Pasivna mrežna oprema.doc

  • View
    16

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Pasivna mrežna oprema.doc

Pasivna mrena oprema

Pasivna mrena oprema

Kada je re o raunarskim mreama, potrebno je uvek krenuti od najnieg nivoa, a to su kablovi. Pokuaemo da vam razjasnimo oznake i tipove kablova koji su u upotrebi, a i da vas poduimo kako da montirate konektore i da ih poveete tako da vaa mrea proradi.Stara mrena reenja, koja polako izlaze iz upotrebe, kao to su 10Mbitne mree povezane koaksijalnim kablovima su apsolutno NE. Brzina kojom se razvija tehnologija mrea je toliko vrtoglava da ete godinu dana kasnije, kada uspete da osposobite sve kolske servise, biti potpuno zateeni novim zahtevima koje tako realizovana mrea ne podrava. Tehnologija e ve biti drugaija i moraete sve da menjate. Promene su mnogo tee nego da kreete od poetka, a da ne govorimo o novoj investiciji koja vam nee biti odobrena, jer ste je dobili prole godine.

Takoe, ne treba ni preterivati sa zahtevima. esta greka je i izbor opreme koja moe zadovoljiti nekoliko kola istih kao to je vaa, a kasnije se pokae kako ju je izuzetno teko konfigurisati.

U sledeim lekcijama probaemo da napravimo raunarsku mreu u izmiljenoj koli Boko Buha sa dve raunarske uionice. Raunari su stigli, raspakovani su i ekaju da budu povezani. Uionice su na etvrtom i petom spratu (Oznaimo ih kao 400 i 500 respektivno). Na raspolaganju nam je i nastavnika zbornica u kojoj je telefonska linija na koju je vezan ADSL koji planiramo da koristimo kako bi uionice izale na internet.

U ovom sluaju je potrebno obaviti tzv. horizontalni i vertikalni razvod (kabliranje). Horizontalni razvod podrazumeva povezivanje raunara unutar uionice i na samom spratu, a vertikalni izmeu spratova.

Doli smo do prve stavke za koju se treba opredeliti . Osnovu bilo kakve mree ine kablovi. Njihov izbor nije nimalo lak. Kablovi spadaju u kategoriju tzv. pasivne mrene opreme, dok su ureaji kao to je svi ili hab aktivna mrena oprema. Ovu mreu je mogue izevsti i kao beinu mreu, toje dobro reenje za jednu raunarsku uionicu, ali je komplikovano za celu kolu. Iz tog razloga ga neemo trenutno detaljnije razmatrati.

UTP Kablovi

Kabl je medijum kroz koji se prenose informacije izmeu mrenih ureaja i raunara. Postoji nekoliko tipova kablova koji se upotrebljavaju u mreama. U nekim sluajevima u mrei e se koristiti samo jedan tip kabla, dok e se u drugim mreama upotrebljavati vie razliitih tipova. Izbor kabla je vezan za topologiju mree, protokol i veliinu mree. Razumevanje karakteristika razliitih tipova kablova i toga kako oni utiu na druge aspekte umreavanja je veoma bitno za projektovanje kvalitetne mree.Slika1. Neoklopljen UTP kabl

Slika 2. Kabl sa RJ45 konektoromNeoklopljen kabl sa upletenim paricama / engl. Unshielded Twisted Pair (UTP) cable

Kablovi sa upletenim paricama postoje u etiri izvedbe: oklopljeni i neoklopljeni. Neoklopljeni (UTP) kabl je najpopularniji i obino najbolje reenje za kolske mree. Iskustvo govori da je, ukoliko to sredstva dozvoljavaju dobro upotrebiti oklopljeni kabl za vertikalno kabliranje (STP kabl, kod koga je svaka parica obavijena metalnom folijom radi zatite od spoljanjih elektromagnetnih zraenja). Veze izmeu spratova prolaze kroz svakakve graevinske konstrukcije, pa je zgodno obezbediti se. Kvalitet UTP kabla moe varirati u zavisnosti od prenika parice i kvaliteta i debljine njene izolacije. UTP kabl koji obino sreemo primenjen u raunarskim mreama je sastavljen od etiri para ica (parica) unutar gumenog omotaa. Svaki par ica je upleten kako bi se smanjilo presluavanje,. to je korak upredanja parice manji ( vie upletena), vea mu je otpornost na interferencije, a i cenu mu raste. Moderni industrijski standardi za raunarsku mreu napravljeni su od strane EIA/TIA i u okviru ove asocijacije ustanovljene su etiri osnovne kategorije UTP kablova, od kategorije 3 do kategorije 6e, detaljno propisanih po standardu EIA/TIA-568. (detalji)

Kategorije UTP kablova po standardu EIA/TIA-568Nivo1Omoguava prenos govora i faks poruka

Nivo2Omoguava prenos podataka do 4Mbps

Kategorija 3Omoguava prenos podataka do 10Mbps

Kategorija 4Omoguava prenos podataka do 20Mbps

Kategorija 5Omoguava prenos podataka do 100Mbps

Kategorija 5eOmoguava prenos podataka do 1Gb do 550m razdaljine

Kategorija 6Omoguava prenos podataka do 1Gb do 700m razdaljine

Kod izbora adekvatnog kabla veina kola se odluuje za Kategoriju 5e. Kablova ove kategorije ima najvie na tritu i najjeftiniji su. Kategorija 6 je kadkad previe skupa. Jedno od ogranienja koje treba imati u vidu kod razvlaenja UTP kabla je da jedan segment ne sme prei 100m duine. Obratite panju na to, posebno zato to takva greka moe da napravi probleme koje ete veoma teko otkriti kada mrea jednom bude postavljena.

Slika 3. RJ45 KonektorKonektor za UTP kabl

Standardni konektor za UTP kabl nosi oznaku RJ-45. On je nalik konektoru RJ-11 koji ste videli na svojim telefonima, sa tom razlikom to prima osam umesto etiri provodnika. Montiranje konektora na kabl je posao koji zahteva adekvatan alat, strpljenje i iznad svega kvalitetan kabl(ne pomiljajte da tedite na kablu). Povezivanje jedne raunarske uionice vam moe unititi ivce ukoliko je kabl kineske proizvodnje i veoma niske cene. Plastificirane ice koje bi trebalo da izgledaju kao izolovani provodnici se stalno razmiu i praktino ih je nemogue ubaciti u konektor. ak i onome ko ima pet godina iskustva u montiranju konektora na kablove je potrebno oko 5 minuta za oba kraja kabla. Sa nekvalitetnim kablom to vreme raste i na 15 minuta, a o kartu i da ne govorimo. Namontirani delovi se ne mogu ponovo koristiti, ve ih je potrebno odsei.

Da bi ste montiral konektor na kabl potreban vam je i alat. Najea greka je kupovina jednih kleta na buvljaku koja kotaju oko 5 Eura sa kojima se pokuava povezati mrea. Ako radite sa acima ti kablovi nee trajati ni 20 dana. Potrebna su vam jo jedna, dodatna modularna kleta kojima je mogue menjati umetke. Nabavite umetak za RJ-45 i tek tada krenite u pravljenje kablova, bez njih NE MOETE. Celi postupak je objanjen u filmu koji imate u dodatku. Kao to se u filmu vidi, bitan je i raspored ica. Od poetka je bitno drati se standarda. Ako budete pravili kablove, treba i da se snalazite meu njima. Kada pogledate kabl treba da znate da li je prav (strait) ili ukrten (cross over). Tu dolazimo i do najeeg pitanja i najee greke. Da li se mogu dva raunara povezati kablom bez upotrebe switcha? Mogu, ali kabl nije isti. Za direktno povezivanje dva raunara se koristi tzv. Cross-Over kabl.Slika 4. Obina kleta za RJ45

Slika5. Modularna kleta sa umetkom za RJ45Na slici sa leve strane su data profesionalna kleta za krimpovanje i mreni tester koji se upotrebljava za proveru ispravnosti veza.

eme za oba kabla su vam date u prilogu.

Jedna od stvari na koju je potrebno obratiti panju kada pravite kabl za povezivanje dva raunara,direktno, za ostvarivanje Gigabitne veze, kabl se malo razlikuje jer se koristi svih osam ica. Raspored ica ovog kabla je takoe dat u prilogu.

Slika 6. Tester za kablove

Oklopljeni kabl sa upletenim paricama /engl. Shielded Twisted Pair (STP) cable

STP kabl se sastoji od parica, od kojih je svaka obmotana metalnom folijom (tzv. ekran) da bi se spreili spoljanji elektromagnetni uticaji (efekat presluavanja nastao elektromagnetnom indukcijom od signala iz susedne parice, spoljanji elektromagnetni uticaji i dr.). Nedostatak UTP kabla je to je osetljiv na ove uticaje, dok STP kabl to nije. Kada je potrebno razvui kabl kroz neku energanu ili roentgen odeljenje bolnice, ili kada se kablovi raunarske mree vode kroz iste kanalice sa drugim telekomunikacionim i energetskim kablovima koristi se STP kabl. On je malo krui i tee je montirati konektore na njega, a i RJ-45 konektori su za ovu namenu oklopljeni i malo drugaije izgledaju, ak je i raspored izolovanih provodnika drugaiji.Koaksijalni kabl

Koaksijalni kabl ima jedan jedini bakarni provodnik u svojoj sredini (povratni vod se dobija uzemljenjem). Plastini sloj daje izolaciju izmeu centralnog provodnika i metalnog oklopa oko njega. Oklop spreava pojavu interferencija od fluorescentnih lampi, motora i drugih raunara. Iako ga je teko instalirati, ima veoma irok propusni opseg (moe da podri velike brzine prenosa) i veoma je otporan na interferencije. Moe se upotrebiti za povezivanje raunara na veoj udaljenosti nego UTP, za iste bitske protoke. U raunarskim mreama su se koristili RG-58 t zv. tanki koaksijalni kabl (koji podrava 10Mb/s protok u10Base2 Eternet standardizovanim raunarskim mreama) i 10Base5 tzv. debeli koaksijalni kabl (koji takoe podrava 10Mb/s protok u10Base5 Eternet standardizovanim raunarskim mreama). Broj 2 kazuje da je maksimalna duina segmenta 200m (185m preciznije), dok petica kod debelog oznaava duinu segmenta od 500m. Iako ovi brojevi deluju privlano, problem instalacije debelog koaksijalnog kabla u10Base5 nadmauje bilo kakvu njegovu upotrebnu vrednost.

Konektori koaksijalnog kabla

Najei konektor u upotrebi kod koaksijalnog kabla (veoma rasprostranjen u video tehnici ) je Bayone-Neill-Concelman (BNC). Postoje razliiti tipovi adaptera za BNC kabl (T adapteri, terminatori ...). Proces montiranja BNC konektora se vri krimp kletima, pa se zove krimpovanje (engl. crimp).

Fiber optiki kabl

O ovim kablovima ste verovatno najvie sluali, pogotovo kada vam danima ne radi telefon, jer je magistralna mrea Telekoma uglavnom preusmerena na optike kablove. Iako se esto krive za probleme u telekomunikacijama, optiki kablovi predstavljaju veoma pouzdan i brz nain prenosa podataka. Oni su sainjeni od vlakana sa centralnim staklenim jezgrom obavijenim staklenim omotaem. Vlakna su zatiena sa nekoliko slojeva zatitne obloge. Kroz vlakna se prenosi svetlost (koju proizvodi laserska ili LED dioda). Potpuno su otporni na bilo kakve elektro magnetne uticaje i najee ine osnovu tzv. kimu (backbone) bilo koje ozbiljni