46
1 KERJA KURSUS PEKA PENDIDIKAN MORAL 1225/2 Panduan ini disediakan untuk membantu para pelajar menyiapkan KERJA KURSUS PENDIDIKAN MORAL DENGAN JAYANYA Downloaded from www.mystudyguide.net

Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

Embed Size (px)

DESCRIPTION

For more information, visit www.mystudyguide.net

Citation preview

Page 1: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

1

KERJA KURSUS PEKA

PENDIDIKAN MORAL

1225/2

Panduan ini disediakan untuk membantu para pelajar

menyiapkan

KERJA KURSUS PENDIDIKAN MORAL DENGAN JAYANYA

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 2: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

2

PADA MUKA HADAPAN

NAMA PELAJAR : ....................................................(IKUT KP) KOD SUBJEK : 1225/2 TINGKATAN : 2011 : TINGKATAN 4 DICKENS 2012 : TINGKATAN 5 DICKENS NO KAD PENGENALAN : ..................................................... ANGKA GILIRAN : .................................................... NAMA GURU : TINGKATAN 4 : EN TINGKATAN 5 : ENCIK NAMA SEKOLAH : SEKOLAH MENENGAH S ALAMAT SEKOLAH :

SESI : .2011/2012

TINGGALKAN 2.5 CM UNTUK

BINDING (Pada Setiap

Helaian)

JANGAN LUPA*

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 3: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

3

ISI KANDUNGAN

BIL MUKA SURAT

PENGHARGAAN 1

TUGASAN HARIAN 1 2

TAJUK : KEPENTINGAN MAMBACA DALAM KALANGAN PARA

PELAJAR

TUGASAN HARIAN 2 3

TAJUK : FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEMALANGAN

JALAN RAYA

TUGASAN HARIAN 3 4

TAJUK : SEBAB-SEBAB BERLAKUNYA GEJALA RASUAH

TUGASAN HARIAN 4 5

TAJUK : KEPENTINGAN PENEROKAAN ANGKASA LEPAS

TUGASAN HARIAN 5 6

TAJUK : PUNCA-PUNCA BERLAKUNYA TANAH RUNTUH

TUGASAN HARIAN 6 7

TAJUK : CIRI-CIRI SEORANG PEMIMPIN YANG CEMERLANG

TUGASAN HARIAN 7 8

TAJUK : KEPENTINGAN SEKTOR PERTANIAN

TUGASAN HARIAN 8 9

TAJUK : PERANAN IBU BAPA MEMBENTUK REMAJA YANG

BERWAWASAN

TUGASAN HARIAN 9 10

TAJUK : PUNCA-PUNCA BERLAKUNYA KERACUNAN MAKANAN

TUGASAN HARIAN 10 11

TAJUK : KESAN – KESAN PEMBALAKAN HARAM

KERJA AMAL 1 12

BIDANG KEKELUARGAAN :

TAJUK : SAMBUTAN HARI JADI IBU

KERJA AMAL 2 13

BIDANG ALAM SEKITAR

TAJUK : GOTONG –ROYONG MEMBERSIHKAN PADANG SEKOLAH

SEMPENA SUKAN TAHUNAN

KERJA AMAL 3 14

BIDANG PERKEMBANGAN DIRI

TAJUK : PROGRAM LAMBAIAN KASIH BERSAMA ANAK YATIM

KERJA AMAL 4 15

BIDANG ALAM SEKITAR

TAJUK : PROGRAM KITAR SEMULA PERINGKAT SEKOLAH

KERJA AMAL 5 16

BIDANG PERKEMBANGAN DIRI

TAJUK : MEMBANTU RAKAN YANG LEMAH MENGULANG KAJI

PELAJARAN

LAMPIRAN (SIJIL-SIJIL YANG BERKAITAN) 16

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 4: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

4

Susun hasil kerja anda berdasarkan panduan yang dibekalkan : Laporan , gambar (mesti ada penerangan) , sijil atau surat akuan (akan dibekalkan)

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 5: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

5

PENGHARGAAN

Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan

terima kasih kepada pihak sekolah terutamanya Puan A.K Chan kerana membenarkan kami menjalankan kerja amal dengan jayanya. Beliau telah memberikan dorongan dan sokongan moral kepada kami dalam menyiapkan kerja kursus pendidikan moral ini.

Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ibu dan

bapa saya kerana membantu saya dalam usaha menyiapkan kerja kursus ini. Mereka telah membelikan semua bentuk peralatan agar saya depat menghasilkan kerja kursus yang bermutu. Mereka juga memberikan nasihat yang berguna dalam meningkatkan mutu kerja saya.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya

yang juga telah memberikan bantun yang tidak ternilai harganya dalam menjayakan kerja kursus Pendidikan Moral ini. Mereka telah membantu saya dalam mengumpulkan bahan rujukan. Kami juga telah berkongsi pelbagai maklumat yang penting dalam menyiapkan kerja kursus ini.

Saya juga amat berterima kasih kepada guru pendidikan moral saya

iaitu Encik_________ yang telah memberikan pelbagai panduan yang penting kepada saya agar saya dapat menghasilkan kerja kursus Pendidikan Moral yang bermutu. Beliau juga telah memberikan pelbagai nasihat yang berguna kepada kami.

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 6: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

6

TUGASAN HARIAN 1

TAJUK :

KESEJAHTERAAN ALAM TANGGUNGJAWAB BERSAMA

COVER PAGE

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 7: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

7

TUGASAN HARIAN 1 TAJUK : KESEJAHTERAAN ALAM TANGGUNGJAWAB BERSAMA Tuhan telah mencipta alam ini dengan begitu indah sekali. Alam sekitar dan penghuninya merupakan kurniaan Tuhan yang amat istimewa dan tidak ternilai. Tuhan telah mencipta manusia. Dan alam sekitar. Oleh itu, manusia perlulah mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan dan yakin wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam. Tuhan telah mencipta manusia untuk menjaga alam dan penghuninya dengan baik. Sebaigai manusia, kita perlulah mematuhi segala suruhan-Nya untuk menjaga alam sekitar dan penghuninya dengan baik berlandaskan pegangan agama masing-masing agar tiday berlaku sebarang kerosakan di muka bumi ini. Tetapi yang berlaku pada hari ini, ibarat kata pepatah “harapkan pagar, pagar akan makan padi”. Harapkan manusia tetapi manusialah punca segala kerosakkan ini. Pada era ini, pencemaran yang berlaku sekarang ini. Contohnya pencemaran udara, pencemaran sungai, pencemaran bunyi dan sebagainya. Pencemaran-pencemaran tersebut bertambah serius apabila sesetengah manusia yang tidak bertanggungjawab membuang sisa toksik ke dalam sungai-sungai, atau karbon monoksida yang keluar daripada kenderaan-kenderaan yang diguna oleh manusia. Oleh itu, manusia perlulah mengamalkan nilai kemapanan alam sekitar untuk mengekalkan keseimbangan alam sekililing sebagai tanggungjawab manusia bersama-sama. Contohnya, manusia perlulah mengadakan program pencegahan, penebatan dan pengawalan dan agensi-agensi perlulah menguatkuasakan Akata Kuantiti Alam Sekitar untuk kesejahteraan hidup sebelum masalah ini menjadi lebih teruk daripada sekarang. Tambahan pula, manusia juga memburu haiwan untuk mengaut keuntungan. Banyak haiwan diburu kerana mempunyai nilai komersial yang tinggi. SPesies haiwan yang semakin pupus seperti beruang dan gajah serta banyak lagi haiwan lain dibunuh begitu sahaja gara-gara tamak haloba manusia. Terdapat juga di kalangan manusia uang menjadikan haiwan sebagai bahan uji kaji. Oleh sebab ini, manusia haruslah mengamalkan nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar dan menyedar tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling dengan menyertai dan menyokong kempen pelihara liar atau melaporkan kegiatan negative yand mengancam hidupan liar untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem.

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 8: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

8

Di samping itu, pencemaran-pencemaran yang berlaku sekarang ini dan pemburu haiwan untuk mengaut keuntungan. Masalah-masalah tersebut kerajaan perlulah mengambil tindakan terhadap isu-isu tersebut supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara kepada generasi yang akan datang. Bukan sahaja kerajaan yang perlulah mengambil tindakan, tetapi masyarakat juga perlulah mengambil tindakan ke atas masalah-masalah tersebut. Oleh itu, kerajaan dan masyarakat perlulah mengamalkan nilai peka terhadap isu-isu alam sekitar dan prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekililing dan berusaha menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Sebagai contoh, masyarakat dan kerajaan boleh menggunakan sumber semula jadi dengan penuh tanggungjawab, mengitar semula barang daripada kertas, plastic, tin dan kaca, menggunakan sumber yang boleh diperbaharui seperti tenaga solar, mencontohi tindakan positif yang boleh mengekalkan sumber semula jadi dan sebagainya Selain mentadbir alam, Tuhan juga mengamanahkan manusia supaya mengurus penghuninya dengan baik. Tuhan menyuruh manusia supaya berhidup baik-baik, sayang-menyayangi dan bantu-membantu sesama insan. Namun, saban hari kita disogokkan dengan berita pembuangan bayi, penderaan kanak-kanak. Mereka yang telah diberi tanggungjawab sepatutnya menjadi pelindung kepada golongan ini. Sebagai contoh, anak merupakan amanah Tuhan. Oleh itu, manusia haruslah mengamalkan nilai melindungi hak kanak-kanak dengan membela, member naungan, dan memelihara hak kanak-kanak kerana perlindungan terhadap kanak-kanak merupakan tanggungjawab semua pihak. Contohnya kerajaan telah membentuk akta perlindungan kanak-kanak, akta penderaan dan akta gangguan seksual untuk melindungi hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan yang sempurna.

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 9: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

9

TUGASAN HARIAN 1

TAJUK :

KEPENTINGAN MENJAGA KEAMANAN DAN

KEMERDEKAAN NEGARA

COVER PAGE

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 10: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

10

TUGASAN HARIAN 2 TAJUK : KEPENTINGAN MENJAGA KEAMANAN DAN KEMERDEKAAN NEGARA Telah banyak kemajuan yang kita dapat lihat sejak zaman kemerdekaan sehiggalah ke hari ini. Semua rakyat Malaysia berbangga dengan kemajuan ini. Sebagai rakayat Malaysia, kita perlulah mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan, serta kemajuan yang kita kecapi ini. Nilai yang perlu kita mengamalkan ialah nilai sanggup berkorban untuk Negara dan rela melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa seperti masyarakat pada zaman penjajahan sanggup dan rela berkorban nyawa dan harta benda sebagai tanda kebaktian untuk negara. Contohnya, perjuang-perjuang Negara yang bangun menentang penjajahan British. Mereka tabah, gigih, dan sanggup melakukan apa-apa sahaja demi Negara. Begitu juga dengan pasukan keselamatan Negara yang terpaksa berhadapan dengan pengganas komunis pada zaman selepas kemerdekaan. Mereka sanggup menggadai nyawa bagi mempertahankan Negara daripada ditawan musuh. Banyak nyawa yang terkorban dan ramai yang tercedera, tetapi semangat perjuangan dan nilai sanggup berkorban untuk Negara yang mereka amalkan menyebabkan mereka tidak pernah luntur. Mereka meneruskan perjuangan sehingga ke titisan darah yang terakhir demi Negara yang tercinta. Dalam arus globalisasi hari ini, kita perlu bersatu untuk mengekalkan keamanan dan keharmonian Negara. Sebagai rakyat, kita perlu menangkis sebarang bentuk ancaman terhadap bangsai dan Negara yang boleh menggugat kestabilan politik, ekonomi, dan sosial. Sebagai rakyat Malaysia kita perlulah mengamalkan nilai toleransi dan kesanggupan bertolak ansur, sabar , dan mengawal diri demi kesejahteraan Negara yang dibina oleh tokoh-tokoh sejarah yang telah mengkorban diri demi kemerdekaan Malaysia. Oleh itu kita perlulah mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham supaya tidak mengulangkan tragedy 13 mei 1969, iaitu pertelingkahan antara kaum dan menyebabkan kemerosotan ekonomi Malaysia. Oleh sebab itu, nilai toleransi perlulah diamalkan demi kesejahteraan hidup Malaysia. Selain itu, kita perlulah membuka minda dan fikiran supaya sedar bahawa kita perlu menghadapi saingan globalisasi dalam semua aspek dan rela melakukan apa-apa sahaja untuk menghadapi saingan ini.

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 11: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

11

Kemajuan dalam teknologi maklumat telah mendedahkan kita dengan pelbagai maklumat dari dalam dan luar Negara. Kemajuan teknologi inilah yang digunakan oleh kuasa-kuasa luar untuk menjajah pemikiran kita. Mereka yang mahir dengan teknologi maklumat menggunakan pelbagai media komunikasi untuk memenuhi hasrat menjajah pemikiran kita. Oleh itu, sebagai bangsa yang merdeka, kita perlulah mengamalkan nilai rasional supaya boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata. Kita perlulah tidak dipengaruhi oleh emosi dalam membuat perbezaan baik dan buruk dan mempertahan sistem sosial dan budaya hidup masyarakat kita daripada pelbagai ancaman budaya negatif. Kita juga haruslah mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar dan bijak dalam membezakan yang baik dan buruk dan tidak membiarkan amalan buruk mempermainkan maruah bangsa dan kedaulatan Negara kita.

Pada tahun 1997, Negara kita dilanda kemelesetan ekonomi. Dana Kewangan Antarabangsa (IMF) menawarkan bantuan kewangan untuk membolehkan kerajaan menjalankan program pemulihan ekonomi. Walau bagaimanapun, mereka mengenakan syarat pinjaman yang ketat. Tetapi Negara kita mengamalkan nilai berdikari, Negara kita mempunyai kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu iaitu menyelesaikan masalah kemelesetan ekonomi tanpa bergantung kepada orang lain. Jika tawaran tersebut diterima, bermakna kita terpaksa bergantung kepada kuasa asing dan terikat dengan syarat yang dikenakan oleh mereka. Oleh itu, apabila amalan berdikari diamalkan dalam masyarakat bermakna Negara kita akan bermaju.

Pada era ini, Negara kita sedang menghadapi masalah penyalahgunaan dadah dan masalah gejala sosial yang serius. Untuk menyelesaikan masalah ini, masyarakat perlu mengambil kesedaran dan membantu kerajaan dalam menangani permasalahan ini. Oleh itu, nilai yang perlu diamalkan oleh masyarakat Malaysia ialah nilai cinta akan negara. Kita haruslah mempunyai perasaan sayang akan Negara dengan berusaha untuk menyelesaikan segala masalah dalaman dan luaran yang cuba menggugat keamanan dan kehharmonian Negara seperti penyalahgunaan dadah dan gejala sosial. Selain itu, masyarakat harus sentiasa meletakkan kepentingan Negara melebihi kepentingan diri dengan membantu kerajaan menyelesaikan masalah-masalah yang diahadapi oleh masyarakat dengan menjauhi diri daripada aktiviti negatif supaya aktiviti-aktiviti tersebut dapat menjatuhkan maruah diri dan membahayakan kedaulatan Negara Malaysia.

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 12: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

12

TUGASAN HARIAN 1

TAJUK :

AMALAN MEROKOK DALAM KALANGAN REMAJA

COVER PAGE

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 13: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

13

TUGASAN HARIAN 3 TAJUK : AMALAN MEROKOK DALAM KALANGAN REMAJA

Kejadian merokok di negara kita semakin meruncing dan menjadi topik perbualan hangat di kalangan masyarakat khususnya golongan belia dan beliawanis hari ini. Mereka yang tidak mengamalkan nilai rasional tidak berfikir secara nyata tentang kesan-kesan yang akan dibawa oleh tabiat merokok. Masalah ini tidak pernah lari daripada kamus kehidupan masyarakat dan sering menjadi hamparan majalah atau menghiasi dada akhbar. Pendedahan demi pendedahan tentang masalah merokok ini dijadikan agenda penting untuk diselesaikan. Fenomena ini dapat memberikan satu persepsi kelekaan dan kealpaan masyarakat terhadap tanggungjawab mendidik, mengasuh, membimbing generasi kita hari ini. Seandainya kes merokok ini masih bermaharajalela di negara kita, nescaya keadaan ini akan meranapkan impian Malaysia menggapai hasrat dan visi kudsi wawasan 2020.

Mengikut kajian yang dijalankan, kelemahan penguatkuasaan undang-

undang merupakan faktor utama yang menjadi pemangkin gejala merokok dalam kalangan remaja. Hal ini berlaku kerana pihak bewajib dikatakan tidak mengamalkan nilai bertanggungjawab serta tidak serius melanksanakan undang-undang yang digubal. Oleh sabab pihak berkuasa bersikap melepaskan batuk di tangga, remaja menjadi tidak takut waima tidak gentar untuk melakukan kesalahan seperti merokok di tempat-tempat awam. Lama-kelamaan, fenomena merokok dalam kalangan remaja bagai bisul menjadi nanah yang sukar diubati lagi.

Di samping itu, kawan merupakan ihsan yang paling istimewa dan

memainkan peranan yang penting dalam pergaulan remaja. Walau bagaimanapun, ada antara remaja yang cuba merokok selepas dicabar atau diajak oleh kawan-kawan. Hal ini tidak mustahil kerana hubungan antara kawan yang rapat bagai isi dengan kuku sedikit banyak merangsang kepercayaan remaja terhdap kata-kata kawan mereka. Oleh sebab menjadi pak turut kawan, majority mereka sama-sama ponteng sekolah, sama-sama membeli rokok lalu merasai asap rokok tanpa menyedari kebahayaan rokok. Selepas terjebak dan ketagihan rokok, remaja tidak dapat mengelakkan diri daripada tabiat buruk ini lagi. Oleh itu, para remaja perlulah berhati-hati semasa memilih kawan. Kawan yang bersikap amanah dapatlah menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orag lain.

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 14: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

14

Ibu bapa yang kurang memberi kasih sayang dan tidak prihatin akan perubahan sikap anak-anak juga merupakan factor remaja merokok. Hal ini demikian kerana ibu bapa pada zaman berteknologi ini terlalu sibuk mengejar kenendaan dan kemewahan sehingga mengabaikan tanggungjawab keibubapaan mareka. Sikap ibu bapa ini bagai enau di dalam berlukar, melepaskan pucuk masing-masing. Mereka sanggup mengabaikan kasih sayang dengan memberi wang kepada anak-anak mereka sebagai gantian kasih saying. Anak-anak yang belum berfikiran matang pula menyalahgunakan wang tersebut tanpa kawalan ibu bapa. Hal ini menyebabkan remaja dapat membeli rokok dengan mudah kerana harganya masih muda.

Secara tuntas, saya berpendapat nahawa gejala merokok sebenarnya

dapat diatasi sehingga akar umbi. Namun begitu, semua pihak haruslah bersikap bagai aur dengan tebing untuk bekerjasama membanteras gejala merokok dalam kalangan anak-anak. Remaja haruslah bangun daripada kesalahan yang dibuat oleh mereka kerana sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Mereka perlulah mengamalkan nilai kesederhanaan agar tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan mereka. Oleh hal demikain, penjagaan kesihatan diri ialah tanggungjawab sendiri. Jika kita berkesedaran dan berfikiran matang, nescaya dapat meningkatkan tahap kesihatan diri dengan menjauhi tabiat merokok. Saya berharap pihak berkenaan, terutamanua kerajaan dapat mempergiat kempen antimerokok agar remaja dapat menjauhi gejala merokok yang mampu membawa maut dalam jangka masa panjang.

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 15: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

15

TUGASAN HARIAN 1

TAJUK :

KESEJAHTERAAN ALAM TANGGUNGJAWAB BERSAMA

COVER PAGE

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 16: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

16

TUGASAN HARIAN 4 TAJUK : KEPENTINGAN PEMBANGUNAN SAHSIAH DALAM KALANGAN PELAJAR Baru-baru ini dalam satu persidangan media yang diadakan di Putrajaya, mantan Perdana Menteri Malaysia yang keempat, Tun Dr. Mahathir telah mengatakan bahawa “sekiranya pembentukan sahsiah anak-anak dipandang enteng oleh semua lapisan masyarakat terutamanya golongan elit maka kemungkinan besar pembentukan sahsiah ini payah dibentuk dalam kalangan anak-anak”. Muasir ini mata-mata tabloid juga tida ketinggalan dalam menguar-uarkan isu ini supaya semua individu mengambil berat isu ini. Oleh hal yang demikian, diperturunkan beberapa peranan keluarga dalam –pembentukan sahsiah anak-anak. Ibu bapa yang bertanggungjawab merupakan salah satu peranan keluarga dalam pembentukan sahsiah anak-anak pada era robotic ini. Ibu bapa perlulah mengamalkan nilai tanggungjawab terhadap keluarga. Mereka merupakansepasang individu yang mempunyai segala tugasan serta kewajipan terhadap anak mereka. Ibu bapa yang bertanggungjawab dimaksudkan bahawa mereka yang sangat mementingkan masa depan anak mereka supaya dapat mencorakkan kehidupan anak mereka. Sebagai analoginya, ibu bapa boleh membuat demikian dengan memberikan galakan dan sokongan yang padu kepada anak mereka apabila anak mereka membuat sesuatu perkara yang cerah bagi masa depan mereka. Selain itu, ibu bapa harus mengawasi gerak geri anak mereka supaya mereka tidak terlibat dalam gejala social. Jadi, peranan ibu bapa yang bertanggungjawab wajarlah dilaksanakan dalam keluarga supaya pendidikan anak-anak bermula di rumah. Pembentukan sahsiah anak-anak pada zaman pascainovasi ini dapat dibentuk melalui kestabilan institusi kekeluargaan. Kestabilan institisu kekeluargaan ini jitu ditakrifkan sebagai sebuah keluarga yang mengamalkan kasih sayang terhadap keluarga dan tidak mempunyai sebarang kekecohan dan perselisihan faham dalam kalangan ahli keluarga. Pada realitinya, jikalau ibu dan bapa seseorang anak itu tidak bersatu atau telah bercerai maka institusi kekeluargaan ini dikatakan tidak stabil. Dalam situasi ini, anak-anak tidak mempunyai panduan dalam hidup, di samping itu mereka tidak dapat membezakan baik buruk dalam kehidupan kerana mereka hilang pemimpin mereka iaitu ibu bapanya. Jadi, keseimbangan institusi kekeluargaan juga diperlukan bagi membentuk sahsiah anak-anak demi mencorakkan kehidupan mereka pada masa depan.

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 17: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

17

Amalan hormat dan taat kepada anggota keluarga juga merupakan salah satu peranan keluarga dalam pembentukan sahsiah anak-anak. Hormat dan taat kepada anggota keluarga dijelaskan sebagai setiap anggota keluarga harus memberikan layan yang sopan dan sentiasa bermesra antara satu sama lain. Lagipun daripada itu, semua ahli keluarga harus memainkan peranannya dengan baik. Sebgai contohnya, semua anggota keluarga harus bertoak ansur dan bertoleransi antara satu sama lain. Dengan itu, anak-anak dapat mencontohi pelakuan baik para anggota keluarga dan mengikuti cara mereka beradap dengan orang lain. Tuntasnya, bak kata bagaiman acuan begitulah bentuk kuihnya sangat sesuai dengan situasi ini kerana anak-anak dapat mengikuti cara anggota keluarganya.

Seterusnya, pembentukan sahsiah anak-anak dapat dibetuk melalui didikan agama daripada ahli keluarga mereka masing-masing. Dengan itu juga boleh mereka mengekalkan tradisi kekeluargaan. Didikan agama kepada anak-anak adalah amat penting kerana melalui didikan ini anak-anak dapat meningkatkan tahap keperibadian serta nilai harga diri. Ahli keluarga seharusnya menunjukkan teladan yang baik di depan anak mereka, di samping itu, ahli keluarga itu harus menjelaskan apakah mesej yang ingin disampaikan oleh ajaran agama.secara tidak langsung, anak-anak dapat menyerapkan semua nilai-nilai kudsi melalui didikan agama. Sahsiah mereka dianggap sudah dibentuk apabila mereka bijak beradap sopan dan berbudi pekerti dalam pergaulan seharian. Jelaslah bahawa didikan agama membimbing anak-anak ke pangkal jalan yang sesuai untuk berjaya dalam kehidupan.

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 18: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

18

TUGASAN HARIAN 1

TAJUK :

KESEJAHTERAAN ALAM TANGGUNGJAWAB BERSAMA

COVER PAGE

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 19: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

19

TUGASAN HARIAN 1

TAJUK :

KESEJAHTERAAN ALAM TANGGUNGJAWAB BERSAMA

COVER PAGE

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 20: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

20

TUGASAN HARIAN 5 TAJUK : KEPENTINGAN MEMELHARA HIDUPAN LIAR

Hidupan liar ditakrifkan sebagai binatang buas yang hidup di dalam

hutan dan tidak dipelihara oleh manusia. Antara contohnyaialah gajah, orang

utan, seladang, harimau, monyet, badak, ungka dan seumpamanya. Sama ada

disedari atau tidak, habitat semula jadi hidupan liar di negara ini telah banyak

diceroboh oleh manusia. Pembukaan hutan rimba dan bukit-bukau untuk

dijadikan sebagai kawasan perumahan, pertanian, empangan dan sebagainya

telah menyebabkan tempat tinggal hidupan liar dimusnahkan. Oleh itu, hidupan

liar ini terpaksa melarikan diri ke kawasan lain yang belum diteroka oleh

manusia. Aktiviti pembalakan dan pembersihan hutan merupakan salah satu

factor yang menyebabkan kepupuisan hidupan liar. Sebatang kecil di

sekelilingnya turut tumbang. Hal ini secara langsung memusnahkan habitat

hidupan liar. Oleh yang demikian, jika aktiviti pembalakan ini dijalankan secara

berterusan tanpa kawalan sudah pastilah habitat hidupan liar akan menjadi

bertambah kecil yang seterusnya akan menyebabkan kepupusan hidupan liar.

Oleh itu, nilai keharmonian antara manusia dengan alam sekitar perlu dialmalkan

dan membina keadaan saling memerlukan hubungan yang harmonis antara

manusia dengan alam sekiling. Contoh-contoh cara yang boleh masyarakat buat

untuk mengamalkan nilai ini ialah menyediakan laporan Penilaian Kesan Alam

Sekitar, memastikan perancangan membina empangan atau aktiviti pembalakan

dibuat secara teliti dan memanfaatkan bentuk muka bumi yang sedia ada seperti

batu-batan.

Kepupusan hidupan liar ini bukan sahaja berpunca darpada projek-

projek pembangunan yang besar, malah amalan-amalan kecil dan sikap cuai

manusia. Antaranya ialah lalai ketika menggunakan ubat pelali sewaktu

menyelamatkan hidupan liar, mengenakan tali ikatan yang terlalu kuat hingga

bopleh membunuh binatang berkenaan dan tidak dapat menyediakan

persekitaran yang sesuai bagi hidupan liar yang telah dijerat dan ditempatkan di

pusat-pusat pemeliharaan. Oleh itu, sebagai manusia, insan ciptaan Tuhan yang

bertanggunjawab untuk menjaga alam sekitar perlulah mengamalkan nilai

menyayangi dan menghargai alam sekitar iaitu memupuk kesedaran tentang

perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling dengan cara-cara yang

bijak. Sebagai contoh, masyarakat boleh menyertai dan menyokong kempen

pelihara hidupan liar dan melaporkan kegiatan negative yang mengancam

hidupan liar untuk mengekalkan keseimbaganan ekosistem.

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 21: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

21

Selain itu, hidupan liar perlu diberi perlindungan kerana hidupan liar ini

dapat menyumbang pelbagai faedah kepada negara. Satu daripada sumbangan

itu ialah menjadi aset yang berupaya memajukan sektor pelancongan. Tidak

dinafikan bahawa kebanyakan para pelancong gemar melihat cara hidup

binatang liar secara dekat dalam alam persekitaran semula jadi. Taman Negara

di Pahang, misalnya adalah sebuah taman hidupan liar yang hidup dalam alam

semula jadi yang bukan sahaaja Berjaya menarik minat para pelancong dari

dalam negara, malah dari luar negara. Binatang- binatang liar yang terdapat di

taman ini seperti harimau, seladang, gajah, rusa dan seumpamanya yang hidup

secara bebeas menjadi daya tarikan kepada para pelancong untuk melancong di

negara ini. Oleh itu, nilai kemapanan alam sekitar perlu diamalkan oleh

masyarakat dan mewujudkan pengekalan keseimbangan alam sekeliling

sebgatai tanggungjawab bersama seperti mengetatakan undang-undang alam

sekitar seperti Akta Kualiti Alam Sekiltar, hukuman-hukuman berat yang boleh

dijatuhkan ialah seperti hokum berupa denda dalam bentuk wang tunai atau

hukuman penjara atau tanggung kos pembersihan dan pembaik pulih untuk

kesejahteraan hidup.

Selain itu, perlindungan dan pemeliharaan hidupan liar mempunyai nilai

ekonomi yang boleh mendatangkan pendapatan kepada sesebuah negara.

Misalnya, melalui pengeluaran lesen-lesen kepada para pemburu untuk

menembak rusa, babi hutan, burung dan pelanduk. PERHILITAN memperoleh

sebanyak RM300 000 hingga RM500 000 hasil daripada pengeluaran lesen-

lesen kepada para pemburu. Di samping itu, nilai dagangan antarabangsa bagi

hidupan liar bagi negara ktia amat tinggi, iaitu sektiar AS $12 juta

setahun.Hidupan liar juga ialah aset penting dalam bidang penyelidikan

perubatan demi kesejahteraan kesihatan manusia. Umpamanya, monyet yang

dijadikan sebagai bahan eksperimen. Sebagai contoh, seseorang saintis yang

berjaya mencipta ubat untuk sesuatu jenis penyakit tentunya ingin menguji ubat

tersebut ke atas sesuatu hidupan sebelum disahkan layak digunakan oleh

manusia. Oleh hal yang demikian,keberkesanan sesuatu penemuan baharu

dalam bidang sains sememangnya memerlukan hidupan liar. Oleh sebab itu,

manusia haruslah mengamalkan nilai peka terhadap isu-isu alam sekitar dan

member prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling

contohnya kebanyakan hidupan liar telah terpupus diakibatkan oleh sikap

manusia yang tamak. Oleh yang demikian, manusia perlu berusaha

menyelesaikannya seperti mengamil tidakan kepada sesiapa yang merosakkan

alam seikiar dan mencontohi tindakan positif yang boleh mengekalkan sumber

semula jadi.

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 22: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

22

Tambahan pula, nilai bertanggungjawab perlu diamalkan oleh manusia

dan mempunyai kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan

tugas dengan sempurna supaya manusia mempunyai insan ciptaan Tuhan yang

perlulah mematuhi suruhan-Nya berlandaskan agama masing-masing dengan

menjaga dan melindugi alam sekitar.

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 23: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

23

TUGASAN HARIAN 1

TAJUK :

KESEJAHTERAAN ALAM TANGGUNGJAWAB BERSAMA

COVER PAGE

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 24: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

24

TUGASAN HARIAN 6

TAJUK : KEPETINGAN MENJAGA GOLONGAN YANG LEMAH

Tuhan mengamanahkan manusia supaya mengurus penghuninya dengan

baik. Tuhan juga menyuruh manusia supaya hidup berbaik-baik, saying-

menyayangi dan bantu-membantu sesama insan. Namun, saban hari kita

disogokkan dengan berita pembuangan bayi, penderaan kanak-kanak,

penganiayaan isteri, wanita-wanita dirogol, penderaan pembantu rumah,

pengguna terambil makanan yang kotor dan dijangkiti penyakit, golongan kurang

berupaya dibuli oleh orang lain dan sebagainya. Ke manakah hilangnya sifat

kasih saying sesame insan? Oleh itu, nilai menghormati hak wanita perlu

diamalkan untuk menlindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh

memberi sumbangan. Contohnya, Tan Sri Aishah Ghani dan Dato Seri Rafidah

Aziz telah memberi sumbangan dalam bidang politik, Datuk MAznah Hamid telah

menerajui syarikat dalam bidang ekonomi. Dalam sosial juga, Puan Azah Aziz

telah memberi sumbangan dalam budaya dan Puan Elizabeth Vaz telah memberi

sumbangan dalam kebajikan. Selain daripada itu, Datuk Dr. Mazlan Othman

telah memberi sumbangan dalam bidang sains dan teknologi dengan menjadi

ketua hal ehwal angkasa lepas.

Pembuangan bayi adalah cara yang paling mudah dilakukan oleh

pasangan yang melakukan penzinaan dan hamil. Bagi kebanyakan kes,

perempuan yang dipersalahkan dan terpaksa menanggung beban di atas

perbuatan tersebut. Di Malaysia, gejala ini terus berlaku dan menunjukkan aliran

yang menaik. Umpamanya pada tahun 1999, sebanyak 70 kes telah dilaporkan

dan pada tahun 2001, ia meningkat kepada 97 kes. Peningkatan bilangan kes ini

memerlukan langkah-langkah penyelesaian dari akar umbi punca tersebut. Oleh

itu, nilai melindungi hak kanak-kanak perlu diamalkan oleh masyarakat dan

membela, memberi naungan, dan memelihara hak kanak-kanak. Semua pihak

juga perlulah mengamalkan nilai ini sebagai contohnya nya, peranan individu,

sebagai seorang kanak boleh mencari bantuan atau melaporkan penderaan

kepada polis, peranan badan bukan kerajaan juga boleh menyalurkan maklumat

dan kesedaran tentang kanak-kanak, mendidik kanak-kanak atau mengadakan

seminar tentang mellindungi hak kanak-kanak, dan kerajaan juga boleh

mengetatkan undang-undang seperti menghasilkan akta perlindungan kanak-

kanak, akta penderaan dan akta gangguan seksual.

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 25: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

25

Selain itu, kemajuan ekonomi sesebuah Negara banyak bergantung pada

mutu perkhidmatan pekerja. Dengan ini, hubungan yang harmoni antara pekerja

dan majikan adalah penting. Tetapi adapun pekerja Malaysia berkerja di tempat

yang berbahaya dan tidak berhak untuk mendapat tempat kerja yang selesa dan

selamat atau pekerja-pekerja tidah berhak untuk medapati cuti sakit atau hari

rehat. Oleh itu, nilai melindungi hak pekerja perlulah diamalkan oleh masyarakat

dengan menghormati, menghargai, dan mengiktiraf perkhidmatan, jasa dan

sumbangan. Contohnya kerjaan boleh mengistiharkan akta buruh seperti KWSP,

Hari rehat, cuti sakit, pembayaran gaji, cuti tahunan, perlindungan bersalin,

tempoh jam bekerja dan sebagainya. Di samping itu, makamah buruh dibina

untuk menyelesaikan pertikaiaqn kerja dengan adil dan membuat keputusan

yang rasmi.

Anak ialah anugerah dan amanah Tuhan yang tidak ternilai harganya.

Setiap kelahiran diiringi dengan doa dan harapan supaya anak tersebut

sempurna dan menjadi insan yang berguna kepada agama, bangsa dan Negara.

Namun, takdir Tuhan mengatasi segala-galanya. Kelahiran anak yang kurang

uapaya sama ada yang dilahirkan cacat atau cacat disebabkan kemalangan ada

kalanya dianggap menyusahkan. Sesungguhnya segala kejiadian yang

ditentukan oleh TUhan ada hikmah di sebailknya. Buktinya sejarah telah

mencatatkan banyak kejayaan yang dicapai oleh golongan kurang upaya seperti

J.M. Aziz. Oleh itu, kita perlulah mengamalkan nilai menghormati hak golongan

kurang berupaya dan memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang

berupaya supaya tidak berasa tersisih. Contohnya, ada juga orang kurang

berupaya yang Berjaya dalam bidalmg skuan seperti Ahmad Asil Usin, Mohd.

Hisham Khairani, dan Lee Sheng Chow telah diberi penghormatan membawa

obor jejohanan dan membaca ikrar ketika Malaysia menjadi tuan rumah bagi

Temasya Sukan Para Asean yang pertama di Kuala Lumpur pada tahun 2001.

Kita juga perlulah mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan.

Para pengguna perlulah berhati-hati serta mengambil perhatian apabila

membeli barangan. Para pengguna tidak haruslah dikena tipu atau terkeliru

dengan maklumat yang tidak benar disampaikan oleh iklan atau pada produk.

Produk yang dibelie haruslah sentiasa mempunyai maklumat yang penuh serta

benar untuk ketahuan pengguna. Pihak kerajaan dan pihak penjual perlulah

melindungi hak pengguna supaya para pengguna berpuas hati dengan produk

yang dibeli atau perkhidmatan yang diberi. Dengan itu negara Malaysia juga

akan berada dalam keadaan yang lebih aman dengan masyarakat berhubungan

baik antara satu sama lain.

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 26: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

26

TUGASAN HARIAN 1

TAJUK :

KESEJAHTERAAN ALAM TANGGUNGJAWAB BERSAMA

COVER PAGE

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 27: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

27

TUGASAN HARIAN 7

TAJUK : KEPENTINGAN PERPADUAN KAUM

Sejak 31 Ogos 1957, penduduk Malaysia yang terdiri daripada

masyarakat berbilang kaum hidup bagai aur dengan tebing. Walaupun menyedari hakikat bahawa rambut sama hitam, hait lain-lain, namun masyarakat yang berbilang kaum ini hidup dengan aman dan damai. Oleh itu, pelbagai pihak perlu memegang pada kekuatan jata negara, yakni “Bersekutu Bertambah Mutu” untuk mengeratkan perpaduan kauM di Malaysia. Perpaduan kaum di Malaysia seyogianya menjadi kebanggaan Negara kita.

Bagi mencapaikan perpaduan kaum di Malaysia, masyarakat sepatutnya mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan. Dengan itu, negara Malaysia akan berada dalam keadaan yang aman mulia dan bebas daripada penjenayah. Perpaduan kaum lebih muda dicapai jika para masyarakat saling berkerjasama dan tidak melakukan apa-apa yang akan mencetuskan perselisihan faham atau pertelingkahan. Kita juga boleh mengamalkan amalan kunjung-mengunjung ke rumah rakan-rakan yang berlainan bangsa sempena hari-hari perayaan untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Masyarakat yang mengamalkan nilai kebebasan beragama mempunyai peluang untuk lebih mengetahui agama kaum lain. Kebudayaan antara kaum dapat difahami dengan lebih mendalam sekali gus dapat menjana tahap kefahaman dan membina masyarakat yang saling menghormati. Amalan rumah terbuka juga boleh dipraktikkan untuk memupuk perpaduan kaum rakyat Malaysia dengan amalan saling memaafkan sesama insan. Oleh itu, sikap buang yang keruh, ambil yang jernih ternyata mampu menjalinhubungkan semngat perpaduan yang tersedia utuh. Selain itu, perpaduan juga boleh dicapai melalui memberi sumbangan kepada pembangunan negara. Sumbangan yang diberi oleh satu pihak akan dihargai oleh pihak yang lain kerana masyarakat saling memerlukan. Dengan itu hubungan antara masyarakat juga boleh dieratkan lalu mencapikan perpaduan kaum. Sebagai contohnya, para belia perlulah gigih melibatkan diri dalam pembangunan negara dan menyumbang apa-apa yang boleh, bak kata” remaja tiang pembangunan negara”. Oleh itu, penglibatan diri dalam pembangunan negara perlulah digalakkan supaya perpadan kaum dapat dicapai dan visi Satu Malaysia akan jadi realiti.

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 28: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

28

Di samping itu, bagi mencapai peerpaduan kaum, masyarakat perlualah mampu mengeluarkan fikiran mereka secara bebas supaya apa-apa masalah yang ada boleh diatasi bersama-sama. Masyarakat patutlah mengamalkan kebebasan bersuara bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman negara. Jika ada apa-apa yang tidak disenang hati oleh rakyat terhadap pihak kerajaan, patutlah disuarakan kerana pandangan-pandangan tersebut mampu memajukan sistem pemerintahan negara serta memupuk perpaduan antaran kaum. Dengan amalan kebebasan bersuara, rakyat Malaysia juga perlulah mengamalkan sikap keterbukaan. Hal ini penting kerana masyarakat perlulah menerima pandangan orang lain secara terbuka supaya mereka sama satu lain boleh hidup dengan lebih aman and harmoni. Janganlah mencetuskan pertelingkahan apabila diberi sesuatu pandangan atau kritikan agar perpaduan kaum dapat dicapai. Selain daripada itu, masyarakat juga perlulah bersikap keterbukaan dengan memberi pandangan, pembaharuan, dan kritikan supaya menjalinkan silaturahim antara satu sama lain.

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 29: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

29

TUGASAN HARIAN 1

TAJUK :

KESEJAHTERAAN ALAM TANGGUNGJAWAB BERSAMA

COVER PAGE

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 30: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

30

TUGASAN HARIAN 8

TAJUK : KEPENTINGAN KEAMANAN DI MALAYSIA

Malaysia merupakan sebuah syurga dunia kerana kejadian buruk jarang

berlaku di sini terutama ancaman bencana alam dan peperangan. Rakyatnya hidup dalam suasana aman sentosa bersama-sama arus pembangunan kemodenan yang pesat. Nilai hidup bersama secara alam perlu diamalkan. Keamanan inilah yang memberikan imej yang positif kepada negara sehingga menjadikan banyak negara cemburu akan kejayaan tersebut. Jadi, memang banyak tindakan yang telah dilakukan oleh semua pihak di negara ini untuk memastikan negara terus berada dalam situasi harmoni itu.

Pihak kerajaan telah meneruskan usaha pembasmian kemiskinan yang

sudah mula menampakkan hasilnya.dengan usaha tersebut pihak kerajaan pemupuk amalan hidup bersama secara aman antara masyarakat. Jurang kekayaan antara golongan miskin dan kaya telah berupaya dikurangkan sehingga tidak lagi boleh dijadikan alasan untuk menimbulkan sebarang masalah besar kelak. Perasaan kekitaan dan tidak berasa ditinggalkan menjadi asas penting untuk mengekalkan keamanan di negara ini untuk satu tempoh yang panjang kerana tidak timbul perasaan pilih kasih atau sebagainya dalam jiwa masyarakat berbilang kaum di sini. Maka, usaha mengikis perbezaan pengagihan kekayaan ini harus dilakukan secera berterusan untuk memastikan keamanan itu berkekalan.

Selain itu, negara turut membuat kerjasama yang erat dengan Negara-

negara jiran terutama negara-negara ASEAN. Kita semua sedia maklum bahawa ASEAN ditubuhkan untuk menjamin keselamatan serantau lalu memastikan perkembangan ekonomi boleh berlaku pada masa yang sama. Kerjasama yang erat ini juga memastikan setiap negara ASEAN tidak mahu menganggu urusan dalaman satu sama lain untuk memastikan tidak berlaku perselisihan faham yang boleh membawa permusuhan yang mengoyahkan keamanan pula. Jadi, dengan nilai saling membantu dan bekerjasama, keamanan Negara Malaysia boleh dikekalkan di tahap yang tinggi.

Di samping itu, keamanan negara juga boleh dicapai dengan

mengelakkan perselisihan faham atau pertelingkahan antara negara. Kita perlulah saling menghormati antara negara dan menjalinkan hubungan yang baik bagi mengekalkan keamanan negara. Jaganlah mengkritikkan amalan and budaya negara lain yang berbeza dengan negara kita. Sepatutnya kita perlulah menghormati serta memahami budaya tersebut supaya mereka juga akan melakukan yang sama terhadap kita. Melalui ini hubungan baik antara negara dikekalkan dan peperangan dapat dielakkan.

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 31: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

31

Malah, keamanan negara juga dikekalkan menerusi amalan demokrasi yang dilaksanakan di negara ini apabila tempoh pemerintahan kerajaan sebelumnya hamper tamat. Pilihanraya dan proses pertukaran pemimpin di negara ini masih berjalan secara rasional dan mengikut lunas-lunas perlembagaan negara yang mengutamakan hak asasi rakyat. Keadaan ini menjadikan keyakinan rakyat terhadap system pemerintahan kerajaan bertambah baik setiap kali proses demokrasi itu dilaksanakan. Oleh itu, bolehlah rakyat Malaysia dan pihak kerajaan hidup bersama secara aman. Jelaslah, proses demokrasi yang diamalkan menjadikan aspek keamanan itu sesuatu yang penting untuk dikekalkan di negara ini.

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 32: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

32

TUGASAN HARIAN 1

TAJUK :

KESEJAHTERAAN ALAM TANGGUNGJAWAB BERSAMA

COVER PAGE

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 33: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

33

TUGASAN HARIAN 9 TAJUK : Jelaskan sebab-sebab bencana alam yang berlaku akibat perbuatan manusia sendiri. Dewasa ini, kita sering dikejutkan dengan bencana alam yang berlaku di seluruh dunia. Berita-berita yang menyedihkan hati kita ini terpampang di dada-dada akhbar dan dikongsi bersama-sama oleh manusia sejagat. Kesannya, bencana alam ini telah meragut banyak nyawa yang tidak berdosa. Fenomena ini dibuktikan melalui kejadian tanah runtuh, banjir kilat, jerebu, tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi yang sering melanda dunia. Di sebaliknya, kita seharuslah mengamalkan nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar. Masyarakat haruslah mempunyai kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. Malangnya, tiada jalan penyelesaian untuk menghalang bencana alam ini daripada berlaku. Hal ini demikian kerana, sudah menjadi lumrah alam iaitu apabila tiba saat dan ketikanya, bencana alam ini pasti akan terjadi. Tiada satu kuasapun yang mampu menangani kuasa alam, namun kejadian bencana alam yang berpunca daripada sikap manusia itu sendiri perlu diberikan perhatian agar nyawa manusia tiddak terancam. Aktiviti pembalakan memang merupakan antara penyumbang ekonomi negara, namun antara sedar ataupun tidak, aktiviti ini menjadi faktor berlakunya bencana alam. Individu-individu yang terbabit dalam aktiviti pembalakan seharusnya memikirkan kesannya sebelum menebang pokok kerana, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Kawasan hutan yang telah ditebang dan jika tidak digantikan dengan anak pokok yang baharu, biasanya akan terdedah kepada hujan dan menyebabkan hakisan tanah berlaku. Keadaan ini akan menyebabkan berlakunya kejadian tanah runtuh yang akan meragut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda. Oleh itu, langkah yang bijaksana dan efektif perlulah dijalankan untuk menangani masalah ini daripada berlaku. Sebagai contohnya mengamalkan nilai kemapanan alam sekitar. Dengan ini, masyarakat dapat mengekalkan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup. Selain itu, terdapat segelintir manusia yang tidak bertanggungjawab yang suka melakukan pembakaran terbuka. Hal ini nampaknya remeh, kerana yang kelihatan hanyalah asap, namun asap inilah yang menyebabkan kejadian jerebu yang menyulitkan kehidupan manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Jerebu ini pula boleh menyebabkan pesakit asma mengalami masalah dan menyebabkan penyakit mereka semakin kronik. Oleh itu, kita seharusnya sedar dan berhati-hati semasa melakukan sesuatu perkara kerana pandang jauh dilayangkan, pandang dekat ditukikkan supaya tidak berlaku sebarang bencana. Kita juga perlulah mengamalkan sikap peka terhadap isu-isu alam sekitar. Masyarakat haruslah prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya supaya menjamin keseimbangan ekosistem. Hal ini secara

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 34: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

34

tidak langsung dapat membantu kita untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar dan membantu kita untuk menyelamatkan nyawa manusia sejagat yang tidak berdosa.

Seterusnya, terdapat sesetengah anggota masyarakat yang tidak

bertanggungjawab iaitu dengan membuang sampah ke dalam longkang dan sungai dengan sesuka hati. Secara sedar atau tidak, golongan ini sebenarnya menganiayai masyarakat seperti kata pepatah, “kapak tak boleh membelah kayu, kalau bukan kayu pula yang menjadi hulunya”. Hal ini demikian kerana, sistem perparitan akan tersumbat oleh sampah sarap yang dibuang ke dalam sungai dan longkang. Masalah sistem perparitan yang tersumbat ini pula akan menyebabkan banjir kilat berlaku. Jadi, masyarakat haruslah mengamalkan keharmonian antara manusia dengan alam sekitar. Kita perlulah mewujudkan keadaan saling memerlukan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara, lalu dapat menjamin kesejahteraan hidup. Kejadian ini sudah pastinya akan menyusahkan banyak pihak yang tidak berdosa. Oleh itu, pihak berkuasa haruslah mengkaji masalah ini hingga ke akar umbinya. Punca lain yang menyebabkan bencana alam ini berlaku adalah disebabkan oleh aktiviti pembangunan yang tidak terancang di lereng-lereng bukit. Keadaan ini sudah tentu menimbulkan keadaan yang tidak selamat dan boleh menyebabkan tanah runtuh berlaku. Sebagai contohnya, sebanyak 14 buah rumah banglo di Bukit Antarabangsa musnah akibat tanah runtuh dan mengorbankan empat nyawa pada 6 Disember 2008 yang lalu. Hal ini disebabkan oleh pihak pemaju yang membangunkan kawasan tersebut tidak mengambil langkah-langkah keselamatan untuk mengelakkan berlakunya kejadian tanah runtuh. Mereka tidak membuat sistem perparitan yang sempurna untuk menyalurkan air atau membina tembok konkrit untuk mengelakkan kejadian tanah runtuh. Perkara ini penting dilakukan kerana kebanyakan kejadian tanah runtuh berlaku akibat pergerakan air di dalam tanah yang menyebabkan tanah itu longgar dan mudah runtuh. Tuntasnya, sikap kemapanan alam sekitar harus diamalkan. Masyarakat haruslah menjadikan pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup bak kata pepatah bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Sebagai kesimpulannya, semua pihak haruslah bersama-sama dan berganding bahu dengan mengamalkan peribahasa “seperti aur dengan tebing” untuk menangani masalah ini. Janganlah kita mengamalkan peribahasa “seperti enau di dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing”. Jika perkara ini tidak dilakukan, sudah pastinya semua pihak terpaksa menanggung akibat buruk daripada sikap kita sendiri. Oleh itu, anggota masyarakat perlulah sedar bahawa tanggungjawab untuk menjaga alam sekitar tidak terletak di bahu kerajaan semata-mata serta kepentingan mengamalkan nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar. Masyarakat haruslah mempunyai kesedaran tentang perlunya

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 35: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

35

memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem demi menjamin kesejahteraan hidup. Selain itu,kita juga harus sedar bahawa, sebenarnya Allah menganugerahkan alam ini kepada kita sebagai amanah untuk dijaga. Mahukah kita hidup di dalam kawasan tanah runtuh, jerebu, banjir dan kemarau? Oleh hal yang demikian, tepuklah dada, tanyalah selera, sebelum bertindak.

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 36: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

36

KERJA AMAL 1 BIDANG : KEKELUARGAAN TAJUK : SAMBUTAN HARI JADI IBU TARIKH : __/___/2011 TEMPAT : ALAMAT RUMAH ANDA AHLI : ANGGOTA KELUARGA

COVER PAGE

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 37: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

37

OBJEKTIF KERJA AMAL 1

Memenuhi syarat peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia

Menyambut Hari jadi Ibu bagi menunjukkan kasih saying.

Menunjukkan rasa kesyukuran saya terhadap ibu yang telah membesarkan saya.

MATLAMAT

Matlamat kerja kursus ini ialah untuk menyemaikan perassa menghargai jasa ibu dan bapa dalam kalangan pelajar. Sambutan Hari jadi ibu dapat mengeratkan hubungan sesame anggota keluarga. Konsep “Rumahku Syurgaku” dapat dbentuk dalam kalangan rakyat Malaysia. Keluarga yang bahagia dapat menjamin pembangunan negara yang berterusan.

PERSEDIAAN DAN PELAKSANAAN

Saya beserta kakak dan abang saya telah berkumpul dan membincangkan pendapat kami tentang sambutan hari jadi ibu. Kakak saya telah bersetuju membelikan kek kepada bapa dan kakak saya manakala abang saya pula akan membelikan hadian buat ibu saya. Kami sekeluarga amat riang kerana dapat menyambut sempena Hari jadi ibu saya. Kami juga berpeluang membalas jasa ibu saya yang telah membesarkan kami menjadi insan yang berguna kepada masyarakat. Maklumat sambutan hari jadi ibu saya ialah seperti yang berikut : Tarikh : Masa : Tempat : Alamat Rumah Anda Bapa dan ibu saya dibawa ke ruang tamu. Ibu terkejut melihat kek yang terhidang di atas meja. Emak saya memotong kek dan disuapkan kepada kami.

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 38: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

38

PERANAN DAN PENGLIBATAN Saya telah menyumbangkan tenaga dengan menganjurkan majlis sambutan hari jadi ibu saya. Saya turut menyumbang idea dalam cadangan bagi menyerikan lagi majlis sambutan hari jadi ibu saya. Kakak dan abang saya telah berkongsi pelbagai idea untuk menjayakan majlis tersebut. Bapa turut meluangkan masa bersama dalam merancang dan menjayakan majlis sambutan tersebut agar majlis ini amat bermakna bagi ahli keluarga kami yang kami kasihi. Sebagai anak dan adik yang bertanggungjawab , saya telah menganjurkan majlis sambutan tersebut sebagai tanda penghargaan dan terima kasih atas sumbangan meeka dalam mendidik dan membentuk saya menjadi insan yang berguna kepada masyarakat dan negara. Kami semua amat rajin dalam menghiaskan rumah dengan bersungguh-sungguh bagi menyerikan lagi suasana. Kerjasama yang erat sesame anggota keluarga dapat dipupuk melalui majlis seperti ini. Saya selaku adik dan anak telah menunjukkan sifat kepimpinan saya dalam usaha menganjurkan majlis ini. Pelbagai rintangan telah dikemukakan oleh kami dan telah kami atasi dengan baik kerana kami sekeluarga mengamalkan sikap toleransi. Penganjuran majlis seumpama ini dapat menunjukkan kepada bapa dan kakak bahawa kami prihatin atas pengorbanan mereka. Saya juga dapat mengawal keadaan apabila berlaku percanggahan pendapat sesame anggota keluarag.

KESAN

Selepas malaksanakan kerja amal ini saya insaf akan pengorbanan ibu dalam menjadikan saya seorang insan yang berguna. Selama ini saya tidak memikirkan kesusahan yang dialami oleh ayah saya demi menjaga saya. Namun selepas melaksanakan kerja kursus ini saya mula mengamalkan nilai kesederhanaan. Amalan seperti ini boleh dijadikan iktibar kepada remaja seperti saya. Sambutan hari jadi ibu membantu saya mengalami perubahan sikap saya terhadap anggota keluarga saya. Saya sememangnya menghargai pengorbanan ahli keluarga saya dalam membentuk saya untuk menjadi insan yang berguna. Aktiviti seperti ini juga dapat menghalang seseorang remaja daripada menjadi sampah masyarakat.

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 39: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

39

KERJA AMAL 2 BIDANG : ALAM SEKITAR TAJUK : GOTONG-ROYONG MEMBERSIHKAN KAWASAN PADANG SEKOLAH SEMPENA SUKAN TAHUNAN TARIKH : 23 MAC 2011 TEMPAT : PADANG SEKOLAH AHLI : SEMUA PELAJAR SEKOLAH _______________________

COVER PAGE

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 40: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

40

OBJEKTIF KERJA AMAL 2

Sebagai mematuhi keperluan subjek Pendidikan Moral SPM.

Menyemai sikap menyayangi dan menghargai alam sekitar dalam jiwa pelajar.

Supaya pelajar dapat menyedari kepentingan menjaga persekitaran alam.

Mengalakkan penyertaan secara aktif warganegara Malaysia dalam menjaga kebersihan alam sekeliling.

Membantu usaha kerajaan mengelakkan jangkitan dan penularan penyakit berbahaya seperti demam denggi dan taun.

MATLAMAT Matlamat kerja kursus ini ialah untuk memelihara dan memulihara alam sekeliling dengan membersihkan kawasan padang sekolah melalui aktiviti gotong-royong. Aktiviti ini juga memupuk nilai-nilai seperti menyayangi dan menghargai alam sekitar serta kemapanan alam sekitar dalam diri pelajar. Kerja amal ini juga ialah untuk memenuhi kehendak keperluan subjek pendidikan moral peringkat SPM.

PERSEDIAAN DAN PELAKSANAAN

Semua pelajar telah diminta berkumpul di dewan sekolah. Para pelajar diberikan penerangan terperinci tentang aktiviti gotong-royong membersihkan padang sekolah sempena hari sukan. Para pelajar telah diagihkan kepada beberapa kumpulan dan dibekalkan dengan plastic sampah, tong sampah dan sebagainya. Seorang ketua telah dipilih untuk mengetuai kumpulan. Semua pelajar diminta bergerak ke padang sekolah dan mula membersihkan padang sekolah.

PERANAN DAN PENGLIBATAN KESAN

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 41: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

41

KERJA AMAL 3 BIDANG : ALAM SEKITAR TAJUK : PROGRAM KITAR SEMULA PERINGKAT SEKOLAH TARIKH : 13 APRIL 2012 TEMPAT : SEKOLAH MENENGAH ___ AHLI : SEMUA PELAJAR SEKOLAH _____________

COVER PAGE

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 42: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

42

OBJEKTIF KERJA AMAL 3 MATLAMAT

PERSEDIAAN DAN PELAKSANAAN

PERANAN DAN PENGLIBATAN KESAN

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 43: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

43

KERJA AMAL 4 BIDANG : PERKEMBANGAN DIRI TAJUK : PROGRAM LAMBAIAN KASIH BERSAMA ANAK YATIM TARIKH : 23 MARCH 2012 TEMPAT : RUMAH SINAR HARAPAN NO 12, TAMAN ANDALAS 42100 KLANG SELANGOR DARUL EHSAN AHLI : PARA PELAJAR SRI ____ DENGAN PENGHUNI RUMAH SINAR HARAPAN

COVER PAGE

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 44: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

44

OBJEKTIF KERJA AMAL 4

MATLAMAT

PERSEDIAAN DAN PELAKSANAAN

PERANAN DAN PENGLIBATAN KESAN

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 45: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

45

KERJA AMAL 5 BIDANG : PERKEMBANGAN DIRI TAJUK : MEMBANTU RAKAN YANG LEMAH MENGULANGKAJI PELAJARAN TARIKH : TEMPAT : PERPUSTAKAAN SEKOLAH MENENGAH ___ AHLI : KAM CHING

COVER PAGE

Downloaded from www.mystudyguide.net

Page 46: Panduan Kerja Kursus Pendidikan Moral 2012 [Www.mystudyguide.net]

46

OBJEKTIF KERJA AMAL 5 MATLAMAT

PERSEDIAAN DAN PELAKSANAAN

PERANAN DAN PENGLIBATAN KESAN

Downloaded from www.mystudyguide.net