668

Patrimonio Industrial en el País Vasco Euskadiko Industria Ondarea

Embed Size (px)

Citation preview

 • Patrimonio Industrialen el Pas Vasco

  Euskadiko Industria Ondarea

  Vitoria-Gasteiz, 2012

  2. Liburukia Volumen 2

  EUSKAL KULTURA ONDARE BILDUMACOLECCIN DE PATRIMONIO CULTURAL VASCO

  6

  KULTURA SAILAKultura, Gazteria eta Kirol SailburuordetzaKultura Ondarearen Zuzendaritza

  DEPARTAMENTO DE CULTURAViceconsejera de Cultura, Juventud y DeportesDireccin de Patrimonio Cultural

 • Argitaraldia: 1.a, 2012ko azaroa

  Ale kopurua: 1.500

  Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Kultura Saila

  Argitaratzailea: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia

  Servicio Central de Publicaciones del Gobierno VascoDonostia-San Sebastin, 1. 01010 Vitoria-Gasteiz

  Argitalpen-koordinatzailea:Ondare eta Herri Laneko Euskal Elkartea (IOHLEE)

  Testu-Egileak:Garbie Aja, Nahikari Altuna, Amaia Apraiz, Joaqun Crcamo,

  Antonio Hernndez, Beatriz Herreras, Maite Ibez, Joseba Juaristi,Ainara Martnez, Miguel ngel Martnez, Mara Molinuevo,

  Pedro M. Prez, Gorka Prez de la Pea, Juanjo Olaizola, Ivon Oterino, Mikel Landa, Alberto Plata, M. Jos Torrecilla

  Mara Romano, Jos Eugenio Villar, Marta Zabala, Josune Zaldua.

  Beste eraikin eta gune batzuk. Testu-Egileak: Amaia Apraiz, Beatriz Herreras, Ainara Martnez,

  Mara Molinuevo, Mirian Prez, Mara Romano

  Beste eraikin eta gune batzuk. Argazkiak:IOHLEE eta Kultura Saila, Eusko Jaurlaritza

  Industria Ondare- eta Herri Lan-Inbentarioa. Documentazio-lana

  1. fasea:Koordinatzaikeak: Maite Ibaez, Marta Zabala

  Juantxo Agirre, Garbie Aja, Beatriz Herreras, Iaki Izarzugaza, Blanca Lopez, Juanjo Olaizola, Rosa Ruiz, Amaia Urkidi,

  Jos Eugenio Villar, Josune Zaldua, Lidia Zapata

  2. fasea: Koordinatzaikeak: Beatriz Herreras

  Amaia Apraiz, Patricia Cagide, Begoa Guzmn, Mnica Martnez, Ainara Martnez, Amaia Miner, Mara Molinuevo, Miriam Prez,

  Mara Romano, Maite Sagasti

  Itzulpena:IZO-Itzultzaile Zerbitzu Ofiziala (HAEE)

  Azaletako irudiak. Egilea:Santi Yaniz

  Diseinua eta maketagintza: Sormen Creativos S.A.

  Inprimaketa:G. Lizarra, S.L.

  Eskaerak, trukaketak eta argipideak: Euskal Kultuar Ondarearen Zentroa

  Donostia-San Sebastin, 1. 01010 Vitoria-Gasteiz

  ISBN: 978-84-457-3260-1 (Lan osoarena)ISBN: 978-84-457-3261-8 (I. Liburukia)ISBN: 978-84-457-3262-5 (II. Liburukia)

  LG: VI 453-2012

  Edicin: 1. noviembre 2012

  Tirada: 1.500 ejemplares

  Administracin de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco Departamento de Cultura

  Edita: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu NagusiaServicio Central de Publicaciones del Gobierno VascoDonostia-San Sebastin, 1. 01010 Vitoria-Gasteiz

  Coordinacin de la edicin:AVPIOP (Asociacin Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pblica)

  Autores:Garbie Aja, Nahikari Altuna, Amaia Apraiz, Joaqun Crcamo, Antonio Hernndez, Beatriz Herreras, Maite Ibez, Joseba Juaristi,Ainara Martnez, Miguel ngel Martnez, Mara Molinuevo, Pedro M. Prez, Gorka Prez de la Pea, Juanjo Olaizola, Ivon Oterino, Mikel Landa, Alberto Plata, M. Jos Torrecilla Mara Romano, Jos Eugenio Villar, Marta Zabala, Josune Zaldua.

  Autores de Otros elementos:Amaia Apraiz, Beatriz Herreras, Ainara Martnez, Mara Molinuevo, Mirian Prez, Mara Romano

  Fotografas de Otros elementos: AVPIOP y Departamento de Cultura, Gobierno Vasco

  Documentacin del Inventario de Patrimonio Industrial y Obra Pblica

  1 fase:Coordinacin: Maite Ibaez, Marta Zabala

  Juantxo Agirre, Garbie Aja, Beatriz Herreras, Iaki Izarzugaza, Blanca Lopez, Juanjo Olaizola, Rosa Ruiz, Amaia Urkidi, Jos Eugenio Villar, Josune Zaldua, Lidia Zapata

  2 fase: Coordinacin: Beatriz Herreras

  Amaia Apraiz, Patricia Cagide, Begoa Guzmn, Mnica Martnez, Ainara Martnez, Amaia Miner, Mara Molinuevo, Miriam Prez, Mara Romano, Maite Sagasti

  Traduccin: Servicio Oficial de Traductores-IZO (IVAP)

  Autor de las imgenes de las cubiertas:Santi Yaniz

  Diseo y maquetacin:Sormen Creativos S.A.

  Impresin:G. Lizarra, S.L.

  Solicitudes, intercambio e informacin:Centro de Patrimonio Cultural VascoDonostia-San Sebastin, 1. 01010 Vitoria-Gasteiz

  ISBN: 978-84-457-3260-1 (Obra completa)ISBN: 978-84-457-3261-8 (Volumen I)ISBN: 978-84-457-3262-5 (Volumen II)D.L.: VI 453-2012

  Un registro bibliogrfico de esta obra puede consultarse en el catlogo de la Biblioteca General del Gobierno Vasco:

  Lan honen bibliografia-erregistroaEusko Jaurlaritzako Liburutegi Nagusiarenkatalogoan aurki daiteke:

  http://www.bibliotekak.euskadi.net/WebOpac

 • 681

  ............. 13 .............

  ............. 15 .............

  ............. 21 .............

  ............. 23 .............

  ............. 44 .............

  ............. 69 .............

  ............. 97 .............

  ............. 133 .............

  ............. 135 .............

  ............. 137 .............

  ............. 141 .............

  ............. 147 .............

  ............. 152 .............

  ............. 155 .............

  ............. 159 .............

  ............. 165 .............

  ............. 168 .............

  ............. 177 .............

  ............. 182 .............

  ............. 187 .............

  ............. 192 .............

  ............. 198 .............

  ............. 204 .............

  ............. 210 .............

  ............. 222 .............

  ............. 228 .............

  ............. 233 .............

  ............. 241 .............

  ............. 243 .............

  ............. 246 .............

  ............. 250 .............

  AURKIBIDE OROKORRA NDICE GENERAL

  VOLUMEN 1

  PRESENTACIN

  1. INTRODUCCIN (AVPIOP)

  2. EN TORNO AL PATRIMONIO INDUSTRIAL

  La industrializacin del Pas Vasco: inicio y desarrollo del proceso

  El paisaje industrial como elemento de patrimonio en el territorio de Bizkaia

  Los paisajes de la industrializacin de Gipuzkoa y lava

  El inventario de patrimonio industrial y de la obra pblica del Pas Vasco

  3. ELEMENTOS DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL VASCO

  AGROALIMENTACIN

  lava

  Destileras Acha. Fbrica de licores

  Harinera Nuestra Seora de Ibernalo

  Bodegas Marqus de Riscal

  Trujal municipal

  Silos de cereal

  Azucarera Alavesa

  KAS

  Otros elementos

  Bizkaia

  Conservas Ormaza

  Artiach Fbrica de Harinas C.A. Ceres / Ugalde y Ca.

  Harino Panadera

  Grandes Molinos Vascos

  Fbrica de Harinas del Pontn

  Otros elementos

  Gipuzkoa

  Norbega S.A. / Coca-Cola

  Tabacalera S.A.

  Otros elementos

  BIENES DE CONSUMO

  lava

  CEGASA

  ECN

  Otros elementos

  1. LIBURUKIA

  AURKEZPENA

  1. SARRERA (IOHLEE)

  2. INDUSTRIA ONDAREAREN INGURUAN

  Euskadiren industrializazioa: prozesuaren hasiera eta bilakaera.

  Paisaia industriala, ondare-elementu Bizkaiko lurraldean

  Gipuzkoako eta Arabako industrializazioaren paisaiak

  Euskadiko industria-ondarearen eta herri-lanaren inbentarioa

  3. EUSKAL INDUSTRIA ONDAREKO ERAIKINAK ETA GUNEAK

  NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN INDUSTRIA

  araBa

  Destileras Acha. Likor fabrika

  Nuestra Seora de Ibernalo irin-fabrika

  Marqus de Riscal upeltegiak

  Udal olio-dolarea

  Zereal-siloak

  Azucarera Alavesa

  KAS

  Beste eraikin eta gune batzuk

  Bizkaia

  Conservas Ormaza

  Artiach C.A. Ceres / Ugalde y Ca. irin-fabrika

  Harino Panadera

  Molinos Vascos irin-lantegia

  Pontn irin-fabrika

  Beste eraikin eta gune batzuk

  Gipuzkoa

  Norbega S.A. / Coca-Cola

  Tabacalera S.A.

  Beste eraikin eta gune batzuk

  KONTSUMO-ONDASUNAK

  araBa

  CEGASA

  ECN

  Beste eraikin eta gune batzuk

 • 682

  ............. 259 .............

  ............. 280 .............

  ............. 285 .............

  ............. 311 .............

  ............. 313 .............

  ............. 316 .............

  ............. 320 .............

  ............. 325 .............

  ............. 327 .............

  ............. 330 .............

  ............. 336 .............

  ............. 340 .............

  ............. 346 .............

  ............. 357 .............

  ............. 359 .............

  ............. 363 .............

  ............. 368 .............

  ............. 370 .............

  ............. 374 .............

  ............. 380 .............

  ............. 385 .............

  ............. 390 .............

  ............. 395 .............

  ............. 409 .............

  ............. 411 .............

  ............. 412 .............

  ............. 413 .............

  ............. 417 .............

  ............. 422 .............

  ............. 429 .............

  ............. 431 .............

  Bizkaia

  Otros elementos

  Gipuzkoa

  Lambretta Locomociones

  Otros elementos

  CERMICA, CEMENTO Y VIDRIO

  lava

  Horno de Olleras

  Cermica de Llodio

  Villosa-Guardian Llodio

  Otros elementos

  Bizkaia

  Otros elementos

  Gipuzkoa

  Cementos Rezola

  Nueva Cermica de Orio Fbrica de Cemento Uriarte, Zubimendi y Ca.

  Otros elementos

  ENERGA

  lava

  Central hidroelctrica de Antoana

  Central hidroelctrica de Fontecha

  Otros elementos

  Bizkaia

  Central hidroelctrica Patala

  Central hidroelctrica de Barazar

  Otros elementos

  Gipuzkoa

  Centrales hidroelctricas del Urumea

  Central de Olate

  Otros elementos

  MADERA Y MUEBLE

  lava

  Otros elementos

  Bizkaia

  Otros elementos

  Gipuzkoa

  ZIAKO

  Fagor Mueble

  Otros elementos

  MINERA Y OTROS RECURSOS GEOLGICOS

  lava

  Valle Salado de Salinas de Aana

  Bizkaia

  Beste eraikin eta gune batzuk

  Gipuzkoa

  Lambretta Locomociones

  Beste eraikin eta gune batzuk

  ZERAMIKA, PORLANA ETA BEIRA

  araBa

  Ollerietako labea

  Cermica de Llodio

  Villosa-Guardian Llodio

  Beste eraikin eta gune batzuk

  Bizkaia

  Beste eraikin eta gune batzuk

  Gipuzkoa

  Cementos Rezola

  Nueva Cermica de Orio Uriarte, Zubimendi y Ca. porlan-fabrika

  Beste eraikin eta gune batzuk

  ENERGIA

  araBa

  Antoanako indarretxea

  Fontechako indarretxea

  Beste eraikin eta gune batzuk

  Bizkaia

  Patala indarretxea

  Barazarreko indarretxea

  Beste eraikin eta gune batzuk

  Gipuzkoa

  Urumeako indarretxeak

  Olateko indarretxea

  Beste eraikin eta gune batzuk

  ZURA ETA ALTZARIAK

  araBa

  Beste eraikin eta gune batzuk

  Bizkaia

  Beste eraikin eta gune batzuk

  Gipuzkoa

  ZIAKO

  Fagor Mueble

  Beste eraikin eta gune batzuk

  MEATZARITZA ETA BESTE BALIABIDE GEOLOGIKO BATZUK

  araBa

  Gesaltza Aanako gatz-harana

 • 683

  ............. 437 .............

  ............. 442 .............

  ............. 447 .............

  ............. 452 .............

  ............. 458 .............

  ............. 464 .............

  ............. 469 .............

  ............. 486 .............

  ............. 492 .............

  ............. 498 .............

  ............. 304 .............

  ............. 510 .............

  ............. 517 .............

  ............. 519 .............

  ............. 524 .............

  ............. 229 .............

  ............. 534 .............

  ............. 544 .............

  ............. 549 .............

  ............. 555 .............

  ............. 561 .............

  ............. 567 .............

  ............. 577 .............

  ............. 579 .............

  ............. 584 .............

  ............. 588 .............

  ............. 594 .............

  ............. 600 .............

  ............. 606 .............

  ............. 611 .............

  ............. 618 .............

  ............. 623 .............

  ............. 629 .............

  ............. 635 .............

  ............. 639 .............

  Otros elementos

  Bizkaia

  Corta de Bodovalle

  Cargadero de Orconera

  Dolomitas del Norte

  Coto minero de Pobea-Kobaron

  La Arboleda

  Otros elementos

  Gipuzkoa

  Coto minero de Irugurutzeta

  Coto minero de Mutiloa

  Cargadero de Malla Arria

  Coto minero de Aizpea

  Otros elementos

  NAVAL Y SERVICIOS PORTUARIOS

  Bizkaia

  Astilleros Euskalduna

  Astilleros del ro Lea

  La Naval. Dique n 1

  Otros elementos

  Gipuzkoa

  Cofrada de pescadores Elcano

  Astilleros Luzuriaga

  Draga Jaizkibel Edificios administrativos del puerto de Pasaia

  Otros elementos

  OBRA PBLICA

  lava

  Embalses del Zadorra

  Bizkaia

  Altos Hornos de Vizcaya. Presa del pantano viejo de AHV

  Faro Matxitxako

  Puentes de Deusto y del Ayuntamiento

  Puente del Udondo

  Pasarela giratoria Alfonso XIII

  Muelle de hierro o de Churruca

  Puente Vizcaya

  Otros elementos

  Gipuzkoa

  Puente Mara Cristina

  Faro de La Plata

  Otros elementos

  Beste eraikin eta gune batzuk

  Bizkaia

  Bodovalleko ebakitzea

  Orconerako kargategia

  Dolomitas del Norte

  Pobea-Kobarongo meategia

  Zugaztieta

  Beste eraikin eta gune batzuk

  Gipuzkoa

  Irugurutzetako meategiak

  Mutiloako meategiak

  Malla Arriko kargategia

  Aizpeako meategiak

  Beste eraikin eta gune batzuk

  ONTZIGINTZA ETA PORTU-ZERBITZUAK

  Bizkaia

  Euskalduna ontziolak

  Lea ibaiko ontziolak

  La Naval. Lehenengo dikea

  Beste eraikin eta gune batzuk

  Gipuzkoa

  Elkano arrantzale-kofradia

  Astilleros Luzuriaga

  Jaizkibel draga Pasaiako portuko administrazio-eraikinak

  Beste eraikin eta gune batzuk

  HERRI-LANAK

  araBa

  Zadorrako urtegiak

  Bizkaia

  Altos Hornos de Vizcaya. Urtegi zaharreko AHVren presa

  Matxitxakoko itsasargiak

  Deustuko eta Udaletxeko zubiak

  Udondo ibaiaren zubia

  Alfonso XIII.a zaldain birakaria

  Burdinazko kaia edo Churrucaren kaia

  Vizcaya zubia

  Beste eraikin eta gune batzuk

  Gipuzkoa

  Mara Cristina zubia

  Platako itsasargia

  Beste eraikin eta gune batzuk

 • 684

  PAPEL Y ARTES GRFICAS

  Bizkaia

  Otros Elementos

  Gipuzkoa

  Molino de papel Azpikoetxea. Fbrica de papel Patricio Elorza

  Papelera del Araxes

  Otros elementos

  PAPERA ETA ARTE GRAFIKOAK

  Bizkaia

  Beste eraikin eta gune batzuk

  Gipuzkoa

  Azpikoetxea paper-errota. Patricio Elorza paper-fabrika

  Papelera del Araxes

  Beste eraikin eta gune batzuk

  ............. 687 .............

  ............. 689 .............

  ............. 695 .............

  ............. 697 .............

  ............. 699 .............

  ............. 704 .............

  ............. 708 .............

  ............. 715 .............

  ............. 719 .............

  ............. 721 .............

  ............. 726 .............

  ............. 729 .............

  ............. 732 .............

  ............. 737 .............

  ............. 743 .............

  ............. 748 .............

  ............. 753 .............

  ............. 759 .............

  ............. 779 .............

  ............. 784 .............

  ............. 789 .............

  ............. 795 .............

  ............. 800 .............

  ............. 805 .............

  ............. 810 .............

  VOLUMEN 2

  POLGONOS INDUSTRIALES

  lava

  Polgonos industriales de Vitoria-Gasteiz

  QUMICO

  lava

  Otros elementos

  Bizkaia

  Fesa-Ercros Fbrica espaola de productos qumicos y farmacuticos (FAES)

  Otros elementos

  Gipuzkoa

  Otros elementos

  SERVICIOS PBLICOS

  lava

  Depsito de aguas

  Gasolinera Goya

  Otros elementos

  Bizkaia

  Matadero de Barakaldo

  Alhndiga municipal de Bilbao

  Estacin bombeadora de Elorrieta

  Mercado de La Ribera

  Nueva alhndiga de Gaztelondo

  Otros elementos

  Gipuzkoa

  Mercado de Beasain

  Matadero de Errenteria

  Gasolinera de Ihurre

  Mercado de Ordizia

  Plaza de la verdura

  El Tinglado

  Otros elementos

  2. LIBURUKIA

  INDUSTRIALDEAK

  araBa

  Gasteizko industrialdeak

  INDUSTRIA KIMIKOA

  araBa

  Beste eraikin eta gune batzuk

  Bizkaia

  Fesa-Ercros Fbrica espaola de productos qumicos y farmacuticos (FAES)

  Beste eraikin eta gune batzuk

  Gipuzkoa

  Beste eraikin eta gune batzuk

  ZERBITZU PUBLIKOAK

  araBa

  Ur-depositua

  Goya gasolindegia

  Beste eraikin eta gune batzuk

  Bizkaia

  Barakaldoko hiltegia

  Bilboko udal alondegia

  Elorrietako ponpatze-estazioa

  Erriberako merkatua

  Gaztelondoko alondegi berria

  Beste eraikin eta gune batzuk

  Gipuzkoa

  Beasaingo azoka

  Errenteriako hiltegia

  Ihurreko gasolindegia

  Ordiziako azoka

  Berdura plaza

  Zerkausia

  Beste eraikin eta gune batzuk

  ............. 651 .............

  ............. 653 .............

  ............. 655 .............

  ............. 659 .............

  ............. 664 .............

 • 685

  ............. 821 .............

  ............. 823 .............

  ............. 827 .............

  ............. 831 .............

  ............. 836 .............

  ............. 840 .............

  ............. 852 .............

  ............. 857 .............

  ............. 863 .............

  ............. 868 .............

  ............. 873 .............

  ............. 878 .............

  ............. 883 .............

  ............. 890 .............

  ............. 896 .............

  ............. 900 .............

  ............. 910 .............

  ............. 916 .............

  ............. 921 .............

  ............. 928 .............

  ............. 933 .............

  ............. 940 .............

  ............. 945 .............

  ............. 950 .............

  ............. 954 .............

  ............. 960 .............

  ............. 965 .............

  ............. 970 .............

  ............. 1005 .............

  ............. 1007 .............

  ............. 1013 .............

  ............. 1018 .............

  ............. 1024 .............

  ............. 1025 .............

  ............. 1030 .............

  ............. 1036 .............

  SIDEROMETALURGIA Y BIENES DE EQUIPO

  lava

  Dmaso Arberas y Cia.

  Taller de Arana-Abreu

  San Pedro de Araya. Ajuria y Urigoitia

  JEZ Sistemas Ferroviarios

  Otros elementos

  Bizkaia

  Altos Hornos de Vizcaya. Central Ilgner

  PROFUSA. Batera de coque

  La Basconia

  Talleres de Zorroza

  Talleres de Guernica Electrotcnica Arteche Hermanos S.A. (EAHSA)

  Altos Hornos de Vizcaya. Horno Alto

  Babcock & Wilcox

  General Elctrica Espaola

  Otros elementos

  Gipuzkoa

  Laborde Hermanos

  S.A. Placencia de las Armas (SAPA)

  ELMA / GELMA

  FAGOR Arrasate Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (CAF) Labegaraieta / Altos Hornos de Bergara (UCEM)

  Alfa Microfusin

  Industrias Pampo

  Patricio Echeverria

  S.A. Placencia de las Armas

  SACEM

  Otros elementos

  TEXTIL Y CUERO

  Bizkaia

  Boinas La Encartada

  Edificio Muoz Mendizabal El Tigre

  Tenera Vascongada

  Otros elementos

  Gipuzkoa

  Fabrica de San Francisco

  Manufacturas Olaran

  Otros elementos

  SIDEROMETALURGIA ETA EKIPAMENDU-ONDASUNAK

  araBa

  Dmaso Arberas y Cia.

  Arana-Abreu tailerra

  San Pedro de Araya. Ajuria y Urigoitia

  JEZ Sistemas Ferroviarios

  Beste eraikin eta gune batzuk

  Bizkaia

  Altos Hornos de Vizcaya. Ilgner zentrala

  PROFUSA. Koke-bateria

  La Basconia

  Talleres de Zorroza

  Talleres de Guernica Electrotcnica Arteche Hermanos S.A. (EAHSA)

  Altos Hornos de Vizcaya. Labe Garaia

  Babcock & Wilcox

  General Elctrica Espaola

  Beste eraikin eta gune batzuk

  Gipuzkoa

  Laborde Hermanos

  S.A. Placencia de las Armas (SAPA)

  ELMA / GELMA

  FAGOR Arrasate Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (CAF) Labegaraieta / Altos Hornos de Bergara (UCEM)

  Alfa Microfusin

  Industrias Pampo

  Patricio Echeverria

  S.A. Placencia de las Armas

  SACEM

  Beste eraikin eta gune batzuk

  EHUNGINTZA ETA LARRUGINTZA

  Bizkaia

  Boinas La Encartada

  Muoz Mendizbal Tigrea eraikina

  Tenera Vascongada

  Beste eraikin eta gune batzuk

  Gipuzkoa

  San Francisco fabrika

  Manufacturas Olaran

  Beste eraikin eta gune batzuk

 • 686

  ............. 1039 .............

  ............. 1041 .............

  ............. 1046 .............

  ............. 1050 .............

  ............. 1054 .............

  ............. 1059 .............

  ............. 1067 .............

  ............. 1073 .............

  ............. 1079 .............

  ............. 1084 .............

  ............. 1111 .............

  ............. 1117 .............

  ............. 1122 .............

  ............. 1128 .............

  ............. 1132 .............

  ............. 1165 .............

  ............. 1167 .............

  ............. 1173 .............

  ............. 1179 .............

  ............. 1182 .............

  ............. 1228 ............

  ............. 1233 ............

  ............. 1238 .............

  ............. 1244 ............

  ............. 1249 .............

  ............. 1257 .............

  ............. 1273 .............

  ............. 1321 .............

  TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

  lava

  Estacin de Maestu. Ferrocarril Anglo-Vasco-Navarro Estacin de Llodio. Ferrocarril de Tudela a Bilbao

  Torre de telgrafo ptico Estacin de Vitoria-Gasteiz. Compaa de los caminos de hierro del Norte de Espaa

  Otros elementos

  Bizkaia

  Estacin de Abando

  Estacin de la Concordia

  Funicular de La Reineta

  Otros elementos

  Gipuzkoa

  Estacin de Azpeitia. Ferrocarril del Urola Estacin de Donostia-San Sebastin. Compaa de los caminos de hierro del Norte de Espaa

  Funicular del Monte Igeldo Ingeniera del ferrocarril de Madrid a Irun en Gipuzkoa

  Otros elementos

  VIVIENDA

  Bizkaia

  Cooperativa La Felicidad Colonia de explosivos Ro Tinto. La Dinamita

  Casa de corredores La Galana

  Otros elementos

  Gipuzkoa

  Casas Baratas. Barrio San Martn

  Casas Baratas de Lapitze y Anaka

  Barrio de San Ignacio

  Colonia de la Fandera de Iraeta

  Otros elementos

  4. BIBLIOGRAFRA

  5. CATLOGO DE ELEMENTOS

  6. NDICE TOPONMICO

  GARRAIOAK ETA KOMUNIKAZIOAK

  araBa

  Maestuko geltokia. Anglo-Vasco-Navarro trenbidea Laudioko geltokia. Tutera-Bilbo trenbidea

  Telegrafo optikoaren dorrea Gasteizko geltokia. Compaa de los caminos de hierro del Norte de Espaa

  Beste eraikin eta gune batzuk

  Bizkaia

  Abandoko geltokia

  Konkordia geltokia

  Larreinetako funikularra

  Beste eraikin eta gune batzuk

  Gipuzkoa

  Azpeitiako geltokia. Urolako trenbidea Donostiako geltokia. Compaa de los caminos de hierro del Norte de Espaa

  Igeldo Mendiko funikularra Madril-Irun trenbidearen ingeniaritza Gipuzkoan

  Beste eraikin eta gune batzuk

  ETXEBIZITZAK

  Bizkaia

  Cooperativa La Felicidad Explosivos Ro Tinto lantegiaren kolonia. La Dinamita

  La Galana korridore-etxea

  Beste eraikin eta gune batzuk

  Gipuzkoa

  Azkoitiko etxe merkeak

  Lapitzeko eta Anakako etxe merkeak

  San Inazio auzoa

  Iraetako Fanderiako kolonia

  Beste eraikin eta gune batzuk

  4. BIBLIOGRAFRIA

  5. ERAIKIN ETA GUNEEN KATALOGOA

  6. TOPONIMOEN AURKIBIDEA

 • INDUSTRIALDEAKPOLGONOS INDUSTRIALES

  lava

  Polgonos industriales de Vitoria-Gasteiz

  araba

  Gasteizko industrialdeak

  Jundizko industrialdearen ikuspegia. Langraiz Oka. 1988ko urria. (ATHA-DIP-7361)

  Vista general del polgono industrial de Jundiz, Nanclares de la Oca, octubre de 1988. (ATHA-DIP-7361)

 • 689

  1957.urteko planoa, Gasteizko industrialtzak erakusten dituena (ATHA-Schommer-23259).

  Plano de 1957 con emplazamientos de las zonasindustriales de Vitoria-Gasteiz (ATHA-Schommer-23259).

  xx. mendeko 30eko hamarkadan Gasteizek bazuen tailer txiki eta ertainen tradizio bat, eta tailer horietako langileek maila oneko lanbide prestakuntza zuten. Metalgintzaren arloko lantegirik nagusienak Armentia y Corres, Sierras Alavesas, eta, batez ere, Ajuria SA eta Aranzabal SA ziren, azken bi horiek xx. mende ha-sieratik lanean ziharduten nekazaritzako lanabesen bi ekoizle handi. Eta horiez gain, ezin dugu ahaztu Heraclio Fournier historikoa, arte grafikoen arloan erre-ferentziazko enpresa. Gerra Zibilaren garaian Gasteizko ekoizpen sektorea erraz egokitu ahal izan zen, haren ezaugarriei esker, gerraren beharretara. Gerra irabazi ondoren, Gasteizko botere enpresarial nagusiak eta bertako erakunde politiko zein ekonomikoak industria garatzen has zedin beharrezko neurriak kudeatzen hasi ziren, eta industriak etengabe goraka egin zuen 40ko hamarkadan.

  Garai hartan Gipuzkoa eta Bizkaiko enpresak zabaltzen eta fisikoki gainezka egiten ari ziren, diktaduraren politika autarkikoen testuinguru zailean. Hango en-presariek Arabako hiriburuan aurkitu zituzten beren lantegiak eta tailerrak za-baltzeko baldintza egokiak. Arabako Foru Aldundiak bertan enpresak ezartzeko

  En la dcada de los aos treinta del siglo xx Vitoria-Gasteiz contaba con una tradicin de pequeos y medianos talleres cuyos trabajadores disfrutaban de una destacada cualificacin profesional. Las principales factoras del ramo de la metalurgia eran Armentia y Corres, Sierras Alavesas y sobre todo, Ajuria S.A. y Aranzabal S.A., dos potentes productoras de utillaje agrcola en activo desde principios del siglo xx, sin olvidar la histrica Heraclio Fournier empresa refe-rente en el sector de las artes grficas. Las caractersticas del sector productivo de la ciudad hicieron que pudiera adaptarse fcilmente a las necesidades blicas durante la Guerra Civil. Vencedora en la guerra, los principales intereses empre-sariales de la ciudad y las instituciones locales tanto polticas como econmicas iniciaron la gestin de las medidas necesarias para el despegue industrial, experi-mentando un crecimiento mantenido durante la dcada de los aos cuarenta.

  Por aquel entonces las empresas de Gipuzkoa y Bizkaia vivan un momento de expansin y saturacin fsica, en el difcil contexto de las polticas autrquicas de la dictadura. Su empresariado encontr en la capital alavesa las condiciones favorables donde poder ampliar sus factoras y talleres. Las exenciones fiscales al

  Mara Molinuevo Zaballa

  INDUSTRIALDEAK POLGONOS INDUSTRIALES

  GASTEIZKO INDUSTRIALDEAK

  POLGONOS INDUSTRIALES DE VITORIA-GASTEIZ

  Araba lava

  Vitoria-Gasteiz

 • 690

  establecimiento de empresas por parte de la DiputacinForal de lava, en vigor desde 1947, se sumaron a las con-diciones favorables de la estratgica ubicacin geogrficade la ciudad y de la existencia de una potencial mano de obra cualificada. As las cosas se fueron estableciendo po-tentes industrias venidas desde Gipuzkoa y Bizkaia, como hemos dicho anteriormente y en menor medida desde Barcelona o Madrid. Principalmente fueron empresas de nueva creacin pero tambin se dieron importantes tras-lados. Todava en estos primeros momentos y sin la plani-ficacin adecuada, la industria se ubic en la periferia. El primer ejemplo de traslado completo fue el de la empresa Bicicletas Iriondo S.A (CIL) procedente de Eibar que se instal al sureste, en el barrio San Cristbal. Cerca de all comenzaron su actividad en la capital alavesa Ignacio Em-paranza de Oati y Juan Arregui. Con la recientemente desaparecida Esmaltaciones San Ignacio, en 1951, dieron el paso al barrio de Olarizu que se complet con otras empresas como la metalrgica Sarralde o Beistegui Her-manos fabricante de las conocidas bicicletas BH. El propio Juan Arregi impulso al norte de la ciudad, la potente side-rometalrgica Forjas Alavesas.

  Con un carcter distinto, en 1954 se inicia la fabrica-cin de furgonetas con licencia alemana DKW, a partir de la originaria IMOSA S.A. originaria de Barcelona. Se ubic en unos buenos terrenos en la zona oeste, junto a la planta de la Azucarera Alavesa. Con este caldo de cultivo el ayun-tamiento inici una poltica decisiva orientada al desarrollo industrial de Vitoria-Gasteiz. El arquitecto Miguel Apraiz desarroll un proyecto de alineaciones que estuvo listo ya en 1954. En 1956 se aprob una mocin de la alcalda por la que se crea una comisin encargada de confeccionar

  1947tik aurrera indarrean zituen zerga salbuespenez gain, baziren horretarako beste baldintza onuragarri batzuk ere:batetik, hiriaren kokapen geografiko estrategikoa, eta bes-tetik, ondo prestatutako eskulana izateko aukera. Horren-bestez, bertan kokatzen joan ziren, lehen esan bezala, Gi-puzkoatik eta Bizkaitik etorritako industria handiak, baina baita, neurri txikiagoan bada ere, Bartzelonatik eta Madril-dik etorritakoak ere. Batez ere enpresa berriak izan ziren, baina lekuz aldatu ziren enpresa garrantzitsuak ere egon zi-ren tartean. Lehen une haietan, eta artean behar bezalako plangintzarik ez zenez, hiriaren kanpoaldean kokatu zen industria. Erabat lekualdatu zen lehen enpresa Bicicletas Iriondo SA (CIL) izan zen, Eibartik iritsia, eta hiriaren hego-ekialdean kokatu zen, San Kristobal auzoan. Handik gertu ekin zioten Arabako hiriburuko beren jarduerari Ignacio Emparanza oatiarrak eta Juan Arreguik. Enpresari horiek 1951n Esmaltaciones San Ignacio SA sortu zutelarik, gaur desagertuta dagoen enpresa horren eraginez sortu zen Olarizu auzoa, ondoren beste enpresa batzuekin osatuko zena, hala nola metalgintza arloko Sarralde enpresarekin eta Beistegui Hermanos bizikleta ekoizlearekin, azken hau BH bizikleta ezagunen fabrikatzailea. Juan Arreguik berak sustatu zuen, hiriaren iparraldean, Forjas Alavesas enpresa siderometalurgiko handia.

  Beste arlo batean, 1954an hasi zen alemaniar lizentzia-dun DKW furgoneten fabrikazioa, jatorriz Bartzelonakoa zen IMOSA SA enpresatik abiatuta. Mendebaldeko lursail egoki batzuetan kokatu zen, Azucarera Alavesa fabrikaren ondoan. Testuinguru honetan, hiriaren garapen industrialera bideraturiko politika erabakigarria egiten hasi zen Gasteizko Udala. Miguel Apraiz arkitektoak lerrokadura proiektu bat garatu zuen, 1954an jada prest zegoena. Ondoren, 1956an onartu zen alkatetzaren mozio baten bitartez, batzorde bat eratu zen hiriaren kanpoaldean industri gune bat edo

  Gamarra-Betoo industrialdea. (AMVG.AYU. Annimo. 1973ko ekainak 6)Polgono industrial de Gamarra-Betoo. (AMVG.AYU. Annimo. 6 de junio1973)

 • 691

  un plan de creacin de una o varias zonas industriales en la periferia de la ciudad con todos los servicios pblicos necesarios. Reflejo del incremento de la actividad industrial fueron las 133 sociedades creadas entre 1950 y 1957. La idea principal que movi al ayuntamiento fue hacerse con terrenos adecuados para una vez urbanizados y dotados de los servicios pblicos necesarios traspasarlos a los em-presarios a precios que cubriesen los gastos ocasionados a la hacienda municipal.

  Polgono IndustrIal de gamarra-betoo

  En 1957 con la ejecucin de este polgono, Vitoria- Gasteiz se convirti en un punto de referencia industrial a nivel estatal. Localizado al norte de la ciudad se convirti en polo de desarrollo mucho antes de que se aplicasen laspolticas generales de desarrollo industrial. La zona al no-roeste de la ciudad fue la elegida, bien comunicada con el casco urbano por carretera y ferrocarril, dotada de agua y sobre todo con terrenos comunales relativamente abun-dantes. Ante la posibilidad de que la marca Citron se ins-talar en Vitoria-Gasteiz el ayuntamiento hizo lo posible para facilitar la operacin para lo que compr los terrenos necesarios que propiciasen su llegada. La empresa final-mente se ubic en Vigo, pero paralelamente otras empre-sas se dirigieron al ayuntamiento para implantarse all. Los terrenos en manos del ayuntamiento componan una am-plia zona de suelo industrial bien comunicada, con dos ros

  batzuk beharrezko zerbitzu publiko guztiekin sortzeko plana egiteaz arduratu behar zena. Industri jarduera handi-tzen ari zen: horren lekuko, 1950 eta 1957 urteen artean 133 sozietate sortu izana. Honako hau izan zen Udalaren ekimena bultzatu zuen ideia nagusia: lursail egokiak erosi, eta behin urbanizatu eta beharrezko zerbitzu publikoak ja-rri ondoren, enpresariei saldu, udal ogasunari eragindako gastuak ordaintzeko adinako prezioetan.

  gamarra-betoo IndustrIaldea

  Gasteiz estatu mailako industriaren erreferentzia gune bihurtu zen 1957an, industri poligono hau eraiki zenean. Hiriaren iparraldean dago kokatuta, eta industria garatze-ko politika orokorrak ezartzen hasi baino askoz lehenago bihurtu zen garapen ardatz. Hiriaren ipar-mendebaldean dagoen eremua aukeratu zuten, errepidez nahiz trenez hi-rigunearekin ondo komunikatuta eta urez ondo hornituta zegoelako, eta, batez ere, inguru hartan herri lurrak ugari samarrak zirelako. Citron enpresa Gasteizen kokatzeko aukera zegoenez, Udalak ahal izan zuen guztia egin zuen hori errazteko, eta enpresa etor zedin ahalbidetzen saia-tu zen hark beharko zituen lursailak erosiz. Enpresa Vigon kokatu zen azkenik, baina, aldi berean, enpresek Udalera jo zuten leku horretan kokatzea eskatuz. Udalaren esku zeuden lursailek ondo komunikaturiko lurzoru industrial zabala osatzen zuten, emari handiko bi ibai zituzten alboan,

  Gamarra-Betoo industrialdea. (AMVG.ARQ. 037-35(2). Arqu. 1963ko otsaila)Polgono industrial de Gamarra-Betoo. (AMVG.ARQ. 037-35(2). Arqu. Febrero1963)

 • 692

  cuadalosos junto a ella, el Zadorra y el Santo Toms, su-ficientemente alejada del centro urbano. Rpidamente ocupada la ampliacin de la primera zona industrial fue in-mediata. En 1959 se aprob el Plan General para propiciar su ampliacin hacia el pueblo de Arriaga, configurando el nuevo polgono de Gamara- Arriaga. Los beneficios fueron tales que incluso se cre una extensa zona ldica de 10 hectreas sobre terrenos, en principio, destinados a uso industrial.

  En este polgono encontramos algunas de las grandes empresas de la ciudad como Michelin, Cegasa, Sidenor, etc y tambin algunos de los ejemplos ms importantes de arquitectura industrial como son ECN o Miguel Carrera. El sector de la forja y la mquina-herramienta sostuvieron el peso principal del crecimiento. Posteriormente se fueron agregando a Gamarra-Betoo nuevos polgonos adyacen-tes, como Larragana o el polgono de la pequea industria de Betoo.

  En los aos sesenta llegaron las empresas del sector del metal como Zayer S.A. o URSSA. Otras empresas con-tinuaban creciendo como IMOSA, Forjas, Esmaltaciones junto con la actividad de clsicas familias de empresarios locales como los Lascaray o los Knorr Elorza con la empre-sa KAS, por poner un ejemplo. Finalmente en 1966 inicia la produccin SAFEN Michelin. Fue la primera multinacional que se instalaba como tal en Vitoria, aunque quiz puedaser considerada como una llegada ms de las procedentes de la vecina Gipuzkoa, pues all en Lasarte estaba instalada

  Zadorra eta San Tomas, eta gainera, hirigunetik behar be-zain urrun zeuden. Oso azkar bete zen lekua, eta berehala handitu behar izan zen lehen industrialde hura. Horrela, 1959an onartu zen industri gunea Arriaga herrirantz za-baltzeko Plan Nagusia, Gamarra-Arriaga industrialde berria osatuz. Etekinak oso handiak izan ziren: horri esker, 10 hek-tareako gune ludiko zabala ere eratu zen hasiera batean industriarako ziren lursailetan.

  Industrialde horretan ditugu hiriko enpresa handieta-ko batzuk: adibidez, Michelin, Cegasa, Sidenor, etab. Bertan daude arkitektura industrialeko adibiderik aipagarrieneta-ko batzuk ere: ECN edo Miguel Carrera, esate baterako. Forjaren eta makina erremintaren sektoreak izan ziren haz-kundearen erantzule nagusiak. Geroago, industrialde gehia-go sortu ziren Gamarra-Betooko guneari itsatsita, hala nola Larraganakoa edo Betooko industria txikiaren indus-trialdea.

  60ko hamarkadan metalgintzaren arloko enpresak iri-tsi ziren: adibidez, Zayer SA eta URSSA. Beste enpresa ba-tzuek IMOSA, Forjas eta Esmaltaciones enpresek, esatebaterako hazten segitzen zuten, eta bertako betiko en-presari familien jarduerak ere aurrera jarraitzen zuen (Las-caray familia, adibidez, edo Knrr Elorza familia, KAS en-presarekin). Azkenik, 1966an SAFEN Michelin enpresak ekoizteari ekin zion. Multinazional gisa Gasteizen kokatuzen lehenengo enpresa izan zen, nahiz eta agian auzotik, Gipuzkoatik, etorri ziren enpresetako beste bat izan zela

  Uholdeak. Garmarra-Betoo industrialdea. (AMVG-LFM-254_7(6). S. Arina. 1960ko abenduak 30)

  Inundaciones. Zona industrial de Garmarra-Betoo. (AMVG-LFM-254_7(6). S. Arina. 30 diciembre 1960)

 • 693

  desde 1934. Tambin represent una diversificacin de la industria local hacia el sector qumico, hasta entonces vol-cada a la metalurgia.

  Polgono de alI gobeo

  Finalizada la parcelacin de la zona norte habindose llegado hasta el ro Zadorra y al lmite municipal, la im-parable demanda de suelo industrial motiv la bsqueda de nuevas ubicaciones para la creacin de ms polgonos industriales. Los terrenos comprendidos entre los pueblos de Ali y Gobeo prximos al ro Zadorra y a la factora IMOSA fueron los elegidos. Los primeros trmites para el establecimiento de este polgono se inician en 1965 y con-firman el perfeccionamiento del modelo seguido en una zona de cierta tradicin industrial debido a la existencia de dos grandes factoras: la primera es la Azucarera Alavesa instalada en el lugar desde principios de siglo y la segunda Mercedes Benz presente en la zona desde 1953.

  Superadas ya algunas dcadas los polgonos Betoo, Uritiasolo, o Ali-Gobeo han quedado integrados en el cas-co urbano de Vitoria-Gasteiz. En los ltimos aos han sur-gido nuevos espacios industriales ms alejados del casco urbano como Jundiz, o Miano comunicados con las prin-cipales vas de comunicacin. En concreto el polgono de Jundiz se encuentra en la zona oeste de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, y est rodeado por una zona rural, de tal manera que no se encuentra unido al casco urbano como le suce-de a los otros polgonos industriales de Vitoria-Gasteiz. Enel Plan General de 1963 ese polgono fue ya estudiado. Se

  ere esan dezakegun, han, Lasarten, 1934tik baitzegoen ko-katuta. Era berean, ordura arte metalgintzan murgilduta zegoen bertako industria arlo kimikorantz dibertsifikatzea ere ekarri zuen enpresa horrek.

  alI-gobeo IndustrIaldea

  Iparraldeko gunea partzelatzen amaitu zen, Zadorra ibaira eta udalerriko mugetara iritsita, eta, une horretan, lurzoru industrialaren eskariak etenik ez zuenez, kokapen berriak bilatu behar izan zituzten industrialde gehiago sor-tzeko. Zadorra ibaiaren eta IMOSA lantegiaren inguruan zeuden Ali eta Gobeo herrien arteko lursailak aukeratu zituzten. Industrialde hori ezartzeko lehenengo izapideak 1965ean hasi zituzten. Izapide horietan garbi ikusten da zenbat hobetu zen jarraitutako eredua nolabaiteko industri tradizioa zuen eremu honetan, bertan, izan ere, bi lantegi handi baitzeuden kokatuta: lehena Azucarera Alavesa, men-de hasieratik han zegoena, eta bigarrena Mercedes Benz, 1953tik bertan kokatua.

  Ordutik jada hamarkada batzuk igaro direlarik, Betoo,Uritiasolo eta Ali-Gobeo Gasteizko hirigunearekin bat egin-da geratu dira. Azken urteotan hirigunetik urrutiago dau-den eta komunikazio bide nagusiekin lotura duten industri gune berriak sortu dira: Jundiz eta Miano, esate baterako. Jundiz industrialdea hartzen badugu, adibidez, Gasteizko mendebaldean dago, landa ingurune baten erdian koka-tua eta, beraz, ez dago hiriguneari lotuta Gasteizko beste industrialdeak dauden bezala. 1963ko Plan Nagusian jada egin zuten industrialde horren azterketa. Industrializazioaselektiboa eta neurrizkoa izatea sustatu nahi zuten, hirigu-

  Ali-Gobeo industrialdea. (AMVG.AYU.VA-127. Annimo. 1973ko ekainak 6)Polgono industrial de Ali-Gobeo. (AMVG.AYU.VA-127. Annimo. 6 junio1973)

 • 694

  quiso impulsar una industrializacin selectiva y ponderada, favoreciendo el traslado de empresas y fbricas ubicadas en el casco urbano, tomando como modelo el Polgono de Ali Gobeo. Su ejecucin fue posterior, data de 1975, aunque de aquella poca solo pervive la empresa Vinilika. Las dems construcciones e instalaciones son posteriores al ao 1982.

  Estos polgonos industriales han generado un espacio diferenciado y especifico en la ciudad de Vitoria-Gasteiz antes de que se generalizaran a partir de los aos 80 la creacin de los llamados industrialdeak dentro de los pro-gramas para la promocin y gestin de suelo industrial tras la crisis de los aos 80, cuando comenz la reconversin de la industria en el Pas Vasco. La ciudad represent un nuevo modelo de industrializacin, la llamada tercera va. Un recorrido por estas reas nos muestra un urbanismo especfico en las dcadas 50-70 y evidentemente de una arquitectura industrial, en la que sus naves y edificios (en ocasiones seriados, otras con voluntad de estilo) nos ha-blan de una poca y de una manera concreta en la que la industria se inserta en el tejido urbano.

  BIBLIOGRAFA

  Gonzalez de lanGarica MendizaBal, a., 2007, arriola p. M., 1985, 219- 232.

  nean zeuden enpresak eta lantegiak lekuz aldatzea erraztuz, Ali-Gobeo industrialdea eredu gisa hartuta. Plan hori geroa-go gauzatu zen, 1975ean, nahiz eta garai hartatik egun Vi-nilika enpresak bakarrik dirauen. Gainerako eraikuntza eta instalazioak 1982az geroztikoak dira.

  Industri poligono horiek gune desberdindua eta berei-zia sortua zuten Gasteizen, beraz, Euskadin 80ko hamarka-datik aurrera urte haietako krisiaren ondoren euskal in-dustriaren birmoldaketari ekin zitzaionean industrialdeak deritzen guneen eredua hedatzen hasi aurretik lurzoru in-dustriala sustatu eta kudeatzeko programen barruan. Hiria industrializazio eredu berri baten hirugarren bidea deri-tzonaren ordezkari bihurtu zen. Gune horietan zehar ibil-bide bat egiten badugu, 50-70eko hamarkadei dagokien hirigintza berezia ikus dezakegu, eta jakina, baita arkitektura industrial jakin bat ere. Horko industri nabe eta eraikinak, batzuetan seriean eraikiak eta beste batzuetan estilo bat erakusteko asmoz eginak, garai bati eta industria hirian txertatzeko modu jakin bati buruz mintzo zaizkigu.

  BIBLIOGRAFIA

  Gonzalez de lanGarica MendizaBal, a., 2007, arriola p. M., 1985, 219- 232.

 • INDUSTRIA KIMIKOAQUMICO

  lava

  Otros elementos

  bIzkaIa

  Fesa-Ercros Fbrica espaola de productos qumicos y farmacuticos (FAES)

  Otros elementos

  gIPuzkoa

  Otros elementos

  araba

  Beste eraikin eta gune batzuk

  bIzkaIa

  Fesa-Ercros Fbrica espaola de productos qumicos y farmacuticos (FAES) Beste eraikin eta gune batzuk

  gIPuzkoa

  Beste eraikin eta gune batzuk

  (Bizkaiko Artxibo Forala)(Archivo Foral de Bizkaia)

 • 697

  GEQUISA

  INDUSTRIA KIMIKOA QUMICO

  Araba lava

  Lantarn

  Gequisa se crea en 1948 con capital del Banco Bilbao, Banco Vizcaya, Altos Hornos, Sefanitro, Nicas y Unquinesa. En el ao 1970 la titularidad de la empresa se la reparten al 50% el Banco Bilbao y el Banco Vizcaya. En 1994 pas ntegramente a Repsol Qumica. El complejo fabril de Ge-neral Qumica S.A. se encuentra ubicado en el municipio de Lantarn, a orillas del ro Ebro y junto a un nudo es-tratgico de comunicaciones formado por las autopistas Bilbao-Zaragoza-Barcelona, Bilbao-Burgos-Madrid, y el co-rredor ferroviario de Miranda de Ebro. Ocupa una exten-sin total de 42 hectreas de las cuales 14 estn ocupadas por las instalaciones industriales. La planta organizada con un urbanismo que atiende a sus necesidades se divide en reas productivas: acelerantes, colorantes, fitosanitarios, ins-talaciones auxiliares y nuevas ampliaciones. Todo ello con-forma un gran complejo industrial, donde destacan algu-nos elementos singulares, como las oficinas generales, el edificio de servicios sociales, el edificio de depuracin de aguas de colorantes, la subestacin elctrica, la planta de tratamiento de aguas y el edificio de fabricacin de inter-medios. En ellos se aprecia el uso depurado de materiales como el hormign y ladrillo visto y el juego de los vanos de eje horizontal. El dominio del eje vertical se reserva para las zonas de escaleras y comunicacin. Todos ellos son edificios funcionales de lneas sencillas, sin elementos decorativos.

  Gequisa 1948an sortu zen, hainbat enpresaren kapi-talarekin: Banco Bilbao, Banco Vizcaya, Altos Hornos, Se-fanitro, Nicas eta Unquinesa. 1970ean, Banco Bilbaok eta Banco Vizcayak % 50ean hartu zuten enpresaren titulari-tatea. 1994an, Repsol Qumica-ren esku geratu zen era-bat. General Qumica SA lantegi-multzoa Lantarn uda-lerrian dago, Ebro ibaiaren ertzean. Komunikazio-lotune estrategiko bat du ondoan: Bilbo-Zaragoza-Bartzelona eta Bilbo-Burgos-Madril autobideak eta Miranda Ebroko trenbide-korridorea, alegia. 42 hektareako eremua hartzen du, eta industria-instalazioek haietako 14 hartzen dituzte. Lantegia bere beharretara egokitutako diseinuaren arabe-ra antolatuta dago, ekoizpen-eremuetan banatuta: azelera-tzaileak, koloratzaileak, fitosanitarioak, instalazio osagarriak eta hedapen berriak. Industriagune handia osatzen dute elkarrekin, eta bertan elementu berezi batzuk nabarmen-tzen dira, hala nola bulego orokorrak, gizarte-zerbitzuetako eraikina, koloratzaileen urak arazteko eraikina, azpiestazio elektrikoa, urak tratatzeko planta, eta bitarteko produktuak fabrikatzeko eraikina. Bertan, modu landuan erabilita dau-de hormigoia eta bistako adreilua, eta ardatz horizonta-leko baoen jokoa. Eskaileretan eta komunikazio-guneetan, berriz, ardatz bertikala da nagusi. Erakin funtzionalak dira guztiak, linea xumekoak eta elementu apaingarririk gabeak.

 • 698

  NUBIOLA PIGMENTOS

  Araba lava

  Laudio Llodio

  En el barrio de Areta de Llodio, delimitada por la ca-rretera, el ro Nervin y las vas del ferrocarril se erige Nu-biola Pigmentos, empresa familiar fundada en 1914 y espe-cializada en la produccin de pigmentos inorgnicos, cuyo desarrollo empresarial se inici con el conocido pigmento Azul Ultramar. Los edificios ms antiguos que se conservan en la actualidad datan del ao 1933. Desde entonces ha ido creciendo a lo largo de los aos, hasta conformar su actual aspecto. La nave ms antigua corresponde al pabelln de los hornos. Es una nave de planta rectangular, de una altura, dividida en dos crujas, cubierta cada una de ellas a dos aguas. La estructura del edificio en el proyecto original era de madera, aunque actualmente tiene estructura metlica y el cerramiento perimetral de sus muros es de mampos-tera en su fachada principal y ladrillo enlucido al interior y al exterior en el resto. La fachada principal del edificio est rematada con un frontn escalonado. En ella se abren dos tneles de carga en arco de medio punto recercados en sillar centralizados respecto a cada una de las crujas a las que dan acceso. En el centro del frontn encontramos una placa lisa de cemento que en su da alberg el nombre de la empresa y que hoy se encuentra vaca. Su interior alber-ga las bateras de hornos, conservndose los originales en la cruja izquierda.

  Laudioko Areta auzoan dago Nubiola Pigmentos en-presa familiarra; errepidearen, Nerbioi ibaiaren eta trenbi-dearen artean. 1914an sortu zuten enpresa, pigmentu in-organikoak egiteko. Itsasoz haraindiko urdina pigmentu ezagunarekin hasi zen enpresaren garatze-prozesua. Zutik dauden eraikin zaharrenak 1933koak dira. Harrezkero, ur-tetik urtera hazi egin da, gaur egungo itxura hartu arte. Naberik zaharrena labeen pabiloian dago. Oinplano an-geluzuzenekoa da, solairu batekoa, eta bi horma-artetan banatuta dago; haietako bakoitzak bi isurkiko estalkia du. Eraikinak jatorrizko proiektuan zurezko egitura zuen arren, metalezko egitura du gaur egun. Horma perimetralak ha-rrizkoak dira fatxada nagusian, eta adreilu luzitukoak bar-netik eta kanpotik gainerakoan. Eraikinaren fatxada nagusia frontoi mailakatu batean amaitzen da. Bertan, zamarako bi tunel daude, harlanduz inguratutako puntu-erdiko arkue-kin. Tunelak zentralizatuta daude haietara sartzeko horma-arteekiko. Frontoiaren erdian, zementuzko plaka liso bat dago: garai batean, enpresaren izena agertzen zuen, baina gaur egun hutsik dago. Barruan, labe-bateriak daude. Jato-rrizkoak ezkerreko horma-artean daude gordeta.

  INDUSTRIA KIMIKOA QUMICO

 • 699

  Barakaldoko Lutxana auzoan hainbat kimika-industria ipini zituzten xix. mende amaieran; ondorioz, bertako ingurune naturala eta nekazaritzako bizimodu tradi-zionala aldatzen joan ziren industria-proiekzio argiko gune bihurtu ahala. Auzoa itsasadarreko industria-portuaren ondoan dago; horrexegatik ipini zituzten ber-tan, hain zuzen ere, kimika-fabrika handiak eta meatze-trenen amaierako gelto-kiak. Industria horietako batzuentzat, siderurgia gertu egotea biziki garrantzitsua izan zen lehengaiz hornitu ahal izateko; horixe da Lglise y Ca enpresaren kasua (1912) ondoren Bilbana de Maderas y Alquitranes izena hartu zuena. Enpresa horrek galipotetik eratorritako produktuak egiten zituen. Lehengai hori Bizkaiko Labe Garaien koke-baterien harrikatza destilatuta sortzen zuten. Ondoren, Sefa-nitro fabrikak ere (1941) Bizkaiko Labe Garaien koke-baterien gasek sortutako deribatuak erabiliko zituen nitrogenodun produktuak lortzeko oinarri gisa (villar iBaez, 1994, 41). Sociedad General de Industria y Comercio enpresak, berriz, on-garri mineralak (superfosfatuak) ekoizten zituen, itsas trafikorako sarbide erraza eta dinamita-fabrikaziotik etorritako azido sulfurikoa erabilita. Inguruan meatze-trenbideak ezartzeak apenas izan zuen zerikusirik superfosfatoen sektorearen ga-rapenarekin; izan ere, Bizkaiko burdin meak sufre kopuru txikia zuen ondorioz,

  A finales del siglo xix empezaron a instalarse diversas industrias qumicas en el barrio baracalds de Lutxana, cuyo entorno natural y modo de vida rural tra-dicional fueron modificndose a medida que se transformaba en zona de clara proyeccin industrial. El emplazamiento del barrio, junto al puerto industrial de la ra, fue determinante y la razn fundamental por la que acab convirtindose en lugar de acogida de grandes plantas qumicas y de terminales de los ferrocarriles mineros. Para algunas de estas industrias fue incluso ms importante la cercana de la siderurgia para proveerse de materia prima, como es el caso de Lglise y Ca. (1912) posteriormente llamada Bilbana de Maderas y Alquitranes, que se dedicaba a la fabricacin de productos derivados del alquitrn, una materia prima procedente de la destilacin de la hulla de las bateras de coque de Altos Hornos de Vizcaya (AHV). Posteriormente, la propia fbrica de Sefanitro (1941) partir, para la obtencin de sus productos nitrogenados, de los derivados gene-rados por los gases de las bateras de coque de AHV (villar iBaez, 1994, 41). En el caso de la Sociedad General de Industria y Comercio, sta se dedicaba a la produccin de abonos minerales (superfosfatos) aprovechando el fcil acceso al trfico martimo y el cido sulfrico procedente de la fabricacin de la dinamita.

  Jos Eugenio Villar Ibez

  FESA-ERCROS

  Bizkaia

  Barakaldo

  Lutxana

  (Santi Yaniz)

  INDUSTRIA KIMIKOA QUMICO

 • 700

  El establecimiento cercano de los ferrocarriles mineros poco tuvo que ver con el desarrollo del sector de los superfosfatos, dado que el bajo contenido en azufre del mineral de hierro vizcano que lo converta en valiosa materia prima para la fabricacin de acero por el sistema Bessemer favoreca bien poco la produccin de cido sul-frico, reactivo fundamental de los superfosfatos.

  La Sociedad General de Industria y Comercio, con domicilio social en Bilbao, haba sido creada en 1903 por Pedro Chalbaud con la participacin, entre otras firmas, de la Sociedad Espaola de la Dinamita, que desde 1896 dispona ya de otra fbrica de abonos en Elorrieta (Bilbao) dedicada a elaborar productos qumicos y cido sulfri-co, que suministraba a la compaa inglesa Burt, Bolton & Haywood (Gonzlez Garca, 2004, 63). En 1933 se hizo el traspaso definitivo de Elorrieta a Barakaldo, dado que desde 1905 en unos terrenos de Lutxana adquiridos a la familia Ybarra, y aprovechando la cercana del Ferrocarril del Norte, la empresa haba construido una nueva fbri-ca junto a la desembocadura del Cadagua ms o menos enfrente de Elorrieta de la que inicialmente aprovechar el cido sulfrico para la produccin de abonos minerales y superfosfatos marca Geinco. En 1913 instal all su pro-pia planta de produccin de cido sulfrico. La puesta en funcionamiento ocasion graves problemas de deterioro ambiental, que fueron respondidos por los vecinos con protestas en la va pblica reclamando la desaparicin de la planta por temor a los gases hipontricos que desprenda.

  lehengai baliotsua zen altzairua Bessemer sistemaz egite-ko eta, horrenbestez, ez zen egokia azido sulfurikoa ekoiz-teko (superfosfatoen funtsezko erreaktiboa).

  Sociedad General de Industria y Comercio etxeak Bil-bon zuen egoitza soziala, eta Pedro Chalbaudek sortu zuen 1903an, Sociedad Espaola de la Dinamita elkarteak par-te hartuta, besteak beste. Bigarren enpresa horrek beste ongarri-fabrika bat zuen Elorrietan (Bilbo) 1896tik, eta bertan produktu kimikoak eta azido sulfurikoa egiten zi-tuzten. Produktu horiek Ingalaterrako Burt, Bolton & Hay-Hay-wood etxeari saltzen zizkioten (Gonzlez Garca, 2004, 63). 1933an Elorrietatik Barakaldora aldatu ziren behin betiko, 1905ean enpresak fabrika berria eraiki baitzuen Kadaguaren bokalearen ondoan, Ibarra sendiari erositako Lutxanako lurretan, Iparraldeko Trenbidea gertu zegoela baliatuta (Elorrietaren aurrean, gutxi gorabehera). Hasiera batean, enpresa horretako azido sulfurikoa aprobetxatuko du ongarri mineralak eta Geinco markako superfosfatoak ekoizteko. 1913an azido sulfurikoa ekoizteko fabrika pro-pioa ezarri zuen. Enpresaren jarduera hasteak arazo larriak eragin zituen ingurumenean; herritarrek, horiei erantzute-ko, hainbat protesta egin zituzten kalean eta fabrika ixtekoeskatu zuten, isurtzen zituen gas hiponitrikoen beldur. Ha-la eta guztiz ere, Udalak aipatutako instalazioari onespena

  Zertxei eusten dien txarrantxaren xehetasuna. (Santi Yaniz)Detalle del arriostramiento que soporta las cerchas. (Santi Yaniz)

  Jabaloi luzeak dituen zurezko pilareen ilara. (Santi Yaniz)Hilera de pilares de madera con pronunciados jabalcones. (Santi Yaniz)

 • 701

  El Ayuntamiento, no obstante, accedi a dar el visto bueno a dicha instalacin siempre y cuando fueran retenidos los gases y se procurase reducir al mnimo, en cantidad y tiem-po, la imprescindible fuga de los mismos.

  En 1927 la fbrica es absorbida por la Unin Espaola de Explosivos, que a su vez pasar en 1970 a integrarse en el grupo de Unin de Explosivos Ro Tinto S.A. y a ampliar la gama productiva con nuevos tipos de fertilizantes. A fi-nales de los aos ochenta entra en Fertilizantes Espaoles (FESA), del grupo ERCROS, razn social bajo la cual se cie-rra la fbrica de manera definitiva en 1992.

  Entre las instalaciones conservadas se hallan las naves de almacenamiento y maduracin de fosfatos. Estn consi-deradas, junto a las dos naves que an conserva la fbrica Cross en la ciudad de Valencia, como el ejemplo ms so-fisticado de estructura de madera cerchas y soportes de todo el Estado. Las naves se ubican junto al cauce del Cadagua y a un muelle propio donde atracaban los barcos con fosfatos provenientes del Sahara Occidental (Bucraa), Sina, Tampa La materia prima recin llegada se almace-naba en las crujas ms prximas al muelle, en espera de su tratamiento con cido sulfrico, mientras que el resto de su espacio interior se reservaba a la maduracin del producto resultante o superfosfatos.

  Originalmente el edificio ocupaba ms de 10.000 m2 y se hallaba dividido en diez naves-crujas, ocho de las cuales se construyeron entre 1909 y 1912 y las dos restantes en 1932. Las crujas, de 13,5 m de luz y 80 m de largo cada una, estn separadas por hileras de 16 pilares de madera de gran calidad (pinotea) y en perfecto estado de conserva-cin, que soportan complejas cerchas del mismo material mediante capiteles-zapata y llamativas tornapuntas. La vista interior parece un gran bosque de columnas de madera,

  Zertxen profila. (Fesa-Ercros Artxiboa)Perfil de las cerchas. (Archivo de Fesa-Ercros)

  eman zion, betiere gasak atxikitzen bazituzten eta horien ezinbesteko ihesa, kopuruan eta denboran, ahalik eta ge-hien murrizten saiatuz gero.

  Unin Espaola de Explosivos etxeak lantegia 1927an erosi zuen, eta 1970ean Unin de Explosivos Ro Tinto SAn sartu zen; hala, ekoizpen-sorta zabaltzeko ongarri berriak egiteari ekin zioten. Gerora, 80ko hamarkadaren amaieran, ERCROS taldeko Fertilizantes Espaoles (FESA) enpresan sartu zen. Izen horrekin, fabrika 1992an itxi zuten behin betiko.

  Gelditzen diren instalazioen artean, fosfatoak biltegira-tu eta heltzeko nabeak daude. Cross fabrikak Valentziandauzkan bi nabeekin batera, Estatu osoko zurezko egitura-ren zertxak eta euskarriak adibide sofistikatuena dela jo-tzen da. Nabe hauek Kadaguaren ibilguaren eta kai propio baten ondoan daude. Kai horretan, Mendebaldeko Saha-ratik (Bukraa), Sinaitik, Tanpatik, eta abarretatik etorritako fosfatodun itsasontziak porturatzen ziren. Lehengai ekarri berria gertuen zeuden hormarteetan biltegiratzen zuten, azido sulfurikoarekin tratatu bitartean, eta barruko gaine-rako espazioa lortutako produktua edo superfosfatoa hel-tzera zuzenduta zegoen.

  Jatorriz 10.000 m2 zituen eraikinak eta hamar hormarte-nabetan banatuta zegoen. Horietatik zortzi 1909 eta 1912 bitartean eraiki zituzten, eta gainerako biak 1932an. Hor-marteak (13,5 metro argi eta 80 metro luze bakoitza) kali-tate handiko zurezko 16 zutabe-ilarak banatuta daude; zura oso egoera onean dago, eta, zapata-kapitelen eta beso dei-garrien bitartez, material bereko zertxa konplexuei eusten diete. Barrualdeak zurezko zutabez betetako baso handi bat dirudi; oin zuzen eta exentuak ageri dira, besoekin eta txa-

 • 702

  pies derechos exentos con jabalcones y arriostramientos a modo de ramas. El espacio es sobrio, sin ornamentos; un vaco con el esqueleto estructural como protagonista. Se remata con una cubricin a dos aguas y linterna longitu-dinal continua sobre cerchas de madera. Cada cercha se compone de un doble tirante, pendoln, pares y vigas de cubierta. Cada tirante se realiza en dos piezas, emplen-dose uniones mediante ensamblajes en rayo con pernos y tres pletinas metlicas. El pendoln se prolonga en altura para formar la linterna de cubierta. Las vigas de cubierta reducen las luces entre apoyos mediante los pares y los jabalcones de 7 m de longitud, que nacen de los postes de madera a una altura de 6 m. Estos jabalcones se arriostran entre s por medio de dos pares de tirantes de madera. Las cerchas se apoyan en los capiteles o zapatas de madera que coronan los bordes superiores de los pies derechos. Todo el conjunto de cerchas se arriostra mediante cruces de San Andrs tanto a la altura de la cumbrera como en la parte superior de las siete hileras de postes.

  Cada cruja dispone de diversos pasillos areos por los que circulaban vagonetas manuales que transportaban el abono en el interior de la nave. Las uniones y encepados entre los pasillos y los tirantes sobre los que van apoyados conforman un entramado de madera de llamativa celosa. Por otra parte, constituye un extraordinario ejemplo de continuidad y permanencia de la arquitectura de made-ra, un material apreciado por su poco peso, por resultar adecuado a terrenos poco firmes y ser casi insensible a la accin de los cidos y sales.

  La originalidad del sistema y del material constructivo utilizado y la amable percepcin del espacio escnico crea-do en su interior confieren a la nave una indudable singu-laridad, alejndose en cierto modo de la monumentalidad caracterstica de la arquitectura industrial a pesar de las colosales dimensiones que el edificio posee.

  Kadagua ibaia eta Bilboren elkargunearen ikuspegi panoramikoa 1927an. Atze-aldean, Ercros-en nabeak. (Bizkaiko Artxibo Forala)

  Vista panormica de la confluencia del ro Cadagua con la Ra de Bilbao en 1927. Al fondo las naves de Ercros. (Archivo Foral de Bizkaia)

  rrantxatzeekin, adarrak izango balira bezala. Espazioa soila da, apaindurarik gabea; egituraren eskeletoa protagonista duen hutsunea, hain zuzen ere. Bi isurialdeko estalkia du, eta luzetarako branka-argi jarraitua ageri du zurezko zer-txen gainean. Zertxa bakoitzak tirante bikoitza, pendoloia, gapirioak eta estalki-habeak dauzka. Tirante bakoitza bi piezaz eginda dago, eta izpiko mihiztadura bidezko loturak erabiltzen dira buloiekin eta metalezko hiru pletinarekin. Pendoloiak gorantz luzatu eta estalkiko linterna osatzen du. Estalkiko habeek euskarrien arteko argiak murrizten di-tuzte gapirioen eta 7 metro luzeko besoen bidez; besook zurezko zutoinetan sortzen dira 6 metroko altueran, eta zurezko bi tiranteren bitartez elkar txarrantxatzen dute. Zertxek eskuineko oinen goi-ertzetan ageri diren zurezko zapata edo kapitelak dituzte oinarri. Zertxa multzo osoa San Andres gurutzeen bidez txarrantxatzen da; bai argi-zuloaren parean, bai zazpi zutoin-ilaren goiko aldean.

  Hormarte bakoitzak aireko hainbat pasillo ditu; horie-tatik barrena nabearen barruan ongarria garraiatzen zuten eskuzko bagonetak ibiltzen ziren. Pasilloen arteko loturek zein errotzeek eta bermatuta dauden tiranteek sareta itxu-rako zurezko egitura osatzen dute. Zurezko arkitekturaren jarraipenaren eta iraupenaren adibide aparta da. Zura oso material preziatua da, oso arina baita; irmoak ez diren lurre-tarako egokia eta, gainera, azidoek eta gatzek apenas era-giten dioten.

  Eraikitzeko sistema eta material orijinalak eta barrual-dean sortutako espazio eszenikoaren pertzepzio atseginak singulartasun handia ematen diote nabeari, eta industria-arkitekturaren monumentaltasun bereizgarritik aldentzen da nolabait ere, nahiz eta eraikinak neurri erraldoiak dituen.

 • 703

  En 1995 la Consejera de Cultura del Gobierno Vas-co acord incoar expediente de declaracin de las naves como Bien Cultural Calificado con la categora de Monu-mento. Una calificacin que definitivamente se produjo en enero de 2002, aunque es de lamentar que slo quedaran protegidas seis de las naves del edificio y se consintiese el derribo de las cuatro restantes as como de la nica facha-da de obra de fbrica que cerraba el edificio.

  Actualmente est prevista su rehabilitacin para aco-ger los servicios generales del futuro Parque Empresarial de Burtzea (Barakaldo).

  BIBLIOGRAFA

  Gonzlez Garca, J. M., 2004 Villar ibez, J. e.,1994c.

  Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailak nabeok Kultur On-dare Kalifikatu izendatzeko espedientea abiaraztea erabaki zuen 1995ean, monumentu kategoriarekin. Kalifikazio hori 2002ko urtarrilean lortu zuen. Nolanahi ere, tamalgarria da eraikinaren sei nabe bakarrik babestuta gelditzea; izan ere, gainerako lau nabeak eraistea baimendu zuten, baita eraikina ixten zuen fabrika-obrazko fatxada bakarra ere.

  Gaur egun, eraikina zaharberritzea aurreikusita dago Burtzeako (Barakaldo) enpresa parke berriaren zerbitzu orokorrak bertan ipintzeko.

  BIBLIOGRAFIA

  Gonzlez Garca, J. M., 2004 Villar ibez, J. e.,1994c.

 • 704

  Ibaizabal-Nerbioi itsasadarraren ibilguaren ondoan, Lamiakoko ibarrean, F-brica Espaola de Productos Qumicos y Farmacuticos dago; FAES, alegia. Ha-siera batean, bi pabiloi zeuden 4.000 m2-ko azaleran; bertan, bismuto-gatzak, klo-ruroak eta merkurio-oxido horia egiten zituzten. Jarduera horretarako lehengaia Kordobatik eta Almadenetik ekarritako mineralak ziren. Enpresa pixkanaka han-ditzen joan zen, harik eta gune handi samarra hartu zuen arte.

  Sorreratik bertatik, farmazia-industrian espezializatutako FAES, Bizkaiko kimi-ka-sektoreko enpresa garrantzitsuenetako bat izan da. Kimika-industria xix. men-de amaierako hamarkadetan hasi zen Bizkaian kokatzen, eta hasieratik bertatik dibertsifikazio handia izan du ezaugarri; konparazio batera, fosforodun ongarriak, ongarriak, lehergaiak, xaboiak eta sendagaiak ekoiztera zuzendutako fabrikak. En-preson garapena eta zientzia-ikerketek xx. mendean izandako aurrerapenak lotu-loturik egon dira.

  Junto al cauce del Ibaizabal-Nervin, en la vega de Lamiako, se sita la Fbrica Espaola de Productos Qumicos y Farmacuticos, FAES. A partir de una superfi-cie inicial de 4.000 m2, que ocupaban dos pabellones destinados a la elaboracin de sales de bismuto, cloruros y xido amarillo de mercurio usando como mate-ria principal los minerales procedentes de Crdoba y Almadn, la empresa fue amplindose paulatinamente hasta cubrir una extensa rea.

  Desde sus orgenes, FAES, especializada en industria farmacutica, ha sido una de las empresas ms importantes del sector qumico en Bizkaia. La industria qumica, que haba comenzado a implantarse en el territorio vizcano en torno a las dcadas finales del siglo xix, se ha caracterizado desde sus orgenes por una gran diversificacin, con fbricas dedicadas a la produccin de abonos fosfatados, fertilizantes, explosivos, jabones y frmacos. Su desarrollo ha estado vinculado a los avances que las investigaciones cientficas han ido dando en este campo a lo largo del siglo xx.

  FBRICA ESPAOLA DE PRODUCTOS QUMICOS

  Y FARMACUTICOS (FAES)

  Bizkaia

  Leioa

  Lamiako

  Amaia Apraiz SahagnAinara Martnez Mata

  (Santi Yaniz)

  INDUSTRIA KIMIKOA QUMICO

 • 705

  Fbrica Espaola de Productos Qumicos y Farma-cuticos (FAES) 1933ko uztailaren 29an sortu zuten Serra sendiak bultzatuta, eta bi milioi pezetako hasierako kapita-larekin. Enpresak 1935eko martxoan hasi zuen jarduera, baina Gerra Zibilak hasiera hura zapuztu zuen, harik eta 1937. urtea oso aurreratuta zegoela Bizkaian gerra buka-tu zen arte. Harrezkero, ekonomia- eta enpresa-goraldia eduki zuen, eta kapitala handitzeaz gain instalazioak ere erabat erreformatu zituzten, azken horiek gerra ostean berriro ere martxan jarri behar izan baitzituzten.

  FAES sortzearen garrantzia ulertzeko, kontuan izan behar dugu Euskal Herria ez zela oso jantzia kimika- eta farmazia-industrian, apenas baitzegoen ikerketarako bitar-tekorik (zuMrraGa, 1951, 153). Enpresa 1930eko hamar-kadan sortu zen, eta, harrezkero, farmazia-ikerketan aritu zen, Espainiako herritarren artean garai hartan endemikoak ziren eritasunei aurre egiteko terapia-produktuak bilatu na-hian (sukar errepikariak edota Maltako sukarrak). Gerra Zibila bukatutakoan, industria hori erabakigarria izan zen, eta ordura arte atzerriko farmazia-industriekiko egon zen mendetasuna neurri handi batean murrizten lagundu zuen. Gerraren osteko autarkia-aldian, zientzia- eta ikerketa-aha-legina sustatzeko bolada etorri zen; izan ere, ez zeukaten lehen Europako merkatuan lortzen zituzten lehengaiak es-kuratzerik. Artsenobentzolak eta artsenikal antiluetikoak sortzeko gauza zen Espainiako enpresa bakarra izan zen; konposatu organiko horiek aitzindariak izan ziren antibio-

  La Fbrica Espaola de Productos Qumicos y Farma-cuticos (FAES) nace el 29 de julio de 1933, impulsada por la familia Serra, con un capital inicial de dos millones de pe-setas. La empresa inicia su actividad en marzo de 1935, pe-ro el estallido de la Guerra Civil impide su desarrollo hasta ya avanzado el ao 1937, tras el fin de la contienda en te-rritorio vizcano. Es a partir de ese momento cuando se ini-cia su despegue econmico y empresarial, acompaado de ampliaciones de capital y profundas reformas en sus ins-talaciones, que despus de la guerra debieron ser puestas nuevamente en actividad.

  La importancia de la creacin de FAES hay que enten-derla en el contexto de un pas deficitario en su industria qumico-farmacutica, con apenas recursos para la inves-tigacin (zuMrraGa, 1951, 153). Desde sus inicios en la dcada de 1930 la empresa se dedic a la investigacin farmacutica, a la bsqueda de productos teraputicos que combatieran enfermedades por aquel entonces end-micas entre la poblacin espaola, como la sfilis, las fiebres recurrentes o las fiebres de Malta. Terminada la contien-da civil, la existencia de esta industria fue determinante y propici que se redujera en gran medida la dependencia que hasta entonces se haba tenido respecto de las farma-cuticas extranjeras. Durante el perodo de autarqua que sigui a la guerra se inici una etapa de esfuerzo cientfico e investigador motivado por la falta de las materias primas que antes se obtenan del mercado europeo. De hecho, fue la nica empresa espaola con capacidad para pro-

  Eskailera-kaxa. (Santi Yaniz)Caja de escalera. (Santi Yaniz)

 • 706

  ducir arseno-benzoles y arsenicales antiluticos, compues-tos orgnicos pioneros como antibiticos en el tratamien-to de las enfermedades infecciosas, que se utilizaban en hospitales y clnicas.

  FAES se asienta en la vega de Lamiako, en el municipiovizcano de Leioa, una zona que desde finales del siglo xix ha sido un importante foco de industrializacin en la mar-gen derecha de la ra. En origen se trataba de un rea de marismas que la accin humana, por desecacin de las mis-mas, convirti en zona de crecimiento urbano para Leioa.El principal responsable del desarrollo de la zona fue el co-mercial e industrial bilbano Mximo Aguirre, cuyo recuer-do se mantiene hoy en el nombre de una de las calles prin-cipales del barrio (lpez asensio, 2001, 94). La industria-lizacin de Lamiako se inicia en 1890 con fbricas pioneras en distintas actividades productivas. La primera fue la F-brica de Vidrio de Lamiaco (Vicrila), a la que siguieron las de Eduardo K.L. Earle (Delta), dedicada a la produccin de aluminio y cobre, y la fbrica de camas de hierro La Ca-mera Espaola.

  En esta rea de expansin industrial de Leioa se cons-truyen en los aos treinta del pasado siglo los primeros edificios de produccin de la empresa y sus oficinas ge-nerales, obra del arquitecto Enrique Belda. No obstante, la fisonoma de la fbrica se ha ido alterando de manera continua prcticamente desde su inauguracin, por lo que su aspecto actual se debe ms a las ampliaciones acaecidas en las dcadas de los cincuenta, sesenta y setenta que al trazado original proyectado por Belda en 1935. A lo largo de sus ms de setenta aos de historia han participado en las obras de ampliacin arquitectos de la talla de Rafael Fontn o Pedro Ispizua Susunaga, en colaboracin con el propio Enrique Belda, Gregorio Viteli y Francisco Javier Is-pizua Uribarri.

  El conjunto de edificios que hoy componen FAES seorganiza a partir de pabellones de diversos tamaos, dis-puestos en torno a calles y reas de circulacin que facili-tan la movilidad interior en la fbrica, ms all de la arqui-tectura y distribucin interna de cada elemento aislado. Lamayora de los inmuebles se construye en hormign arma-do, con estructura vista, y muros de cierre de albailera conacabado en ladrillo a cara vista, lo que unifica y crea una sensacin de conjunto a pesar de la diversidad de tipolo-gas y pocas constructivas. Dos son los elementos quedestacan en el conjunto: las oficinas generales y el edificioactualmente dedicado a investigacin.

  Las oficinas generales se abren a la calle Mximo Agui-rre y constituyeron en el origen de la empresa la entrada principal al conjunto, hoy desplazada. Levantada en estruc-tura de hormign armado y cubierta plana, la iluminacin interior se consigue mediante registros de vanos adintela-dos que rasgan sus fachadas de ladrillo visto. Su planta en L permite la creacin de un espacio interno, a modo de plaza, espacio que adquiere, gracias a la perspectiva que ofrece de sus fachadas, un importante valor representativo. Esta situacin determina su tratamiento como elemento distintivo, como un edificio icnico a partir del cual gene-rar la imagen de empresa de FAES. De ah el tratamiento de su fachada, con repertorios ornamentales de raigambre clsica a base de escudos, frontones, columnas Se pone especial cuidado en la puerta de acceso, donde se concen-tran elementos decorativos que singularizan el conjunto.

  tiko gisa eritasun kutsakorrak tratatzeko, eta ospitaleetan eta kliniketan erabiltzen zituzten.

  FAES Lamiakoko ibarrean kokatu zen, Leioan. Inguru-ne hori itsasadarraren eskuinaldeko industrializazio-gune garrantzitsua izan da xix. mende amaieratik. Garai batean padura besterik ez zegoen inguru horretan, baina, gizakiak lehortu izanaren ondoren, Leioako hiri-hazkundearen gune bihurtu zen. Maximo Agirre saltzaile eta industrialari bilbo-tarra izan zen inguru honen garapenaren arduradun nagu-sia; hala gogorarazten du auzoko kale nagusietako baten izenak berak (lpez asensio, 2001, 94). Lamiakoko indus-trializazioa 1890ean hasi zen, eta, bertan, hainbat ekoizpen-jardueratan aitzindariak izan ziren fabrikak ezarri zituzten. Lehenengoa Fbrica de Vidrio de Lamiaco (Vicrila) izan zen; bigarrenik, Eduardo KL Earle (Delta), aluminioa eta kobrea ekoizten zituena; eta, hirugarrenik, La Camera Espaola lan-tegia etorri zen, burdinazko oheak egiten zituena.

  Leioaren zabalgune industrial horretan eraiki zituzten enpresaren lehenengo ekoizpen-eraikinak eta bulego nagu-siak iragan mendeko 30eko hamarkadan. Enrique Belda ar-kitektoa izan zen proiektugilea. Urteek aurrera egin ahala, fabrikaren fisonomia etengabe aldatu da, ia inauguraziotik bertatik; hortaz, gaur egungo itxura 50eko, 60ko eta 70eko hamarkadetan egindako handitzeek eragin dute, eta ez Bel-dak 1935ean proiektatutako jatorrizko trazatuak bakarrik. Lantegiak 70 urte baino gehiago ditu, eta denbora horre-tan Rafael Fontn, Pedro Ispizua eta tankera horretako ar-kitektoek parte hartu dute handitze-lanak egiteko garaian, betiere Enrique Belda bera, Gregorio Viteli eta Francisco Javier Ispizua Uribarri arkitektoak kolaboratzaile zituztela.

  Gaur egun, FAES lantegi-multzoa hainbat neurritako pabiloiek osatzen dute, kaleen eta zirkulazio-eremuen in-guruan antolatuta, lantegi barruan errazago mugitu ahal izateko batetik bestera. Horrenbestez, elementu isolatu bakoitzaren arkitektura eta barne-banaketa baino gehiago hartu dute kontuan. Higiezin gehienak hormigoi armatuz eraikita daude. Ageriko egitura eta igeltserotzako itxitura-murruak dituzte, bistako adreiluzko akaberarekin. Egitura horrek multzo-sentipena sortzen du, eraikitzeko tipologia eta garai ezberdin ugari egon arren. Multzoan bi elementu nabarmentzen dira: bulego nagusiak eta egun ikerketara zu-zendutako eraikina.

  Bulego nagusiek Maximo Agirre kalera ematen dute. Bertan zegoen multzoaren sarrera nagusia enpresa sortuzutenean, baina, gaur egun, sarrera lekuz aldatuta dago. Hor-migoi armatuzko egitura eta estalki laua ditu. Bistako adrei-luzko fatxadak urratzen dituzten burudun bao-erregistroenbidez sartzen da egun-argia barrura. Barruko espazioa plaza baten moduan dago antolatuta, L erako oin-planoari esker ; eremu horrek balio adierazgarri handia hartzen du, fatxa-den gainean eskaintzen duen ikuspegiaren bitartez. Koka-penak berezi bilakatzen du eraikina; eraikin ikonikoa, FAES enpresaren irudia sortzeko abiapuntua, alegia. Horrexe-gatik dauka, hain zuzen ere, fatxadak tratamendu berezia; armarrietan, frontoietan, zutabeetan eta tankerakoetan oi-narrituriko sustrai klasikoko apaindurak. Sarrerako atea egi-tean, bestalde, kontu handiz aritu ziren, eta bertantxe dau-de multzoa nabarmentzen duten apaingarri gehien.

 • 707

  Ikerketa-eraikina ekoizpen-gunearen atzean dago, eta hiru solairuko atal batek lotzen ditu. Eraikin hori gainera-koetatik eskailera-zuloagatik nabarmentzen da; izan ere, fatxadatik irtenda dago, eta besteak baino garaiagoa da. Estalki laua du, eta lau solairutan banatuta dago hormigoi armatuzko egituran oinarriturik. Oso eraikin lineala da, eta bolumenak eskailera-zuloaren ardatzaren inguruan egitu-raturik daude. Horrek fatxaden geometrizazioa nabarmen-tzen du. Altxaeran lerro garbiak ageri ditu; bistako adrei-luzko horma-atalean lau angeluko leihoak daude.

  Instalaziook osatzeko, hainbat dependentzia ere ba-daude; esate baterako, ura arazteko depositua. Era berean, beste hainbat pabilioi ere badaude; ehotzekoa, liofilizazio-rakoa, elektrolisikoa, edota industria-zoologiko txikia (espe-rimentuetarako animaliak egoten ziren, 1940ko hamarka-dan eraiki zuten, eta gaur egun biltegi gisa erabiltzen dute).

  FAES osatzen duten higiezinetan, industria-arkitekturakbere-berea duen arkitektura- eta eraikuntza-garapena ki-mika-sektorearen adierazgarritasun historikoarekin lotuta ageri dira; ildo horretatik, oso ondo erakusten dute Bizkai-ko industrializazioa tradizionalki meatzaritzarekin eta side-rurgiarekin lotutako ekoizpen-sektoreetatik kanpo ere ga-ratu zela.

  BIBLIOGRAFIA

  lpez asensio, A., 2001 http://www.leioa.net/es/co-noce_leioa/historia/Historia.html zuMrraGa, I., 1951, 153-162.

  Bulegoetan sartzeko ataria. (Santi Yaniz)Portal de acceso a las oficinas. (Santi Yaniz)

  El edificio de investigacin, ubicado tras la zona de pro-duccin y unido a sta mediante un cuerpo de tres alturas, se destaca del resto de inmuebles por su caja de escalera, que sobresale en fachada y resalta en altura. Rematado en cubierta plana, se distribuye en cuatro alturas a partir de su estructura de hormign armado. Es un edificio marca-damente lineal, en el que la articulacin de los volmenes en torno al eje de la caja de escalera subraya la geometri-zacin de las fachadas. En alzado llama la atencin por la limpieza de lneas, resuelta mediante ventanas cuadrangu-lares recortadas sobre el lienzo de ladrillo a cara vista.

  Las instalaciones se completan con dependencias auxi-liares, como el depsito depurador de aguas, y distintos pabellones, como los de molienda, liofilizacin, electrlisis y un pequeo zoolgico industrial (hoy reconvertido en almacn) construido en la dcada de 1940 para albergar animales destinados a la experimentacin.

  En los inmuebles que componen FAES se aprecia la unin del desarrollo arquitectnico y constructivo inhe-rente a la arquitectura industrial con la representatividad histrica del sector qumico, y son una buena muestra de que la industrializacin vizcana se desarroll en distintos sectores productivos ms all de los tradicionalmente aso-ciados a la minera y la siderurgia.

  BIBLIOGRAFA

  lpez asensio, A., 2001 http://www.leioa.net/es/co-noce_leioa/historia/Historia.html zuMrraGa, I., 1951, 153-162.

  http://www.leioa.net/es/conoce_leioa/historia/Historia.htmlhttp://www.leioa.net/es/conoce_leioa/historia/Historia.htmlhttp://www.leioa.net/es/conoce_leioa/historia/Historia.htmlhttp://www.leioa.net/es/conoce_leioa/historia/Historia.html

 • 708

  OXINORTE

  Bizkaia

  Barakaldo

  Lutxana

  En el ao 1950 la empresa Oxinorte realiza en Bara-kaldo la construccin de varias naves para fines industria-les. Las nuevas instalaciones seran destinadas a la fabrica-cin de oxgeno y acetileno, as como de toda clase de aparatos, maquinas y utensilios para la soldadura elctrica y oxiacetilnica. Al igual que otras empresas del sector, los comienzos de Oxinorte estuvieron indisolublemente liga-dos al devenir de las industrias siderrgicas y metalrgicas, a la sazn, principales consumidoras de los productos de la empresa.

  Las instalaciones de Oxinorte estn formadas por un interesante conjunto de edificios, todos ellos de estructura de hormign armado. Estos pabellones se caracterizan por sus cerramientos, que alternan paos de fbrica de ladri-llo a cara vista con amplias superficies acristaladas, lo que aporta ligereza y subraya, por su disposicin, la verticalidad de los inmuebles. Se crea, as, una interesante imagen de conjunto que es uno de los valores destacados de las ins-talaciones. Como sucede en muchos edificios industriales ejecutados en la dcada de 1950, la distribucin en plantas y la cuidada factura de los acabados aportan calidad cons-tructiva al conjunto. Adems del notable valor arquitect-nico de los pabellones, en los que se anan funcionalidad y belleza compositiva, los depsitos de agua con que se completan las instalaciones dotan al conjunto de Oxinorte de un innegable atractivo iconogrfico y asumen, por ello, un especial protagonismo constructivo, generador de la imagen industrial de esta zona.

  Oxinorte enpresak zenbait nabe eraiki zituen Barakal-don 1950. urtean. Instalazio berriak oxigenoa eta azetilenoa fabrikatzeko sortu zituzten, baita soldadura elektrikorako nahiz oxiazetilenikorako mota guztietako tresnak, makinak eta lanabesak egiteko ere. Sektoreko beste enpresa ba-tzuen kasuan bezala, Oxinorteren hastapenak burdingin-tzaren eta metalgintzaren industriarekin zuzenean lotuta daude; gainera, enpresako produktuen kontsumitzaile nagu-siak ziren.

  Oxinorteren instalazioak eraikin multzo interesgarri ba-tek osatzen ditu; guztiak ere hormigoi armatuzkoak. Pabiloi hauen ezaugarri nagusia itxiturak dira, ageriko adreiluzko horma-zatiak eta beirazko azalera zabalak tartekatzen bai-tira; horrek arintasuna ematen die eraikinei, eta elementu horien antolamenduak eraikinen bertikaltasuna nabarmen-tzen du. Guztiak ere ikuspegi orokor interesgarria eskain-tzen digu, eta hori da instalazioen balio nabarmenetako bat. 1950eko hamarkadan altxatutako industria-eraikin askotan gertatzen den bezala, solairu banaketak eta akabera zain-duek kalitatea ematen diote eraikin-multzoari. Funtzional-tasuna eta konposizioaren edertasuna bateratzen dituzten pabiloien balio arkitektoniko nabarmenaz gain, instalazioe-tan dauden ur biltegi osagarriek ere protagonismo berezia dute eta inguru honetako industria-irudiaren sortzaile dira, Oxinorteko multzoari erakargarritasun ikonografiko ukae-zina ematen baitiote.

  INDUSTRIA KIMIKOA QUMICO

 • 709

  CENTRO FARMACUTICO VIZCANO

  Bizkaia

  Bilbao

  Abando

  El Centro Farmacutico Vizcano ocup un edificio deimportantes dimensiones, situado en el solar que definenlas calles General Concha y Fernndez del Campo. El in-mueble consta de planta baja y seis alturas, la ltima re-tranqueada respecto de la lnea de fachada. Los dos pri-meros pisos corresponden con el proyecto original, como demuestra la distribucin de los vanos. Levantado en 1924 por el arquitecto Toms Bilbao Hospitalet, en colabora-cin con el tambin arquitecto Hilario Imaz, es una clara muestra de la arquitectura que Bilbao realiz en la dca-da de los 20, caracterizada por plantear una recuperacin del clasicismo barroco y la contencin arquitectnica, en contraposicin tanto de la arquitectura rupturista del Mo-vimiento Moderno como de los planteamientos grandilo-cuentes de las arquitecturas regionalistas. Con este edificio, el arquitecto busca la aplicacin de nuevos materiales, en este caso el hormign armado, a las formas de una arqui-tectura de corte tradicional arraigada en la sobriedad cla-sicista. Por tanto, el Centro Farmacutico es mucho ms que una obra arquitectnica: representa la praxis de un pensamiento terico que, en la dcada de los aos 20 del pasado siglo, se estableci entre los que aspiraban a una arquitectura que superase tanto la ruptura con la tradicin como la repeticin sin sentido de los estilos del pasado. Unareforma reciente ha reducido el inters de sus fachadas.

  Centro Farmacutico Vizcano elkartea neurri han-diko eraikin batean zegoen, Concha Jeneralaren kaleak eta Fernndez del Campo kaleak bat egiten duten orubean. Eraikinak beheko solairua eta beste sei ditu, azkenekoa atzeratua. Lehen bi solairuak jatorrizko proiektuari dagoz-kio, baoen banaketak agerian uzten duen bezala. Tomas Bil-bao Hospitalet arkitektoak egin zuen 1924an, eta Hilario Imaz arkitektoa izan zuen lagun. 1920ko hamarkadan To-mas Bilbaok buruturiko arkitekturaren erakusgarri argia da. Ezaugarri nagusiak klasizismo barrokoaren berreskurapena eta arkitektura neurritsua dira, Mugimendu Modernoak proposatzen zuen hausturaren aldeko arkitekturari eta ar-kitektura erregionalistaren handikeriari kontrajarriak. Erai-kin honetan, arkitektoak material berriak aplikatu zituen kasu honetan, hormigoi armatua soiltasun klasizistan errotutako arkitektura tradizionalaren formetan. Beraz, Centro Farmacutico Vizcano eraikina obra arkitektonikoa baino askoz ere gehiago da: 1920ko hamarkadan sortu zen pentsamendu teoriko baten praxia irudikatzen du, tradizio-arekin haustura nahiz iraganeko estiloen zentzurik gabeko errepikapena gainditu nahi zituztenen artean sorturikoa, alegia. Orain dela gutsi eginiko erreforma dela eta, kanpoko fatxadak baino ez dira geratu; ondorioz, ondare-garrantzia galdu du.

  INDUSTRIA KIMIKOA QUMICO

 • 710

  COMPAA NACIONAL DE OXGENO

  Bizkaia

  Bilbao

  Zorrotzaurre

  Empresa fundada en 1921 para dedicarse a la fabrica-cin y venta de oxgeno y acetileno disueltos. Su devenir fue a remolque de la evolucin de la industria siderrgica y metalrgica, principales consumidoras de los productos de esta empresa, lo que explica que para 1935 estuviera en una profunda crisis, trabajando al 30% de su capacidad mxima. Para compensar la disminucin de negocio que sufri por esta causa, ampli sus producciones a otros apa-ratos y elementos relacionados con la soldadura autgena y elctrica, como sopletes, manorreductores, electrodos para soldadura, etc., lo que permiti mantener a todo el personal. En momentos anteriores a la Guerra Civil, esta compaa contaba con una fbrica principal en la Ribera de Deusto, tras la fbrica de Galletas Artiach, y otra en Zorrotzaurre, destinada a almacn de carburo clcico y fabricacin de acetileno disuelto. La primera, que es la que nos ocupa, ha quedado prcticamente absorbida por las ampliaciones de la galletera, mientras que la segunda fue abandonada en 1960, ao en que se traslad la fabricacin de oxgeno a otras instalaciones de la Ribera de Deusto.

  Hoy en da resta el edificio principal, representativo de la arquitectura de la dcada de 1940, caracterizada por la renuncia expresa a todo elemento decorativo a favor de la geometrizacin y el predominio de la lnea recta. Destaca la sobriedad y elegancia de su fachada a la ra, de alto valor esttico y paisajstico, en la que an se