of 24 /24
KURIKULUM SK PAYA MAS SK PAYA MAS PELAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU TAHUN 2016 – 2020 BIDANG : AKADEMIK ISU STRATEGIK : PENCAPAIAN BAHASA MELAYU BELUM MENCAPAI 100 % DALAM PEPERIKSAAN DALAMAN DAN UPSR MATLAMAT STRATEGIK : PENAMBAH BAIKAN PERATUS KESELURUHAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MENJELANG 2020 BIL . OBJEKTIF KPI PENCAPAIAN (Inisiatif) Strategi TOV 2016 2017 2018 2019 2020 1. 2. 3. Meningkatkan kelulusan 100% dalam pemahaman dan penulisan . Meningkatkan penguasaan murid- murid dalam kosa kata / perbendaharaan kata dan dapat membina ayat yang gramatis. Mengurangkan bilangan murid yang tidak menguasai kemahiran membaca dan menulis . 1. 100% murid lulus dalam pemahaman dan penulisan di dalam peperiksaan dalaman dan UPSR. 2.100% murid menguasai kosa kata / perbendaharaan kata dan dapat membina ayat yang gramatis . 3.100% murid Tahun 1 – Tahun 6 menguasai kemahiran 75% 80% 85 % 90% 95 % 100% 1.Meningkatkan kualiti pengajaran guru . 2. Meningkatkan kualiti pembelajaran murid. 3. Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti sokongan Bahasa Melayu. 4.Menjadikan PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM SK PAYA MAS 2016 - 2020

Pelan Strategik 2016 - 2020 , Tektikal 2016 ,Operasi 2016 Panitia Bahasa Melayu

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bahasa melayu

Text of Pelan Strategik 2016 - 2020 , Tektikal 2016 ,Operasi 2016 Panitia Bahasa Melayu

KURIKULUM SK PAYA MASSK PAYA MAS PELAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU TAHUN 2016 2020

BIDANG: AKADEMIK ISU STRATEGIK: PENCAPAIAN BAHASA MELAYU BELUM MENCAPAI 100 % DALAM PEPERIKSAAN DALAMAN DAN UPSRMATLAMAT STRATEGIK : PENAMBAH BAIKAN PERATUS KESELURUHAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MENJELANG 2020

BIL.OBJEKTIFKPIPENCAPAIAN(Inisiatif) Strategi

TOV20162017201820192020

1.

2.

3.Meningkatkan kelulusan 100% dalam pemahaman dan penulisan .

Meningkatkan penguasaan murid- murid dalam kosa kata / perbendaharaan kata dan dapat membina ayat yang gramatis.

Mengurangkan bilangan murid yang tidak menguasai kemahiran membaca dan menulis .1. 100% murid lulus dalam pemahaman dan penulisan di dalam peperiksaan dalaman dan UPSR.

2.100% murid menguasai kosa kata / perbendaharaan kata dan dapat membina ayat yang gramatis .

3.100% murid Tahun 1 Tahun 6 menguasai kemahiran membaca dan menulis . 75%80%85 %90%95 %100%1.Meningkatkan kualiti pengajaran guru .

2. Meningkatkan kualiti pembelajaran murid.

3. Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti sokongan Bahasa Melayu.

4.Menjadikan pelajaran Bahasa Melayu mata pelajaran yang mudah dan menarik minat murid.

PELAN TAKTIKAL PANITIA BAHASA MELAYU 2016

OBJEKTIF : PENAMBAHBAIKAN PERATUS KESELURUHAN AKHIR TAHUN DAN UPSR BAHASA MELAYU 10 %STRATEGIK : MENINGKATKAN PRESTASI MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU

Bil.Aktiviti Pegawai BertanggungjawabKos / SumberTempoh MasaKPIOutputCatatan

Tarikh JangkaTarikh Laksana

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.Perkembangan staf

Bengkel Teknik Menjawab Penulisan dan Pemahaman

1 murid 1 kamus

Program Menyalin Karangan

Program Bulan Bahasa Kebangsaan

Kelas Tambahan Hari Sabtu

Sudut Bahasa Melayu dan Sudut LINUS di Dalam Kelas

Program Anakku Sayang

Kuiz dan Teka Silang Kata

Program Celik Pintar (Program LINUS)Pn Norsuhana

En Mohd Firdaus

En Roslan

En Norisham

Pn Nur Syafiqah

En. Mohd Firdaus

Semua guru Bahasa Melayu, Guru LINUS dan Guru Kelas

En. Zubir

En. Mohd Rashid

Penyelaras LINUSKP Bahasa MelayuGuru Bahasa Melayu Tahun 1, 2 dan 3Sekolah

RM100 / Sekolah

Individu

RM100/sekolah

RM150 / sekolah

Sekolah

Sekolah

Sekolah

RM 100/ Sekolah

RM 150/ sekolahJan

Feb - September

Sepanjang tahun

Sepanjang Tahun

Okt

Feb

Januari-November

Februari-November

Feb November

10 Jan 31 Okt 2016(Tahun 2 dan Tahun 3)

2 Mei 31 Okt 2016 (Tahun 1)

Jan

Feb - September

Sepanjang tahun

Sepanjang Tahun

Okt

Feb

Januari-November

Januari-November

Feb November

10 Jan 31 Okt 2016(Tahun 2 dan Tahun 3)

2 Mei 31 Okt 2016 (Tahun 1)

% peningkatan BM dalam Akhir Tahun dan UPSR

% peningkatan BM dalam Akhir Tahun dan UPSR

% peningkatan BM dalam Akhir Tahun dan UPSR

% peningkatan BM dalam Akhir Tahun dan UPSR

% peningkatan BM dalam Akhir Tahun dan UPSR% peningkatan BM dalam Akhir Tahun dan UPSR

% peningkatan BM dalam Akhir Tahun dan UPSR

% peningkatan BM dalam Akhir Tahun dan UPSR

Meluaskan penguasaan pelajar terhadap kosa kata.

Peratus murid menguasai keseluruhan konstrukLDP

Bengkel

Kamus BM/BM

Latih tubi

Pertandingan

Kelas Tambahan

Pertandingan

Penggunaan Modul

Pertandingan

Meningkatkan penguasaan konstruk murid tidak menguasai Literasi Bahasa Melayu

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU 2016

NAMA PROGRAM: PERKEMBANGAN STAFOBJEKTIF: MENINGKATKAN KEMAHIRAN PEDAGOGI DAN TEKNIK PENGAJARAN GURU

SASARAN: SEMUA GURU

KOS: TIADA

LANGKAHPROSES KERJATANGGUNG JAWABTEMPOHKPISTATUSPELAN KONTIGENSI

1Penyediaan Kertas KerjaPengerusi dan SetiausahaDisember

Edaran bahan LDP Bahan dimasukkan doi dalam google drive sekolah

2Perbincangan dengan Guru Besar dan GPKPengerusi dan GPKDisember

3Perbincangan dengan AJKAJK KerjaJanuari

4Penyediaan Bahan dan TempatAJK KerjaJanuari- Oktober

5Pelaksanaan AktivitiAJK KerjaJanuari- Oktober

6Penilaian dan PostmortemAJK KerjaOktober

7LaporanPn NorsuhanaOktober

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU 2016

NAMA PROGRAM: BENGKEL TEKNIK MENJAWAB PENULISAN DAN PEMAHAMANOBJEKTIF: MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID DALAM TEKNIK MENJAWAB KERTAS PEMAHAMAN DAN PENULISAN

SASARAN: SEMUA MURID TAHUN 6

KOS: RM100 / Sekolah

LANGKAHPROSES KERJATANGGUNG JAWABTEMPOHKPISTATUSPELAN KONTIGENSI

1Penyediaan Kertas KerjaPengerusi dan SetiausahaDisember

2Perbincangan dengan Guru Besar dan GPKPengerusi dan GPKJanuari

3Perbincangan dengan AJKAJK KerjaJanuari

4Penyediaan Bahan dan TempatAJK KerjaJanuari

5Pelaksanaan AktivitiAJK KerjaFebruari - Oktober

6Penilaian dan PostmortemAJK KerjaOktober

7LaporanEn Mohd FirdausOktober

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU 2016

NAMA PROGRAM: 1 MURID 1 KAMUSOBJEKTIF: MURID MENGUASAI KOSA KATA / PERBENDAHARAAN KATA DAN DAPAT MEMBINA AYAT YANG GRAMATIS

SASARAN: SEMUA MURID TAHUN 4, 5 DAN 6

KOS: TIADA

LANGKAHPROSES KERJATANGGUNG JAWABTEMPOHKPISTATUSPELAN KONTIGENSI

1Penyediaan Kertas KerjaPengerusi dan SetiausahaDisember

2Perbincangan dengan Guru Besar dan GPKPengerusi dan GPKDisember

3Perbincangan dengan AJKAJK KerjaDisember

4Penyediaan Bahan dan TempatAJK KerjaJanuari

5Pelaksanaan AktivitiAJK KerjaJanuari

6Penilaian dan PostmortemAJK KerjaOktober

7LaporanEn. RoslanOktober

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU 2016

NAMA PROGRAM: PROGRAM MENYALIN KARANGANOBJEKTIF: MENINGKATKAN KELULUSAN 100% DALAM PENULISAN

SASARAN: SEMUA MURID TAHUN 3, 4, 5 DAN 6

KOS: TIADA

LANGKAHPROSES KERJATANGGUNG JAWABTEMPOHKPISTATUSPELAN KONTIGENSI

1Penyediaan Kertas KerjaPengerusi dan SetiausahaDisember

2Perbincangan dengan Guru Besar dan GPKPengerusi dan GPKDisember

3Perbincangan dengan AJKAJK KerjaDisember

4Penyediaan Bahan dan TempatAJK KerjaJanuari - November

5Pelaksanaan AktivitiAJK KerjaJanuari - November

6Penilaian dan PostmortemAJK KerjaNovember

7LaporanEn. NorishamNovember

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU 2016

NAMA PROGRAM: PROGRAM BULAN BAHASA KEBANGSAANOBJEKTIF: 1. MURID MELIBATKAN DIRI DALAM AKTIVITI YANG DIJALANKAN. 2. MURID DAPAT MENGUASAI KEMAHIRAN BERBAHASA DENGAN BERTATASUSILA

SASARAN: SEMUA MURID TAHUN 3, 4, 5 DAN 6

KOS: TIADA

LANGKAHPROSES KERJATANGGUNG JAWABTEMPOHKPISTATUSPELAN KONTIGENSI

1Penyediaan Kertas KerjaPengerusi dan SetiausahaSeptember

2Perbincangan dengan Guru Besar dan GPKPengerusi dan GPKSeptember

3Perbincangan dengan AJKAJK KerjaSeptember

4Penyediaan Bahan dan TempatAJK KerjaSeptember

5Pelaksanaan AktivitiAJK KerjaOktober

6Penilaian dan PostmortemAJK KerjaOktober

7LaporanPn. Nur SyafiqahOktober

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU 2016

NAMA PROGRAM: KELAS TAMBAHAN UPSR HARI SABTUOBJEKTIF: MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID DALAM TEKNIK MENJAWAB KERTAS PEMAHAMAN DAN PENULISAN

SASARAN: SEMUA MURID TAHUN 6

KOS: RM100 / Sekolah

LANGKAHPROSES KERJATANGGUNG JAWABTEMPOHKPISTATUSPELAN KONTIGENSI

1Penyediaan Kertas KerjaPengerusi dan SetiausahaDisember

2Perbincangan dengan Guru Besar dan GPKPengerusi dan GPKJanuari

3Perbincangan dengan AJKAJK KerjaJanuari

4Penyediaan Bahan dan TempatAJK KerjaJanuari

5Pelaksanaan AktivitiAJK KerjaFebruari - Oktober

6Penilaian dan PostmortemAJK KerjaOktober

7LaporanEn Mohd FirdausOktober

PELAN OPERASI PENGURUSAN KURIKULUM TAHUN 2012 - 2015

NAMA PROGRAM:PROGRAM SUDUT BAHASA MELAYU DAN SUDUT LINUS

OBJEKTIF:1. MENJADI SUDUT BACAAN DAN PANDUAN KEPADA GURU SERTA MURID2. DAPAT DIGUNAKAN OLEH MURID KETIKA WAKTU LAPANG3. MENGURANGKAN PERATUS MURID LINUS

SASARAN:SEMUA GURU DAN MURID SK PAYA MAS

KOS:RM

LANGKAHPROSES KERJATANGGUNG JAWABTEMPOHKPISTATUSPELAN KONTIGENSI

1Penyediaan Kertas KerjaPengerusi dan SetiausahaDisember

2Perbincangan dengan Guru Besar dan GPKPengerusi dan GPKDisember

3Perbincangan dengan AJKAJK KerjaDisember

4Penyediaan Bahan dan TempatAJK KerjaDisember - Oktober

5Pelaksanaan AktivitiAJK KerjaJanuari - Oktober

6Penilaian dan PostmortemAJK KerjaOktober

7LaporanPn. xOktober

PELAN OPERASI PENGURUSAN KURIKULUM TAHUN 2012 - 2015

NAMA PROGRAM:PROGRAM ANAKKU SAYANG

OBJEKTIF:1. MENGURANGKAN PERATUS MURID LINUS2. MENINGKATKAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU MURID SECARA BERPERINGKAT SASARAN:SEMUA GURU DAN MURID LINUS SK PAYA MAS

KOS:RM

LANGKAHPROSES KERJATANGGUNG JAWABTEMPOHKPISTATUSPELAN KONTIGENSI

1Penyediaan Kertas KerjaPengerusi dan SetiausahaJanuari

2Perbincangan dengan Guru Besar dan GPKPengerusi dan GPKJanuari

3Perbincangan dengan AJKAJK KerjaJanuari

4Penyediaan Bahan dan TempatAJK KerjaJanuari

5Pelaksanaan AktivitiAJK KerjaFebruari - Oktober

6Penilaian dan PostmortemAJK KerjaNovember

7LaporanEn. ZubirNovember

PELAN OPERASI PENGURUSAN KURIKULUM TAHUN 2012 - 2015

NAMA PROGRAM:PROGRAM KUIZ DAN TEKA SILANG KATA

OBJEKTIF:1. MENINGKATKAN PENGUASAAN KEMAHIRAN TATABAHASA DAN KOSA KATA DALAM KALANGAN MURID

SASARAN:SEMUA GURU DAN MURID SK PAYA MAS

KOS:RM

LANGKAHPROSES KERJATANGGUNG JAWABTEMPOHKPISTATUSPELAN KONTIGENSI

1Penyediaan Kertas KerjaPengerusi dan SetiausahaJanuari

2Perbincangan dengan Guru Besar dan GPKPengerusi dan GPKJanuari

3Perbincangan dengan AJKAJK KerjaJanuari

4Penyediaan Bahan dan TempatAJK KerjaJanuari

5Pelaksanaan AktivitiAJK KerjaFebruari - November

6Penilaian dan PostmortemAJK KerjaNovember

7LaporanEn. Mohd RashidNovember

SK PAYA MASPELAN OPERASI PROGRAM LINUS TAHUN 2016 2020

NAMA PROGRAM:CELIK PINTAROBJEKTIF:MENINGKATKAN PENGUASAAN KONSTRUK MURID TIDAK MENGUASAI LITERASI BAHASAMELAYUSASARAN:MURID TIDAK MENGUASAI KONSTRUK LITERASI BAHASA MELAYU TAHUN 1,2 DAN 3KOS:RM 150.00

LANGKAHPROSES KERJATANGGUNGJAWABTEMPOHKPISTATUSPELAN KONTIGENSI

1.Penyediaan kertas kerjaPenyelaras dan Setiausaha3 hari

2.Perbincangan dengan GPK 1 dan Guru Besar.PenyelarasGuru Besar dan GPK 1KP B. Melayu2 jam

3.Mesyuarat dengan AJK yang terlibatPenyelarasAJKGuru Besar dan GPK 12 jam

4.Penyediaan bahan dan kemudahanAJK Kerja7 hariKesediaan program di laksanakan

5.Pelaksanaan aktivitiAJK Kerja9 bulan ( Murid tahun 2 dan 3)

5 bulan ( Murid tahun 1)Peratus murid menguasai keseluruhan konstrukPenggunaan modul murid

6.Penilaian dan postmotermAJK KerjaGuru Besar dan GPK 12 hariPenambahbaikan aktiviti

7.PelaporanSetiausaha3 hariHasil capaian program

PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM SK PAYA MAS 2016 - 2020