Pariwisata Budaya Potensi Dan Nilai-nilai Adat Syarak

  • Published on
    30-May-2018

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>8/14/2019 Pariwisata Budaya Potensi Dan Nilai-nilai Adat Syarak</p><p> 1/8</p><p>PARIWISATA BUDAYA</p><p>ANTARA POTENSIDAN NILAI-NILAI ADATDAN</p><p>SYARAKDI SUMATERA BARAT</p><p>Oleh : H. Masoed Abidin</p><p>Pendahuluan</p><p>Dari mana akan kita mulai ???</p><p>Pertanyaan ini mengusik kita untuk mendahului.</p><p>Padahal sebelumnya, kita sudah berada didepan. Tapi tidak</p><p>pernah mencapai garis finish.</p><p>Allah telah mentakdirkan kita sebagai satu kaum yang menempati</p><p>dataran tinggi, berbukit, berlurah, dihiasi tebing dan munggu. Kemudian</p><p>sungainya mengalir melingkar membalut negeri, seperti Batang</p><p>Sianok, diam - diam mengalir terus. Ditingkah gemercik air menimpa</p><p>dedaunan dipagi hari. Bila hujan pun tidak turun, embun tetap</p><p>menyuburkan tanah. Di keliling negerinya terdapat pula sawah</p><p>berjenjang, ladang berbintalak. Di apit gunung menjulang tinggi, di</p><p>kawal Singgalang dan Merapi, berbenteng Sago dan Talamau, di</p><p>jaga pula oleh Tandikat dan Talang. Dalam lembahnya ada terdapatdanau Singkarak, danau Diatas dan Dibaruh, ada pula danau</p><p>Maninjau yang airnya biru, tampak nan dari Embun Pagi, sungguhpun</p><p>risau sering mengganggu, kampung halaman selalu menanti. Indah</p><p>sekali !!!</p><p>Alam yang indah karunia Ilahi ini, seakan qithah minal jannah</p><p>fid-dunya, sepotong sorga tercampak kebumi. Mengundang orang</p><p>yang datang berdecak kagum.</p><p>Keindahan alam ini, bertambah cantik, karena ada pagar adat</p><p>yang kuat dan agama yang kokoh. Tampak dalam tata pergaulan dansikap laku sejak dahulu. Masyarakatnya ramah. Peduli dengan anak</p><p>dagang.</p><p>Pendidikannya maju.</p><p>Ada pula negeri dengan ribuan dokter dan para ahli, serta taratak</p><p>dengan beragam hasil produksi, sejak anyaman pandan dan sapu lidi,</p><p>hingga songket dan kerajinan konfeksi, begitu pula pandai emas, perak</p><p>dan besi, berlebuh yang ramai dan tepian tempat mandi, ,. Hanya</p><p>didataran tinggi ini, ditemui Ulakan, Parabek, Jaho, Padangpanjang dan</p><p>1</p></li><li><p>8/14/2019 Pariwisata Budaya Potensi Dan Nilai-nilai Adat Syarak</p><p> 2/8</p><p>Canduang yang telah melahirkan para ulama kharismatik yang sangat</p><p>disegani, seperti Syech Burhanuddin, Syekh Ibrahim Musa, Syekh Djamil</p><p>Djaho, Zainuddin Labay el Yunusiy, Syekh Sulaiman ar Rasuly, Inyiak</p><p>Djambek, Inyiak Syekh Abbas Padang Jopang dan beratus ulama</p><p>sesudah beliau dengan ribuan para penuntut ilmu dari seluruh penjurunusantara, dari Malaysia, Brunei, Thailand dan Pattani, dari Aceh, Jawa,</p><p>Kalimantan dan Sulawesi. Sejak masa doeloe disini pula telah didapati</p><p>satu-satunya Kwik School, sekolah guru, yang telah mendidik banyak</p><p>pujangga dan guru.</p><p>Dari halamannya tempat bermain para cendekiawan, Agus Salim,</p><p>Hatta, Syahrir, Natsir, dan sederetan nama yang panjang, yang dikenal</p><p>menjadi negarawan yang diakui.</p><p>Dan ini adalah bahagian dari kaba itu.</p><p>Bila kaba ini ingin di lanjutkan pula.Yang bersua adalah hidup anak negeri berpagarkan nilai-nilai.</p><p>Nilai-nilai Adat</p><p>Sebagai masyarakat beradat dengan pegangan adat bersendi</p><p>syariat dan syariat yang bersendikan Kitabullah, maka kaedah-</p><p>kaedah adat itu memberikan pula pelajaran-pelajaran antara lain:</p><p>1). Bekerja:</p><p>Ka lauik riak mahampeh. Ka karang rancam ma-aruih. Ka</p><p>pantai ombak mamacah. Jiko mangauik kameh-kameh. Jiko</p><p>mencancang, putuih putuih. Lah salasai mangko-nyo sudah.</p><p>Artinya setiap yang dilakukan haruslah program oriented. Sama sekali</p><p>bukanlah kemauan perseorangan (orientasi personal) semata. Sejak dari</p><p>perencanaan hingga sasaran yang hendak dicapai terpolarisasi melalui</p><p>persilangan pendapat masyarakat ditempat mana program itu akan</p><p>dilaksanakan.</p><p>2). Caranya:</p><p> Senteng ba-bilai, Singkek ba-uleh, Ba-tuka ba-anjak,</p><p>Barubah ba-sapo.</p><p>Artinya, ada kesamaan visi dan kesediaan kontrol.</p><p> Anggang jo kekek cari makan, Tabang ka pantai kaduo</p><p>nyo, Panjang jo singkek pa uleh kan, mako nyo sampai</p><p>nan di cito,</p><p>2</p></li><li><p>8/14/2019 Pariwisata Budaya Potensi Dan Nilai-nilai Adat Syarak</p><p> 3/8</p><p>Artinya, harus dihidupkan kerja sama, tidak hanya sebatas</p><p>sama bekerja.</p><p> Adat hiduik tolong manolong, Adat mati janguak man</p><p> janguak, Adat isi bari mam-bari, Adat tidak salang ma-</p><p>nyalang, (basalang tenggang.).</p><p>Maknanya, kesediaan investasi mensukseskan misi yang ada</p><p>pada visi yang sama.</p><p> Karajo baiak ba-imbau-an,Karajo buruak bahambau-an.</p><p> Tiada lain yang diminta adalah terjalinnya network yang</p><p>sempurna.</p><p> Panggiriak pisau sirauik, Patungkek batang lintabuang,</p><p>Satitiak jadikan lauik, Sakapa jadikan gunuang, Alam</p><p>takambang jadikan guru.</p><p>Dipastikan adanya satu kearifan, membaca setiap perubahan</p><p>dalam membuat satu estimasi.</p><p> Jiko mangaji dari alif, Jiko babilang dari aso, Jiko naiak dari</p><p>janjang, Jiko turun dari tanggo.</p><p>Adanya prinsip taat asas, dan terjaminnya law enforcement,</p><p>pelaksanaan program pada koridor yang tepat.</p><p> Pawang biduak nak rang Tiku, Pandai mandayuangmanalungkuik, Basilang kayu dalam tungku, Disinan api</p><p>mangko hiduik</p><p>Dituntut adanya kesepahaman akan adanya keberagaman</p><p>usaha, yang satu sama lain terikat, terkait dan saling</p><p>mendukung, serta sustainable.</p><p> Handak kayo badikik-dikik, Handak tuah batabua urai,</p><p>Handak mulia tapek-i janji, Handak luruih rantangkan tali,</p><p>Handak buliah kuat mancari, Handak namo tinggakan jaso,</p><p>Handak pandai rajin balaja.</p><p>Kaedah ini tiada lain adalah penerapan dinamika kehidupan</p><p>masyarakat yang inovatif, kreatif, yang sangat diperlukan untuk</p><p>pengembangan daerah dalam menggali potensinya.</p><p> Dek sakato mangkonyo ado, Dek sakutu mangkonyo maju,</p><p>Dek ameh mangkonyo kameh, Dek padi mangkonyo</p><p>manjadi.</p><p>3</p></li><li><p>8/14/2019 Pariwisata Budaya Potensi Dan Nilai-nilai Adat Syarak</p><p> 4/8</p><p>Arti yang lebih menukik adalah kooperatif. Adalah wajar sekali,</p><p>kalau bapak koperasi itu lahir dari putra Minangkabau.</p><p> Nan lorong tanami tabu, Nan tunggang tanami bambu, Nan</p><p>gurun buek kaparak. Nan bancah jadikan sawah, Nan</p><p>munggu pandam pakuburan, Nan gauang katabek ikan,Nan padang kubangan kabau, Nan rawang ranangan itiak.</p><p>Makna yang lebih dalam adalah berlakunya prinsip-prinsip</p><p>ekonomi pembangunan secara makro dan mikro, dengan</p><p>berwawasan lingkungan.</p><p> Alah bakarih samporono, Bingkisan rajo Majopahik, Tuah</p><p>basabab bakarano, Pandai batenggang di nan rumik.</p><p>Modal utama untuk siap bersaing dan bertanding disaat AFTA-</p><p>2003, persaingan global dan akan diterapkannya borderless-community system itu</p><p> Latiak-latiak tabang ka Pinang. Hinggok di Pinang duo-</p><p>duo, Satitiak aie dalam piriang, Sinan bamain ikan rayo.</p><p>Ada suatu unggulan yang sangat spesifik dan mendorong</p><p>kepada optimisme yang tinggi. Lebih egaliter, tak pernah mau</p><p>dikalahkan. Konsekwensinya, adalah siap tampil dengan</p><p>keungulan. Tidak hanya semata tampil beda.</p><p>3). Kemakmuran :</p><p>Rumah gadang gajah maharam, Lumbuang baririk di halaman,</p><p>Rangkiang tujuah sajaja. Sabuah si bayau-bayau, Panenggang</p><p>anak dagang lalu. Sabuah si Tinjau lauik, Birawati lumbuang nan</p><p>banyak, Makanan anak kamanakan.</p><p>Makmur tidak milik satu orang. Kemakmuran akan terpelihara bila</p><p>keamanan terjamin. Semua orang dapat menimati kemakmuran secara</p><p>patut dan pantas dalam keserta-mertaan. Dalam pengembangan setiap</p><p>usaha, sangat diperlukan pemerataan penghasilan.</p><p>Manjilih ditapi aie, Mardeso di paruik kanyang.</p><p>4). Perhatian dengan penuh kehati-hatian sangatlah penting.</p><p>Ingek sabalun kanai, Kulimek balun abih,</p><p>Ingek-ingek nan ka-pai. Agak-agak nan ka-tingga.</p><p>Teranglah sudah ...., bagi setiap orang yang secara serius ingin</p><p>berjuang di bidang pembangunan masyarakat lahir dan batin material</p><p>dan spiritual pasti dia akan menemui disini satu iklim mental climate</p><p>4</p></li><li><p>8/14/2019 Pariwisata Budaya Potensi Dan Nilai-nilai Adat Syarak</p><p> 5/8</p><p>yang subur. Bila pandai menggunakannya dengan tepat akan banyak</p><p>sekali membantunya dalam usaha membangun anak nagari dan</p><p>kampung halaman.</p><p>Lah masak padi 'rang singkarak, masaknyo batangkai-</p><p>tangkai, satangkai jarang nan mudo. Kabek sabalik buhuasontak, Jaranglah urang nan ma-ungkai, Tibo nan punyo rarak</p><p>sajo.</p><p>Artinya diperlukan orang-orang yang ahli dibidangnya untuk</p><p>menatap setiap peradaban yang tengah berlaku. Melupakan atau</p><p>mengabaikan ini, lantaran menganggap sebagai barang kuno, yang harus</p><p>dimasukkan kedalam museum, di zaman modernisasi sekarang, ini berarti</p><p>satu kerugian. Sebab berarti mengabaikan satu partner "yang amat</p><p>berguna" dalam pembangunan masyarakat dan negara.</p><p>Nilai Agama</p><p>Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di</p><p>muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang</p><p>diderita) oleh orang-orang yang sebelum mereka ? (Pada hal),</p><p>Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan</p><p>telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih</p><p>banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah</p><p>datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa</p><p>bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku</p><p>zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalimkepada diri mereka sendiri.</p><p>Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan</p><p>kejahatan adalah (azab) yang lebih buruk, karena mereka</p><p>mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-</p><p>olokkannya (QS.30, Ar-Rum, ayat 9-10).</p><p>Sekarang, kita tengah menyaksikan satu kondisi terjadinya</p><p>pergeseran pandangan masyarakat dunia dewasa ini.</p><p>Maka masyarakat Minang, khususnya di Luhak Agam yang</p><p>umatnya seratus prosen Islam wajib berperan aktif kedepan diabad XXI.</p><p>Dengan upaya menjadikan firman Allah sebagai aturan kehidupan.</p><p>Melaksanakan secara murni konsep agama dalam setiap</p><p>perubahan. Agar peradaban kembali gemerlapan.</p><p>Berpaling dari sumber kekuatan murni, Kitabullah dan Sunnah</p><p>Rasul, dengan menanggalkan komitmen prinsip syari dan akhlak Islami</p><p>akan berakibat fatal untuk umat Islam, bahkan penduduk bumi.</p><p>5</p></li><li><p>8/14/2019 Pariwisata Budaya Potensi Dan Nilai-nilai Adat Syarak</p><p> 6/8</p><p>Pada gilirannya umat Islam akan menjadi santapan konspirasi dari</p><p>kekuatan asing.</p><p>Konsekwensinya adalah wilayah yang sudah terpecah akan</p><p>sangat mudah untuk dikuasai.</p><p>Kembali kepada watak Islam tidak dapat ditawar-tawar lagi. Bilakehidupan manusia ingin diperbaiki.</p><p>Tuntutan kedepan agar umat lahir kembali dengan iman dan amal</p><p>nyata dalam ikatan budaya (tamaddun).</p><p> Tatanan masyarakat harus dibangun diatas landasan</p><p>persatuan (QS.al-Mukminun:52).</p><p> Mayarakat mesti ditumbuhkan dibawah naungan ukhuwwah</p><p>(QS.al-Hujurat:10).</p><p>Anggota masyarakatnya didorong hidup dalam prinsiptaawunitas (kerjasama) dalam al-birri (format kebaikan) dan</p><p>ketakwaan (QS.al-Maidah:2).</p><p> Hubungan bermasyarakat didasarkan atas ikatan mahabbah</p><p>(cinta kasih), sesuai sabda Rasul: Tidak beriman seorang kamu</p><p>sebelum mencintai orang lain seperti menyayangi diri sendiri.</p><p> Setiap masalah diselesaikan dengan musyawarah (QS.asy-</p><p>Syura:38).</p><p> Tujuan akhirnya, penjelmaan satu tatanan masyarakat yang</p><p>pantang berpecah belah (QS.Ali Imran:103).</p><p>Rahasia keberhasilan adalah tidak terburu-buru (istijal) dalam</p><p>bertindak. Tidak memetik sebelum ranum. Tidak membiarkan jatuh</p><p>ketempat yang dicela. Kepastian amalan adanya husnu-dzan</p><p>(sangka baik) sesama umat. Mengiringi semua itu adalah tawakkal</p><p>kepada Allah.</p><p>Dalam tatanan berpemerintahan, kekuasaan akan berhasil jika</p><p>menyentuh hati nurani rakyat banyak, sebelum kekuasaan itu menjejak</p><p>bumi.</p><p>Ukurannya adalah adil dan tanggap terhadap aspirasi yang</p><p>berkembang.</p><p>Takarannya adalah kemashlahatan umat banyak.</p><p>Kemasannya adalah jujur secara transparan.</p><p>Kekuatan hati (dhamir) penduduk (rakyat) terletak pada</p><p>ditanamkannya kecintaan yang tulus.</p><p>Menghidupkan energi ruhanik lebih didahulukan sebelum</p><p>menggerakkan fisik umat.</p><p>6</p></li><li><p>8/14/2019 Pariwisata Budaya Potensi Dan Nilai-nilai Adat Syarak</p><p> 7/8</p><p>Titik lemah umat karena hilangnya akhlaq, moralitas Islami.</p><p>Enggan memahami syariat, berakibat hilangnya kecintaan</p><p>(kesadaran) terhadap Islam. Lahirnya radikalisme, berlebihan dalam</p><p>agama, menghapuskan watak Islam.</p><p>Tidak menghormati hubungan antar manusia, merupakankebodohan pengertian terhadap prinsip sunnah. Akibatnya adalah</p><p>tindakan merusak (anarkis).</p><p>Potensi Pariwisata Di Luhak Agam</p><p>1. Keindahan Alamnya sangat potensial. Indah. Sangat indah.</p><p>Menjadi alat promosi pariwisata internasional. Sudahkah dicatatkan</p><p>sebagai trade mark ???</p><p>2. Adatnya kokoh. Masih tersimpan dalam prilaku empat jinih di</p><p>nagari nan ampek kali ampek (IV Angkat Canduang, IV Koto,Tilatang Kamang, Sungai puar). Masihkah masyarakat Minang tahu di</p><p>nan ampek ???</p><p>3. Agamanya kuat. Banyak sekolah, madrasah yang bisa diangkat</p><p>kualitasnya. Sebab promosinya sudah lama dikenal.</p><p>Problematikanya, kenyataan bahwa jalinan ini mulai mengendur.</p><p>Karena pergeseran nilai-nilai. Akibatnya, kita kehilangan salah</p><p>satu asset yang amat potensial. Apa upaya mendudukkanny</p><p>kembali ???</p><p>4. Rakyatnya rajin. Bagaimana memelihara dan memacunya ???5. Setiap daerah memiliki keunggulan. Dari segi makanan, ada</p><p>Rinuak Maninjau, Karak kaliang Sungai Jariang, Pisang di</p><p>Jambak, Kampung Pisang dan Baso, Gulai ItiakKoto Gadang, Daun</p><p>Kahwa dari Pagadih, Randang Koto Tuo, Kue Kacang dari Biaro,</p><p>Sarang Balam dari Batagak, Bika dari Batu Palano, Kue Sangko</p><p>dari Sungai Puar, Saka Lawang dan Sungai Landir, Nasi Kapau dari</p><p> Tilkam. Banyak sekali potensi yang bisa dijual. Siapakah yang</p><p>menjualnya sekarang ???</p><p>6. Setiap desa ada produk. Jauh sebelum Jepang menerapkanone village one product. Tenunan Pandai Sikek (Batagak),</p><p>Kerajinan emas (Guguak Tinggi, Guguak Randah), Silver Work</p><p>(Kotogadang), Konveksi (IV Angkat), Kerajinan Besi (Sungai Puar),</p><p>Tarawang (IV Angkat), Suji (Kamang dan Tilatang). Tugas kedepan,</p><p>adalah mebuat perubahan program dari memperdayakan kepada</p><p>memberdayakan. Mampukah kita ???</p><p>Kesimpulan</p><p>Pariwisata, mengundang orang untuk melihat apa yang tidak ada</p><p>pada mereka.</p><p>7</p></li><li><p>8/14/2019 Pariwisata Budaya Potensi Dan Nilai-nilai Adat Syarak</p><p> 8/8</p><p>Pariwisata yang berhasil adalah yang menyajikan produk wisata</p><p>yang bisa mengasilkan pendapatan anak nagari. Mendorong mereka</p><p>untuk hidup, dan memberi hidup.</p><p>Pariwisata menyajikan produk yang belum atau tidak dimiliki</p><p>orang lain (produk unggulan). Semuanya itu, memerlukan kesiapan-kesiapan antara lain ;</p><p>1. Melibatkan seluruh unsur anak nagari berprilaku yang menarik.</p><p>2. Melibatkan kembali semua anak nagari memakaikan adat dan</p><p>agama yang terjalin erat dan rapi. Sehingga menjadi bahan</p><p>penelitian bagi orang lain. Contoh dinegeri orang, seperti di Bali,</p><p>Brunei, Malaysia, India, yang melaksanakan apa yang kita</p><p>sebutkan indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan, yaitu</p><p>budaya dan tamaddun.</p><p>3. Pariwisata yang akan lama bertahan dimasa mendatang, di abad</p><p>keduapuluh satu, adalah wisata budaya, alam, spiritual, ilmu</p><p>pengetahuan, disamping situs-situs peninggalan lama. Di Agam</p><p>masih tersimpan semuanya itu. Lebih jauh, akan lahir dengan</p><p>sendirinya para peneliti, kolektor potensi-potensi budaya tersebut.</p><p>4. Latihan pemandu wisata, yang beradat dan beragama menjadi</p><p>satu yang sangat utama sebagai pendukung pariwisata Luhak</p><p>Agam.</p><p>5. Event-event Internasional,</p><p> Pertemuan pelukis sketsa Manca Negara dikaki Merapi,</p><p>Singgalang, Embun Pagi Danau Maninjau dan sebagainya.</p><p> Pencak Silat Harimau Campo Luhak Agam,</p><p> Layang-layang seperti Jepang atau Thailand,</p><p> Festival tari, folk-lore, dan sejenisnya. Dan banyak lagi yang</p><p>bias digali secara kreatif.</p><p>Akhirulkalam, gagasan ini sesungguhnya bisa dikembangkan</p><p>dalam scope yang lebih luas Minangkabau, sebagai asset</p><p>pariwisata Sumatera Barat.</p><p>Insya Allah.</p><p>Padang, 7 Nopember 1999</p><p>8</p></li></ul>

Recommended

View more >