PANDEMSKA GRIPA

 • View
  34

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PANDEMSKA GRIPA. GRADIVO ZA VZGOJNOVARSTVENE ZAVODE Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije 29. avgust 2009 Gradivo se bo sproti posodabljalo glede na razvoj dogodkov. Pandemska gripa. je akutna okužba dihal in je podobna običajni sezonski gripi; - PowerPoint PPT Presentation

Text of PANDEMSKA GRIPA

 • PANDEMSKA GRIPA

  GRADIVO ZA VZGOJNOVARSTVENE ZAVODE

  Intitut za varovanje zdravja Republike Slovenije

  29. avgust 2009

  Gradivo se bo sproti posodabljalo glede na razvoj dogodkov.

 • Pandemska gripaje akutna okuba dihal in je podobna obiajni sezonski gripi;povzroa jo virus influence A (H1N1)v, s katerim se do sedaj e nismo sreali, zato v kratkem asu lahko zboli veliko tevilo ljudi;prenaa se s kunimi kapljicami, s tesnim stikom z obolelimi ter s posrednim stikom prek okuenih povrin in predmetov;o prvih primerih so poroali na amerikem kontinentu v zaetku 2009, zdaj je razirjena po vsem svetu.

 • 11. junija 2009 je SZO razglasila pandemijo gripe Pandemos pandere pomeni razprostranjen, razirjen

  okuba se je razirila na ve celinpojavil se je nov povzroitelj gripe, s katerim se ljudje e niso sreali in so zato zanj dovzetniokui se lahko veliko tevilo ljudi, e ima povzroitelj dobre pogoje za irjenje obiajno se pojavlja v ve valovih, ki so si po svojih znailnostih med seboj lahko povsem razlini

 • NamenSeznanitev otrok, zaposlenih v vzgojnoizobraevalnih zavodih in starev, s:

  pandemsko gripo preventivnimi ukrepi na splono preventivni ukrepi v olskem kolektivu

 • Primerjava sezonske in pandemske influenceSmrtiPotrebna hospitalizacijaSezonska gripaPandemska gripaAsimptomatskiKlinini simptomiSmrti Potrebna hospitalizacija

 • Povzroitelj pandemske gripeVirus pandemske gripe je nov virus iz skupine gripe A (virus influence A(H1N1)v)Vsebuje gene praijega, lovekega in ptijega virusa influence ASprva so ga poimenovali virus praije gripePoimenovanje je bilo napano, saj ti virusi povzroajo bolezen praiev

 • Virus influence A (H1N1)v Preivi lahko kratek as na:trdnih povrinah (plastika, kovina) 24 - 48 ur mehkih povrinah (blago, papir, tkanina) 8 - 12 urrokah - zelo kratek as

  Toda - v tem asu, e nismo pazljivi, lahko virus z rokami prek oi, nosu ali ust sami vnesemo v telo

 • Prenos pandemske gripe

  POT IRJENJA

  na enak nain kot obiajna sezonska gripa - s kunimi kapljicami, ki jih izloajo oboleli:nastajajo pri kaljanju, kihanju, govorjenjuz neposrednim tesnim stikom (do 1 m) z obolelim (npr. poljubljanje, objemanje)s posrednim stikom prek okuenih povrin in predmetov (kljuke, telefonske slualke, tipkovnice, souporaba jedilnega pribora, kozarcev )

 • Prenos pandemske gripeVSTOP VIRUSAneposredno in posredno (roke) na sluznice dihal in oesnih veznicINKUBACIJSKA DOBA (as od okube do pojava znakov bolezni): 1-7 dni, v povpreju pa 2-3 dniKUNOSTbolnik je najbolj kuen na zaetku bolezni. Kunost se s trajanjem bolezni zmanjuje in po sedmih dneh praviloma preneha. Mlaji otroci in imunsko oslabljeni ljudje so kuni nekoliko dlje.

 • Znaki pandemske gripe mrazenje, poviana telesna temperatura;glavobol, utrujenost; suh kaelj, boleine v relu;zamaen nos ali izcedek iz nosu;boleine v miicah in kosteh; bruhanje, driska. Veina obolelih si brez posebnega zdravljenja opomore v tednu dni.Teji potek bolezni: pljunica, odpoved dihanja, lahko tudi smrt.Poslabanje osnovne, kronine bolezni.

 • Prepreevanje pandemske gripeUkrepi za:

  zmanjanje tveganja za okubo posameznika

  prepreevanje irjenja

  Ukrepi morajo biti sorazmerni z resnostjo obolenja in s trenutnimi razmerami. irjenje je mono zamejiti, povsem prepreiti pa se ga ne da.

 • Prepreevanje pandemske gripe skrb za higienoUmivanje rok

  z milom in vodoienje/pranje povrin in predmetov

  z vodo in detergentomKdaj razkuevanje rok in povrin?Samo v posebnih okoliinah: e ni mono umivanje z vodo in milom pri negi bolnikov.

 • Ukrepi za zmanjanje tveganja za okubo posameznikaRedno si umivajte roke: vsaj 20 sekund temeljito z milom in speremo s toplo vodo; roke obriemo s papirnato brisao in z njo zapremo pipo;kadar nimamo monosti umivanja rok, so uinkoviti tudi robki, prepojeni z alkoholom.Ne dotikajte se oi, nosu in ust!

 • Ukrepi za zmanjanje tveganja za okubo posameznikaIzogibajte se tesnemu stiku z zbolelimi osebi, ki ima znake bolezni, se ne pribliamo na manj kot en meter.

  ienje prostorov, predmetov in povrin.

 • Ukrepi za prepreevanje irjenja

  Redno umivanje rokOb kihanju in kaljanju:

  usta ali nos prekrijemo s papirnatim robkom,takoj po uporabi ga odvremo v najbliji ko,e papirnatega robka nimamo, lahko kihnemo ali zakaljamo v zgornji del rokava.

 • Ukrepi za prepreevanje irjenjaImate znake pandemske gripe:Omejite stike z drugimi ljudmi Ostanite doma Po telefonu pokliite svojega izbranega zdravnikaUpotevajte navodila za nego na domu.

 • e zbolimo ... kaj storimo zase?

  ostanemo doma, poivamo, uivamo zadosti tekoinepo potrebi jemljemo zdravila za znianje previsoke telesne temperaturezdravila za prepreevanje kalja lahko zmanjajo nadleen, suh kaeljkapljice za nos ob nahodu bodo olajale dihanje in izboljale poutje posebno pozorni naj bodo tisti, ki imajo sladkorno bolezen, astmo, kronini obstruktivni bronhitis, bolezni srca in oilja ter nosenice, ki naj se ob prvih bolezenskih znakih nemudoma posvetujejo s svojim zdravnikomv primeru poslabanja zdravstvenega stanja se takoj posvetujemo z izbranim zdravnikom.

 • Znaki poslabanja zdravstvenega stanja ODRASLI

  dihajo s teavo, jih dui, imajohude boleine v prsihustnice postanejo modre ali vijolineizkaljujejo gnoj ali krvavo sluzna vodo hodijo redkeje, urina je malo in je temne barvepostanejo omotini, poasni, zaspani, zmedeni, na vpraanja zmedeno odgovarjajo

 • Znaki poslabanja zdravstvenega stanja OTROCIteko, hitro in neredno dihajoslii se piskanje pri dihanjuimajo modro ali vijolino obarvane ustniceimajo telesno temperaturo ve kot 39Cpogosto bruhajo opazni so znaki izsuitve: omotinost, redko uriniranje, malo urina, so zmedeni, zaspani, neodzivni

 • Napotki za nego bolnika na domu(ve na http://www.ivz.si/index.php?akcija=novica&n=1818)

  pred tesnim stikom z bolnikom (blije kot 1 meter), si nadenemo kirurko masko po uporabi masko na pravilen nain snamemo:primemo za trakce, ne za del, ki pokriva usta in nosodvremo v vnaprej pripravljeno plastino vreoumijemo si roke z vodo in milom bolnik naj si nadene masko, e uporablja skupne bivalne prostore ali e se zadruje v bliini drugih ljudiposteljnine, jedilni pribor in posode, ki jih bolnik uporablja, peremo z obiajnimi gospodinjskimi detergentipogosto si umivamo roke

 • Cepljenje je eden najuinkovitejih zaitnih ukrepove zlasti je priporoljivo za osebe, ki imajo veje tveganje za teji potek bolezni cepiva proti sezonski gripi ne itijo pred pandemsko gripo izdelano je pandemsko cepivo, ki ga bo drava nabavila za ciljne skupine

 • Pandemska gripa in zavodOtroci imajo veje tveganje za okubo zaradi nezavedanja tveganj in mladostnikega naina druenja v kolektivu in v drugih okoljih.

  Otroci so prenaalci bolezni, saj jo zanesejo v kolektiv in tudi v domae okolje.

  Ukrepe mora odgovorno izvajati vsak otrok in zaposleni, vzgojnoizobraevalni zavodi pa morajo zagotoviti pogoje za to.

 • Izvajanje higienskih ukrepovZaposleni morajo biti seznanjeni z ukrepi za prepreevanje pandemske gripe (umivanje rok, ienje, higiena kalja).

  Otroke se seznanja s higienskimi ukrepi in spodbuja k umivanju rok ter higieni kalja in kihanja.

  Zaposleni naj s svojim ravnanjem dajo otrokom dober zgled.

  Za zdaj niso potrebne spremembe pri izvajanju unega in vzgojnoizobraevalnega procesa (olski izleti, proslave, umivanje zob itd.).

  Sklep o zaprtju zavoda zaradi prepreevanja irjenja pandemske gripe bo sprejet na osnovi dogovora s pristojnimi javnozdravstvenimi slubami.

 • Izvajanje higienskih ukrepov

  Zavod poskrbi za zadostno tevilo umivalnikov z milom in s papirnatimi brisaami ter koi, ki se jih redno prazni.

  Ob umivalnike se namesti plakate z navodili za pravilno umivanje rok. Na mestih, kjer ni monosti umivanja rok, se namesti razkuila za roke z navodili za njihovo uporabo.

  Razrede in prostore se pogosto prezrauje.

  Za ienje prostorov in povrin se uporablja obiajna istila in detergente ter isti po vpeljanem postopku. Uporaba UV-lui ni smiselna.

  Pogosteje se isti povrine, ki se jih dotika z rokami (kljuke, ograje, tipkovnice, telefonski aparati ...).

 • Ukrepi pri zbolelih za pandemsko gripo zaposleni

  ostanejo domae zbolijo na delovnem mestu, obvestijo nadrejeno osebo in zapustijo delovno mesto o svoji bolezni in nadaljnjih ukrepih se posvetujejo z izbranim zdravnikom zboleli za pandemsko gripo se na delovno mesto praviloma vrnejo po preteku 7 dni oziroma pozneje, e tako presodi izbrani zdravnik e so bili zaposleni v stiku z bolnim uencem oziroma z bolnikom v domaem ali drugem okolju in niso zboleli, svoje delo opravljajo naprej

 • Ukrepi pri zbolelih za pandemsko gripo otroci

  bolan otrok ne sodi v kolektiv

  e otrok zboli v oli ali vrtcu, je treba takoj obvestiti stare ali skrbnika

  do prihoda starev se otroka loi od ostalih otrok

  stare je treba opozoriti, da se o nadaljnih ukrepih pri otroku posvetujejo z otrokovim zdravnikom

  otrok, ki ima pandemsko gripo, naj se ne vrne v kolektiv prej kot v sedmih dneh od zaetke bolezni oziroma e pozneje, e tako presodi izbrani zdravnik

 • Zakljuek

  IVZ in MZ bosta spremljala razmere ter ocenjevala resnost in razirjenost pandemske gripe

  Vzgojnoizobraevalni zavodi naj pripravijo narte, v katerih predvidijo svoje delovanje in organizacijo pouka v primeru velike odsotnosti uencev in ob manjem tevilu zaposlenih.

  Smernice in priporoila se bodo posodabljali glede na razvoj dogodkov.

  Sprotno bosta osveevani spletni strani www.ivz-rs.si in www.ustavimogripo.si.

  But remember this is idealised and in 2009 in North America this is not p