of 19 /19

Pagsusuri ng isang pagsasalin

Embed Size (px)

Text of Pagsusuri ng isang pagsasalin

Page 1: Pagsusuri ng isang pagsasalin
Page 2: Pagsusuri ng isang pagsasalin

Panimula Ang gawaing pagsasalin may malaking naitulong sa

mga kabataang Pilipino tulad ko. Isa itong pagsasaling kwento mula sa wikang English tungo sa wikang Filipino ang nilalaman nito ay ang mga makabuluhang paraan ng pagsasalin kung paano ito isinalin ng may-akda. Ginawa ito upang madagdagan ang kaalaman ng mga mambabasa at mag-aaral. Ang kwentong ito ay sinubukang sinilin ni Pantonial Randel,at bilang may-akda sa gawain niya ay sinuri ko yong mga paraan at tiknik ng kanyang ginagamit kung paano niya ito isinalin ang naturang kwento at ang mga kahinaan sa pagsasalin.

Page 3: Pagsusuri ng isang pagsasalin

May mga teorya din akong binanggit sa paglalahad para ito yong basehan ng inyong pagbasa sa nilalaman. Ginawa ko ito upang mapalawak ang inyong kaalaman sa pagsasalin o tayo at naniniwala ang may akda na sa pamamagitan nito ,madagdagan ang inyong kaalaman. Para rin may maidagadag kayong opinion ukol sa gawaing ito. Ang translator ay naglaan ng oras upang bigyang buhay at isalin itong kweto. Maliban pa rito mapahasa ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng pagbibigay ng sariling reaksyon sa binasa. Kaya hinihikayat kayong ng may-akda na magsalin tulad ko at ni Pantonial, baka kayo na ang mapiling isa sa pinakamagaling na magsalin sa boung mundo.

Page 4: Pagsusuri ng isang pagsasalin

Inaamin ng may-akda na may kaunting pagkakamali nitong proyektong ito.ang proyektong ito ay inilaan sa lahat ng mambabasa upang matugunan naman ang mga kabataang Pilipino. Kung may probblema kayo o komentaryo i-text o di-kaya’y tumawag sa aking cellphone # 09056118174. Inaasahan ng may-akda na marami kayong matutunan.

Page 5: Pagsusuri ng isang pagsasalin

The Moon and the Great Snake

Ang buwan at ang Malaking Ahas

SINALIN NIYA SA WIKANG FILIPINO NAGING

Page 6: Pagsusuri ng isang pagsasalin

Ilang Bagay na Dapat Tandaan Hinggil sa Wikang Kapag Nagsasaling-wika

• Bawat wika ay nakaugat sa kultura ng mga taong likas na gumagamit nito.

• Bawat wika at may kani-kaniyang natatanging kakanyahan.

• Ang isang salin ,upang maituring na mabuting salin, ay kailangang maunawaan at tanggapin ng pinag-uukulang pangkat na gagamitin nito.

• Sa pagsasalin ay lagging isaisip ang pagtitipid sa mga salita.

Page 7: Pagsusuri ng isang pagsasalin

o Kung walang maitumbas na salita sa isang salitang isinasalin,o kaya’y walang eksaktong katumbas na maibigay, maaring gawin ang alinman sa mga sumosunod:a) hiramin ang salitang isinisalin at baybayin ito nang ayon sa ating palabaybayan,b)alamin ang mga sinonimo o kakahulogan ng salita at baka sakaling mas medaling tumbasan ang mga isa sa mga iyon,c)alamin ang katumbas sa wikang kastila at baka madali itong hiramin,d)alamin kung may katumbas ang salita sa alinman sa mga principal na wikang katutubo at siyang hiramin,e)lumikha.

Page 8: Pagsusuri ng isang pagsasalin

• Kung may magkaroon ng ibang pakahulogan sa itutumbas na salita, humanap ng ibang maaring ipalit dito.

• Kung may kahirapang isalin ang pamagat, isalin ito pagkatapos maisalin ang buong teksto ng materyales na isinasalin.

• Ang kawalan ng lubos na tiwala sa likas na kakayahan ng wikang pinagsasalinan ay nauuwi sa panggagaya o panghihiram hindi lang ng mga salita kundi pati mga idyoma, katutubong paraan ng pagpapahayag, balangkas ng Pangungusap, sa wikang isinasalin.

Page 9: Pagsusuri ng isang pagsasalin

Proseso kung papaano sinalin ni Pantunial Randel , ganito ang aking ginawang gayagram

SOURCE LANGUAGE/SIMULAANG LINGGWAHE

KAHULOGAN

RECEPTOR LANGUAGE/

TUNGUHANG LINGGWAHE

Page 10: Pagsusuri ng isang pagsasalin

Sa kanyang pagsasalin ay gumamit siya ng pitong paraan sa pagsasalin ito yong sumosunod:

a.)Word for word na paraan,b)literal na paraan,c.)matapat na paraan,d.)Improvement o pagpapabuti na paraan,e.)pagpapaikli na paraan,f.)pagdaragdag naparaan.

Page 11: Pagsusuri ng isang pagsasalin

Ang ulan ay naglaho, ang buwan ay tumimgin paibaba doon sa maliwanag na langit, at sa damohan na mayroong namamatay na mga damo na nangangamoy basa, pagkatapos ng malakas na bagyo. May isang daga na tumakbo patungo sa matatalas na damo na malapit sa bahay ng mandingmang Agila, at ang ibang Aso ay napapailalim sa mga nakakakot na hayop bilang pananggana sa katawan. Ang maliliit na lalaking baka ay naghahagis ng bato doon sa damohan, para takotin ang koneho sa kanyang pinagtaguan, para umalis ,kasabay ang pataginting ng tinig nito.tumayo sila at nakinig hanggang sa mawala ang ingay ng mga koneho, pagkatapos pumunta sa bahay sa kung saan sila’y parehong ginalang gaya ng mandirigmang agila. Sa wakas sila’y nagsalita.

Unang saknong

Page 12: Pagsusuri ng isang pagsasalin

Sa unang pangungusap ng kanyang ginagamit na paraan ay letiral o one to one transalation. Pagkatapos ang pangalawang ginagamit niya na tiknik ay pagdaragdag at ang pangatlong pangungusap na kanyang ginagamit ay matapat o faithful na paraan sa pagsasalin. At ang pinakahuling ngungusap na ginagamitan niya ng pagdaragdag o additiona/expansion translation.

Page 13: Pagsusuri ng isang pagsasalin

PAGSUSURI

Page 14: Pagsusuri ng isang pagsasalin

Simulaang linggwahe Salin ni Pantonial Randel Tamang salin

1. The rain had passed. Ang ulan ay naglaho. Nang matapos ang ulan.

2Tthe moon looked down from a clear sky.

Ang buwan ay tumingin paibaba doon sa maliwanag na langit.

Ang buwan ay tumingin sa ibaba mula sa maliwanag na langit.

3. She ran away;ran to the Sun’s lodge and left the snake on the hill.

Siya ay napatakbo patungo sa tinitirahan ng araw ang buwan at iniwan ang ahas sa bundok.

Siya’y tumakbo ng mayayo, patungo sa bahay ng araw at iniwan ang ahas bundok.

A.KULANG SA SALIN

Page 15: Pagsusuri ng isang pagsasalin

Simulaang linggwahe Salin ni Pantonial

Randel

Tamang salin

1.”well,”continued the

storyteller.

“Mabuti,”pagpapatuloy sa tagapagsalaysay.

“Mabuti,”nagpapatuloy ang tagapagsalaysay.

2. and the bushes, and

the died grass smelled

wet.

At sa damohan na mayroong namamatay ng mga damo na nangangamoy basa.

At sa maliliit na ponungkahoy at sa ngangamoy basang patay na damo.

3. Sometimes this is not

so, but that is part of

another story.

Kadalasan hindi ito

masyadong

mangyari,pero ito ay

parte sa ibang kwento.

Minsan ito ay hindi

talaga mangyari,pero

yan ay ibang bahagi na

ng kwento.

KULANG SA

SALITA.

Page 16: Pagsusuri ng isang pagsasalin

Ito yong panghuli kung pagsususri sa kanyang pagsasalin,kahinaan sa pagsasalin. Siya’y kulang sa kaalaman sa kanyang pagsasalin doon sa kwento ay may mga mali.Hindi niya pinag-isipan ng mabuti ,yong kanyang salin bago ito finalays.May kaunti lamang naman yong kanyang pagkakamali sa kanyang pagsasalin sa kwento. Sapagkat may kaunting dapat bagohin sa kanyang pagsasalin. Yong pagdadaragdag niya ng mga salita ,bawasbawasan ng kaunti dahil mag-iba nayong diwa kung marami itong maidagdag na salita. Isa ito sa mga kahinaan ng yong salin at higit sa lahat ay kulang sa bukabolaryo dahil wala siyang maitumbas na isang salita tungo sa ibang salita.

KAHINAAN SA SALIN

Page 17: Pagsusuri ng isang pagsasalin

Konklusyon

Sa kabuang pagsasalin ay may nabasa akong hindi kanais-nais pero sa bandang huli ay nalaman ko na yon pala ang dahilan kung bakit nagkaganon ang translator. May nakitang akong mga pagkakamali sapagsasalin ngunit marami din akong nakuhang mga mahahalagang impormasyon kung papaano magsali ang isang tao. Pero ok, lang basta ang importante ay ang diwa ay nakuha parin at naglaan naman siya ng oras para sa kanyang pagsasalin. May kaunti akong mga kamalian na nakita sa kanyang pagsasalin ngunit may kasabihan sa mga Cebuano”wala ni isa kanato dinhi sa kalibutan matarong”kaya tanggap ko ang kanyang pagsasalin kahit may kaunting pagkakamali

Page 18: Pagsusuri ng isang pagsasalin

Unang-una ang kanyang pagsasalin ay hindi isa lamang ang kanyang ginamit na tiknik at mga paraan, kaya bilang panapos sa kanyang gawain ay ipagpatuloy niya ang kanyang pagsasalin dahil darating din ang araw na malalaman rin niya ang kanyang pagkakamali noon at ngayon sa kanyang pagsasalin. Alam ko at natin na may kakulangan pa siya sa kanyang pagsasalin at sa kanyang bokabolaryo sa pagsasalin. Pero sa kalaunan mababawi rin niya ang kanyang mithiin sa pagsasalin. Minsan kase akala natin na tama na an gating salin yon pala ay hindi ,kaya naranasan ko rin ang ganitong sitwasyon. Pero naniniwala ako sa Poong May Kapal na nahanda siyang tulongan tayo sa gitna ng kagipitan tulad ng gipit sa kaalaman sa pagsasalin at iba pa. Magaling siya at matalino siya sa pagsasalin. Yon lang sana ipagpatuloy ang kanyang ganiyong katangian ng sa ganon ay makakatulong siya sa ibang tao o sa ibang mga mag-aaral.

Page 19: Pagsusuri ng isang pagsasalin

Salamat po sa inyong

pakikinigInihanda ni:

Regan A. Ronulo