Click here to load reader

Paraan ng paghiwalay at pagtapon ng basurang bahay at mga ... · Ang oras ng tapunan ng basura ay hanggang 8:30 ng umaga, gamitin ang tamang lalagyan ng mga basura at itapon sa tamang

 • View
  26

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Paraan ng paghiwalay at pagtapon ng basurang bahay at mga ... · Ang oras ng tapunan ng basura ay...

 • (Ordinaryong Araw)8:30am~ 12:00am1:00pm~ 4:30pm(para sa araw ng sabado)8:30am~ 11:30am

  ※Sakai Seiso Center ay sarado sa araw ng sabado

  Sakai Seiso CenterSeiso Recyle Center 21

  e c o L u g a r n gS a k a i

  Computer 3R Suisin Center

  Ilagay sa kahon at dalhin sa Seiso Recyle Center 21.

  Mga bagay na hindi puedeng itapon sa lugar ng tapunan Para sa mga katanungansa computerElektrikal aplayansesng bahay

  ☎03-5282-7685

  Mga bagay na puedeng dalhin sa Seiso Recycle Center 21.

  Para sa patay na aso, pusa at iba pa

  1,050yen

  ●Para sa mga Katanungan(Sakai Seiso Center ☎0270-74-0883 Seiso Recyle Center 21☎0270-32-3166 Kankyo SeisakuKa ☎0270-20-3456)

  Mga bagay na dapat tandaan

  Botelyang

  plastik

  Mga bagayna piligroso

  Hindi puedeng sunugin mgabuhangin ng alagang hayop

  ①casette gas cylinder ②lata ng spray③lighter

  ①bunbilya ②batirya③mercury termometer ng katawan o Klema

  ①diaryo(fliers) ②kahon ③magazine ④pack na pinagbalutan papel

  Basurangmantika

  大特価!

  大特価!

  大特価!

  大特価!

  大特価!

  大特価!

  大特価!

  No.①at② ubusin ang laman at butasan.Ubusin din ang laman ng lighter.

  Ilagay sa botelyang plastik takpan at itapon.

  Butasan

  Ang ①~④ ay itali sa kanya kanyang uriPinagbalutan na gawa sa papel na may 1litro hugasan, buksan ang loob, patuyuin at itali ng tag 33 piraso

  Mga bagay na dapat tandaan

  Alak, wisky, inumin bitamina, shochu, instant coffee, rekado, noribin, suka, kosmetiko

  Uri ng inumin, inumin pang sports, soda, canned goods,tsa (lalagyan ng tsa), kape, lata ng gatas

  MEMO

  Tangalan ng tubig mabuti ang basura ng kusina. (Para sa taong bibili ng disposer ng basurasa kusina ay may benipisyong ibibigay).Futon, cushion, karpet, kumot ay para sa mga malalaking bagay na basura.

  Malilit na electrikal aplayanses (rice cooker, dryer, termos)Maliliit na prokduktong metal (pakuluan ng tubig,kaldero, kutsara, kawali)Mga uri ng bote, kagamitan seramika, bunbilya, bote ng gamot, maruming bote o bote ng mantika, lata

  Futon, cushion, aparador, mga tangkay ng puno, silya, desk, karpet, matress, Mga gamit para sa ski, bisiskleta, stove, silya, kumot

  Produktong plastik katulad ng container o pambalot na may tatak na PURA.Huwag mag iwan ng laman sa loob, banlawan ngkaunti at linisan.Dalhin ang botelyang plastik sa tapunan ng mga recyle.Ang may dumi ay itapon sa basurang puedeng sunugin.

  Basura ng kusina, laruan (gawa sa kahoy o plastik), fiber, balat, sapatosProduktong plastik na wala tatak na PURA, papel, goma, lagas na dahon, damo

  Ibalot ang basag na bote sa papel.Bote ng gamot, marumi bote o bote ng mantika・ lataKung hindi magkasya sa lalagyan ng basura, itapon para sa mga malalaking basura.

  Inumin na nasa bote, rekado, inumin bitamina, Kosmetiko, tangalin ang takip, banlawan ang loob.Alak, beer, inumin na nasa bote ay isauli sa tindahan ng alak.

  MILKMILK

  Inumin, canned goods (banlawan ang loob).Aluminum, lata na steel kokolektahin na mga naninirahan sa inyong lugar.Cassette cylinder, lata ng spray ay kokolektahin sa lugar ng tapunan ng mga recyle.Pipiin ang bibig ng lata ng gatas.

  Pipiin para hindi marami at kumaunti.takip ng botelyang plastik, mga label ay para sa basurang plastik.

  Tignan ang mga detalye ng『Paraan ng paghiwalay at pagtapon ng basurang plastik』

  ●Kung hindi ninyo alam ang Paraan ng pagtapon ng mga basura Tignan sa「Isesaki Website o kaya tumawag sa inpormasyong nakasulat sa ibaba」.●Hindi puedeng magtapon ng basura sa lugar ng tapunan ang mga basura ng tindahan, restoran, opisina, ospital drugstore, dalhin ang basura sa Seiso Recycle Center 21 o kaya makipag usap sa lisensyadong dealer para sa inyong basura ●Tignan ang kalendaryo para sa araw ng tapunan ng basura.●Ang oras ng tapunan ng basura ay hanggang 8:30 ng umaga, gamitin ang tamang lalagyan ng mga basura at itapon sa tamang lugar.

  lalagyan inumin, toyo, shochu, rekado, non oil panpalasa na may tatak na ( )

  pipiinlabel, takip ay para sa basura na PURA

  hugasan ang loob

  Araw ng recyle

  (Itapon sa tapunan ng mga recyle sa iyong lugar)

  Itapon sa kanya kanyang lugar sa kaigisho

  putingscratch napapel

  Malalaking bagayna basura

  Mga basurang puedeng kolektahinng siyudad at may bayad.

  Para sa 1 katawan ay

  Itapon sa lugar ng tapunan.

  Gamitinang sa tamang lalagyan para sa mg

  a basura at itapon.

  Kategoriya Pag hiwalay para sa mga basurang recyle (Uri)

  Kategoriya Paghihiwalay ng mga basura (Uri)

  Mga bagayna nakakasakit

  Gamitin ang lalagyan para sa basurang hindi puedeng sunugin at itapon.

  (ipapahayag sa magasin ng lugar kung ano ang araw kokolektahin).

  Mga basura na puedeng ipa kiusap sa mga dealer.

  Paraan ng paghiwalay at pagtapon ng basurang bahay at mga recycle.

  Papel

  Iba’t ibangpapel

  Basura puedengsunugin

  Mga basurangplastik

  Basura hindipuedeng sunugin

  Bote

  Lata

  プラスチックごみ専用

  伊勢崎市

  Kutson, tatami, supa, mga basura pag maglilipatpiyesa ng sasakyan, oil, gamit ngopisina, kimiko ng magsasaka, makina ng magsasaka, gamit sa ospital, gamit ng konstraksyon

  (may bayad)air con,

  ref (cooler)washing machine, dryer ng damit

  TVPara sa mga elektrik aplayasesdalhin sa dealer ng tindahanng mga elektrik aplayansesat mag bayad(kokolektahin ng tindahan ng mga elektrikaplayanses at may bayad)

  cell phone (kung mag papalit ng bagongtelepono itapon sa recycle)

  Ibang klase ng papel na hindi nakasulat sa itaas ng No.①~④.Ilagay sa paper bag at itapon. (tangalin ang may plastik o metal).Pinagbalutan lata ng beer, paper bag na pinaglagyan ng bigas ay para sa basurang puedeng sunugin.

  Itapon sa espesyal na container ng bunbilya.Bilog na batirya, mga charger ng batirya (dalhin sa tindahan ng mga aplayanses).

  sobre, paper bag, pinagbalutan ng mga biscuit

  ※mga papel na may plastik, katulad na mga larawan na hindi puedeng itapon dahil sa iba ang papel

  papel ng xerox, pinagbalutan ng mga bagay, pamphlet, post card, poster, kalendaryo, calling card

  kahon ng sigarilyo

  Isulat ang pangalan at tirahan sa puting papel at idikit sa basura.Ang haba ng sangay ay hindi lalagpas ng 1metro, itali ng 30 cm (maliban ang puno).Telebisyon, ref, cooler, washing machine, air con, dryer ng damit ay dalhin sa tindahan ng aplayanses.Mga bagay na hindi kasya sa lalagyan ng basura.

  2010.04

  2838長方形

  2838長方形

  2838長方形

  2838長方形

  2838画像

  2838画像

  2838画像

  2838画像

  2838画像

  2838画像

  2838画像

  2838画像

 • Araw para sa pag kolekta ng mga basura at recycle na basura (Lugar ng Sakai) Pangalan

  ng lugar

  Kita Minami

  Uneme Goshi Sakai Shimamura Higashi

  Pangalan

  ng distrito

  Iyoku(1,2,3)・ Kijima・ Shimofuchina(6,7)・ Kamifuchina・ Higashiarai

  Hozumi・ Hozumi 1 chome・ Kamitakeshi・ Shimotakeshi nishi・ Shimotakeshi higashi・Okonogi

  Sakaiazuma cho・ Suwa cho・ Moto machi・ Minami cho・ Sakainaka cho・ Kami cho・ Hagiwara cho・ Shimizu cho・ Dodo higashi・Mihara・Dodo・Nakazima・Nishiimai・Kamiyajima

  Shinchi・ Shinnoshinden・ Ryusaku・ Kitamukai・ Nishijimamaegawara

  Hirazuka・ Sakaishin-ei・ Minami yoneoka・ Kita yoneoka・ Sakae cho・ Onazuka・Mitsugi

  Basura puedeng sunugin

  Lunes Huwebes

  Martes Biyernes

  Mga Basurang plastik Biyernes Huwebes

  Basura Hindi puedeng sunugin ika 3 Miyerkules ng buwan ika 3 Miyerkules ng buwan

  ・Bote ・Lata ika 1 Miyerkules ng buwan ika 1 Miyerkules ng buwan

  Aluminum na lata

  ika 1 Miyerkules ng buwan(Uneme) ika 2 Miyerkules ng

  buwan(Goshi)

  ika 3 Miyerkules ng buwan(Sakai)

  ika 4 ng Miyerkules ng buwan(Shimamura・Higashi)

  Malalaking bagay na basura ika 4 ng Martes ng buwan ika 2 Martes ng buwan

  Botelyang plastik

  ika 1 Biyernes ng buwan ika 3 Biyernes ng buwan

  ika 2 Biyernes ng buwan ika 4 ng Biyernes ng buwan

  Papel ika 3 Miyerkules ng buwan ika 2 Miyerkules ng buwan

  Mga bagay na nakakasakit

  ika 3 Miyerkules ng buwan ika 3 Miyerkules ng buwan

  Mga bagay na piligroso Basurang mantika Hindi puedeng

  sunugin mga buhangin ng alagang hayop

  タガログ語

  Text1: Text2: 0270-27-2732Text3: Text4: Text5: 1,080