22
ROK: parcijala 2 – 2011.g Patofiziologija pluća 1. U poremećaje reapsorpcije u toku plućne tromboembolije su: a) Poremećaji respiracije uzrokuju hipoksemiju s hipokapnijom b) Dolazi do smanjenja ventilacijsko-perfuzijskog odnosa c) Dolazi do povećanja ventilacijsko-perfuzijskog odnosa d) Nije tačan niti jedan odgovor 2. Plućna hipertenzija nastaje: a) u toku plućnih bolesti nastaje zbog vazokonstrikcije ili strukturalnih poremećaja b) zbog zatajivanja lijeve polovice srca c) zbog povećanja plućnog krvotoka u urođenim srčanim greškama s lijevo-desnim skretanjem d) nije tačan niti jedan odgovor 3. Nekardiogeni edem pluća: a) nastaje zbog slabosti desnog srca b) nastaje zbog slabosti lijevog srca c) mogu ga izazvati neke infekcije d) mogu ga izazvati ozljede 4. zaokruži moguće posljedice plućne embolije: a) refleksna bronhodilatacija b) poremećen V/Q odnos zbog funkcionalnog mrtvog prostora c) razvoj akutne insuficijencije desnog srca d) razvoj edema pluća 5. Bolesti koje remete difuziju plinova: a) zadebljanje alveolokapilarne membrane b) smanjenje alveolarnog prostora c) smanjenje difuzijske površine kapilara d) niti jedan odgovor nije tačan 6. Uzroci akutne respiratorne insuficijencije: a) poremećaji centralnog nervnog sistema b) poremećaji perifernog nervnog sistema i dišnih mišića c) poremećaji prsnog koša d) poremećaji bronha i pluća e) svi odgovori su tačni 7. Zaokruži bolesti koje se ubrajaju u restriktivne plućne bolesti

patofiza 2 parcijala

Embed Size (px)

DESCRIPTION

p

Citation preview

Page 1: patofiza 2 parcijala

ROK: parcijala 2 – 2011.g

Patofiziologija pluća

1. U poremećaje reapsorpcije u toku plućne tromboembolije su:a) Poremećaji respiracije uzrokuju hipoksemiju s hipokapnijomb) Dolazi do smanjenja ventilacijsko-perfuzijskog odnosac) Dolazi do povećanja ventilacijsko-perfuzijskog odnosad) Nije tačan niti jedan odgovor

2. Plućna hipertenzija nastaje:a) u toku plućnih bolesti nastaje zbog vazokonstrikcije ili strukturalnih poremećajab) zbog zatajivanja lijeve polovice srcac) zbog povećanja plućnog krvotoka u urođenim srčanim greškama s lijevo-desnim skretanjemd) nije tačan niti jedan odgovor

3. Nekardiogeni edem pluća:a) nastaje zbog slabosti desnog srcab) nastaje zbog slabosti lijevog srcac) mogu ga izazvati neke infekcijed) mogu ga izazvati ozljede

4. zaokruži moguće posljedice plućne embolije:a) refleksna bronhodilatacijab) poremećen V/Q odnos zbog funkcionalnog mrtvog prostorac) razvoj akutne insuficijencije desnog srcad) razvoj edema pluća

5. Bolesti koje remete difuziju plinova:a) zadebljanje alveolokapilarne membraneb) smanjenje alveolarnog prostorac) smanjenje difuzijske površine kapilarad) niti jedan odgovor nije tačan

6. Uzroci akutne respiratorne insuficijencije:a) poremećaji centralnog nervnog sistemab) poremećaji perifernog nervnog sistema i dišnih mišićac) poremećaji prsnog košad) poremećaji bronha i plućae) svi odgovori su tačni

7. Zaokruži bolesti koje se ubrajaju u restriktivne plućne bolestia) pneumotoraksb) bronhijalna astmac) hronični bronhitisd) malformacije grudnog koša koje ograničavaju njegovu pokretljivoste) emfizem

8. Restriktivni poremećaji ventilacije nastaju:a) zbog povećane rastegljivosti plućnog tkiva ili prsne stijenkeb) u tom stanju smanjeni su plućni volumeni, posebno vitalni kapacitet i ukupni plućni kapacitet

Page 2: patofiza 2 parcijala

c) nikada ne dolaze zajedno sa opstruktivnim poremećajima ventilacijed) do restriktivnog poremećaja ventilacije mogu dovesti patoanatomski procesi na zidu grudnog koša

9. Zaokruži uzroke smanjene difuzije gasova kroz alveolokapilarnu membranu:a) cistična fibroza plućab) miastenija gravisc) azbestozad) sarkoidoza pluća

10. Zaokruži oblike atelektaze koji nisu reverzibilni:a) atelektaza izazvana fibroznim promjenama u plućnom parenhimub) atelektaza izazvana kompletnom opstrukcijom vazdušnih putevac) atelektaza izazvana pleuralnim izljevomd) atelektaza izazvana pneumotoraksome) atelektaza izazvana fibroznim promjenama pleure

Patofiziologija gastrointestinalnog sistema

1. Do nastanka paralitičnog ili adinamičnog ileusa može dovesti:a) smanjena aktivnost simpatičkog sistemab) hipokalijemijac) peritonitisd) porfiijae) trovanja teškim metalima

2. Do opstipacije može doći usljed:a) usporene pokretljivosti debelog crijevab) hiperkalijemijec) hipertireozed) poremećaji refleksa pražnjenja debelog crijevae) hipokalcijemije

3.U patogenezi žutice ne sudjeluju slijedeći procesi:a) smanjena proizvodnja bilirubinab) poremećaji prenosa i konjugacije bilirubinac) intrahepatična holestazad) opstrukcija duodenumae) Gilbertov sindrom

4. Za gastritis i želučani vrijed karakteristično je:a) Povećano lučenje solne kiselineb) Povećan broj želučanih obložnih stanicac) Povećano lučenje glukoproteina i mukopolisaharidad) Dolazi do stanjenja sluznice i uz istodobno smanjenje otpornosti mukozne membrane

5. Crohnova bolest – regionalni enteritis, karakteriše se:a) Hroničan granulomski upalni proces nepoznata porijeklab) Zahvata dijelove tankog, debelog crijeva a ponekad i jednjaka

Page 3: patofiza 2 parcijala

c) Bolesni dio gubi funkciju zbog upale, edema, transudacije i krvarenjad) Često između crijeva nastaju fistule i razvija se sindrom slijepe vijugee) Niti jedan odgovor nije tačan

6. Do nastanka mehaničke disfagije može dovesti:a) Prisustvo stranog tijea u lumenu jednjakab) Oštećenje centra za gutanjec) Anestezija usne šupljined) Oštećenje senzitivnih vlakana vagusae) Prisustvo tumora u zidu usne šupljine, ždrijela i jednjaka

7. Kolesazu zbog oštećenja funkcije jetrnih stanica karakteriše:a) Javlja se u holestatičnom obliku virusnog ili stafilokoknog hepatitisab) Mnogi lijekovi uzrokuju holestau oštećenjem jetrenih stanicac) Mehanizam djelovanja lijekova može biti toksičnost ili imunosno dejluje kao haptend) Javlja se pri oštećenju jetre mnogim hepatotoksičnim tvarima

8. Selektivni poremećaji apsorpcije u gastrointestinalnom traktu nastaju usljed:a) Nedostatak specifičnih enzimab) Smanjenje aproptivne površinec) Poremećaji cirkulacije krvi u intestinalnom traktud) Nedostatka transportnih bjelančevinae) Poremećaji cirkulacije limfe u intestinalnom traktu

9. Osmotički proljevi:a) Nastaju kao posljedica povećanog aktivnog ili pasivnog lučenjab) Javlja se zbog prisustva osmotički aktivnih tvari c) Dolazi do ubrzane mehaničke aktivnosti zbog nenormalnostid) Mogu nastati zbog stečenog ili urođenog nedostatka enzimae) Može ih uzrokovati upotreba laksativa

10. Funkcijski ileus dijeli se na:a) Mehaničkib) Strangulacionic) Opstruktivnid) Paralitički i spastičkie) Svi odgovori su tačni

Patofiziologija bubrega

1. Preplavne proteinurije:a) Označene su i kao ortostatičke proteinurijeb) Nastaju zbog oštećenja glomerularnih stanicac) Dolazi do filtracije proteina male molekularne mae uz očuvanu d) Nastaju kod plazmocitoma sa pojavom Bence-Jonesovih proteinae) Česte su kod oboljelih od Fanconijevog sindroma i nefroskleroze

2. U II fazi hroničnog zatajivanja bubrega:a) Smanjena je bubrežna funkcionalna pričuvab) Smanjena je ekskrecijska funkcija bubrega, sa pojavom azotemije

Page 4: patofiza 2 parcijala

c) Veličina glomerularne filtracije je snižena na 30 do 50 ml/mind) Pojavljuju se znaci netolerancije ugljikohidratae) Klničkom slikom dominiraju znaci uremičnog sindroma

3. pri potpunoj opstrukciji odvodnih mokraćnih kanala može nastati:a) Povišenje hidrostatskog tlaka i proširenje uretera – hidroureterb) Proširenje bubrežne čašice i nakapnice – hidronefrozac) Proširenje bubrežnih tubulad) Anurija i retencija urina označavaju isto stanje

4. Nefrotički sindrom karakteriše se:a) Masivna proteinurijab) Hipoalbuminemijac) Hipolipidemijad) Edeme) Hipokoagulabilnost krvif) Svi odgovori su tačni

5. Supstanca koja direktno uzrokuje vazonkstrikciju i povećanje sekrecije ...a) Angiotenzinogenb) Reninc) Angiotenzin II

6. U toku hronične bubrežne insuficijencije javlja se:a) Normocitna, normohromna, neregenerativna anemijab) Povećano stvaranje eritropoetinac) Usporenje eritropoeze zbog relativne neosjetljivosti.... u uremičnoj sredinid) Hemoliza uvjetovana uremičnim otrovima koji oštećuju Na/K crpkue) Svi odgovori su tačni

7. Osmotska poliurija prati slijedeća patološka stanja:a) Opterećenje vodomb) Diabetes insipidusc) Renalna glikozurijad) Povećano lučenje antidiuretskog hormonae) Diabetes mellitus

8. Hemijske tvari mogu dovesti do oštećenja bubrega na nekoliko načinaa) Zbog razvoja akutne tubularne nekroze b) Izazivanjem akutne preosjetljivosti mogu dovesti...c) Mogu prouzrokovati minimalna ali kumulativna oštećenja koja mogu da dovedu do hroničnog bubrežnog zatajenjad) Ni jedan odgovor nije tačan

9. Najčešće korišteni testovi za mjerenje brzine glomerularne filtracije su:a) Klirens manitolab) Klirens mokraćne kiselinec) PSP ekskrecijad) Klirens kreatininae) Klirens ureje

Page 5: patofiza 2 parcijala

Patofiziologija CNSa

1. Najlakši oblik oštećenja perifernog neurona je:a) Polineuropatijab) Mononeuropatijac) Neuropraksijad) Aksonotmezae) Nuerotmeza

2. Za hidrocefalus karakteristično je: a) Može nastati zbog povećane sekrecije likvorab) Može nastati zbg smanjene sekrecije likvorac) Može nastati zbog opstrukcijed) Najvažniji su simptomi uzroovani povišenim intrakranijalnim pritiskom

3. U kvalitativne poremećaje svijesti ubrajaju se:a) Akutni psihoorganski sindromb) Somnolencijac) Sumračno stanjed) Sopore) Komaf) Svi nabrojeni poremećaji

4. za epilepsiju je karakteristično:a) Početna promjena u razvoju napada je repolarizacija membraneb) U toku pretjeranog izbijanja epileptogeni neuron sadržava povišenu koncentraciju kalijevih i hloridnih i sniženu koncentraciju natrijevih i kalcijevih jonac) Povišenje koncentracije kalcijevij jona u izvanstaničnoj tekućini često prethodi nastanku spontane epileptiformne aktivnostid) Poremećaji mogu nastati zbog povećanja i pomanjkanja funkcije i mogu zahvatiti bilo koji tip živčane ili duševne aktivnosti, ali najčešće motoričke

5. Za polineruropatije karakteristično je. a) Polineuropatije su traumatska ili kompresijska oštećenja perifernih neravab) Mogu nastati zbog trovana teškim metalima, lijekovimac) Polineruopatije – osjetni ispadi su vrlo često smješteni distalno i simetričnod) Ishemija perifernih nerava može dovesti do sojetnih ispada

6. Delirij je:a) Najdublji kvantitativni poremećaj svijestib) Označava specijalnu vrstu konfuznog stanjac) U deliriju se javljaju halucinacije, deluzije, insomnijad) Ne može se javiti kod alkoholičara

7. Demencija je: a) Označava promjenu u intelektualnoj i kognitivnoj funkciji, s neznatnim poremećajem svijesi ili intaktnom sviješćub) Najčešći uzrok demencije nisu degenerativna oboljenja CNSac) Važan uzrok nastanka demencije je aterosklerotična vaskularna bolest d) Alzheimerova bolest se javlja samo nakon 70. Godine starosti

Page 6: patofiza 2 parcijala

8. U etiologiji hemoragičnog moždanog udara su bitni:a) Hipertenzivno krvarenjeb) Embolija krvnog sudac) Rupturirana aneurizmad) Ruptura vaskularne malformacije

9. U kvantitativne poremećaje svijesti ubrajaju sea) Akutni psihoorganski sindromb) Somnolencijac) Sumračna stanjad) Sopore) Svi navedeni poremećajif) Nije tačan niti jedna odgovor

10. Parkinskonova bolest spada u grupu: a) Akinetsko-rigidnih sindromab) Diskinezijac) Spastičnih paralizad) Hereditarnih ataksijae) Patofiziološka podloga bolesti je... čime dolazi do hipofunkcije nigrostrijatnog..

Page 7: patofiza 2 parcijala

ROK: parcijala 2 - 28.05.2012.

Patofiziologija centralnog nervnog sistema:

1.Za demijelinizirajuće polineuropatija su tačne tvrdnje: a) Bolesnik ima simetrične pretežno proksimalne smetnjeb) Javljaju se samo motoričke smetnjec) Nastaju pri uremijid) Česte su kod sindroma karpalnog tunelae) Do pojave dovode konzumiranje alkohola i nasljedni enzimski poremećaji

2.Kod oštećenja kortikospinalnog puta javljaju se:a) Pozitivan Babinski znakb) Hiporefleksijac) Kljenutd) Pojačani površinski trbušni refleksie) Spastičnost

3.Hidrocefalus zbog neprimjerene apsorpcije likvora može nastati kod:a) Kongestivne bolesti srcab) Prisustva koloidne ciste u trećoj komoric) Okluzije cerebralnih venskih sinusad) Radikalne resekcije tumora vratae) Funkcionalnih tumora horoidnog pleksusa

4.Znaci oštećenja gornjeg (centralnog) motornog neurona su:a) Hipertonija i hiperrefleksijab) Spastična paraliza, atonija i hiperrefleksijac) Mlitava paraliza, hipertonija i arefleksijad) Spastična paraliza, hipertonija i atrofija mišićae) Spastična paraliza

5.Znaci oštećenja perifernog motornog neurona su: a) Hipertonija i hiperrefleksijab) Arefleksija i atonijac) Mlitava paraliza, hipertonija i arefleksijad) Spastična paraliza, hipertonija i atrofija mišićae) mlitava (flakcidna) paraliza

6.Parkinsonova bolest: a) Nastaje zbog promjena u ekstrapiramidnom sistemub) Nastaje usljed lezije u senzomotornoj kortikalnoj areic) Nastaje usljed lezije u supstania nigra pars compactad) Nastaje usljed lezije u neuromišićnoj spojnicie) Nastaje usljed lezije u ergoreceptorima

7.Moždani udar:a) Krvotok može biti blokiran ugruškom krvi, plakom ili izlivom krvnog sudab) Većina moždanih udara su ishemičkic) Ishemički moždani udar najčešće izaziva suženje ili začepljenje arterija koje .....d) Dio koji se nalazi neposredno oko infarkta „penumbra“ sadrži neurone koji su ....e) Najčešći uzrok embolijskog ishemičnog moždanog udara je aterosklerotski plak

Page 8: patofiza 2 parcijala

8.Glavni mehanizmi nastanka ishemičnog moždanog udara su: a) Trombozab) Embolijac) Hemodinamski poremećaji d) Ruptura aneurizmee) Edem mozga

9.Za poremećaj neurotransmitera karakteristično je:a) Neurotransmiterski sustavi mogu biti hiperaktivni ili hipoaktivnib) Pri parkinsonizmu hipofunkcija dopamiregičnog sistema praćena je pojačanom funkcijom holinergičkih neuronac) Kod shizofrenih psihoza javlja se preosjetljivost dopaminergičkih receptorad) Parkinsonizam nastaje zbog hiperfunkcije nigrostrijatnog dopaminergičkog sistemae) Parkinsonizam nastaje zbog poremećaja neurotransmitera u ekstrapiramidnom sistemu

10.Za epilepsiju je karakteristično:a) Početna promjena u razvitku napada je repolarizacija membraneb) U toku pretjeranog izbijanja epileptogeni neuron sadržava povišenu koncentraciju kalijevih i hloridnih i sniženu koncentraciju natrijevih i kalcijevih jonac) Povišenje koncentracije kalcijevih jona u izvanstaničnoj tekućini često prethodi početku spontane epileptiformne aktivnostid) Poremećaji mogu nastatizbog pojačanja ili pomanjkanja funkcije i mogu zahvatiti bilo koji tip živčane ili duševne aktivnosti, ali najčešće motoričkee) Osnovni patofiziološki poremećaj je depolarizacija membrane neurona

Patofiziologija pluća:

1.Za difuznu plućnu fibrozu nije tačno:a) Parcijalni pritisak O2 u arterijskoj krvi je nepromijenjenb) Veća je razlika parcijalnog pritiska O2 između alveolarnog zraka i arterijske krvic) Takvi bolesnici duboko i usporeno dišud) Znatno je smanjen difuzijski kapacitete) Javlja se kompenzirana respiratorna acidoza

2.Karakteristične pojave kod hipoventilacije su:a) Vazokonstrikcija moždanih krvnih žilab) Plućna hipertenzijac) Povećanje intrakranijalnog pritiskad) Karpopedalni spazame) Konvulzije

3.Za plućnu emboliju je karakteristično:a) Hipoksemija je posljedica bronhodilatacije koja u perfundiranim područjima pluća smanjuje ventilacijsko-perfuzijski odnosb) Česta je pojava atelektazac) Hipokapnija je posljedica hiperventilacijed) Često je praćena pojavom plućnog infarktae) Dolazi do povećanja funkcionalnog mrtvog prostora

Page 9: patofiza 2 parcijala

4.Kod opstruktivnog poremećaja ventilacije: a) Otežan je prije svega ekspirijumb) Produženo je vrijeme ekspirijumac) Otpor protoku zraka je najizraženiji u malim disajnim putevima (bronhiolama)d) Otpor protoku zraka je najizraženiji u većim bronhimae) Često dovode do hipertrofije desnog srca zbog povećanog volumskog opterećenja

5.Uzroci pleuralnog transudatnog (transudat) izljeva su: a) Dekompenzirana srčana insuficijencijab) Ciroza jetrec) Nefrotski sindromd) Miksedeme) Pneumonija

6.Opstruktivni poremećaji ventilacije su:a) Hronični bronhitisb) Emfizemc) Mukoviscidozad) Pneumoniae) Granulomatoze

7.Kvantitativni poremećaji ritma disanja su:a) Tahipneab) Ortopneac) Hipopnead) Eupneae) Dispnea

8.Restriktivni poremećaji ventilacije nastaju:a) U tom stanju smanjeni su plućni volumeni, posebno vitalni kapacitet i ukupni plućni kapacitetb) Zbog povećanja rastegljivosti plućnog tkiva ili prsne stijenkec) Do restriktivnog poremećaja ventilacije mogu dovesti patoanatomski procesi na nivou grudnog košad) Nikad ne dolaze zajedno sa opstruktivnim poremećajima ventilacijee) Predstavnik je hronični bronhitis i bronhijalna astma

9.U dijelovima pluća gdje dođe do povećanja V/Q odsnosa iznad normalnih vrijednosti:a) Postoji nekorisna ventilacija alveolarnih vrijednosti, koji zbog smetnji perfuzije ne sudjeluju u izmjenib) Taj poremećaj znači povećanje volumena mrtvog prostorac) Javlja se kod plućne embolijed) Javlja se u slučaju atelektaze plućae) Cirkulacija u krvnim sudovima pluća u toj situaciji je uvijek uredna

10.Bolesti koje remete difuziju plinova:a) Zadebljanje alveo-kapilarne membraneb) Smanjenje alveolarnog prostorac) Smanjenje difuzijske površine kapilarad) Alveolokapilarna membrana je uvijek u fiziološkoj funkcijie) Javlja se u sklopu pneumokonioza

Page 10: patofiza 2 parcijala

Patofiziologija probave:

1.Kao posljedice smanjenog pražnjenja želuca u organizmu se javljaju sljedeći poremećaji:a) Hiponatrijemijab) Hiperkalijemijac) Acidozad) Prerenalna azotemijae) Hipohloremija

2.Razlozi za pojavu proljeva kod malapsorpcije su:a) Povećanje osmotičke koncentracije crijevnog sadržaja neapsorbiranim tvarimab) Smanjeno lučenje vode i elektrolitac) Neposredno djelovanje neapsorbiranih dekonjugiranih žučnih soli na debelo crijevod) Smanjena apsorpcija vode i elektrolitae) Neposredno djelovanje masnih kiselina na sluznicu crijeva

3.Posljedice akutnog pankreatitisa su:a) Spastični ileusb) Hipokalcijemijac) Akutni respiratorni distres sindromd) Akutna tubularna nekrozae) Smanjenje aktivnosti amilaze u plazmi

4.U cirozi jetre poseban značaj ima poremećen metabolizam:a) Insulinab) Vitamina B12c) Steroidnih hormonad) Albuminae) Paratireoidnog hormona

5.Uzroci sporog pražnjenja želuca su:a) Gastroezofagealni refluks (GERB)b) Metabolički i endokrini uzroci kao diabetična ketoacidoza, hronična diabetična gastropareza, hipotireoidizam i trudnoćac) Psihički uzrocid) Gastritis i ulkusna boleste) Hronični pankreatitis

6.Gastritis može nastati usljed / djelovanja:a) Autoimunih mehanizamab) Najčešće bakterijske infekcije (H. pylori)c) Hemijskih ili farmakoloških noksid) Uremijee) Hroničnog pankreatitisa

7.Osmotska diarea nastaje kod:a) Sindroma malapsorpcijeb) Insuficijencije egzokrinog pankreasac) Akutnog pankreatitisad) Intraluminarnog nedostatka konjugirane žučie) Holestaze i bakterijske dekonjugacije žuči

Page 11: patofiza 2 parcijala

8.Za žučne kamence karakteristično je:a) Dijele se na dva osnovna tipa: holesterolske i pigmentneb) Pigmentni kamenci su dosta češće zastupljenic) Pigmentni kamenci nastaju zbog povišene koncentracije nekonjugiranog bilirubina u žučid) Preduvjet za stvaranje holesterolskih kamenaca jest žuč prezasićena holesterolom (litogena žuč)e) Mogu izazvati jake bolove

9.Osmotički proljevi:a) Javlja se zbog prisustva osmotički aktivnih supstanci koje se slabo apsorbirajub) Mogu nastati zbog stečenog ili prirođenog nedostatka enzima disaharidazec) Može ih uzrokovati upotreba laksativad) Nastaju kao posljedica povećanog aktivnog ili pasivnog lučenja u crijevimae) Dolazi do ubrzane motoričke aktivnosti zbog nenormalnosti autonomnog nervnog sistema

10.Uzroci nastanka ulkusa duodenuma su:a) Emocionalni faktorib) Stresc) Povećana kiselost duodenumad) Smanjen broj obložnih stanicae) Usporeno pražnjenje želuca

Patofiziologija urinarnog sistema:

1.Tubularnu proteinuriju možemo naći kod:a) Kongestivnog zatajenja srcab) nefrosklerozec) hroničnih tubulointersticijskih bolestid) groznicee) akutne monomijelocitne leukemije

2.Tubulointersticijske bolesti sekundarnog tipa nastaju zbog:a) vaskularnih bolesti bubregab) djelovanja otrovac) imunoloških mehanizamad) glomerulonefritisae) začepljenja uretera

3.Kod hronične bubrežne insuficijencije postoji sljedeći nalaz:a) hiperkalijemijab) oligurija sa hipoosmolarnim urinomc) pri restrikciji vode urin dostiže specifičnu težinu od 1030d) poliurija i izostenurijae) povećana metabolička aktivnost u organizmu

4.U sklopu nefrotskog sindroma javljaju se sljedeći poremećaji:a) osteomalacijab) mikrocitna hipohromna anemijac) manje sklonosti infekcijamad) hemodinamički tip edemae) pojava masnih cilindara u urinu

Page 12: patofiza 2 parcijala

5.Osmotska poliurija nastaje:a) u insipidnom dijabetesub) u šećernoj bolestic) u hiperaldosteronizmud) u akutnom glomerulonefritisue) primjenom manitola u terapijske svrhe

6.Metaboličke karakteristike hronične bubrežne insuficijencije su:a) gubitak sposobnosti koncentrisanja i dilucije urinab) poremećaj homeostaze elektrolita i vodonikovog jonac) retencija otpadnih produkata metabolizmad) povećanje koncentracije kalcijuma i kalijumae) smanjena sinteza eritropoetina

7.Hemijske tvari mogu dovesti do oštećenja bubrega na nekoliko načina:a) hemijske tvari ne mogu dovesti do oštećenja funkcije bubregab) hemijske tvari ne mogu dovesti do nastanka hronične bubrežne insuficijencijec) zbog razvoja akutne tubularne nekroze mogu dovesti do akutnog bubrežnog zatajenjad) izazivanjem akutne preosjetljivosti mogu dovesti do intersticijske imunosne reakcijee) mogu prouzročiti minimalna ali kumulativna oštećenja, koja nakon nekoliko godina dovedu do hroničnog bubrežnog zatajenja bubrega

8.Nefrotički sindorm karakteriše se:a) masivna proteinurijab) hiperalbuminemijac) hiperlipidemijad) edeme) hipokoagulabilnost krvi

9.Nefrotoksični tip akutne tubularne nekroze nastaje zbog:a) vitamini u fiziološkim dozamab) radiološke kontrastne tvaric) anesteticid) teški metalie) organska otapala

10.U toku hronične bubrežne insuficijencije javlja se:a) povećano stvaranje eritropoetinab) usporenje eritropoeze zbog relativne neosjetljivosti eritroidne loze na eritropoetin u uremičkoj sredinic) hemoliza uvjetovana uremičnim otrovima koji oštećuju membransku funkciju eritrocita (Na-K crpku)d) smanjeno stvaranje eritropoetina e) normocitna, normohromna, neregenerativna anemija

Page 13: patofiza 2 parcijala

ROK: parcijala 2 završni – 11.06.2012.

Patofiziologija pluća

1.Hiperkapnija kod hiperventilacije:a) vazokonstrijkcija moždanih krvnih sudovab) povišen intrakranijalni pritisakc) poremećaj svijestid) razdražljivost, vrtoglavicae) respiratorni centar na viši nivo

2.Šta uzrokuje pravu alveolarnu hipoventilaciju: (???)a) CVIb) miastenia gravisc) encefalopatijad) meningitise).........

3.Endobronhalna opstrukcija:a) primarni poremećaj plucni emfizemb) opstrukcija, upala, hiperreaktivnostc) hronični bronhitis, bronhijalna astmad) reakcija preosjetljivosti Ie)......

4.Posljedica opstrukcije:a) direktan odnos intratorakalnog i intrabronhijalnog otporab) pojavu opstrukcije plućnog emfizemac) tlak u ekspiriju negativand) tlak u inspiriju negativane) razlika intraalveolarnog i atmosferskog pritiska se povećava

5.Restriktivni:a) povećana rastegljivostb) smanjen plućni kapacitet, VC, ?c) često su udruženi s poremećajima difuzijed) rastegljivost grudnog koša (pluća)??e) smanjena ventilacija pluća kod bolesti plućnog parenhima

6.Posljedica restriktivnih poremećajaa) zbog poremećaja disanja povećanje ventilacije mrtvog prostorab) mikroembolijac) zatajivanje desne polovine srcad).....e).....

7.V/Q odnos povećan:a) plućna embolijab) atelektazac) povećan volumen mrtvog prostorad) nekorisna alveolarna ventilacija e) očuvana i ventilacija i perfuzija

Page 14: patofiza 2 parcijala

8. Smanjena dif. pa. kapilari (ma sta to znacilo?)a) emfizemb) embolijac) pneumonijad).....e).....

9. Poremećaj difuzije plinova:a) zadebljanje alveokapilarne membraneb) povišen difuzijski put zbog razm. (?)c) zadebljanje kapilarad) pneumotorakse) .....

10. Kardiogeni plućni edem:a) angiomuralnib) hemodinamičkic) povišen tlak na kraju dijastoled) povišen tlak u lijevoj pretkomorie) diluzija plucnih (????)

Patofiziologija bubrega:

1.Nefrotski sindrom karakteriše:a) masivna proteinurijab) edemc) hipolipidemijad) hiperalbuminemijae) hiperkoagulabilnost

2.Preplavna proteinutija:a) Bens- Jens.b) ortostatska proteinurijac)....d).....e)....

3.Eritrocitni cilindri:a).....b)......c)......d).....e)......

4.Leukocitni cilindri:a) cistitisb) pijelonefritisc) glomerulonefritis

Page 15: patofiza 2 parcijala

d)....e).....

5.Osmotska poliurija:a) dijabetes insipidusb).....c).....d).....e)....

6.Hronična bubrežna insuficijencija:a) hiperinsulinemijab) neosjetljivost tkiva na insulinc) hiperlipidemijad).....e)....

7. .............................a) bezbolna makrohematurijab).-.....c).....d).....e) hronična iz akutnog

8.Opstruktivna uropatija:a) hidronefrozab) hidroureterc) proširena nakapnicad) anurija i retencija su isto

Patofiziologija GIT-a

1.Rani Dumping s.:a) crvenilo i znojenjeb) hipotenzijac) grčevi i mučninad) serotonine) posljedica reaktivne hiperemije

2.Opći apsorpcijski poremećaji:a) sindrom kratkog crijevab) glutenska entropija(?)c) bolesti KVS i limfnog sistemad) smanjena pokretljivosgt ili oštećenje jedne od crijevnih funkcijae)....

3.Akutni pankreatitis:a) žučni kamencib) hiperlipidemijac) virusna infekcija

Page 16: patofiza 2 parcijala

d) ishemijae) hiperkalcijemija

4.Hronični pankreatitis:a) posljedica opetovanih akutnih upalab) sek. Secerna bolestc) uzrokovana istim kao akutnid)....e)....

5. Konstipacija:a) manje od 3 stoliceb) Hirshprungova b.c).....d).....e)......

6.Osmotski proljev:a) ugljikohidratib) laksativic) aktivna i pasivno lučenje u tankom i debelom crijevud) motorikae)......

7.Ileus:a) sepsa, urusajb) opstrukcija i strangulacijac) neuromuskularni poremećajd)......e)......

8.Povraćanje:a) hipohloremijab) alkalozac) napuhanost trbuhad) somnolentnost (??)e).......

9.Oštećenja jetre etanolom:a) razaranje membrane mitohondrijeb) povišen izlazak unutarstaničnih enzima i enzima st. Membr. Proteinac)....d)....e).....

10. Specifična građa:a)....b)....c)....d)....e).....

Page 17: patofiza 2 parcijala

Patofiziologija CNS-a:

1.Neurotransmiteri:a) hiper i hipob) Parkinsonova dopam. rc) Parkinsonova holineg.d) shizofrena psihozae)....

2.Parkinson:a) ekstrapiramidni p.b) akitnetička rigidnostc) heraditarna (?)d) spastična p.e).....

3.Epilepsija:a) def (bilo je da li je depol ili repol pocinje)b) povišen K, smanjen Nac) povišen Cad) e)...

4.Polineuropatija:a) ishemija perifernih strukturab) trovanje teskim kovinama i lijekovimac) ispadi distalno i simetricnod) traumatska i komp. Ostecenjae)....

5....................a)Moždane art. Posjeduju meh. Autoregulacije:b) mozdane arteriole se suzavaju kod povisenog pritiskac) mozdane arteriole se suzavaju kod smanjenog pritiskad) nema autoregulacijee) hiperkapnija ---- vazodilatacija

6.Hemoragicni:a)primarna hipertenzivna oštećenja (??)b) ruptura aneurizmec) hemat b. I antikoagul lijekd)e)

7.Demencija:a) promjene intelektualne ili kongnitivne f. S promjenom svijestib) Alzheimer poslije 70c) kvantitativni vidni poremecajid).....e) dign sžs

8.Delirij:

Page 18: patofiza 2 parcijala

a) halucijancijeb) nema veze sa alkoholomc) specijalni poremecaji konfuzije (?*????????)d) kvalitativni e) kvantitativni

9. Kvantitativni poremecaji:a) somnolencijab) soporc) akutni psihosindromd)...e)...

10. Hidrocefalus:a) povecana sekrecijab)povecan intrakranijalni p.c) smanjen intrakrancijalni p.d) opstrukcijae)...

8