Pavald«bu efektivittes uzlaboanas t«kli

  • View
    34

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pašvaldību efektivitātes uzlabošanas tīkli. Elita Cakule, KS. Valsts un pa švaldību pārvaldes līmeņi Norvēģijā. Centrālā valdība 19 apgabali 428 vietējās pašvaldības 5 mil joni iedzīvotāju Vairāk kā 50 % pašvaldībās to iedzīvotāju skaits ir mazāks par 5000. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Pavald«bu efektivittes uzlaboanas t«kli

KS Effektiviseringsnettverk

Pavaldbu efektivittes uzlaboanas tkliElita Cakule, KS1

Valsts un pavaldbu prvaldes lmei Norvij Centrl valdba19 apgabali428 vietjs pavaldbas

5 miljoni iedzvotjuVairk k 50 % pavaldbs to iedzvotju skaits ir mazks par 5000

First an overview of the Government levels in Norway. Central government19 Counties, that's the regional level428 local governments/municipalities

We are just 5 mill Norwegians, that gives many small municipalities, more than 50 % of them have less than 5000 people.

2Pavaldbu efektivittes uzlaboanas tkli NorvijKS uzaicina pavaldbasKS organiz tklusKS apkopo un prezent saldzinoo informcijuDalbnieki izvrt un analiz informcijuDalbnieki dals pieredz, identific labo praksiFokuss uz turpmko darbu

Darboans tkl k mcans process

The Norwegian Association of Local and Regional Authorities, the KS, organise what we call Efficiency Improvement Networks(KS invites)On request from local authorities, or based on observed needs, KS set up a concept, a plan for a networkA normal network concerns one specific public service, for instance education or child welfare KS invites local authorities in a certain region, or in the hole country(KS organise) According to the number of participants, we organise the participating local authorities in groups, in networks, and we organise workshopsA network may be 5-12 local authorities(KS collect)KS collect and present relevant information on the present service in the participating municipalities/regionsWe work out comparative informationWe look at input and output what they spend in money and the results they obtain

Participants evaluate and analyze the figures together

They share experiences, they try to identify good practice and to agree on criteria for success

Follow up:The goal is to improve the public serviceWe try to create expectations for change, a pressure They should set targets for the results the coming yearsThey should say something about what they will do to follow up when they come back home

3KS efektivittes tklu organizanaCentrl biroja darbinieki Oslo: stratija, plnoana, analze, atbalsts10 konsultanti reionos: organiz, plno un steno tklu darbu:Apkopots informcijas analze;Vada un sniedz atbalstu pavaldbm to mcans procesTkla sanksmes un darbs pavaldbs starp sanksmmBiroja darbinieki un konsultanti satiekas k koli 4 reizes gad, lai apmaintos ar jaunko informciju un mctos viens no otra4iekjMs pievramies diem pakalpojumiem:Skola/pcskolas aprpe BrnudrziBrnu labkljbaVeselbas aprpe; invaldu, veco auu, brnu, gargs veselbas aprpeSocilie pakalpojumiKorporatv prvaldba, izpilddirektora prvaldbaEkonomika, kvalitte, plnoana, kontrole un prraudzba

5KS Omstilling og konkurranse5ROBEK tklsPavaldbas ekonomiski nestabil situcijMris: spt prvaldt finanu resursus Trs tkli ar 21 pavaldbu Fokuss uz visu sniegto pakalpojumu ekonomiku Padomi, kur pieemt pareizos lmumus, lai saglabtu labus pakalpojumus ar mazkiem resursiemLabi rezultti: dadi risinjumi katrai pavaldbai : veselgka ekonomika6

Klienti;Vai vii ir apmierinti ar pakalpojumiem?Vai ms sasniedzam savus mrus?Darbinieki;Vai vii ir apmierinti ar savu darba situciju?

Ekonomika; Vai ms efektvi izmantojam savus resursus?

Mcans un atjaunoans Vai ms attstmies, lai atbilstu jaunm prasbm un gtu jaunas zinanas?Iekjie procesi un rutnas; Vai ms savus pakalpojumus sniedzam racionli un efektvi? Ldzsvarota prvaldba tiek apskatti vairk nek viens jautjums7KS Omstilling og konkurranse7Primre er budsjettbalansen - sunn konomiRecepteTiek saaicintas kop 5-12 pavaldbasSaldzinoas informcijas prezentanaSapulcjuos prstvju dialogs:Informcijas izvrtana un analzePrdomas un komentriLabs prakses identificanaKatra pavaldba izdara savus secinjumus:Vjs un stiprs pusesKas mums ir jdara, lai situciju maintu?Ko ms darsim, atgrieoties mjs?KS loma ir veicint procesu un uzturt motivcijuK ms strdjam8KS Omstilling og konkurranse8Tkla processViens gads5 sanksmes1-2 dienas

4-5 vadtji 5-12 pavaldbas

9Ieguldtie resursiSniegt pakalpojuma izmaksaPakalpojumu pieejamba Izmrm kvalitteSnieganas nodroinanai velttais laiks, klientu rezultti u.c. Piedzvot kvalitte Klienta sniegtais saemt pakalpojuma novrtjums

TklsKdi ir msu rezultti?Ko ms varam mcties no prjiem? Mru noteikana

Mru sasniegana, paskumu stenoana, kana labkiemPakalpojumiem noteiktie mri un uzlabojumi10KS Omstilling og konkurranse10Pakalpojuma analzePakalpojuma analze ir pakalpojuma sistemtiska un ldzsvarota izvrtana.Analzes mris ir iegt prskatu un zinanas par pakalpojuma stiprajm pusm, vjajm pusm un iespjm.Analze ietver ar informciju par iespjamiem pakalpojuma uzlabojumiem un dadu iespjamo izvu izvrtjumu

KS Omstilling og konkurranse11Analysen som grunnlag for dialog og forbedringAnalysen skal skrives og adresseres til rdmanneneller rdmannsnivet. Analysen sendes ogs KS v/ prosessveileder. Prosessveileder gir tilbakemelding p analysen og vurdere i hvilken grad analyseomrdene er vurdert og om tjenesteleder har valgt ut forbedringsomrder og valg av strategier i lys av kartlagte omrder

Analysen skal ideelt sett fungere som et strategisk og faglig grunnlagsdokument for dialog om forbedringsomrder i tjenesten. Det er derfor viktig at tjenesteleder ikke isolerer seg med analysen, men at hun/han bygger opp og etablerer et refleksjons- og kompetansemilj rundt utarbeidelsen av analysen. Personer som br vre med i et slikt arbeid er; tjenesteledere/enhetsledere, plan- og konomipersonell, vrige nkkelpersonell og tillitsvalgt.Iziroie faktori veiksmei:

Iesaistt izpildvaras vadoo lmeni; pieirt top priorittiAugstk vadbas lmea atbalsts, iesaiste un piedalansIekjais projekta vadtjs, pilnvaras, laiks, iesaistansInformcija un iesaistansorganizcijas iekien, iedzvotji un pakalpojumu samji politiskais lmenis galvens personas ir svargas labu lmumu pieemanaiLdzdalba organizcijas ietvarosMotivcija mcties no citiem un mct citus12KS Omstilling og konkurranse12Efektivittes uzlaboanas tkli ir mcans arnaPavaldbas iegst:

Labku ieskatu savos sniegtajos pakalpojumos un atbilstb starp izmantotajiem resursiem un pakalpojumu kvalittiLabku prvaldbas rku Labku pamatu lmumiem, kurus jpieem pavaldbu politiiem Labku pamatu mru noteikanai Lielku fokusanos uz pakalpojumu samjiem, dialogu ar klientiem un klientu ietekmes pieaugumuIespju saldzint sevi ar citm pavaldbm, tai skait ilgtermi

KS iegst dokumentciju un labus piemrus13KS Omstilling og konkurranse13