Click here to load reader

Pagpapahalagang Moral Guide August14 2017stmatthewspublishing.ph/wp-content/uploads/2017/08/Pagpapahalagang... · * Ipakita ang tunay na halimbawa ng ating watawat. – Ipalarawan

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Pagpapahalagang Moral Guide August14...

 • ST. MATTHEWS PUBLISHING CORPORATION

  First RVC Building, 92 Anonas, Cr. K-6th Streets,East Kamias, Quezon City

  Tel. Nos: 426-5611 433-5385 926-7956Telefax No.: 426-1274

  Email: [email protected] Website: www.stmatthews.ph

  Content is exclusive for the Clientsof St. Matthews Publishing Corporation

  PAGPAPAHALAGANGMORALWORKTEXT

  Ikalawang Edisyon

  Patnubay ng Guro sa Pagtuturo

  May Akda: Dr. Felicidad N. RemoAvelina S. Espelita

 • Philippine Copyright March 2017 by St. Matthew's Publishing Corporation

  Pagpapahalagang Moral

  Ikalawang Edisyon

  Patnubay ng Guro sa Pagtuturo

  Exclusive Downloadable Content for the Clients of St. Matthew's Publishing Corporation

  This downloadable content is for the sole and exclusive use of the clients of St. Matthew's Publishing

  Corporation for the Academic year 2017-2018. All rights reserved. This document in whatever

  form cannot be sold, transferred, or distributed in any manner without the prior written consent of

  St. Matthew's Publishing Corporation.

  First RVC Building, 92 Anonas, Cr. K-6th Streets,

  East Kamias, Quezon City

  Tel. Nos: 426-5611 | 433-5385 | 926-7956

  Telefax No.: 426-1274

  Email: [email protected]

  Website: www.stmatthews.ph

 • Note: The teacher is encouraged to provide additional interesting activities for reinforcement and enrichment purposes.

  Other strategies may be used by the teacher to develop related skills among the pupils.

  The Authors

 • Karanasan sa Pagkatuto/Layunin Mungkahing Gawain/Istratehiya Kagamitan/Aklat

  1For the sole and exclusive use of the clients of the St. Matthew's Publishing Corporation. Not for sale and distribution

  Copyright St. Matthew's Publishing Corporation

  Aralin - IPAGMAMAHAL SA DIYOS

  1. Nakikilala at nasasabi ang mga bagay na gawa ng Diyos

  * - mga hayop - mga halaman - mga tao

  * mga nakikita sa langit

  Panimulang Gawain1. Iparinig ang maikling dasal.2. Ipaulit sa buong klase.3. Ipabigkas nang sabay-sabay ang dasal na natutuhan.

  Pagtalakay ng AralinUnang Araw1. Pabuksan ang aklat sa p. 1 Pag-usapan ang nasa larawan. Itanong * Sino-sino ang nasa larawan? * Ano-ano pa ang mga nakikita mo sa larawan?2. Sabihin sa mga bata na lahat ng nasa larawan ay gawa ng Diyos. Itanong: * Ano-ano pa ang mga bagay na alam ninyong gawa ng Diyos? * Alam ninyo mga bata, dapat nating mahalin ang mga bagay na gawa ng Diyos. * Paano kaya natin magagawa/ maipapakita ang pagmamahal sa mga hayop? sa mga halaman?

  Ika-2 Araw1. Kahapon ay nakilala natin ang ilan sa mga gawa ng Diyos. Ano-ano ang mga iyon?2. Alam ba ninyo na mayroon ding mga gawa ng Diyos na makikita natin sa langit? Pabuksan ang aklat sa p. 2. Itanong: * Ano-ano iyon?3. Sabihin: Mahalaga ang mga gawa ng Diyos na nakikita sa langit.

  Maikling Dasal

  Diyos naming mahal.Kami p ay gabayansa aming pag-aaral.

  Aklat:Pagpapahalagang Moralp.1

  p. 2

 • Karanasan sa Pagkatuto/Layunin Mungkahing Gawain/Istratehiya Kagamitan/Aklat

  2For the sole and exclusive use of the clients of the St. Matthew's Publishing Corporation. Not for sale and distribution

  Copyright St. Matthew's Publishing Corporation

  2. Napapahalagahan ang mga gawa ng Diyos sa pamamagitan nang pagbigkas ng tugma tungkol sa mga a. nakikita sa langit

  b. nakikita sa paligid

  4. Iparinig ang mga tugma habang sinusundan ng paningin ang mga tugma. Itanong: * Tungkol saan ang unang tugma? ang ikalawa?5. Ipabigkas ang mga tugma na kasabay ng guro Pangkat 1 unang tugma Pangkat 2 ika 2 tugma Ika 3 na Araw1. Simulan ang aralin sa pamamagitan ng isang laro. Isang bata ang magpapakita ng larawan ng * maulang panahon * maaraw na panahon * mga batang naglalaro sa liwanag ng Buwan Bibigkasin ng klase ang tugma tungkol sa bawat larawan.2. Pabuksan ang aklat sa p. 3 * Pag-usapan ang mga bagay na nasa larawan. * Iparinig ang mga tugma. * Pasagutan ang mga tanong sa dakong ibaba ng pahina.

  Ika 4 na Araw * Talakayin ang gawain sa pp. 4-5 ng aklat ayon sa ipinahihiwatig na paraan dito.

  Ika-5 na Araw * Talakayin ang gawain sa p. 6. at p. 7 ng aklat.

  Ika-6 na Araw *Talakayin ang mga gawain *mga hayop sa tubig *mga halaman *mga bulaklak at kulisap mga hayop *mga tao

  p. 3

  pp. 4-5

  p. 6p. 7

  pp. 8-9

 • Karanasan sa Pagkatuto/Layunin Mungkahing Gawain/Istratehiya Kagamitan/Aklat

  3For the sole and exclusive use of the clients of the St. Matthew's Publishing Corporation. Not for sale and distribution

  Copyright St. Matthew's Publishing Corporation

  3. Nakikilala at nasasabi ang pangalan ng bawat Pook-Sambahan

  4. Natutukoy ang mga paraan ng pagmamahal sa Diyos sa tulong ng a. mga larawan

  b. Checklist

  Aralin 2Pagkamakabaayan1. Nakikilala ang mapa na bahagi ng Sariling Bayan

  - Bigkasin ang tugma -Talakayin ang nilalaman ng tugma * Iwasto ang sagot ng mga bata sa Gawaing-Bahay * Pasagutan ang pagsubok sa p. 12 ng aklat. Iwasto ang sagot.

  Ika 7 na Araw1. Pahalagahan ang Gawaing-bahay2. Tingnan isa-isa ang larawan ng iba-ibang Pook-Sambahan sa pp. 13-14 ng aklat. * Ipasabi ang pangalan ng bawat Pook-Sambahan Hal. Ito ay Masjid o Mosque ng Muslim. * Pasagutan ang gawain sa dakong ibaba ng p. 13 ng aklat

  Ika 8-10

  1. Paglalarawan sa iba't ibang mga pook- sambahan na napuntahan na ng mga bata.2. Pagkukuwento ng mga bata tungkol sa mga kilos na ipinakita nila sa loob ng pook-sambahan paraan ng paggalang at pagmamahal sa Diyos3. Sa tulong ng mga larawan sa pp. 15, 16, 18 ipatukoy sa mga bata ang wastong paraan ng paggalang at pagmamahal sa Diyos.4. Pasagutan ang checklist sa p. 17 ng aklat5. Pag-usapan ang mga larawan sa p. 18 6. Ipakita sa klase ang larawang binuo at kinulayan sa bahay. * Bigyang-halaga: purihin itanghal7. Pasagutan ang Pagpapahalagang Gawain sa p. 20 ng aklat.

  Unang Araw 1. Sabihin sa mga bata na Pilipinas ang tawag sa bayan natin.

  p. 10p. 11

  p. 12

  pp. 13-14

  pp. 15-16,18

  p. 17p. 18p. 19

  p. 20

 • Karanasan sa Pagkatuto/Layunin Mungkahing Gawain/Istratehiya Kagamitan/Aklat

  4For the sole and exclusive use of the clients of the St. Matthew's Publishing Corporation. Not for sale and distribution

  Copyright St. Matthew's Publishing Corporation

  Natutukoy ang nga pulo nitong Pilipinas Nasasabi ang pangalan ng bawat pulo na nasa mapa

  * Nakikilala/ ang watawat ng Pilipinas

  * Naipakikita/ ang paggalang sa watawat at sa Pambansang Awit - Tumatayo nang tuwid kapag inaawit ang Pambansang Awit - Tumitingin sa watawat habang ito ay itinataas o ibinababa - Inilalagay ang kanang kamay sa tapat ng dibdib habang inaawit

  * Ipaulit sa mga bata ang pangalan ng ating bayan. * Sabihin sa kanila na ang mga batang taga-Pilipinas ay tinatawag na Filipino * Pabuksan ang aklat sa p. 21 * Basahin sa klase ang panimulang Konsepto sa itaas ng mapa. * Ipasuri sa mga bata ang nakalarawang mapa Ipasabi ang pangalan ng mga pulo. Ipatukoy ang bawat pulo. * Gabayan ang mga bata sa klase upang matukoy kung saang pulo ng Pilipinas sila naroon ngayon.

  Ika-2 Araw1. Pabuksan ang aklat sa p. 22 * Ipakilala ang larawan ng watawat ng Pilipinas * Ipakita ang tunay na halimbawa ng ating watawat. Ipalarawan ito ang hugis nito ang mga kulay

  Ika-34 na Araw1. Ipaalala sa mga bata ang mga watawat na ginawa ng bata sa bahay. *Itanghal ang magagandang gawa. 2. Ipaalala sa mga bata ang kanilang ginagawa tuwing may sere monya sa watawat.3. Pabuksan sa klase ang p. 23 ng aklat. * Sabihin sa mga bata na ito ang kopya ng Lupang Hinirang, ang Pambansang Awit ng Pilipinas. * Isang pangkat ng mga batang sinanay ang magpapakita ng modelo ng wastong kilos/gawi habang inaawit ito at itinataas ang watawat. * Iparinig ang awit: (Nakatape ito o Aawitin ng guro.) nang 2 or 3 ulit. * Subuking pasabayan sa mga bata

  p. 21

  p. 22

  p. 23

 • Karanasan sa Pagkatuto/Layunin Mungkahing Gawain/Istratehiya Kagamitan/Aklat

  5For the sole and exclusive use of the clients of the St. Matthew's Publishing Corporation. Not for sale and distribution

  Copyright St. Matthew's Publishing Corporation

  ang Pambansang Awit

  Nasasabi/Natutukoy - ang iba't ibang kaalaman tungkol sa sariling bayan

  * Naipagmamalaki ang pagiging isang Filipino

  ang pag-awit nito. * Paalala - Huwag ipaawit sa mga bata kapag hindi pa nila kayang awitin ito nang wasto.

  Ika-5 ArawIbigay ang gawain sa p.24 ng aklat.

  Ika-6 na Araw1. Basahin sa mga bata ang tugma tungkol sa watawat sa p. 25 ng aklat. * Pag-usapan ang nilalaman nito. * Ipagawa ang nasa panuto sa dakong itaas ng pahina * Bigyang-halaga ang ginawa ng mga bata * Iparada at ipakita ang kinulayang watawat sa aklat

  Ika-79 na Araw1. Pabukasan ang aklat sa p. 26 * Pag-usapan ang mga larawang nakapaligid sa nakalimbag na tula. * Iparinig sa mga bata ang tula. * Pasagutan ang mga tanong sa dakong ibaba ng pahina. * Subuking pasabayin ang mga bata sa pagbasa ng guro. * Ibigay ang mga gawain sa pp. 27-28 ng aklat.

  Ika-10 Araw1. Ipaulit sa mga bata ang unang bahagi ng tugma sa p. 26 ng aklat * Itanong: Ano ang tawag sa bayan natin? Ano ang tawag dito kung minsan?2. Pabuksan ang aklat sa p. 31 * Pag usapan ang mga tauhang nakalarawan dito. Sino-sino sila? Ano ang damdamin/kilos na ipinakita nila? * Iparinig ang tugma tungkol sa kanila. Ano-ano ang mga katangian ng isang mabuting Filipino?

  p. 24

  p. 25

  p. 26

  pp. 27-28

  p. 26

  p. 31

 • Karanasan sa Pagkatuto/Layunin Mungkahing Gawain/Istratehiya Kagamitan/Aklat

  6For the sole and exclusive use of the clients of the St. Matthew's Publishing Corporation. Not for sale and distribution

  Copyright St. Matthew's Publishing Corporation

  * Napapahalagahan ang pagiging makabayan ng isang tao

  * Nasasabi ang mga kabutihang ginaw ni Tandang Sora bilang isang makabayang Filipino

  Aralin 3Pagpapahalagasa Sariling Kultura

  * Naipagmamalaki ang mga salitang Filipino

  * Nagagamit ang mga salitang po at opo sa pakikipag-usap sa mga nakakatanda

  Ika-11 Araw1. Pasagutan ang pagsubok sa p. 32 ng aklat.2. Bigyan-halaga ang sagot ng mga bata.

  Ika-12 Araw* Ipakita ang larawan ng mga kilalang bayaning Filipino Rizal, Bonifacio Itanong sa mga bata kung sino ang kilala nila.

  * Basahin sa klase ang kuwento sa p. 29 ng aklat.* Pasagutan ang mga tanong sa dakong ibaba ng pahina.

  * Sabihin sa mga bata na kahit babae ay maaari rin na maging makabayan.

  * Hikayatin ang mga bata na mag-isip Maaari kayang maging makabayan ang isang bata? Ano ang maaari mong gawin bilang batang makabayan?

  Ika-13 Araw 1. Pasagutan ang checklist sa p. 30 ng aklat.2. Bigyang-halaga ang sagot ng mga bata.

  Unang Araw1. Simulan ang aralin sa pagbigkas ng mga tugmang natutuhan sa pp. 22, 25 at 26 ng aklat2. Itanong: Ano-ano ang mga mabubuting katangian ng isang batang Pilipino na binanggit sa tugma sa p. 31? * Pabuksan ang aklat sa p. 33. Kilalanin ang mga taong nakalarawan. Iparinig ang kanilang sinasabi. Ipaliwanag ang kahalagahan ng paggamit ng mga salitang po at opo.

  Ika-2 Araw1. Pabuksan ang aklat sa p.34 * Iparinig ang awit sa tulong ng mga batang sinanay. * Hikayatin ang mga bata na isadula

  p. 32

  p. 29

  p. 30

  p. 33

  p. 34

 • Karanasan sa Pagkatuto/Layunin Mungkahing Gawain/Istratehiya Kagamitan/Aklat

  7For the sole and exclusive use of the clients of the St. Matthew's Publishing Corporation. Not for sale and distribution

  Copyright St. Matthew's Publishing Corporation

  * Nalalaman/Naipakikita ang iba-ibang - kaugaliang Filipino

  - katutubong awit at sayaw

  - katutubong Laro/ Libangan

  Aralin 4Paggalang sa mga Magulang at Nakakatanda * Nasasabi kung paano minamahal at iginagalang ang mga magulang

  - Nakasusunod

  ang nilalaman ng awit. * Pasagutan ang mga tanong sa dakong ibaba ng pahina.

  Ika-35 Araw1. Itanghal ang dula na nakalarawan sa p. 35 ng aklat. (mga batang sinanay) 2. Basahin at ipaalam sa mga bata ang iba-ibang pagdiriwang na ginaganap ng mga Pilipino na nakalahad sa pp. 36-38 ng aklat.3. Sa pamamagitan nang pag-awit o paggamit ng tape ay iparinig ang mga Awiting Bayan sa pp. 39-40 ng aklat.

  * Pasabayan sa mga bata ang pag awit ng guro o ang awit na naririnig sa tape.

  * Talakayin ang gawain sa p. 41 ng aklat.* Katutubong laro/libangan . *Pag-usapan ang mga nasa larawan sa pp. 42-44. Bigyang-laya ang mga bata na maranasan ang paglalaro ng mga larong nakalarawan. Isabay ang pagbigkas ng mga tugma angkop sa kanilang laro.

  Unang Araw1. Simulan ang klase sa pag-awit ng pamilyar na katutubong awit.2. Pabuksan ang aklat sa p. 45 * Itanong: Sino-sino ang mga taong nasa larawan? Ano ang ginagawa ng bata? * Iparinig sa klase ang tula ni Regine. * Ipaawit ang tula sa himig ng Leron-Leron Sinta * Pasagutan ang gawain sa dakong ibaba ng pahina.

  Ika-23 Araw * Talakayin at pasagutan ang mga gawain sa pp. 46-48 ng aklat. * Ibigay ang Gawaing-bahay sa p. 49 ng aklat. Ika-4 na Araw

  p. 35

  pp. 36-38

  pp. 39-40

  p. 41

  p. 42-44

  p. 45

  pp. 46-48

  p. 49

 • Karanasan sa Pagkatuto/Layunin Mungkahing Gawain/Istratehiya Kagamitan/Aklat

  8For the sole and exclusive use of the clients of the St. Matthew's Publishing Corporation. Not for sale and distribution

  Copyright St. Matthew's Publishing Corporation

  sa payo/utos ng magulang

  Aralin 5Pagpapahalaga sa Sarili * Nasasabi at nailalarawan ang sariling - katangian - hilig

  - ang sariling anyo o itsura

  * Pahalagahan ang sagot sa Gawaing- bahay. * Pabuksan ang aklat sa pp. 50-51 * Iparinig ang pag-uusap ng mag-inang Gamugamo. Isasadula ito ng 2 batang sinanay. * Iparinig ang tugma sa p. 51 ng aklat. Pasagutan ang mga tanong sa dakong ibaba ng pahina. Ipaawit ang tugma sa himig ng Paruparong Bukid. * Isadula ang sitwasyong nakalarawan sa p. 52 ng aklat.

  Una - ika3 araw1. Simulan ang klase sa pamamagitan ng pagpapakilala sa sarili ng bawat mag-aaral. pagsasabi ng pangalan ng ugali ng hilig2. Pabuksan ang aklat sa pp. 53-54 * Kilalanin ang mga nasa larawan. Iparinig ang kanilang sinasabi.

  Ika-4 na Araw1. Buksan ang aklat sa pp. 55-56 * Tingnan ang larawan ni Jodie/Janno Basahin ng guro sa klase ang sinasabi nila. Guro: Ano-anong mga salita ang naglalarawan sa anyo ni Jodie/Janno? Bata: Maganda si Jodie. Singkit ang mga mata niya. Manipis ang kanyang labi. Maganda siyang ngumiti.2. Hikayatin ang bawat bata sa klase na ilarawan ang sariling anyo/itsura. Hal.: Ako ay maliit.

  Ika-5-7 Araw* Basahin ang tugma/usapan sa pp. 57 ng aklat. Pahalagahan ang mga katangian ng bawat tauhang nakalarawan.

  pp. 50-51

  p. 51

  p. 52

  pp. 53-54

  pp. 55-56

  p. 57

 • Karanasan sa Pagkatuto/Layunin Mungkahing Gawain/Istratehiya Kagamitan/Aklat

  9For the sole and exclusive use of the clients of the St. Matthew's Publishing Corporation. Not for sale and distribution

  Copyright St. Matthew's Publishing Corporation

  - gawain

  * Nakapag-iingat at marunong magpigil sa sarili upang maging ligtas sa sakit at panganib

  * Napangangalagaan ang sarili sa pamamagitan ng masusing pakikinig at pagiging mapagmasid

  * Nabibigyang-kahulugan ang mga pangyayari/ tunog na nagbabadya ng panganib o magiging sanhi ng sakuna * Nasasabi kung paano makakaiwas sa panganib/sakuna

  Hikayatin ang bawat bata na magkuwento tungkol sa kanyang ginagawa upang maipagmalaki ang sariling katangian.

  Ika-8 Araw1. Gabayan ang mga bata na sagutan ang Pagpapahalagang Gawain sa p. 60 ng aklat2. Bigyan ng halaga ang sagot ng bawat bata.

  Ika-9 na Araw1. Pabuksan ang aklat sa p. 58. * Pag-usapan ang ginagawa ng mga bata sa larawan. * Itanong: Sino-sino ang mga batang ligtas sa panganib/nasa panganib?2. Iparinig ang diyalogo.3. Ipabigkas sa mga bata ang teksto sa dakong ibaba ng pahina, sa tulong ng guro.Ika 10-12 Araw1. Simulan ang aralin sa pagpaparinig sa klase ng mga tunog na nasa tape. * ugong ng trak ng bumbero * ugong ng malakas na hangin * Tunog ng kulog at kidlat malakas na patak ng ulan nabaling sanga2. Tingnan ang mga larawan sa pp. 61-64 ng aklat. * Pag-usapan ang mga pangyayaring ipinakikita rito. * Iparinig ang teksto tungkol sa bawat larawan.3. Ipaliwanag na ang mga senaryong nakikita at tunog na naririnig ay maaaring nagbabadya ng panganib. * Pag-usapan/Alamin Ano ang ibig sabihin ng mga tunog ng mga pangyayari sa bawat larawan? Paano maiiwasan ang panganib?

  p. 59

  p. 60

  p. 58

  pp. 61-64

 • Karanasan sa Pagkatuto/Layunin Mungkahing Gawain/Istratehiya Kagamitan/Aklat

  10For the sole and exclusive use of the clients of the St. Matthew's Publishing Corporation. Not for sale and distribution

  Copyright St. Matthew's Publishing Corporation

  Aralin 6Pakikipagkapwa

  * Nasasabi/naipapakita/ nagagawa ang mabuting paraan ng pakikisama sa kapwa

  * Nasasabi/naipakikita ang mabuting paraan ng pakikipagkaibigan

  Una- ika2 Araw1. Simulan ang aralin sa pagbigkas ng isang tugma na natutuhan tungkol sa sariling Katangian na natutuhan sa p. 59 ng aklat.2. Buksan ang aklat sa p. 65 Tingnan sa larawan sina Noel at Ness. Pasagutan ang tanong tungkol sa kanilang ginawa.3. Ipaliwanag sa klase ang ibig sabihin ng teksto sa dakong ibaba ng pahina.4. Ganyakin ang mga bata na magkuwento tungkol sa mabuting pakikipagkapwa ng mga bata sa p. 66

  Ika-34 na araw1. Buksan ang aklat sa pp. 67-68 * Tingnan at kilalanin ang mga batang marunong magmahal sa kapwa sa p. 67 - Ulitin ang sinabi ng batang marunong magmahal sa kapwa. Pag-usapan/Pahalagahan ang ginagawa ng bawat bata sa p. 68. Pasagutan ang gawain. 2. Pasagutan ang mga Pagpapahalagang Gawain sa pp. 69-70

  Ika-5 Araw1. Tanungin ang mga bata kung sila'y may kaibigan. * Ipakilala sa klase ang kaibigan. * Ipasabi sa bata ang ginagawa nila upang ipakita ang pagiging mabuting kaibigan nila.2. Buksan ang aklat sa p. 71 * Iparing ang diyalogo ng mga tauhan sa larawan. Itanong: Mabuti ba silang tularan? Ano ang mabuting ugali na ipinakita nila?3. Iparinig ang tugma sa p. 72 ng aklat.

  p. 65

  p. 66

  pp. 67-68

  pp. 69-70

  p. 71

  p. 72

 • Karanasan sa Pagkatuto/Layunin Mungkahing Gawain/Istratehiya Kagamitan/Aklat

  11For the sole and exclusive use of the clients of the St. Matthew's Publishing Corporation. Not for sale and distribution

  Copyright St. Matthew's Publishing Corporation

  * Natutukoy ang mga gawain na nagpapakita ng mabuting pakikipagkaibigan

  * Napahahalagahan ang pagiging mabuting kaibigan - ng hayop (Pabula)

  * Natutukoy ang mga mabubuting katan-gian bilang mga kaibigan nina Langgam at Kalapati

  * Nasasabi ang iba-ibang paraan upang makapagpasaya ng kaibigan

  * Masiyahan sa pakikipagkapwa sa isang pangkat sa tulong ng iba-ibang tugma

  * Ano ang mabuting gawain ng magkaibigan? * Basahin ang tugma na kasabay ng guro.

  Ika-67 Araw1. Pag-usapan ang bawat larawan sa p. 73 Kilalanin ang larawan ng mabuting kaibigan. Sino sa mga bata sa larawan ang ibig mong maging kaibigan? Kulayan mo ito.2. Talakayin ang gawain sa p. 74 ng aklat. * Sagutin ang tanong sa dakong ibaba ng pahina.3. Pasagutan ang Gawaing-bahay sa p. 75 ng aklat.4. Pahalagahan ang Gawaing-bahay.5. Iparinig at Patandaan sa bawat bata ang mga Panuto tungkol sa mabuting pakikipagkaibigan na nasa p. 76 ng aklat.

  Ika-8 Araw1. Pakikinig sa kuwento pp. 77-81 ng aklat. * Pagkilala sa ugaling inilarawan ni Kalapati at ni Langgam. * Ipasabi ang mga katangian nina Langgam at Kalapati. * Pakulayan ang larawan ni Kalapati na nagpapakita na siya ay mabuting kaibigan.

  Ika-9 na Araw1. Pabuksan ang aklat sa p. 82 * Patingnan ang bawat larawan. * Ipasabi kung ano ang ginagawa ng bata upang pasayahin ang kanyang kapwa.

  Ika-1012 Araw 1. Ipakita ang larawan ng mga bata sa p.83-84 ng aklat. *Iparinig ang kanilang usapan.2. Ganyakin ang nga bata na gampanan ang papel ng mga Scout. * Iparinig/Basahin ng guro ang panuto

  p. 73

  p. 74

  p. 75

  p. 76

  pp. 77-81

  p. 82

  p. 83-84

 • Karanasan sa Pagkatuto/Layunin Mungkahing Gawain/Istratehiya Kagamitan/Aklat

  12For the sole and exclusive use of the clients of the St. Matthew's Publishing Corporation. Not for sale and distribution

  Copyright St. Matthew's Publishing Corporation

  Aralin 7Pagiging Isport

  * Natatanggap nang maluwag sa kalooban ang pagkatalo sa isang laro/paligsahan

  * Natutukoy/nasasabi ang mga paraan ng pagiging isport

  sa paghanap ng kapartner Simulan ang pagpaparining ng mga tugma sa mga tugma sa p. 85 ng aklat. Iugnay ito sa aralin ukol sa pagpapahalaga sa Kultura. Sa patnubay ng guro ay gabayan ang mga bata upang makilala ang magiging kapartner niya. *Ipagpatuloy ang pagbigkas ng mga tugma (kasunod ng guro) sa mga pp/ 86-89 ng aklat. Gawin sa Bahay - sanaying bigkasin ang tugmang naibigan.

  Una Ika-3 Araw1. Pag-usapan ang mga libangan ng magkakaibigan / ang mga larong libangan nila. 2. Pabuksan ang aklat sa p. 90 * Itanong: Ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Ano ang sinasabi ng batang babae na lumulukso? Bakit kaya? Sino sa kanila ang isport? Ano ang ginawa niya? Sino ang hindi isport?3. Tingnan ang larawan sa pp. 92-93 Paano ipinakikita ng mga bata ang pagiging isport?4. Pasagutan ang mga gawain sa pp. 94-95 * Pahalagahan ang sagot ng mga bata.

  Ika-4 na Araw1. Pasagutan ang pagsasanay sa p. 97 ng aklat. * Pahalagahan ang sagot ng mga bata.2. Ibigay ang Gawaing-bahay sa p. 96 ng aklat. * Itanghal ang natapos na Gawaing-bahay.

  p. 85

  pp. 86-89

  p. 90

  p. 91

  pp. 92-93

  pp. 94-95

  p. 97

  p. 96

 • Karanasan sa Pagkatuto/Layunin Mungkahing Gawain/Istratehiya Kagamitan/Aklat

  13For the sole and exclusive use of the clients of the St. Matthew's Publishing Corporation. Not for sale and distribution

  Copyright St. Matthew's Publishing Corporation

  Aralin 8Pagkamagalang * Nagagamit ang angkop na pagbati at magalang na pananalita

  * Natutukoy/nasasabi ang angkop na pagbati at pagsagot sa kausap

  * Nagagamit ang angkop na Pambati sa bawat pagkakataon

  * Gumamit ng angkop na salita upang ipahayag/ipadama ang paggalang

  Una-Ika2 Araw1. Babatiin ng guro ang mga bata. * Magandang umaga /hapon sa inyo mga bata Inaasahang sagot: Magandang umaga/ hapon po naman.2. Buksan ang aklat sa pp. 99-100 ng aklat. * Iparinig ang mga tugma. * Ipaulit sa mga bata ang bawat tugma. * Isadula ang diyalogo/usapan.

  Ika-34 na Araw1. Buksan ang aklat sa pp. 101-102 * Itanong: Sino-sino ang magkausap? * Iparinig sa mga bata ang bawat diyalogo. * Gabayan ang mga bata upang maisadula ang magalang na pakikipag-usap ng mga bata.

  Ika-56 na Araw1. Ganyakin ang mga bata na kilalanin ang mga nag-uusap sa bawat pares ng tauhan sa pp. 103-104 * Itanong: Magalang ba sa pakikipag-usap ang mga bata sina Olive at Orly? si Arvy? * Isadula ang usapan.2. Sagutin ang mga Pagsasanay sa pp. 105-106

  Ika-7 Araw * Sagutan ang checklist sa p. 107 ng aklat. * Pahalagahan ang sagot ng mga bata.

  Ika- 89 na Araw1. Buksan ang aklat sa pp. 108-109 * Iparinig ang pag-uusap ng mga tao sa larawan. Sino ang magalang? Ulitin ang sinabi niya.2. Isadula ang usapan sa p. 110 * Kulayan ang batang magalang sa p. 1103. Ipakita ang larawan sa p. 110 ng aklat.

  pp. 99-100

  pp. 101-102

  pp. 103-104

  pp. 105-106

  p. 107

  pp. 108-109

  p. 110

 • Karanasan sa Pagkatuto/Layunin Mungkahing Gawain/Istratehiya Kagamitan/Aklat

  14For the sole and exclusive use of the clients of the St. Matthew's Publishing Corporation. Not for sale and distribution

  Copyright St. Matthew's Publishing Corporation

  * Nasasabi ang iba't ibang paraan ng pagiging magalang sa pamamagitan - nang pagbigkas ng mga tugma

  - nakasasagot nang nag-iisa sa checklist at PagsasanayAralin 9Pagkamatapat * Nagsasabi ng totoo - inaamin ang kasalanan

  * Sino ang dapat igalang?4. Ipakita ang larawan ng mga bata sa p. 111 * Sabihin sa mga bata na dapat din nilang igalang ang kapwa bata. * Gabayan ang mga bata upang matukoy ang iba pang paraan ng paggalang sa kapwa.

  Ika-10 Araw1. Buksan ang aklat sa p. 112 * Iparinig ng guro ang bawat tugma. Pagkatapos ay ipatukoy ang dalawang salita na tanda ng paggalang. ang mga kilos at gawaing naglalarawan ng paggalang. * Sagutan ang tanong sa dakong ibaba ng pahina.

  Ika-11 Araw1. Basahin ng guro at pasagutan ang checklist sa p. 113 / Pagsasanay sa pp. 114-115 ng aklat.2. Paghalagahan ang sagot ng mga bata.

  Unang Araw1. Ganyakin ang mga bata na bumigkas ng isang tugmang natutuhan tungkol sa paggalang.2. Sa p. 116 ng ating aklat ay makikita natin ang isang bata na matapat. * Tingnan ang kanyang larawan. Ano ang nangyari? Ano ang sinabi niya? * Pakinggan ang tugma. Paano niya ipinakita ang pagiging matapat?Ika-2 Araw1. Pabuksan ang aklat sa p. 117 * Ano ang ginagawa nina Steve at Salvo? * Ano ang nangyari? * Anong ugali ang inilarawan nila?2. sa p. 118

  p. 111

  p. 112

  pp. 113,114-115

  p. 116

  p. 117

  p. 118

 • Karanasan sa Pagkatuto/Layunin Mungkahing Gawain/Istratehiya Kagamitan/Aklat

  15For the sole and exclusive use of the clients of the St. Matthew's Publishing Corporation. Not for sale and distribution

  Copyright St. Matthew's Publishing Corporation

  * Ipinakikita ang pagiging matapat sa bawat pagkakataon - isinasauli sa may-ari ang bagay na hiniram ang bagay na napulot - iniiwasan ang pangongopya

  Aralin 10Pagkamalinis/Pagkamaayos

  * Nasasabi ang kahalagahan ng pagiging malinis/ maayos

  * Ano ang ginagawa nina Edimar at Evelyn? Ano ang nangyari? * Magsabi kaya ng tototo si Evelyn? Bakit?

  Ika -34 na araw1. Ipasuri ang nakalarawang mga sitwasyon sa pp. 119-121 ng aklat. * Iparinig ang sinasabi ng magkausap. * Paano nailarawan ng bawat bata ang katapatan sa bawat pagkakataon? * Kulayan ang larawan ng mga batang mabuting tularan.2. Pasagutan ang Pagpapahalaga sa p. 122 ng aklat.

  Unang Araw1. Simulan ang aralin sa pamamagitan ng Health Inspection. * Sino ang malinis/maayos - ang bihis? - ang ayos? * Sa saliw ng tugtugin, ang mga bata ay paparada sa harap ng salamin. * Gabayan ang mga bata upang masabi kung ano ang ginawa niya sa sarili bago pumasok sa eskuwela.2. Buksan ang aklat sa p. 123 * Tingnan ang larawan nina Allan at Aliza. * Iparinig ng guro ang tugma tungkol sa kanila. * Itanong: Sino sa inyo ang malinis at maayos tulad nila? * Ipaawit ang tugma kasabay ng guro.

  Ika-23 Araw1. Tingnan ang larawan ng bawat bata sa pp. 124-125 * Itanong: - Ano ang ginagawa ng bawat bata sa larawan?

  pp. 119-121

  p. 122

  p. 123

  pp. 124-125

 • Karanasan sa Pagkatuto/Layunin Mungkahing Gawain/Istratehiya Kagamitan/Aklat

  16For the sole and exclusive use of the clients of the St. Matthew's Publishing Corporation. Not for sale and distribution

  Copyright St. Matthew's Publishing Corporation

  * Natutukoy ang pangalan ng mga gamit sa paglilinis ng katawan

  * Naikukuwento ang kabutihang nagagawa ng mga gamit sa paglilinis ng sariling katawan

  * Inaayos at sinisinop ang sariling mga gamit

  * Naipakikita/naipadarama ang tulong na nagagawa sa paglilinis/pag-aayos - ng tahanan at ng paligid

  - Mabuti ba silang tularan? * Ipagawa ang nakasaad sa panuto sa p. 125 ng aklat. * Ipakuwento ang nakalarawang paraan ng paglilinis na ginawa ng bata.

  2. Sa saliw ng tugtugin, isakilos ang iba't ibang paraan ng paglilinis sa sarili.

  Ika-4 na Araw1. Buksan ang aklat sa p. 127 * Kilalanin/sabihin ang pangalan ng bawat gamit sa paglilinis ng katawan na nakalarawan. * Isulat ang mga nawawalang titik upang mabuo ang pangalan nito.

  Ika-56 na Araw1. Buksan ang aklat sa p. 128 * Itanong: Ano ang ginagawa ng bawat bata sa larawan? * Iparinig ang tugma tungkol sa ugaling inilarawan ng mga bata.2. Bigkasin ang tugma kasabay ng guro.3. Pasagutan ang mga tanong sa dakong ibaba ng pahina.4. Ibigay ang Gawaing-bahay sa p. 129 ng aklat. Pahalagahan/Magkuwento tungkol sa Gawaing-bahay.5. Pasagutan ang checklist sa p. 130 ng aklat.

  Ika-78 Araw1. Ganyakin ang mga bata na magkuwento tungkol sa bahay na kanilang tirahan.2. Ipakita ang larawan ng tahanan sa p. 131 ng aklat. * Magkuwento tungkol dito. * Pakinggan ang tugma. * Sabayan ang guro sa pagbigkas ng tugma. * Bilugan ang salitang naglalarawan sa bahay, sa paligid at sa hangin.3. Tingnan ang larawan ng mga bata sa p. 132

  p. 125

  p. 126

  p. 127

  p. 128

  p. 129

  p. 130

  p. 131

  p. 132

 • Karanasan sa Pagkatuto/Layunin Mungkahing Gawain/Istratehiya Kagamitan/Aklat

  17For the sole and exclusive use of the clients of the St. Matthew's Publishing Corporation. Not for sale and distribution

  Copyright St. Matthew's Publishing Corporation

  - ng paaralan - at paligid nito

  *Guro: - Ano ang ginagawa ng bawat bata sa larawan? - Alin sa nakikita sa larawan ang kaya mong gawin upang maging malinis at maayos ang inyong bahay?4. Pasagutan ang Pagsasanay sa p. 133 ng aklat.

  Ika-910 Araw1. Ilibot ang mga bata sa paligid ng paaralan. * Magmasid/tingnan/alamin kung malinis ito.2. Pagbalik sa silid-aralan * Pag-usapan/ilarawan ang mga nakita- - Malinis ba ang paligid nito, ang palaruan/bakuran/kantina/palikuran?3. Buksan ang aklat sa p. 134 * Iparinig ang tugma tungkol sa Malinis na Paaralan. * Ipaulit ang mga bahaging nagsasabi tungkol sa malinis na paaralan. * Ihambing ito sa sariling paaralan. Malinis din ba ang ating paaralan? * Muling bigkasin nang sabay-sabay ang tugma.4. Sa tulong ng mga larawan sa p. 135 ng aklat ay ganyakin ang mga bata na sabihin kung ano ang tulong na kanilang magaga-wa upang makatulong sa paglilinis ng paligid ng paaralan

  Ika-11 Araw1. Pag-usapan ang mga kilos na ipinakikita ng mga bata sa larawan sa p. 136 ng aklat. * Pakulayan ang larawan ng batang nagpapakita ng kalinisan sa paaralan. * Pahalagahan ang ginawa ng mga bata.2. Pasagutan ang checklist sa p. 137 ng aklat. * Suriin at pahalagahan ang sagot ng bata.

  p. 133

  p. 134

  p. 135

  p. 136

  p. 137

 • Karanasan sa Pagkatuto/Layunin Mungkahing Gawain/Istratehiya Kagamitan/Aklat

  18For the sole and exclusive use of the clients of the St. Matthew's Publishing Corporation. Not for sale and distribution

  Copyright St. Matthew's Publishing Corporation

  Aralin 11Pagmamahal sa Gawain * Nagagampanan ang mga gawaing kayang gawin

  * Natutukoy/nadarama ang bunga/kabutihang dulot ng kasipagan

  * Ginagampanan ang gawain/tulong na kayang gawin

  Una-Ika3 Araw1. Ganyakin ang mga bata na sabihin ang gawaing kaya nilang gawin sa kanilang tahanan. * Magpantomina Isang bata ang magpapakita ng gawain huhulaan ng mga bata kung ano ang gawaing iyon.2. Gamiting pangganyak sa mga batang walang alam na gawain ang pakikinig sa tugma sa p. 138 ng aklat.3. Ganyakin ang mga bata na magkuwento tungkol sa gawaing ipinakikita ng bawat bata sa p. 139 ng aklat. * Iparinig ang tugma sa p. 140 ng aklat. - Ulitin ang mga linya sa tugma na naglalarawan sa batang masipag.

  Ika4 na Araw 1. Ipakita ang larawan ng mag-ama sa pp. 141-142 ng aklat * Pakinggan ang salaysay tungkol sa kanila.2. Pagpapahalaga Ibigay ang gawain sa p. 143 ng aklat.

  Ika-57 Araw1. Ipasuri ang bawat larawang makikita sa pp. 144-148 ng aklat. * Alamin at sabihin kung alin sa mga ipinakikitang gawain/tulong ang kayang gawin.2. * Isulat ang sagot mo sa p. 149 * Kulayan ang larawang nagpapakita ng tulong na kaya mong gawin pp. 147-1483. Sagutin ang checklist sa p. 149 ng aklat.

  p. 138

  p. 139p. 140

  pp. 141-142

  p. 143

  pp. 144-148

  p. 149

 • Karanasan sa Pagkatuto/Layunin Mungkahing Gawain/Istratehiya Kagamitan/Aklat

  19For the sole and exclusive use of the clients of the St. Matthew's Publishing Corporation. Not for sale and distribution

  Copyright St. Matthew's Publishing Corporation

  Aralin 12Pakikipagtulungan

  * Naipakikita ang pagiging kasapi ng mag-anak - tumutulong sa mga gawain sa tahanan

  - Nakakikilos nang maayos kapag nanonood ng isang pagtatanghal - Naipakikita ang tiwala sa sarili at pakikipagtulungan sa kaklase kapag kasali sa isang gawain sa pangkat

  * Naipakikita/naipadarama ang kasiya-siyang bunga ng pakikipagtulungan

  Unang Araw 1. Simulan ang aralin sa pakikinig sa tugmang bibigkasin ng isang batang sinanay.

  2. Ipakita ang larawan ng mag-anak sa p. 150 ng aklat. * Sabihin ang ginagawa ng bawat't isa.3. Iparinig ang pag-uusap ng mag-anak sa p. 151 ng aklat. * Ipaulit sa mga bata ang pag-uusap nila. * Pasagutan ang mga tanong sa dakong ibaba ng pahina.

  Ika-24 Na Araw 1. Buksan ang aklat sa p. 152 * Pagkuwentuhin ang bata tungkol sa pagtutulungang ipinakikita sa larawan. * Iparinig ang tugma tungkol sa bawat larawan. - Awitin ang tugma sa himig ng: London Bridge.2. Bumuo ng tatlong pangkat ng mga bata. Ipagawa ang mungkahing gawain sa p. 153 ng aklat3. Sa oras ng Work-Play bigyan ng pangkatang gawain ang mga bata. Tulungan sila sa pagbuo ng isang tahanan na yari sa bloke. * Obserbahan ang kasiyahang ipinakikita ng magkakapangkat habang nagtutulungan sila sa pagbuo ng disenyo. * Iparinig ang tugma sa p. 154 ng aklat.

  p. 150

  p. 151

  p. 152

  p. 153

  p. 154

  Kaming mag-anak kahit' di-mayaman; masayang nabubuhay sa munting tahanan.Sa mga gawain ay nagtutulungan. Ama't ina namin aming minamahal.

 • Karanasan sa Pagkatuto/Layunin Mungkahing Gawain/Istratehiya Kagamitan/Aklat

  20For the sole and exclusive use of the clients of the St. Matthew's Publishing Corporation. Not for sale and distribution

  Copyright St. Matthew's Publishing Corporation

  Naipakikita ang tulong na nagagawa - sa paaralan

  - sa pagpapatupad ng batas trapiko

  Aralin 13Ekonomiya/Pagtitipid

  * Nakapagtitipid ng mga gamit sa paglilinis at pag-aayos ng sariling katawan

  - Ginagamit nang wasto ang tubig

  - nagtitipid sa paggamit ng tubig

  - Ipabasa ito kasabay ng guro.4. Ibigay ang gawain sa p. 155 ng aklat.

  Ika5 Araw1. Tingnan ang mga larawan sa pp. 156-157. * Sabihin kung ano ang tulong na ginagawa ng bawat isa sa kanila, sa paaralan p. 156 * Iparinig ang tugma na kaugnay ng larawang nakikita p. 157 - Sagutin ang tanong sa dakong ibaba ng pahina. 2. Pag-usapan ang mga larawan sa p. 158 ng aklat. * Nag-iingat ba kayo sa daan? * Itanim sa isip ng mga bata na ang pag-iingat sa daan ay nakatutulong sa maayos na pagpapatupad ng batas trapiko.

  Unang Araw * Simulan ang aralin sa pagpapakita ng mga larawan kaugnay ng pagtitipid sa gamit. * Makipag-ugnayan sa mga magulang ng bata sa klase upang masubaybayan sila sa tahanan kaugnay ng pagtitipid sa mga gamit na paglilinis ng katawan.

  Ika-23 Araw1. Buksan ang aklat sa p. 159 * Sino-sino ang mga taong nasa larawan? * Sabihin kung ano - ang ginagawa ng bawat isa - ang gamit ng tubig2. Itanong: Gumagamit ka ba ng tubig? Kailan mo ito ginagamit? Paano mo ito ginagamit?3. Tingnan ang larawan ng mga bata sa p.160 ng aklat. * Ipinakikita rito ang ilan sa paraan ng pagtitipid sa tubig. - Isinasahod sa palanggana ang tubig

  p. 155

  pp. 156-157

  p. 157

  p. 158

  Mga tunay na bagay omga larawang nagpapakita ng mga gamit sa paglilinis ng katawan - (sabon) - (tooth paste) - (tubig)

  p. 159

  p. 160

 • Karanasan sa Pagkatuto/Layunin Mungkahing Gawain/Istratehiya Kagamitan/Aklat

  21For the sole and exclusive use of the clients of the St. Matthew's Publishing Corporation. Not for sale and distribution

  Copyright St. Matthew's Publishing Corporation

  - Tumutulong sa pagtititpid ng kuryente sa tahanan at sa paaralan

  - Tinitipid ang baon/ iniingatan ang mga gamit

  habang naghuhugas. - Ang tubig na pinaghugasan ay ipinandidilig sa halaman. - Ang iinuming tubig mula sa fountain ay inilalagay sa baso upang walang matapon. * Ikaw, ano ang ginagawa mo upang makapagtipid ng tubig?

  Ika-45 Araw1. Pasagutan ang gawain sa p. 161 ng aklat2. Pasagutan ang checklist sa p. 162 ng aklat. Pahalagahan ang sagot ng mga bata.

  Ika6 na Araw1. Ipakita ang mga gamit na de-kuryente * Ipasabi ang - ngalan nito - gamit ng bawat isa - paraan ng pagtitipid sa gamit2. Itanong kung tumutulong sila sa pagtitipid ng kuryente 2.1 sa tahanan 2.2 sa paaralan3. Iparinig ang mga tugma sa p. 163 ng aklat. * Ano ang tinitipid ng mga bata? Paano?4. Bigkasin ang tugm kasabay ng guro.

  Ika7 Araw1. Pasagutan ang pagsasanay sa p. 164 ng aklat. * Pahalagahan ang sagot ng mga bata.

  Ika8 Araw1. Ganyakin ang mga bata na magkuwento tungkol sa alkansiya sariling taguan/ipunan ng pera2. Buksan ang aklat sa p. 165 * Pag-usapan ang ginagawa ng mga bata sa larawan. * Pasagutan ang tanong sa dakong ibaba ng pahina. * Iparinig ang tugma.3. Ipaulit sa bata ang tugma na nagsasabi

  p. 161p. 162

  Larawanng mga kasangkapangginagamitan ng kuryente - radyo - TV - kalan de kuryente - electric fan

  p. 163

  p. 164

  p. 165

 • Karanasan sa Pagkatuto/Layunin Mungkahing Gawain/Istratehiya Kagamitan/Aklat

  22For the sole and exclusive use of the clients of the St. Matthew's Publishing Corporation. Not for sale and distribution

  Copyright St. Matthew's Publishing Corporation

  Aralin 14Pagganap sa Tungkulin

  * Tukuyin ang mga gawaing ginagawa nang kusa - sa tahanan - kusang inililigpit ang mga ginagamit sa pagtulog

  * Naipakikita/nasasabi kung ano-ano ang mga gawaing nagagawa ng bata sa sariling tahanan

  kung alin ang kanyang ginagawa.4. Ibigay ang Gawaing-bahay sa p. 166 ng aklat. Pahalagahan ang ginawa ng bata bago simulan ang aralin sa susunod na araw.

  Unang Araw1. Simulan ang aralin sa isang awit:

  * Iparinig ang awit. * Pasabayin ang mga bata sa pag-awit ng guro.2. Pag-usapan ang mga tungkulin ng bata sa kanilang tahanan.3. Buksan ang aklat sa p. 167 * Pag-usapan ang bawat larawan: - Sino sa mga bata ang kusang gumagawa ng kanyang tungkulin? Ano ang tungkuling kusa niyang ginagawa?4. Tanungin ang mga bata kung ano-ano ang mga tungkulin nila sa tahanan na kusa nilang ginagawa.

  Ika-23 ArawPaggawa o Pagtulad1. Ganyakin ang mga bata na magpakita ng gawain o tungkulin niya sa kanilang tahanan. Huhulaan ng ibang bata kung ano ang gawaing ipinakita. Hal. T: Ano ang gingawa ko? S: Ikaw ba ay nagdidilig ng halaman?2. Talakayin ang gawaing inilahad sa p. 168 ng aklat. * Iparinig ang tugma tungkol sa ginagawa - ng batang lalaki - ng batang babae

  p. 166

  p. 167

  p. 168

  Himig: Planting Rice Sa umaga pagkagising ay dapat na isipin Kung ano ang tungkulin na dapat mong gawin.

 • Karanasan sa Pagkatuto/Layunin Mungkahing Gawain/Istratehiya Kagamitan/Aklat

  23For the sole and exclusive use of the clients of the St. Matthew's Publishing Corporation. Not for sale and distribution

  Copyright St. Matthew's Publishing Corporation

  * Tinatapos ang mga gawaing nasimulan

  * Inaayos ang mga bagay na kayang gawin sa tahanan

  Aralin 15Pagpapahalagasa Panahon/Oras

  * Nasasabi ang kahalagahan - ng paggamit ng relo/orasan

  * Sundin ang panuto sa dakong ibaba ng pahina.

  Ika4 na Araw 1. Buksan ang aklat sa p. 169 * Pag-usapan kung ano ang mga gawaing ipinakikita ng mga bata sa larawan. * Iparinig ang tugma kaugnay ng mga kilos na nakalarawan.2. Ganyakin ang mga bata na magkuwento tungkol sa mga gawain na hindi niya iniiwan hangga't 'd-tapos - sa tahanan - sa paaralan3. Magbuo ng tugma. - Kusa mong gawin ang iyong t______n. - Ang sinimulang gawain ay dapat t______n.

  Ika5 Araw1. Basahing isa-isa ang checklist. Pag-usapan bago sagutan ang checklist sa p. 170 * Pahalagahan ang sagot sa checklist.2. Tingnan ang larawan ng mga bata sa p. 171 ng aklat. * Ipasabi ang tungkulin na kanilang ginampana G: Ano ang ginagawa mong tungkulin sa inyong bahay? Nagagawa mo ba itong mag-isa?3. Pasagutan ang pagsasanay sa p. 172 ng aklat.

  Unang Araw1. Ipakita sa mga bata ang isang totoong relo. Sabihin: Ito ay relo na orasan ko. Dito nakikita kung anong oras na. Itanong: Ano ang oras na nakikita sa relo ko?2. Ang isang tawag natin sa relo ay orasan. * Mahalaga itong gamit sa pagsasabi sa atin ng oras.

  p. 169

  p. 170

  p. 171

  p. 172

  tunay na relo / orasan

 • Karanasan sa Pagkatuto/Layunin Mungkahing Gawain/Istratehiya Kagamitan/Aklat

  24For the sole and exclusive use of the clients of the St. Matthew's Publishing Corporation. Not for sale and distribution

  Copyright St. Matthew's Publishing Corporation

  - ng pagpasok sa paaralan sa takdang oras

  * Pumasok - sa paaralan sa takdang oras

  - sa klase araw-araw

  3. Sabihin ang oras na ipinakikita sa ating relo. (kaugnay ito ng aralin nila sa Matematika)

  Ika2 Araw1. Pabuksan ang aklat sa p. 173 * Bigyang-pansin ang Paksang nakakahon . Panahon/Oras ay mahalaga; Di ito dapat na maaksaya. * Tingnan ang relo. - Ano-ano ang nakikita natin sa mukha ng relo? * Iparinig ang mahalagang mensahe na sinasabi tungkol sa relo at sa panahon o oras.2. Iugnay ang kaalamang natutuhan sa pagpasok ng bata sa takdang oras. * Itanong: Anong oras ka pumapasok sa paaralan?

  Ika-2 ArawBuksan ang aklat sa p. 174Talakayin ang gawain ayon sa pagkakalahad nito.

  Ika-34 Araw1. Pabuksan ang aklat sa p. 175 * Pag-usapan ang mga larawang ipinakikita rito. * Iparinig ang kuwento. * Pasagutan ang mga tanong sa dakong ibaba ng pahina.2. Talakayin ang aralin sa p. 176 ng aklat. * Pag-usapan ang - takdang oras ng pagpasok - mga araw na dapat pumasok sa isang linggo. - mga ginagawa sa paaralan * Iparinig ang tugma tungkol sa larawan - sa dakong itaas ng pahina. *Bigyang pansin ang mga larawan sa dakong ibaba Ano-ano pa ang ginagawa natin sa

  p. 173

  p. 174

  p. 175

  p. 176

 • Karanasan sa Pagkatuto/Layunin Mungkahing Gawain/Istratehiya Kagamitan/Aklat

  25For the sole and exclusive use of the clients of the St. Matthew's Publishing Corporation. Not for sale and distribution

  Copyright St. Matthew's Publishing Corporation

  Aralin 16Pangangalagasa Kapaligiran - Nasasabi/naipakikita ang magagawa ng isang bata sa paglilinis ng paligid - Natutukoy ang iba't ibang uri ng basura

  - nakikilala/natutukoy ang basurang ukol sa nabubulok/hindi nabubulok na basura

  * Tumutulong sa pag-aayos/paglilinis ng kapaligiran/ ng paaralan

  paaralan? Ano-ano pa ang ginagawa natin sa paaralan?3. Pag-usapan ang mga dahilan ng pagliban sa klase. * Alamin sa p. 177 - ang mga dahilan ng pagliban - kung paano maiiwasan ang pagliban sa klase

  Unang Araw1. Isama ang mga bata sa pagmamasid sa kalinisan sa loob at labas ng paaralan2. Pag-usapan ang kanilang namasid.3. Ipakita ang mga larawang nagpapakita ng iba't ibang anyo ng kapaligiran. * Pag-usapan ang mga sitwasyon na nakikita sa bawat larawan. * Ganyakin ang mga bata upang makapagbigay ng puna, tungkol sa nakita. Guro: May nakita ba tayong basurahan? Maayos ba ang basurahan ng ating paaralan? Ano ang dapat nating gawin?4. Pabuksan ang aklat sa pp. 178-179 * Pag-usapan ang mga nakalarawang kaalaman. * Alamin sa hanay ng mga halimbawa ang mga nabubulok /hindi nabubulok na basura.

  Ika2 Araw1. Ilibot ang mga bata sa malapit na kapaligiran (Community) ng paaralan. * Bigyang-pansin - ang mga basurahan: May takip ba ang mga ito? - ang paligid ng paaralan: May basura bang nakakalat?2. Pagbalik sa silid-aralan ay ganyakin ang mga bata upang masabi kung paano siya makakatulong sa paglilinis/pag-ayos sa malapit na kapaligiran ng paaralan.

  p. 177

  mga larawan (paligid ng bahay na malinis)(kanal na may basurahan)(2 drum ng basurahansa sidewalk

  p. 178-179

 • Karanasan sa Pagkatuto/Layunin Mungkahing Gawain/Istratehiya Kagamitan/Aklat

  26For the sole and exclusive use of the clients of the St. Matthew's Publishing Corporation. Not for sale and distribution

  Copyright St. Matthew's Publishing Corporation

  - sa tahanan

  * Minamahal at inaalagaan - ang mga hayop sa tahanan/sa paligid

  - ang mga kulisap sa paligid

  Ika-34 na Araw * Talakayin ang gawain - sa pp. 180-181 ng aklat - p. 182 ng aklat - pp. 183-184

  Ika-45 Araw1. Pabuksan ang aklat sa pp. 185-186 ng aklat * Pag-usapan kung ano-ano ang mga alagang hayop na nakikita rito. - Iparinig ang bawat tugma-talakayin ang nilalaman nito. - Pasagutan ang mga tanong sa dakong ibaba ng pahina.

  Ika-6 Araw 1. Ipakita ang larawan ng mga ibon sa p. 187 ng aklat * Itanong: Saan nakatira ang mga ibon?2. Sabihin sa mga bata na ang mga ibon pala ay may damdamin din. * Iparinig ang tula tungkol sa mga ibon. * Ipabigkas ang tula kasabay ng guro.3. Pasagutan ang gawain sa dakong ibaba ng pahina.

  Ika-7 Araw1. Pabuksan ang aklat sa pp. 188-190.*Pag usapan ang tunog o ingay ng isang hayop. Ano ang ibig sabihin nito?

  Ika8 Araw1. Pag-usapan ang sitwasyong ipinakikita sa p. 191 ng aklat. * Ipatukoy sa mga bata - kung sino-sino ang mababait/hindi mababait sa hayop. *Pasagutan ang gawain.

  Ika-9 na Araw 1. Buksan ang aklat sa p. 192 * Ipakilala sa mga bata ang mga kulisap na

  pp. 180-181,184p. 182pp. 183-184

  pp. 185-186

  p. 187

  pp. 188-190

  p. 191

  p. 192

 • Karanasan sa Pagkatuto/Layunin Mungkahing Gawain/Istratehiya Kagamitan/Aklat

  27For the sole and exclusive use of the clients of the St. Matthew's Publishing Corporation. Not for sale and distribution

  Copyright St. Matthew's Publishing Corporation

  - ang mga halaman sa paligid

  * Nasasabi ang mabuting paraan ng pag-aalaga ng halaman

  nakikita sa mga larawan. - Sabihin sa mga bata na dapat natin itong bayaan na mabuhay nang malaya. - Iparinig sa klase ang salaysay tungkol sa mga kulisap na nakalarawan. * Itanong: Alin sa mga kulisap na ito ang madalas mong makita? Alin dito ang dapat - bayaang mabuhay? - puksain?2. Pag-usapan ang mga larawan sa p. 193 ng aklat. * Paano inaalagaan ang mga halaman?

  Ika-101. Isama ang mga bata sa pagmamasid sa paligid ng paaralan. *Bigyang-pansin ang mga halamang nakikita. - Ilarawan ang mga halamang nasa paligid Sariwa/lanta Malago/payat May bunga/bulaklak2. Pag-usapan ang mga larawan sa p. 193 ng aklat. * Paano inaalagaan ang mga halaman?

  Ika-10-11 Araw1. Buksan ang aklat sa pp. 194-195 * Ipasabi kung ano-ano ang ginagawa ng bawat taong nakikita sa mga larawan.2. Iparinig sa mga bata ang tugma tungkol sa damdaming ipinaaalam sa atin ng mga halaman.3. Ganyakin ang mga bata na ulitin - ang hiling ng halaman - ang mabuting ganti na magagawa ng halaman4. Pasagutan ang pagpapahalagang gawain sa p. 196 ng aklat. Bigyang-halaga ang sagot ng mga bata.

  p. 193

  pp. 194-195

  p. 196