Parafia p.w. Narodzenia N.P.Marii w Pruszczu

 • View
  37

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Parafia p.w. Narodzenia N.P.Marii w Pruszczu. OŁTARZ GŁÓWNY PREZBITERIUM. Czas powstania : lata 20-te XXw. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Parafia p.w. Narodzenia N.P.Marii w Pruszczu

 • Otarz architektoniczny , kolumnowy , jednoosiowy, skada si z mensy, retabulum oraz zwieczenia; mensa otarzowa w formie sarkofagu wsparta na profilowanym cokole, zdobiona od frontu osadzon centralnie zocon rozet i dwiema trapezoidalnym pycinami o profilowanych krawdziach, po obu stronach mensy wysmuke cokoy o profilowanych podstawach, ozdobione nakadanym paskorzebionym ornamentem rolinnym: na ciankach frontowych motyw winnego grona i kos zboa, na ciankach bocznych stylizowany li akantu ; pomidzy mensa a retabulum przebiega profilowany wygierowany na wysokoci kolumn gzyms, w czci rodkowej retabulum w zoconej profilowanej prostoktnej ramie zwieczonej lukiem nadwieszonym i koron z krzyem, wspartej na dwch konsolach, wspczesny obraz Serce Jezusa , obraz flankuj dwie zocone krcone kolumny o kolistych bazach.

 • Obraz w ksztacie owalu, na osi pionowej kompozycji siedzca posta Marii w lekkim zwrocie na lewo, z gow przechylon na prawe rami, w wycignitej w bok prawej rce trzyma zote bero, lewa rk podtrzymuje siedzce na jej kolanach Dziecitko Jezus, twarz Matki Boskiej o agodnym owalu, delikatnych rysach, opuszczonych na d powiekach i jasnej karnacji, na gowie biay welon oraz zota, wysadzana klejnotami korona, wok gowy gwiedzista aureola; posta ubrana w czerwon sukni oraz zarzucony na ramiona obszerny niebieski paszcz podbity bkitn materi, paszcz zapity pod szyj zot zapink, ukada si w dekoracyjne fady wok rk i okrywa kolana spywajc w d, siedzce Dziecitko Jezus ukazane w wzrocie na lewo z gow przechylon na prawe rami, praw rk niesion w gecie bogosawienia.

 • w. Stanisaw stojca posta witego w ujciu na wprost , lekko pochylona do przodu, z praw rk uniesiona do gry i przytrzymujc krzy na dugim drzewcu w kolorze srebrnym, lewa rka opuszczona w d i nieznacznie wysunita do przodu; twarz w. Stanisawa o naturalnej karnacji, okolona krtkim brzowym zarostem i wijcymi si wosami opadajcymi na ramiona ; na gowie brzow infua lamowana srebrem, posta odziana w strj biskupi: bia sigajc ziemi rokiet , jasnobrzow dalmatyk, czerwon stu oraz zielon fadzist kap zarzucon na ramiona i spit pod szyja klamra, na piersiach zawieszony srebrny krzy.

 • w. Wojciech stojca posta witego w ujciu na wprost, lekko pochylona do przodu, z prawa rk uniesion do gry w gecie bogosawienia, lewa trzymajc srebrny pastora z ozdobn krzywan; twarz Wojciecha o regularnych rysach i naturalnej karnacji skry okolona krconymi, brzowymi wosami opadajcymi na ramiona, na gowie brzowosrebrna infua, posta odziana w strj biskupi: bia sigajc ziemi rokiet, niebiesk dalmatyk, stu dekorowan ornamentem rolinnym oraz czerwon kap podbit szar materi, zarzucon na ramiona i spit klamr pod szyj.

 • Otarz boczny- architektoniczny, przycienny, wiszcy, skada si z retabulum, zwieczenia oraz podwieszenia; retabulum otarzowe paskie , flankowane dwoma pilastrami z kanelur w czci dolnej, w czci grnej ozdobionymi zwisajcymi na d kwiatowymi zoconymi festonami , kapitele w ksztacie wolut z trzema zoconymi pasami podtrzymuj zwieczenie w formie profilowanego przeamanego uku nadwieszonego , z owalnym kartuszem w kluczu, kartusz wieczy biay krzy o zoconych krawdziach i srebrnej glorii , kartusz w rodku srebrzony , na zewntrz zocony ; w czci rodkowej retabulum wyduona prostoktn rama zamknita od gry lukiem penym, rama zocona ornamentowana cigym motywem rolinnym ; podwieszenie paskie w czci rodkowej, po bokach przechodzi w dwa wolutowe spywy o zoconych krawdziach , u gry na osi pionowej podwieszenie.

 • Chrzcielnica przycienna: czasza w ksztacie wielokta wsparta na prostym trzonie w kolorze jasnego beu dekorowana zoconym , nakadanym ornamentem : czasza dekor . Ornamentem o motywach kwiatowo-wiciowym oraz stylizowan palmet w partii dolnej, trzon kampanul : zaplecek w formie prostokta zamknitego dwiema wolutami zdobionymi ornamentem, wole oko : po bokach uszaki akantowe : prostokt wypeniony paskorzebion scen chrztu Chrystusa : paskorzeba ujta w profilowana ram, zamknit ukiem podwieszonym penym : Chrystus w biaym perizonium stoi w wodzie po prawej str. obrazu, na wprost z rkoma zoonymi na piersi w gecie modlitwy, wosy dugie ciemnobrzowe opadajce na ramiona, zarost krtki ciemny, gowa lekko pochylona na lewo : po lewej str. Na niewielkim wzniesieniu posta w. Jana Chrzciciela w szacie.

 • Feretron architektoniczny , ze stojc penoplastyczn figur Serce Jezusa; na prostoktnym profilowanym postumencie baldachim wsparty na dwch kolumienkach o kolistych cokoach z dwiema symetrycznymi wolutami po bokach, kolumienki w dolnej czci ozdobione dwoma gadkimi zoconymi pwakami, zoconym puklowanym nodusem oraz dwiema przewizkami utworzonymi z kolistych guzw, cze grna kanelowana, zwajc si ku grze, baldachim w ksztacie uku wklso-wypukego z uskokiem, o profilowanych i zoconych krawdziach, ozdobiony symetrycznym stylizowanym akantem i zwisajcymi wzdu dolnych brzegw maymi chwastami, duymi przy czterech naronikach; pod baldachimem na szeciobocznym szarym postumencie stojca w lekkim kontrapocie posta Jezusa w ujciu na wprost, z praw rk uniesion na wysoko piersi w gecie bogosawienia.

 • Feretron architektoniczny, ze stojc penoplastyczn figura Serce Matki Boskiej ; na prostoktnym profilowanym postumencie baldachim wsparty na dwch kolumnach o kolistych cokoach z dwiema symetrycznymi wolutami po bokach , kolumienki w dolnej czci ozdobione dwoma gadkimi zoconymi powkami, zoconym puklowanym gruszkowatym nodusem oraz dwiema przewizkami utworzonymi z kolistych guzw , cz grna kanelowana , zwajca si ku grze, baldachim w ksztacie uku wklso - wypukego z uskokiem , o profilowanych i zoconych krawdziach, ozdobiony symetrycznym styliozwanym akantem i zwisajcymi wzdu dolnych brzegw maymi chwastami , duymi przy czterech naronikach , w zwieczeniu na dwch symetrycznych wolutach krzy o ramionach zakoczonych trjlistnie ; pod baldachimem na szeciobocznym szarym postumencie.

 • Caopostaciowe przedstawienie w. Piotra, stojcego w mocnym kontrapocie z praw nog ugit , zwrconego na prawo , z uniesion ku grze lew rk; twarz o naturalnej karnacji z zarowionymi policzkami , czarnymi , gstymi wosami i dug brod, o wyrazistych rysach zwrcona zdecydowanie na prawo; szaty bkitne opadajce szerokimi fadkami ku doowi , przepasane wysoko , z przerzucon przez sznur i plecy mocno rozwian tkanin ; cok prosty , kwadratowy.

 • Caopostaciowe przedstawienie w. Jana Nepomucena stojcego na wprost, z uniesionymi ramionami, z gow przechylon lekko w lewo; twarz pociga o jasnej karnacji , wyrazistych rysach i gstym zarocie; na gowie wysoki, czworoboczny, czarny biret; suttann pod spodem czarna o podunie ksztatowanych, rwnolegych fadach ze zot bordiur na brzegu; na wierzchu duga do kolan koma te ze zocon bordiur; na ramionach peleryna spita pod szyj, z maym konierzykiem.

 • Krzy aciski z mocno wypchnitym, prostym, zotym profilem na brzegach wyodrbniajcym wewntrz bia pycin; ramiona krzya zakoczone pkolicie, na szczytach ramion pene, zote kule; na skrzyowaniu ramion uoone piramidalnie, w potrjnym ukadzie zocone, obione ulistnienie ukadajce si na grze w czterolistn owaln koniczyn; na duszym ramieniu wbity biay prostopadocian

 • Przycienne, paskie od tyu przedstawienie Matki Boskiej o bardzo wyduonych proporcjach, stojcej na prostym, kwadratowym cokole z zielono-brzowym profilem u gry; wita stoi w lekkim kontrapocie z uniesionymi na boki ramionami (ukazuje spd lewej doni, prawej brak); na mocno wyduonej szyi, gowa regularnych , mikkich rysach , jasnej karnacji , wyrazistych brwiach, prostym nosie, brzowych szeroko otwartych oczach i maych, rozchylonych ustach; wosy czarne, krcone opadajce na plecy; na gowie pkoliste nakrycie; ubrana w czerwon szat spodni z dugimi rkawami i spodni, niebiesk bez rkaww, z kwadratowym dekoltem po szyj; szata opada ku ziemi gstymi , mocno pomarszczonymi fadami.

 • 1945 1947 Aleksander Brzkaa1947 1983 Jzef Bruskiod 1983 Mieczysaw Ronowski

 • Suba Ochrony Zabytkw,Parafia Rzymsko-Katolicka Pruszcz,Urzd Gminy w Gostycynie A.D 2007/2008Dominika Szamocka i Piotr BartlewskiZdjcia : Wiesawa BachOpracowanie graficzne: Opisy i rdo:

Search related