKAN AGAMA Haji Nazri bin Abd Hamid

9

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

JAWATANKUASA INDUK PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2010 UNIT OPERASI DAKWAH SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

Pengerusi Puan Hajah Zainab bt Md Saman, B.C.K. Ketua Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Kedah Naib Pengerusi Tuan Haji Fazial bin Ahmad Ketua Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Kedah Setiausaha Haji Mahir bin Mohamad Penolong Pengarah Kanan (Ketua Unit) Unit Operasi Dakwah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Kedah Ahli Jawatankuasa Tuan Haji Pisal Bin Abu Sepian Penolong Pengarah Kanan Pengurusan Kepimpinan Unit Operasi Dakwah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Kedah Pn. Hajah Napisah bt Haji Salleh Penolong Pengarah Pengurusan Syiar Islam Unit Operasi Dakwah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Kedah Tuan Haji Ahmadi Putra b. Zainol Abidin Penyelia Kanan Kawalan Aqidah dan Pemikiran Unit Operasi Dakwah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Kedah Tuan Haji Ayob Bin Saman Penyelia Kanan Pengukuhan Nilai dan Budaya Unit Operasi Dakwah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Kedah

10

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

JAWATANKUASA KERJA PELAN TINDAKAN STRATEGIK UNIT OPERASI DAKWAH SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM 2010 JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

Pengerusi Tuan Haji Fazial bin Ahmad Ketua Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Kedah Naib Pengerusi Haji Mahir bin Mohamad Penolong Pengarah Kanan (Ketua Unit) Unit Operasi Dakwah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Kedah Setiausaha Tuan Haji Pisal Bin Abu Sepian Penolong Pengarah Kanan Pengurusan Kepimpinan Unit Operasi Dakwah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Kedah Ahli Jawatankuasa Pn. Hajah Napisah bt Haji Salleh Penolong Pengarah Pengurusan Syiar Islam Unit Operasi Dakwah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Kedah Tuan Haji Ahmadi Putra b. Zainol Abidin Penyelia Kanan Kawalan Aqidah dan Pemikiran Unit Operasi Dakwah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Kedah Tuan Haji Ayob Bin Saman Penyelia Kanan Pengukuhan Nilai dan Budaya Unit Operasi Dakwah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Kedah

11

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

MATLAMAT STRATEGIK OUTCOME OBJEKTIF PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)SASARAN

12

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAHMATLAMAT STRATEGIK 1. Meningkatkan kualiti dan keberkesanan pelaksanaan aktiviti Kokurikulum Pendidikan Islam serta Pengurusan Aktiviti Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah (MAKDIS)

Pelan Tindakan Strategik 2010

OUTCOME Program kokurikulum pendidikan Islam yang berkualiti dan berkesan yang boleh memberi sumbangan kearah pembinaan sahsian pelajar serta pengurusan aktiviti dakwah yang tersusun dan mantap

OBJEKTIF Meningkatkan kualiti program kokurikulum Pendidikan Islam secara menyeluruh di sekolahsekolah. Menambahbaik Struktur pengurusan dakwah yang lebih tersusun dan berakauntabiliti di sekolah-sekolah. Mewujudkan Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah(MAKDIS) di sekolahsekolah.

KPI Peratus pengurusan sekolah melaksanakan aktiviti kokurikulum Pendidikan Islam dengan serius dan berkesan. Peratus pengurusan sekolah mewujudkan Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah(MAKDIS)

SASARAN 50.0% pengurusan sekolah menengah dan 30% pemimpin sekolah rendah melaksanakan kokurikulum Pendidikan Islam 60% pemimpin sekolah setiap daerah mewujudkan Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah(MAKDIS)

2. Membangunkan Modal Insan Guru/pelajar dengan tumpuan kepada Peningkatan Sahsiah dan Kepimpinan GPI dan pelajar Islam Sekolah Menengah dan Rendah

Program pembangunan Modal Insan untuk meningkat kan pembinaan Sahsiah dan Kepimpinan Guru Pendidikan Islam /pelajar Sekolah yang cemerlang

Meningkatkan kualiti pembangunan Modal Insan GPI dan Pelajar Islam

Peratus pelanggaran peratusan disiplin di kalangan pelajar Islam menurun Bilangan pelajar yang berkebolehan memimpin meningkat

15.0% pelajar Islam menurun daripada kes disiplin yang berlaku Semua SMKA/SABK Persatuan Agama Islam diuruskan dengan baik oleh pemimpin pelajar

Menghasilkan Kumpulan Pelajar yang berketrampilan dalam kepimpinan membantu rakan sebya

3. Menggerakkan pelaksanaan Pembangunan Syiar Islam serta memastikan Lambang SyiarIslam (Surau/masjid) diimarahkan serta diuruskan dengan baik di Sekolah-sekolah menengah dan rendah..

Program pembangunan syiar Islam yang lebih berkesan dan pengimarahan surau yang diuruskan dengan baik dan sistematik

Meningkatkan kualiti program pembangunan syiar Islam . Meningkatkan dan memaksima pengimarahan surau menepati item yang ditetapkan

Peratus sekolah yang mengadakan program sambutan hari kebesaran Islam meningkat Peratus sekolah yang meningkatkan pengimarahan surau meningkat

80% sekolah menengah dan rendah mengadakan hari kebesaran Islam

60% sekolah menengah dan rendah meningkatkan pengimarahan surau menepati item yang ditetapkan

13

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

MATLAMAT STRATEGIK 4. Mengawal Penyelewengan Akidah dan Membangun Pemikiran Islam dikalangan Pegawai, Guru,Staf dan Pelajar-pelajar Islam di Sekolah, PPD dan JPN.

OUTCOME Program serta pemantauan berkualiti dan berkesan yang boleh menyekat/membendung penyelewengan aqidah, dan membangunkan pemikiran Pegawai, Guru,Staf dan Pelajarpelajar Islam.

OBJEKTIF Menyekat/membendung penyelewengan aqidah, dan membangunkan pemikiran Pegawai, Guru,Staf dan Pelajar-pelajar Islam. Menerbitkan bahan bacaan yang berkaitan aqidah dan pemikiran bagi mengisi minda kea rah aqidah yang sahih dan pemikiran yang berlandaskan islam, harmoni dan tuntas

KPI Peratus guru-guru,staff dan pelajar yang terlibat dengan penyelewengan aqidah menurun Peratus sekolah menerbitkan bahan edaran bacaan meningkat

SASARAN 50 % kes penyelewengan aqidah dapat diselesaikan 50% sekolah menerbitkan bahan bacaan yang bertujuan memurnikan aqidah dan pemikiran pelajar

5. Meningkatkan pembangunan sahsiah muslim berdasarkan al-Quran dan sunnah melalui program Iklim Dinie dan Menguruskan Pertubuhan Kebajikan Dakwah Islamiah(PEKDIS)

Program peningkatan sahsiah muslim dan pembudayaan akhlak Islam yang bertujuan mewujudkan iklim Dini/suasana keaagamaan Menyelaras dan melaksanakan program Pertubuhan Kebajikan Dakwah Islamiah(PEKDIS)

Meningkatkan dan membudayakan amalan serta akhlak Islam di sekolah-sekolah Melaksanakan program dan menjaga kebajikan ahli-ahli Pertubuhan Kebajikan Dakwah Islamiah(PEKDIS)

Peratus sekolah mewujudkan Iklim dini meningkat Peratus keahlian Pertubuhan Kebajikan Dakwah Islamiah(PEKDIS) meningkat

60 % sekolah melaksanakan program yang bertujuan melahirkan Iklim dinie 70% program yang dirancang dapat dilaksanakan

14

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

MATLAMAT STRATEGIK STRATEGI DAN TANGGUNGJAWAB

15

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

MATLAMAT STRATEGIK 1 Meningkatkan kualiti dan keberkesanan pelaksanaan aktiviti Kokurikulum Pendidikan Islam serta Pengurusan Aktiviti Dakwah di Sekolah-sekolah STRATEGI 1.1 Memastikan pelaksanaan aktiviti Kokurikulum Pendidikan Islam dilaksanakan di peringkat sekolah, zon, PPD dan Negeri secara berkualiti dan berkesan. TANGGUNGJAWAB Penolong Pengarah Kanan Ketua Unit Pengurusan Dakwah Penolong Pengarah Kanan Ketua Unit Pengurusan Dakwah Penolong Pengarah Kanan Ketua Unit Pengurusan Dakwah Penolong Pengarah Kanan Ketua Unit Pengurusan Dakwah

1.2 Memastikan pengurusan dakwah di sekolah dilaksanakan diuruskan di bawah Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah(MAKDIS).

1.3 Memastikan aktiviti dakwah yang dilaksanakan di sekolah didokumentasikan mengikut

item yang diselaraskan. 1.4 Menyalurkan maklumat aktiviti dakwah yang perlu dilaksanakan di sekolah melalui dakwah maya/Portal Dakwah

MATLAMAT STRATEGIK 2 Membangunkan Modal Insan Guru/pelajar dengan tumpuan kepada Peningkatan Sahsiah dan Kepimpinan GPI dan pelajar Islam Sekolah Menengah dan Rendah STRATEGI TANGGUNGJAWAB

2.1 Meningkatkan Profesionalisma dan Kepimpinan Guru Pendidikan Islam di Sekolah Menengah dan Rendah dalam bidang Perguruan dan Kokurikulum Pendidikan Islam. 2.2 Pembangunan Insan dan Pembentukan Sahsiah Muslim melalui penghayatan akhlak mahmudah di kalangan pelajar SMK/SMKA/SABK dan Sekolah Rendah. 2.3 Membina Kepimpinan Pelajar Islam di kalangan pelajar SMK/SMKA/SABK dan Sekolah Rendah 16

Penolong Pengarah Kanan Pengurusan Kepimpinan

Penolong Pengarah Kanan Pengurusan Kepimpinan

Penolong Pengarah Kanan Pengurusan Kepimpinan

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

MATLAMAT STRATEGIK 3 Memastikan aktiviti Pembangunan Syiar Islam dilaksanakan serta melestarikan Lambang Syiar Islam(Surau/masjid) diimarahkan serta diuruskan dengan baik di Sekolah-sekolah menengah dan rendah. STRATEGI TANGGUNGJAWAB

3.1 Memastikan aktiviti sambutan hari kebesaran Islam dilaksanakan di peringkat sekolah, PPD dan negeri .

Penolong Pengarah Pengurusan Syiar Islam

3.2 Memastikan pengimarahan Surau dilaksanakan mengikut kriteria yang ditetapkan

Penolong Pengarah Pengurusan Syiar Islam

MATLAMAT STRATEGIK 4 Mengawal Penyelewengan Akidah dan Membangun Pemikiran Islam dikalangan Pegawai, Guru,Staf dan Pelajar-pelajar Islam di Sekolah, PPD dan JPN. STRATEGI TANGGUNGJAWAB

4.1 Memastikan aktiviti Pemantapan Akidah Pegawai,Guru.Staf JPN dan pelajar dilaksanakan dengan berkesan di peringkat sekolah, PPD dan Negeri.

Penyelia Kanan Kawalan Aqidah Dan Pemikiran

4.2 Memastikan Aktiviti Pembangunan Pemikiran Islam Pegawai,Guru.Staf JPN dan Pelajar dilaksanakan dengan berkesan di peringkat sekolah, PPD dan Negeri

Penyelia Kanan Kawalan Aqidah Dan Pemikiran

17

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

MATLAMAT STRATEGIK 5 Meningkatkan pembangunan sahsiah muslim berdasarkan al-Quran dan sunnah melalui program Iklim Dinie dan Menguruskan Pertubuhan Kebajikan Dakwah Islamiah(PEKDIS) STRATEGI TANGGUNGJAWAB

5.1 Memastikan Pengurusan Festival Nasyid diuruskan dengan baik dan dapat menyediakan pasukan nasyid yang mantap dan berkualiti.

Penyelia Kanan Pengukuhan Nilai dan Budaya Islam

5.2 Memastikan Perancangan Aktiviti Ihtifal SMKA Dapat Dilaksanakan dengan Lancar dan Berkesan.

Penyelia Kanan Pengukuhan Nilai dan Budaya Islam

5.3 Memastikan Program Pengukuhan Nilai Islam KPM berjalan dengan lancar mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh Kementerian pelajaran Malaysia.

Penyelia Kanan Pengukuhan Nilai dan Budaya Islam

5.4 Memastikan Program Pengukuhan Budaya dan Nilai Murid berjalan dengan lancar dan berkesan.

Penyelia Kanan Pengukuhan Nilai dan Budaya Islam

5.5 Memastikan mesyuarat Jawatankuasa PEKDIS serta mesyuarat Agung PEKDIS dapat dilaksanakan dengan jayanya.

Penyelia Kanan Pengukuhan Nilai dan Budaya Islam

5.6 Memastikan Program IKLIM Dinie Di Sekolah dapat dilaksanakan dengan baik.

Penyelia Kanan Pengukuhan Nilai dan Budaya Islam

5.7 Memastikan perjalanan program PEKDIS berjalan dengan lancar dan berkesan.

Penyelia Kanan Pengukuhan Nilai dan Budaya Islam

18

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

MATLAMAT STRATEGI STRATEGI PELAN TINDAKAN

19

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

MATLAMAT STRATEGI 1 Meningkatkan kualiti dan keberkesanan pelaksanaan aktiviti Kokurikulum Pendidikan Islam serta Pengurusan Aktiviti Dakwah di Sekolah-sekolah

20

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH STRATEGI 1.1

Pelan Tindakan Strategik 2010

Memastikan pelaksanaan aktiviti Kokurikulum Pendidikan Islam dilaksanakan di peringkat sekolah, zon, PPD dan Negeri secara berkualiti dan berkesan BIL PELAN TINDAKAN T/JAWAB TARIKH/ SUMBER OUTPUT/ SASARAN/ PLAN CATATAN TEMPOH KEWANGAN OUTCOME PESERTA KONTIGENSI 1 Taklimat kepada PPK(KU) Semua UPI Maklumat Unit Pendidikan Pengurusan Jan JPN/PPD Melaksanakan Pegawai UPI Melalui Portal Islam setiap PPD Dakwah MTQSS PPD Daerah Pendidikan negeri Kedah peringkat PPD berkaitan MTQSS 2 Taklimat/Bengkel PPK Penghakiman Maklumat Penghakiman dan Pengurusan Jan-Feb JPN/PPD dan Pegawai UPI Melalui Portal Kejurulatihan Kepimpinan Kejurulatihan PPD Daerah Pendidikan MTQSS, KSBM yang dan Festival berintegriti dan Nasyid berfokus dalam MTQSS,KSBM dan Nasyid peringkat sekolah, zon, PPD dan Negeri 3 Festival Pendidikan PPK(KU) Pelajar yang Maklumat Islam SekolahPengurusan April berketrampilan Pengetua/Guru Melalui Portal sekolah Peringkat Dakwah JPN/PPD dalam MTQSS Besar setiap Pendidikan Negeri Kedah. untuk mewakili Daerah negeri Kedah Ke peringkat Kebangsaan 4 Festival Nasyid PPK(KU) Pelajar yang Maklumat Sekolah-Sekolah Pengurusan berketrampilan Sekolah Melalui Portal Peringkat Negeri Dakwah Mei JPN/PPD dalam Seni SMK/SMKA/SA Pendidikan Kedah. Nasyid untuk BK/SK yang mewakili negeri dipilih secara Kedah Ke rambang peringkat Kebangsaan 21

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

STRATEGI 1.2 Memastikan pengurusan dakwah di sekolah dilaksanakan diuruskan di bawah Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah(MAKDIS)

BIL 1

PELAN TINDAKAN Taklimat kepada Unit Pendidikan Islam setiap PPD negeri Kedah Taklimat kepada pentadbiran dan pengurusan sekolah untuk Pengetua/Guru Besar Pemantauan Berkala untuk memastikan MAKDIS diwujudkan di peringkat Pentadbiran Sekolah

T/JAWAB PPK(KU) Pengurusan Dakwah

TARIKH/ TEMPOH Jan

SUMBER KEWANGAN JPN/PPD

2

PPK(KU) Pengurusan Dakwah

Jan Feb

JPN/PPD

3

PPK(KU) Pengurusan Dakwah

Mei - Okt

JPN/PPD

OUTPUT/ OUTCOME 100% UPI Menubuhkan MAKDIS di peringkat PPD 80% Pentadbir Dan Pengurusan Sekolah Menubuhkan MAKDIS 80% Aktiviti Keagamaan di Laksanakan di bawah MAKDIS

SASARAN/ PESERTA Pegawai UPI PPD Daerah

PLAN KONTIGENSI Maklumat Melalui Portal Pendidikan

CATATAN

Pengetua/Guru Besar setiap Daerah

Maklumat Melalui Portal Pendidikan

Sekolah SMK/SMKA/SA BK/SK yang dipilih secara rambang

Maklumat Melalui Portal Pendidikan

22

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH STRATEGI 1.3

Pelan Tindakan Strategik 2010

Memastikan aktiviti dakwah yang dilaksanakan di sekolah didokumentasikan mengikut item yang diselaraskan

BIL

PELAN TINDAKAN Taklimat kepada Unit Pendidikan Islam setiap PPD negeri Kedah Taklimat kepada Semua Ketua Panitia Pendidikan Islam di sekolahsekolah Program Semarak Dakwah

T/JAWAB

TARIKH/ TEMPOH

SUMBER KEWANGAN

OUTPUT/ OUTCOME 100% UPI Mendokumentasikan aktiviti agama di peringkat PPD

SASARAN/ PESERTA

1

PPK(KU) Pengurusan Dakwah

Jan

JPN/PPD

Pegawai UPI PPD Daerah

2

PPK(KU) Pengurusan Dakwah

Jan Feb

JPN/PPD

80% Ketua/SU Panitia Pendidikan Islam Sekolah Mendokumentasikan aktiviti agama di peringkat sekolah

Ketua/SU Panitia Pendidikan Islam setiap Daerah

PLAN KONTIGEN SI Menghantar Item yang perlu dinyatakan dalam dokumentas i Menghantar Item yang perlu dinyatakan dalam dokumentas i Surat Edaran memaklumk an Program Semarak Dakwah Menghantar Item yang perlu dinyatakan dalam dokumentas i

CATATAN

3

PPK(KU) Pengurusan Dakwah

Feb-Okt

BPI/JPN

Program Peningkatan thaqafah(pemikiran dan penjernihan rohani dilaksanakan secara berkesan 80% Aktiviti Keagamaan di Mendokumentasikan aktiviti agama di peringkat sekolah mengikut item yang ditetapkan

Semua SMKA/SAB K

4

Pemantauan Berkala untuk memastikan aktiviti dakwah didokumentasi mengikut item yang diselaraskan

PPK(KU) Pengurusan Dakwah

Mei - Okt

JPN/PPD

Sekolah SMK/SMKA /SABK/SK yang dipilih secara rambang

23

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

STRATEGI 1.4 Menyalurkan maklumat aktiviti dakwah yang perlu dilaksanakan di sekolah melalui dakwah maya/Portal Dakwah BIL 1 PELAN TINDAKAN Membentuk jawatankuasa Pelaksana Operasi Portal dakwah T/JAWAB PPK(KU) Pengurusa n Dakwah TARIKH/ TEMPOH Feb SUMBER KEWANGAN JPN OUTPUT/ OUTCOME Mewujudkan laman sesawang e-Dakwal/Portal Dakwah yang berkesan untuk saluran maklumat dakwah Mewujudkan garis pandauan tentang kandungan Portal Dakwah serta kaedah pengoperasian Menilai keberkesanan dan kesesuaian Portal Dakwah terhadap klien SASARAN/ PESERTA Pegawai SPI/pegawai Unit Operasi Dakwah PLAN KONTIGENSI Menyampai maklumat melalui internet CATATAN

2

Mengadakan Panel Jurulatih Dakwah untuk pengisian/bahan Portal Dakwah

PPK(KU) Pengurusa n Dakwah

Feb

JPN

GPI yang terpilih

Menyampai maklumat melalui internet

3

Mesyuarat Post Mortem AJK dan Panel Portal Dakwah

PPK(KU) Pengurusa n Dakwah

Feb

JPN

Pegawai SPI/pegawai Unit Operasi Dakwah

Menyampai maklumat melalui internet

24

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

MATLAMAT STRATEGI 2 Membangunkan Modal Insan Guru/pelajar dengan tumpuan kepada Peningkatan Sahsiah dan Kepimpinan GPI dan pelajar Islam Sekolah Menengah dan Rendah

25

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

STRATEGI 2.1 Meningkatkan Profesionalisma dan Kepimpinan Guru Pendidikan Islam di Sekolah Menengah dan Rendah dalam bidang Perguruan dan Kokurikulum Pendidikan Islam.

BIL 1

PELAN TINDAKAN Taklimat/Bengkel Penghakiman dan Kejurulatihan MTQSS

T/JAWAB PPK Pengurusan Kepimpinan

TARIKH/ TEMPOH Jan-April

SUMBER KEWANGAN JPN / PPD

OUTPUT/ OUTCOME Melahirkan GPI yang mantap dan berintegriti dalam penghakiman dan kejurulatihan MTQSS. Melahirkan GPI yang mantap dan berintegriti dalam penghakiman dan kejurulatihan KSBM Melahirkan GPI yang mantap dan berintegriti dalam penghakiman dan kejurulatihan dalam Festival Nasyid

SASARAN/ PESERTA GPI Daerah

PLAN KONTIGENSI Menghantar Peraturan baru MTQSS untuk dilaksanakan di peringkat sekolah

CATATAN

2

Taklimat/Bengkel Penghakiman dan Kejurulatihan Kompang Selawat dan berzanji Marhaban(KSBM)

PPK Pengurusan Kepimpinan

Jan-April

JPN / PPD

GPI Daerah

Menghantar Peraturan baru MTQSS untuk dilaksanakan di peringkat sekolah

3

Taklimat/Bengkel Penghakiman dan Kejurulatihan Festival Nasyid

PPK Pengurusan Kepimpinan

Jan-April

JPN / PPD

GPI Daerah

Menghantar Peraturan baru MTQSS untuk dilaksanakan di peringkat sekolah

26

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH 4 Taklimat/Bengkel Penghakiman dan Kejurulatihan Ihtifal PPK Pengurusan Kepimpinan Jan-April JPN / PPD Melahirkan GPI yang mantap dan berintegriti dalam penghakiman dan kejurulatihan dalam Ihtifal

Pelan Tindakan Strategik 2010 GPI Daerah Menghantar Peraturan baru MTQSS untuk dilaksanakan di peringkat sekolah atau dimuaturun dari portal SPI UOD. Menghantar Modul KKGPI dilaksanakan di peringkat sekolah

5

Kursus Khas Guruguru Pendidikan Islam(KKGPI)

PPK Pengurusan Kepimpinan

Okt - Nov

JPN / PPD

Memantapan Profesionalisma GPI dalam penguasaan ilmu Keguruan bagi membina kekuatan Sahsian dan Jati diri guru. Memantapan kemahiran GPI dalam pengusaan ilmu Al-Quran sebagai Suatu kaedah yang berkesan dalam P&P

GPI yang belum mengikuti KKGPI

6

Kursus Tahsin AlQuran(KTQ)

PPK Pengurusan Kepimpinan

Okt - Nov

JPN / PPD

GPI Daerah

Menghantar Modul Tahsin Al-Quran untuk dilaksanakn di peringkat sekolah

27

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH STRATEGI 2.2

Pelan Tindakan Strategik 2010

Pembangunan Insan dan Pembentukan Sahsiah Muslim melalui penghayatan akhlak mahmudah di kalangan pelajar SMK/SMKA/SABK dan Sekolah Rendah

BIL 1

PELAN TINDAKAN Kem Insan Kamil (KIK)

T/JAWAB PPK Pengurusan Kepimpinan

TARIKH/ TEMPOH Feb-Mac

SUMBER KEWANGAN JPN/BPI

OUTPUT/ OUTCOME Melahirkan murid lebih berketerampilan dan mencintai diri sendiri

SASARAN/ PESERTA Pelajar yang kurang bermotivasi KAA

PLAN KONTIGENSI Menyediakan modul kem insan kamil untuk dilaksanakan di sekolah.

CATATAN

2

Kem Jil Rabbani

PPK Pengurusan Kepimpinan

April

JPN / PPD

Membina keinsafan cintakan diri sendiri dan membimbing rakan sebaya

Pelajar ting.4 SMKA dan KAA yang menjadi pemimpin di peringkat sekolah. Pelajar perempuan yang mempunyai rekod disiplin

Menyediakan modul kem untuk dilaksanakan di peringkat sekolah

3

Kem Belaian Kasih(Mawaddah)

PPK Pengurusan Kepimpinan

Mac

JPN/BPI

Penurunan 80% kadar masalah disiplin di kalanangan peserta

Modul yang boleh dimuat turun dari portal

28

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH 4 Khemah Ibadat PPK Sekolah Rendah Pengurusan Kepimpinan

Ogos

JPN/BPI

Melahirkan murid lebih berketerampilan dan mencintai diri sendiri

5

Kem Bina Sahsiah Unggul Murid(SUMUR)

PPK (KU) Pengurusan Dakwah

Okt

JPN/BPI

Melahirkan murid lebih berketerampilan dan mencintai diri sendiri

Pelan Tindakan Strategik 2010 Pelajar Menyediakan Islam tahun modul kem 6 yang insan kamil menjadi untuk pemimpian dilaksanakan di di peringkat sekolah. sekolah Pelajar Modul yang Islam tahap boleh dimuat 2 turun dari portal

29

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

STRATEGI 2.3 Membina keyakinan diri dan Kepimpinan Pelajar Islam di kalangan pelajar SMK/SMKA/SABK dan Sekolah Rendah BIL 1 PELAN TINDAKAN Nadwah Kepimpinan Pelajar Islam Sekolah Menengah T/JAWAB PPK Pengurusan Kepimpinan TARIKH/ TEMPOH April SUMBER KEWANGAN JPN / BPI OUTPUT/ OUTCOME Melahirkan pelajar yang lebih menyerlah kepimpinannya berdasarkan Islam sebagai teras kepimpinan. Membina Keyakinan diri dan Kepimpinan yang mampu memimpin diri dan rakan sebaya Membina keyakinan diri dan Kepimpinan sebagai persediaan menjadi pemimpin SASARAN/ PESERTA Pelajar ting.4 yang menjadi pemimpin di peringkat sekolah. PLAN KONTIGENSI Menyediakan modul kem untuk dilaksanakan di peringkat sekolah CATATAN

2

Nadwah Kepimpinan Pelajar Islam SMKA/SABK

PPK Pengurusan Kepimpinan

Jun

JPN / BPI

Pelajar ting.4 SMKA/SABK yang menjadi pemimpin di peringkat sekolah

Menyediakan modul kem untuk dilaksanakan di peringkat sekolah

3

Nadwah Kepepimpinan Islam Sekolah Rendah

PPK Pengurusan Kepimpinan

Okt

JPN / BPI

Pelajar Islam tahun 6 yang menjadi pemimpin di sekolah

Menyediakan modul kem untuk dilaksanakan di peringkat sekolah

30

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

MATLAMAT STRATEGI 3 Memastikan aktiviti Pembangunan Syiar Islam dilaksanakan serta memastikan Lambang Syiar Islam(Surau/masjid) diimarahkan serta diuruskan dengan baik di Sekolah-sekolah menengah dan rendah..

31

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH STRATEGI 3.1

Pelan Tindakan Strategik 2010

Memastikan aktiviti sambutan hari kebesaran Islam dilaksanakan di peringkat sekolah, PPD dan negeri Islam. BIL 1 PELAN TINDAKAN Sambutan Maal Hijrah T/JAWAB PP Pengurusan Syiar Islam TARIKH/ TEMPOH Jan SUMBER KEWANGAN JPN / BPI OUTPUT/ OUTCOME Melahirkan Pelajar dan staf yang menghayati Ruh Maal Hijrah serta membuat refleksi diri ke arah perubahan positif Melahirkan Pelajar dan staf yang mencintai Rasulullah dan mempertahankan kemuliaan baginda s.a.w Melahirkan Pelajar dan staf yang mengenang jasa dan pengorbanan guru. SASARAN/ PESERTA Pelajar, guru-guru dan staf PLAN KONTIGENSI Menghantar Modul Sambutan untuk dilaksanakan di peringkat sekolah Menghantar Modul Sambutan untuk dilaksanakan di peringkat sekolah Menghantar Modul Sambutan untuk dilaksanakan di peringkat sekolah Menghantar Modul Sambutan untuk dilaksanakan di peringkat sekolah CATATAN

2

Sambutan Maulidurrasul

PP Pengurusan Syiar Islam

Feb/Mac

JPN / BPI

Pelajar, guru-guru dan staf

3

Majlis Bacaan Yasin dan Tahlil

PP Pengurusan Syiar Islam

Mei/Jun

JPN / BPI

Pelajar, guru-guru dan staf

4

Sambutan Israk dan Mikraj

PP Pengurusan Syiar Islam

Julai/Ogos

JPN / BPI

Melahirkan Pelajar dan staf yang menghayati Ruh Israk dan mikraj serta membuat refleksi diri ke arah perubahan positif 32

Pelajar, guru-guru dan staf

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH 5 Program PP Istiqbal/Ihya Pengurusan Ramadhan Syiar Islam

Pelan Tindakan Strategik 2010 Ogos/sep JPN / BPI Melahirkan Pelajar dan staf yang menginsafi Kehadiran Ramadhan serta melibatkan diri untuk mengimarahkannya ke arah perubahan positif Menghantar Modul Sambutan untuk dilaksanakan di peringkat sekolah

33

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH STRATEGI 3.2

Pelan Tindakan Strategik 2010

Memastikan pengimarahan Surau dilaksanakan mengikut kriteria yang ditetapkan

BIL 1

PELAN TINDAKAN Pemantauan Imarah Surau Gemilang

T/JAWAB PP Pengurusan Syiar Islam

TARIKH/ TEMPOH JanOktober

SUMBER KEWANGAN JPN / PPD

OUTPUT/ OUTCOME Menjadikan surau disekolah memenuhi kriteria surau gemilang

SASARAN/ PESERTA Surausurau di sekolah

PLAN KONTIGENSI Menghantar Peraturan atau kriteria Surau Gemilang untuk Penilaian Sendiri oleh pihak sekolah Menghantar Peraturan atau kriteria Surau Lima Bintang untuk Penilaian Sendiri oleh pihak PPD

CATATAN

2

Program Surau Lima Bintang

PP Pengurusan Syiar Islam

OktoberNov

JPN / PPD

Memilih surau untuk di beri penarafan Surau Lima Bintang

Sekolah Surausurau di yang terpilh di daerahdaerah

34

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

MATLAMAT STRATEGI 4 Mengawal Penyelewengan Akidah dan Membangun Pemikiran Islam dikalangan Pegawai, Guru,Staf dan Pelajar-pelajar Islam di Sekolah, PPD dan JPN.

35

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

STRATEGI 4.1

Memastikan aktiviti Pemantapan Akidah Pegawai,Guru.Staf JPN dan pelajar dilaksanakan dengan berkesan di peringkat sekolah, PPD dan Negeri

BIL 1

PELAN TINDAKAN Taklimat kepada Unit Pendidikan Islam setiap PPD negeri Kedah Taklimat kepada Semua Ketua Panitia Pendidikan Islam di sekolahsekolah Menerima Aduan awam dan menyiasat berkaiatan penyelewengan akidah Pemantauan Berkala untuk memastikan aktiviti penyelewengan akidah tidak berlaku.

T/JAWAB Penyelia Kanan (Kawalan Akidah dan Pemikiran)

TARIKH/ TEMPOH Feb/Mac

2

Penyelia Mac Kanan (Kawalan Akidah dan Pemikiran) Penyelia Kanan (Kawalan Akidah dan Pemikiran) Penyelia Kanan (Kawalan Akidah dan Pemikiran)

SUMBER OUTPUT/ SASARAN/ KEWANGAN OUTCOME PESERTA BPI/JPN Mengumpul Pen.PPD/Penyelia data maklumat PPD tentang Penyelewengan aqidah di kalangan guru, staf dan pelajar BPI/JPN Ketua Panitia Ketua Panitia Sentiasa berwaspada dengan penyelewengan aqidah jika ada Menyiasat dan membuat pengesahan segala aduan yang dikemukakan Memastikan aqidah guru, staf dan pelajar tidak menyeleweng Rakyat Umum

PLAN KONTIGENSI Surat Siaran

CATATAN

Surat Siaran

3

Sepanjang BPI/JPN masa

4

Sepanjang BPI/JPN Tahun

Sekolah terpilih

Surat Siaran

36

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Mengadakan Penyelia Mei - Nov 5 seminar/kursus Kanan pemantapan (Kawalan akidah untuk Akidah staf dan pelajar dan Pemikiran) Mengadakan Penyelia Jun 6 Forum Perdana Kanan dan Ceramah (Kawalan untuk Pegawai Akidah dan Guru dan Pemikiran)

BPI/JPN

BPI/JPN

Menghindar daripada penyelewengan aqidah di kalangan guru, staf dan pelajar Pecambahan ilmu dan membuka minda bagi mengelak daripada penyelewengan aqidah

Pelan Tindakan Strategik 2010 Pelajar Pelaksanaan di Menengah/Rendah sekolah

Pengetua/Guru Besar

Edaran/Risalah

Pengeluaran Artikal yang berkaiatan melalui portal

37

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

STRATEGI 4.2

Memastikan Aktiviti Pembangunan Pemikiran Islam Pegawai,Guru.Staf JPN dan Pelajar dilaksanakan dengan berkesan di peringkat sekolah, PPD dan Negeri

BIL 1

PELAN TINDAKAN Taklimat kepada Unit Pendidikan Islam setiap PPD negeri Kedah

T/JAWAB Penyelia Kanan (Kawalan Akidah dan Pemikiran) Penyelia Kanan (Kawalan Akidah dan Pemikiran) Penyelia Kanan (Kawalan Akidah dan Pemikiran) Penyelia Kanan (Kawalan Akidah dan Pemikiran)

TARIKH/ TEMPOH Feb/Mac

2

Taklimat kepada Semua Ketua Panitia Pendidikan Islam di sekolahsekolah Menubuh Jawantankuasa Penerbitan

Mac

3

Mac

SUMBER OUTPUT/ KEWANGAN OUTCOME BPI/JPN Pegawai UPI Mempunyai maklumat berkaitan penyelewengan Aqidah BPI/JPN Semua Ketua Panitia memberi perhatian terhadap penyelewengan aqidah BPI/JPN Pengurusan Sekolah menubuhkan J/K Penerbitan

SASARAN/ PLAN PESERTA KONTIGENSI Pen.PPD/Penyelia Pengeluaran PPD Artikal yang berkaiatan melalui portal

CATATAN

Ketua Panitia

Pengeluaran Artikal yang berkaiatan melalui portal

15 .J/Kuasa

Pengeluaran Artikal yang berkaiatan melalui portal

4

Pemantauan Berkala untuk memastikan aktiviti Penerbitan berjalan dengan baik

Mac-Nov

BPI/JPN

Penerbitan Semua sekolah bahan bermutu secara random dan berkesan untuk mencegah penyelewengan aqidah 38

Pengeluaran Artikal yang berkaiatan melalui portal

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH 5 Mengadakan Penyelia seminar Kanan pemikiran Guru (Kawalan dan pelajar Akidah dan Pemikiran) 6 Mengeluarkan Penyelia Buku/risalah dan Kanan bahan edaran (Kawalan Akidah dan Pemikiran)

Jun

BPI/JPN

Memberi fokus kepada aqidah yang sahih dan mantap

Pelan Tindakan Strategik 2010 5 GPI/5 Pelajar Pengeluaran Setiap Daerah Artikal yang berkaiatan melalui portal

Nov

BPI/JPN

Memberi penekanan kepada bahan mengukuhkan aqidah

Semua Sekolah

Pengeluaran Artikal yang berkaiatan melalui portal

39

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

MATLAMAT STRATEGI 5 Meningkatkan pembangunan sahsiah muslim berdasarkan al-Quran dan sunnah melalui program Iklim Dinie dan Menguruskan Pertubuhan Kebajikan Dakwah Islamiah(PEKDIS)

40

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH STRATEGI 5.1

Pelan Tindakan Strategik 2010

Memastikan Pengurusan Festival Nasyid diuruskan dengan baik dan dapat menyediakan pasukan nasyid yang mantap dan berkualiti. BIL 1 PELAN TINDAKAN Taklimat kepada Unit Pendidikan Islam setiap PPD negeri Kedah Mesyuarat Jawatankuasa Festival Nasyid peringkat Negeri. T/JAWAB TARIKH/ TEMPOH 04.04. 2010 SUMBER KEWANGAN BPI/SPI JPN OUTPUT/ OUTCOME Maklumat mengenai festival Nasyid SASARAN/ PESERTA Pegawai PPDunit Pendidikan Islam PLAN KONTIGENSI Siaran maklumat berkaitan dalam portal Mesyuarat Melalui PPD yang menjadi tuan rumah. CATATAN

2

Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak Penyelia 25.04.2010 Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak

BPI/SPI JPN

3

Pemantauan Aktiviti Pertandingan Nasyid peringkat daerah.

Penyelia 01.03.2010Kanan 30.03.2010 Pembangunan Nilai dan Akhlak

BPI/SPI JPN

4

Festival Nasyid Peringkat Negeri Kedah

Penyelia 22.05.10 Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak

BPI/SPI JPN

Maklumat mengenai Festival Nasyid dan tugasan jawatankuasa nasyid Persiapan yang mantap kontigen Nasyid yang akan mengambil bahagian Johan Nasyid Menengah dan Rendah

Pegawai PPDunit Pendidikan IslamJawatankuasa Nasyid.

Jawatankuasa Pengelola Tuan Rumah daerah

Memohon salinan dokumentasi daripada PPD tuan rumah Memohon SK dan SMK yang akan mewakili negeri Kedah Ke Peringkat Kebangsaan menghantar laporan latihan.

Pelajar SK dan SMK yang akan mewakili negeri Kedah Ke Peringkat Kebangsaan

41

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH STRATEGI 5.2

Pelan Tindakan Strategik 2010

Memastikan Perancangan Aktiviti Ihtifal SMKA Dapat Dilaksanakan dengan Lancar dan Berkesan BIL 1 PELAN TINDAKAN Taklimat kepada Unit Pendidikan Islam setiap PPD negeri Kedah Taklimat kepada Semua Pengetua SMKA.dan Petugas serta Hakim Pemantauan Berkala untuk memastikan setiap SMKA membuat persediaan yang rapi untuk menyertai Ihtifal SMKA peringkat Negeri. Ihtifal SMKA Peringkat Negeri Kedah T/JAWAB Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak TARIKH/ TEMPOH 15.04.10 30.04.10 SUMBER OUTPUT/ KEWANGAN OUTCOME BPI/SPI JPN Maklumat Ihtifal SMKA SASARAN/ PESERTA Pegawai PPD PLAN CATATAN KONTIGENSI Siaran

2

Penyelia 15.04.10 Kanan 30.04.10 Pembangunan Nilai dan Akhlak Penyelia 15.04.10 Kanan 30.04.10 Pembangunan Nilai dan Akhlak

BPI/SPI JPN

Semua GPI Semua Pengetua terlibatSMKA/SABK/KAA SMKA bersedia melaksanakan ihtifal

Siaran

3

BPI/SPI JPN

Semua Pengurusan SMKA/SABK/KAA bersedia melaksanakan ihtifal

Semua SMKA/SABK/KAA yang akan menyertai ihtifal

Menghantar item-item penting yang perlu di beri penekanan dalam persediaan ihtifal

4

Penyelia 08.05.2010 BPI/SPI JPN Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak

Johan setiap acara yang akan mewakili Negeri Kedah.

Peserta Ihtifal daripada SMKA

Memilih yang terbaik setiap daerah untuk mewakili daerah.

42

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

STRATEGI 5.3

Memastikan Program Pengukuhan Nilai Islam KPM berjalan dengan lancar mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh Kementerian pelajaran Malaysia.

BIL 1

PELAN TINDAKAN Taklimat kepada Unit Pendidikan Islam setiap PPD nwgeri Kedah Pelaksanaan Program Pengukuhan Nilai Islam KPM.

T/JAWAB

2

Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak Penyelia 11.07.10 Kanan 25.07.10 Pembangunan Nilai dan Akhlak

TARIKH/ TEMPOH 01.07. 2010

SUMBER KEWANGAN BPI/SPI JPN

OUTPUT/ OUTCOME Maklumat mengenai Program tersebut Melahirkan kakitangan kerajaan yang berakhlak mulia

BPI/SPI JPN

SASARAN/ PESERTA Semua Pegawai Unit Pendidikan Islam PPD Kakitangan dan staf sokongan

PLAN KONTIGENSI Siaran

CATATAN

Di laksanakan di setiap daerah dengan di uruskan oleh daerah

43

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

STRATEGI 5.4 Memastikan Program Pengukuhan Budaya dan Nilai Murid berjalan dengan lancar dan berkesan. BIL 1 PELAN TINDAKAN Taklimat kepada Unit Pendidikan Islam setiap PPD nwgeri Kedah T/JAWAB Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak TARIKH/ TEMPOH 17.05.2010 SUMBER KEWANGAN BPI/SPI JPN OUTPUT/ OUTCOME Maklumat mengenai Program tersebut SASARAN/ PESERTA Semua Pegawai Unit Pendidikan Islam PPD Semua penyelaras persatuan agama Islam Semua sekolah melalui persatuan agama Islam PLAN KONTIGENSI Siaran CATATAN Taklimat kepada Unit Pendidikan Islam setiap PPD nwgeri Kedah Taklimat kepada penyelaras Persatuan Agama Islam di sekolah Pemantauan Berkala untuk memastikan program itu berjalan dengan lancar.

2

Taklimat kepada penyelaras Persatuan Agama Islam di sekolah

Penyelia 31-05-10 Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak Penyelia 20.06.10 Kanan 15.07.10 Pembangunan Nilai dan Akhlak

BPI/SPI JPN

Maklumat mengenai program tersebut

Siaran

3

Pemantauan Berkala untuk memastikan program itu berjalan dengan lancar.

BPI/SPI JPN

Instrumen , maklumat , dan laporan pemantauan

Laporan pelaksanaan dokumentasi

44

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

STRATEGI 5.5 Memastikan mesyuarat Jawatankuasa PEKDIS serta mesyuarat Agung PEKDIS dapat dilaksanakan dengan jayanya.

BIL 1

PELAN TINDAKAN Mesyuarat Jawatankuasa PEKDIS/MAKDIS

T/JAWAB

2

Urusan mesyuarat Agung PEKDIS dan MAKDIS

Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak Penyelia 23.09.2010 Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak

TARIKH/ TEMPOH 02.05.10 15.05.10

SUMBER OUTPUT/ KEWANGAN OUTCOME BPI/SPI JPN Memastikan pelaksanaan aktiviti PEKDIS BPI/SPI JPN Membentang kewangan dan Aktivi PEKDIS

SASARAN/ PESERTA Semua AJK Tertinggi PEKDIS

PLAN KONTIGENSI

CATATAN

Semua ahli dan AJK Tertinggi PEKDIS

45

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

STRATEGI 5.6 Memastikan Program IKLIM Dinie Di Sekolah dapat dilaksanakan dengan baik.

BIL 1

PELAN TINDAKAN Bengkel pemurnian Modul Panduan Iklim Dinie.

T/JAWAB Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak

TARIKH/ TEMPOH 15.04.10 30.04.10

SUMBER KEWANGAN BPI/SPI JPN

OUTPUT/ OUTCOME Maklumat Iklim Dini yang

SASARAN/ PESERTA GPI Daerah yang dipilih

2

Taklimat Iklim Dinie kepada semua PPD dan Pengurusan sekolah.

3

Pemantauan pelaksanaan Iklim Dinie di Sekolah.

Penyelia 27.05.2010 Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak Penyelia 27.06.10 Kanan Nov 2010 Pembangunan Nilai dan Akhlak

BPI/SPI JPN

BPI/SPI JPN

Jelas tentang UPI PPD maksud dan cara melaksanakan Iklim Dini Iklim Dini Semua yang sekolah dilaksanakn bertepatan dengan maksud sebenar

PLAN KONTIGENSI Pemurnian secara pertukaran maklumat melalui internet Penyampaian maklumat melalui internet Memohon maklumat dokumentasi iklim dinie melalui internet

CATATAN

46

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH STRATEGI 5.7

Pelan Tindakan Strategik 2010

Memastikan Program IKLIM Dinie Di Sekolah dapat dilaksanakan dengan baik.

BIL 1

PELAN TINDAKAN Bengkel pemurnian Modul Panduan Iklim Dinie.

T/JAWAB

2

Taklimat Iklim Dinie kepada semua PPD dan Pengurusan sekolah.

3

Pemantauan pelaksanaan Iklim Dinie di Sekolah.

Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak Penyelia 27.05.2010 Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak Penyelia 27.06.10 Kanan Nov 2010 Pembangunan Nilai dan Akhlak

TARIKH/ TEMPOH 29.04.10

SUMBER KEWANGAN BPI/SPI JPN

BPI/SPI JPN

OUTPUT/ OUTCOME Modul Iklim Dini yang dimurnikan dengan mantap Kejelasan tentang pelaksaanaan Iklim Dinie Perlaksanaan Iklim Dini yang berkesan di sekolah

SASARAN/ PESERTA GPI yang terpilih

PLAN KONTIGENSI Penyampaian maklumat melalui internet Penyampaian maklumat melalui internet Menghantar maklumat pelaksanaan Iklim Dini Melalui maklumat

CATATAN

UPI PPD

BPI/SPI JPN

Semua sekolah

47

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH

Pelan Tindakan Strategik 2010

STRATEGI 5.8

Memastikan perjalanan program PEKDIS berjalan dengan lancar dan berkesan.

BIL 1

PELAN TINDAKAN Taklimat kepada Unit Pendidikan Islam setiap PPD negeri Kedah

T/JAWAB

2

3

Taklimat kepada pentadbiran dan pengurusan sekolah untukPengetua/Guru Besar. Pemantauan Aktiviti PEKDIS di sekolah.

Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak Penyelia Feb-Mac Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak Penyelia Mac Kanan Jun Pembangunan September Nilai dan Akhlak

TARIKH/ TEMPOH Feb-Mac

SUMBER KEWANGAN BPI/SPI JPN

OUTPUT/ OUTCOME Faham maksud Perjalanan PEKDIS Faham maksud Perjalanan PEKDIS Pelaksanaan aktiviti PEKDIS

SASARAN/ PESERTA UPI PPD Daerah

PLAN KONTIGENSI Penyampaian maklumat melalui internet Penyampaian maklumat melalui internet Mohon maklumat Pelaksanaan melalui internet

CATATAN

BPI/SPI JPN

Pengetua/ GuruBesar

BPI/SPI JPN

Semua sekolah

48