PEARSON ENGLISH 2016 ?· My First English Adventure 3 úrovně • CYLET Starter ... Pupil’s Book…

 • View
  222

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • LANGUAGE TEACHING

  2016PEARSONENGLISH

  KATALOG VYBRANCH TITUL

 • VP

  MMT

  AJ-CZ

  MEL

  ACTIVETEACH

  EXTRAONLINE

  ONS

  Legenda kikonm pouitm vkatalogu:

  Spolenost Bohemian Ventures (www.venturesbooks.cz) je spolehlivm partnerem pi vuce anglickho jazyka. Jako vhradn dovozce uebnic nakladatelstv Pearson azrove distributor ostatnch vznamnch nakladatel ELT titul poskytuje kom-pletn servis pro koly, sttn instituce iuitele anglitiny na voln noze.

  Pearson je pedn celosvtov vzdlvac spolenost, kter vydv modern ueb-nice avyvj nov technologie pro obohacen vuky. Uitel oceuj zejmna kvalitu uebnic airokou nabdku doplkovch materil. Portfolio nakladatelstv uspokoj poteby vech anglitin - vnabdce jsou uebnice anglitiny pro pedkoln dti, zkladn astedn koly, pro vuku dosplch atak zjednoduen etba.

  Bohemian Ventures dodv nejen uebnice, ale poskytuje uitelm tak podporu pi jejich pouvn. Zveejuje doplkov materily kuebnicm Pearson ke staen zdarma, nabz tipy do vuky, informuje onovch titulech adn voblasti jazyko-vho vzdlvn. Tm Bohemian Ventures pod semine pro koly aposkytuje metodick konzultace kuebnicm Pearson, zodpovd iobecn metodick dotazy.

  Partners in Learning - co lze zskat zdarma Uitelsk sady jako podporu pro vuku Doplkov materily kuebnicm Pearson (slovnky, VP, testy apod.) Vzorky uebnic nakladatelstv Pearson Odborn poradenstv kuebnicm Pearson Metodick semine pro uitele Ukzkov hodiny na Va kole Potovn pi nkupu nad 1 000, K Body do vrnostnho systmu

  Cenov nabdka na mruRdi vyhotovme cenovou nabdku itou na mru pmo Vm.Kontaktujte ns spoptvkou uebnic na marketing@venturesbooks.com.

  software pro interaktivn tabule a dataprojektory

  online pracovn seit

  anglicko-esk slovnek kvybranm rovnm ke staen na www.venturesbooks.cz

  vypracovan koln vzdlvac programy pro jednotliv rovn na www.venturesbooks.cz

  materily navc ke staen na internetu zdarma

  schvalovac doloka MMT

  PRO MATESK KOLY2

  PRO 1. STUPE ZKLADNCH KOL

  2-3

  PRO 2. STUPE ZKLADNCH KOL

  4-5

  PRO STEDN KOLY6-9

  OBECNANGLITINA

  10-11

  OBCHODN ANGLITINA

  12

  MYENGLISHLAB13

  PPRAVA NA ZKOUKY

  14-15

  GRAMATIKA15

  PEARSON ENGLISH READERS

  16

  VRNOSTNPROGRAM

  16

  UITELSK SADY17

 • VP

  VP

  MMT

  EXTRAONLINE

  ACTIVETEACH

  ACTIVETEACH

  EXTRAONLINE

  AJ-CZ

  AJ-CZ

  54

  ZKLADN KOLA 1. STUPE

  ZKLADN KOLA 1. STUPE

  MATESK KOLA

  My First English Adventure3 rovn CYLET Starter

  Uebnice My First English Adventure uniktnm zpsobem spojuje dvrn znm akou-zeln svt Disney a propracovanou metodiku vuky anglickho jazyka. Dky pbhm znmm zanimovanch fi lm apohdkovch knek, ptelskm postavikm aaktivitm pimenm pedkolnmu vku zskvaj dti pozitivn vztah kanglickmu jazyku ji ped zahjenm koln dochzky. Dky pehledn struktue apozvolnmu pstupu je My First English Adventure titulem, kter je vhodn rovn pro dti se specifi ckmi poruchami uen.

  Starter Level Level 1 Level 2Pupils Book 9780582793781 9780582778221 9780582793682Activity Book 9780582793521 9780582793637Teachers Book 9780582793804 9780582793613 9780582793712Class CD 9780582793750 9780582793545 9780582793651Songs CD 9780582793606 9780582793705DVD 9781405819015 9781405819022Flashcards 9780582793767 9780582793552 9780582793668Posters 9780582793774 9780582793576 9780582793675

  Our Discovery Island6 rovn CEF A1-A2

  Our Discovery Island je pelomovou uebnic, kter kombinuje tradin vuku anglickho jazyka svyuitm modernch online technologi. Zatmco jsou dti provdny sympatick-mi hlavnmi postavami uebnice Our Discovery Island po tajuplnch ostrovech apomhaj jim lutit zhady, u se prostednictvm rozmanitch aktivit anglicky. ci si mohou opa-kovat anglitinu imimo koln lavice. Zbavn hra jim umouje bavit se, objevovat, tvoit apouvat anglitinu vprosted, kter je pro n pirozen.

  Starter Level Level 1 Level 2PupilsBook w/ pin code 9781408238400 9781408238523 9781408238639Activity Book w/ CD-ROM 9781408251256 9781408251263 9781408251270TeachersBook w/ pin code 9781408238424 9781408238547 9781408238653ActiveTeach 9781408238387 9781408238509 9781408238615Audio CD 9781408238356 9781408238479 9781408238585DVD 9781408238363 9781408238486 9781408238592Flashcards 9781408238370 9781408238493 9781408238608Storycards 9781408238417 9781408238530 9781408238646Posters 9781408238394 9781408238516 9781408238622Puppet (Waldo) 9781447921356

  Level 3 Level 4 Level 5PupilsBook w/ pin code 9781408238745 9781408238851 9781408238950Activity Book w/ CD-ROM 9781408251287 9781408251294 9781408251317TeachersBook w/ pin code 9781408238769 9781408238868 9781408238967ActiveTeach 9781408238721 9781408238820 9781408238929Audio CD 9781408238691 9781408238806 9781408238905DVD 9781408238707 9781408238813 9781408238912Flashcards 9781408238714 Storycards 9781408238752 Posters 9781408238738 9781408238837 9781408238936

  Ktitulu Our Discovery Island je voln ke staen mobiln aplikace Poptropica.

  New English Adventure4 rovn CEF A1

  New English Adventure je aktualizovanm vydnm oblbenho titulu English Adventure. Novinka na trhu seznamuje dti s anglitinou prostednictvm oblbench postaviek zpbh studia Disney/Pixar (Hled se Nemo, Perky s.r.o., askovi, Wall-E atd.). Znm fi gurky motivuj dti ke studiu jazyka akosvojen si novch anglickch slovek afrz. Uebnice New English Adventure je navc pln interaktivnch aktivit azapamato-vatelnch psniek.

  Obsahuje nejnovj poutav Disney pbhy, kter dti miluj.

  Postavika Mickey Mouse provz dti celou uebnic.

  Soust kad lekce je jedna strnka vnovan CLIL (mezipedmtovm vztahm).

  Digitln podpora pro uitele zahrnuje interaktivn hry avidea zfi lm produkce Disney/Pixar.

  Pracovn seit je barevn ajeho strnky koresponduj suebnic.

  Soust pracovnho seitu jsou extra cvien pro rychl aikovn ky.

  Where learning is an adventure!

  Starter Level A Starter Level B Level1 Level 2Pupils Book and DVD Pack 9781447999881 9781447999904 9781447999843 9781447999867Activity Book and Song CD Pack 9781447999874 9781447999898 9781447999836 9781447999850TeachersBook 9781447949077 9781447949152 9781447948971 9781447949046ActiveTeach 9781447949053 9781447949121 9781447948933 9781447949008Class CD 9781447949060 9781447949138 9781447948940 9781447949015Flashcards 9781447949213 9781447949299 9781447949374Storycards 9781447973621 9781447973560 9781447973584 9781447973607Posters 9781292121109 9781292121093 9781447983811 9781447983828Tests (all levels) 9781447949169

  NOVINKA

  http://www.venturesbooks.cz/pro-materske-skolky/my-first-english-adventurehttp://www.venturesbooks.cz/pro-zakladni-skoly/our-discovery-islandhttp://www.venturesbooks.cz/pro-zakladni-skoly/new-english-adventurehttp://www.venturesbooks.cz/pro-zakladni-skoly/new-english-adventurehttp://www.venturesbooks.cz/pro-zakladni-skoly/new-english-adventurehttp://www.venturesbooks.cz/pro-zakladni-skoly/our-discovery-islandhttp://www.venturesbooks.cz/pro-materske-skolky/my-first-english-adventure

 • VPEXTRAONLINEACTIVETEACH

  VP

  VP

  MMT

  MMT

  MMT

  ACTIVETEACH

  ACTIVETEACH MELAJ-CZ AJ-CZ

  AJ-CZ

  76

  ZKLADN KOLA 2. STUPE ZKLADN KOLA 2. STUPE

  New Challenges5 rovn CEF A1-B1

  Uebnice New Challenges je modernizovanou edic znm aoblben uebnice Challen-ges. Lekce jsou zbavn ivzdlvac, tmata inspiruj a motivuj. Studenti zskvaj jazykov dovednosti systematickm zpsobem apebraj odpovdnost za sv vlastn uen. Jsou vedeni ke zpracovvn vlastnch projekt, kreativnmu psan a zlepovn svho mlu-venho projevu. Uebnici doporuujeme pro ni ronky vceletch gymnzi a tdy srozenou vukou anglitiny.

  Starter Level 1 Level 2 Level 3 Level 4StudentsBook 9781408258354 9781408258361 9781408258378 9781408258385 9781408258392Workbook w/AudioCD 9781408298480 9781408284421 9781408286135 9781408298435 9781408298466TeachersBook 9781408258453 9781408258491TeachersBook w/Multi-ROM 9781408288900 9781408288917 9781408298428

  Class CDs 9781408258507 9781408258514 9781408258521 9781408258538 9781408258545ActiveTeach 9781408258552 9781408258569 9781408258583 9781408258576 9781408258590

  Discover English5 rovn CEF A1-B1

  Uebnice Discover English byla vytvoena speciln pro esk koly na zklad rozshlho przkumu mezi pedagogy. Pro usnadnn vuky slabch k obsahuj pracovn seity rovn 1 3 esk zadn, slovn zsobu s pekladem a vslovnost, soust je i esk pehled gramatiky. Uebnice je srozumiteln ipro dti sporuchami uen, m pehlednou grafi ku amnoho rozmanitch aktivit. Sv nov zskan vdomosti mohou ci vuebnici sami ohodnotit.

  Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5CZ StudentsBook 9788376000060 9788361243922 9788361243939 9788361243946 9788361243953CZ Activity Book 9788376001791 9788376001807 9788376001814 9788376001821 9788376001838TeachersBook 9788376003184 9788376003207 9788376003221 9788376001753 9788376001784Class CD 9788376001906 9788376001944 9788376001982 9788376002026 9788376002064ActiveTeach 9788376001890 9788376001937 9788376001975

  Next Move4 rovn CEF A1-B1

  Next Move je uren pro ky druhho stupn zkladnch kol nebo nich ronk vce-letch gymnzi. Uebnice reaguje na poteby mladch lid vyuvat dovednosti 21. stolet. Studenti iuitel maj kdispozici adu digitlnch itisknutelnch materil, kter se daj vyut jak vrmci vuky, tak pi samostudiu. Multimediln kurz vytv prosted, kter je zbavn, dynamick apedevm ptelsk pro studenty.

  IDELN UEBNICE

  pro tdy srozdlnou rovn znalost Oznaen nronosti loh vpracovnm seitu Aktivity Brain Trainer alohy ve form projekt pro rychl anadan ky Test pro uren vhodnho stylu vuky

  pro studenty digitln generace Online pracovn seit Interaktivn software ActiveTeach Aplikace pro iPhone aiPad se zbavnmi kvzy

  pro komplexn oven znalost Testy pro dv skupiny A & B u dn opisovn Testy ve dvou provedench: snadn anronj Diagnos