P£¦dagogisk konsulent v/CFU, Center for Skole & L£¦ring ... ... P£¦dagogisk konsulent v/CFU, Center

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of P£¦dagogisk konsulent v/CFU, Center for Skole & L£¦ring ... ......

 • Pædagogisk konsulent v/CFU, Center for Skole & Læring, UCSJ for områderne:

  Digitalisering, programmering & robotteknologi

  Eva Petropouleas Christensen E: evch@ucsj.dk Direkte T: (+45) 7248 1962

 • Øvelse 1

  En kop kaffe…En intro- duktion til pseudokode og algoritmisk tænkning

 • Øvelse 2

  Tegn, hvad jeg siger…

  …mere om algoritmisk tænkning

 • Den computationelle tænker

 • Læs mere i det tilhørende materiale

  Materialet er oversat, bearbejdet og suppleret af CFU Sjælland og VIA CFU i samarbejde med Microsoft in Education, Danmark, ud fra det originale materiale, ”QuickStart Computing”, udviklet af Computing at School under The Barefoot Project, UK

  http://primary.quickstartcomputing.org/resources/pdf/ comp_thinking.pdf

  http://primary.quickstartcomputing.org/resources/pdf/comp_thinking.pdf

 • Øvelse 3 – forhindringsbanen

 • AKTIVITET: HOUR OF CODE - LIGHTBOT

  https://code.org/learn https://code.org/learn

 • 5 didaktiske principper

  Hvad #1 Læringsforløb dækker typisk flere videns- og færdighedsområder

  Hvordan #2 Læringsaktiviteterne tager udgangspunkt i programmer, der allerede virker

  #3 Consume -before-produce: afprøv analysér modificér producér

  #4 Eleverne præsenteres for konkrete processer til løsning af et konkret problem

  #5 Trinvis forfinelse: konkretiser udvid omstrukturer

  1.En læringsaktivitet er ikke nødvendigvis det samme som et vidensområde.

  2.Læringsaktiviteter bør være applikations-orienterede.

  3.Læringsaktiviteter bør facilitere en “consume-before-produce”-progression gennem materialet.

  4.Læringsaktiviteter bør inkludere flere ”worked examples”

  5.Læringsaktiviteter bør anskueliggøre “stepwise improvement” (trinvis forbedring) som en generel tilgang til inkrementel udvikling af artefakter.

  Caspersen og Nowack (2013)

  Principperne er tilrettet til grundskolen af Erkmann og Petropouleas (2016)

 • Øvelse: Scratch – 3 typer opgaver

  1) Følg opskriften 2) Find fejlen 3) Sæt sammen

 • Flowcharts Flowcharts er et rutediagram, der benytter simple geometriske symboler til at angive

  en rute fra start til slut. Læs evt. mere her: https://da.wikipedia.org/wiki/Flowchart

  Der findes mange forskellige symboler, men de vigtigste til begynderprogrammering er:

  Terminalpunkt: Indikerer begyndelsen

  eller afslutningen af et program-flow i dit diagram

  Proces: Indikerer alle proces- funktioner (handlinger)

  Beslutning: Indikerer et beslutningspunkt

  mellem 2 eller flere mulige stier i et flowchart (en forgrening)

  Data: Repræsenterer enhver form

  for data i et flowchart (både input og output)

  https://da.wikipedia.org/wiki/Flowchart

 • Hvad gør programmet? Prøv at beskrive programmets logik ved hjælp af et flowchart. Brug de 4 typer flowchart-ikoner, du er introduceret til:

  Find dernæst på en idé til dit eget lille Quiz- program, og præsentér også det i et flowchart.

  Prøv til sidst at lave din egen quiz i Scratch

 • Brug flowchart til instruktioner – eksempel

 • 5 didaktiske principper - igen

  Hvad #1 Læringsforløb dækker typisk flere videns- og færdighedsområder

  Hvordan #2 Læringsaktiviteterne tager udgangspunkt i programmer, der allerede virker

  #3 Consume -before-produce: afprøv analysér modificér producér

  #4 Eleverne præsenteres for konkrete processer til løsning af et konkret problem

  #5 Trinvis forfinelse: konkretiser udvid omstrukturer

  1.En læringsaktivitet er ikke nødvendigvis det samme som et vidensområde.

  2.Læringsaktiviteter bør være applikations-orienterede.

  3.Læringsaktiviteter bør facilitere en “consume-before-produce”-progression gennem materialet.

  4.Læringsaktiviteter bør inkludere flere ”worked examples”

  5.Læringsaktiviteter bør anskueliggøre “stepwise improvement” (trinvis forbedring) som en generel tilgang til inkrementel udvikling af artefakter.

  Caspersen og Nowack (2013)

  Principperne er tilrettet til grundskolen af Erkmann og Petropouleas (2016)

 • Analyserende

  modtager

  Ansvarlig

  deltager

  Målrettet og

  kreativ

  producent

  Kritisk

  undersøger

  De 4 elevpositioner

 • AKTIVITET: SCRATCH - INTROFORLØB

  Følgende aktiviteter bygger på introduktionshæftet, som er en del af kursusmaterialet. Du finder det fulde hæfte på kodning.dk

 • Tilføj billede

 • Effekter

 • Lyde

 • Baggrunde

 • Kronologi

 • OPSAMLING & AFSLUTNING

  Find ressourcer på: www.kodning.dk

 • Kom godt i gang med kodning – resumé

  Unplugged: -”Menneskerobotten – en kop kaffe”

  -”Tegn, hvad jeg siger”

  -”Forhindingsbanen” – introduktion af løkker, forgreninger,

  procedurer

  -”En lille quiz” - Pseudokode & flowcharts

  Hour of Code: Lightbot (hænger sammen med forhindringsbanen)

  Scratch: 3 begynderopgaver (følg opskriften, ret fejlen, sæt sammen)

  Intromateriale – dit første projekt

  Teori:

  Computationel tænkning

  SOLO-taksonomi – underviserstrategi i de forskellige faser + et redskab til målstyring ?

  Vigtige begreber

  Didaktisk design:

   Didaktiske principper

   Makkerpar – skift roller undervejs

   Forskelle på piger & drenge

   Kodepatruljer?

 • Hvad tager jeg med hjem?

  Overvej følgende (alene eller med kollega):  Hvad vil jeg bruge til hvilke hold/klassetrin?  Hvordan vil jeg sammensætte mine forløb?  Hvordan kan jeg udbygge idéerne?

  Udveksling af refleksioner

  Tak for i dag

  1

  2

 • Gode links og ressourcer

  - når du arbejder med programmering og robotteknologi i

  folkeskolen

  Udarbejdet af Eva Petropouleas Christensen, CFU Sjælland

 • Robotnørderiet

  www.robotnørderiet.dk Website, som vi løbende udbygger med beskrivelser og

  opstartsvideoer til de teknologier, vi arbejder med.

  Udarbejdet af Eva Petropouleas Christensen, CFU Sjælland

  http://www.robotnørderiet.dk/

 • Facebook-grupper

  Udarbejdet af Eva Petropouleas Christensen, CFU Sjælland

   Kodning I Skolen

   Robotter i undervisningen

   Scratch i undervisningen  Toolcamp

   Nao i Danmark

   Micro:bit DK

  Mads Remvigs website - http://4code.dk/ - er også fin at

  følge med på

  http://4code.dk/

 • Hour of Code

  Hour of Code er en event, som foregår en uge om året, og som arbejder på at få så

  mange børn og unge som muligt til at bruge 1 time på at kode. Derfor er der udviklet en

  række små tutorials, som kan bruges – både under eventen og resten af året – de er

  gratis og af forskellig sværhedsgrad, så alle aldersgrupper kan være med.

  https://code.org/learn Udarbejdet af Eva Petropouleas

  Christensen, CFU Sjælland

  https://code.org/learn

 • EU Code Week

  EU Code Week minder lidt om Hour of Code, men her kan man også deltage på andre måder end ved at lave en times kodning. Derudover kan man – som med Hour of Code – bruge de forskellige ressourcer hele året.

  http://codeweek.eu/resources/ Scroll ned på siden – her er der en samling rigtig fine links til diverse platforme (på engelsk) Se også her for danske links http://codeweek.eu/resources/denmark/

  Udarbejdet af Eva Petropouleas Christensen, CFU Sjælland

  http://codeweek.eu/resources/ http://codeweek.eu/resources/denmark/

 • Blockly

  Klik på linket her for at komme til en række små opgaver, der introducerer googles blok- programmeringssprog ”Blockly”

  https://blockly-games.appspot.com/

  Udarbejdet af Eva Petropouleas Christensen, CFU Sjælland

  https://blockly-games.appspot.com/

 • Scratch

  Scratch er udviklet af MIT og rummer rigtig mange muligheder uanset alder. Der findes en række tutorials og hjælperessourcer inde i programmet, som du kan bruge til at komme godt i gang. Klik på linket her: https://scratch.mit.edu/

  Hvis I bruger iPads kan I enten benytte app’en ScratchJr eller Pyonkee i stedet for

  Udarbejdet af Eva Petropouleas Christensen, CFU Sjælland

  https://scratch.mit.edu/

 • Scratch i matematik Link

  Udarbejdet af Eva Petropouleas Christensen, CFU Sjælland

  Programmeringimatematik.dk

  http://programmeringimatematik.dk/ http://programmeringimatematik.dk/

 • Swift Playgrounds

  Udarbejdet af Eva Petropouleas Christensen, CFU Sjælland

  Swift Playgrounds er en app, som gennem sjove udfordringer lærer eleverne tekstprogrammering fra begynderniveau. Den bliver dog ret avanceret undervejs, og selvom den har gode instruktioner, er de forholdsvis lange og på engelsk. Derfor egner app’en sig først fra 6. klasse og op.