of 13 /13
Pašvaldību efektivitātes uzlabošanas tīkli Elita Cakule, KS

Pašvaldību efektivitātes uzlabošanas tīkli

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pašvaldību efektivitātes uzlabošanas tīkli. Elita Cakule, KS. Valsts un pa švaldību pārvaldes līmeņi Norvēģijā. Centrālā valdība 19 apgabali 428 vietējās pašvaldības 5 mil joni iedzīvotāju Vairāk kā 50 % pašvaldībās to iedzīvotāju skaits ir mazāks par 5000. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Pašvaldību efektivitātes uzlabošanas tīkli

Page 1: Pašvaldību efektivitātes uzlabošanas tīkli

Pašvaldību efektivitātes uzlabošanas tīkliElita Cakule, KS

Page 2: Pašvaldību efektivitātes uzlabošanas tīkli

Valsts un pašvaldību pārvaldes līmeņi Norvēģijā

•Centrālā valdība• 19 apgabali• 428 vietējās pašvaldības

• 5 miljoni iedzīvotāju•Vairāk kā 50 % pašvaldībās to iedzīvotāju skaits ir

mazāks par 5000

Page 3: Pašvaldību efektivitātes uzlabošanas tīkli

Pašvaldību efektivitātes uzlabošanas tīkli Norvēģijā

• KS uzaicina pašvaldības• KS organizē tīklus• KS apkopo un prezentē salīdzinošo informāciju• Dalībnieki izvērtē un analizē informāciju• Dalībnieki dalās pieredzē, identificē labo praksi• Fokuss uz turpmāko darbu

Darbošanās tīklā kā mācīšanās process

Page 4: Pašvaldību efektivitātes uzlabošanas tīkli

4

KS’ efektivitātes tīklu organizēšana

• Centrālā biroja darbinieki Oslo: stratēģija, plānošana, analīze, atbalsts• 10 konsultanti reģionos: organizē, plāno un īsteno tīklu darbu:– Apkopotās informācijas analīze;– Vada un sniedz atbalstu pašvaldībām to mācīšanās procesā

Tīkla sanāksmes un darbs pašvaldībās starp sanāksmēm

• Biroja darbinieki un konsultanti satiekas kā kolēģi 4 reizes gadā, lai apmainītos ar jaunāko informāciju un mācītos viens no otra

iekšējā

Page 5: Pašvaldību efektivitātes uzlabošanas tīkli

5

Mēs pievēršamies šādiem pakalpojumiem:

• Skola/pēcskolas aprūpe • Bērnudārzi• Bērnu labklājība• Veselības aprūpe; invalīdu, veco ļaužu, bērnu, garīgās veselības aprūpe• Sociālie pakalpojumi• Korporatīvā pārvaldība, izpilddirektora pārvaldība

– Ekonomika, kvalitāte, plānošana, kontrole un pārraudzība

Page 6: Pašvaldību efektivitātes uzlabošanas tīkli

6

«ROBEK» tīkls

• Pašvaldības ekonomiski nestabilā situācijā• Mērķis: spēt pārvaldīt finanšu resursus • Trīs tīkli ar 21 pašvaldību – Fokuss uz visu sniegto pakalpojumu ekonomiku– Padomi, kur pieņemt pareizos lēmumus, lai saglabātu labus

pakalpojumus ar mazākiem resursiem• Labi rezultāti: dažādi risinājumi katrai pašvaldībai : veselīgāka ekonomika

Page 7: Pašvaldību efektivitātes uzlabošanas tīkli

7

Klienti;Vai viņi ir apmierināti ar pakalpojumiem?Vai mēs sasniedzam savus mērķus?

Darbinieki;Vai viņi ir apmierināti ar savu darba situāciju?

Ekonomika; Vai mēs efektīvi izmantojam savus resursus?

Mācīšanās un atjaunošanās Vai mēs attīstāmies, lai atbilstu jaunām prasībām un gūtu jaunas zināšanas?

Iekšējie procesi un rutīnas; Vai mēs savus pakalpojumus sniedzam racionāli un efektīvi?

Līdzsvarota pārvaldība – tiek apskatīti vairāk nekā viens jautājums

Page 8: Pašvaldību efektivitātes uzlabošanas tīkli

8

Recepte• Tiek saaicinātas kopā 5-12 pašvaldības• Salīdzinošas informācijas prezentēšana• Sapulcējušos pārstāvju dialogs:

– Informācijas izvērtēšana un analīze– Pārdomas un komentāri– Labās prakses identificēšana

• Katra pašvaldība izdara savus secinājumus:– Vājās un stiprās puses– Kas mums ir jādara, lai situāciju mainītu?– Ko mēs darīsim, atgriežoties mājās?

• KS loma ir veicināt procesu un uzturēt motivāciju

Kā mēs strādājam

Page 9: Pašvaldību efektivitātes uzlabošanas tīkli

9

Tīkla process

1 IevadsPārskats

Motivēšana

2 KvalitāteKlienti

Rezultāti

3 ResursiEkonomika

Produktivitāte

4 KopskatsIzvērtēšanaKurp doties

5 Dalīšanās pieredzēDialogsVadība

Viens gads5 sanāksmes1-2 dienas

4-5 vadītāji 5-12 pašvaldības

Page 10: Pašvaldību efektivitātes uzlabošanas tīkli

10

Ieguldītie resursiSniegtā pakalpojuma izmaksa

Ieguldītie resursiSniegtā pakalpojuma izmaksa

Pakalpojumu pieejamība

Pakalpojumu pieejamība

Izmērāmā kvalitāteSniegšanas nodrošināšanai

veltītais laiks, klientu rezultāti u.c.

Izmērāmā kvalitāteSniegšanas nodrošināšanai

veltītais laiks, klientu rezultāti u.c.

Piedzīvotā kvalitāte Klienta sniegtais saņemtā pakalpojuma novērtējums

Piedzīvotā kvalitāte Klienta sniegtais saņemtā pakalpojuma novērtējums

TīklsTīkls

•Kādi ir mūsu rezultāti?•Ko mēs varam mācīties no pārējiem? •Mērķu noteikšana

 

Mērķu sasniegšana, pasākumu īstenošana,

kļūšana labākiem

Mērķu sasniegšana, pasākumu īstenošana,

kļūšana labākiem

Pakalpojumiem noteiktie mērķi un uzlabojumi

Pakalpojumiem noteiktie mērķi un uzlabojumi

Page 11: Pašvaldību efektivitātes uzlabošanas tīkli

Pakalpojuma analīze

• Pakalpojuma analīze ir pakalpojuma sistemātiska un līdzsvarota izvērtēšana.• Analīzes mērķis ir iegūt pārskatu un zināšanas par pakalpojuma stiprajām

pusēm, vājajām pusēm un iespējām.• Analīze ietver arī informāciju par iespējamiem pakalpojuma uzlabojumiem

un dažādu iespējamo izvēļu izvērtējumu

Page 12: Pašvaldību efektivitātes uzlabošanas tīkli

12

Izšķirošie faktori veiksmei:

• Iesaistīt izpildvaras vadošo līmeni; piešķirt top prioritāti– Augstākā vadības līmeņa atbalsts, iesaiste un piedalīšanās– Iekšējais projekta vadītājs, pilnvaras, laiks, iesaistīšanās

• Informācija un iesaistīšanās– organizācijas iekšienē, iedzīvotāji un pakalpojumu saņēmēji – politiskais līmenis – galvenās personas ir svarīgas labu lēmumu pieņemšanai

• Līdzdalība organizācijas ietvaros– Motivācija mācīties no citiem un mācīt citus

Page 13: Pašvaldību efektivitātes uzlabošanas tīkli

13

Efektivitātes uzlabošanas tīkli ir mācīšanās arēna

Pašvaldības iegūst:

• Labāku ieskatu savos sniegtajos pakalpojumos un atbilstībā starp izmantotajiem resursiem un pakalpojumu kvalitāti

• Labāku pārvaldības rīku • Labāku pamatu lēmumiem, kurus jāpieņem pašvaldību politiķiem • Labāku pamatu mērķu noteikšanai • Lielāku fokusēšanos uz pakalpojumu saņēmējiem, dialogu ar klientiem un klientu

ietekmes pieaugumu• Iespēju salīdzināt sevi ar citām pašvaldībām, tai skaitā ilgtermiņā

• KS iegūst dokumentāciju un labus piemērus