of 13 /13
1 PALATIN KRISZTINA A ZENETANULÁS NEHÉZSÉGEI TANULÁSI ZAVARRAL KÜZDŐ GYERMEKEKNÉL A hazai és nemzetközi pszichológiai, neuropszichológiai kutatásoknak köszönhetően egyre szélesebb ismerettel rendelkezünk a diszlexiás gyermekek tanulási-tanítási problémáiról (Csépe, 2006; Gyarmathy, 2007; 2010; 2012). A tanulási folyamatot kísérő megpróbáltatásaik miatt jogosan keresik a zene felszabadító erejét a művészeti nevelésben. Szép számmal tanulnak zenét országszerte az alapfokú művészetoktatási intézményekben. Pályakezdő (zeneiskolai) tanárként 1 tanulási zavarral küzdő gyermekeket is tanítottam. Különféle pedagógiai módszerek kipróbálása mellett a zenetanulásukat mégis kudarcok és sikertelenségek kísérték. Éppen úgy meg kellett küzdeniük egy-egy zenemű megszületéséért, mint a mindennapi olvasásért vagy írásért. Elmaradásuk a hangszeres és az elméleti órákat egyaránt érintette. Alacsonyabb önértékelésük és frusztráltságuk miatt többen hagyták abba sajnos egy-két év után a hangszertanulást. Hogyan legyen hát a zene mindenkié? A tapasztalataim alapján fogalmazódott meg bennem, hogy talán a náluk diagnosztizált tartós és súlyos részképesség-zavar 2 lehet a fő oka annak, hogy - az olvasáshoz hasonlóan - a kottában is nehezen tájékozódnak, és gondot okoz számukra egy-egy hangszer technikájának elsajátítása is. Feltételezésem bizonyítására és módszertani lehetőségek keresésére irányult az a vizsgálat 3 , 1 1998-2008. között Szentgotthárdon, egy Vas megyei kisváros zeneiskolájában tanítottam. Jelenleg a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál dolgozom. 2 A 2011. évi CXC. törvény 4.§ 25. alapján sajátos nevelési igényű gyermekek, akik egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdenek (pl. diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia). 3 A pedagógiai vizsgálatot a 2006/2007-es tanévben a győri NYME Apáczai Csere János Kar gyógypedagógia szakos hallgatójaként végeztem Dr. Bolla Veronika irányításával. A tanulmány azonos című korábbi megjelenése In: Fejlesztő Pedagógia 19. 3.sz. 57-61.

PALATIN KRISZTINA A ZENETANULÁS NEHÉZSÉGEI TANULÁSI

 • Author
  dotram

 • View
  220

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of PALATIN KRISZTINA A ZENETANULÁS NEHÉZSÉGEI TANULÁSI

 • 1

  PALATIN KRISZTINA

  A ZENETANULS NEHZSGEI TANULSI ZAVARRAL KZD GYERMEKEKNL

  A hazai s nemzetkzi pszicholgiai, neuropszicholgiai kutatsoknak

  ksznheten egyre szlesebb ismerettel rendelkeznk a diszlexis gyermekek

  tanulsi-tantsi problmirl (Cspe, 2006; Gyarmathy, 2007; 2010; 2012). A

  tanulsi folyamatot ksr megprbltatsaik miatt jogosan keresik a zene

  felszabadt erejt a mvszeti nevelsben. Szp szmmal tanulnak zent

  orszgszerte az alapfok mvszetoktatsi intzmnyekben. Plyakezd

  (zeneiskolai) tanrknt1 tanulsi zavarral kzd gyermekeket is tantottam.

  Klnfle pedaggiai mdszerek kiprblsa mellett a zenetanulsukat mgis

  kudarcok s sikertelensgek ksrtk. ppen gy meg kellett kzdenik egy-egy

  zenem megszletsrt, mint a mindennapi olvassrt vagy rsrt.

  Elmaradsuk a hangszeres s az elmleti rkat egyarnt rintette. Alacsonyabb

  nrtkelsk s frusztrltsguk miatt tbben hagytk abba sajnos egy-kt v

  utn a hangszertanulst. Hogyan legyen ht a zene mindenki?

  A tapasztalataim alapjn fogalmazdott meg bennem, hogy taln a nluk

  diagnosztizlt tarts s slyos rszkpessg-zavar2 lehet a f oka annak, hogy -

  az olvasshoz hasonlan - a kottban is nehezen tjkozdnak, s gondot okoz

  szmukra egy-egy hangszer technikjnak elsajttsa is. Felttelezsem

  bizonytsra s mdszertani lehetsgek keressre irnyult az a vizsglat3,

  1 1998-2008. kztt Szentgotthrdon, egy Vas megyei kisvros zeneiskoljban tantottam. Jelenleg a Vas Megyei Pedaggiai Szakszolglatnl dolgozom. 2 A 2011. vi CXC. trvny 4. 25. alapjn sajtos nevelsi igny gyermekek, akik egyb pszichs fejldsi zavarral kzdenek (pl. diszlexia, diszgrfia, diszkalkulia). 3 A pedaggiai vizsglatot a 2006/2007-es tanvben a gyri NYME Apczai Csere Jnos Kar gygypedaggia szakos hallgatjaknt vgeztem Dr. Bolla Veronika irnytsval. A tanulmny azonos cm korbbi megjelense In: Fejleszt Pedaggia 19. 3.sz. 57-61.

 • 2

  melyet a szentgotthrdi SZOI Takcs Jen Alapfok Mvszetoktatsi

  Intzmnyegysgben vgeztem.

  A vizsglatokkal a kvetkez krdsekre kerestem a vlaszt:

  1. Tanulsi zavarral kzd gyermekek zenei teljestmnye milyen mrtkben tr

  el attl a teljestmnytl, ami egybknt letkoruk, zenei adottsgaik s a

  zenetanulsra fordtott veik alapjn elvrhat lenne?

  2. A tanulsi zavar jellemz tnetei (vizulis s auditv szlels zavara,

  figyelem, emlkezet, szerialits gyenge szintje, fejletlen motorikum) hogyan

  befolysoljk zenetanulsukat?

  3. Az olvass-rsban fellp tpushibk elfordulnak-e akkor is, ha kottt rnak

  vagy kottt olvasnak?

  4. A zenei feladatok feldolgozshoz is hosszabb idre van-e szksgk, mint

  tanulsi zavarral nem kzd trsaiknak?

  Elmleti httr

  A tanulsi zavar htterben az agyi feldolgoz-rendszerek eltr fejldse ll.

  Az rs szempontjbl kiemelt szerepe van a frontlis (homloki) agyi

  terleteknek, a bal temporlis (halntki) terletnek, illetve a bal s jobb oldali

  parieto-occipitlis-temporlis (fali-nyakszirti-halntki) terletnek. Ez utbbi

  helyen az olvass s rs plyi sszekapcsoldnak, emiatt a diszlexia gyakran a

  diszgrfival egytt jelenik meg (Cspe, 2005). A kt agyflteke termszetes

  aszimmetrija diszlexisoknl nem jelenik meg, nluk a halntki lebeny hts

  terletei azonos nagysgak mindkt oldalon (Cspe, 2006). A vizulis s

  auditv feldolgoz-rendszerhez tartoz terleten a magnocellulris sejtek4 a

  normlnl kisebbek (Cspe, 2005). A fali lebenynek kiemelt szerepe van a

  matematikai kpessgek fejldsben (Mrkus, 2000).

  4 A hallsi s ltsi modalitsban a szenzoros plya egyik kreg alatti struktrjnak sejtcsoportja (Cspe, 2005)

 • 3

  Az aktv zenlst ppoly szles, mind a ngy agyi lebeny aktivitst ignyl

  mkds ksri, mint az olvass, rs s szmols folyamatt. A zene

  dominnsan a jobb agyflteke tulajdonsga, de zenlskor mindkt terleten

  nagyobb az aktivits. A hangmagassg, hangszn s harmnik rzkelst a

  jobb agyflteke, a ritmusrzket, metrumrzket a bal agyflteke vezrli. A

  dallamok auditv szlelsrt a jobb agyflteke halntki terlete, a

  hangmagassg rzkelsrt a homloki lebeny krgi terlete a felels (Hmori,

  2002). Zenepszicholgiai kutatsok bizonytjk, hogy a zennek nincs

  kzpontja, terlete a zenei nevels hatsra n, ers plaszticitssal br (Lacz,

  2002). Minl magasabb szinten mveli az ember a zent, gy veszi inkbb

  ignybe a bal agyfltekt is. Klnsen azok, akik a zenetanulst htves koruk

  eltt kezdtk. A zenszek nagyobb bal agyfltekei aktivitst mutatnak, mint a

  nem zenszek, mert zenlskor szmos terlet aktv mind a kt oldalon (Pap,

  2002).

  A vizsglatok

  A vizsglatokat 2007 tavaszn vgeztem. Ebben az idben ngy tanulsi

  zavarral kzd gyermek tanult iskolnkban zent (1. tblzat). Folyamatosan

  figyeltem elmleti s hangszeres fejldsket. Zenei tevkenysgk nyomon

  kvetse cljbl rsbeli, szbeli s zenehallgatsi feladatlapot lltottam ssze

  (1. bra). A feladatsort nyolc gyermekkel vgeztettem el, kzlk ngy tanulsi

  zavarral kzdtt, ngy pedig tipikus fejlds volt. A kontroll gyermekek

  kivlasztsnl az albbi szempontokra figyeltem:

  1. letkori egyezs

  2. nembeli egyezs

  3. rtelmi kpessg szerinti megfelels /a kzismereti teljestmny alapjn/

  4. hangszertpus szerinti egyezs /a megszlaltats mdja azonos/

  5. a zenetanulsra fordtott vek szma

 • 4

  6. az alapvet zenei adottsgok hasonlsga

  diagnzis

  letkor zenetanuls ideje

  hangszer

  diszgrfis tanul

  10; 0 2 v furulya

  diszlexis tanul

  11; 10 3 v furulya

  diszgrfis-diszlexis tanul

  18; 3 7 v szintetiztor

  diszgrfis-diszlexis-diszkalkulis tanul

  17; 0 7 v zongora

  1. tblzat: A ngy tanulsi zavarral kzd gyermek

  A vizsglatokra mjus s jnius hnapban kerlt sor: tanulnknt kt egymst

  kvet napon a dlutni rkban. Egyszerre egy tanult vizsgltam, a vizsglat

  ktszemlyes helyzetben trtnt. A tanulsi zavarral kzd s kontroll gyermek

  vizsglata azonos napon volt. Az els napon az rsbeli s zenehallgatsi

  feladatok, a msodik napon a szbeli s hangszeres feladatok kerltek sorra. A

  feladatok kztt tbb sznetet is tartottunk.

  A vizsglat sorn alkalmazott eljrs

  A feladatsorok a gygypedaggiai vizsglatoknl hasznlt olvaslapok5

  mintjra kszltek (1. bra). A feladatoknl mrtem a felhasznlt idt s

  jelltem a hibaszmot is. Mivel a vizsglt gyermekek letkora klnbz volt,

  *-gal jelltem azokat a feladatokat, amelyek a magasabb osztlyfok

  kvetelmnyre pltek, gy a zeneiskola harmadik osztlytl volt ktelez.

  5 Hasonlan a Meixner Ildik ltal sszelltott olvaslapokhoz. In: Juhsz gnes (szerk.)(2007): Logopdiai vizsglatok kziknyve. Logopdia Kiad, Budapest 100-105.

 • 5

  1. bra: Rszletek a feladatlapokbl

  Az albbi zenei terleteket vizsgltam:

  1.Ritmika

  Ritmusismeret: ritmusok felismerse kottakprl s halls utn

  Ritmusrzk: temhangslyos vers ritmizlsa s verssorok ismteltetse6

  Metrumrzk: zenehallgats alatt a zenem metrumnak megllaptsa

  Az auditv vizulis szlels, auditv-vizulis emlkezet, vizuomotoros

  koordinci, skbeli s idbeli orientci, szerialits7 helyes mkdse

  szksges a ritmikai feladatok elvgzshez.

  2. Zenei hangok ismerete

  Az aktv zenls, a kottaolvass alapja a zenei hangok helynek pontos ismerete.

  Mindennek htterben a vizulis szlels, vizulis alak-httr megklnbztets,

  trbeli s skbeli orientci s a vizulis emlkezet szintje ll. Klnbz

  hangszerek tanulsa megkvnja a tbb kulcsban trtn kottaolvasst.

  6 A beszdritmus szlelsnek vizsglatra irnyul GMP14 feladaton alapul. A diagnosztikt dr. Gsy Mria fejlesztette ki, clja a beszdpercepcis zavar feldertse, s a terpia meghatrozsa. In: Gsy Mria (2006): GMP-diagnosztika. A beszdszlels s a beszdmegrts folyamatnak vizsglata, fejlesztsi javaslatok, Nikol Kkt, Budapest 7 A dolgok egymshoz val viszonya, sorrendje.

 • 6

  3. Zenei rs: kottzs s kottamsols

  A vizulis szlels, vizulis alak-httr megklnbztets, szerialits, skbeli

  orientci megfelel mkdse szksges ahhoz, hogy a gyermek a

  vonalrendszerben tjkozdni tudjon, kpes legyen finomabb rszletek,

  eltrsek megklnbztetsre.

  4. Zenei olvass: nekes s hangszeres laprl olvass

  5. Zenei emlkezet: ritmusgyakorlat s zenem hangszeres memorizlsa

  6. Hangfelismers, zenei rzkenysg: auditv tpus ingerek szlelsnek

  felmrse (zrejek, hangsznek, gpek, hangszerek, emberi s llati hangok)8,

  tovbb zenei karakterek meghatrozsa

  A vizsglat eredmnyei

  A feladatok rtkelse a hibaszm folyamatos feltntetsvel trtnt. Az

  sszests rmutatott arra, hogy a tanulsi zavarral kzd gyermekek tlagosan

  htszer annyi hibt kvetnek el a feladatvgzs sorn, mint kontroll trsaik (2.

  bra). A nagymrtk hibzs azonban nemcsak a zenetanuls kezdetn jelents,

  akkor is fennmarad, ha a tanulk az alapfok zenei kpzst mr befejeztk. A

  tovbbiakban a magas hibzs okait rszletezem.

  2. bra: A vizsglati eljrs sorn elkvetett hibk sszehasonltsa

  8 A feladatokhoz az albbi hanganyagot hasznltam fel: Szaitzn Gregorits Anna (1992): Vilgunk hangjai. Alex-Typo Kiad, Budapest Mendlyn Kiss Ceclia (1999): Ide hallgass! Zenehallgats alapfokon I. /Hangkazetta s munkafzet/ Fvrosi Pedaggiai Intzet kiadsa, Budapest

  0

  50

  100

  150

  200

  tanulsi zavar kontroll

  hiba

  hiba

 • 7

  A vizulis szlels zavara gyengti a kottaolvasst: tvonalas kottban

  nehezebben ismerik fel a ritmusokat s a zenei hangokat. A tvesztsek mg

  nagyobb arnyban fordulnak el akkor, ha a tanulsi zavar klnbz tpusai

  kombinldnak.

  Halls utn nehezebben azonostanak hangokat, hangtpusokat, mint kontroll

  trsaik, de kisebb arnyban, mint vizulis szlelsnl: termszethangokat,

  beszdhangokat, testrszek, eszkzk, hangszerek hangjait ismerik fel valamivel

  gyengbben, a zenei karaktereket viszont ugyanolyan jl hatrozzk meg (3.

  bra). Nem hagyhatjuk figyelmen kvl, hogy zeneiskolban az auditv terlet

  fejlesztse elsdleges.

  3. bra: A hangfelismers s a zenei rzkenysg feladatainak hibaszm szerinti sszehasonltsa Mind hangszeres, mind elmleti rn hamarabb elfradnak, figyelmket

  kevesebb ideig tudjk fenntartani, s ez rontja teljestmnyket. A figyelem-

  megosztst ignyl feladatoknl lnyegesen gyengbben teljestenek, mint

  kontroll trsaik.

  A 4. bra magas hibaszma mutatja, hogy emlkezetk zenei tevkenysg

  kzben is gyengbb.

  05

  1015202530354045

  tanulsi zavar kontroll

  hiba

  vizulis emlkezet

  audit v emlkezet

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  tanulsi zavar kontroll

  hiba

  hangfelismers

  zenei rzkenysg

 • 8

  4. bra: A vizulis s auditv emlkezet vizsglatra irnyul feladatok hibaszm szerinti sszestse Hangszeren zenemvet hrom-ngyszer annyi id alatt tanulnak meg kotta

  nlkl, mint tipikus fejlds trsaik. A tanulsi folyamat sorn a helyrehozott

  hibk utn ms, addig nem tapasztalt helyeken jabb hibk jnnek ltre, a

  teljestmnyk nagyon visszaesik. Azok a tanulk, akiknl a diszgrfia

  diszlexival, illetve diszlexival s diszkalkulival egytt fordul el, kottakprl

  alig tudnak jtszani. Zenemvet csak az eljtszs s a kottaolvass szoros

  sszekapcsolsval, szinte csak utnzssal tanulnak.

  A szolmizcis hangok sorozatt elbb s pontosabban sajttjk el, mint a

  trzshangokt, viszont hangnvvel jobban nekelnek kottrl, mint szolmizlva.

  A zenetanulsra fordtott idvel prhuzamosan javul a teljestmnyk, de kevert

  sorrendben a hangokat mg tbb v zenetanuls utn is tvesztik, ez a tanulsi

  zavar valamennyi tpusra rvnyes.

  Szmos hang- s ritmushiba miatt gyenge a hangszeres laprl olvassuk.

  Hangszertpustl fggetlenl a kvetkez hibk fordulnak el a leggyakrabban:

  hangcserk a vonaltveszts miatt; nem ismerik fel a ritmikai elemeket,

  tkrolvass miatt ppgy tvesztik, mint hangszer nlkli ritmizlsnl, a

  ritmusok trtelmezse s a hangok keresglse miatt eltnik a temp, a ritmus,

  felismerhetetlenek a dallamfordulatok. Zongorn a laprl olvasst tovbb

  nehezti a kt kulcsban val tjkozds: mg tanulsi zavarral kzd gyermekek

  kln-kln olvassk a kt kulcs hangjait, kontroll trsaik ht v zenetanuls

  utn ezt egyszerre teszik.

  Problmt jelent, ha a hangok helyt nekik kell elhelyezni a vonalrendszerben.

  Tvesztik a klnbz regisztereket, a hangok helye rgtn nem jelenik meg

 • 9

  elttk, szmolssal, a sorrend segtsgvel helyezik vonalrendszerbe a

  hangokat, ami miatt feladatmegoldsuk is jelentsen lelassul. Basszus-kulcsban

  rosszul olvasnak, rendszeresen keverik a kt kulcs hangjait.

  A fejletlen finommotorika kvetkeztben rott munkik rendezetlenek. Az 5-8.

  brkon lthat kottakpek a vizsglati anyag pldi9. A tanulk szolmizcis

  hangokat kottztak vonalrendszerbe. Zenei rsuk tpushibi a kvetkezk:

  1. A vonal-vonalkztarts bizonytalan, sokszor kvetkezetlen, emiatt

  sszetveszthetk a hangok.

  2.A ritmikai elemek szra gyakran ellenttes oldalon van s ellenttes irnyba

  nz, pontatlanok a kapcsolsok.

  3. A regiszterek hibs szlelse miatt oktvval magasabbra, vagy mlyebbre

  kerlnek hangok.

  4. Sok javtssal dolgoznak.

  5. Hangokat hagynak ki, illetve toldanak be.

  6. Kottzsuk nagyon lass, a 8. brn lthat kotta 8 perc alatt kszlt el.

  5. bra: A diszgrfis tanul kottakpe

  9 A feladat forrsa alacsonyabb nehzsgi fokon a kvetkez helyen tallhat: J. Irsai Vera (szerk.) (1953): Szolfzs pldatr. Alsfok. I. ktet, Editio Musica. Budapest 102., magasabb fokon: Tegzes Gyrgy (2001): Htfok olvasgyakorlatok I-II. Nemzeti Tanknyvkiad, Budapest 114.

 • 10

  6. bra: A diszlexis tanul kottakpe

  7. bra: A diszlexis-diszgrfis tanul kottakpe

  8. bra: A diszlexis-diszgrfis-diszkalkulis tanul kottakpe

  A finommotorika neheztettsge nemcsak a kottzsban nyilvnul meg: a

  vizsglt gyermekek valamennyien olyan hangszeren jtszanak, amely a kz

  rszrl nem kvn millimter pontossg finommotoros koordincit

  (ellenttben a vons hangszerekkel).

  A tanulsi zavarral kzd gyermekeknek a vizsglatban szerepl feladatok

  megoldshoz tlagosan msflszer annyi idre volt szksgk, mint kontroll

  trsaiknak (9. bra). Ez az arny mind a szbeli, mind az rsbeli feladatokra

  jellemz.

 • 11

  020406080

  100120140

  tanulsi zavar kontroll

  id (perc)

  id (perc)

  9. bra: A vizsglati eljrs feladataihoz felhasznlt id tlaga Kvetkeztetsek A vizsglattal arra a krdsre kerestem a vlaszt, hogy tanulsi zavarral kzd

  gyermekeknek milyen nehzsgeik addnak zenei tanulmnyaik sorn.

  Feltteleztem, hogy a tanulsi zavar tnetei a zenetanuls folyamatt is

  befolysoljk, s neheztik nluk a zenei rst, olvasst s a hangszertanulst.

  Ritmusrzkk gyengbb, vizulis szlelsi zavar miatt ponttalanul

  tjkozdnak a kottban, a hangok sorrendjt nehezebben jegyzik meg.

  Grafomotoros nehzsgk kvetkeztben kottarsuk bizonytalan, vizulis s

  auditv emlkezetk gyenge, tbbnyire utnzs segtsgvel tanulnak meg

  hangszeres darabokat. Hamarabb elfradnak, rvidebb ideig tudjk figyelmket

  fenntartani. A zenei feladatok elvgzshez is jval tbb idre van szksgk,

  ez a hibzs mrtkt mgsem oldja, tlagosan htszer annyi hibval dolgoznak,

  mint tanulsi zavarral nem kzd trsaik.

  A vizsglati eljrs lehetsget adott a zent tanul, tanulsi zavarral kzd

  gyermekek szlesebb szemlyisg-struktrjnak feltrkpezsre. Az

  eredmnyek rvilgtanak azokra a problmkra, amelyek neheztik krkben a

  hagyomnyos mdszerekre pl zeneoktatst.

 • 12

  Vannak azonban olyan, a gygypedaggiai, zeneterpiai gyakorlatban hasznlt

  eszkzk, eljrsok, melyek hasznlatval segteni lehetne zenei oktatsukat. A

  sznes kotta bevezetsvel, a vonalkzk kitgtsval, ersebb tnus

  nyomtatssal, lgz, fj s artikulcit fejleszt gyakorlatokkal, tnccal,

  mozgssal, brzolssal, az elmleti s hangszeres gyakorlatok teljes

  sszeillesztsvel, j mdszertani lpse kidolgozsval el kell rnnk, hogy a

  zeneiskolban ne kzdjenek (zene)tanulsi zavarral. Zenlni csak szvvel-

  llekkel lehet, csakis gy rdemes!

  2015. augusztus

  Felhasznlt irodalom:

  CSPE VALRIA (2005): Kognitv fejlds-neuropszicholgia. Gondolat Kiad,

  Budapest

  CSPE VALRIA (2006): Az olvas agy. Akadmiai Kiad, Budapest

  DR. GYARMATHY VA (2007): Diszlexia. A specifikus tantsi zavar. Llekben

  Otthon Kiad, Budapest.

  DR. GYARMATHY VA (2010): Diszlexis tanulkrl felsfokon. Magyar

  Tudomnyos Akadmia Pszicholgiai Kutatintzet, Budapest

  DR. GYARMATHY VA (2012): Diszlexia a digitlis korszakban. Mszaki Kiad,

  Budapest

  HMORI JZSEF (2002): Az emberi agy s a zene. In: Hang s llek. j utak a zene

  s trsadalom kapcsolatban. Magyar Zenei Tancs, Budapest, 40-42.

  LACZ ZOLTN (2002): Zenepedaggia s trsadalom. In: Hang s llek. j utak a

  zene s trsadalom kapcsolatban. Magyar Zenei Tancs, Budapest, 83-94.

  MRKUS ATTILA (2000): A matematikai kpessgek zavarai. In: Illys Sndor

  (szerk.): Gygypedaggiai alapismeretek. ELTE Brczi Gusztv Gygypedaggiai

  Tanrkpz Fiskolai Kar, Budapest, 279-307.

  PAP JNOS (2002): Hang-ember-hang.Vince Kiad, Budapest

 • 13

  A szerzrl Palatin Krisztina gygypedaggus (Nagycsoportosok szrvizsglata, iskolba lpshez szksges kszsgek vizsglata, fejleszts vodsok krben) (Vas Megyei Pedaggiai Szakszolglat Szombathelyi Tagintzmny)