palača patačić

  • Upload
    mrak1

  • View
    23

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

palača patačić varaždin

Citation preview

PALAA PATAI

Palaa Patai dovrena je 1764. godine koju je dao sagraditi bogati varadinski trgovac Daniel Praunsperger. Zgrada je bila graena u duhu tog vremena (XVII stoljee), a prvi i drugi kat imaju obiljeje kasnog baroka. Od njenih djelova najvie se istie ugaoni erker i rokoko portal. Prizemlje zgrade bilo je namjenjeno za trgovanje. Dananja Gundulieva ulica tada se je nazivala "Duanska ulica".

Palaa je mijenjala vlasnike kupovanjem, pravom oporuke, enidbom ili nasleivanjem.