Click here to load reader

Patientsikkerhed - også et aspekt af fremtidens sygehusbyggeri · ved anvendelse af avanceret teknologi med involvering af forskellige professionelle indenfor en afgrænset tidsramme

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Patientsikkerhed - også et aspekt af fremtidens sygehusbyggeri · ved anvendelse af avanceret...

 • Patientsikkerhed- også et aspekt af fremtidens sygehusbyggeri

  Konference: Fremtidens SygehusbyggeriDanske Regionertirsdag den 11. marts 2008

  Elisabeth Brøgger Jensenmag. art. kultursociolog.

 • March 10, 2008 2www.patientsikkerhed.dk

  Fem farlige ord i patientsikkerhed

  ■ Heldigvis skete der ikke noget!■ Heldigvis skete der ikke noget!■ Heldigvis skete der ikke noget!■ Heldigvis skete der ikke noget!■ Heldigvis skete der ikke noget!

 • March 10, 2008 3www.patientsikkerhed.dk

  Sygehusbyggeri – en trussel for patientsikkerhed?

  ”En kran svingede nogle byggematerialer ind gennem vinduerne til et undersøgelsesrum.Heldigvis var rummet tomt, såingen kom til skade”.

  Kilde: Goodstein J. Halvvejs til fremtidens hospital. UgeskrLæger 2007;169(26):2502.

 • March 10, 2008 4www.patientsikkerhed.dk

  Sygehusbyggeri – en trussel for patientsikkerhed?

  ■ Elektriker borer ved en fejl hul i højtryks-iltrør til central operationsgang. Ingen af patienterne var lagt til at sove –heldigvis….

  ■ Loftmaterialet falder ned, et ben dingler ud. Ingen rammes. Der ligger kun et lille stykke beton på patientens dyne – heldigvis…

  ■ Det store tv, der hænger i spisestuen faldt ned, formentlig pågrund af de rystelser, der har været hele ugen. Patienten, der sad der havde lige rejst sig – heldigvis…

 • March 10, 2008 5www.patientsikkerhed.dk

  Fremtiden sygehus?

  Patienthotelraske-syge patienter

  Intensiv afdelingsyge-syge patienter

 • March 10, 2008 6www.patientsikkerhed.dk

  Patientsikkerhed i fremtidens sygehus

  ■ A Once-in-a-Lifetime Opportunity til at optimere sikkerheden

  ■ En altid-allerede-til-stede-værende udfordring, fordi….■ diagnostik og behandling bliver mere og mere kompleks■ ofte individualiseret i forhold til den enkelte patient■ ved anvendelse af avanceret teknologi■ med involvering af forskellige professionelle■ indenfor en afgrænset tidsramme.

 • March 10, 2008 7www.patientsikkerhed.dk

  Patientsikkerhed i nutidens sygehus■ Faktorer, der påvirker patientsikkerheden i negativ retning:

  ■ overfyldte rum – for få og små■ afbrydelser ■ brist i kommunikation■ støj■ utilstrækkeligt lys■ uren luft■ begrænset mulighed for håndhygiejne■ flersengsstuer ■ tvetydig logistik■ manglende faldsikring■ manglende beskyttelse mod muligheden for selvmord.

 • March 10, 2008 8www.patientsikkerhed.dk

  Disposition

  ■ Eksempler på utilsigtede hændelser

  ■ Analytiske overvejelser - strøtanker

  ■ Principper

  ■ Konklusion.

 • March 10, 2008 9www.patientsikkerhed.dk

  En utilsigtet hændelse

  ■ En patient har fået syet en rift, der er opstået i forbindelse med en fødsel. Efterfølgende har patienten smerter, der søges lindret med isbind

  Et isbind er nedkølet brun sæbe i en plasticpose

  Patienten pådrager sig forfrysninger, der bliver behandlet af plastickirurg.

 • March 10, 2008 10www.patientsikkerhed.dk

  Helbredende arkitektur

  ■ Bliver den professionelle kultur påvirket i retning af den mere private kultur?

  ■ Bliver der skabt en kultur, hvor hygge og hjemlighed tillægges betydning, så ”hjemmestrikkede” løsninger bliver indlejret i behandlinger?

  ■ Hvordan på én og samme tid sikre nærhed og professionel distance?

  ■ Hvordan forene helbredende arkitektur og patientsikkerhed?

 • March 10, 2008 11www.patientsikkerhed.dk

  En utilsigtet hændelse

  ■ En patient har ambulant fået taget ekg. Da han rejser sig fra lejet, falder han om med kramper og har respirationsbesvær. Personalet har svært ved at komme til at behandle patienten med ilt og medicin, da rummet er lille og indrettet med forskelligt udstyr. Lejet er uden hjul og kan ikke flyttes. En seng kan ikkekomme ind i rummet, fordi døråbningen er for lille.

  ■ Lokalet var ikke oprindelig beregnet til undersøgelsesrum, men på grund af pladsmangel var det taget i brug til flere forskelligetyper undersøgelser.

 • March 10, 2008 12www.patientsikkerhed.dk

 • March 10, 2008 13www.patientsikkerhed.dk

  Princip: Fleksibilitet

  ■ Hvilke kriterier? ■ Hvilke behov?■ Hvis behov?

  ”Lånesenge””Sengeslangen””Acuity Adaptable Patient Rooms”

  ”Undtagelsesvis kan der også opståpladsproblemer, som vil indebære midlertidigt ophold i låneseng påandet afsnit”.

  Kilde: Folder til patienter.

 • March 10, 2008 14www.patientsikkerhed.dk

  “Lånesenge” – et problem, fordi…

  ■ Uklarhed om, hvor patienterne fysisk befinder sig■ Uklarhed om, hvem der har ansvar for hvilke patienter■ Uklarhed om, hvilke læger personalet skal kontakte

  ■ Ukoordineret afvikling af stuegang■ Ingen specialespecifik kompetence hos plejepersonalet

  ■ Tendens til nedprioritering af patienterne.

 • March 10, 2008 15www.patientsikkerhed.dk 15

  En utilsigtet hændelseEn bevidstløs patient bliver indbragt i AMA. Indledende behandling bliver sat i værk, og overflytning til intensiv afdeling bliver arrangeret. Lige før overflytningen bliver effektueret, får patienten hjertestop. Genoplivning bliver forsøgt, men forgæves. Vagthavende læge underretter de pårørende om dødsfaldet. Familien ankommer og bliver fulgt ind til afdøde. Familien bliver ret så chokeret, da afdøde ikke er deres familiemedlem.Vagtrummet i AMA er et kontorlandskab med åben adgang til gangarealet. På tidspunktet, hvor der blev ringet til de forkerte pårørende, var der en hektisk stemning i rummet som følge af, at flere akut dårlige patienter var indlagt indenfor kort tid: Læger skrev journaler og ordinerede medicin. Sygeplejersker bestilte blodprøver og andre undersøgelser. Bioanalytikere, portører og læger på tilsyn kom til og afbrød for at få oplysninger. Urolige pårørende søgte efter informationer. Telefoner ringede. I denne kakofoni af lyde, kombineret med menneskelige relationer på kryds og tværs var journalen for en anden end afdøde brugt ved opringning til familien.

 • March 10, 2008 16www.patientsikkerhed.dk

 • March 10, 2008 17www.patientsikkerhed.dk 17

  Princip: ”det sterile cockpit”

  Så lidt samtale som muligt og kun om det mest nødvendige, når der pågår sikkerhedskritiske procedurer.

  ■ Etablering af fysiske barrierer, der beskytter personalet mod unødige afbrydelser i procedurer, der kræver ro

  ■ Etablering af ”forposter”, der signalerer imødekommenhed for patienter og pårørende

  ■ Etablering af ”afbrydelsesfrie zoner”.

 • March 10, 2008 18www.patientsikkerhed.dk 18

  Barrierer mod afbrydelserPersonlig modtagelse af patienten

 • March 10, 2008 19www.patientsikkerhed.dk 19

  En utilsigtet hændelse

  ■ En patient skal opereres i højre knæ. Højre knæ er markeret. På grund af ændringer i operationsprogrammet bliver patienten flyttet til en anden operationsstue. Stuen er magen til den første, men spejlvendt. Der bliver dækket op til operation på venstre side

  Ved ”Time Out” umiddelbart før indgrebet bliver påbegyndt, bliver forvekslingen opdaget og indgreb påforkert side bliver forhindret.

 • March 10, 2008 20www.patientsikkerhed.dk 20

  Princip: Standardisering

  ■ Hvordan sikre standardisering af rum?■ Hvordan sikre standardiseret indretning med borde,

  skabe, skuffer m.v.?■ Hvordan sikre standardisering af udstyr?

  ■ Hvordan indrette, så personalet minimerer tid, brugt på at lede?

 • March 10, 2008 21www.patientsikkerhed.dk 21

  En utilsigtet hændelse

  ■ En ældre patient, der for to dage siden er opereret for et hoftebrud, står om natten ud af sin seng for at komme påtoilettet. Patienten falder og pådrager sig brud på den nyopererede hofte. Patienten bliver opereret igen. Der følger et langvarigt og kompliceret forløb. Patienten indstilles til plejehjem.

  ■ For ikke at vække de andre patienter på stuen, undlod patienten at tænde lyset. Derfor faldt han over nabopatientens rollator, der stod ved fodenden af sengen. Patienten var indlagt på en lille 4-sengsstue, der gjorde det vanskeligt for ham at manøvrere i mørke med to krykkestokke.

 • March 10, 2008 22www.patientsikkerhed.dk 22

  Princip: Faldsikring

  ■ Hvordan designe og indrette den faldsikrede sengestue?■ Hvordan designe og indrette det faldsikrede baderum?

  Lys?Farver?Gulvbelægning?Enestuer med eget bad?

 • March 10, 2008 23www.patientsikkerhed.dk

 • March 10, 2008 24www.patientsikkerhed.dk 24

  Kan kombinationen af lys og farver forhindre fald?

  ■ Lys, der ikke blænder, kombineret med kulørte vægge og hvidt sanitet gør det lettere at skelne de enkelte elementer i et baderum

  ■ Kilde:Mette TerkildsenIndretning af plejecentre for svage ældre og mennesker med demensStyrelsen for Social Service 2005.

 • March 10, 2008 25www.patientsikkerhed.dk 25

  En utilsigtet hændelse

  ■ Fire kritisk syge patienter, der alle er tilkoblet respirator samt diverse infusionspumper og overvågningsudstyr er indlagt påsamme stue i intensiv terapi afsnittet. Patienterne er omgivet af mange professionelle, der indbyrdes kommunikerer med hinanden.

  ■ En læge ordinerer mundtlig mere sovemedicin til en af patienterne. Ordinationen bliver opfattet forkert, så patienten får en for stor dosis. Ingen umiddelbar patientskade.

 • March 10, 2008 26www.patientsikkerhed.dk 26

  Princip: Støjreduktion

  ■ Lydabsorberende loftsplader■ Støjdæmpende gulvbelægning■ Lydabsorberende vægflader ■ Lydløse kaldesystemer■ Støjdæmpet udstyr■ Adskillelse af faciliteter til

  kollegialt samvær fra de professionelle faciliteter

  ■ Enestuer.

 • March 10, 2008 27www.patientsikkerhed.dk 27

  En utilsigtet hændelse

  ■ Ved uddeling af medicin gør en patient opmærksom på, at han ikke plejer at få tre tabletter morfin, men kun en enkelt tablet om morgenen. Sygeplejersken kontrollerer den ophældte medicin en ekstra gang og finder ud af, at der er byttet om på medicinen til to patienter med næsten enslydende navne.

  ■ I afdelingens medicinrum var der netop installeret skærme og computere til elektronisk medicinering. Det gav mindre plads og vanskeligere arbejdsbetingelser for de, der arbejdede i rummet – aktuelt tre sygeplejersker, hvoraf den ene var under oplæring. Samtidig var der på grund af det nye udstyr meget varmt i rummet. Alt i alt udgjorde det distraherende faktorer, der førte til, at sygeplejersken blev forstyrret ved dispensering af medicin.

 • March 10, 2008 28www.patientsikkerhed.dk 28

  Princip: Fremtidssikring

  ■ Hvordan være forudseende og på forkant med udviklingen?

  ■ Hvordan ser medicinrummet ud i 2058?

  ■ Hvordan…..?

 • March 10, 2008 29www.patientsikkerhed.dk 29

 • March 10, 2008 30www.patientsikkerhed.dk 30

  En utilsigtet hændelse

  ■ En depressiv patient er indlagt i åben psykiatrisk afdeling. Patienten er i bedring som følge af den medicinske behandling, så det bliver besluttet, at sænke niveauet for tilsyn til en gang i timen.

  ■ En tidlig morgen bliver patienten fundet på badeværelset. Patienten har hængt sig i en taskerem, der er bundet fast til stangen til forhænget ved brusebadet.

 • March 10, 2008 31www.patientsikkerhed.dk 31

  Princip: Beskyttelse mod selvmord

  ■ Foranstaltninger, der kan forhindre hængning, fx:■ brusearmatur og stang til forhæng tåler ikke belastning■ ingen synlige rørføringer■ ingen rynkebånd og snore i gardiner

  ■ Foranstaltninger, der forhindrer strangulation, fx:■ ingen lange ledninger, (ingen plasticposer)

  ■ Sikring af vinduer og altaner mod udspring

  ■ Faciliteter, der giver betingelser for overvågning.

 • March 10, 2008 32www.patientsikkerhed.dk

  Konklusion: Enestuer er mere patientsikre

  ■ Nedsat risiko for infektion■ Nedsat risiko for fald■ Tydeligere patient – behandler kommunikation■ Bedre bed-side undersøgelser■ Større mulighed for at pårørende kan fungere som

  barriere mod utilsigtede hændelser

  ■ Mindre mulighed for observation fra medpatienter.

 • March 10, 2008 33www.patientsikkerhed.dk

  Konklusion: Gå efter evidens

  ■ Enestuer * * * * *■ Placering af spritdispensere ved døre og

  tæt ved patienten * * * * *■ Materialer, der dæmper lyd * * * * *■ Rengøringsvenligt udstyr / faciliteter * * * * *■ Optimal ventilation * * * * *■ Gennemtænkt logistik * * * * *■ Optimale lysforhold * * * * *

 • March 10, 2008 34www.patientsikkerhed.dk

  Konklusion: Bryd traditionerne

  ■ Lad personer med indsigt i patientsikkerhed indgå i projektorganisationen

  ■ Uddrag læring fra utilsigtede hændelser■ Anvend FMEA til at identificere mulige fejlkilder■ Udfør feltstudier – afdæk arbejdsgange og faglig kultur■ Anvend mock ups og simulationer■ Inddrag personale og patienter■ Sørg for ledelsesforankring.

 • March 10, 2008 35www.patientsikkerhed.dk

  Tak for opmærksomheden!