of 23 /23
PARALIZIA NERVULUI MEDIAN Prof. Univ. Dr. Med. Dan Nemeş Prep. Univ. Dr. Diana Andrei Prep. Univ. Dr. Liliana Caţan Prep. Univ. Dr. Dan Surducan

PARALIZIA NERVULUI MEDIAN

 • Upload
  sanjiv

 • View
  314

 • Download
  18

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PARALIZIA NERVULUI MEDIAN. Prof. Univ. Dr. Med. Dan Neme ş Prep. Univ. Dr. Diana Andrei Prep. Univ. Dr. Liliana Ca ţ an Prep. Univ. Dr. Dan Surducan. ANATOMIE. Origine : C5-T1 Inerva ţie senzitivă : regiunea externă a feţei palmare a mâinii faţa palmară ale primelor 3 degete. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: PARALIZIA NERVULUI MEDIAN

PARALIZIA NERVULUI MEDIAN

Prof. Univ. Dr. Med. Dan Nemeş

Prep. Univ. Dr. Diana Andrei

Prep. Univ. Dr. Liliana Caţan

Prep. Univ. Dr. Dan Surducan

Page 2: PARALIZIA NERVULUI MEDIAN

ANATOMIE

Origine: C5-T1

Inervaţie senzitivă:

• regiunea externă a feţei palmare a mâinii

• faţa palmară ale primelor 3 degete

Page 3: PARALIZIA NERVULUI MEDIAN

Inervaţie motorie – muşchii:• rotund pronator• palmar lung• flexor radial al carpului (palmar mic)• flexor superficial al degetelor• flexor profund al degetelor (1/2 laterală)• flexor lung al policelui• scurt abductor al policelui• flexor scurt al policelui (1/2 laterală)• opozant al policelui► nervul median = nervul flexiei mâinii şi degetelor, pronaţiei

antebraţului, opozabilităţii policelui

ANATOMIE

Page 4: PARALIZIA NERVULUI MEDIAN
Page 5: PARALIZIA NERVULUI MEDIAN

ETIOLOGIE

• Fracturi la nivelul antebraţului

• Injecţii la nivelul cotului

• Fistule arterio-venoase la nivelul antebraţului (la bolnavii care efectuează dializă)

• Paralizii profesionale

• Sindromul de tunel carpian (prin compresiunea exercitată de ligamentul transvers al carpului) → afectarea musculaturii eminenţei tenare (scurt abductor al policelui, flexor scurt al policelui, opozant al policelui)

Page 6: PARALIZIA NERVULUI MEDIAN

TABLOU CLINIC

Atitudine particulară – mână simiană: atrofia eminenţei tenare cu police abdus (muşchiul lung abductor al policelui este inervat de nervul radial) şi eversat

Page 7: PARALIZIA NERVULUI MEDIAN

Sindrom motor – afectarea următoarelor mişcări:

• pronaţia antebraţului (m. rotund pronator)

• flexia mâinii la nivelul articulaţiei radio-cubito-carpiene (m. palmar mare şi mic)

• flexia degetelor 2 şi 3 (m. flexor superficial al degetelor şi flexor profund al degetelor – porţiunea laterală)

• Flexia falangelor proximală şi distală ale policelui (m. flexor lung al policelui şi m. flexor scurt al policelui)

• abducţia palmară al policelui (m. scurt abductor al policelui)

• pensa polico-digitală (m. opozant al policelui)

• prehensiunea

ROT normale

TABLOU CLINIC

Page 8: PARALIZIA NERVULUI MEDIAN

TABLOU CLINIC

Sindrom senzitiv: hipo/anestezie la nivelul jumătăţii externe a feţei palmare a mâinii şi la nivelul feţei palmare a degetelor

Sindrom vegetativ - frecvent:

– tulburări vasomotorii (tegumente roşii – lucioase, edem, hiper/hipo/an-hidroză)

– cauzalgii (dureri având caracter de arsură declanşate de stimuli nedureroşi)

Page 9: PARALIZIA NERVULUI MEDIAN

TRATAMENT

Etiologic

De recuperare medicală – obiective:

1. Prevenirea/deviaţiilor

2. Prevenirea redorii articulare

3. Menţinerea tonusului musculaturii neafectate a membrului superior

4. Terapie adresată tulburărilor vegetative

5. Reeducarea musculaturii paralizate

6. Reeducarea sensibilităţii

7. Refacerea abilităţii

Page 10: PARALIZIA NERVULUI MEDIAN

TRATAMENT

1. Prevenirea/corectarea deviaţiilor: posturări cu ajutorul ortezelor (!!! poziţia policelui este foarte importantă – abducţie palmară)

www.orteze.ro

Page 11: PARALIZIA NERVULUI MEDIAN

TRATAMENT

2. Prevenirea redorii articulare:

• mobilizări pasive

• mobilizări pasivo-active

• hidrokinetoterapie

3. Menţinerea tonusului musculaturii neafectate a membrului superior: exerciţii analitice

4. Terapie adresată tulburărilor vegetative:

• posturi antideclive

• mobilizări pasive

• masaj

Page 12: PARALIZIA NERVULUI MEDIAN

TRATAMENT

5. Reeducarea musculaturii paralizate:• electrostimulare funcţională• în stadiul iniţial:– elemente de facilitare– Kabat (D1F şi D2E)– FNP-uri– exerciţii contralaterale– exerciţii analitice• dupa reinervare şi creşterea forţei musculare la minim 4 –

tehnici de creştere a forţei şi rezistenţei musculare (exerciţii izometrice şi izotonice)

• la final: exerciţii pentru coordonare (lanţ kinetic închis)

Page 13: PARALIZIA NERVULUI MEDIAN

TRATAMENT

6. Reeducarea sensibilităţii:

• atenţie în cazul aplicării electrostimulărilor

• se realizează în ordinea următoare: presională-dureroasă, proprioceptivă, termică, tactilă → stereognozia (identificarea prin palpare a unui obiect) şi localizarea corectă.

7. Refacerea abilităţii – terapie ocupaţională:

• refacerea penselor polico-digitale

• refacerea prehensiunii.

Page 14: PARALIZIA NERVULUI MEDIAN

PARALIZIA NERVULUI ULNAR

(CUBITAL)

Page 15: PARALIZIA NERVULUI MEDIAN

Origine: C8-T1

Inervaţie senzitivă:• partea internă a feţei palmare a mâinii• degetul 5• partea internă a degetului 4

ANATOMIE

Page 16: PARALIZIA NERVULUI MEDIAN

Inervaţie motorie – muşchii:

• flexor ulnar al carpului

• flexor profund al degetelor (partea medială)

• adductor al halucelui

• flexor scurt al halucelui (1/2 medială)

• interosoşi şi ultimii 2 lombricali

• muşchii eminenţei hipotenare (acţionează asupra degetului 5)

► nervul ulnar → flexia şi adducţia mâinii, flexia primelor falange ale degetelor 2-5, adducţia policelui, abducţia şi adducţia degetelor.

ANATOMIE

Page 17: PARALIZIA NERVULUI MEDIAN
Page 18: PARALIZIA NERVULUI MEDIAN

ETIOLOGIE

• Fracturi la nivelul cotului sau ulnei

• Lezare la nivelul şanţului cubital al epicondiului medial:– traumatisme prin înjunghiere– purtare de cârje– anestezie generală– utilizatori de calculatoare

• Compresiune la nivelul canalului carpian

www.eorthopod.com

Page 19: PARALIZIA NERVULUI MEDIAN

TABLOU CLINIC

Atitudine particulară: grifa cubitală

Sindrom motor:• afectarea mişcărilor de abducţie şi adducţie a degetelor cu

atrofia spaţiilor interosoase (m. interosoşi)• afectarea flexiei falangei I şi a extensiei falangelor II şi III la

nivelul degetelor 4 şi 5 → grifa cubitală• afectarea adducţiei policelui• afectarea mişcărilor degetului 5• deficit de flexie a falangelor III pe II la nivelul degetelor 4 şi 5

(partea medială a flexorului profund al degetelor)

Page 20: PARALIZIA NERVULUI MEDIAN

TABLOU CLINIC

Sindrom senzitiv - hipo/anestezie la nivelul:

• părţii mediale a feţei palmare a mâinii

• degetului 5

• feţei interne a degetului 4.

Diagnostic diferenţial între leziunea de nerv ulnar şi afectarea rădăcinii C8-T1, în afectarea rădăcinii C8-T1 există tulburări de sensibilitate la nivelul părţii interne a braţului şi antebraţului, precum şi afectarea musculaturii eminenţei tenare.

Page 21: PARALIZIA NERVULUI MEDIAN

TRATAMENT

Etiologic

De recuperare medicală:

Împiedicarea/corectarea deviaţiilor:

• orteze fixe sau dinamice (policele este menţinut în abducţie)

Prevenirea redorii articulare şi menţinerea memoriei kinestezice:

• mobilizări pasive

• mobilizări autopasive

Page 22: PARALIZIA NERVULUI MEDIAN

TRATAMENT

Menţinerea tonusului musculaturii neafectate a membrului superior

Terapie adresată tulburărilor vegetative:

• posturări antideclive

• masaj

• mobilizări pasive

Page 23: PARALIZIA NERVULUI MEDIAN

TRATAMENT

Reeducarea musculaturii paralizate:• electrostimulare la nivelul eminenţei hipotenare, în rest mai

dificil de efectuat• iniţial: elemente de facilitare, exerciţii contralaterale, FNP-uri• ulterior: exerciţii analitice cu rezistenţă, exerciţii pentru

creşterea forţei şi rezistenţei musculare, în final exerciţii pentru coordonare

Reeducarea sensibilităţii

Refacerea abilităţii – terapie ocupaţională, “cubitalul este nervul gesticii de fineţe.