Click here to load reader

WASTONG PARAAN SA PAGBUBUKODSimula sa … sa pagtatapon ng basura at ibibigay rin kung saan matatawagan ang pribadong nagkokolekta at namamahala ng mga basura. Lupa, buhangin, bato,

 • View
  489

 • Download
  17

Embed Size (px)

Text of WASTONG PARAAN SA PAGBUBUKODSimula sa … sa pagtatapon ng basura at ibibigay rin kung saan...

 • Paraan ng pagtatapon: Ilagay sa lalagyan na kita ang loob at lagyan ng tag na TAMA CITY

  Hindi kinukolekta ang mga basura at pakikinabangang basurang umaabot ng 10kg o mahigit sa loob ng isang araw na mula sa kompanya o negosyo.Kung mayroong hindi maintindihan, magtanong lamang sa Eco Plaza Tama.

  Dekoryenteng kasangkapang pambahay: Mga dekoryenteng kasangkapan na pinaandar ng baterya o sa pagkonekta sa outlet; may sukat na 60 cm o mas maliit at may timbang na 5 kg o mas magaanMaliban sa mga bagay na sakop ng Batas ng Home Appliance Recycling at mga bagay na kasama sa personal computer recycling

  Mga maliit na kagamitang pambahay na dekoryente at mga yari sa metal na maaring i-resaykel ay puwedeng itapon ng walang bayad

  Metal: Mga produktong halos gawa sa metal na may habang 60 cm o mas maiksi at may timbang na 5 kg o mas magaan

  Dekoryenteng kasangkapang pambahay

  Maliit na dekoryenteng kagamitan Kagamitang pang impormasyon at komunikasyon

  MetalHalimbawa:

  Itapon ang mga bagay tulad ng cellphone pagkatapos alisin ang mga impormasyong personal

  MGA DELIKADO AT MAPANGANIB NA BAGAYMga ceramics o porselana, mababasagin, kubyertos, produktong yaring aluminyo, bombilya, laruang may bahaging metal, at iba pa.

  WASTONG PARAAN SA PAGBUBUKOD AT PAGTATAPON NG MGA BASURA

  Simula sa Abril 1, 2013

  Ipakuha sa binilhang tindahan o sa manufacturerTumawag sa Eco Plaza Tama kung may katanungan tungkol sa pagtatapon ng basura at ibibigay rin kung saan matatawagan ang pribadong nagkokolekta at namamahala ng mga basura.

  Lupa, buhangin, bato, dram o bariles

  Hiringgilya (pang-ineksyon), gamot, itatapong langis, pintura

  Fire extinguisher

  Kahoy na may habang 1.5m o kaya'y may laking 15cm o mahigit.

  Bloke, kongkreto, pira-pirasong bagay sa konstruksyon, "kawara", atbp.

  Tanke ng gas

  Baterya ng kotse at motorsiklo

  Gulong ng sasakya

  Langis, petrolyo, gasolina

  Motorsiklo at scooter Piyano

  Resaykel ng kompyuter

  Maaaring kailanganin ang bayad sa pagresaykel

  Ipakolekta ang hindi na kailangang kompyuter sa manufacturer nito.

  Batas sa Pagresaykel ng Pambahay na Dekoryenteng Kasangkapan

  May bayad ang pagresaykel ng pambahay na dekoryenteng kasangkapan

  Repridyeretor, freezer

  Washing machine

  Aircon

  Telebisyon [LCD (liquid crystal display) TV at plasma display TV]

  Contact: Gomi Taisaku-ka, Eco Plaza TamaTEL338-6836FAX356-3919

  Clothes dryer

  Television [CRT (cathode ray tube) TV]

  HINDI MASUSUNOG NA BASURA

  Mga maliit na dekoryenteng kagamitang pambahay at

  mga yaring metal

  MALALAKING BASURA

  NAKASASAMA O NAKALALASONG BASURA (Libre)

  Mga bagay na hindi magkakasya sa nakatakdang supot ng basura Pag-aaplay 375-9713

  Oras Mula lunes hanggang biyernes 8:30 a.m. 5:00 p.m.

  Mga bagay na hindi magkakasya sa nakatakdang supot ng basura. Mga bagay na may bigat na 5kg o mahigit. Ang mga damo, dahon at sanga ay libre. Siguraduhin at itanong kapag nag-aplay.

  PAKIKINABANGANG BASURA

  Tanggalin ang takip. Ang mga diyaryo, lumang tela/damit at karton ay dapat itapon tuwing ika-isa at ika-tatlo ng Miyerkules o kaya'y tuwing ika-dalawa at ika-apat ng Miyerkules (isulat sa loob ng parenthesis)

  Bigkisin ng pa-krus ng tali. Ang mga papel ay puwedeng ilagay sa paper bag.

  MGA MAGASIN AT MGA PAPELKung walang nakatakdang konteyner ng tapunan

  MGA LATA AT PET BOTTLESKung may

  nakatakdang konteyner ng

  tapunan

  MGA DIYARYO MGA KARTON O KARDBORD

  Bigkisin ng pa-krus ng tali. Hindi puwedeng isamang itapon ang mga marurumi at mga gawang plastik

  Bigkisin ng pa-krus ng tali. (Puwedeng isama ang mga anunsyong nakasama sa diyaryo)

  MGA LUMANG TELA AT DAMIT

  Ibukod at itapon bilang mapakikinabangang basura

  Dalhin sa tindahang may recycling boxes

  MGA DAHON AT DAMOPira-pirasong mga papel Carbon paper at resiboMARURUMING PLASTIK

  Mga plastik na pinaglagyan ng mantika, pagkain at kosmetik

  MASUSUNOG NA BASURA

  Patuluing mabuti ang tubig o kaya'y pigain

  MGA BASURA MULA SA KUSINA

  MGA BASURANG HINDI KINUKOLEKTA NG MUNISIPYO

  Ilabas bago mag-alas-otso ng umaga MGA BOTE MGA TAKIP

  Pinaglagyan ng 'obento' na binili sa convenience store, mga kakanin, atbp

  MGA TREY

  CD, case ng gamot, atbp.

  MGA SUPOT MGA CUP

  Pakete ng mga itlog at mga pagkain, atbp.

  MGA PAKETE

  Mga bagay na nags i lb ing proteksyon at mga sisidlan (case)

  Shampoo, sabon, atbp (hugasan at tanggalin ang takip) Takip ng bote, PET bottle, atbp. case ng CD, styrofoam, atbp. Hanger, produktong yari sa plastik

  Gamiting basehan ang markang ito sa paghihiwa-hiwalay ng mga plastik

  Isulat ang araw ng pagkolekta ng basura at idikit sa lugar na madaling makita

  Kung walang nakatakdang konteyner ng tapunan

  Kung may nakatakdang konteyner ng tapunan

  MGA BOTE

  Tuwing ika- ( ) at ika- ( ) ng Miyerkules Tuwing ika- ( ) at ika- ( ) ng

  Miyerkules

  Huwag ilagay sa supot. Ilagay sa tapunan ng hiwa-hiwalay

  MGA PLASTIK

  Hanggang tatlong tig-45 litrong supot lang. Kung nakabungkos, hanggang tat long bungkos (libre). Ang sanga ay hindi dapat lalampas sa sukat (laki 5cm, haba 60cm). Ang laki ng bungkos ay hanggang 30cm. Kapag sumobra sa sukat na ito, itapon bilang malalaking basura.

  Araw ng

  Araw ng

  Ilabas bago mag-alas-otso ng umaga

  Ilabas bago mag-alas-otso ng umaga

  Araw ng

  Miyerkules

  Araw ng

  at

  Ilabas bago mag-alas-otso ng umaga

  Tuwing ika- ( ) at ika- ( ) ng Miyerkules

  Tuwing ika- ( ) at ika- ( ) ng Miyerkules

  Ilabas bago mag-alas-otso ng umaga

  Ilabas bago mag-alas-otso ng umaga

  Tuwing ika- ( ) at ika- ( ) ng MiyerkulesIlabas bago mag-alas-otso ng umaga

  Ilabas bago mag-alas-otso ng umaga

  Araw ng

  Markahan ng = mapanganib na basura ang nakatalagang plastik bag ng basura

  Kahong papel Puting trey

  Ibalik sa binilhang tindahan

  Kung walang nakatakdang konteyner ng tapunan

  Kung may nakatakdang konteyner ng tapunan

  Huwag na huwag ilalagay sa nakatakdang kulay pink na supot para sa basurang hindi masusunog.

  Pinagbalutan ng kendi at chichirya, plastik bag mula sa tindahan, atbp.

  Pinaglagyan ng noodles tulad ng "cup ramen", pudding, yogurt, atbp. (hugasan at patuyuin)