PANTUN Present

Embed Size (px)

Text of PANTUN Present

 • 8/20/2019 PANTUN Present

  1/14

  PANTUN

 • 8/20/2019 PANTUN Present

  2/14

  PANTUN

  Merupakan puisi tradisional masyarakat Melayu.

  Berasal dari kata “patuntun” dalam bahasa

  Minangkabau yang memberi maksud “petuntun”.

  Dalam bahasa Jawa, pantun dipanggil parikan.

  Dalam bahasa Sunda, pantun dikenali sebagai

  paparikan.

  Dalam bahasa Batak, pantun dikenali sebagai umpasa.

 • 8/20/2019 PANTUN Present

  3/14

  Mempunyai rima abab.

  Terdiri daripada 8 hingga ! suku kata.

  "ebiasaannya, rangkap pantun terdiri daripada #baris.

  rangkap terdiri daripada ! baris pembayang

  $sampiran% dan ! baris lagi menyatakan maksud atauisi.

  CIRI-CIRI PANTUN

 • 8/20/2019 PANTUN Present

  4/14

  &antun adat.

  ' Menggunakan gaya bahasa yang kental dengan unsur

    kebudayaan tanah air.

   JENIS PANTUN

  (ebat daun bunga tan)ung,

  Berbau harum bunga *empaka,

  +dat di)aga pusaka di)un)ung,

  Baru terpelihara adat pusaka.

 • 8/20/2019 PANTUN Present

  5/14

  &antun agama.

  ' Mengandungi kata'kata nasihat sebagai pedoman

    untuk men)alani hidup. "ebiasaannya, nasihat yang

    diberikan mendorong kita untuk melakukan kebaikan

    dan tidak melanggar aturan agama.

  +sam kandis asam gelugur,

  "etiga asam si riang'riang,

  Menangis mayat di pintu kubur,

  Teringat badan tidak sembahyang.

 • 8/20/2019 PANTUN Present

  6/14

  &antun budi.

  ' Digunakan untuk menyampaikan amanat tentang

    kepentingan budi pekerti dalam kehidupan manusia.

  Biarlah orang bertanam buluh,

  Mari kita bertanam padi,

  Biarlah orang bertanam musuh,

  Mari kita menanam budi.

 • 8/20/2019 PANTUN Present

  7/14

  &antun )enaka.

  ' Bertu)uan untuk menghiburkan orang yang

    mendengarnya

  aik ke bukit membeli lada,

  (ada sebi)i dibelah tu)uh,+panya sakit berbini )anda,

  +nak tiri boleh disuruh.

 • 8/20/2019 PANTUN Present

  8/14

  &antun kepahlawanan.

  ' Mengandungi tema kepahlawanan.

  -sa elang kedua belalang,

  Takkan kayu berbatang )erami,-sa hilang dua terbilang,

  Takkan Melayu hilang di bumi.

 • 8/20/2019 PANTUN Present

  9/14

  &antun kiasan.

  ' Menggunakan kata'kata kiasan yang bukan

    menun)ukkan makna yang sebenar.

  +yam sabung )angan dipaut,

  Jika ditambat kalah laganya,+yam di gunung ikan di laut,

  Dalam belanga bertemu )uga.

 • 8/20/2019 PANTUN Present

  10/14

  &antun nasihat.

  ' Digunakan untuk menegur seseorang ke arah

    kebaikan.

  &arang ditetak ke batang sena,

  Belah buluh taruhla temu,Barang diker)a takkan sempurna,

  Bila tak penuh menaruh ilmu.

 • 8/20/2019 PANTUN Present

  11/14

  &antun per*intaan.

  ' Menggunakan ungkapan indah untuk ditu)ukan kepada

    orang yang di*intai.

  Jalan lurus menu)u Tuban,

  Terus pergi mengangkat peti,Badan kurus bukan tak makan,

  "urus memikir si )antung hati.

 • 8/20/2019 PANTUN Present

  12/14

  &antun peribahasa.

  ' &antun kiasan tentang sesuatu perkara.

  Berakit'rakit ke hulu,

  Berenang'renang ke tepian,

  Bersakit'sakit dahulu,

  Bersenang'senang kemudian.

 • 8/20/2019 PANTUN Present

  13/14

  &antun perpisahan.

  ' &antun mempunyai unsur ungkapan perpisahan.

  Batang selasih mainan budak,

  Berdaun sehelai dimakan kuda,

  Ber*erai kasih bertalak tidak,Seribu tahun kembali )uga.

 • 8/20/2019 PANTUN Present

  14/14

  Menyatakan ikiran.

  Menyatakan perasaan terhadap seseorang.

  Menyatakan sindiran.Ber)enaka.

  Memberi nasihat.

  Menghiburkan.

  FUNGSI PANTUN