Click here to load reader

Pazinskog kolegija klasične gimnazije Pazin s 3. 2. razred klasične i jezične gimnazije 21 4. 3. razred klasične i jezične gimnazije 20 5. 3. i 4. razred klasične i jezične

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Pazinskog kolegija klasične gimnazije Pazin s 3. 2. razred klasične i jezične gimnazije 21 4. 3....

 • NA TEMELJU ČLANKA 28. ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI I ČLANKA 19. STATUTA PAZINSKOG KOLEGIJA – KLASIČNE GIMNAZIJE PAZIN S PRAVOM JAVNOSTI ŠKOLSKI ODBOR NA PRIJEDLOG RAVNATELJA, A UZ PRETHODNO MIŠLJENJE NASTAVNIČKOG I ODGAJATELJSKOG VIJEĆA TE VIJEĆA RODITELJA, NA SJEDNICI ODRŽANOJ 7. LISTOPADA 2019. GODINE DONOSI

  Godišnji plan i program rada

  Pazinskog kolegija – klasične gimnazije Pazin s pravom javnosti

  za školsku 2019./2020. godinu

  LISTOPAD 2019.

 • 2

  Sadržaj 1. OSNOVNI PODATCI O KOLEGIJU .............................................................................................................................. 4

  2. MATERIJALNO – TEHNIČKI UVJETZ RADA KOLEGIJA ................................................................................................. 5

  3. UČENICI .................................................................................................................................................................. 6

  3.1 Broj upisanih učenika u gimnazijske programe u školskoj godini 2019./2020. .................................................... 6

  3.2 Broj upisanih učenika u učenički dom u školskoj godini 2019./2020. .................................................................. 6

  4. DJELATNICI PAZINSKOG KOLEGIJA ........................................................................................................................... 7

  4.1 Popis svih djelatnika .......................................................................................................................................... 7

  4.2 Tjedna zaduženja nastavnika ............................................................................................................................. 9

  4.3 Tjedna zaduženja odgajatelja .......................................................................................................................... 14

  5. ORGANIZACIJA ODGOJNO-OBRAZOVNE DJELATNOSTI U PAZINSKOM KOLEGIJU .................................................... 14

  5.1 Organizacija nastave prema propisanom planu i programu MZO-a .................................................................. 16

  5.1.1 Nastavni plan i program klasične gimnazija ............................................................................................... 16

  5.1.2 Nastavni plan i program jezične gimnazije ................................................................................................ 17

  5.1.3 Nastavni plan i program razrednih odjela ................................................................................................. 17

  5.2 Drugi oblici odgojno-obrazovnog rada ............................................................................................................. 23

  5.2.1 Izborna i fakultativna nastava ................................................................................................................... 23

  5.2.2 Dopunska i dodatna nastava ..................................................................................................................... 23

  5.2.3 Pripreme za Državnu maturu .................................................................................................................... 23

  5.2.4 Izvannastavne aktivnosti .......................................................................................................................... 24

  5.2.5 Izborni programi ....................................................................................................................................... 24

  5.2.5 Sudjelovanje u smotrama i natjecanjima .................................................................................................. 25

  5.2.6 Projekti i programi Ustanove .................................................................................................................... 25

  5.2.7 Izvanučionička nastava i druge odgojno-obrazovne aktivnosti izvan Kolegija............................................ 26

  5.3 Zdravstvena zaštita učenika i socijalna skrb učenika ........................................................................................ 26

  5.4 Preventivni program ....................................................................................................................................... 26

  6. OKVIRNI KALENDAR RAD KOLEGIJA ....................................................................................................................... 29

  6.1 Kalendar rada .............................................................................................................................................. 29

  6.2 Kalendar Državne mature u školskoj godini 2019./20120. ............................................................................ 31

  7. OKVIRNI PLANOVI I PROGRAMI RADA TIJELA UPRAVLJANJA, POSLOVNOG, STRUČNIH I KOLEGIJALNIH TIJELA ....... 33

  7.1 Plan i program rad Nastavničkog i razrednog vijeća ......................................................................................... 33

  7.2 Plan i program rada Odgajateljskog vijeća ....................................................................................................... 34

  7.3 Plan rada stručnih aktiva kolegija .................................................................................................................... 34

  7.4 Plan i program rada razrednih odjela (zajednički okvir) .................................................................................... 37

  7.5 Plan i program rada odgojnih skupina (zajednički okvir) .................................................................................. 38

  7.6 Plan i program rada Školskog odbora .............................................................................................................. 39

  7.7 Plan i program rada Vijeća roditelja ................................................................................................................. 40

 • 3

  7.8 Plan i program rada Vijeća učenika .................................................................................................................. 40

  7.9 Plan i program rada ravnatelja ........................................................................................................................ 41

  7.10 Plan i program rada stručnih suradnika ......................................................................................................... 42

  7.10.1 okvirni plan i program stručnog suradnika – knjižnjičara ......................................................................... 42

  7.10.2 okvirni plan i program stručnog suradnika – psihologa ............................................................................ 49

  7.11 Okvirni planovi i programi rada djelatnika u učeničkom domu ....................................................................... 51

  7.11.1 Okvirni plan i program rada voditeljice doma ......................................................................................... 51

  7.11.2 Okvirni plan i program rada odgajatelja .................................................................................................. 53

  7.11.1 Okvirni plan i program rada zdravstvenog voditelja ................................................................................ 54

  7.12 Okvirni planovi i programi rada administrativnog osoblja .............................................................................. 55

  7.11.1 Okvirni plan i program rada tajnika ......................................................................................................... 55

  7.11.2 Okvirni plan i program rada računovođe ................................................................................................. 56

  8. PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA DJELATNIKA ..................................................................................................... 57

  8.1 Individualni plan stručnog usavršavanja....................................................................................................... 57

  8.2 Kolektivni plan stručno usavršavanja ........................................................................................................... 57

  9. SUDJELOVANJE KOLEGIJA U KULTURNOM I JAVNOM ŽIVOTU ................................................................................ 57

  10. PLANOVI I PROGRAMI ZA BUDUĆNOST ............................................................................................................... 59

 • 4

  1. OSNOVNI PODATCI O KOLEGIJU

  a) Naziv PAZINSKI KOLEGIJ – KLASIČNA GIMNAZIJA PAZIN s

  pravom javnosti

  – privatna srednja škola s pravom javnosti klasičnog

  i jezičnog usmjerenja s učeničkim domom u sastavu

  b) Adresa J. Dobrile 6,

  52000 PAZIN

  tel. 052/624 505

  Faks 052/624 224

  Županija ISTARSKA

  Ravnatelj dr. sc. Alejandro Castillo Jiménez

  c) Šifra ustanove 18-065-502

  d) Ukupan broj učenika 200

  Ukupan broj učenika u učeničkom domu 158

  Ukupan broj razrednih odjela 8

  Ukupan broj odgojnih skupina 8

  f) Ukupan broj djelatnika 60

  1. Nastavnici 27

  2. Voditelj doma, odgajatelji,

  noćni pazitelji i medicinska

  sestra

  15

  3. Stručni suradnici 2

Search related