PARTEA a II - a RGI - cap6_Vederi,Sect..pdfآ  (tratamente termice, de suprafaإ£ؤƒ, acoperiri metalice,

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PARTEA a II - a RGI - cap6_Vederi,Sect..pdfآ  (tratamente termice, de suprafaإ£ؤƒ, acoperiri...

 • STANDARDE ŞI PRINCIPII GENERALE DE REPREZENTARE

  119

  PARTEA a II - a

  = NOŢIUNI DE DESEN TEHNIC =

  Forma de prezentare şi conţinutul unui desen tehnic trebuie să răspundă anumitor

  cerinţe impuse de utilizarea lui în continuare.

  După modul de reprezentare desenele tehnice se clasifică astfel :

  a) Desenul în proiecţie ortogonală – reprezintă obiectul (în vedere sau secţiune)

  prin proiecţii perpendiculare pe unul sau mai multe plane de proiecţie. Reprezentarea unei

  piese se realizează cunoscând noţiunile de Geometrie descriptivă, orice piesă fiind de fapt

  un ansamblu de puncte, linii, plane şi suprafeţe curbe sau poliedrale.

  b) Desenul în perspectivă – este desenul în care elementele şi dimensiunile

  obiectului rezultă dintr-o singură reprezentare, care redă imaginea spaţială a obiectului

  respectiv, obţinută prin proiecţie conică (perspectivă conică), ortogonală sau oblică

  (axonometrică) a acestuia pe planul de proiecţie. Se utilizează în desenele de prospect sau

  de catalog, care au un scop comercial şi se foloseşte îmbinând elemente de design şi culori.

  6. STANDARDE ŞI PRINCIPII GENERALE DE REPREZENTARE

  6.1 Standarde generale aplicate în desenul tehnic

  Realizarea desenelor tehnice se face cu ajutorul liniilor de diferite tipuri şi

  dimensiuni, fiecare având un domeniu bine definit de utilizare.

  Liniile utilizate în desenul tehnic sunt standardizate în standardul SR EN ISO128 -

  20 : 2007, aliniat standardului european SR EN ISO128 -20 : 2001.

  Clasificarea liniilor:

  1 – după grosime

  a) linie groasă b) linie subţire

  Grosimea liniei groase, notată cu „b”, se alege din următorul şir de valori,

  exprimate în milimetri: 2,0; 1,4; 1,0; 0,7; 0,5; 0,35; 0,25; 0,18, în funcţie de complexitatea,

  mărimea şi natura desenului executat, astfel încât să ofere o interpretare bună a acestuia.

  Grosimea liniei subţiri, notată cu „b1”, se raportează la grosimea liniei groase şi

  trebuie să se încadreze în limitele: b/3  b1  b/2. Grosimile celor două linii se păstrează la

  aceeaşi valoare pentru realizarea tuturor reprezentărilor unei piese, pe acelaşi format.

  2 – după tip

  a) linie continuă

  b) linie întreruptă – alcătuită din segmente de linie continuă

  c) linie punct - alcătuită din segmente de linie continuă şi puncte

  d) linie două puncte - alcătuită din segmente de linie continuă şi două puncte

  Liniile utilizate în desenul tehnic sunt notate cu litere majuscule şi reprezintă

  combinaţii ale tipurilor de linii prezentate. Astfel, în tabelul 6.1 sunt stabilite tipurile de

  linii şi domeniile lor de utilizare, iar în figura 6.1 este dat un exemplu de utilizare a lor.

 • REPREZENTĂRI GRAFICE INGINEREŞTI

  120

  Tabelul 6.1

  Identificarea liniei Domenii de utilizare

  Denumire Simbol Aspect

  Linie continuă

  groasă A

  - contururi şi muchii reale vizibile

  - conturul secţiunilor intercalate

  Linie continuă

  subţire

  B

  - muchii fictive vizibile

  - linii de cotă, linii ajutătoare de cotă, linii de

  indicaţie

  - linii de haşură

  - linia de fund a filetelor

  - conturul secţiunilor suprapuse

  - linii teoretice de îndoire pe reprezentările

  desfăşurate

  Linie continuă

  subţire ondulată C - linia de ruptură pentru delimitarea vederilor

  şi secţiunilor în piese metalice

  Linie continuă

  subţire în zig-zag

  D - linia de ruptură pentru delimitarea vederilor

  şi secţiunilor în piese metalice executate pe

  calculator, sau în piese de lemn

  Linie întreruptă

  - groasă - suţire

  E

  F

  - contururi şi muchii acoperite

  Linie punct

  subţire

  G

  - linii de axă

  - traseele planelor de simetrie

  - traiectorii

  - suprafaţa de rostogolire a roţilor dinţate

  Linie punct mixtă H - traseul urmei planului de secţionare

  Linie punct

  groasă

  J - indicarea suprafeţelor cu prescripţii speciale

  (tratamente termice, de suprafaţă, acoperiri

  metalice, etc.)

  Linie două puncte

  subţire

  K

  - conturul pieselor învecinate

  - poziţiile intermediare şi extreme de mişcare

  ale pieselor mobile

  - liniile centrelor de greutate când acestea nu

  coincid cu liniile de axă

  - conturul iniţial al pieselor înainte de

  fasonare

  - părţi situate în faţa planului de secţionare

  X

  X

  X - X 3 x 450

  250

  A

  B

  C

  F(E)G

  HJ

  K

  A B C B

  A GA

  Fig.6.1 Linii utilizate în desenul tehnic

 • STANDARDE ŞI PRINCIPII GENERALE DE REPREZENTARE

  121

  Scrierea textelor pentru indicaţii cu caracter tehnologic şi a valorilor numerice ale cotelor sau datelor tehnice se realizează pe desenele tehnice conform reglementărilor din

  SR EN ISO 3098-0 : 2002 şi SR EN ISO 3098-2 : 2002. Acesta stabileşte tipurile de

  scriere şi dimensiunile literelor alfabetului latin, chirilic, grec, a cifrelor romane şi arabe şi

  a semnelor de largă utilizare.

  Din punct de vedere a formei caracterelor grafice ale scrierii aceasta poate fi :

  - scriere dreaptă - scriere înclinată (la 750 spre dreapta)

  După dimensiuni se utilizează două tipuri de scriere : scriere îngustată - tip A şi

  scriere normală - tip B.

  Dimensiunea nominală a scrierii este înălţimea literelor majuscule şi a cifrelor, h, şi

  poate avea valorile: h = 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 20, în funcţie de mărimea şi complexitatea

  desenului. Elementele dimensionale caracteristice ale celor două tipuri de scriere sunt

  funcţie de dimensiunea nominală a scrierii, h, şi sunt prezentate în tabelul 6.2.

  Tabelul 6.2 Dimensiunile elementelor caracteristice scrierii

  Elemente caracteristice

  scrierii

  raport Elemente caracteristice

  scrierii

  raport

  Tip A Tip B Tip A Tip B

  Dimensiunea nominală h 14/14 h 10/10 h Înălţimea literelor mici 10/14 h 7/10 h

  Grosimea liniei de scriere 1/14 h 1/10 h Distanţa minimă dintre două

  cuvinte sau cifre 6/14 h 6/10 h

  Distanţa dintre două litere

  sau cifre alăturate 2/14 h 2/10 h

  Distanţa min. dintre liniile

  de bază a două rânduri 20/14 h 14/10 h

  Distanţa dintre linia de

  bază pentru indici şi linia

  de bază a rândului

  3/14 h 2/10 h

  Distanţa dintre linia de

  bază pentru exponenţi şi

  linia de bază a rândului

  8/14 h 6/10 h

  Suportul pe care se realizează un desen tehnic poartă numele de format şi are

  dimensiunile, modul de notare, regulile de prezentare şi utilizare, cât şi elementele grafice

  ale acestuia standardizate în SR EN ISO 5457 : 2002.

  Formatul are dimensiunile a  b, raportul dintre lungimea b şi lăţimea a fiind 2 .

  Notarea formatului se face simbolic cu litera A, urmată de o cifră care indică tipul

  formatului şi dimensiunile acestuia (a  b).

  Pentru stabilirea dimensiuni-

  lor formatelor se pleacă de la

  formatul A0 (cel mai mare), cu

  suprafaţă de 1m2 (1189 mm x 841 mm).

  Celelalte formate sunt subdiviziuni

  ale acestuia, sunt numite formate

  preferenţiale (de bază) şi fac parte

  din seria A (fig.6.2).

  Standardul mai prevede încă

  două categorii de formate: formate

  alungite speciale şi formate alungite

  excepţionale. În tabelul 6.3 sunt

  prezentate dimensiunile celor trei

  tipuri de formate.

  A a B b C c D d E e... 750

  A a B b C c D d E e...h

  A1 (594x841)

  A3(297x420)

  A4(210x297)

  A2 (420x594)

  A4(210x297)

  b = 1189

  a =

  8 4

  1

  Fig.6.2 Formate de bază ale desenelor tehnice

 • REPREZENTĂRI GRAFICE INGINEREŞTI

  122

  Formatele pot fi utilizate fie cu latura a dispusă vertical, tip X, fie dispusă orizontal,

  tip Y (excepţie fac formatele A4, care pot fi utilizate numai în poziţia Y şi formatele

  A4  n, care pot fi aşezate numai în poziţia X).

  Tabelul 6.3 Dimensiunile formatelor

  Formate preferenţiale (seria A) Formate alungite excepţionale

  simbol dimensiuni a  b simbol dimensiuni a  b

  A0 841  1189 A0  2 1189  1682

  A1 594  841 A0  3 1189  2523

  A2 420  594 A1  3 841  1783

  A3 297  420 A1  4 841  2378

  A4 210  297 A2  3 594  1261

  A2  4 594  1682

  Formate alungite speciale A2  5 594  2102

  simbol dimensiuni a  b A3  5 420  1486

  A3 3 420 891 A3  6 420  1783

  A3  4 420 1189 A3  7 420  2080

  A4  3 297  630 A4  6 297  1261

  A4  4 297  841 A4  7 297  1471

  A4  5 297