PC-DMIS Dagar PC-DMIS 2012, nyheter och f£¶rb£¤ ... problem skulle uppst£¥. L£¤s mer om installationer

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PC-DMIS Dagar PC-DMIS 2012, nyheter och f£¶rb£¤ ... problem skulle...

 • PC-DMIS Dagar PC-DMIS 2012, nyheter och förbättringar

 • PC-DMIS version 2012 Nyheter och förbättringar, utgåva 1.04

  ©Hexagon Metrology Nordic AB 2

 • PC-DMIS version 2012 Nyheter och förbättringar, utgåva 1.04

  ©Hexagon Metrology Nordic AB 3

  Allmänt

  Om PC-DMIS 2012

  PC-DMIS 2012 planerad att släppas runt halvårskiftet 2012. En ”minor release”, 2012MR1, är

  planerad senare under året.

  Beskrivningarna av funktioner och rättningar i PC-DMIS 2012 i detta dokument är inte fullständig,

  utan utgör ett axplock av nyheterna.

  Installation

  För befintliga användare rekommenderas att PC-DMIS 2012 installeras i ett separat

  programbibliotek. På detta sätt försäkrar ni er om att kunna återgå till äldre programversion ifall

  problem skulle uppstå. Läs mer om installationer i häftet ”PC-DMIS 2012 Tips & Tricks”.

  Efter installation måste PC-DMIS startas med administratörsrättigheter första gången. I Windows

  Vista och Windows 7 måste vi dessutom ”köra som administratör” första gången PC-DMIS startas.

  Högerklicka på PC-DMIS ikonen på skrivbordet och välj Kör som Administratör.

  Allmän information

  Från och med PC-DMIS 2010 MR2 anpassades PC-DMIS till kraven på struktur i fil-lagring och

  registerhantering i Windows Vista och Windows 7. I och med detta så har ett flertal saker

  påverkats. Detta beskrivs närmare i häftet ” PC-DMIS 2012 Tips & Tricks”.

  I vilken version finns uppdateringen?

  Inget angivet – Funktionen finns i PC-DMIS 2012.

  MR1 – funktionen förväntas bli tillgänglig i PC-DMIS 2012MR1.

  I listan med nyheter finns också nyheter som berör PC-DMIS Planner.

  Om materialet

  Beskrivningarna av nya funktioner hänvisar till svenska namn på menyfunktioner och dialoger.

  Bilder är från den engelska versionen. Anledningen är att svensk översättning inte fanns tillgänglig

  när materialet producerades och dessutom att användare kör både svensk och engelsk version.

  Vem har tillgång till funktionerna?

  Möjligheten att använda nyheterna beror på vilken nivå av PC-DMIS man använder, (PRO, CAD

  eller CAD++).

  Vissa av nyheterna berör PC-DMIS med en specifik option, till exempel IP Measure eller

  InspectionPlanner.

  Ett fåtal av nyheterna berör PC-DMIS Planner och PC-DMIS NC.

 • PC-DMIS version 2012 Nyheter och förbättringar, utgåva 1.04

  ©Hexagon Metrology Nordic AB 4

  Innehållsförteckning

  Innehåll Allmänt ............................................................................................................................................ 3

  Om PC-DMIS 2012 ..................................................................................................................... 3 Installation ................................................................................................................................... 3 Allmän information ..................................................................................................................... 3 I vilken version finns uppdateringen? .......................................................................................... 3 Om materialet .............................................................................................................................. 3

  Vem har tillgång till funktionerna? .............................................................................................. 3 Innehållsförteckning ........................................................................................................................ 4 Rekommenderade systemkrav, allmän information ........................................................................ 6

  Rekommenderade systemkrav för PC-DMIS 2012 ..................................................................... 6 Om 64-bitars operativsystem ....................................................................................................... 6 Anti-virus program ...................................................................................................................... 6 Windows XP support ................................................................................................................... 7

  Inspection Planner, Standardvärden ............................................................................................ 7

  Grafikfönster och Grafikvisning ...................................................................................................... 8 Visning av plan baserad på utbredning ........................................................................................ 8 Visning av yta på mätta element (MR1) ...................................................................................... 8

  Visning av ytors kanter ................................................................................................................ 9 Animerad växling av vyer ........................................................................................................... 9

  Visa närmaste element ID ............................................................................................................ 9 Animering av rundbordsrörelse ................................................................................................... 9

  GD&T i CAD-modellen ................................................................................................................ 10

  Inställningar för visning av GD&T text..................................................................................... 10 Visa GD&T text i vyplan ........................................................................................................... 10

  Hantering av GD&T med felaktig antalsangivning (MR1) ....................................................... 11 Hantering av ISO Dimensionstoleranser ................................................................................... 11

  Hantering av ISO Dimensionstoleranser (PC-DMIS Planner) .................................................. 12 Körväg ........................................................................................................................................... 13

  Clearance Cube – automatiska frigångsrörelser ........................................................................ 13 Clearance Cube – automatiska frigångsrörelser, forts. .............................................................. 14

  Mät med vinklad mätspets ......................................................................................................... 14 Användargränssnitt ........................................................................................................................ 15

  Change Manager (Ändringshanterare) – koppling mellan CAD och program.......................... 15 Sorterbara listor ......................................................................................................................... 16

  Uppdaterade dialoger ................................................................................................................. 16 Utvärderingar i översiktsläge ..................................................................................................... 17 Skip Optimize vid import av kontrollplaner .............................................................................. 17

  CAD, DCI ...................................................................................................................................... 18 Allmän uppdatering ................................................................................................................... 18 IGES – stöd för egenskapen namn............................................................................................. 18 Förändrad export av planelement till IGES ............................................................................... 18 CATIA V5 DCI ......................................................................................................................... 18

  PTC Creo DCI ........................................................................................................................... 18 Solid Works DCI ....................................................................................................................... 18

 • PC-DMIS version 2012 Nyheter och förbättringar, utgåva 1.04

  ©Hexagon Metrology Nordic AB 5

  DMIS ............................................................................................................................................. 18

  Stöd för torus ............................................................................................................................. 18 Stöd för kantpunkt ..................................................................................................................... 18

  Autoelement ................................................................................................................................... 19

  Ändrad layout i dialogen autoelement ....................................................................................... 19 Utvecklad multiselect av CAD-element .................................................................................... 20 Stödpunkter för cirkel, utökad funktion (MR1) ..................

Recommended

View more >