49
PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2010 UNIT OPERASI DAKWAH SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH

Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

PELAN TINDAKAN

STRATEGIK 2010 UNIT OPERASI DAKWAH

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH

Page 2: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

1

KATA ALU-ALUAN KETUA SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

Sebagai sebuah entiti dalam organisasi besar Jabatan Pelajaran Kedah, Sektor Pendidikan Islam mempunyai tanggungjawab utama dalam mengendarai Bahtera Pendidikan Islam. Justeru, kesiapsiagaan amat perlu dalam mendepani variasi hadangan, cabaran dan tekanan yang muncul melalui dunia global tanpa sempadan. Kepelbagaian bentuk persaingan ini menuntut Sektor Pendidikan Islam khususnya melalui Unit Operasi Dakwah , sentiasa bekerja keras dan berfikir agar mampu bertindak melalui gerak-usaha efektif dalam pembinaan insan unggul ”towering personality” yang semestinya dibaluti roh agama yang mantap. Hal ini selaras dengan misi dan visi Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Kedah Darul Aman di samping teras utamanya berpaksikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Islam.

Justeru, kejayaan pembangunan pendidikan dan modal insan amat bergantung kepada kualiti dan keberkesanan pelaksanaan agenda

pendidikan yang telah ditetapkan. Oleh yang demikian, bagi memenuhi aspirasi negara melahirkan modal insan yang mempunyai tahap keinsanan berkualiti yang mencakupi aspek rohani dan jasmani ditambah dengan kekuatan akal dan emosi yang mampu mengangkat negeri dan negara pada tahap yang cemerlang dan berkesan, maka sektor ini sentiasa bersedia melakukan yang terbaik demi kecemerlangan anak bangsa.

Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pegawai dari Unit Operasi Dakwah yang telah berjaya menghasilkan Pelan

Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah , Sektor Pendidikan Islam 2010 Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Kedah Darul Aman. Pelan Tindakan Strategik ini adalah suatu usaha untuk menterjemahkan asas tindak dan aktiviti /program ke dalam satu pelan kerja yang diputuskan secara strategik, yang boleh diukur, terancang dan mampu dilaksanakan. Pelan yang berpaksikan lima matlamat strategik ini merupakan satu perancangan yang komprehensif dan bersepadu yang akan menjadi panduan yang lebih jelas kepada semua warga pendidikan khususnya Guru Pendidikan Islam dan pegawai-pegawai pelaksana supaya segala dasar, program dan aktiviti pendidikan yang dirancang dapat dilaksanakan dengan jayanya.

Sebelum kalam disimpulkan , saya ingin menegaskan bahawa Sektor Pendidikan Islam mempunyai tanggungjawab yang amat besar dalam

memastikan generasi muda negara, spesifiknya murid-murid Islam agar menjadi insan yang beriman, bertakwa , berpengetahuan, berkemahiran dan berketerampilan dan pastinya sentiasa beramal dengan amalan yang benar lagi sahih untuk membawa kesejahteraan dunia dan akhirat

HAJAH ZAINAB BINTI MD SAMAN, B.C.K. KETUA SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

Page 3: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

2

KATA ALU-ALUAN KETUA UNIT OPERASI DAKWAH JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah , Sektor Pendidikan Islam 2010 Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Kedah Darul

Aman bertujuan untuk memantapkan pelaksanaan semua Program Dakwah (ko-kurikulum Pendidikan Islam) dalam proses pembinaan modal insan secara menyeluruh dan berterusan. Oleh itu, gerak kerja secara jamaie (kolaboratif) dalam kalangan warga pendidikan khususnya Guru Pendidikan Islam amat penting demi menjayakan lima matlamat strategik yang terkandung dalam Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah , Sektor Pendidikan Islam 2010 Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Kedah Darul Aman.

Sehubungan dengan itu, Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah , Sektor Pendidikan Islam 2010 Jabatan Pelajaran

Negeri (JPN) Kedah Darul Aman dirangka dengan memberikan fokus kepada lima matlamat strategik yang berpaksikan keberkesanan Pengurusan Aktiviti Dakwah di sekolah-sekolah (MAKDIS), membangunkan modal insan GPI/murid melalui peningkatan sahsiah dan kepimpinan, melaksanakan aktiviti pembangunan syiar islam, mengawal akidah dan membangun pemikiran Islam dan meningkatkan dan menyemarakkan Iklim Dinie melalui pembangunan me sahsiah berdasarkan al-Quran dan Al-Sunnah. Adalah diharapkan melalui dokumen ini yang menampilkan pendekatan sepadu dan menyeluruh merupakan wacana terbaik bagi menyediakan ruang kerja yang boleh diukur , terancang dan berfokus sebagai satu bentuk perkongsian pintar ”smart partnership” dan pemudahcara kepada semua warga Pendidikan Islam serta berupaya melonjakkan kecemerlangan program /aktiviti yang sedia ada dan yang akan berjalan.

Saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan, tahniah dan terima kasih kepada semua pihak khususnya rakan-rakan dari

Unit Operasi Dakwah yang telah sama-sama berusaha dengan gigih dan hasilnya berupaya menghasilkan Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah , Sektor Pendidikan Islam 2010 Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Kedah Darul Aman yang holistik dan komprehensif sebagai manual dan panduan untuk melaksanakan Program Dakwah (ko-kurikulum Pendidikan Islam) bagi tahun ini. Pemantauan, penilaian dan proses penambahbaikan akan terus menjadi elemen yang akan ditekankan dalam kitaran perancangan bagi memastikan segala aktiviti/program yang telah disusun-rancang dapat digerakkan dengan sempurna. Semoga segala matlamat strategik yang telah digariskan akan tercapai dengan jayanya. Insya Allah.

”Manusia merancang dan ALLAH juga ada perancangannya ,

maka perancangan ALLAH yang terbaik”

HAJI MAHIR BIN MOHAMAD KETUA UNIT OPERASI DAKWAH SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

Page 4: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

3

KANDUNGAN

KATA ALU-ALUAN KETUA SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN .......................................................................................................................................... KATA ALU-ALUAN KETUA UNIT OPERASI DAKWAH SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN.......................................................................................... KANDUNGAN........................................................................................................................................

LATAR BELAKANG ORGANISASI........................................................................................................................................

Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pelajaran Kedah..........................................................................................................................

Unit Operasi Dakwah ..................................................................................................................................

MAKLUMAT PENGURUSAN ORGANISASI..........................................................................................................................

Pengurusan Sektor Pendidikan Islam............................................................................................................................

Jawatankuasa Induk Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah 2010 ...............................................

Jawatankuasa Kerja Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah 2010......................................................................................................................................................

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

Page 5: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

4

MATLAMAT STRATEGIK, OUTCOME, OBJEKTIF, PETUNTUK PRESTASI UTAMA (KPI) DAN SASARAN........................................................................................................

MATLAMAT STRATEGIK, STRATEGI DAN TANGGUNGJAWAB........................................................................................

STRATEGI DAN PELAN TINDAKAN.....................................................................................................................................

Matlamat Stategik 1...................................................................................................................................

Meningkatkan kualiti dan keberkesanan pelaksanaan aktiviti Kokurikulum Pendidikan Islam serta Pengurusan Aktiviti Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah (MAKDIS)

Matlamat Stategik 2................................................................................................................................. Membangunkan Modal Insan Guru/pelajar dengan tumpuan kepada Peningkatan Sahsiah dan Kepimpinan GPI dan pelajar Islam Sekolah Menengah dan Rendah

Matlamat Stategik 3................................................................................................................................... Memastikan aktiviti Pembangunan Syiar Islam dilaksanakan serta melestarikan Lambang Syiar Islam(Surau/masjid) diimarahkan serta diuruskan dengan baik di Sekolah-sekolah menengah dan rendah.

Matlamat Stategik 4...................................................................................................................................

Mengawal Penyelewengan Akidah dan Membangun Pemikiran Islam di kalangan Pegawai, Guru,Staf dan Pelajar-pelajar Islam di Sekolah, PPD dan JPN.

Matlamat Stategik 5...................................................................................................................................

Meningkatkan pembangunan sahsiah muslim berdasarkan al-Quran dan Sunnah melalui program Iklim Dinie dan Menguruskan Pertubuhan Kebajikan Dakwah Islamiah(PEKDIS)

12

15

19

20

25

31

35

40

Page 6: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

5

LATAR BELAKANG ORGANISASI

Page 7: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

6

UNIT OPERASI DAKWAH, SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM, JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

MISI Membangun Insan Berlandaskan Islam sebagai Ad-Din.

VISI Dakwah Membina Kekuatan Jati diri Ummah

MATLAMAT

1. Melahirkan bangsa Malaysia yang berperibadi tinggi dan berakhlak luhur. 2. Melahirkan modal insan berkualiti yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera. 3. Melahirkan insan ”Khaira Ummah” yang menjadikan Islam sebagai cara hidup. 4. Memberi peluang-peluang meningkatkan kepimpinan dan pembangunan sahsiah diri kepada semua warga Pendidikan di Jabatan

Pelajaran Kedah. PIAGAM PELANGGAN Kami warga Unit Operasi Dakwah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Kedah Dengan Penuh Iltizam Berikrar Dan Berjanji Akan

Menumpukan Seluruh Tenaga Dan Usaha Kami Untuk:

1. Menyusun sistem pengurusan dakwah yang berkesan agar aktiviti kokurikulum Pendidikan Islam dan Program peningkatan sahsian serta kepimpinan berjalan dan terancang.

2. Menyalurkan maklumat berkaitan dakwah, kepimpinan, Syiar Islam, Iklim Dini dan penerbitan melalui laman sesawang atau portal rasmi Sektor Pendidikan Islam

3. Memberi peluang yang sama kepada setiap pelajar, guru-guru dan staf tanpa mengira latar belakang, untuk mendapat bimbingan Islam yang sebaik-baiknya;

4. Mewujudkan Jurulatih Dakwah dan kumpulan guru penyampai maklumat dakwah melalui lama sesawang yang cekap, berkesan, canggih, dinamik dan berteraskan kepada pembaharuan yang berterusan;

5. Menguruskan pengurusan dakwah dengan cekap, pantas dan bijaksana serta berhikmah;

Page 8: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

7

UNIT OPERASI DAKWAH, SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM, JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN MISI Membangunkan Insan Berlandaskan Islam sebagai Addin. VISI Dakwah Membina Kekuatan Jatidiri Ummah MATLAMAT Melahirkan Insan Rabbani yang berjiwa murni, berilmu, berketrampilan, berakhlak mulia, beriman dan beramal soleh bagi melahirkan Modal Insan Kelas Pertama untuk membangunkan dan memajukan negara. MOTO “DAKWAH MENYATUKAN UMMAH” ETIKA KERJA Melaksanakan amanah dengan menjaga akhlak dan peribadi, Budi Bicara penuh hikmah, Menepati Masa, Kualiti Dipelihara, Ikram Bersaudara, Sebulat Suara, Ikhlas Bekerja, Amanah Dijaga, Imej Kita, Tanggungjawab Bersama. TEMA AMANAH DIJUNJUNG AGAMA DIJULANG

Page 9: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

8

MAKLUMAT PENGURUSAN ORGANISASI

Page 10: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

9

PENGURUSAN TERTINGGI SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM

JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

KETUA SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM, JABATAN PELAJARAN KEDAH

Puan Hajah Zainab bt Md Saman, B.C.K.

KETUA PENOLONG PENGARAH SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM, JABATAN PELAJARAN KEDAH

Tuan Haji Fazial bin Ahmad

KETUA UNIT OPERASI DAKWAH

Haji Mahir bin Mohamad

KETUA UNIT PENGURUSAN

PENDIDIKAN ISLAM Haji Ismail bin Yahaya

KETUA UNIT PENGURUSAN

INSTITUSI PENDIDIKAN AGAMA Haji Nazri bin Abd Hamid

Page 11: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

10

JAWATANKUASA INDUK PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2010 UNIT OPERASI DAKWAH SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

Pengerusi

Puan Hajah Zainab bt Md Saman, B.C.K. Ketua Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Kedah

Naib Pengerusi

Tuan Haji Fazial bin Ahmad Ketua Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Kedah

Setiausaha

Haji Mahir bin Mohamad Penolong Pengarah Kanan (Ketua Unit)

Unit Operasi Dakwah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Kedah

Ahli Jawatankuasa

Tuan Haji Pisal Bin Abu Sepian

Penolong Pengarah Kanan Pengurusan Kepimpinan Unit Operasi Dakwah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Kedah

Pn. Hajah Napisah bt Haji Salleh

Penolong Pengarah Pengurusan Syiar Islam Unit Operasi Dakwah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Kedah

Tuan Haji Ahmadi Putra b. Zainol Abidin

Penyelia Kanan Kawalan Aqidah dan Pemikiran Unit Operasi Dakwah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Kedah

Tuan Haji Ayob Bin Saman

Penyelia Kanan Pengukuhan Nilai dan Budaya Unit Operasi Dakwah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Kedah

Page 12: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

11

JAWATANKUASA KERJA PELAN TINDAKAN STRATEGIK UNIT OPERASI DAKWAH SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM 2010

JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

Pengerusi

Tuan Haji Fazial bin Ahmad Ketua Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Kedah

Naib Pengerusi

Haji Mahir bin Mohamad Penolong Pengarah Kanan (Ketua Unit)

Unit Operasi Dakwah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Kedah

Setiausaha Tuan Haji Pisal Bin Abu Sepian

Penolong Pengarah Kanan Pengurusan Kepimpinan Unit Operasi Dakwah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Kedah

Ahli Jawatankuasa

Pn. Hajah Napisah bt Haji Salleh

Penolong Pengarah Pengurusan Syiar Islam Unit Operasi Dakwah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Kedah

Tuan Haji Ahmadi Putra b. Zainol Abidin

Penyelia Kanan Kawalan Aqidah dan Pemikiran Unit Operasi Dakwah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Kedah

Tuan Haji Ayob Bin Saman

Penyelia Kanan Pengukuhan Nilai dan Budaya Unit Operasi Dakwah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Kedah

Page 13: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

12

MATLAMAT STRATEGIK

OUTCOME

OBJEKTIF PETUNJUK PRESTASI UTAMA

(KPI)SASARAN

Page 14: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

13

MATLAMAT STRATEGIK

OUTCOME OBJEKTIF KPI SASARAN

1. Meningkatkan kualiti dan keberkesanan pelaksanaan aktiviti Kokurikulum Pendidikan Islam serta Pengurusan Aktiviti Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah (MAKDIS)

Program kokurikulum pendidikan Islam yang berkualiti dan berkesan yang boleh memberi sumbangan kearah pembinaan sahsian pelajar serta pengurusan aktiviti dakwah yang tersusun dan mantap

Meningkatkan kualiti program kokurikulum Pendidikan Islam secara menyeluruh di sekolah-sekolah.

Menambahbaik Struktur pengurusan dakwah yang lebih tersusun dan berakauntabiliti di sekolah-sekolah. Mewujudkan Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah(MAKDIS) di sekolah-sekolah.

Peratus pengurusan sekolah melaksanakan aktiviti kokurikulum Pendidikan Islam dengan serius dan berkesan.

Peratus pengurusan sekolah mewujudkan Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah(MAKDIS)

50.0% pengurusan sekolah menengah dan 30% pemimpin sekolah rendah melaksanakan kokurikulum Pendidikan Islam 60% pemimpin sekolah setiap daerah mewujudkan Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah(MAKDIS)

2. Membangunkan

Modal Insan Guru/pelajar dengan tumpuan kepada Peningkatan Sahsiah dan Kepimpinan GPI dan pelajar Islam Sekolah Menengah dan Rendah

Program pembangunan Modal Insan untuk meningkat kan pembinaan Sahsiah dan Kepimpinan Guru Pendidikan Islam /pelajar Sekolah yang cemerlang

Meningkatkan kualiti pembangunan Modal Insan GPI dan Pelajar Islam

Menghasilkan Kumpulan Pelajar yang berketrampilan dalam kepimpinan membantu rakan sebya

Peratus pelanggaran peratusan disiplin di kalangan pelajar Islam menurun

Bilangan pelajar yang berkebolehan memimpin meningkat

15.0% pelajar Islam menurun daripada kes disiplin yang berlaku

Semua SMKA/SABK Persatuan Agama Islam diuruskan dengan baik oleh pemimpin pelajar

3. Menggerakkan

pelaksanaan Pembangunan Syiar Islam serta memastikan Lambang SyiarIslam (Surau/masjid) diimarahkan serta diuruskan dengan baik di Sekolah-sekolah menengah dan rendah..

Program pembangunan syiar Islam yang lebih berkesan dan pengimarahan surau yang diuruskan dengan baik dan sistematik

Meningkatkan kualiti program pembangunan syiar Islam . Meningkatkan dan memaksima pengimarahan surau menepati item yang ditetapkan

Peratus sekolah yang mengadakan program sambutan hari kebesaran Islam meningkat Peratus sekolah yang meningkatkan pengimarahan surau meningkat

80% sekolah menengah dan rendah mengadakan hari kebesaran Islam

60% sekolah menengah dan rendah meningkatkan pengimarahan surau menepati item yang ditetapkan

Page 15: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

14

MATLAMAT STRATEGIK

OUTCOME OBJEKTIF KPI SASARAN

4. Mengawal Penyelewengan Akidah dan Membangun Pemikiran Islam dikalangan Pegawai, Guru,Staf dan Pelajar-pelajar Islam di Sekolah, PPD dan JPN.

Program serta pemantauan berkualiti dan berkesan yang boleh menyekat/membendung penyelewengan aqidah, dan membangunkan pemikiran Pegawai, Guru,Staf dan Pelajar-pelajar Islam.

Menyekat/membendung penyelewengan aqidah, dan membangunkan pemikiran Pegawai, Guru,Staf dan Pelajar-pelajar Islam. Menerbitkan bahan bacaan yang berkaitan aqidah dan pemikiran bagi mengisi minda kea rah aqidah yang sahih dan pemikiran yang berlandaskan islam, harmoni dan tuntas

Peratus guru-guru,staff dan pelajar yang terlibat dengan penyelewengan aqidah menurun

Peratus sekolah menerbitkan bahan edaran bacaan meningkat

50 % kes penyelewengan aqidah dapat diselesaikan

50% sekolah menerbitkan bahan bacaan yang bertujuan memurnikan aqidah dan pemikiran pelajar

5. Meningkatkan pembangunan sahsiah muslim berdasarkan al-Quran dan sunnah melalui program Iklim Dinie dan Menguruskan Pertubuhan Kebajikan Dakwah Islamiah(PEKDIS)

Program peningkatan sahsiah muslim dan pembudayaan akhlak Islam yang bertujuan mewujudkan iklim Dini/suasana keaagamaan Menyelaras dan melaksanakan program Pertubuhan Kebajikan Dakwah Islamiah(PEKDIS)

Meningkatkan dan membudayakan amalan serta akhlak Islam di sekolah-sekolah Melaksanakan program dan menjaga kebajikan ahli-ahli Pertubuhan Kebajikan Dakwah Islamiah(PEKDIS)

Peratus sekolah mewujudkan Iklim dini meningkat

Peratus keahlian Pertubuhan Kebajikan Dakwah Islamiah(PEKDIS) meningkat

60 % sekolah melaksanakan program yang bertujuan melahirkan Iklim dinie

70% program yang dirancang dapat dilaksanakan

Page 16: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

15

MATLAMAT STRATEGIK

STRATEGI DAN TANGGUNGJAWAB

Page 17: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

16

MATLAMAT STRATEGIK 1

Meningkatkan kualiti dan keberkesanan pelaksanaan aktiviti Kokurikulum Pendidikan Islam serta Pengurusan Aktiviti Dakwah di Sekolah-sekolah

STRATEGI TANGGUNGJAWAB

1.1 Memastikan pelaksanaan aktiviti Kokurikulum Pendidikan Islam dilaksanakan di peringkat sekolah, zon, PPD dan Negeri secara berkualiti dan berkesan. 1.2 Memastikan pengurusan dakwah di sekolah dilaksanakan diuruskan di bawah Majlis Kegiatan

Dakwah Islamiah Sekolah(MAKDIS).

1.3 Memastikan aktiviti dakwah yang dilaksanakan di sekolah didokumentasikan mengikut item yang diselaraskan.

1.4 Menyalurkan maklumat aktiviti dakwah yang perlu dilaksanakan di sekolah melalui dakwah

maya/Portal Dakwah

Penolong Pengarah Kanan – Ketua Unit Pengurusan Dakwah

Penolong Pengarah Kanan – Ketua Unit Pengurusan Dakwah

Penolong Pengarah Kanan – Ketua Unit Pengurusan Dakwah

Penolong Pengarah Kanan – Ketua Unit Pengurusan Dakwah

MATLAMAT STRATEGIK 2

Membangunkan Modal Insan Guru/pelajar dengan tumpuan kepada Peningkatan Sahsiah dan Kepimpinan GPI dan pelajar Islam Sekolah Menengah dan Rendah

STRATEGI TANGGUNGJAWAB

2.1 Meningkatkan Profesionalisma dan Kepimpinan Guru Pendidikan Islam di Sekolah

Menengah dan Rendah dalam bidang Perguruan dan Kokurikulum Pendidikan Islam. 2.2 Pembangunan Insan dan Pembentukan Sahsiah Muslim melalui penghayatan akhlak mahmudah di kalangan pelajar SMK/SMKA/SABK dan Sekolah Rendah.

2.3 Membina Kepimpinan Pelajar Islam di kalangan pelajar SMK/SMKA/SABK dan Sekolah Rendah

Penolong Pengarah Kanan Pengurusan Kepimpinan

Penolong Pengarah Kanan Pengurusan Kepimpinan

Penolong Pengarah Kanan Pengurusan Kepimpinan

Page 18: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

17

MATLAMAT STRATEGIK 3 Memastikan aktiviti Pembangunan Syiar Islam dilaksanakan serta melestarikan Lambang Syiar Islam(Surau/masjid) diimarahkan serta diuruskan dengan

baik di Sekolah-sekolah menengah dan rendah.

STRATEGI TANGGUNGJAWAB

3.1 Memastikan aktiviti sambutan hari kebesaran Islam dilaksanakan di peringkat sekolah, PPD

dan negeri .

3.2 Memastikan pengimarahan Surau dilaksanakan mengikut kriteria yang ditetapkan

Penolong Pengarah Pengurusan Syiar Islam

Penolong Pengarah Pengurusan Syiar Islam

MATLAMAT STRATEGIK 4

Mengawal Penyelewengan Akidah dan Membangun Pemikiran Islam dikalangan Pegawai, Guru,Staf dan Pelajar-pelajar Islam di Sekolah, PPD dan JPN.

STRATEGI TANGGUNGJAWAB

4.1 Memastikan aktiviti Pemantapan Akidah Pegawai,Guru.Staf JPN dan pelajar dilaksanakan dengan berkesan di peringkat sekolah, PPD dan Negeri.

4.2 Memastikan Aktiviti Pembangunan Pemikiran Islam Pegawai,Guru.Staf JPN dan Pelajar

dilaksanakan dengan berkesan di peringkat sekolah, PPD dan Negeri

Penyelia Kanan Kawalan Aqidah Dan Pemikiran

Penyelia Kanan Kawalan Aqidah Dan Pemikiran

Page 19: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

18

MATLAMAT STRATEGIK 5

Meningkatkan pembangunan sahsiah muslim berdasarkan al-Quran dan sunnah melalui program Iklim Dinie dan Menguruskan Pertubuhan Kebajikan Dakwah Islamiah(PEKDIS)

STRATEGI TANGGUNGJAWAB

5.1 Memastikan Pengurusan Festival Nasyid diuruskan dengan baik dan dapat menyediakan pasukan nasyid yang mantap dan berkualiti.

5.2 Memastikan Perancangan Aktiviti Ihtifal SMKA Dapat Dilaksanakan dengan Lancar dan

Berkesan. 5.3 Memastikan Program Pengukuhan Nilai Islam KPM berjalan dengan lancar mengikut jadual

yang telah ditetapkan oleh Kementerian pelajaran Malaysia. 5.4 Memastikan Program Pengukuhan Budaya dan Nilai Murid berjalan dengan lancar dan

berkesan.

5.5 Memastikan mesyuarat Jawatankuasa PEKDIS serta mesyuarat Agung PEKDIS dapat dilaksanakan dengan jayanya.

5.6 Memastikan Program IKLIM Dinie Di Sekolah dapat dilaksanakan dengan baik.

5.7 Memastikan perjalanan program PEKDIS berjalan dengan lancar dan berkesan.

Penyelia Kanan Pengukuhan Nilai dan Budaya Islam

Penyelia Kanan Pengukuhan Nilai dan Budaya Islam

Penyelia Kanan Pengukuhan Nilai dan Budaya Islam

Penyelia Kanan Pengukuhan Nilai dan Budaya Islam

Penyelia Kanan Pengukuhan Nilai dan Budaya Islam

Penyelia Kanan Pengukuhan Nilai dan Budaya Islam

Penyelia Kanan Pengukuhan Nilai dan Budaya Islam

Page 20: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

19

MATLAMAT STRATEGI

STRATEGI PELAN TINDAKAN

Page 21: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

20

MATLAMAT STRATEGI 1

Meningkatkan kualiti dan keberkesanan pelaksanaan aktiviti Kokurikulum Pendidikan Islam serta Pengurusan Aktiviti Dakwah di

Sekolah-sekolah

Page 22: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

21

STRATEGI 1.1

Memastikan pelaksanaan aktiviti Kokurikulum Pendidikan Islam dilaksanakan di peringkat sekolah, zon, PPD dan Negeri secara

berkualiti dan berkesan

BIL PELAN TINDAKAN T/JAWAB TARIKH/ TEMPOH

SUMBER KEWANGAN

OUTPUT/ OUTCOME

SASARAN/ PESERTA

PLAN KONTIGENSI

CATATAN

1 Taklimat kepada Unit Pendidikan Islam setiap PPD negeri Kedah berkaitan MTQSS

PPK(KU) Pengurusan Dakwah

Jan

JPN/PPD

Semua UPI Melaksanakan MTQSS peringkat PPD

Pegawai UPI PPD Daerah

Maklumat Melalui Portal Pendidikan

2 Taklimat/Bengkel Penghakiman dan Kejurulatihan MTQSS, KSBM dan Festival Nasyid

PPK Pengurusan Kepimpinan

Jan-Feb

JPN/PPD

Penghakiman dan Kejurulatihan yang berintegriti dan berfokus dalam MTQSS,KSBM dan Nasyid peringkat sekolah, zon, PPD dan Negeri

Pegawai UPI PPD Daerah

Maklumat Melalui Portal Pendidikan

3 Festival Pendidikan Islam Sekolah-sekolah Peringkat Negeri Kedah.

PPK(KU) Pengurusan Dakwah

April

JPN/PPD

Pelajar yang berketrampilan dalam MTQSS untuk mewakili negeri Kedah Ke peringkat Kebangsaan

Pengetua/Guru Besar setiap Daerah

Maklumat Melalui Portal Pendidikan

4 Festival Nasyid Sekolah-Sekolah Peringkat Negeri Kedah.

PPK(KU) Pengurusan Dakwah

Mei

JPN/PPD

Pelajar yang berketrampilan dalam Seni Nasyid untuk mewakili negeri Kedah Ke peringkat Kebangsaan

Sekolah SMK/SMKA/SABK/SK yang dipilih secara rambang

Maklumat Melalui Portal Pendidikan

Page 23: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

22

STRATEGI 1.2

Memastikan pengurusan dakwah di sekolah dilaksanakan diuruskan di bawah Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah(MAKDIS)

BIL PELAN TINDAKAN T/JAWAB TARIKH/ TEMPOH

SUMBER KEWANGAN

OUTPUT/ OUTCOME

SASARAN/ PESERTA

PLAN KONTIGENSI

CATATAN

1 Taklimat kepada Unit Pendidikan Islam setiap PPD negeri Kedah

PPK(KU) Pengurusan Dakwah

Jan

JPN/PPD

100% UPI Menubuhkan MAKDIS di peringkat PPD

Pegawai UPI PPD Daerah

Maklumat Melalui Portal Pendidikan

2 Taklimat kepada pentadbiran dan pengurusan sekolah untuk Pengetua/Guru Besar

PPK(KU) Pengurusan Dakwah

Jan – Feb

JPN/PPD

80% Pentadbir Dan Pengurusan Sekolah Menubuhkan MAKDIS

Pengetua/Guru Besar setiap Daerah

Maklumat Melalui Portal Pendidikan

3 Pemantauan Berkala untuk memastikan MAKDIS diwujudkan di peringkat Pentadbiran Sekolah

PPK(KU) Pengurusan Dakwah

Mei - Okt

JPN/PPD

80% Aktiviti Keagamaan di Laksanakan di bawah MAKDIS

Sekolah SMK/SMKA/SABK/SK yang dipilih secara rambang

Maklumat Melalui Portal Pendidikan

Page 24: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

23

STRATEGI 1.3

Memastikan aktiviti dakwah yang dilaksanakan di sekolah didokumentasikan mengikut item yang diselaraskan

BIL PELAN TINDAKAN

T/JAWAB TARIKH/ TEMPOH

SUMBER KEWANGAN

OUTPUT/ OUTCOME

SASARAN/ PESERTA

PLAN KONTIGEN

SI

CATATAN

1 Taklimat kepada Unit Pendidikan Islam setiap PPD negeri Kedah

PPK(KU) Pengurusan Dakwah

Jan

JPN/PPD

100% UPI Mendokumentasikan aktiviti agama di peringkat PPD

Pegawai UPI PPD Daerah

Menghantar Item yang perlu dinyatakan dalam dokumentasi

2 Taklimat kepada Semua Ketua Panitia Pendidikan Islam di sekolah-sekolah

PPK(KU) Pengurusan Dakwah

Jan – Feb

JPN/PPD

80% Ketua/SU Panitia Pendidikan Islam Sekolah Mendokumentasikan aktiviti agama di peringkat sekolah

Ketua/SU Panitia Pendidikan Islam setiap Daerah

Menghantar Item yang perlu dinyatakan dalam dokumentasi

3 Program Semarak Dakwah

PPK(KU) Pengurusan Dakwah

Feb-Okt BPI/JPN Program Peningkatan thaqafah(pemikiran dan penjernihan rohani dilaksanakan secara berkesan

Semua SMKA/SABK

Surat Edaran memaklumkan Program Semarak Dakwah

4 Pemantauan Berkala untuk memastikan aktiviti dakwah didokumentasi mengikut item yang diselaraskan

PPK(KU) Pengurusan Dakwah

Mei - Okt

JPN/PPD

80% Aktiviti Keagamaan di Mendokumentasikan aktiviti agama di peringkat sekolah mengikut item yang ditetapkan

Sekolah SMK/SMKA/SABK/SK yang dipilih secara rambang

Menghantar Item yang perlu dinyatakan dalam dokumentasi

Page 25: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

24

STRATEGI 1.4

Menyalurkan maklumat aktiviti dakwah yang perlu dilaksanakan di sekolah melalui dakwah maya/Portal Dakwah

BIL PELAN TINDAKAN

T/JAWAB TARIKH/ TEMPOH

SUMBER KEWANGAN

OUTPUT/ OUTCOME

SASARAN/ PESERTA

PLAN KONTIGENSI

CATATAN

1 Membentuk jawatankuasa Pelaksana Operasi Portal dakwah

PPK(KU) Pengurusan Dakwah

Feb JPN Mewujudkan laman sesawang e-Dakwal/Portal Dakwah yang berkesan untuk saluran maklumat dakwah

Pegawai SPI/pegawai Unit Operasi Dakwah

Menyampai maklumat melalui internet

2 Mengadakan Panel Jurulatih Dakwah untuk pengisian/bahan Portal Dakwah

PPK(KU) Pengurusan Dakwah

Feb JPN Mewujudkan garis pandauan tentang kandungan Portal Dakwah serta kaedah pengoperasian

GPI yang terpilih

Menyampai maklumat melalui internet

3 Mesyuarat Post Mortem AJK dan Panel Portal Dakwah

PPK(KU) Pengurusan Dakwah

Feb JPN Menilai keberkesanan dan kesesuaian Portal Dakwah terhadap klien

Pegawai SPI/pegawai Unit Operasi Dakwah

Menyampai maklumat melalui internet

Page 26: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

25

MATLAMAT STRATEGI 2

Membangunkan Modal Insan Guru/pelajar dengan tumpuan kepada Peningkatan Sahsiah dan Kepimpinan GPI dan pelajar Islam Sekolah

Menengah dan Rendah

Page 27: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

26

STRATEGI 2.1

Meningkatkan Profesionalisma dan Kepimpinan Guru Pendidikan Islam di Sekolah Menengah dan Rendah dalam bidang Perguruan dan Kokurikulum Pendidikan Islam.

BIL PELAN TINDAKAN T/JAWAB TARIKH/ TEMPOH

SUMBER KEWANGAN

OUTPUT/ OUTCOME

SASARAN/ PESERTA

PLAN KONTIGENSI

CATATAN

1 Taklimat/Bengkel Penghakiman dan Kejurulatihan MTQSS

PPK Pengurusan Kepimpinan

Jan-April JPN / PPD Melahirkan GPI yang mantap dan berintegriti dalam penghakiman dan kejurulatihan MTQSS.

GPI Daerah Menghantar Peraturan baru MTQSS untuk dilaksanakan di peringkat sekolah

2 Taklimat/Bengkel Penghakiman dan Kejurulatihan Kompang Selawat dan berzanji Marhaban(KSBM)

PPK Pengurusan Kepimpinan

Jan-April JPN / PPD Melahirkan GPI yang mantap dan berintegriti dalam penghakiman dan kejurulatihan KSBM

GPI Daerah Menghantar Peraturan baru MTQSS untuk dilaksanakan di peringkat sekolah

3 Taklimat/Bengkel Penghakiman dan Kejurulatihan Festival Nasyid

PPK Pengurusan Kepimpinan

Jan-April JPN / PPD Melahirkan GPI yang mantap dan berintegriti dalam penghakiman dan kejurulatihan dalam Festival Nasyid

GPI Daerah Menghantar Peraturan baru MTQSS untuk dilaksanakan di peringkat sekolah

Page 28: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

27

4

Taklimat/Bengkel Penghakiman dan Kejurulatihan Ihtifal

PPK Pengurusan Kepimpinan

Jan-April JPN / PPD Melahirkan GPI yang mantap dan berintegriti dalam penghakiman dan kejurulatihan dalam Ihtifal

GPI Daerah Menghantar Peraturan baru MTQSS untuk dilaksanakan di peringkat sekolah atau dimuaturun dari portal SPI UOD.

5 Kursus Khas Guru-guru Pendidikan Islam(KKGPI)

PPK Pengurusan Kepimpinan

Okt - Nov JPN / PPD Memantapan Profesionalisma GPI dalam penguasaan ilmu Keguruan bagi membina kekuatan Sahsian dan Jati diri guru.

GPI yang belum mengikuti KKGPI

Menghantar Modul KKGPI dilaksanakan di peringkat sekolah

6 Kursus Tahsin Al-Quran(KTQ)

PPK Pengurusan Kepimpinan

Okt - Nov JPN / PPD Memantapan kemahiran GPI dalam pengusaan ilmu Al-Quran sebagai Suatu kaedah yang berkesan dalam P&P

GPI Daerah Menghantar Modul Tahsin Al-Quran untuk dilaksanakn di peringkat sekolah

Page 29: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

28

STRATEGI 2.2

Pembangunan Insan dan Pembentukan Sahsiah Muslim melalui penghayatan akhlak mahmudah di kalangan pelajar SMK/SMKA/SABK dan Sekolah Rendah

BIL PELAN TINDAKAN

T/JAWAB TARIKH/ TEMPOH

SUMBER KEWANGAN

OUTPUT/ OUTCOME

SASARAN/ PESERTA

PLAN KONTIGENSI

CATATAN

1 Kem Insan Kamil (KIK)

PPK Pengurusan Kepimpinan

Feb-Mac JPN/BPI Melahirkan murid lebih berketerampilan dan mencintai diri sendiri

Pelajar yang kurang bermotivasi KAA

Menyediakan modul kem insan kamil untuk dilaksanakan di sekolah.

2 Kem Jil Rabbani PPK

Pengurusan Kepimpinan

April JPN / PPD Membina keinsafan cintakan diri sendiri dan membimbing rakan sebaya

Pelajar ting.4 SMKA dan KAA yang menjadi pemimpin di peringkat sekolah.

Menyediakan modul kem untuk dilaksanakan di peringkat sekolah

3 Kem Belaian Kasih(Mawaddah)

PPK Pengurusan Kepimpinan

Mac JPN/BPI Penurunan 80% kadar masalah disiplin di kalanangan peserta

Pelajar perempuan yang mempunyai rekod disiplin

Modul yang boleh dimuat turun dari portal

Page 30: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

29

4 Khemah Ibadat Sekolah Rendah

PPK Pengurusan Kepimpinan

Ogos JPN/BPI Melahirkan murid lebih berketerampilan dan mencintai diri sendiri

Pelajar Islam tahun 6 yang menjadi pemimpian di peringkat sekolah

Menyediakan modul kem insan kamil untuk dilaksanakan di sekolah.

5 Kem Bina Sahsiah Unggul Murid(SUMUR)

PPK (KU) Pengurusan Dakwah

Okt JPN/BPI Melahirkan murid lebih berketerampilan dan mencintai diri sendiri

Pelajar Islam tahap 2

Modul yang boleh dimuat turun dari portal

Page 31: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

30

STRATEGI 2.3

Membina keyakinan diri dan Kepimpinan Pelajar Islam di kalangan pelajar SMK/SMKA/SABK dan Sekolah Rendah

BIL PELAN TINDAKAN

T/JAWAB TARIKH/ TEMPOH

SUMBER KEWANGAN

OUTPUT/ OUTCOME

SASARAN/ PESERTA

PLAN KONTIGENSI

CATATAN

1 Nadwah Kepimpinan Pelajar Islam Sekolah Menengah

PPK Pengurusan Kepimpinan

April JPN / BPI Melahirkan pelajar yang lebih menyerlah kepimpinannya berdasarkan Islam sebagai teras kepimpinan.

Pelajar ting.4 yang menjadi pemimpin di peringkat sekolah.

Menyediakan modul kem untuk dilaksanakan di peringkat sekolah

2 Nadwah Kepimpinan Pelajar Islam SMKA/SABK

PPK Pengurusan Kepimpinan

Jun

JPN / BPI

Membina Keyakinan diri dan Kepimpinan yang mampu memimpin diri dan rakan sebaya

Pelajar ting.4 SMKA/SABK yang menjadi pemimpin di peringkat sekolah

Menyediakan modul kem untuk dilaksanakan di peringkat sekolah

3 Nadwah Kepepimpinan Islam Sekolah Rendah

PPK Pengurusan Kepimpinan

Okt

JPN / BPI

Membina keyakinan diri dan Kepimpinan sebagai persediaan menjadi pemimpin

Pelajar Islam tahun 6 yang menjadi pemimpin di sekolah

Menyediakan modul kem untuk dilaksanakan di peringkat sekolah

Page 32: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

31

MATLAMAT STRATEGI 3

Memastikan aktiviti Pembangunan Syiar Islam dilaksanakan serta memastikan Lambang Syiar Islam(Surau/masjid) diimarahkan serta diuruskan dengan baik di Sekolah-sekolah menengah dan rendah..

Page 33: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

32

STRATEGI 3.1

Memastikan aktiviti sambutan hari kebesaran Islam dilaksanakan di peringkat sekolah, PPD dan negeri Islam.

BIL PELAN TINDAKAN

T/JAWAB TARIKH/ TEMPOH

SUMBER KEWANGAN

OUTPUT/ OUTCOME

SASARAN/ PESERTA

PLAN KONTIGENSI

CATATAN

1 Sambutan Maal Hijrah

PP Pengurusan Syiar Islam

Jan JPN / BPI Melahirkan Pelajar

dan staf yang menghayati Ruh Maal Hijrah serta membuat refleksi diri ke arah perubahan positif

Pelajar, guru-guru dan staf

Menghantar Modul Sambutan untuk dilaksanakan di peringkat sekolah

2 Sambutan Maulidurrasul

PP Pengurusan Syiar Islam

Feb/Mac JPN / BPI Melahirkan Pelajar

dan staf yang mencintai Rasulullah dan mempertahankan kemuliaan baginda s.a.w

Pelajar, guru-guru dan staf

Menghantar Modul Sambutan untuk dilaksanakan di peringkat sekolah

3 Majlis Bacaan Yasin dan Tahlil

PP Pengurusan Syiar Islam

Mei/Jun JPN / BPI Melahirkan Pelajar

dan staf yang mengenang jasa dan pengorbanan guru.

Pelajar, guru-guru dan staf

Menghantar Modul Sambutan untuk dilaksanakan di peringkat sekolah

4 Sambutan Israk dan Mikraj

PP Pengurusan Syiar Islam

Julai/Ogos JPN / BPI Melahirkan Pelajar

dan staf yang menghayati Ruh Israk dan mikraj serta membuat refleksi diri ke arah perubahan positif

Pelajar, guru-guru dan staf

Menghantar Modul Sambutan untuk dilaksanakan di peringkat sekolah

Page 34: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

33

5 Program Istiqbal/Ihya’ Ramadhan

PP Pengurusan Syiar Islam

Ogos/sep JPN / BPI Melahirkan Pelajar

dan staf yang menginsafi Kehadiran Ramadhan serta melibatkan diri untuk mengimarahkannya ke arah perubahan positif

Menghantar Modul Sambutan untuk dilaksanakan di peringkat sekolah

Page 35: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

34

STRATEGI 3.2

Memastikan pengimarahan Surau dilaksanakan mengikut kriteria yang ditetapkan

BIL PELAN TINDAKAN T/JAWAB TARIKH/ TEMPOH

SUMBER KEWANGAN

OUTPUT/ OUTCOME

SASARAN/ PESERTA

PLAN KONTIGENSI

CATATAN

1 Pemantauan Imarah Surau Gemilang

PP Pengurusan Syiar Islam

Jan-Oktober

JPN / PPD Menjadikan surau disekolah memenuhi kriteria surau gemilang

Surau-surau di sekolah

Menghantar Peraturan atau kriteria Surau Gemilang untuk Penilaian Sendiri oleh pihak sekolah

2 Program Surau Lima Bintang

PP Pengurusan Syiar Islam

Oktober- Nov

JPN / PPD Memilih surau untuk di beri penarafan Surau Lima Bintang

Sekolah Surau-surau di yang terpilh di daerah-daerah

Menghantar Peraturan atau kriteria Surau Lima Bintang untuk Penilaian Sendiri oleh pihak PPD

Page 36: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

35

MATLAMAT STRATEGI 4

Mengawal Penyelewengan Akidah dan Membangun Pemikiran Islam dikalangan Pegawai, Guru,Staf dan Pelajar-pelajar Islam di Sekolah, PPD

dan JPN.

Page 37: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

36

STRATEGI 4.1

Memastikan aktiviti Pemantapan Akidah Pegawai,Guru.Staf JPN dan pelajar dilaksanakan dengan berkesan di peringkat sekolah, PPD dan Negeri

BIL PELAN TINDAKAN

T/JAWAB TARIKH/ TEMPOH

SUMBER KEWANGAN

OUTPUT/ OUTCOME

SASARAN/ PESERTA

PLAN KONTIGENSI

CATATAN

1 Taklimat kepada Unit Pendidikan Islam setiap PPD negeri Kedah

Penyelia Kanan (Kawalan Akidah dan Pemikiran)

Feb/Mac BPI/JPN Mengumpul data maklumat tentang Penyelewengan aqidah di kalangan guru, staf dan pelajar

Pen.PPD/Penyelia PPD

Surat Siaran

2 Taklimat kepada Semua Ketua Panitia Pendidikan Islam di sekolah-sekolah

Penyelia Kanan (Kawalan Akidah dan Pemikiran)

Mac BPI/JPN Ketua Panitia Sentiasa berwaspada dengan penyelewengan aqidah jika ada

Ketua Panitia Surat Siaran

3 Menerima Aduan awam dan menyiasat berkaiatan penyelewengan akidah

Penyelia Kanan (Kawalan Akidah dan Pemikiran)

Sepanjang masa

BPI/JPN Menyiasat dan membuat pengesahan segala aduan yang dikemukakan

Rakyat Umum

4

Pemantauan Berkala untuk memastikan aktiviti penyelewengan akidah tidak berlaku.

Penyelia Kanan (Kawalan Akidah dan Pemikiran)

Sepanjang Tahun

BPI/JPN Memastikan aqidah guru, staf dan pelajar tidak menyeleweng

Sekolah terpilih Surat Siaran

Page 38: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

37

5

Mengadakan seminar/kursus pemantapan akidah untuk staf dan pelajar

Penyelia Kanan (Kawalan Akidah dan Pemikiran)

Mei - Nov BPI/JPN Menghindar daripada penyelewengan aqidah di kalangan guru, staf dan pelajar

Pelajar Menengah/Rendah

Pelaksanaan di sekolah

6

Mengadakan Forum Perdana dan Ceramah untuk Pegawai dan Guru

Penyelia Kanan (Kawalan Akidah dan Pemikiran)

Jun BPI/JPN Pecambahan ilmu dan membuka minda bagi mengelak daripada penyelewengan aqidah

Pengetua/Guru Besar

Edaran/Risalah Pengeluaran Artikal yang berkaiatan melalui portal

Page 39: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

38

STRATEGI 4.2

Memastikan Aktiviti Pembangunan Pemikiran Islam Pegawai,Guru.Staf JPN dan Pelajar dilaksanakan dengan berkesan di peringkat sekolah, PPD dan Negeri

BIL PELAN TINDAKAN

T/JAWAB TARIKH/ TEMPOH

SUMBER KEWANGAN

OUTPUT/ OUTCOME

SASARAN/ PESERTA

PLAN KONTIGENSI

CATATAN

1 Taklimat kepada Unit Pendidikan Islam setiap PPD negeri Kedah

Penyelia Kanan (Kawalan Akidah dan Pemikiran)

Feb/Mac BPI/JPN Pegawai UPI Mempunyai maklumat berkaitan penyelewengan Aqidah

Pen.PPD/Penyelia PPD

Pengeluaran Artikal yang berkaiatan melalui portal

2 Taklimat kepada Semua Ketua Panitia Pendidikan Islam di sekolah-sekolah

Penyelia Kanan (Kawalan Akidah dan Pemikiran)

Mac BPI/JPN Semua Ketua Panitia memberi perhatian terhadap penyelewengan aqidah

Ketua Panitia Pengeluaran Artikal yang berkaiatan melalui portal

3 Menubuh Jawantankuasa Penerbitan

Penyelia Kanan (Kawalan Akidah dan Pemikiran)

Mac BPI/JPN Pengurusan Sekolah menubuhkan J/K Penerbitan

15 .J/Kuasa Pengeluaran Artikal yang berkaiatan melalui portal

4

Pemantauan Berkala untuk memastikan aktiviti Penerbitan berjalan dengan baik

Penyelia Kanan (Kawalan Akidah dan Pemikiran)

Mac-Nov BPI/JPN Penerbitan bahan bermutu dan berkesan untuk mencegah penyelewengan aqidah

Semua sekolah secara random

Pengeluaran Artikal yang berkaiatan melalui portal

Page 40: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

39

5

Mengadakan seminar pemikiran Guru dan pelajar

Penyelia Kanan (Kawalan Akidah dan Pemikiran)

Jun BPI/JPN Memberi fokus kepada aqidah yang sahih dan mantap

5 GPI/5 Pelajar Setiap Daerah

Pengeluaran Artikal yang berkaiatan melalui portal

6

Mengeluarkan Buku/risalah dan bahan edaran

Penyelia Kanan (Kawalan Akidah dan Pemikiran)

Nov BPI/JPN Memberi penekanan kepada bahan mengukuhkan aqidah

Semua Sekolah Pengeluaran Artikal yang berkaiatan melalui portal

Page 41: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

40

MATLAMAT STRATEGI 5

Meningkatkan pembangunan sahsiah muslim berdasarkan al-Quran dan sunnah melalui program Iklim Dinie dan Menguruskan Pertubuhan Kebajikan Dakwah Islamiah(PEKDIS)

Page 42: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

41

STRATEGI 5.1

Memastikan Pengurusan Festival Nasyid diuruskan dengan baik dan dapat menyediakan pasukan nasyid yang mantap dan

berkualiti.

BIL PELAN TINDAKAN

T/JAWAB TARIKH/ TEMPOH

SUMBER KEWANGAN

OUTPUT/ OUTCOME

SASARAN/ PESERTA

PLAN KONTIGENSI

CATATAN

1 Taklimat kepada Unit Pendidikan Islam setiap PPD negeri Kedah

Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak

04.04. 2010 BPI/SPI JPN Maklumat mengenai festival Nasyid

Pegawai PPD-unit Pendidikan Islam

Siaran maklumat berkaitan dalam portal

2 Mesyuarat Jawatankuasa Festival Nasyid peringkat Negeri.

Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak

25.04.2010 BPI/SPI JPN Maklumat mengenai Festival Nasyid dan tugasan jawatankuasa nasyid

Pegawai PPD-unit Pendidikan Islam- Jawatankuasa Nasyid.

Mesyuarat Melalui PPD yang menjadi tuan rumah.

3 Pemantauan Aktiviti Pertandingan Nasyid peringkat daerah.

Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak

01.03.2010- 30.03.2010

BPI/SPI JPN Persiapan yang mantap kontigen Nasyid yang akan mengambil bahagian

Jawatankuasa Pengelola Tuan Rumah daerah

Memohon salinan dokumentasi daripada PPD tuan rumah

4 Festival Nasyid Peringkat Negeri Kedah

Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak

22.05.10 BPI/SPI JPN Johan Nasyid Menengah dan Rendah

Pelajar SK dan SMK yang akan mewakili negeri Kedah Ke Peringkat Kebangsaan

Memohon SK dan SMK yang akan mewakili negeri Kedah Ke Peringkat Kebangsaan menghantar laporan latihan.

Page 43: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

42

STRATEGI 5.2

Memastikan Perancangan Aktiviti Ihtifal SMKA Dapat Dilaksanakan dengan Lancar dan Berkesan

BIL PELAN TINDAKAN

T/JAWAB TARIKH/ TEMPOH

SUMBER KEWANGAN

OUTPUT/ OUTCOME

SASARAN/ PESERTA

PLAN KONTIGENSI

CATATAN

1 Taklimat kepada Unit Pendidikan Islam setiap PPD negeri Kedah

Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak

15.04.10 – 30.04.10

BPI/SPI JPN Maklumat Ihtifal SMKA Pegawai PPD Siaran

2 Taklimat kepada Semua Pengetua SMKA.dan Petugas serta Hakim

Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak

15.04.10 – 30.04.10

BPI/SPI JPN Semua GPI terlibatSMKA/SABK/KAA bersedia melaksanakan ihtifal

Semua Pengetua SMKA

Siaran

3 Pemantauan Berkala untuk memastikan setiap SMKA membuat persediaan yang rapi untuk menyertai Ihtifal SMKA peringkat Negeri.

Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak

15.04.10 – 30.04.10

BPI/SPI JPN Semua Pengurusan SMKA/SABK/KAA bersedia melaksanakan ihtifal

Semua SMKA/SABK/KAA yang akan menyertai ihtifal

Menghantar item-item penting yang perlu di beri penekanan dalam persediaan ihtifal

4 Ihtifal SMKA Peringkat Negeri Kedah

Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak

08.05.2010 BPI/SPI JPN Johan setiap acara yang akan mewakili Negeri Kedah.

Peserta Ihtifal daripada SMKA

Memilih yang terbaik setiap daerah untuk mewakili daerah.

Page 44: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

43

STRATEGI 5.3

Memastikan Program Pengukuhan Nilai Islam KPM berjalan dengan lancar mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh Kementerian pelajaran Malaysia.

BIL PELAN TINDAKAN T/JAWAB TARIKH/ TEMPOH

SUMBER KEWANGAN

OUTPUT/ OUTCOME

SASARAN/ PESERTA

PLAN KONTIGENSI

CATATAN

1 Taklimat kepada Unit Pendidikan Islam setiap PPD nwgeri Kedah

Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak

01.07. 2010

BPI/SPI JPN Maklumat mengenai Program tersebut

Semua Pegawai Unit Pendidikan Islam PPD

Siaran

2 Pelaksanaan Program Pengukuhan Nilai Islam KPM.

Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak

11.07.10 – 25.07.10

BPI/SPI JPN Melahirkan kakitangan kerajaan yang berakhlak mulia

Kakitangan dan staf sokongan

Di laksanakan di setiap daerah dengan di uruskan oleh daerah

Page 45: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

44

STRATEGI 5.4

Memastikan Program Pengukuhan Budaya dan Nilai Murid berjalan dengan lancar dan berkesan.

BIL PELAN TINDAKAN T/JAWAB TARIKH/ TEMPOH

SUMBER KEWANGAN

OUTPUT/ OUTCOME

SASARAN/ PESERTA

PLAN KONTIGENSI

CATATAN

1 Taklimat kepada Unit Pendidikan Islam setiap PPD nwgeri Kedah

Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak

17.05.2010 BPI/SPI JPN Maklumat mengenai Program tersebut

Semua Pegawai Unit Pendidikan Islam PPD

Siaran Taklimat kepada Unit Pendidikan Islam setiap PPD nwgeri Kedah

2 Taklimat kepada penyelaras Persatuan Agama Islam di sekolah

Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak

31-05-10 BPI/SPI JPN Maklumat mengenai program tersebut

Semua penyelaras persatuan agama Islam

Siaran Taklimat kepada penyelaras Persatuan Agama Islam di sekolah

3 Pemantauan Berkala untuk memastikan program itu berjalan dengan lancar.

Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak

20.06.10 – 15.07.10

BPI/SPI JPN Instrumen , maklumat , dan laporan pemantauan

Semua sekolah melalui persatuan agama Islam

Laporan pelaksanaan - dokumentasi

Pemantauan Berkala untuk memastikan program itu berjalan dengan lancar.

Page 46: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

45

STRATEGI 5.5

Memastikan mesyuarat Jawatankuasa PEKDIS serta mesyuarat Agung PEKDIS dapat dilaksanakan dengan jayanya.

BIL PELAN TINDAKAN T/JAWAB TARIKH/ TEMPOH

SUMBER KEWANGAN

OUTPUT/ OUTCOME

SASARAN/ PESERTA

PLAN KONTIGENSI

CATATAN

1 Mesyuarat Jawatankuasa PEKDIS/MAKDIS

Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak

02.05.10 – 15.05.10

BPI/SPI JPN Memastikan pelaksanaan aktiviti PEKDIS

Semua AJK Tertinggi PEKDIS

2 Urusan mesyuarat Agung PEKDIS dan MAKDIS

Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak

23.09.2010 BPI/SPI JPN Membentang kewangan dan Aktivi PEKDIS

Semua ahli dan AJK Tertinggi PEKDIS

Page 47: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

46

STRATEGI 5.6

Memastikan Program IKLIM Dinie Di Sekolah dapat dilaksanakan dengan baik.

BIL PELAN TINDAKAN T/JAWAB TARIKH/ TEMPOH

SUMBER KEWANGAN

OUTPUT/ OUTCOME

SASARAN/ PESERTA

PLAN KONTIGENSI

CATATAN

1 Bengkel pemurnian Modul Panduan Iklim Dinie.

Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak

15.04.10 – 30.04.10

BPI/SPI JPN Maklumat Iklim Dini yang

GPI Daerah yang dipilih

Pemurnian secara pertukaran maklumat melalui internet

2 Taklimat Iklim Dinie kepada semua PPD dan Pengurusan sekolah.

Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak

27.05.2010 BPI/SPI JPN Jelas tentang maksud dan cara melaksanakan Iklim Dini

UPI PPD Penyampaian maklumat melalui internet

3 Pemantauan pelaksanaan Iklim Dinie di Sekolah.

Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak

27.06.10 – Nov 2010

BPI/SPI JPN Iklim Dini yang dilaksanakn bertepatan dengan maksud sebenar

Semua sekolah

Memohon maklumat dokumentasi iklim dinie melalui internet

Page 48: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

47

STRATEGI 5.7

Memastikan Program IKLIM Dinie Di Sekolah dapat dilaksanakan dengan baik.

BIL PELAN TINDAKAN T/JAWAB TARIKH/ TEMPOH

SUMBER KEWANGAN

OUTPUT/ OUTCOME

SASARAN/ PESERTA

PLAN KONTIGENSI

CATATAN

1 Bengkel pemurnian Modul Panduan Iklim Dinie.

Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak

29.04.10 BPI/SPI JPN Modul Iklim Dini yang dimurnikan dengan mantap

GPI yang terpilih

Penyampaian maklumat melalui internet

2 Taklimat Iklim Dinie kepada semua PPD dan Pengurusan sekolah.

Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak

27.05.2010 BPI/SPI JPN Kejelasan tentang pelaksaanaan Iklim Dinie

UPI PPD Penyampaian maklumat melalui internet

3 Pemantauan pelaksanaan Iklim Dinie di Sekolah.

Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak

27.06.10 – Nov 2010

BPI/SPI JPN Perlaksanaan Iklim Dini yang berkesan di sekolah

Semua sekolah

Menghantar maklumat pelaksanaan Iklim Dini Melalui maklumat

Page 49: Pelan Tindakan Strategik Unit Operasi Dakwah

Unit Operasi Dakwah, SPI JPN KEDAH Pelan Tindakan Strategik 2010

48

STRATEGI 5.8

Memastikan perjalanan program PEKDIS berjalan dengan lancar dan berkesan.

BIL PELAN TINDAKAN T/JAWAB TARIKH/ TEMPOH

SUMBER KEWANGAN

OUTPUT/ OUTCOME

SASARAN/ PESERTA

PLAN KONTIGENSI

CATATAN

1 Taklimat kepada Unit Pendidikan Islam setiap PPD negeri Kedah

Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak

Feb-Mac BPI/SPI JPN Faham maksud Perjalanan PEKDIS

UPI PPD Daerah

Penyampaian maklumat melalui internet

2 Taklimat kepada pentadbiran dan pengurusan sekolah untukPengetua/Guru Besar.

Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak

Feb-Mac BPI/SPI JPN Faham maksud Perjalanan PEKDIS

Pengetua/ GuruBesar

Penyampaian maklumat melalui internet

3 Pemantauan Aktiviti PEKDIS di sekolah.

Penyelia Kanan Pembangunan Nilai dan Akhlak

Mac Jun September

BPI/SPI JPN Pelaksanaan aktiviti PEKDIS

Semua sekolah

Mohon maklumat Pelaksanaan melalui internet