Patnubay para sa Pamumuhay ng mga Dayuhan 1-1 Sa panahon ng sunog at biglaang pagkakasakit 1-1-1 Sa

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Patnubay para sa Pamumuhay ng mga Dayuhan 1-1 Sa panahon ng sunog at biglaang pagkakasakit 1-1-1 Sa

 • Patnubay para sa

  Pamumuhay ng mga Dayuhan

  外国人 がいこくじん

  市民 し み ん

  のための 生 活 せ い か つ

  ガ イ ド ブ ッ ク

  フィリピノ語 ご

  Filipino

  Oktubre 2019

  Tanggapan ng Lungsod ng Hiroshima

  令 れい

  和 わ

  元 がん

  年 ねん

  (2019年 ねん

  )10月 がつ

  広 ひろ

  島 しま

  市 し

  市 し

  民 みん

  局 きょく

 • Nilalaman

  Tuloy po kayo sa Hiroshima 1 Bumbero・Ambulansiya(Dial 119)・Pulisya(110 Dial)

  1-1 Sa panahon ng sunog at katulad ng mga biglaang pagkakasakit ······· 1 1-2 Sa panahon ng aksidente sa daan at krimen ································· 2

  2 Tungkol sa pang araw araw na pamumuhay

  2-1 Paraan ng pagtapon ng basura ···················································· 2 2-2 Tubig, Kanal na paagusan, Elektrisidad at Gas ······························ 3 2-3 Tirahan ·················································································· 4 2-4 Post opis (Postal) ······································································ 5 2-5 Patakaran sa pamumuhay, Pag-uugali, Kaugalian,(Panuntunan ng

  paninirahan, Samahan ng kapitbahay・Transportasyon・mga alagang hayop at iba pa). ······································································ 5

  3 Mahahalagang Hakbang na Dapat Gawin Bilang Isang Dayuhan

  3-1 Paraan sa paninirahan ng mga mamamayang dayuhan (Pangangasiwa sa tirahan・Pangunahing rehistro ng residente・ Katayuan sa paninirahan) ····························································· 7

  3-2 Pagpaparehistro sa kinauugnayang distrito (bilang residente・relasyon bilang pamilya) ···································· 9

  3-3 Insyurans sa kalusugan ·························································· 11 3-4 Insyurans sa pangangalaga para sa mga matatand ······················ 13 3-5 Pensyon ··············································································· 14 3-6 Buwis ·················································································· 15 3-7 Allowance para sa pag-aalaga ng bata ······································· 15

  4 Suporta sa Pamumuhay 4-1 Medikal na pangangalaga 〔Piyesta opisyal・biglaang pangangalaga at sa gabi〕 ··················· 15

  4-2 Kalusugan at kagalingan ························································· 17 4-3 Pangangalaga ng bata ···························································· 18 4-4 Edukasyon ··········································································· 19 4-5 Trabaho ··············································································· 20 4-6 Problema sa Pera ···································································· 21

  5 Impormasyon sa pag iwas sa kalamidad 5-1 Kalamidad ············································································ 21

  6 Listahan ng mga Tanggapan 6-1 Tanggapan ng konsultasyon ···················································· 23 6-2 Mga tanggapan at ahensiya ····················································· 26

  6-3 Pambanyagang establisimiyento, listahan ng mga internasyonal na tanggapan …………………………………………………………………...30

  6-4 Iba pa ··················································································· 30

  7 Mga Palatandaan at Simbolo sa Araw-araw na Pamumuhay ········ 31

  8 Wastong Paraan ng Pagtapon ng Basura mula sa Tahanan 33

  9 Card para sa Emergency at Paunang lunas para sa mga

  Dayuhang mamamayan 40

 • Filipino - 1 -

  Tuloy po kayo sa Hiroshima

  Kayo ay nasa lungsod ng pang-internasyonal na kapayapaan at kultura ng Hiroshima.

  Ang aklat na ito ay patnubay para sa mga dayuhan upang makatulong sa pamumuhay habang

  naninirahan sa lungsod ng Hiroshima. Ang mga impormasyon tulad ng Pang-unang Lunas at

  pag-iwas sa aksidente at iba pang mga hakbang na kailangan gawin bilang isang dayuhan ay

  makikita rito.

  Sa mga detalye magtanong po lamang sa opisina na angkop sa inyong tanong.

  Para maging maayos at madali ang inyong pag-applay dito sa tanggapan ng Lungsod ng

  Hiroshima, hanggat maaari magsama kayo ng taong marunong magsalita ng hapon.

  Gayunpaman, mayroon tayong “Life Consultation Corner 「Telepono:082-241-5010」

  para sa mga Dayuhang Naninirahan sa Hiroshima Prefecture” na hindi pamilyar sa lugar.

  Mayroon itong iba’t ibang mga serbisyo sa konsultasyon na salin sa iba’t-ibang wika mula sa

  Wikang Hapon. Gamitin ito (makikita sa pahina 24-25).

  * Pakitingnan rin ang website ng lungsod ng Hiroshima http://www.city.hitoshima.lg.jp/

  (makikita sa pahina 30)

  Ang aklat na ito ay patnubay na binuo para makapagbigay ng serbisyong kaalaman sa mga

  dayuhang naninirahan sa Japan.Pakitunghayan na lang ang iba”t-ibang detalye tungkol sa

  pamumuhay na nakapaloob dito.

  Inaasahan namin na magkaroon kayo ng maginhawang pamumuhay sa Lungsod ng

  Hiroshima.

  1 Bumbero・Ambulansiya(i-Dial ang 119)・Pulisya(i-Dial ang 110)

  1-1 Sa panahon ng sunog at biglaang pagkakasakit

  1-1-1 Sa panahon ng sunog

  Kapag magkasunog, hindi lamang ito mapanganib sa iyo kundi maaring magbigay ng

  malaking pinsala sa mga kapitbahay ninyo kaya mag-ingat ng wasto sa paggamit ng apoy.

  Sa oras na nagkasunog, kailangang sumigaw ng malakas sa mga kalapit na bahay/

  kapitbahay na may sunog sabay tawag sa 119.

  1-1-2 Sa panahon ng biglaang pagkakasakit

  Kapag kailangan ang emerhensiyang pangangalaga dahil sa biglaang pagkakasakit o

  malubhang pinsala dulot ng kalamidad o isang aksidente , i-dial lamang ang 119 upang

  humiling ng ambulansiya.

  Sa panahon ng biglaang pagkakasakit at sa panahon ng pagkaroon ng malaking sugat na

  nangangailangan nang pang-unang lunas pakitawag sa 119 para sa ambulansya.

  Pero kung ang kondisyon ng sakit at sugat ay maliit lamang at kaya namang makapunta ng

  sarili o kasama ang pamilya sa ospital o klinika, hindi na kinakailangan ang tumawag pa ng

  ambulansya.

  1-1-3 Pagtawag sa 119 para sa panahon ng sunog・pang-unang lunas・pag-sagip

  Ipaalam ang mga sumusunod sa pagtawag sa119.

   Iyan ba ay sunog o nangangailangan ba nang pang-unang lunas o pag sagip

   Sabihing mabuti ang inyong lugar at mga palatandaan ng inyong lugar

   Ang pangalan at telepono

  ※Para sa mga konsultasyon/tawag tungkol sa kalamidad (tulad ng lindol, bagyo at iba pang

  kalamidad) at pag-iwas sa aksidente, komunsulta lamang sa Fire Department (Keibou Ka)

  sa inyong distrito (makikita sa pahina 28) at sa Community Revitalization Division ng inyong

  Ward office (Kusei shinkou Ka) (makikita sa pahina 26)

  ※Para sa konsultasyon/tawag tungkol sa sunog, pang-unang lunas at pag -sagip

  Tel.: 082-246-0119 (awtomatikong sasagot).

 • Filipino - 2 -

  1-2 Sa panahon ng aksidente sa daan at krimen

  1-2-1 Sa panahon ng aksidente sa daan

  Sa panahong maaksidente sa daan,kailangan bigyan ng pang-unang lunas ang nasugatan.

  Sa panahong kinakailangan ang ambulansya tumawag sa numerong 119 at tumawag din sa

  pulisya sa numerong 110

  1-2-2 Sa panahon ng krimen

  Kung naging biktima kayo ng isang krimen, tulad ng pagnanakaw o

  pambubugbog, ipaalam agad sa pulisya at tawagan ang numerong 110.

  Alamin lamang ninyo ang lugar at telepono ng Tanggapan ng Pulisya,

  istasyon ng pulisya sa inyong lugar.

  1-2-3 Tungkol sa pagtawag sa numerong 110

  Kapag tatawag sa numerong 110, kailangang ihanda ang sumusunod na detalye:

  Saan (pangalan ng kalapit na gusali, estasyon o anumang palatandaan o landmarks), ano ang

  nangyari, kung may mga taong sugatan, at ang inyong pangalan.

  Sanayin ang sarili kung paano sasabihin ang mga kinakailangang im