of 71 /71

Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea
Page 2: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

CUPRINS

PaginaPage

CONTENTS

Evoluţia activităţii industriale din România în luna ianuarie 2018 ........................................................................ 5

Evolution of industrial activity in Romania in January 2018

1 Indicii producţiei industriale pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 - serie brută - ................................................... 16

Industrial output indices by activities (divisions) CANE Rev.2 - unadjusted series -

2 Indicii producţiei industriale pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 - serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare - ................................................................ 22

Industrial output indices by activities (divisions) CANE Rev.2 - adjusted series for number of working days -

3 Indicii producţiei industriale pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 - serie ajustată în funcţie de numǎrul de zile lucrǎtoare şi de sezonalitate - ............................................... 28

Industrial output indices by activities (divisions) CANE Rev.2 - working day and seasonally adjusted series -

4 Indicii productivităţii muncii în industrie pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 .......................................................... 34

Labour productivity indices in industry by activities (divisions) CANE Rev.2

5 Indicii preţurilor producţiei industriale pe total (piaţă internă şi piaţă externă), pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 - luna corespunzătoare din anul precedent = 100 - .............. 40

Industrial production prices indices for total (domestic and non-domestic market) by activities (divisions) CANE Rev.2 - corresponding month from previous year = 100 -

6 Indicii preţurilor producţiei industriale pe total (piaţă internă şi piaţă externă), pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 - luna precedentă = 100 - ............................................ 44

Industrial production prices indices for total (domestic and non-domestic market) by activities (divisions) CANE Rev.2 - previous month = 100 -

7 Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total, piaţă internă şi piaţă externă, pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 .................................................................... 48

Turnover indices in industry for total, domestic and non-domestic market by activities (divisions) CANE Rev.2

8 Indicii valorici ai comenzilor noi din industria prelucrătoare pe total, piaţă internă şi piaţă externă, pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 .......................................................................... 60

New orders indices in manufacturing for total, domestic and non-domestic market by activities (divisions) CANE Rev.2

9 Producţia de lapte şi produse lactate .................................... 66 Output of milk and milk products

10 Exporturile (FOB) de produse industriale, în luna decembrie 2017, conform CPSA 2008 .................................................... 68

Exports (FOB) of industrial products in December 2017 according CPA 2008

11 Importurile (CIF) de produse industriale, în luna decembrie 2017, conform CPSA 2008 .................................................... 69

Imports (CIF) of industrial products in December 2017 according CPA 2008

12 Efectivul salariaţilor din industrie la sfârşitul lunii pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 .......................................................... 70

Number of employees in the industry at the end of the month by activities (divisions) CANE Rev.2

13 Câştigurile salariale medii nominale din industrie, în luna ianuarie 2018 pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 .......................................................................... 72

Nominal average salary earnings in the industry, in January 2018 by activities (divisions) CANE Rev.2

14 Principalele resurse de energie primară în luna ianuarie 2018……………............................................ 74

Main resources of primary in January 2018

15 Balanţa energiei luna ianuarie 2018 ..................................... 75 Electric power balance sheet January 2018 16 Resursele de combustibili solizi şi destinaţiile

acestora ................................................................................ 76 Supply of solid fossil fuels and their destinations

17 Balanţa prelucrării ţiţeiului şi a produselor petroliere ............................................................................... 80

Crude oil and petroleum products balance

18 Gaze naturale ....................................................................... 82 Natural gas

19 Consumul de combustibili pentru producerea energiei electrice în termocentrale ...................................................... 84

Fuel consumption in thermal power stations

20 Stocurile de combustibili existente în termocentrale, la sfârşitul lunii .......................................................................... 84

Fuel stocks in thermal power stations at the end of period

Nota metodologică ................................................................ 86 Methodological note

Page 3: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

5

Evoluţia activităţii industriale din România în luna ianuarie 2018 Evolution of industrial activity in Romania in January 2018

1. Indicele producţiei industriale

• Indicele brut al producţiei industrialeîn luna ianuarie 2018 comparativ cu luna precedentă a crescut cu 1,8% datorităcreșterilor înregistrate de industriaprelucrătoare (+4,1%). Industria extractivă și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat au scăzut cu 14,7%, respectiv 2,4%.

Pe marile grupe industriale variaţia producţiei arată astfel: industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+10,0%), industria bunurilor de capital (+3,9%), industria bunurilor de uz curent (+3,7%), industria bunurilor intermediare (+0,6%), industria energetică (-2,6%).

În luna ianuarie 2018 comparativ cu luna ianuarie 2017 producţia industrială a crescut cu 8,5%. Indicele brut al producţiei industriale a evoluat astfel: industria prelucrătoare (+12,7%), industria extractivă (+5,9%), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-7,4%).

Pe marile grupe industriale producţia a crescut în industria bunurilor de capital(+17,4%), industria bunurilor intermediare(+13,8%), industria bunurilor de uz curent(+7,1%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+6,5%) și a scăzut în industria energetică (-6,0%).

• Indicele producţiei industriale ajustat

în funcţie de numărul de zile lucrătoare a scăzut în luna ianuarie 2018 faţă de luna precedentă cu 2,8% din cauza scăderilor înregistrate în industria extractivă (-15,0%), producţia și furnizarea de energia electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat(-3,5%) și industria prelucrătoare (-0,5%).

Pe marile grupe industriale producţia a evoluat astfel: industria energetică (-3,5%), industria bunurilor intermediare (-3,0%), industria bunurilor de capital (-2,9%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+4,2%). Producția obținută în industria bunurilor de uz curent a rămas constantă.

1. Industrial production index • Gross industrial production index ofJanuary 2018 compared to the previous month increased by 1,8%, due to the manufacturing increase (+4.1%). Mining and quarrying and electricity, gas, steam and air conditioning supply decreased by 14.7%, respectively 2.4%.

By main industrial groupings the

production variation looks like this: consumer durables (+10.0%), capital goods (+3.9%),consumer non-durables (+3.7%),intermediate goods (+0.6%), energy (-2.6%).

In January 2018 as compared to

January 2017 industrial production increased by 8.5%. Gross industrial production index evolved as follows:manufacturing (+12.7%), mining and quarrying (+5.9%), electricity, gas, steam and air conditioning supply (-7.4%).

By main industrial groupings production

increased in capital goods (+17.4%), intermediate goods (+13.8%), consumer non-durables (+7.1%), consumer durables(+6.5%) and decreased in energy (-6.0%).

• Adjusted index of industrial

production according to the number of working days decreased in January2018 as against the previous month by 2.8% due to the decreases registered for mining and quarrying (-15.0%), electricity, gas, steam and air conditioning supply (-3.5%) and manufacturing (-0.5%).

By main industrial groupings production evolved such as: energy (-3.5%),intermediate goods (-3.0%), capital goods (-2.9%), consumer durables (+4.2%). Consumer non-durables production remained constant.

Page 4: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

6

Comparativ cu luna corespunză-toare din anul precedent, în luna ianuarie 2018 indicele ajustat al producţiei industriale a crescut cu 8,5%, datorită creşterii industriei prelucrătoare (+12,6%) şi a industriei extractive (+5,9%). La producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionatindicele ajustat a scăzut cu 7,5%.

Pe marile grupe industriale producţia a evoluat astfel: industria bunurilor de capital(+17,4%), industria bunurilor intermediare (+13,7%), industria bunurilor de uz curent(+7,1%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+6,6%), industria energetică(-6,1%).

Compared with the corresponding month of the previous year in January 2018 adjusted index of industrial production increased by 8.5% due to the increases registred for manufacturing(+12.6%) and mining and quarrying(+5.9%). Electricity, gas, steam and air conditioning supply adjusted index decreased by 7.5%.

By main industrial groupings production evolved as follows: capital goods (+17.4%), intermediate goods (+13.7%), consumer non-durables (+7.1%), consumer durables(+6.6%), energy (-6.1%).

Indicii producţiei industriale Industrial production indices

- % - Ianuarie 2018 faţă de:

January 2018 as against: Decembrie 2017 December 2017

Ianuarie 2017 January 2017

B 101,8 108,5 C 97,2 108,5 Industrie - total

Industry S 97,2 108,7 - pe secţiuni / by sections:

B 85,3 105,9 C 85,0 105,9 Industria extractivă / Mining and quarrying S 92,2 105,9 B 104,1 112,7 C 99,5 112,6 Industria prelucrătoare / Manufacturing S 98,8 112,7 B 97,6 92,6 C 96,5 92,5 Energie electrică şi termică / Electric and thermal energy S 94,6 92,6

- pe marile grupe industriale / by main industrial groups:

B 100,6 113,8 C 97,0 113,7 Industria bunurilor intermediare / Intermediate goods industry S 96,1 113,8 B 103,9 117,4 C 97,1 117,4 Industria bunurilor de capital / Capital goods industry S 96,0 117,4 B 110,0 106,5 C 104,2 106,6 Industria bunurilor de folosinţă îndelungată /

Consumer durables S 96,6 108,1 B 103,7 107,1 C 100,0 107,1 Industria bunurilor de uz curent / Consumer non-durables S 103,6 107,0 B 97,4 94,0 C 96,5 93,9 Industria energetică / Energy industry S 95,3 94,1

B = serie brută/ gross series C = serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare/adjusted series according to the number of working days S= serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate /adjusted series according to the number of working days and of seasonality

Page 5: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

7

2. Indicele productivităţii muncii

în industrie Faţă de luna precedentă, în luna

ianuarie 2018 productivitatea muncii în industrie a crescut cu 1,4% datorită creșterii înregistrate de industria prelucrătoare (+3,5%). Productivitatea muncii a scăzut în industria extractivă (-12,4%) și în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-2,9%).

Pe marile grupe industriale productivitatea muncii a avut următoarele evoluţii: industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+8,5%), industria bunurilor de capital (+3,4%), industria bunurilor de uz curent (+2,4%), industria bunurilor intermediare (+1,5%), industria energetică (-2,9%).

Comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, în luna ianuarie 2018 productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creşterea industriei extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea muncii a scăzut la producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat cu 7,6%.

Productivitatea muncii pe marile grupe industriale a înregistrat următoarele evoluţii: industria bunurilor de capital (+12,9%), industria bunurilor intermediare (+10,2%), industria bunurilor de uz curent (+7,3%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+6,7%), industria energetică (-3,2%).

2. Labour productivity index in industry

As against the previous month in January 2018 labor productivity in industry increased by 1.4% due to the manufacturing increase (+3.5%). Labor productivity decreased for mining and quarrying (-12.4%) and for electricity, gas, steam and air conditioning supply (-2.9%).

The labor productivity regarding the main industrial groupings had the following evolutions: consumer durables (+8.5%), capital goods (+3.4%), consumer non-durables (+2.4%), intermediate goods (+1.5%), energy (-2.9%).

Compared with the corresponding

month of the previous year in January 2018 the industry labor productivity increased by 6.8% supported by increases for mining and quarrying (+11.2%) and manufacturing (+10.5%). Labor productivity decreased for the electricity, gas, steam and air conditioning supply by 7.6%.

The labor productivity regarding the main industrial groupings registered the following evolutions: capital goods (+12.9%), intermediate goods (+10.2%), consumer non-durables (+7.3%), consumer durables (+6.7%), energy (-3.2%).

3. Indicii cifrei de afaceri din industrie În luna ianuarie 2018 comparativ cu luna precedentă, cifra de afaceri totală (piaţa internă şi piaţa externă) a unităţilor industriale a crescut cu 2,2% datorită creșterilor din industria prelucrătoare (+3,0%). Cifra de afaceri a scăzut în industria extractivă cu 17,2%.

Cifra de afaceri pentru marile grupe industriale a evoluat astfel: industria bunurilor intermediare (+8,3%), industria bunurilor de capital (+7,3%), industria bunurilor de folosință îndelungată (+5,2%), industria bunurilor de uz curent (-8,6%), industria energetică (-9,7%).

3. Industrial turnover indices In January 2018 as in the previous

month total turnover value of industrial units (domestic and non-domestic market) increased by 2.2% due to the manufacturing increases (+3.0%). Total turnover value decreased for mining and quarring by 17.2%.

Total turnover value for main industrial groupings evolved like this: intermediate goods (+8.3%), capital goods (+7.3%), consumer durables (+5.2%), consumer non-durables (-8.6%), energy (-9.7%).

Page 6: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

8

În luna ianuarie 2018 comparativ cu luna ianuarie 2017, indicele valoric al cifrei de afaceri totale (piaţa internă şi piaţa externă) a unităţilor industriale a fost mai mare cu 20,7% datorită creșterii industriei prelucrătoare (+21,9%). În industria extractivă cifra de afaceri a scăzut cu 6,7%.

Evoluţia cifrei de afaceri pe marile grupe industriale a fost următoarea: industria bunurilor de capital (+23,9%), industria bunurilor intermediare (+23,2%), industria energetică (+19,8%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+14,1%), industria bunurilor de uz curent (+13,2%).

In January 2018 compared with January 2017 total turnover value index of industrial units (domestic and non-domestic market) was by 20.7% higher that increase being due to manufacturing (+21.9%). Mining and quarring turnover decreased by 6.7%.

By main industrial groupings total turnover evolution for industrial units was the following: capital goods (+23.9%), intermediate goods (+23.2%), energy (+19.8%), consumer durables (+14.1%), consumer non-durables (+13.2%).

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie Turnover value indices in industry

- % -

Ianuarie 2018 faţă de: January 2018 as against: Decembrie 2017

December 2017 Ianuarie 2017 January 2017

Industrie – total / Industry 102,2 120,7

- pe secţiuni/ by sections

Industria extractivă / Mining and quarrying 82,8 93,3

Industria prelucrătoare / Manufacturing 103,0 121,9 - pe marile grupe industriale / by main

industrial groupings: Industria bunurilor intermediare / Intermediate

goods 108,3 123,2

Industria bunurilor de capital / Capital goods 107,3 123,9 Industria bunurilor de folosinţă îndelungată /

Consumer durables 105,2 114,1

Industria bunurilor de uz curent / Consumer non-durables 91,4 113,2

Industria energetică / Energy industry 90,3 119,8

4. Indicii valorici ai comenzilor noi din industria prelucrătoare

Indicele valoric al comenzilor noi din ramurile industriei prelucrătoare care lucrează pe bază de comenzi pe total (piaţa internă şi piaţa externă) a fost în luna ianuarie 2018 cu 9,2% mai mare faţă de luna precedentă.

4. New orders indices from manufacturing

Value of new orders index in manufacturing branches working based on orders for total (domestic and non-domestic market) was in January 2018 by 9.2% higher as against the previous month.

Page 7: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

9

Pe marile grupe industriale, indicii valorici ai comenzilor noi se prezintă astfel: industria bunurilor de capital (+14,5%), industria bunurilor de uz curent (+5,1%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+2,6%), industria bunurilor intermediare (+1,0%).

Faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, în luna ianuarie 2018, indicele valoric al comenzilor noi din ramurile industriei prelucrătoare care lucrează pe bază de comenzi pe total (piaţa internă şi piaţa externă) a crescut cu 21,5%.

Pe marile grupe industriale, indicele valoric al comenzilor noi arată astfel: industria bunurilor de capital (+24,8%), industria bunurilor intermediare (+20,1%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+14,0%), industria bunurilor de uz curent (+6,9%).

Regarding the main industrial groupings, the new order indeces are the following: capital goods (+14.5%), consumer non-durables (+5.1%), consumer durables (+2.6%), intermediate goods (+1.0%).

Compared with the corresponding month of the previous year in January 2018 value of new orders index in manufacturing branches working based on orders for total (domestic and non-domestic market) increased by 21.5%.

By main industrial groupings, the value of new order index looks as follows: capital goods (+24.8%), intermediate goods (+20.1%), consumer durables (+14.0%), consumer non-durables (+6.9%).

5. Indicii preţurilor producţiei industriale

În luna ianuarie 2018 comparativ cu luna decembrie 2017, preţurile producţiei industriale au crescut cu 1,1%.

Pe sectoare de activitate, în luna ianuarie

2018 faţă de luna decembrie 2017, preţurile din industria extractivă, cele la producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat şi cele din industria prelucrătoare au crescut cu 2,0%, 1,4%, respectiv 1,0%. Preţurile la distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare s-au situat la acelaşi nivel înregistrat în luna anterioară.

Pe marile grupe industriale a fost înregistrată următoarea evoluţie a preţurilor: industria energetică (+2,1%), industria bunurilor intermediare (+0,9%), industria bunurilor de capital (+0,8%), industria bunurilor de uz curent (+0,6%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+0,4%).

În luna ianuarie 2018, comparativ cu

luna ianuarie 2017, creşteri de preţ s-au înregistrat în industria extractivă (+7,5%), industria prelucrătoare (+4,9%), la distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (+0,6%). La producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat s-au înregistrat scăderi de preţ cu 3,8%.

4. Industrial production price indices In January 2018, compared with

December 2017 industrial producer prices scored an increased by 1.1%.

By sectors of activity, in January 2018

as against December 2017, mining and quarrying, electricity, gas, steam and air conditioning supply and manufacturing increased by 2.0%,1.4%, respectively 1.0%. Water supply; sewerage, waste management and remediation activities have been to the same level registered for the previous month.

By main industrial groupings, the

following evolution in prices were registered: energy (+2.1%), intermediate goods (+0.9%), capital goods (+0.8%), consumer non-durable (+0.6%), consumer durable (+0.4%).

In January 2018 compared with

January 2017, price increases were registered in mining and quarrying (+7.5%), manufacturing (+4.9%), water supply; sewerage, waste management and remediation activities (+0.6%). Electricity, gas, steam and air conditioning supply scored a decrease of 3.8%.

Page 8: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

10

Pe marile grupe industriale, creşteri de preţuri se remarcă în industria bunurilor intermediare (+5,5%), industria bunurilor de capital (+4,2%), industria bunurilor de uz curent (+4,1%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+3,0%), industria energetică (+0,6%).

By main industrial groupings, significant increases in prices are experienced in intermediate goods (+5.5%), capital goods (+4.2%), consumer non-durables (+4.1%), consumer durables (+3.0%), the energy (+0.6%).

6. Principalele resurse de energie

primară Principalele resurse de energie

primară în perioada 1.I.-31.I.2018, au totalizat 3052,4 mii tone echivalent petrol1 (tep), în scădere cu 66,8 mii tep faţă de perioada 1.I.-31.I.2017.

Producţia internă a însumat 1856,0 mii

tep, în scădere cu 30,7 mii tep faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar importul a fost de 1196,4 mii tep.

În această perioadă, resursele de

energie electrică au fost de 6273,9 milioane kWh, în scădere cu 354,1 milioane kWh, faţă de perioada corespunzătoare a anului 2017.

Consumul final de energie electrică, în

această perioadă, a fost de 4930,5 milioane kWh, cu 2.1% mai mic faţă de perioada corespunzătoare a anului 2017; iluminatul public a înregistrat o scădere cu 3,5%, iar consumul populaţiei a scăzut cu 10,7%.

Exportul de energie electrică a fost de

616,3 milioane kWh în scădere cu 123,6 milioane kWh.

Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 727,1 milioane kWh în scădere cu 122,9 milioane kWh.

6. Main resources of primary energy The main primary energy resources

during 1.I. – 31.I.2018 amounted to 3052.4 thousand tonnes oil equivalent2 (toe), decreasing with 66.8 thousand toe as against 1.I. – 31.I.2017.

Domestic production amounted to

1856.0 thousand toe, decreasing with 30.7 thousand toe as against the same period of previous year, while imports amounted to 1196.4 thousand toe.

During this period, electric energy resources amounted to 6273.9 million kWh, decreasing with 354.1 million kWh as compared to the corresponding period of 2017.

The final consumption of electric energy during this period was 4930.5 million kWh, by 2.1% lower as against the corresponding period of 2017; public lighting decreased by 3.5%, while population consumption decreased by 10.7%.

The exports of electric energy amounted to 616.3 million kWh decreasing with 123.6 million kWh.

The own technological consumption in networks and stations amounted to 727.1 million kWh decreasing with 122.9 million kWh.

7. Comerţ exterior Analizând structura exporturilor FOB de

produse industriale realizate în luna decembrie 2017 se observă că ponderea cea mai mare, cu o valoare de 977,7 milioane euro, este deținută de autovehicule de transport rutier, remorci şi semiremorci, urmate de echipamente electrice (478,4

7. Foreign trade Analyzing the structure of exports FOB

of industrial products achieved in December 2017, one can notice that motor vehicles, trailers and semi-trailers holds the highest weight with € 977.7 million, followed by electrical equipment (€ 478.4 million), machinery and equipment n.e.c. (€ 407.7

1 Combustibil convenţional cu puterea calorifică de 10000 Kcal/Kg. 2 Conventional fuel with a calorific power of 10000 Kcal/Kg.

Page 9: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

11

milioane euro), maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. (407,7 milioane euro), calculatoare şi produse electronice şi optice (292,9 milioane euro), produse de cocserie; produse obținute din prelucrarea țițeiului (214,4 milioane euro), produse ale industriei metalurgice (213,9 milioane euro), produse din cauciuc şi mase plastice (203,2 milioane euro).

Analizând structura importurilor CIF de produse industriale realizate în luna decembrie 2017 se observă că ponderea cea mai mare este deținută de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. cu o valoare de 667,3 milioane euro, urmată de autovehicule de transport rutier, remorci şi semiremorci (647,4 milioane euro), calculatoare şi produse electronice şi optice (573,6 milioane euro), echipamente electrice (509,5 milioane euro), substanţe şi produse chimice (464,9 milioane euro), produse alimentare (390,8 milioane euro), petrol brut și gaze naturale (343,8 milioane euro), produse ale industriei metalurgice (315,0 milioane euro), produse ale industriei construcţiilor metalice şi produse din metal, exclusiv maşini, utilaje şi echipamente (312,2 milioane euro).

8. Piaţa forţei de muncă

Efectivul salariaţilor din industrie (din

unităţile cu 4 salariaţi şi peste) a fost în luna ianuarie 2018 de 1387,9 mii persoane, cu 9.3 mii persoane mai mare decât în luna decembrie 2017.

Industria prelucrătoare deţine ponderea cea mai mare cu 1184,5 mii persoane, urmată de sectorul de distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (101,8 mii persoane), de sectorul producţiei şi furnizării de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (53,2 mii persoane) şi de industria extractivă (48,4 mii persoane).

million), computer, electronic and optical products n.e.c. (€ 292.9 million), coke and refined petroleum products (€ 214.4 million), basic metals (€ 213.9 million), rubber and plastic products (€ 203.2 million).

Analyzing the structure of imports CIF

of industrial products registered in December 2017 one can notice that machinery and equipment n.e.c. holds the highest weight with € 667.3 million followed by motor vehicles, trailers and semi-trailers (€ 647.4 million), ), computer, electronic and optical products (€ 573.6 million), electrical equipment (€ 509.5 million), chemicals and chemical products (€ 464.9 million), food products (€ 390.8 million), crude petroleum and natural gas (€ 343.8 million), basic metals (€ 315.0 million), fabricated metal products, except machinery and equipment (€ 312.2 million).

8. Labor force market

Number of employees in industry (in

the units having 4 employees and over) was in January 2018 1387.9 thou persons, by 9.3 thou persons higher than in December 2017.

Manufacturing holds the highest weight with 1184.5 thou persons followed by water supply; sewerage, waste management and remediation activities sector (101.8 thou persons), by electricity, gas, steam and air conditioning supply sector (53.2 thou persons) and mining and quarrying (48.4 thou persons).

Page 10: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

12

Indicii producţiei industriale în perioada IANUARIE 2017- IANUARIE 2018 Industrial production indices during JANUARY 2017 - JANUARY 2018 period

- serie brută / unadjusted series -

luna corespunzătoare din anul precedent = 100 corresponding month of previous year = 100

60

70

80

90

100

110

120

ian Jan

feb Feb

marMarch

aprApril

mai May

iunieJune

iulie July

aug Aug

septSept

oc t.Oct.

nov Nov

dec Dec

ian Jan

%

Total / Total

Ind. prelucrătoare / Manufacturing

Extractivă / Mining and quarring

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţ ionat / Electricity, gas, steam and air condit ioning supply

20182017

Page 11: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

13

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie în perioada IANUARIE 2017- IANUARIE 2018

Turnover value indices in industry during JANUARY 2017 - JANUARY 2018 period

luna corespunzătoare din anul precedent = 100 corresponding month of previous year = 100

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

ian Jan

feb Feb

marMarch

aprApril

mai May

iunieJune

iulie July

aug Aug

septSept

oct.Oct.

nov Nov

dec Dec

ian Jan

%

Total / Total

Industria prelucrătoare / Manufacturing

Extractivă / Mining and quarring

20182017

Page 12: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

14

Energia electrică în luna ianuarie 2018 Electric energy in January 2018

resurse / resources -

total resurse / total resources = 6273,9 mil. kWh / mill. kWh

destinaţii / destinations -

total destinaţii / total destinations = 6273,9 mil. kWh / mill. KWh

consumul populaţieipopulation consumption

16,3%

consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii

tehnological own consumption in

networks and power stations 11,6%

exportexport9,8%

iluminatul publicpublic

ilumination0,9%

consumul în economieconsumption in economy

61,4%

95,7%

4,3%

49,4%

20,9%

17,2%

11,3%

Termocentrale clasice Thermal power stations

Hidrocentrale / Hydro-power stations

Centrale nuclearo-electrice Nuclear - electric power stat ions

Produc ţieProduction

ImportImpor t

Centrale eoliene Wind power stations

1,2% - Ins talatii fotovoltaice Photovoltaic sun stations

Page 13: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

15

Câştigul salarial mediu brut în industrie, în luna IANUARIE 2018 Gross average earning in industry, in January 2018

5587 5687

3665

3415

3797

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Industria extract ivăMinning and quarring

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţ ionatElectricity, gas, steam and air conditioning supply

Industria prelucrătoareManufacturing industry

Total Total

Distribuţia apei; salubritate, gest ionarea deşeurilor, activităţ i de decontaminareWater supply; sewerage, wastemanagement and remediation ac tivities

- lei -

Page 14: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE - pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 - serie brută - INDUSTRIAL OUTPUT INDICES - by activities (divisions) CANE Rev.2 - unadjusted series -

2015=100Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.

Jan. Feb. March April May June

2017 98.6 104.5 120.7 104.5 117.7 112.72018 107.0

2017 84.3 84.4 90.4 94.4 102.0 97.42018 89.3

2017 108.7 104.3 98.5 64.2 104.0 102.32018 107.5

2017 100.6 90.1 95.1 96.3 92.9 89.22018 95.5

2017 82.6 89.8 92.3 63.2 72.7 111.82018 89.3

2017 56.1 69.7 97.7 111.8 137.0 124.92018 64.5

2017 49.3 74.7 66.5 78.6 104.5 99.92018 87.1

2017 94.1 104.4 124.5 106.3 123.7 117.82018 106.0

2017 89.5 98.6 118.6 108.2 116.0 105.42018 98.9

2017 78.9 76.3 112.6 111.8 122.8 134.12018 90.4

2017 82.5 88.2 97.8 84.8 103.5 97.32018 90.5

2017 102.7 113.5 119.8 93.8 126.7 100.82018 107.8

2017 83.8 91.2 104.6 81.3 98.3 93.02018 78.5

2017 95.6 105.1 112.6 89.4 105.1 96.72018 98.7

2017 85.0 86.9 109.7 92.7 109.0 87.12018 89.4

Datele pentru luna ianuarie 2018 sunt provizorii /

INDUSTRIE EXTRACTIVĂ

Anii

INDUSTRIE - TOTAL

Activităţi (diviziuni)

Extracţia cărbunelui superior şi inferior

INDUSTRIE PRELUCRĂTOARE

Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale

Activităţi de servicii anexe extracţiei

Extracţia minereurilor metalifere

Alte activităţi extractive

Datele pentru anul 2017 au fost recalculate ca urmare a schimbării anului de bază şi sistemului de ponderare /

Fabricarea produselor din tutun

Fabricarea produselor textile

Industria alimentară

Fabricarea băuturilor

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

1.

16

Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

110.1 103.5 115.4 120.9 120.5 105.1 20172018

96.4 102.5 102.8 106.3 102.0 104.6 20172018

107.2 105.8 107.4 104.6 108.2 95.6 20172018

90.8 93.3 93.2 98.5 97.1 99.9 20172018

124.4 114.6 96.8 121.3 101.8 77.8 20172018

121.0 122.1 118.5 133.4 122.3 119.0 20172018

90.5 115.8 121.9 109.1 100.2 111.2 20172018

114.1 105.4 120.7 125.8 124.1 101.9 20172018

105.6 115.5 119.4 131.5 128.6 110.4 20172018

134.5 136.9 105.6 105.4 104.4 98.2 20172018

103.1 103.4 98.4 100.3 99.8 80.5 20172018

100.0 82.9 110.4 111.2 122.1 89.0 20172018

96.2 74.6 92.1 88.5 88.6 66.8 20172018

101.6 70.8 99.1 96.9 98.2 73.0 20172018

93.6 93.2 95.1 104.5 107.6 93.4 20172018

MINING AND QUARRYING

Mining of coal and lignite

Activities (divisions)

INDUSTRY - TOTAL

Years

Extraction of crude petroleum and natural gas

Other mining and querrying

Mining of metal ores

Mining support service activities

MANUFACTURING

Manufacture of food products

Manufacture of leather and related products

Manufacture of tobacco products

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture;manufacture of articles of straw and plaiting materials

Manufacture of wearing apparel

Manufacture of beverages

Manufacture of textiles

Data for 2017 have been recalculated as a result of changing the base year and weighting system.The data for January 2018 are provisional.

17

Page 15: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE - pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 - serie brută - continuareINDUSTRIAL OUTPUT INDICES - by activities (divisions) CANE Rev.2 - unadjusted series - continued

2015=100Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.

Jan. Feb. March April May June

2017 112.6 111.2 127.3 106.7 132.4 122.22018 132.8

2017 92.6 114.9 133.6 120.2 126.9 126.12018 104.4

2017 98.9 84.5 96.8 111.4 89.7 109.52018 116.7

2017 75.7 88.5 113.7 106.4 113.7 108.52018 91.5

2017 95.2 109.9 121.8 120.4 119.3 104.52018 119.6

2017 94.8 105.7 123.4 105.1 121.1 113.42018 102.4

2017 44.4 71.4 107.3 107.3 126.6 120.82018 56.7

2017 102.0 109.6 117.4 110.3 124.9 118.12018 103.6

2017 84.3 95.3 127.7 96.6 116.8 123.42018 90.1

2017 116.9 131.2 145.7 130.0 153.2 148.02018 134.6

2017 102.7 123.5 136.6 111.7 136.1 126.12018 124.6

2017 97.0 110.0 121.1 103.1 161.8 165.22018 147.3

2017 122.0 129.6 151.0 123.9 142.0 135.12018 140.1

2017 70.6 78.8 99.0 81.0 95.8 88.92018 82.0

2017 103.3 112.2 122.5 103.6 120.8 102.12018 108.8

2017 92.9 108.8 126.2 108.9 126.5 120.52018 99.8

Anii

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

Activităţi (diviziuni)

Tipărirea şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor

Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie

Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

Fabricarea echipamentelor electrice

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

Industria metalurgică

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

Fabricarea de mobilă

Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor

Fabricarea altor mijloace de transport

Alte activităţi industriale n.c.a.

1.

18

Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

123.1 128.2 128.6 145.4 144.8 119.2 20172018

126.2 124.4 124.8 125.5 140.1 130.1 20172018

112.6 123.6 113.3 123.9 119.9 119.1 20172018

111.1 113.5 118.7 119.9 113.6 92.5 20172018

101.8 75.4 101.9 122.7 123.0 85.0 20172018

117.8 109.5 119.0 123.3 116.9 88.1 20172018

122.6 123.7 125.5 127.5 118.7 79.2 20172018

119.3 102.3 115.9 121.9 102.6 101.2 20172018

112.3 103.7 117.2 130.1 116.7 106.2 20172018

135.7 136.3 161.9 158.2 156.8 134.0 20172018

119.8 120.0 136.2 141.1 147.2 101.5 20172018

144.2 125.1 164.2 161.7 165.8 138.4 20172018

122.5 104.1 137.4 141.8 142.2 114.3 20172018

79.9 75.0 83.3 97.8 105.1 94.8 20172018

93.5 104.8 113.3 120.4 131.5 101.8 20172018

117.3 84.7 117.8 121.4 120.4 88.9 20172018

Years Activities (divisions)

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

Manufacture of chemicals and chemical products

Manufacture of coke and refined petroleum products

Printing and reproduction of recorded media

Manufacture of paper and paper products

Manufacture of rubber and plastic products

Manufacture of other non-metallic mineral products

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

Manufacture of computer, electronic and optical products

Manufacture of electrical equipment

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

Other manufacturing n.e.c.

Manufacture of furniture

Manufacture of other transport equipment

Manufacture of basic metals

19

Page 16: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE - pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 - serie brută - continuareINDUSTRIAL OUTPUT INDICES - by activities (divisions) CANE Rev.2 - unadjusted series - continued

2015=100Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.

Jan. Feb. March April May June

2017 76.7 85.8 128.0 100.4 92.8 97.12018 63.0

2017 129.7 114.1 113.2 98.8 91.1 90.72018 120.0

2017 129.7 114.1 113.2 98.8 91.1 90.72018 120.0

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.Jan. Feb. March April May June

2017 85.1 98.6 117.4 105.2 123.1 114.42018 96.8

2017 102.9 111.5 135.3 110.5 132.1 131.12018 120.8

2017 103.0 119.6 134.0 105.6 129.4 111.72018 109.8

2017 88.8 97.3 114.6 100.8 113.0 105.72018 95.1

2017 122.2 107.8 108.7 98.6 91.5 91.42018 114.8

Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor

Activităţi (diviziuni) Anii

Industria bunurilor de folosinţă îndelungată

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

Industria bunurilor de capital

Industria energetică

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

Anii

Industria bunurilor intermediare

MARILE GRUPE INDUSTRIALE

Industria bunurilor de uz curent

1.

20

Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

111.9 83.7 98.4 100.0 93.0 102.0 20172018

93.5 93.4 91.1 99.6 108.7 123.0 20172018

93.5 93.4 91.1 99.6 108.7 123.0 20172018

Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

115.1 110.4 118.5 123.9 119.8 96.2 20172018

120.1 104.3 132.4 137.0 134.3 116.3 20172018

100.4 112.5 124.0 129.4 135.1 99.7 20172018

106.7 98.9 107.9 112.3 112.9 91.7 20172018

94.0 94.9 92.7 100.5 106.9 117.9 20172018

Activities (divisions)Years

Capital goods

Consumer durables

Intermediate goods

Years

Repair and installation of machinery and equipment

Electricity, gas,steam and air conditioning supply

MAIN INDUSTRIAL GROUPINGS

Consumer non - durables

Electricity, gas,steam and air conditioning supply

Energy

21

Page 17: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE - pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 - serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare - INDUSTRIAL OUTPUT INDICES - by activities (divisions) CANE Rev.2 - adjusted series for number of working days -

2015=100Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.

Jan. Feb. March April May June

2017 103.7 104.5 118.3 108.1 118.1 113.82018 112.5

2017 84.7 83.5 90.2 94.7 102.0 97.52018 89.7

2017 114.7 104.8 97.6 65.9 106.5 103.02018 113.5

2017 100.6 90.8 95.1 96.3 92.9 89.22018 95.5

2017 81.5 90.4 92.8 62.4 72.6 111.62018 88.2

2017 61.7 70.1 95.1 113.4 134.3 127.12018 70.1

2017 57.6 69.1 69.1 78.8 111.3 106.12018 101.8

2017 99.4 104.4 121.1 110.2 123.6 118.62018 111.9

2017 93.8 98.9 116.4 111.6 116.4 106.42018 103.6

2017 81.7 76.4 111.0 114.4 123.1 135.02018 93.6

2017 81.9 89.0 98.5 85.9 102.9 97.92018 89.9

2017 109.1 115.9 116.9 97.7 127.2 102.02018 114.6

2017 88.4 91.2 102.4 84.3 98.7 94.02018 82.8

2017 102.1 105.1 109.5 94.1 106.5 96.12018 105.5

2017 88.1 86.9 108.2 94.9 109.3 87.72018 92.6

Datele pentru luna ianuarie 2018 sunt provizorii /

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

Fabricarea băuturilor

Fabricarea produselor din tutun

Fabricarea produselor textile

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

Datele pentru anul 2017 au fost recalculate ca urmare a schimbării anului de bază şi sistemului de ponderare /

Industria alimentară

Activităţi de servicii anexe extracţiei

INDUSTRIE PRELUCRĂTOARE

Activităţi (diviziuni) Anii

INDUSTRIE - TOTAL

INDUSTRIE EXTRACTIVĂ

Extracţia cărbunelui superior şi inferior

Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale

Extracţia minereurilor metalifere

Alte activităţi extractive

2.

22

Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

113.1 103.8 116.6 121.3 121.7 115.8 20172018

96.6 102.5 102.9 106.3 102.1 105.5 20172018

108.9 108.3 105.8 105.8 111.6 104.1 20172018

90.8 93.3 93.2 98.5 97.1 99.9 20172018

123.8 114.5 96.6 121.2 101.6 75.6 20172018

124.2 121.0 118.6 136.3 120.2 125.2 20172018

90.2 125.8 116.9 110.3 110.6 135.8 20172018

118.2 105.6 121.5 127.0 125.0 112.5 20172018

108.3 115.9 120.5 131.9 129.8 120.8 20172018

137.0 137.2 106.3 105.6 105.1 105.0 20172018

101.9 103.0 100.7 98.1 98.8 82.6 20172018

103.3 83.2 111.7 111.7 123.6 100.1 20172018

99.0 74.9 93.1 88.8 89.6 74.1 20172018

106.2 72.4 99.2 96.7 101.2 84.1 20172018

95.4 93.4 95.8 104.7 108.4 100.0 20172018

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture;manufacture of articles of straw and plaiting materials

Manufacture of leather and related products

The data for January 2018 are provisional.

Activities (divisions)

INDUSTRY - TOTAL

MINING AND QUARRYING

Mining of coal and lignite

Years

Other mining and querrying

Extraction of crude petroleum and natural gas

Mining of metal ores

Data for 2017 have been recalculated as a result of changing the base year and weighting system.

Manufacture of wearing apparel

Mining support service activities

MANUFACTURING

Manufacture of food products

Manufacture of tobacco products

Manufacture of textiles

Manufacture of beverages

23

Page 18: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE - pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 - serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare - continuareINDUSTRIAL OUTPUT INDICES - by activities (divisions) CANE Rev.2 - adjusted series for number of working days - continued

2015=100Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.

Jan. Feb. March April May June

2017 118.3 111.2 124.8 110.3 132.8 123.42018 139.6

2017 98.4 115.7 131.1 121.1 128.8 129.82018 110.9

2017 98.3 85.4 97.1 111.0 89.7 109.42018 116.1

2017 80.4 88.5 111.8 109.6 114.0 109.42018 96.2

2017 98.3 108.3 120.2 123.0 119.6 105.22018 123.6

2017 100.2 106.3 122.3 106.9 122.2 114.82018 108.3

2017 46.9 71.7 106.3 109.0 126.8 121.32018 59.2

2017 109.5 110.2 116.7 112.7 126.8 120.42018 111.1

2017 87.7 94.4 122.2 100.8 117.1 120.52018 93.8

2017 123.9 132.4 142.3 135.2 153.8 149.72018 142.7

2017 109.5 123.5 133.2 116.5 136.7 127.72018 132.8

2017 100.6 110.5 119.4 105.6 162.2 166.42018 152.7

2017 127.3 130.2 147.7 127.8 142.4 135.72018 145.4

2017 78.2 78.1 94.7 87.5 95.1 87.72018 89.6

2017 109.0 112.2 118.3 108.3 119.5 102.12018 114.8

2017 98.3 110.9 123.4 113.0 127.0 121.92018 105.6

Alte activităţi industriale n.c.a.

Industria metalurgică

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

Fabricarea de mobilă

Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

Tipărirea şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor

Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice

Fabricarea echipamentelor electrice

Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor

Fabricarea altor mijloace de transport

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

Activităţi (diviziuni) Anii

2.

24

Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

126.4 128.6 129.9 145.9 146.2 131.2 20172018

127.5 123.5 124.3 129.5 141.0 137.7 20172018

112.3 123.6 113.2 123.9 119.8 117.9 20172018

113.6 113.8 119.6 120.2 114.5 101.7 20172018

103.6 75.6 102.6 123.0 123.8 90.5 20172018

119.5 111.3 118.0 124.7 118.6 95.5 20172018

123.9 123.9 126.0 127.7 119.2 84.0 20172018

120.8 104.4 115.5 122.7 105.3 112.8 20172018

117.1 104.3 116.3 132.1 116.7 115.1 20172018

140.0 136.8 163.8 158.8 158.6 150.0 20172018

123.9 120.5 137.9 141.7 149.1 114.8 20172018

147.0 125.4 165.4 162.1 167.0 148.4 20172018

126.6 103.7 138.3 143.0 143.4 124.0 20172018

86.3 77.0 83.5 98.2 106.5 111.0 20172018

97.6 104.8 114.3 121.5 131.2 113.3 20172018

120.9 85.0 119.1 121.9 121.8 99.1 20172018

Other manufacturing n.e.c.

Manufacture of furniture

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

Manufacture of computer, electronic and optical products

Manufacture of electrical equipment

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

Manufacture of other transport equipment

Manufacture of basic metals

Activities (divisions)

Manufacture of paper and paper products

Printing and reproduction of recorded media

Manufacture of chemicals and chemical products

Manufacture of coke and refined petroleum products

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

Manufacture of rubber and plastic products

Years

Manufacture of other non-metallic mineral products

25

Page 19: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE - pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 - serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare - continuareINDUSTRIAL OUTPUT INDICES - by activities (divisions) CANE Rev.2 - adjusted series for number of working days - continued

2015=100Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.

Jan. Feb. March April May June

2017 77.7 84.8 127.3 101.3 92.9 97.42018 63.8

2017 131.2 114.9 112.7 99.6 91.2 90.92018 121.4

2017 131.2 114.9 112.7 99.6 91.2 90.92018 121.4

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.Jan. Feb. March April May June

2017 88.5 99.3 115.6 108.0 123.4 115.32018 100.7

2017 110.2 111.5 130.3 116.5 132.7 131.42018 129.3

2017 110.9 119.6 127.5 111.3 129.8 111.22018 118.2

2017 95.0 97.7 112.3 103.7 113.6 107.12018 101.8

2017 123.4 108.4 108.3 99.2 91.6 91.62018 115.9

Industria bunurilor de uz curent

Industria bunurilor intermediare

Industria bunurilor de capital

Industria energetică

Industria bunurilor de folosinţă îndelungată

Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

MARILE GRUPE INDUSTRIALE

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

Anii

Activităţi (diviziuni) Anii

2.

26

Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

112.7 83.8 98.7 100.1 93.2 104.6 20172018

94.1 93.5 91.3 99.7 108.9 125.7 20172018

94.1 93.5 91.3 99.7 108.9 125.7 20172018

Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

117.6 110.7 119.4 124.2 120.8 103.8 20172018

126.0 104.8 133.7 138.1 136.2 133.2 20172018

105.3 112.9 123.9 132.3 135.2 113.5 20172018

109.6 100.1 107.5 114.0 114.2 101.7 20172018

94.5 95.0 92.9 100.6 107.1 120.1 20172018

MAIN INDUSTRIAL GROUPINGS

Intermediate goods

Capital goods

Consumer durables

Years

Repair and installation of machinery and equipment

Electricity, gas,steam and air conditioning supply

Electricity, gas,steam and air conditioning supply

Consumer non - durables

Energy

Years Activities (divisions)

27

Page 20: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE - pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 - serie ajustată în funcţie de numǎrul de zile lucrǎtoare şi de sezonalitate - INDUSTRIAL OUTPUT INDICES - by activities (divisions) CANE Rev.2 - working day and seasonally adjusted series -

2015=100Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.

Jan. Feb. March April May June

2017 107.7 108.3 111.7 112.3 114.5 113.12018 117.0

2017 88.3 91.1 88.1 97.8 102.1 100.62018 93.5

2017 107.2 103.8 97.6 93.2 113.3 108.02018 105.8

2017 96.5 95.2 92.8 95.7 93.4 94.02018 91.8

2017 95.6 91.1 82.4 70.3 68.7 103.92018 102.3

2017 108.9 109.0 105.2 109.5 114.2 110.02018 109.1

2017 61.6 84.5 74.8 87.9 109.7 112.62018 108.9

2017 108.0 110.0 114.3 114.6 117.1 114.82018 121.6

2017 108.9 115.4 117.9 115.4 115.9 110.42018 120.3

2017 110.2 107.1 117.4 109.1 112.5 113.32018 126.2

2017 95.2 97.4 94.0 91.2 100.2 96.22018 104.1

2017 103.2 108.9 105.2 102.3 126.1 106.72018 108.3

2017 93.0 91.6 93.6 91.9 92.0 90.02018 86.0

2017 94.3 98.0 98.6 100.1 103.0 93.32018 97.4

2017 97.0 96.1 104.2 98.3 102.8 85.52018 102.3

Datele pentru luna ianuarie 2018 sunt provizorii /

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

Fabricarea băuturilor

Fabricarea produselor din tutun

Datele pentru anul 2017 au fost recalculate ca urmare a schimbării anului de bază şi sistemului de ponderare /

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

Extracţia minereurilor metalifere

Alte activităţi extractive

Industria alimentară

INDUSTRIE PRELUCRĂTOARE

INDUSTRIE EXTRACTIVĂ

Activităţi (diviziuni) Anii

INDUSTRIE - TOTAL

Extracţia cărbunelui superior şi inferior

Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale

Fabricarea produselor textile

Activităţi de servicii anexe extracţiei

3.

28

Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

112.1 114.2 114.1 114.4 115.5 120.5 20172018

96.9 100.7 100.6 101.4 98.4 101.4 20172018

107.1 104.9 102.4 97.9 99.9 101.6 20172018

92.7 93.7 95.7 95.5 96.9 95.3 20172018

117.9 111.5 95.0 110.3 105.6 91.9 20172018

113.1 110.9 109.7 113.3 110.1 117.2 20172018

93.8 119.7 109.5 109.8 105.4 101.8 20172018

115.2 117.3 116.0 117.7 118.4 123.1 20172018

112.1 118.7 115.7 114.7 113.2 112.1 20172018

113.3 114.2 100.6 110.4 116.3 111.9 20172018

97.8 98.1 95.4 85.5 96.1 97.0 20172018

110.5 111.0 108.6 102.3 111.5 107.3 20172018

89.1 88.2 88.6 87.6 87.0 85.6 20172018

98.4 92.4 99.2 97.8 98.8 98.8 20172018

90.8 92.5 94.6 99.7 103.5 109.3 20172018

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture;manufacture of articles of straw and plaiting materials

The data for January 2018 are provisional.

Manufacture of beverages

Manufacture of tobacco products

Data for 2017 have been recalculated as a result of changing the base year and weighting system.

Manufacture of food products

Mining of metal ores

Other mining and querrying

Extraction of crude petroleum and natural gas

Years Activities (divisions)

INDUSTRY - TOTAL

MINING AND QUARRYING

Manufacture of leather and related products

Manufacture of wearing apparel

Manufacture of textiles

Mining of coal and lignite

Mining support service activities

MANUFACTURING

29

Page 21: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE - pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 - serie ajustată în funcţie de numǎrul de zile lucrǎtoare şi de sezonalitate - continuareINDUSTRIAL OUTPUT INDICES - by activities (divisions) CANE Rev.2 - working day and seasonally adjusted series - continued

2015=100Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.

Jan. Feb. March April May June

2017 122.2 118.3 120.1 118.7 125.2 124.42018 145.3

2017 108.8 125.9 128.9 123.7 125.4 131.72018 122.8

2017 100.0 97.0 94.6 114.1 91.3 111.22018 117.8

2017 95.4 103.1 107.8 104.8 105.8 106.12018 111.2

2017 97.6 100.6 102.1 115.1 106.7 102.12018 122.6

2017 109.9 111.1 113.7 109.3 114.6 112.92018 118.5

2017 97.2 101.0 105.8 102.9 110.9 107.22018 109.9

2017 113.9 114.4 112.1 112.6 118.4 121.32018 115.5

2017 106.7 104.0 116.0 102.4 111.5 116.42018 114.0

2017 135.9 138.0 135.9 145.2 153.1 148.82018 156.4

2017 117.0 122.8 125.2 123.7 126.9 125.12018 140.4

2017 107.6 113.5 111.2 105.7 157.0 156.62018 163.2

2017 124.5 127.1 130.9 126.2 135.0 131.52018 142.4

2017 83.7 81.1 91.4 92.9 94.5 89.52018 95.1

2017 110.5 111.3 111.2 111.2 115.4 107.92018 116.4

2017 105.8 114.4 111.4 108.3 114.3 117.02018 113.6

Alte activităţi industriale n.c.a.

Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor

Fabricarea altor mijloace de transport

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice

Industria metalurgică

Fabricarea echipamentelor electrice

Fabricarea de mobilă

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

Tipărirea şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor

Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie

Activităţi (diviziuni) Anii

3.

30

Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

126.4 130.3 130.3 135.3 138.7 141.5 20172018

134.4 126.0 121.5 122.8 129.4 128.5 20172018

107.6 115.0 110.2 122.5 122.3 115.1 20172018

107.4 107.2 112.9 114.6 117.4 114.8 20172018

113.1 102.4 107.7 117.5 120.0 108.6 20172018

113.2 112.6 114.7 115.6 115.2 118.9 20172018

108.0 107.3 109.7 113.0 112.4 110.6 20172018

118.3 109.4 115.2 117.9 105.1 119.1 20172018

109.6 109.8 107.1 120.7 112.2 126.4 20172018

142.2 162.5 148.9 147.1 147.5 142.8 20172018

125.1 130.1 130.1 132.2 137.5 139.2 20172018

151.6 143.4 160.0 159.6 159.7 150.5 20172018

130.5 133.9 133.3 135.7 138.3 143.7 20172018

89.4 85.9 87.3 89.2 96.6 102.1 20172018

108.0 111.1 110.2 112.7 118.9 123.3 20172018

115.1 104.1 118.9 117.3 119.1 114.0 20172018

Manufacture of other non-metallic mineral products

Manufacture of furniture

Other manufacturing n.e.c.

Manufacture of computer, electronic and optical products

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

Manufacture of other transport equipment

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

Manufacture of electrical equipment

Printing and reproduction of recorded media

Manufacture of chemicals and chemical products

Manufacture of coke and refined petroleum products

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

Manufacture of basic metals

Manufacture of rubber and plastic products

Manufacture of paper and paper products

Years Activities (divisions)

31

Page 22: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE - pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 - serie ajustată în funcţie de numǎrul de zile lucrǎtoare şi de sezonalitate - continuareINDUSTRIAL OUTPUT INDICES - by activities (divisions) CANE Rev.2 - working day and seasonally adjusted series - continued

2015=100Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.

Jan. Feb. March April May June

2017 97.4 91.0 136.6 102.4 97.4 95.12018 80.4

2017 108.1 105.4 105.1 107.3 104.4 105.02018 100.1

2017 108.1 105.4 105.1 107.3 104.4 105.02018 100.1

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.Jan. Feb. March April May June

2017 103.3 107.7 110.2 107.8 114.6 110.42018 117.5

2017 115.9 115.1 121.8 119.9 126.1 125.92018 136.1

2017 115.5 116.1 118.8 116.5 121.3 116.12018 124.9

2017 101.8 105.8 109.6 105.6 109.9 105.62018 109.0

2017 105.0 102.9 102.5 105.4 101.8 103.42018 98.8

Industria bunurilor intermediare

Industria bunurilor de capital

Industria bunurilor de folosinţă îndelungată

Industria bunurilor de uz curent

Industria energetică

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

MARILE GRUPE INDUSTRIALE Anii

Activităţi (diviziuni) Anii

Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

3.

32

Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

107.4 87.3 96.6 91.9 88.7 85.8 20172018

102.5 101.5 102.6 100.8 102.1 105.8 20172018

102.5 101.5 102.6 100.8 102.1 105.8 20172018

Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

111.5 112.1 113.1 115.3 118.0 122.2 20172018

125.0 132.9 126.2 126.9 128.6 141.8 20172018

115.7 120.4 119.9 120.3 122.8 129.3 20172018

106.8 106.1 105.7 107.0 106.7 105.2 20172018

100.8 100.5 101.8 100.6 101.4 103.7 20172018

Energy

Capital goods

Consumer durables

Consumer non - durables

Intermediate goods

MAIN INDUSTRIAL GROUPINGSYears

Electricity, gas,steam and air conditioning supply

Repair and installation of machinery and equipment

Electricity, gas,steam and air conditioning supply

Years Activities (divisions)

33

Page 23: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

2015=100Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.

Jan. Feb. March April May June

2017 95.9 101.0 115.8 100.6 113.4 108.82018 102.4

2017 95.5 95.2 100.5 104.9 113.4 108.82018 106.2

2017 130.3 125.8 119.5 78.2 127.0 127.22018 146.3

2017 112.5 101.4 107.5 109.0 105.6 101.72018 111.5

2017 102.4 112.5 117.1 78.8 90.8 139.22018 109.1

2017 55.5 65.5 83.4 94.2 113.6 102.42018 54.8

2017 57.9 87.7 78.2 93.3 125.0 120.72018 125.5

2017 90.5 99.6 118.0 101.1 117.8 112.42018 100.0

2017 87.4 96.6 113.6 103.6 111.0 101.42018 92.8

2017 74.7 70.7 104.2 101.1 110.7 120.32018 83.9

2017 80.5 85.5 94.2 79.9 93.1 87.42018 76.1

2017 96.5 106.9 112.1 88.9 119.8 95.42018 95.9

2017 88.9 96.8 111.5 87.4 106.3 101.62018 89.9

2017 99.4 108.8 116.4 94.4 111.2 101.92018 108.1

2017 86.9 87.4 110.2 93.6 110.8 88.52018 90.5

Datele pentru luna ianuarie 2018 sunt provizorii /

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

Industria alimentară

Fabricarea băuturilor

Fabricarea produselor din tutun

Datele pentru anul 2017 au fost recalculate ca urmare a schimbării anului de bază şi sistemului de ponderare /

INDICII PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN INDUSTRIEpe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2LABOUR PRODUCTIVITY INDICES IN INDUSTRYby activities (divisions) CANE Rev.2

Anii

Alte activităţi extractive

INDUSTRIE - TOTAL

Extracţia cărbunelui superior şi inferior

INDUSTRIE EXTRACTIVĂ

Activităţi (diviziuni)

Activităţi de servicii anexe extracţiei

INDUSTRIE PRELUCRĂTOARE

Extracţia minereurilor metalifere

Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

Fabricarea produselor textile

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

4.

34

Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

106.2 100.1 111.3 116.3 115.2 101.0 20172018

109.1 116.3 116.7 120.5 116.7 121.3 20172018

135.2 133.7 136.8 134.8 139.4 127.7 20172018

104.4 108.7 109.3 116.5 115.6 118.6 20172018

156.6 144.9 121.8 151.1 125.9 96.2 20172018

100.3 100.7 96.9 107.0 101.6 100.7 20172018

113.0 142.3 147.8 128.8 119.0 132.7 20172018

108.6 100.6 114.8 119.4 117.0 96.6 20172018

101.0 110.2 113.2 124.1 121.2 104.9 20172018

120.2 123.6 92.6 96.0 95.2 91.2 20172018

91.0 91.1 85.0 86.7 86.0 69.0 20172018

93.3 77.7 102.1 101.2 109.8 80.7 20172018

106.1 83.6 103.5 100.6 100.9 76.9 20172018

108.2 76.2 107.6 106.1 108.5 81.3 20172018

94.7 94.9 96.6 105.8 108.3 94.5 20172018

Data for 2017 have been recalculated as a result of changing the base year and weighting system.

Years

Mining of metal ores

Activities (divisions)

INDUSTRY – TOTAL

MINING AND QUARRYING

Mining of coal and lignite

The data for January 2018 are provisional.

Extraction of crude petroleum and natural gas

Manufacture of beverages

MANUFACTURING

Manufacture of food products

Other mining and querrying

Mining support service activities

Manufacture of tobacco products

Manufacture of textiles

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

Manufacture of leather and related products

Manufacture of wearing apparel

35

Page 24: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

2015=100Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.

Jan. Feb. March April May June

2017 92.0 90.0 103.2 86.1 107.2 98.82018 104.5

2017 77.2 96.7 112.4 101.3 105.8 105.92018 89.6

2017 114.4 99.6 113.4 130.9 106.2 130.32018 144.2

2017 76.5 88.9 114.1 106.1 114.0 109.82018 91.9

2017 93.1 106.6 118.1 116.5 115.2 101.22018 112.5

2017 84.6 92.5 106.9 90.3 103.5 96.12018 84.7

2017 42.4 66.8 97.6 98.9 116.5 111.22018 53.1

2017 101.5 108.8 115.8 108.8 122.4 115.82018 101.4

2017 81.4 91.3 121.6 92.0 110.9 117.42018 85.3

2017 105.3 117.3 129.1 115.5 134.7 129.72018 112.9

2017 90.9 107.7 118.2 97.4 119.1 109.82018 102.2

2017 93.7 105.1 115.5 98.4 154.3 157.22018 135.2

2017 109.2 114.5 132.7 109.0 125.5 119.32018 119.7

2017 74.6 82.1 102.6 85.8 101.5 94.22018 84.7

2017 96.1 104.5 113.6 96.7 113.5 97.52018 104.5

2017 83.3 95.3 109.6 93.9 108.4 103.12018 82.5

LABOUR PRODUCTIVITY INDICES IN INDUSTRY

Industria metalurgică

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

Activităţi (diviziuni)

Fabricarea altor mijloace de transport

Fabricarea de mobilă

Alte activităţi industriale n.c.a.

Fabricarea echipamentelor electrice

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor

Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice

Tipărirea şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor

Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie

by activities (divisions) CANE Rev.2 - continued

pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 - continuare

Anii

INDICII PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN INDUSTRIE

4.

36

Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

100.2 104.0 104.4 117.2 115.6 95.1 20172018

105.5 104.6 107.2 105.5 117.4 108.7 20172018

134.0 149.2 136.8 149.9 144.3 143.2 20172018

111.7 114.0 119.5 120.7 114.1 93.3 20172018

98.8 73.1 98.4 118.3 117.3 81.2 20172018

99.5 92.4 100.1 103.2 97.1 73.4 20172018

110.7 113.3 113.1 114.8 107.0 72.5 20172018

117.8 101.1 114.6 120.7 100.5 98.2 20172018

107.0 98.5 111.6 123.3 110.3 100.7 20172018

118.8 118.4 140.2 136.4 134.0 114.6 20172018

103.4 102.5 115.3 117.8 122.0 84.6 20172018

136.4 118.0 154.9 151.8 153.9 127.5 20172018

107.1 91.3 120.0 123.3 121.5 97.9 20172018

84.4 80.0 87.3 102.5 108.6 98.0 20172018

89.9 101.0 109.5 115.9 125.9 98.3 20172018

100.3 71.6 98.8 101.5 100.3 74.6 20172018

Activities (divisions)

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

Manufacture of rubber and plastic products

Manufacture of other non-metallic mineral products

Years

Manufacture of other transport equipment

Manufacture of furniture

Other manufacturing n.e.c.

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

Manufacture of electrical equipment

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

Manufacture of basic metals

Manufacture of computer, electronic and optical products

Manufacture of paper and paper products

Manufacture of chemicals and chemical products

Manufacture of coke and refined petroleum products

Printing and reproduction of recorded media

37

Page 25: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

INDICII PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN INDUSTRIEpe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 - continuareLABOUR PRODUCTIVITY INDICES IN INDUSTRYby activities (divisions) CANE Rev.2 - continued

2015=100Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.

Jan. Feb. March April May June

2017 86.5 94.3 140.4 111.5 103.3 109.12018 73.2

2017 136.2 120.1 118.6 103.7 96.3 97.22018 125.8

2017 136.2 120.1 118.6 103.7 96.3 97.22018 125.8

Anii Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.Jan. Feb. March April May June

2017 80.3 92.1 108.5 97.3 113.6 105.32018 88.5

2017 97.1 104.0 125.5 102.9 123.2 122.32018 109.6

2017 95.4 110.3 122.7 97.7 120.4 105.32018 101.8

2017 89.3 97.6 114.1 100.7 113.1 106.32018 95.8

2017 133.5 118.2 119.0 108.3 101.0 102.12018 129.2

Industria bunurilor de folosinţă îndelungată

Industria bunurilor de uz curent

Industria energetică

Industria bunurilor de capital

Industria bunurilor intermediare

MARILE GRUPE INDUSTRIALE

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor

Activităţi (diviziuni) Anii

4.

38

Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

126.6 94.7 112.2 113.1 104.8 116.1 20172018

100.7 100.9 98.8 108.2 115.1 129.6 20172018

100.7 100.9 98.8 108.2 115.1 129.6 20172018

Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. YearsJuly Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

105.6 101.3 108.2 112.5 108.3 87.2 20172018

111.4 96.9 122.6 126.5 122.4 106.0 20172018

94.9 106.3 116.8 121.2 125.9 93.8 20172018

107.3 100.1 108.9 113.5 114.1 93.6 20172018

105.8 107.4 105.4 114.9 120.3 133.0 20172018

Energy

Consumer durables

Consumer non - durables

MAIN INDUSTRIAL GROUPINGS

Capital goods

Intermediate goods

Electricity, gas,steam and air conditioning supply

Electricity, gas,steam and air conditioning supply

Repair and installation of machinery and equipment

Activities (divisions)Years

39

Page 26: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢĂ INTERNĂ ŞI PIAŢĂ EXTERNĂ) pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2INDUSTRIAL PRODUCTION PRICES INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET) by activities (divisions) CANE Rev.2

luna corespunzătoare din anul precedent = 100 / corresponding month from previous year = 100Activităţi (diviziuni)

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul.Jan. Feb. March April May June July

INDUSTRIE - TOTAL 102,63 104,03 103,79 103,81 103,13 102,15 102,75

INDUSTRIE EXTRACTIVĂ 99,25 98,26 97,54 102,52 100,79 101,66 101,31

Extracţia cărbunelui superior şi inferior c c c c c c c

Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 99,79 97,06 97,08 106,20 102,37 103,80 104,38

Extracţia minereurilor metalifere c c c c c c c

Alte activităţi extractive 100,46 98,15 97,88 98,44 98,08 99,39 99,15

Activităţi de servicii anexe extracţiei 91,81 96,09 94,90 94,91 95,50 96,36 93,70

INDUSTRIE PRELUCRĂTOARE 103,24 105,02 104,73 105,03 104,08 102,98 103,37

Industria alimentară 100,13 101,19 102,47 104,15 104,92 103,96 103,30

Fabricarea băuturilor 103,11 102,85 102,71 102,90 102,36 102,72 103,03

Fabricarea produselor din tutun 102,31 103,04 102,72 103,65 104,06 103,95 103,24

Fabricarea produselor textile 100,52 101,26 100,66 100,24 100,26 100,38 100,64

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 101,48 101,72 101,97 101,86 101,66 102,13 102,58

102,73 102,99 102,61 103,17 103,00 102,35 102,31

101,32 102,31 102,94 102,49 102,64 102,71 103,42

Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 98,29 98,78 99,83 100,73 100,74 100,56 101,37

Tipărirea şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 99,98 100,63 100,89 100,78 100,92 100,27 100,43

143,92 163,67 137,75 137,65 118,38 103,54 108,31

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 99,72 103,47 105,52 104,73 106,25 106,62 106,62

105,85 106,30 104,27 104,06 104,41 104,65 104,26

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 98,88 100,35 100,40 101,38 101,55 101,09 100,49

99,04 100,36 100,27 100,59 100,55 100,82 101,34

Industria metalurgică 106,76 112,35 114,81 115,94 113,78 111,69 110,37

Data for 2017 have been recalculated as a result of changing the base year and weighting system.Datele pentru luna ianuarie 2018 sunt provizorii./ The data for January 2018 are provisional.c – date confidenţiale./ confidential data.

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

2017

Datele pentru anul 2017 au fost recalculate ca urmare a schimbǎrii anului de bazǎ şi a sistemului de ponderare.

5.

40

2018Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ian.Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan.

103,93 104,25 103,56 104,25 103,35 103,70 INDUSTRY - TOTAL

102,15 105,79 106,38 108,58 106,73 107,47 MINING AND QUARRYING

c c c c c c Mining of coal and lignite

102,70 105,94 107,66 112,55 111,52 111,41 Extraction of crude petroleum and natural gas

c c c c c c Mining of metal ores

99,07 100,49 100,55 101,26 100,40 102,24 Other mining and quarrying

100,52 107,82 105,71 105,34 102,17 102,92 Mining support service activities

104,47 105,15 104,16 104,76 104,06 104,89 MANUFACTURING

103,46 103,79 102,93 103,10 103,91 104,29 Manufacture of food products

102,78 103,65 103,88 104,10 103,31 104,19 Manufacture of beverages

102,38 102,20 101,25 100,23 99,94 100,48 Manufacture of tobacco products

101,37 102,49 102,55 102,25 102,40 102,92 Manufacture of textiles

103,15 103,89 103,37 103,63 103,35 104,34 Manufacture of wearing apparel

102,50 102,82 102,69 103,24 103,15 103,99

103,73 104,20 104,36 104,20 104,84 105,05

102,37 102,72 102,94 103,08 103,51 104,18 Manufacture of paper and paper products

101,05 102,06 101,85 101,80 102,24 102,22 Printing and reproduction of recorded media

117,28 116,54 106,66 120,22 107,47 107,42

106,99 109,38 108,58 110,77 110,14 110,73 Manufacture of chemicals and chemical products

104,64 104,01 104,10 106,93 106,66 102,93

101,08 101,75 101,61 101,84 102,70 104,82 Manufacture of rubber and plastic products

101,17 102,00 102,26 102,15 102,32 102,39

110,72 111,75 114,74 109,69 111,94 112,60 Manufacture of basic metals

2017Activities (divisions)

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

Manufacture of leather and related products

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

Manufacture of coke and refined petroleum products

Manufacture of other non-metallic mineral products

41

Page 27: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢĂ INTERNĂ ŞI PIAŢĂ EXTERNĂ) pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 - continuareINDUSTRIAL PRODUCTION PRICES INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET) by activities (divisions) CANE Rev.2 - continued

luna corespunzătoare din anul precedent = 100 / corresponding month from previous year = 100Activităţi (diviziuni)

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul.Jan. Feb. March April May June July

97,96 98,82 98,91 99,59 100,34 99,87 99,72

99,22 100,42 102,06 102,31 101,87 101,27 100,81

Fabricarea echipamentelor electrice 100,57 101,05 101,94 101,67 100,37 101,93 102,71

Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 101,24 100,87 101,20 102,75 104,34 103,33 104,37

101,11 101,82 103,23 102,52 102,59 102,60 103,25

Fabricarea altor mijloace de transport 100,80 100,98 100,71 99,42 101,04 101,26 101,02

Fabricarea de mobilă 102,11 102,48 102,04 102,20 102,44 103,46 103,26

Alte activităţi industriale n.c.a. 103,19 103,27 102,26 102,23 101,78 102,18 102,87

100,59 101,07 101,69 101,46 101,00 100,79 101,10

100,18 99,97 100,03 97,25 98,29 97,51 99,61

100,18 99,97 100,03 97,25 98,29 97,51 99,61

99,22 100,37 100,99 98,66 98,66 98,64 100,48

Captarea, tratarea şi distribuţia apei 99,22 100,37 100,99 98,66 98,66 98,64 100,48

luna corespunzătoare din anul precedent = 100 / corresponding month from previous year = 100MARILE GRUPE INDUSTRIALE

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul.Jan. Feb. March April May June July

Industria bunurilor intermediare 100,52 102,30 103,05 103,44 103,21 103,06 102,86

Industria bunurilor de capital 100,71 101,27 102,34 102,14 102,54 102,38 102,99

Industria bunurilor de folosinţă îndelungată 101,66 102,30 102,24 102,08 102,24 102,75 102,70

Industria bunurilor de uz curent 101,31 102,13 102,60 103,45 103,71 103,29 103,01

Industria energetică 109,11 111,90 107,87 106,99 103,38 99,62 102,14

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor

2017

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

2017

5.

42

2018Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ian.Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan.

100,14 100,50 100,94 101,33 101,47 102,33

104,07 107,96 106,21 107,84 107,40 107,79

102,54 101,73 101,12 101,70 102,76 102,19 Manufacture of electrical equipment

103,97 105,92 105,04 104,39 105,05 103,75 Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

104,76 105,34 104,09 102,90 101,90 104,00

101,18 102,66 102,36 103,37 105,33 102,11 Manufacture of other transport equipment

103,29 103,82 103,68 103,30 103,49 103,21 Manufacture of furniture

102,48 102,63 103,13 103,08 103,21 104,33 Other manufacturing

101,69 102,20 101,52 101,64 101,72 110,80

101,40 98,78 99,54 100,54 98,47 96,18

101,40 98,78 99,54 100,54 98,47 96,18

100,52 100,55 100,37 100,31 100,60 100,62

100,52 100,55 100,37 100,31 100,60 100,62 Water collection, treatment and supply

2018Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ian.Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan.

103,52 104,64 104,83 104,46 104,97 105,54 Intermediate goods

104,01 104,78 103,87 103,09 102,52 104,22 Capital goods

102,96 103,40 103,12 102,85 103,05 102,95 Consumer durables

103,25 103,65 103,14 103,39 103,71 104,13 Consumer non - durables

105,19 103,81 102,11 106,42 102,05 100,62 Energy

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

2017

Manufacture of computer, electronic and optical products

2017MAIN INDUSTRIAL GROUPINGS

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

Electricity, gas,steam and air conditioning supply

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

Activities (divisions)

Repair and installation of machinery and equipment

43

Page 28: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul.Jan. Feb. March April May June July

INDUSTRIE - TOTAL 100,73 100,17 100,23 100,03 99,79 99,80 100,04

INDUSTRIE EXTRACTIVĂ 101,26 99,80 100,08 104,15 97,65 101,34 99,01

Extracţia cărbunelui superior şi inferior c c c c c c c

Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 102,55 99,82 100,35 107,54 95,19 102,52 98,29

Extracţia minereurilor metalifere c c c c c c c

Alte activităţi extractive 100,15 98,15 100,02 100,50 100,08 100,36 100,25

Activităţi de servicii anexe extracţiei 100,07 99,77 100,10 100,23 100,39 101,02 99,57

INDUSTRIE PRELUCRĂTOARE 100,21 100,65 100,35 100,52 99,82 99,83 99,88

Industria alimentară 99,93 100,56 100,72 101,55 100,89 100,17 99,92

Fabricarea băuturilor 100,41 100,50 100,33 99,89 100,04 100,10 100,09

Fabricarea produselor din tutun 99,86 100,19 100,01 100,47 100,60 99,41 99,86

Fabricarea produselor textile 100,17 100,06 99,60 100,04 100,78 100,34 100,06

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 99,77 100,51 100,40 99,97 100,49 100,46 100,54

99,59 100,14 100,48 100,35 100,20 99,91 100,16

100,43 100,46 100,35 99,53 100,33 100,37 100,60

Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 99,72 100,22 100,58 100,33 100,44 100,11 100,06

Tipărirea şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 100,01 100,33 100,21 100,18 99,89 99,51 100,03

104,04 102,10 96,01 102,68 92,24 94,63 98,28

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 101,98 102,90 101,81 100,28 99,39 99,77 98,36

103,13 100,31 100,02 100,13 100,20 99,89 99,48

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 99,12 100,55 100,21 100,69 100,53 99,83 99,73

99,99 100,59 100,23 100,18 99,82 100,60 100,29

Industria metalurgică 101,95 103,11 102,42 101,19 100,13 100,73 98,42

Data for 2017 have been recalculated as a result of changing the base year and weighting system.Datele pentru luna ianuarie 2018 sunt provizorii./ The data for January 2018 are provisional.c – date confidenţiale./ confidential data.

2017

Datele pentru anul 2017 au fost recalculate ca urmare a schimbǎrii anului de bazǎ şi a sistemului de ponderare.

Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢĂ INTERNĂ ŞI PIAŢĂ EXTERNĂ) pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 INDUSTRIAL PRODUCTION PRICES INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET) by activities (divisions) CANE Rev.2

luna precedentă = 100 / previous month = 100

Activităţi (diviziuni)

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice

6.

44

2018Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ian.Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan.

100,73 100,47 100,47 100,67 100,16 101,07 INDUSTRY - TOTAL

99,22 100,62 102,39 101,91 99,28 101,96 MINING AND QUARRYING

c c c c c c Mining of coal and lignite

97,89 101,22 103,96 102,54 99,64 102,44 Extraction of crude petroleum and natural gas

c c c c c c Mining of metal ores

99,94 100,31 99,82 101,06 99,78 101,99 Other mining and quarrying

101,93 99,46 100,66 101,47 97,55 100,80 Mining support service activities

100,66 100,88 100,11 100,58 100,51 101,01 MANUFACTURING

100,18 100,40 99,34 99,81 100,38 100,29 Manufacture of food products

100,08 100,81 100,36 100,20 100,46 101,27 Manufacture of beverages

99,75 99,76 99,82 100,08 100,15 100,39 Manufacture of tobacco products

100,22 100,40 100,10 100,09 100,52 100,68 Manufacture of textiles

100,31 100,57 99,99 100,13 100,17 100,72 Manufacture of wearing apparel

Manufacture of leather and

100,42 100,13 100,20 101,04 100,49 100,40 related products

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture

100,33 101,09 100,08 99,99 101,20 100,63 of articles of straw and plaiting materials

100,92 100,22 100,13 100,56 100,18 100,37 Manufacture of paper and paper products

100,86 100,89 99,61 100,42 100,29 99,99 Printing and reproduction of recorded media

Manufacture of coke and 105,04 105,89 99,44 108,50 99,67 103,99 refined petroleum products

99,15 102,61 101,88 102,63 99,10 102,53 Manufacture of chemicals and chemical products

Manufacture of basic pharmaceutical 99,91 100,14 100,46 102,72 100,16 99,52 products and pharmaceutical preparations

100,50 100,61 99,71 100,44 100,74 101,17 Manufacture of rubber and plastic products

99,74 100,96 100,25 99,80 99,86 100,06 Manufacture of other non-metallic mineral products

100,70 100,81 101,71 96,28 104,10 102,55 Manufacture of basic metals

Activities (divisions)2017

45

Page 29: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul.Jan. Feb. March April May June July

99,69 99,82 99,61 100,64 101,04 99,92 100,04

99,87 100,83 101,57 100,57 100,05 100,57 99,72

Fabricarea echipamentelor electrice 100,85 100,36 100,88 99,49 99,08 100,73 100,20

Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 100,74 99,79 100,47 100,63 101,55 99,41 100,86

98,54 100,00 101,08 99,75 100,56 100,36 100,32

Fabricarea altor mijloace de transport 102,93 100,06 100,13 98,54 101,85 100,06 99,89

Fabricarea de mobilă 100,46 100,58 99,96 100,40 100,28 100,47 99,79

Alte activităţi industriale n.c.a. 100,19 100,53 101,14 100,41 99,98 100,20 99,87

100,26 100,39 100,39 99,81 100,39 100,07 99,66

103,76 97,49 99,45 96,29 100,15 99,24 101,23

103,76 97,49 99,45 96,29 100,15 99,24 101,23

100,00 100,00 100,59 97,69 100,01 100,00 101,99

Captarea, tratarea şi distribuţia apei 100,00 100,00 100,59 97,69 100,01 100,00 101,99

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul.Jan. Feb. March April May June July

Industria bunurilor intermediare 100,39 100,95 100,88 100,32 100,10 100,26 99,66

Industria bunurilor de capital 99,10 100,01 100,81 99,99 100,77 100,21 100,31

Industria bunurilor de folosinţă îndelungată 100,50 100,64 99,99 100,01 100,25 100,34 100,02

Industria bunurilor de uz curent 100,14 100,53 100,47 100,87 100,56 100,15 100,04

Industria energetică 103,59 99,04 98,60 98,99 97,49 98,32 100,24

2017

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

Activităţi (diviziuni)

INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢĂ INTERNĂ ŞI PIAŢĂ EXTERNĂ) pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 - continuare

luna precedentă = 100 / previous month = 100

INDUSTRIAL PRODUCTION PRICES INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET) by activities (divisions) CANE Rev.2 - continued

2017

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optic

MARILE GRUPE INDUSTRIALE

Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor

luna precedentă = 100 / previous month = 100

6.

46

2018Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ian.Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan.

Manufacture of fabricated metal products, 99,33 100,19 100,51 100,20 100,48 100,54 except machinery and equipment

Manufacture of computer,100,78 101,65 100,39 101,64 99,55 100,24 electronic and optical products

99,60 99,17 99,85 100,70 101,85 100,29 Manufacture of electrical equipment

100,31 100,85 99,76 99,86 100,74 99,50 Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

Manufacture of motor vehicles, 101,08 100,27 100,18 99,65 100,11 100,58 trailers and semi-trailers

100,12 100,33 99,99 101,14 100,24 99,78 Manufacture of other transport equipment

100,25 100,26 100,45 100,19 100,35 100,20 Manufacture of furniture

99,53 100,26 100,59 100,13 100,33 101,27 Other manufacturing

Repair and installation 100,22 100,36 99,78 100,43 99,96 109,21 of machinery and equipment

Electricity, gas, steam 101,61 97,88 102,37 101,05 98,22 101,35 and air conditioning supply

Electricity, gas, steam 101,61 97,88 102,37 101,05 98,22 101,35 and air conditioning supply

Water supply; sewerage, waste 100,05 100,02 100,00 100,01 100,29 100,02 management and remediation activities

100,05 100,02 100,00 100,01 100,29 100,02 Water collection, treatment and supply

2018Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ian.Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan.

100,11 100,77 100,45 99,95 101,04 100,93 Intermediate goods

100,75 100,35 100,15 99,87 100,18 100,75 Capital goods

100,28 100,24 100,31 100,16 100,27 100,40 Consumer durables

100,28 100,42 99,73 100,12 100,35 100,55 Consumer non - durables

102,09 100,33 101,60 103,13 98,84 102,14 Energy

2017

Activities (divisions)2017

MAIN INDUSTRIAL GROUPINGS

47

Page 30: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

2015=100Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.

Jan. Feb. March April May June

Total 95.4 103.9 121.8 105.8 121.1 117.0Internă 85.7 92.3 112.3 101.6 114.9 112.4Externă 107.5 118.6 133.7 111.1 129.0 122.7

Total 115.1Internă 101.4Externă 132.4

Total 101.3 90.7 87.0 78.5 77.9 84.0Internă 101.6 90.6 86.8 78.4 77.5 83.9Externă 81.9 94.9 99.1 89.1 104.4 88.3 Total 94.6Internă 94.9Externă 73.5

Total 58.1 53.4 53.2 42.3 38.7 32.0Internă 58.1 53.4 53.2 42.3 38.7 32.0Externă - - - - - -

Total 13.0Internă 13.0Externă -

Total 146.6 121.7 109.6 97.6 84.4 95.9Internă 146.6 121.7 109.6 97.6 84.4 95.9Externă - - - - - -

Total 123.0Internă 123.0Externă -

Total 51.7 68.1 67.5 53.2 69.8 61.0Internă 52.8 63.2 66.1 54.3 67.8 57.8Externă - 292.5 129.6 - 159.4 204.2

Total 69.3Internă 70.8Externă -

Total 56.8 61.9 80.2 80.4 97.9 102.1Internă 54.3 59.8 78.4 78.8 96.8 102.7Externă 94.6 93.8 107.2 104.5 115.6 92.6

Total 64.4Internă 63.1Externă 85.4

Datele pentru luna ianuarie 2018 sunt provizorii / Datele pentru anul 2017 au fost recalculate ca urmare a schimbării anului de bază şi sistemului de ponderare /

INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL, PIAŢA INTERNĂ

TURNOVER INDICES IN INDUSTRY FOR TOTAL, DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET by activities (divisions) CANE Rev.2

Activităţi (diviziuni)

ŞI PIAŢA EXTERNĂ - pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 -

Anii Piaţa

Extracţia minereurilor metalifere

INDUSTRIE – TOTAL

Extracţia cărbunelui superior şi inferior

INDUSTRIE EXTRACTIVĂ

Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale

Alte activităţi extractive

2017

2018

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2017

2018

7.

48

Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.July Aug. Sept. Oct . Nov . Dec .

114.2 112.7 122.8 127.3 126.7 112.6 Total112.9 116.5 120.0 122.9 120.9 112.5 Domestic116.0 108.0 126.4 132.9 134.0 112.8 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

73.7 77.9 83.3 91.9 100.3 114.2 Total73.8 77.7 83.1 91.7 100.4 114.8 Domestic65.7 89.8 98.2 108.9 97.8 75.8 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

29.5 33.3 48.7 60.7 59.5 36.2 Total29.5 33.3 48.7 60.7 59.5 36.2 Domestic

- - - - - - Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

78.5 83.7 83.2 99.0 114.7 146.9 Total78.5 83.7 83.2 99.0 114.7 146.9 Domestic

- - - - - - Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

62.1 25.2 209.1 79.2 80.1 79.5 Total55.8 19.6 207.7 72.6 78.3 81.2 Domestic

346.5 281.5 273.3 377.9 163.2 - Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

101.0 100.7 98.3 111.1 113.7 84.2 Total103.7 101.2 97.9 111.2 114.4 84.2 Domestic59.6 93.1 103.5 110.4 102.6 84.9 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

Data for 2017 have been recalculated as a result of changing the base year and weighting systemThe data for January 2018 are provisional

Market Years

MINING AND QUARRYING

Activities (divisions)

2017

2018

INDUSTRY – TOTAL

2017

Mining of metal ores

Extraction of crude petroleum and natural gas

2018

2017

Mining of coal and lignite

Other mining and querrying

2018

2018

2017

2017

2018

2018

2017

49

Page 31: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

2015=100Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.

Jan. Feb. March April May June

Total 26.4 36.9 37.0 31.6 47.5 43.4Internă 26.1 36.6 36.6 31.4 47.5 43.3Externă 49.7 58.9 61.7 47.7 49.8 48.2

Total 52.7Internă 52.8Externă 42.9

Total 95.1 104.5 123.2 106.9 122.9 118.3Internă 84.6 92.4 114.2 103.4 117.7 114.5Externă 107.5 118.6 133.8 111.2 129.0 122.7

Total 116.0Internă 101.9Externă 132.5

Total 86.4 91.2 110.4 99.9 110.9 106.9Internă 86.8 93.6 110.6 102.2 112.2 107.4Externă 83.5 69.0 108.0 78.8 99.4 101.7

Total 96.3Internă 95.0Externă 108.0

Total 59.6 82.9 117.8 118.2 127.4 146.4Internă 58.9 82.3 117.2 117.5 125.7 145.4Externă 78.8 98.8 132.6 134.3 169.7 171.6

Total 77.5Internă 76.1Externă 114.8

Total 108.2 97.0 92.8 105.3 131.6 114.1Internă 100.7 75.2 70.2 101.6 129.0 105.8Externă 118.7 127.8 124.7 110.6 135.2 125.8

Total 141.8Internă 114.4Externă 180.5

Total 104.2 105.2 120.6 97.4 121.3 106.6Internă 92.5 87.0 100.0 83.1 97.9 89.5Externă 109.9 113.9 130.5 104.2 132.6 114.8

Total 115.6Internă 95.4Externă 125.2

Fabricarea produselor din tutun

Fabricarea produselor textile

Activităţi de servicii anexe extracţiei

2017

2018

Activităţi (diviziuni) Anii

INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL, PIAŢA INTERNĂ

MARKET by activities (divisions) CANE Rev.2 - continued

Piaţa

ŞI PIAŢA EXTERNĂ - pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 - continuareTURNOVER INDICES IN INDUSTRY FOR TOTAL, DOMESTIC AND NON-DOMESTIC

2017

INDUSTRIE PRELUCRĂTOARE

2018

2017

2018

Industria alimentară

2017

Fabricarea băuturilor

2018

2018

2018

2017

2017

7.

50

Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.July Aug. Sept. Oct . Nov . Dec .

42.7 53.0 57.8 60.8 56.1 61.9 Total42.8 53.2 58.0 61.0 55.9 62.0 Domestic32.1 38.1 41.9 48.3 66.1 55.8 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

115.9 114.1 124.4 128.7 127.8 112.6 Total115.8 119.4 122.7 125.2 122.4 112.3 Domestic116.0 108.0 126.4 132.9 134.1 112.9 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

109.1 115.4 115.8 120.3 117.9 110.1 Total109.7 116.7 117.4 120.6 116.8 109.7 Domestic103.1 102.4 101.0 117.7 128.2 114.1 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

146.1 160.0 124.7 101.6 104.8 112.6 Total145.2 159.7 124.8 100.8 104.2 112.1 Domestic169.5 168.1 120.0 122.6 121.1 126.2 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

117.8 114.8 113.5 128.4 120.5 133.2 Total101.4 99.4 97.6 113.1 107.8 127.3 Domestic140.9 136.5 136.1 149.9 138.4 141.5 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

107.2 86.0 115.2 126.6 128.9 98.4 Total92.4 87.7 99.5 109.1 112.6 93.9 Domestic

114.2 85.2 122.7 135.1 136.7 100.5 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

Activities (divisions)

Mining support service activities

2017

2018

Manufacture of textiles

2017

MANUFACTURING

Manufacture of food products

Manufacture of beverages

Manufacture of tobacco products

2018

2018

2017

2017

YearsMarket

2018

2017

2017

2018

2018

51

Page 32: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

2015=100Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.

Jan. Feb. March April May June

Total 92.2 97.9 108.0 83.4 100.1 104.6Internă 98.4 101.7 108.4 89.6 101.8 104.8Externă 87.6 95.1 107.6 79.0 98.8 104.4

Total 99.0Internă 106.8Externă 93.3

Total 105.2 110.4 120.0 90.9 112.9 110.9Internă 100.6 105.5 119.0 100.5 119.3 107.1Externă 108.1 113.5 120.5 84.8 108.8 113.3

Total 109.8Internă 103.3Externă 114.0

2017 Total 83.8 93.3 113.6 93.0 110.9 102.0Internă 81.8 91.0 108.0 91.6 108.3 100.5Externă 86.2 96.1 120.2 94.7 114.1 103.8

Total 101.2Internă 98.1Externă 104.9

Total 116.7 119.1 143.1 119.6 148.4 139.1Internă 114.9 119.0 143.3 116.0 145.1 134.7Externă 123.9 119.5 142.3 133.9 161.2 156.7

Total 141.2Internă 137.2Externă 157.2

Total 86.1 96.3 113.8 98.0 120.4 110.6Internă 82.3 95.1 111.7 97.4 116.7 110.2Externă 112.7 105.3 128.4 102.2 145.9 113.1

Total 102.7Internă 102.3Externă 105.5

Total 90.7 89.2 90.0 109.7 99.3 96.6Internă 89.6 84.7 101.2 109.0 112.4 108.5Externă 92.3 96.2 72.6 110.7 78.9 78.0

Total 125.8Internă 112.5Externă 146.5

2018

INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL, PIAŢA INTERNĂ

MARKET by activities (divisions) CANE Rev.2 - continued

2018

2018

Tipărirea şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor

2018

Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

2017

2018

2018

Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie

Piaţa

ŞI PIAŢA EXTERNĂ - pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 - continuare

Activităţi (diviziuni)

TURNOVER INDICES IN INDUSTRY FOR TOTAL, DOMESTIC AND NON-DOMESTIC

Anii

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

2017

2017

2017

2017

7.

52

Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.July Aug. Sept. Oct . Nov . Dec .

105.3 99.6 109.4 101.6 102.5 94.3 Total105.0 110.9 114.3 107.6 107.5 115.0 Domestic105.5 91.4 105.7 97.2 98.8 79.2 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

120.8 101.1 126.4 120.1 119.8 98.4 Total107.8 107.7 121.7 138.6 135.7 115.4 Domestic129.1 96.8 129.4 108.3 109.7 87.6 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

103.2 102.3 104.8 114.2 110.4 91.4 Total105.5 103.7 111.5 115.1 110.6 96.4 Domestic100.5 100.6 96.8 113.1 110.2 85.5 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

142.6 151.4 143.0 151.8 157.3 131.0 Total142.1 152.6 139.6 148.3 156.0 128.9 Domestic144.5 146.9 156.3 165.4 162.4 139.1 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

114.1 116.4 112.5 114.6 119.8 101.0 Total113.5 116.8 108.0 112.1 116.7 100.5 Domestic118.2 113.2 144.5 132.2 142.0 104.7 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

106.3 126.0 115.9 127.4 126.8 135.7 Total115.3 143.4 127.1 121.3 127.2 133.3 Domestic92.4 99.0 98.6 137.0 126.2 139.5 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

2018

2018

Market

Manufacture of paper and paper products

Years

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials2018

Manufacture of wearing apparel

Manufacture of leather and related products

Activities (divisions)

2018

2018

2018

Manufacture of coke and refined petroleum products

Printing and reproduction of recorded media

2017

2017

2017

2017

2017

2017

53

Page 33: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

2015=100Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.

Jan. Feb. March April May June

Total 91.6 97.6 119.1 103.0 119.0 107.8Internă 91.8 98.8 119.7 101.3 117.6 107.7Externă 91.1 93.6 117.2 108.2 123.5 107.9

Total 105.7Internă 100.2Externă 122.8

Total 76.3 90.6 106.6 89.2 96.1 100.6Internă 84.3 102.3 118.8 101.8 106.6 112.8Externă 58.1 63.8 78.8 60.3 72.0 72.7

Total 84.8Internă 89.2Externă 74.7

Total 89.9 109.3 128.6 104.7 120.0 115.9Internă 76.6 96.1 119.5 98.2 114.9 111.3Externă 102.1 121.4 136.9 110.6 124.5 120.0

Total 106.9Internă 93.8Externă 118.7

Total 45.7 68.8 114.7 98.2 125.7 122.0Internă 37.8 63.1 110.0 96.0 125.6 123.4Externă 104.0 110.5 149.5 114.4 126.0 111.7

Total 71.0Internă 64.8Externă 117.1

Total 88.9 92.9 123.5 108.1 124.2 123.3Internă 69.2 71.2 95.4 81.8 91.0 86.5Externă 103.8 109.1 144.6 127.9 149.2 150.9

Total 110.5Internă 78.8Externă 134.4

Total 79.7 92.6 121.6 99.7 125.7 117.6Internă 69.1 84.3 114.5 95.7 125.3 112.5Externă 100.5 108.9 135.5 107.7 126.5 127.8

Total 102.8Internă 97.6Externă 113.2

MARKET by activities (divisions) CANE Rev.2 - continuedTURNOVER INDICES IN INDUSTRY FOR TOTAL, DOMESTIC AND NON-DOMESTIC

INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL, PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ - pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 - continuare

2017

2017

2018

Activităţi (diviziuni) Anii

2018

2018

2017

Industria metalurgică

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

2017

2017

2018

2018

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

2017

2018

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

Piaţa

7.

54

Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.July Aug. Sept. Oct . Nov . Dec .

111.6 132.8 122.5 119.0 124.6 97.4 Total117.7 144.2 126.6 120.8 125.6 97.8 Domestic92.6 97.3 109.7 113.3 121.6 96.1 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

92.4 89.9 107.0 101.0 108.8 92.5 Total100.1 102.3 120.5 110.8 122.4 99.4 Domestic75.0 61.4 76.3 78.8 77.7 76.7 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

119.1 117.0 124.2 127.7 125.9 96.3 Total119.4 115.6 123.0 128.4 121.7 102.2 Domestic118.9 118.2 125.4 127.0 129.6 91.0 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

118.2 131.1 132.1 126.0 109.1 78.1 Total119.7 135.7 135.3 127.5 107.8 77.5 Domestic107.4 96.9 108.8 115.3 118.2 82.7 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

106.4 93.9 108.1 119.2 113.0 90.4 Total93.8 82.6 95.3 99.9 99.3 69.0 Domestic

115.9 102.4 117.7 133.6 123.3 106.5 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

112.2 110.0 126.0 129.6 126.6 110.6 Total110.0 109.8 124.5 129.4 123.6 115.5 Domestic116.5 110.6 128.9 129.9 132.5 101.0 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

2018

2017

2017

2017

Activities (divisions)Years

2017

Manufacture of chemicals and chemical products

2018

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

2018

Manufacture of other non-metallic mineral products

Manufacture of rubber and plastic products

2018

Manufacture of basic metals

2018

2017

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

2017

2018

Market

55

Page 34: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

2015=100Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.

Jan. Feb. March April May June

Total 91.4 99.1 112.2 95.0 106.9 107.4Internă 68.6 71.1 75.3 66.3 75.0 76.0Externă 106.7 117.9 137.1 114.3 128.5 128.5

Total 108.8Internă 80.9Externă 127.6

Total 99.3 108.5 131.9 107.8 133.3 125.1Internă 93.7 90.4 114.7 96.4 124.8 119.0Externă 102.7 119.6 142.4 114.9 138.5 128.8

Total 124.2Internă 107.1Externă 134.8

Total 105.1 111.7 127.3 114.6 128.8 119.0Internă 115.7 113.7 141.6 133.7 144.7 144.8Externă 100.5 110.9 121.1 106.3 121.9 107.8

Total 127.2Internă 136.4Externă 123.2

Total 126.0 138.4 152.4 129.4 149.2 144.8Internă 126.5 125.7 144.7 136.2 146.0 145.5Externă 125.9 143.1 155.3 126.9 150.4 144.5

Total 158.8Internă 156.1Externă 159.7

Total 82.5 86.1 105.2 62.5 93.2 72.6Internă 53.3 67.2 106.9 95.8 118.4 115.4Externă 93.9 93.4 104.5 49.6 83.4 56.0

Total 68.9Internă 89.7Externă 60.8

Total 98.1 110.4 122.9 101.8 115.2 106.4Internă 89.0 102.9 110.2 96.5 108.6 105.0Externă 105.8 116.8 133.5 106.2 120.8 107.5

Total 107.0Internă 98.3Externă 114.4

Activităţi (diviziuni)

MARKET by activities (divisions) CANE Rev.2 - continued

Anii

INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL, PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ - pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 - continuare

2017

2018

Piaţa

2018

2018

TURNOVER INDICES IN INDUSTRY FOR TOTAL, DOMESTIC AND NON-DOMESTIC

Fabricarea echipamentelor electrice

Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

2017

Fabricarea altor mijloace de transport

2018

2017

2018

2017

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor

Fabricarea de mobilă

2017

2018

2017

7.

56

Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.July Aug. Sept. Oct . Nov . Dec .

100.7 100.5 115.0 115.9 118.4 113.7 Total75.5 77.8 77.0 84.8 90.1 92.0 Domestic

117.8 115.8 140.6 137.0 137.5 128.3 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

117.0 120.6 137.8 140.9 147.3 113.2 Total107.3 116.3 128.6 134.2 139.2 119.4 Domestic122.9 123.2 143.5 145.0 152.2 109.5 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

121.5 111.7 121.1 138.4 138.7 123.4 Total138.3 142.5 150.3 163.0 163.9 166.0 Domestic114.2 98.3 108.4 127.7 127.7 104.9 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

133.0 114.4 148.6 156.2 153.8 134.3 Total141.8 110.6 150.7 167.6 151.8 135.5 Domestic129.7 115.8 147.8 151.9 154.5 133.9 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

78.7 85.3 90.1 84.7 84.6 93.4 Total105.7 92.4 106.0 133.3 122.8 144.5 Domestic68.2 82.6 83.9 65.9 69.8 73.6 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

104.6 112.2 118.5 123.1 130.6 108.9 Total105.7 120.7 121.7 126.9 136.1 125.2 Domestic103.7 105.1 115.7 119.9 126.0 95.1 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

Market Activities (divisions)Years

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

2018

2017

Manufacture of electrical equipment

2017

Manufacture of computer, electronic and optical products

2017

2018

2018

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

2018

2017

2017

Manufacture of other transport equipment

2018

2017

Manufacture of furniture

2018

57

Page 35: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

2015=100Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.

Jan. Feb. March April May June

Total 107.4 116.2 130.1 112.6 133.4 119.9Internă 99.1 107.0 114.7 102.4 121.6 111.3Externă 119.5 129.6 152.6 127.5 150.6 132.4

Total 127.9Internă 115.7Externă 145.7

Total 52.5 60.1 85.4 69.4 79.1 81.3Internă 49.6 57.6 80.0 66.6 77.6 79.1Externă 101.8 103.1 178.8 117.9 104.8 120.0

Total 87.4Internă 84.5Externă 137.3

2015=100Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.

Jan. Feb. March April May June

Total 84.0 94.9 119.8 100.5 119.5 113.9Internă 71.7 83.0 108.5 91.7 110.6 105.5Externă 102.0 112.2 136.2 113.4 132.6 126.3

Total 103.5Internă 88.3Externă 125.8

Total 110.1 120.3 136.7 114.7 134.4 127.8Internă 97.0 100.5 122.5 112.0 127.0 123.4Externă 117.1 131.0 144.3 116.2 138.3 130.1

Total 136.4Internă 124.6Externă 142.7

2017 Total 100.8 120.0 135.2 111.5 129.1 123.0Internă 92.0 106.3 116.7 107.2 119.9 116.0Externă 106.6 128.9 147.3 114.4 135.0 127.6

Total 115.1Internă 103.1Externă 122.9

Total 87.0 94.3 112.6 100.1 114.1 113.9Internă 85.4 94.6 113.0 105.0 116.6 116.5Externă 92.3 93.4 111.2 84.0 105.8 105.5

Total 98.5Internă 96.3Externă 105.7

Total 103.8 96.7 94.4 106.3 95.3 96.0Internă 108.6 96.9 103.6 104.5 102.2 103.5Externă 92.3 96.2 72.6 110.7 78.9 78.0

Total 124.4Internă 115.1Externă 146.5

Anii

INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL, PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ - pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 - continuareTURNOVER INDICES IN INDUSTRY FOR TOTAL, DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET by activities (divisions) CANE Rev.2 - continued

Activităţi (diviziuni) Piaţa

Piaţa

Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor

2017

2018

MARILE GRUPE INDUSTRIALE Anii

2018

Industria bunurilor de capital

2017

2018

Alte activităţi industriale n.c.a.

2017

2018

Industria bunurilor de folosinţă îndelungată

2018

Industria bunurilor intermediare

2017

Industria energetică

Industria bunurilor de uz curent

2017

2017

2018

2018

7.

58

Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.July Aug. Sept. Oct . Nov . Dec .

121.0 106.7 122.6 128.5 133.9 115.2 Total112.6 111.1 110.9 113.7 122.4 123.3 Domestic133.3 100.3 139.7 149.9 150.6 103.4 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

90.9 82.2 80.1 93.7 104.6 122.8 Total89.8 80.2 78.3 92.9 102.2 123.3 Domestic

110.1 117.9 111.1 107.6 146.7 114.8 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.July Aug. Sept. Oct . Nov . Dec .

111.0 110.7 119.2 122.7 120.1 95.6 Total108.0 111.7 116.7 117.0 113.0 92.3 Domestic115.5 109.2 122.9 131.0 130.5 100.5 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

121.0 108.9 133.0 140.7 140.4 127.1 Total121.0 106.8 128.5 143.7 137.2 133.6 Domestic121.0 110.0 135.5 139.0 142.0 123.6 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

116.3 123.8 133.2 137.9 141.4 109.4 Total114.6 131.1 129.7 137.0 142.9 120.8 Domestic117.4 119.1 135.5 138.5 140.5 102.0 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

115.4 118.1 118.0 116.3 115.9 107.8 Total117.4 124.8 120.5 118.6 117.0 112.2 Domestic109.1 96.2 109.7 108.8 112.5 93.6 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

99.1 115.3 107.7 120.2 123.5 137.7 Total102.0 122.1 111.5 113.2 122.3 136.9 Domestic92.4 99.0 98.6 137.0 126.2 139.5 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

2018

Activities (divisions)

Repair and installation of machinery and equipment

Market Years MAIN INDUSTRIAL GROUPINGS

Market Years

2017

Other manufacturing n.e.c.

2017

2017

2018

Capital goods

2018

2017

Intermediate goods

2018

Energy

Consumer durables

2018

Consumer non - durables

2018

2017

2018

2017

2017

59

Page 36: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

2015=100Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.

Jan. Feb. March April May June

Total 104.7 115.4 133.8 109.4 127.3 124.1Internă 99.8 111.7 125.1 109.3 124.5 119.9Externă 108.0 117.8 139.5 109.4 129.1 126.8

Total 127.3Internă 122.4Externă 130.5

Total 107.9 109.4 126.3 100.4 127.1 111.2Internă 96.2 91.5 111.7 89.6 106.6 96.5Externă 113.6 118.0 133.3 105.7 137.0 118.3

Total 119.7Internă 98.5Externă 129.8

Total 93.2 98.4 109.7 85.9 102.4 107.3Internă 100.5 102.0 111.3 93.4 106.1 110.8Externă 87.8 95.7 108.6 80.4 99.7 104.8

Total 99.3Internă 108.5Externă 92.5

Total 121.2 123.0 148.1 122.9 151.3 142.1Internă 118.8 123.3 148.9 118.0 148.5 136.3Externă 130.4 122.1 145.2 142.2 162.4 165.0

Total 138.8Internă 137.3Externă 144.4

Total 98.5 164.8 119.6 109.1 117.7 108.7Internă 100.5 184.5 120.8 106.4 115.3 108.7Externă 92.1 103.5 115.9 117.2 125.2 108.9

Total 107.1Internă 101.4Externă 124.9

Total 76.9 100.6 108.7 92.3 98.6 93.2Internă 85.2 116.4 121.6 105.9 108.5 103.2Externă 58.0 64.7 79.5 61.3 76.0 70.5

Total 87.9Internă 93.6Externă 74.8

Datele pentru luna ianuarie 2018 sunt provizorii / Datele pentru anul 2017 au fost recalculate ca urmare a schimbării anului de bază şi sistemului de ponderare /

2017Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice

2018

Fabricarea produselor textile

INDUSTRIE PRELUCRĂTOARECARE LUCREAZÃ PE BAZĂ DE COMENZI

2017

2017

2018

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

2018

Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie

2017

2018

INDICII VALORICI AI COMENZILOR NOI DIN INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE PE TOTAL,

NEW ORDERS INDICES IN MANUFACTURING FOR TOTAL, DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET by activities (divisions) CANE Rev.2

PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ - pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2

2017

PiaţaActivităţi (diviziuni) Anii

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

2018

2017

2018

8.

60

Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.July Aug. Sept. Oct . Nov . Dec .

114.8 115.5 126.3 136.4 131.3 116.5 Total117.0 117.7 123.6 135.8 130.3 117.7 Domestic113.3 114.0 128.1 136.7 131.9 115.8 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

110.8 88.7 121.3 130.8 133.3 101.9 Total97.8 93.0 107.0 120.2 121.9 100.0 Domestic

117.0 86.6 128.1 135.9 138.9 102.8 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

106.3 96.9 107.0 104.3 101.9 92.1 Total104.7 104.3 106.5 112.9 104.0 107.9 Domestic107.5 91.5 107.4 98.1 100.3 80.5 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

151.2 156.2 146.1 151.6 153.3 132.6 Total149.9 155.1 143.3 148.2 152.4 131.8 Domestic156.1 160.3 157.0 165.0 157.0 135.9 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

111.0 135.5 117.5 122.7 124.1 99.3 Total116.7 146.9 124.4 126.2 127.7 101.5 Domestic93.4 100.2 96.1 111.7 113.0 92.6 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

95.0 90.7 100.0 103.0 109.4 92.3 Total103.8 103.8 110.5 112.6 123.4 100.3 Domestic74.9 60.9 76.1 81.2 77.5 74.0 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

Manufacture of paper and paper products

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

2017

Data for 2017 have been recalculated as a result of changing the base year and weighting system.

Manufacture of chemicals and chemical products

2018

2018

The data for January 2018 are provisional.

Manufacture of wearing apparel

Activities (divisions)Market

MANUFACTURING WHICH WORKS BY ORDERS

Manufacture of textiles

2017

Years

2018

2018

2017

2017

2017

2017

2018

2018

61

Page 37: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

2015=100Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.

Jan. Feb. March April May June

Total 92.8 94.0 135.5 105.1 121.6 124.8Internă 66.9 84.8 110.9 95.3 107.9 105.9Externă 112.4 101.0 154.1 112.5 131.9 139.1

Total 114.2Internă 107.7Externă 119.0

Total 85.5 94.5 115.1 102.0 115.3 111.1Internă 77.2 87.2 105.5 94.1 112.0 105.2Externă 101.9 108.9 133.9 117.8 121.8 122.7

Total 108.7Internă 104.8Externă 116.3

Total 94.1 98.3 116.8 99.0 109.6 113.4Internă 75.3 74.1 81.6 74.6 79.7 86.4Externă 106.7 114.6 140.5 115.5 129.8 131.6

Total 110.1Internă 84.5Externă 127.4

Total 97.7 107.4 130.5 104.8 131.4 118.1Internă 90.1 94.6 120.4 92.7 128.4 117.2Externă 102.4 115.2 136.7 112.2 133.2 118.6

Total 121.8Internă 103.6Externă 132.9

Total 108.0 112.5 128.4 112.5 125.5 119.3Internă 113.8 121.3 140.3 125.2 139.7 147.3Externă 105.5 108.7 123.2 107.0 119.3 107.2

Total 128.6Internă 137.3Externă 124.7

Total 122.5 129.8 147.2 123.2 140.8 137.6Internă 132.1 125.2 146.2 139.3 155.4 147.5Externă 119.0 131.5 147.6 117.2 135.4 133.9

Total 153.7Internă 162.5Externă 150.4

Total 64.6 90.6 151.9 68.8 110.2 124.2Internă 87.6 66.4 179.1 109.3 86.9 93.9Externă 55.6 99.9 141.3 53.1 119.3 136.0

Total 77.8Internă 147.7Externă 50.7

NEW ORDERS INDICES IN MANUFACTURING FOR TOTAL, DOMESTIC AND

INDICII VALORICI AI COMENZILOR NOI DIN INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE PE TOTAL, PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ - pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 - continuare

2017

PiaţaActivităţi (diviziuni)

NON-DOMESTIC MARKET by activities (divisions) CANE Rev.2 - continued

Anii

Fabricarea echipamentelor electrice

2018

2017

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

2017

Industria metalurgică

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

2017

2018

2018

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor

Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.

2017

2018

2017

2018

2018

Fabricarea altor mijloace de transport

2017

2018

8.

62

Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.July Aug. Sept. Oct . Nov . Dec .

106.1 97.7 115.6 121.8 113.2 134.7 Total94.3 100.5 110.4 111.5 110.2 118.2 Domestic

115.0 95.5 119.5 129.5 115.4 147.1 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

113.1 111.7 118.9 126.4 126.4 107.9 Total112.7 113.8 118.5 125.5 125.0 113.9 Domestic113.8 107.5 119.8 128.1 129.3 96.1 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

104.0 105.5 119.2 118.7 122.4 123.4 Total79.8 82.6 83.6 87.4 95.5 109.5 Domestic

120.3 120.9 143.3 139.8 140.5 132.8 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

120.5 120.2 136.0 138.8 138.6 116.2 Total125.2 120.7 115.5 130.4 125.9 119.5 Domestic117.5 119.8 148.6 144.0 146.4 114.2 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

121.9 115.6 117.6 136.6 139.5 121.9 Total129.2 140.1 142.3 152.5 162.7 154.4 Domestic118.8 104.9 106.8 129.7 129.4 107.8 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

118.0 108.1 137.7 151.8 145.9 119.8 Total133.2 121.0 146.5 170.6 151.6 127.0 Domestic112.4 103.3 134.4 144.8 143.8 117.1 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

105.2 237.5 113.1 143.3 78.0 119.1 Total101.4 77.2 83.7 145.0 94.0 81.8 Domestic106.6 299.6 124.5 142.6 71.8 133.5 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

Activities (divisions)YearsMarket

2017

Manufacture of basic metals

Manufacture of computer, electronic and optical products

2017

2018

2018

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

2017

2018

2017

2017

2018

Manufacture of other transport equipment

2018

Manufacture of electrical equipment

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

2017

2018

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

2017

2018

63

Page 38: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

2015=100Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.

Jan. Feb. March April May June

Total 99.2 115.1 132.0 107.5 127.0 121.3Internă 89.1 117.9 121.8 100.5 120.2 111.8Externă 110.0 112.1 142.9 115.0 134.4 131.4

Total 119.2Internă 108.9Externă 130.1

Total 109.8 117.7 138.0 113.1 130.3 128.6Internă 109.6 106.6 129.7 118.3 130.4 128.6Externă 109.9 123.0 142.1 110.6 130.2 128.6

Total 137.0Internă 139.8Externă 135.6

Total 99.3 118.6 137.4 115.1 135.3 126.0Internă 96.2 117.3 119.1 123.7 137.7 130.4Externă 100.5 119.0 143.9 112.0 134.5 124.5

Total 113.3Internă 99.7Externă 118.1

Total 94.4 102.1 113.9 92.0 108.4 106.3Internă 98.9 108.8 119.8 102.8 114.5 112.5Externă 90.0 95.6 108.1 81.6 102.6 100.3

Total 100.9Internă 104.4Externă 97.5

INDICII VALORICI AI COMENZILOR NOI DIN INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE PE TOTAL,

Anii

Industria bunurilor de uz curent

Industria bunurilor de folosinţă îndelungată

2017

2017

2018

2018

Industria bunurilor de capital

Industria bunurilor intermediare

2017

PiaţaMARILE GRUPE INDUSTRIALE

2017

2018

2018

PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ - pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 - continuare NEW ORDERS INDICES IN MANUFACTURING FOR TOTAL, DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET by activities (divisions) CANE Rev.2 - continued8.

64

Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.July Aug. Sept. Oct . Nov . Dec .

117.9 113.9 124.4 130.7 128.2 118.0 Total117.0 120.0 120.8 125.5 123.5 112.6 Domestic118.9 107.4 128.2 136.3 133.2 123.7 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

114.6 118.1 128.7 143.4 136.3 119.6 Total119.0 114.9 128.6 148.7 139.1 125.0 Domestic112.4 119.6 128.7 140.9 135.0 117.0 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

117.6 140.2 159.1 152.5 136.9 110.5 Total121.5 195.0 126.1 154.1 137.3 102.3 Domestic116.3 120.7 170.8 152.0 136.7 113.4 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

105.1 98.6 109.2 109.3 110.5 96.0 Total108.8 109.5 113.5 118.9 118.7 109.0 Domestic101.5 88.0 105.0 100.0 102.6 83.4 Non-domestic

TotalDomesticNon-domestic

Market MAIN INDUSTRIAL GROUPINGS

Intermediate goods

Years

2017

2018

Consumer non - durables

2017

2017

Consumer durables

2017

2018

2018

Capital goods

2018

65

Page 39: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul.Jan. Feb. March April May June July

Produse colectate de unităţileindustriale în vederea procesăriiLapte de vacă colectat tone 72819 71081 85207 85103 103657 102440 97295 Conţinutul mediu de grăsime % 3.88 3.86 3.79 3.76 3.74 3.72 3.70 Conţinutul mediu de proteine % 3.30 3.29 3.27 3.26 3.26 3.25 3.24Smântână brutǎ tone 84 80 90 69 112 92 69Lapte brut importat tone 14581 13289 15138 9936 7766 6348 5598Smântână brutǎ importatǎ tone 26 12 62 48 676 202 152

Produse obţinuteLapte de consum tone 26400 23664 26425 22805 23764 22053 18989Smântână de consum tone 5337 5262 5281 5672 5672 5139 5504Lapte acidulat ( iaurt, iaurt de băut şi altele) tone 17696 17041 17199 15197 19961 17246 18151Smântână praf, lapte praf integral şiparţial degresat tone 56 38 100 98 98 63 60Lapte praf degresat tone 57 75 123 135 114 250 155Unt 1) tone 1041 1029 1151 1068 1015 846 855Brânzeturi total tone 6239 6724 7473 7439 10023 8931 8567din care : - numai din lapte de vacă tone 5773 6178 6762 6312 7367 6829 6878

Datele pentru luna ianuarie 2018 sunt provizorii./ The data for January 2018 are provisional.

PRODUCŢIA DE LAPTE ŞI PRODUSE LACTATEOUTPUT OF MILK AND MILK PRODUCTS

U.M.2017

9.

66

2018Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ian.Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan.

Products collected by diaries forprocessing

89851 83982 83246 75272 78381 81840 tonnes Cow’s milk collected3.71 3.76 3.84 3.88 3.89 3.86 % Medium fat content3.24 3.26 3.30 3.33 3.30 3.3 % Medium protein content

53 61 171 63 71 59 tonnes Raw cream 8400 9358 11957 13479 15465 17083 tonnes Raw imported milk153 165 133 368 351 160 tonnes Raw imported cream

Products obtained21803 22986 26544 26858 27672 26781 tonnes Drinking milk5383 5733 6130 5659 6122 5582 tonnes Cream for consumtion

Acidified milk (yogurt,drinking yogurt 18443 18208 18181 17830 15915 19841 tonnes and others)

Cream powder, whole milk and partial68 89 87 108 91 120 tonnes skimed-milk powder

120 114 79 83 115 57 tonnes Skimed-milk powder924 913 1040 1178 1069 859 tonnes Butter

7828 7188 7068 6833 6590 7372 tonnes Cheese totalof which:

6537 6453 6488 6220 6089 6769 tonnes - cheese made from cow’s milk only

2017M.U.

67

Page 40: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

EXPORTURILE (FOB) DE PRODUSE INDUSTRIALE ÎN LUNA DECEMBRIE 20171)

conform CPSA 2008 EXPORTS (FOB) OF INDUSTRIAL PRODUCTS IN DECEMBER 2017 1)

according to CPA 2008

Cărbune şi lignit 0,1 - 0,6 164,3 Coal and lignitePetrol brut şi gaze naturale 0,8 66,6 23,9 198,4 Crude petroleum and natural gasMinereuri metalifere 4,2 94,2 39,3 107,2 Metal ores

Alte minerale şi produse de carieră 2,7 96,4 37,8 114,5 Other mining and quarrying productsProduse alimentare 132,6 110,0 1649,4 109,1 Food productsBăuturi 12,0 129,5 144,0 106,8 BeveragesProduse din tutun 50,4 94,6 708,6 92,3 Tobacco productsProduse ale industriei textile 83,3 99,0 1342,3 112,6 Textile productsArticole de îmbrăcăminte 180,0 92,3 2662,4 93,9 Wearing apparelPiei şi produse din piele 90,5 92,0 1551,9 106,0 Leather and related productsProduse rezultate din prelucrarea lemnului (exclusiv mobilier), articole din paie şi din alte materiale vegetale împletite 109,2 100,0 1591,5 101,1

Wood and products of wood (except furniture); articles of straw and plaiting materials

Hârtie şi produse din hârtie 31,1 116,7 414,9 118,3 Paper and paper productsProduse de cocserie; produse obţinute din prelucrarea ţiteiului 214,4 93,3 2060,4 116,7 Coke and refined petroleum products

Substanţe şi produse chimice 143,8 110,7 1833,2 113,0 Chemicals and chemical products Produse farmaceutice de bază şi preparate farmaceutice 56,7 95,0 771,2 105,7

Basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

Produse din cauciuc şi mase plastice 203,2 105,9 3196,8 109,5 Rubber and plastic productsAlte produse din minerale nemetalice 25,2 106,0 398,1 108,7 Other non metallic mineral products

Produse ale industriei metalurgice 213,9 104,9 3231,8 120,3 Basic metals

Produse ale industriei construcţiilor metalice şi produse din metal (excl. maşini, utilaje şi echipamente) 142,0 116,6 2068,3 112,8

Fabricated metal products (except machinery and equipment)

Calculatoare şi produse electronice şi optice 292,9 106,9 3923,1 124,5

Computer, electronic and optical products

Echipamente electrice 478,4 106,0 6889,5 107,6 Electrical equipment

Maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 407,7 111,3 5595,2 108,5 Machinery and equipment n.e.c.Autovehicule de transport rutier, remorci şi semiremorci 977,7 119,8 13265,2 112,0

Motor vehicles, trailers and semi-trailers

Alte mijloace de transport 79,8 78,7 1469,8 92,6 Other transport equipmentMobilă 142,9 97,4 2164,1 101,6 Furniture Alte produse industriale neclasificate în alta parte 42,3 118,4 588,6 107,4 Other manufactured goods

Energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 24,9 65,0 272,4 91,1

Electricity, gas, steam and air conditioning

1) Date provizorii / Provisional data.

în % faţă de DEC. 2016

in % against DEC. 2016

DECEMBRIE 2017DECEMBER 2017

mil.EURO mill.EURO

1.I-31.XII.2017

mil.EURO mill.EURO

în % faţă de1.I-31.XII.2016

in % against 1.I-31.XII.2016

10.

68

Page 41: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

IMPORTURILE (CIF) DE PRODUSE INDUSTRIALE ÎN LUNA DECEMBRIE 20171)

conform CPSA 2008 IMPORTS (CIF) OF INDUSTRIAL PRODUCTS IN DECEMBER 2017 1)

according to CPA 2008

Cărbune şi lignit 2,5 54,5 90,2 129,1 Coal and lignitePetrol brut şi gaze naturale 343,8 117,0 2925,7 125,5 Crude petroleum and natural gasMinereuri metalifere 15,3 49,2 265,2 130,8 Metal ores

Alte minerale şi produse de carieră 7,1 70,8 92,8 96,0 Other mining and quarrying productsProduse alimentare 390,8 109,9 4455,2 112,6 Food productsBăuturi 27,9 96,1 339,5 106,4 BeveragesProduse din tutun 23,9 240,2 201,9 136,9 Tobacco productsProduse ale industriei textile 207,7 99,5 3039,6 98,9 Textile productsArticole de îmbrăcăminte 128,1 118,1 1554,9 114,0 Wearing apparelPiei şi produse din piele 120,8 111,3 1781,8 116,1 Leather and related productsProduse rezultate din prelucrarea lemnului (exclusiv mobilier), articole din paie şi din alte materiale vegetale împletite 41,0 107,4 587,1 115,6

Wood and products of wood (except furniture); articles of straw and plaiting materials

Hârtie şi produse din hârtie 102,1 111,9 1260,2 103,9 Paper and paper productsProduse de cocserie; produse obţinute din prelucrarea ţiteiului 126,5 108,1 1743,3 136,7 Coke and refined petroleum products

Substanţe şi produse chimice 464,9 121,9 6445,7 114,3 Chemicals and chemical products Produse farmaceutice de bază şi preparate farmaceutice 245,1 104,3 3033,3 107,8

Basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

Produse din cauciuc şi mase plastice 256,9 110,7 3674,4 108,8 Rubber and plastic productsAlte produse din minerale nemetalice 68,6 112,3 1058,7 111,8 Other non metallic mineral products

Produse ale industriei metalurgice 315,0 117,7 4503,4 120,5 Basic metals

Produse ale industriei construcţiilor metalice şi produse din metal (excl. maşini, utilaje şi echipamente) 312,2 126,7 3682,9 116,9

Fabricated metal products (except machinery and equipment)

Calculatoare şi produse electronice şi optice 573,6 105,4 6815,0 110,7

Computer, electronic and optical products

Echipamente electrice 509,5 110,4 6680,1 111,6 Electrical equipment

Maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 667,3 111,8 7620,6 110,9 Machinery and equipment n.e.c.Autovehicule de transport rutier, remorci şi semiremorci 647,4 115,1 7707,5 107,7

Motor vehicles, trailers and semi-trailers

Alte mijloace de transport 74,1 109,2 867,7 139,4 Other transport equipmentMobilă 59,3 109,3 628,5 108,3 Furniture Alte produse industriale neclasificate în alta parte 119,2 106,4 1297,3 108,2 Other manufactured goods

Energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 7,0 84,8 192,3 166,5

Electricity, gas, steam and air conditioning

1) Date provizorii / Provisional data.

în % faţă de DEC. 2016

in % against DEC. 2016

DECEMBRIE 2017DECEMBER 2017

mil.EURO mill.EURO

1.I-31.XII.2017

mil.EURO mill.EURO

în % faţă de1.I-31.XII.2016

in % against 1.I-31.XII.2016

11.

69

Page 42: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul.Jan. Feb. March April May June July

INDUSTRIE - TOTAL 1371,4 1378,8 1385,1 1381,2 1383,9 1383,1 1384,6

INDUSTRIE EXTRACTIVĂ 51,7 51,6 51,7 51,7 51,7 51,4 50,8Extracţia cǎrbunelui superior şi inferior 14,4 14,4 14,3 14,3 14,3 14,0 13,8Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 17,1 17,0 16,9 16,9 16,8 16,8 16,6Extracţia minereurilor metalifere 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9Alte activitǎţi extractive 10,8 10,9 11,2 11,3 11,5 11,5 11,4Activitǎţi de servicii anexe extracţiei 7,5 7,4 7,4 7,3 7,2 7,2 7,1

INDUSTRIE PRELUCRĂTOARE 1166,0 1173,5 1179,0 1175,3 1178,4 1178,2 1180,1Industria alimentarǎ 162,0 162,2 163,7 163,6 164,5 164,8 165,3Fabricarea bǎuturilor 19,9 20,0 20,1 20,2 20,4 20,5 20,6Fabricarea produselor din tutun 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0Fabricarea produselor textile 38,5 38,6 38,6 38,5 38,4 38,5 38,8Fabricarea articolelor de îmbrǎcǎminte 127,6 126,9 126,3 125,3 124,8 123,9 122,6Tǎbǎcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinǎrie, harnaşamentelor şi încǎlţǎmintei; prepararea şi vopsirea blǎnurilor 48,9 48,9 49,1 48,4 48,4 48,3 47,8Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din altemateriale vegetale împletite 44,1 44,4 44,4 44,2 44,1 44,0 44,0Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 13,4 13,5 13,5 13,5 13,6 13,7 13,6Tipǎrirea şi reproducerea pe suporţi a înregistrǎrilor 12,8 12,8 12,8 12,7 12,8 12,7 12,8Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 25,0 25,2 25,3 25,4 25,4 25,5 25,5Fabricarea produselor farmaceutice de bazǎ şi a preparatelor farmaceutice 10,6 10,6 10,7 10,6 10,7 10,7 10,7Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 57,4 58,2 59,2 59,4 60,0 60,6 60,8Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 40,7 41,1 41,8 42,1 42,2 42,3 42,5Industria metalurgicǎ 30,3 30,3 30,6 30,5 30,5 30,6 30,5Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 75,6 76,3 76,7 76,4 76,9 76,6 76,7Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 33,2 33,8 33,9 33,9 34,2 34,5 34,4Fabricarea echipamentelor electrice 47,4 48,1 48,4 48,0 48,1 48,4 49,1Fabricarea de masini, utilaje şi echipamente n.c.a. 51,7 52,2 52,4 52,3 52,4 52,8 53,1Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor 193,5 196,2 197,0 196,6 197,6 196,9 198,5Fabricarea altor mijloace de transport 30,5 30,7 30,8 30,6 30,5 30,4 30,7Fabricarea de mobilǎ 61,7 61,8 61,7 61,3 61,2 60,9 60,5Alte activitǎţi industriale n.c.a. 14,7 15,2 15,3 15,3 15,3 15,4 15,5Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilorşi echipamentelor 21,5 21,5 21,6 21,4 21,2 21,1 21,0

PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICǍ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDǍ ŞI AER CONDIŢIONAT 53,2 53,2 53,4 53,3 52,4 52,2 52,1Producţia şi furnizarea de energie electricǎ şitermică, gaze, apă caldǎ şi aer condiţionat 53,2 53,2 53,4 53,3 52,4 52,2 52,1

DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREADEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE 100,5 100,5 101,0 100,9 101,4 101,3 101,6Captarea, tratarea şi distribuirea apei 41,2 41,1 41,2 41,1 41,2 41,3 41,2Colectarea şi epurarea apelor uzate 8,1 8,2 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3Colectarea, tratarea si eliminarea deşeurilor;activităţi de recuperarea a materialelor reciclabile;activităţi şi servicii de decontaminare 51,2 51,2 51,6 51,5 51,9 51,7 52,1

representing 92.86% of total employees in this sector.

Monthly data regarding earnings and number of employees are obtained from a sample statistical survey. Since January 2018 the sample

*) Operative data

2017

comprises 23500 economic and social units. For economic sector, units of four employees and over were included in the survey,

cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 92,86% din numărul total al salariaţilor din acest sector.

*) Date operative Datele lunare privind câştigul salarial şi efectivul de salariaţi sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2018 eşantionul cuprinde circa 23500 unităţi economico-sociale. Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile

mii persoane / thousand persons

Activităţi (diviziuni)

EFECTIVUL SALARIAŢILOR DIN INDUSTRIE LA SFÂRŞITUL LUNIIpe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2NUMBER OF EMPLOYEES IN THE INDUSTRY AT THE END OF THE MONTH by activities (divisions) CANE Rev.212.

70

2018Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Ian.Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan.

1383.2 1383.0 1384.9 1388.1 1378.6 1387.9 INDUSTRY – TOTAL

50.6 50.5 50.4 50.2 49.4 48.4 MINING AND QUARRYING13.8 13.7 13.5 13.4 12.7 12.7 Mining of coal and lignite16.3 16.3 16.2 16.2 16.2 16.3 Extraction of crude petroleum and natural gas1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 Mining of metal ores

11.4 11.4 11.4 11.4 11.3 11.3 Other mining and quarrying7.2 7.2 7.4 7.3 7.3 6.2 Mining support service activities

1179.0 1178.7 1181.0 1183.0 1174.7 1184.5 MANUFACTURING165.3 165.0 165.7 165.6 164.2 164.1 Manufacture of food products20.7 20.5 20.1 20.1 20.0 20.0 Manufacture of beverages2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 Manufacture of tobacco products

38.9 39.1 39.8 40.2 39.9 40.3 Manufacture of textiles121.0 120.0 118.7 117.8 116.5 117.6 Manufacture of wearing apparel

47.2 47.1 46.6 46.0 45.4 46.2 Manufacture of leather and related productsManufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles

43.8 43.7 43.8 43.7 43.5 43.7 of straw and plaiting materials13.6 13.6 13.7 13.8 13.7 14.0 Manufacture of paper and paper products12.7 12.7 12.8 12.7 12.7 13.0 Printing and reproduction of recorded media

Manufacture of coke and refined3.1 3.1 3.0 3.1 3.1 3.0 petroleum products

25.5 25.3 25.3 25.2 25.1 25.3 Manufacture of chemicals and chemical productsManufacture of basic pharmaceutical products

10.7 10.8 10.8 10.8 10.8 10.9 and pharmaceutical preparations61.0 61.2 61.5 61.7 61.3 62.3 Manufacture of rubber and plastic products42.5 42.3 42.2 42.0 41.5 41.8 Manufacture of other non-metallic mineral products30.4 30.2 30.4 30.8 30.7 30.8 Manufacture of basic metals

Manufacture of fabricated metal products, 76.7 76.5 76.5 76.3 76.0 76.7 except machinery and equipment34.6 34.8 35.0 35.3 35.2 35.8 Manufacture of computer, electronic and optical products49.4 49.9 50.7 50.7 50.5 51.1 Manufacture of electrical equipment53.1 53.1 53.5 54.2 54.2 54.7 Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

Manufacture of motor vehicles, 199.6 200.7 201.6 203.3 201.5 202.8 trailers and semi-trailers30.5 30.6 30.8 31.1 30.8 31.0 Manufacture of other transport equipment60.2 59.9 59.9 60.1 59.8 60.3 Manufacture of furniture15.5 15.7 15.7 15.7 15.6 16.0 Other manufacturing

Repair and installation 21.0 20.9 20.8 20.7 20.6 21.0 of machinery and equipment

ELECTRICITY, GAS, STEAM 51.9 51.8 51.6 53.0 53.0 53.2 AND AIR CONDITIONING SUPPLY

Electricity, gas, steam 51.9 51.8 51.6 53.0 53.0 53.2 and air conditioning supply

WATER SUPPLY; SEWERAGE, 101.7 102.0 101.9 101.9 101.5 101.8 WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES41.2 41.3 41.3 41.3 41.2 41.2 Water collection, treatment and supply8.3 8.4 8.3 8.4 8.3 8.4 Used water collection and purification

Waste collection, purification and disposal; activities of recycling materials recovery;

52.2 52.3 52.3 52.2 52.0 52.2 activities and services of decontamination

2017Activities (divisions)

71

Page 43: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

Câştigul salarial mediu brut Câştigul salarial mediu net IANUARIE 2018 IANUARIE 2018

- lei - - lei -Gross average earnings Net average earnings

JANUARY 2018 JANUARY 2018- LEI - - LEI -

INDUSTRIE - TOTAL 3797 2288

INDUSTRIE EXTRACTIVĂ 5587 3308Extracţia cǎrbunelui superior şi inferior 4695 2781Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 7605 4481Extracţia minereurilor metalifere 4939 2989Alte activitǎţi extractive 2832 1710Activitǎţi de servicii anexe extracţiei 6987 4111

INDUSTRIE PRELUCRĂTOARE 3665 2212Industria alimentarǎ 2888 1742Fabricarea bǎuturilor 4610 2756Fabricarea produselor din tutun 7288 4342Fabricarea produselor textile 3258 1968Fabricarea articolelor de îmbrǎcǎminte 2559 1570Tǎbǎcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinǎrie, harnaşamentelor şi încǎlţǎmintei; prepararea şi vopsirea blǎnurilor 2892 1764Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 2803 1700Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 3638 2192Tipǎrirea şi reproducerea pe suporţi a înregistrǎrilor 3465 2078Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 8187 4837Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 4265 2557Fabricarea produselor farmaceutice de bazǎ şi a preparatelor farmaceutice 4887 2936Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 3994 2398Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 3931 2363Industria metalurgicǎ 4530 2713Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 3666 2205Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 4461 2672Fabricarea echipamentelor electrice 3879 2335Fabricarea de masini, utilaje şi echipamente n.c.a. 4541 2706Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor 4386 2665Fabricarea altor mijloace de transport 4624 2776Fabricarea de mobilǎ 2863 1738Alte activitǎţi industriale n.c.a. 3044 1850Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor 4026 2410

PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICǍ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDǍ ŞI AER CONDIŢIONAT 5687 3400Producţia şi furnizarea de energie electricǎ şi termică, gaze, apă caldǎ şi aer condiţionat 5687 3400

DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE 3415 2058Captarea, tratarea şi distribuirea apei 3657 2206Colectarea şi epurarea apelor uzate 3761 2273Colectarea, tratarea si eliminarea deşeurilor;activităţi de recuperarea a materialelor reciclabile; activităţi şi servicii de decontaminare 3162 1902

Vezi nota de la Tabelul 12. / See footnote on Tabel 12.Notă:

CÂŞTIGURILE SALARIALE MEDII NOMINALE DIN INDUSTRIE, ÎN LUNA IANUARIE 2018pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2NOMINAL AVERAGE SALARY EARNINGS IN THE INDUSTRY, IN JANUARY 2018by activities (divisions) CANE Rev.2

În luna ianuarie 2017 se aplică prevederile legale în vigoare referitoare la baza de calcul a contribuţiilor salariaţilor pentru asigurările sociale de sănătate (Legea nr. 227/2015 privindCodul fiscal cu modificările şi completările ulterioare), care se plafonează în limita a 5 câştiguri salariale medii brute stabilite prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Începând cu luna februarie 2017 se aplică prevederile legale în vigoare (O.U.G. nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal) referitoare lacontribuţiile sociale individuale, respectiv contribuţiile salariaţilor pentru asigurările sociale de sănătate.Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare), contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale desănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate în sarcina salariatului şi, începând cu luna ianuarie 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate încuantumul brut al câştigului salarial nominal. În consecinţă, indicatorul „câştig salarial mediu brut lunar” produs şi diseminat începând cu luna de referinţă ianuarie 2018 nu mai este comparabil cu seriile de date anterioare anului 2018. Aceste prevederi legale nu influenţează comparabilitatea datelor pentru seriile de „câştig salarial mediu net lunar.”

Activităţi (diviziuni)

13.

72

DECEMBRIE 2017 IANUARIE 2017DECEMBER 2017 JANUARY 2017

89.6 109.4 INDUSTRY – TOTAL

59.2 94.9 MINING AND QUARRYING71.4 103.7 Mining of coal and lignite48.5 93.8 Extraction of crude petroleum and natural gas99.3 123.4 Mining of metal ores73.2 94.5 Other mining and quarrying69.1 93.0 Mining support service activities

92.9 111.5 MANUFACTURING92.7 109.2 Manufacture of food products

104.2 101.4 Manufacture of beverages89.5 67.1 Manufacture of tobacco products94.3 114.1 Manufacture of textiles

100.4 116.3 Manufacture of wearing apparel

99.2 116.4 Manufacture of leather and related productsManufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles

95.2 114.0 of straw and plaiting materials85.7 116.8 Manufacture of paper and paper products85.6 107.9 Printing and reproduction of recorded media

Manufacture of coke and refined petroleum 63.2 110.6 products89.5 104.7 Manufacture of chemicals and chemical products

Manufacture of basic pharmaceutical products 86.6 94.1 and pharmaceutical preparations95.7 111.8 Manufacture of rubber and plastic products95.5 110.2 Manufacture of other non-metallic mineral products83.4 109.5 Manufacture of basic metals

Manufacture of fabricated metal products, 92.1 112.3 except machinery and equipment

Manufacture of computer, 84.7 106.4 electronic and optical products95.7 111.7 Manufacture of electrical equipment93.9 111.0 Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

Manufacture of motor vehicles, trailers and92.7 111.0 semi-trailers85.0 111.4 Manufacture of other transport equipment

100.2 117.9 Manufacture of furniture99.3 113.6 Other manufacturing

Repair and installation 93.3 112.7 of machinery and equipment

ELECTRICITY, GAS, STEAM83.2 97.7 AND AIR CONDITIONING SUPPLY

83.2 97.7 Electricity, gas, steam and air conditioning supply

WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE 94.4 111.7 MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES90.9 104.1 Water collection, treatment and supply90.3 117.2 Used water collection and purification

Water collection, purification and disposal; activities of recycling materials recovery;

98.8 119.3 activities and services of decontamination

Note:

In January 2017 there are applied legal stipulations in force regarding calculation base of employees’ contribution to the health insurance scheme(Law No 227/2015 on the Fiscal Code with subsequent amendments), limited to 5 gross average earnings set up by the Law of state social insurancebudget.Starting with February 2017 are applied the legal provisions in force (G.E.O No. 3/2017 for the amendment the Law No 227/2015 on Fiscal Code)regarding the individual social contribution, respectively the employees' contribution to social health insurance. According to the national legislation provisions in force (GEO No. 79/2017, as subsequently amended and supplemented), the social securitycontribution and the social health insurance contribution paid by the employer were transferred to the employee; thus, starting with January 2018,these contributions are borne entirely by the employee, and reflected in the gross amount of the nominal earnings. Consequently, the indicator"average monthly gross earnings" produced and disseminated starting with the reference month January 2018 is no longer comparable to data seriesprior to 2018.

Activities (division)

Net average earningsIANUARIE 2018 în % faţă de:

JANUARY 2018 in % as against:

73

Page 44: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

Total Producţie Import Total Producţie Import Total Producţie ImportTotal Output Import Total Output Import Total Output Import

Cărbune net (mii tone) 2341,7 2280,0 61,7 +17,6 -25,2 +42,8 100,8 98,9 326,5Net coal (thousand tonnes)Ţiţei (mii tone) 1015,2 293,2 722,0 -19,1 -11,2 -7,9 98,2 96,3 98,9Crude oil (thousand tonnes)Gaze naturale utilizabile (mil. mc. 15 gr. C) 1162,8 911,6 251,2 -107,3 -6,1 -101,2 91,6 99,3 71,3Usable natural gas (mill. m 3 15 0 C)Energie hidroelectrică, eoliană, solară sienergie electrică din import (mil. kWh) 2273,5 2006,9 266,6 +13,5 -82,1 +95,6 100,6 96,1 155,9Hydroelectric energy,wind energy, solar energy and imported electric energy(mill. kWh)Căldură nucleară (mii Gcal) 2532,9 2532,9 - +37,0 +37,0 - 101,5 101,5 -Nuclear heat (thou Gcal)Produse petroliere din import(mii tone) 172,7 - 172,7 +29,1 - +29,1 120,3 - 120,3Imported oil products(thousand tonnes)

Resurse – total 3052,4 1856,0 1196,4 -66,8 -30,7 -36,1 97,9 98,4 97,1Resources – totaldin care:of which:Cărbune net 444,8 408,3 36,5 +14,0 -11,4 +25,4 103,2 97,3 328,8Net coalŢiţei 1006,6 284,6 722,0 -18,8 -10,9 -7,9 98,2 96,3 98,9Crude oilGaze 939,2 737,0 202,2 -86,4 -5,0 -81,4 91,6 99,3 71,3Usuable natural gasEnergie hidroelectrică, căldură nucleară, eoliană, solară şi energie electrică din import 449,0 426,1 22,9 +4,8 -3,4 +8,2 101,1 99,2 155,8Hydroelectric energy, nuclear heat, wind energy, solar energy and imported electric energyProduse petroliere din import 171,7 - 171,7 +28,9 - +28,9 120,2 - 120,2Imported oil products

1.I-31.I.2017

- % -

mii tone echivalent petrol (10000 kcal/kg)thousand tonnes of oil equivalent (10000 kcal/kg)

unităţi fizice / physical units

PRINCIPALELE RESURSE DE ENERGIE PRIMARĂ ÎN LUNA IANUARIE 2018MAIN RESOURCES OF PRIMARY ENERGY IN JANUARY 2018

Diferenţe (±) Differences (±)

1.I-31.I.2018

1.I-31.I.2018 faţă de / as against

14.

74

Page 45: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

Diferenţe (±) Differences (±)

Resurse – total 6273,9 -354,1 94,7Resources – totalProducţie 6007,3 -449,7 93,0Production - în termocentrale clasice1) 2966,5 -382,7 88,6 - in classic thermal power stations 1)

- în hidrocentrale 1258,4 +39,7 103,3 - in hydro power stations - în centrale nuclearo - electrice 1033,9 +15,1 101,5 - in nuclear electric - în centrale electrice eoliene 676,1 -125,6 84,3 - in wind power stations -în centrale solare fotovoltaice 72,4 +3,8 105,5 - in solar photovoltaic stationsImport 266,6 +95,6 155,9ImportDestinaţii - total 6273,9 -354,1 94,7Destination – total - Consum final 4930,5 -107,6 97,9 - Final consumptionÎn economie 3849,3 +16,9 100,4In economyIluminat public 61,4 -2,2 96,5Public lightingPopulaţie 1019,8 -122,3 89,3Population - Consum propriu tehnologic în reţeleşi staţii 727,1 -122,9 85,5 - Own tehnological consumption innetwork and stations - Export 616,3 -123,6 83,3- Export 1) Inclusiv biomasa / Including biomass.

BALANŢA ENERGIEI ELECTRICE ÎN LUNA IANUARIE 2018ELECTRIC POWER BALANCE SHEET IN JANUARY 2018

milioane kWh / million kWh

1.I-31.I.2018

1.I-31.I.2018 faţă de / as against 1.I-31.I.2017

- % -

15.

75

Page 46: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

RESURSELE DE COMBUSTIBILI SOLIZI ŞI DESTINAŢIILE ACESTORASUPPLY OF SOLID FOSSIL FUELS AND THEIR DESTINATIONS

Cărbune superior1)

Hard coal 1)

mii tone / thou tonnes2016

Dec. Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.Dec. Jan. Feb. March April May June

Resursele:(+) Producţia - - - - - - -(+) Importul net 42 19 48 79 52 64 45(+) Variaţia stocurilor 37 59 28 -1 50 -46 22(=) Consumul intern brut (calculat) 79 78 76 78 102 18 67

Livrări total (observat) 77 77 70 67 65 59 54din care: Centrale electrice din sectorul public 27 30 27 21 15 0 0 Cocserii şi instalaţii de brichetare - - - - - - - Industrie total 50 47 43 46 50 59 54

Stocuri la începutul lunii 214 177 118 90 91 41 87Stocuri la sfârşitul lunii 177 118 90 91 41 87 65

1) Cărbune cu puterea calorifică superioară > 23865 kj/kg (5700 kcal/kg).1) Solid fuel with a gross calorific value > 23865 kj/kg (5700 kcal/kg).

Alţi cărbuni2)

Black lignite, brown coal and peat 2)

mii tone / thou tonnes2016

Dec. Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.Dec. Jan. Feb. March April May June

Resursele:(+) Producţia 2234 2305 2213 2089 1361 2205 2169(+) Importul net 0 0 0 0 0 0 0(+) Variaţia stocurilor -41 -145 16 -487 171 -77 -155(=) Consumul intern brut (calculat) 2193 2160 2229 1602 1532 2128 2014

Centrale electrice din sectorul public 2115 2160 2204 1602 1532 2128 2014

Stocuri la începutul lunii 386 427 572 556 1043 872 949Stocuri la sfârşitul lunii 427 572 556 1043 872 949 1104

2) Cărbune cu puterea calorifică superioară < 23865 kj/kg (5700 kcal/kg).2) Solid fuel with a gross calorific value < 23865 kj/kg (5700 kcal/kg).

2017

2017

16.

16.1

16.2

76

Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.July Aug. Sept. Oct . Nov. Dec.

Supply:- - - - - - (+) Production

116 153 87 90 88 25 (+) Net imports-51 -85 -30 -6 -28 56 (+) Variation of stocks65 68 57 84 60 81 (=) Gross inland consumption (calculated)

54 52 59 81 56 95 Total deliveries (observed)of which:

0 0 5 25 37 42 Public power stations- - - - - - Coking and patent fuel plants

54 52 54 56 19 53 Industry total

65 116 201 231 237 265 Stocks beginning of period116 201 231 237 265 209 Stocks at the end of period

Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.July Aug. Sept. Oct . Nov. Dec.

Supply:2275 2243 2274 2218 2295 2028 (+) Production

0 0 0 0 0 0 (+) Net imports-99 -45 -201 56 -124 198 (+) Variation of stocks

2176 2198 2073 2274 2171 2226 (=) Gross inland consumption (calculated)

2176 2166 2073 2261 2171 2066 Public power stations

1104 1203 1248 1449 1393 1517 Stocks beginning of period1203 1248 1449 1393 1517 1319 Stocks at the end of period

2017

2017

77

Page 47: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

Cocs metalurgic Coke oven coke

mii tone / thou tonnes2016

Dec. Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.Dec. Jan. Feb. March April May June

Resursele:(+) Producţia - - - - - - -(+) Importul net 86 80 69 66 62 47 66(+) Variaţia stocurilor -21 -5 -2 -2 10 14 -7(=) Consumul intern brut (calculat) 65 75 67 64 72 61 59

Livrǎri metalurgie 56 67 67 64 68 59 57

Stocuri la începutul lunii 29 50 55 57 59 49 35Stocuri la sfârşitul lunii 50 55 57 59 49 35 42

2017

16.3

78

Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.July Aug. Sept. Oct . Nov. Dec.

Supply:- - - - - - (+) Production

62 70 63 66 51 62 (+) Net imports9 9 1 -5 -45 -4 (+) Variation of stocks

71 79 64 61 6 58 (=) Gross inland consumption (calculated)

65 58 60 61 6 57 Delivery to iron and steel industry

42 33 24 23 28 73 Stocks beginning of period33 24 23 28 73 77 Stocks at the end of period

2017

79

Page 48: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

BALANŢA PRELUCRĂRII ŢIŢEIULUI ŞI A PRODUSELOR PETROLIERECRUDE OIL AND PETROLEUM PRODUCTS BALANCE

Intrări în rafinărie (ţiţei, produse lichide de la extracţia gazelor naturale şi semifabricate)Crude oil and feedstocks

mii tone / thou tonnes2016

Dec. Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.Dec. Jan. Feb. March April May June

Resursele:(+) Producţia internă 315 307 277 312 302 312 301(+) Din alte surse 12 10 17 19 31 24 34(+) Retur din petrochimie 42 20 17 27 37 35 40(+) Importul 727 768 535 539 731 672 538(-) Exportul 9 1 1 2 4 3 3(-) Variaţia stocurilor -47 43 -12 77 -195 227 -63

(=) Intrări în rafinării (calculat) 1134 1061 857 818 1292 813 973

Intrări în rafinării (observat) 1153 958 875 939 1136 822 1126

Stocurile la începutul lunii 1098 1051 1094 1082 1159 964 1191 din care:

- ţiţei 1041 990 1044 1026 1096 926 1122

Stocurile la sfârşitul lunii 1051 1094 1082 1159 964 1191 1128 din care:

- ţiţei 990 1044 1026 1096 926 1122 1069

Produse petrolierePetroleum products

mii tone / thou tonnes2016

Dec. Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.Dec. Jan. Feb. March April May June

Resursele:(+) Producţia 1142 945 866 928 1124 816 1114(-) Consumul propriu 74 59 50 47 67 56 70(+) Importul 148 116 128 179 177 243 212(-) Exportul 522 363 364 349 454 344 359(-) Variaţia stocurilor 32 19 -35 80 -16 -164 74(=) Livrări pe piaţa internă total (calculat) 662 620 615 631 796 823 823

Livrări pe piaţa internă total (observat) 695 638 575 696 729 796 824din care:

Petrochimie 12 9 11 13 13 1 12 Centrale electrice şi termice - - - - - - - Transport aerian internaţional 11 7 8 11 3 10 5

Livrǎri GPL transport auto 18 16 12 11 13 17 17

Stocurile la începutul lunii 800 832 851 816 896 880 716 din care:

- benzinǎ auto 154 118 168 135 134 163 117- motorinǎ auto 276 338 341 333 388 306 275 - pǎcurǎ <1% sulf 28 33 30 25 27 35 20

Stocurile la sfârşitul lunii 832 851 816 896 880 716 790din care:

- benzinǎ auto 118 168 135 134 163 117 131- motorinǎ auto 338 341 333 388 306 275 282 - pǎcurǎ <1% sulf 33 30 25 27 35 20 30

2017

2017

17.

17.1

17.2

80

Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.July Aug. Sept. Oct . Nov. Dec.

Supply:308 305 294 304 295 303 (+) Indigenous production31 37 33 27 17 12 (+) From other sources49 40 46 48 50 52 (+) Backflows

925 790 743 828 758 805 (+) Imports4 35 6 8 12 10 (-) Exports

-43 -62 -50 23 23 -155 (-) Variation of stocks

1352 1199 1160 1176 1085 1317 (=) Refinery intake (calculated)

1134 1223 1152 1217 1160 1233 Refinery intake (observed)

1128 1085 1023 973 996 1019 Opening level of stocks held on national territoryof which

1069 1001 975 925 941 944 Crude oil

1085 1023 973 996 1019 864 Closing level of stocks held on national territory

1001 975 925 941 944 801 Crude oil

Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.July Aug. Sept. Oct . Nov. Dec.

Supply:1120 1212 1142 1207 1152 1226 (+) Production

68 75 74 75 75 69 (-) Refinery fuel212 315 288 219 220 123 (+) Imports455 416 433 516 508 472 (-) Exports33 3 53 -30 1 31 (-) Variation of stocks

776 1033 870 865 788 777 (=) Gross inland deliveries (calculated)

827 1021 904 838 798 804 Gross inland deliveries (observed)of which:

13 12 11 13 12 14 Petrochemical sector- - - - - - Power and thermal plants

17 19 15 13 2 8 International civil aviation

19 23 22 20 19 19 Deliveries of LPG used for road transport

790 823 826 879 849 850 Opening level of stocks held on national territoryof which:

131 128 140 170 123 177 - Motor gasoline282 346 323 347 348 316 - Transport Diesel30 29 28 25 27 27 - Low sulphur fuel Oil

823 826 879 849 850 881 Closing level of stocks held on national territoryof which:

128 140 170 123 177 176 - Motor gasoline346 323 347 348 316 339 - Transport Diesel29 28 25 27 27 12 - Low sulphur fuel Oil

2017

2017

81

Page 49: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

GAZE NATURALENATURAL GAS

2016Dec. Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.Dec. Jan. Feb. March April May June

milioane metri cubi 946 964 864 894 919 863 827

TJ (PCS) 36563 37401 33585 34646 35546 33553 32096

milioane metri cubi 387 356 250 71 6 3 4

TJ (PCS) 14930 13754 9661 2753 232 111 166

milioane metri cubi 0 0 0 0 1 1 5

TJ (PCS) 0 0 0 0 22 37 200

milioane metri cubi -159 -434 -280 -148 38 173 75

TJ (PCS) -6257 -16686 -10715 -5717 1491 6724 2951

milioane metri cubi 1492 1754 1394 1113 886 692 751

TJ (PCS) 57750 67841 53961 43116 34265 26903 29111

milioane metri cubi 1492 1754 1394 1113 886 692 751

TJ (PCS) 57750 67841 53961 43116 34265 26903 29111

milioane metri cubi 3191 3032 2598 2318 2170 2208 2381

TJ (PCS) 120114 113857 97171 86456 80739 82230 88954

milioane metri cubi 3032 2598 2318 2170 2208 2381 2456

TJ (PCS) 113857 97171 86456 80739 82230 88954 91905

milioane metri cubi 57 56 48 52 52 49 48

TJ (PCS) 2230 2192 1868 2054 2021 1933 1881

Stocurile la sfârşitul lunii deţinute pe teritoriul naţional

GCV – The water of combustion is entirely condensed and that the heat contained in the water vapor is recovered .

(-) Export

(+) Import

(-) Variaţia stocurilor

U.M.2017

Consumul propriu şi pierderile în industria gazului natural

(=) Livrǎri pe piaţa internǎ (calculat)

Livrǎri pe piaţa internǎ (observat)

Stocurile la începutul lunii deţinute pe teritoriul naţional

(+) Producţia internǎ

PCS – Conţinutul de cǎldurǎ al combustibilului, inclusiv cǎldura de vaporizare a umiditǎţii conţinute de acesta.

18.

82

Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.July Aug. Sept. Oct . Nov. Dec.

839 852 861 916 908 937Million cubic

metres32578 33026 33376 35421 35073 36223 Terajoules

1 1 1 84 117 299Million cubic

metres19 16 39 3247 4512 11562 Terajoules

6 7 7 0 0 0Million cubic

metres236 255 259 0 0 0 Terajoules

173 155 143 46 -210 -210Million cubic

metres6728 6034 5575 1765 -8143 -8076 Terajoules

661 691 712 954 1235 1446Million cubic

metres25633 26753 27581 36903 47728 55861 Terajoules

661 691 712 954 1235 1446Million cubic

metres25633 26753 27581 36903 47728 55861 Terajoules

2456 2629 2784 2927 2973 2763Million cubic

metres91905 98633 104667 110242 112007 103864 Terajoules

2629 2784 2927 2973 2763 2553Million cubic

metres98633 104667 110242 112007 103864 95788 Terajoules

49 48 48 52 52 55Million cubic

metres1933 1906 1879 2041 2050 2159 Terajoules

Own use and losses of the natural gas industry

Gross inland deliveries (observed)

Opening level of stocks held on national territory

Closing level of stocks held on national territory

(-) Stock Change

(+) Imports

(=)Gross inland deliveries (calculated)

(-) Exports

U.M.

(+)Indigenous Production

2017

83

Page 50: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

CONSUMUL DE COMBUSTIBILI PENTRU PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE ÎN TERMOCENTRALEFUEL CONSUMPTION IN THERMAL POWER STATIONS

2016Dec. Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.Dec. Jan. Feb. March April May June

Cărbuni superiori1) mii tone 27 30 27 21 15 0 0TJ (PCI) 639 715 633 499 345 0 0

Alţi cărbuni2) mii tone 2385 2606 2161 1945 1562 2104 2013TJ (PCI) 17741 19413 15767 14127 11692 15425 14968

Produse petroliere mii tone 5 12 5 1 1 0 1TJ (PCI) 198 475 181 16 24 0 26

Gaze naturale TJ (PCI) 10491 13437 9755 7507 4779 2758 2598

Gaze derivate TJ (PCI) - 28 5 66 - - -

Alţi combustibili TJ (PCI) - - - - - - -

TOTAL TJ (PCI) 29069 34068 26341 22215 16840 18183 17592

STOCURILE DE COMBUSTIBILI EXISTENTE ÎN TERMOCENTRALE, LA SFÂRŞITUL LUNIIFUEL STOCKS IN THERMAL POWER STATIONS AT THE END OF PERIOD

2016Dec. Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.Dec. Jan. Feb. March April May June

Cărbuni superiori1) mii tone 104 73 46 24 10 10 17

Alţi cărbuni2) mii tone 722 483 527 675 645 805 912

Produse petroliere mii tone 55 52 68 70 69 69 68

U.M.2017

2) Solid fuel with a gross calorific value < 23865 kj/kg (5700 kcal/kg).

U.M.

1) Cărbuni cu puterea calorifică superioară (PCS) > 23865 kj/kg (5700 kcal/kg).1) Solid fuel with a gross calorific value > 23865 kj/kg (5700 kcal/kg).2) Cărbuni cu puterea calorifică superioară (PCS) < 23865 kj/kg (5700 kcal/kg).

2017

GCV – the water of combustion is entirely condensed and that the heat contained in the water vapor is recovered .

PCI – Conţinutul de cǎldurǎ al combustibilului, exclusiv cǎldura de vaporizare a umiditǎţii conţinute de acesta.NCV – the products of combustion contains the water vapor and that the heat in the water vapor is not recovered.PCS – Conţinutul de cǎldurǎ al combustibilului, inclusiv cǎldura de vaporizare a umiditǎţii conţinute de acesta.

19.

20.

84

Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.July Aug. Sept. Oct . Nov. Dec.

0 0 0 15 21 24 thou tonnes Hard coal 1)

0 0 0 375 518 556 TJ (NCV)

2192 2144 1986 2181 2101 2252 thou tonnes Black lignite, brown coal 2)

16276 15603 14264 15772 15441 16478 TJ (NCV)

1 0 0 0 0 1 thou tonnes Petroleum products19 0 0 0 0 57 TJ (NCV)

2693 2811 2282 4543 8058 9734 TJ (NCV) Natural gas

- 9 - - - 91 TJ (NCV) Derived gas

- - - - - - TJ (NCV) Other fuels

18988 18423 16546 20690 24017 26916 TJ (NCV) TOTAL

Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.July Aug. Sept. Oct . Nov. Dec.

69 125 160 158 136 113 thou tonnes Hard coal 1)

950 972 1208 1288 1530 1344 thou tonnes Black lignite, brown coal 2)

68 68 68 68 68 78 thou tonnes Petroleum products

2017

2017U.M.

U.M.

85

Page 51: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

86

NOTA METODOLOGICĂ Industrie Indicele producţiei industriale (IPI)

este un indice de volum şi măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial dintr-o perioadă faţă de alta.

Indicele producţiei industriale este de tip Laspeyres, iar utilizarea lui sub această formă necesită revizuirea periodică a sistemului de ponderare şi asigurarea reprezentativităţii seriilor de produse selectate.

În conformitate cu prevedirile Regulamentului CE nr. 1165/1998 amendat cu Regulamentul Parlamentului European nr. 1158/2005 cu privire la statisticile pe termen scurt, în calculul indicelui producţiei industriale, se cuprind diviziunile CAEN Rev. 2: 05÷35, exclusiv grupa 353.

Indicii producţiei industriale măsoară evoluţia acesteia pe total, secţiuni (industria extractivă, prelucrătoare şi producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat), diviziuni CAEN Rev. 2 precum şi pe marile grupe industriale.

Pentru calculul indicilor producţiei industriale se utilizează un eşantion de produse reprezentative grupate în 718 subclase elementare CPSA 2015, pentru care se înregistrează date cantitative privind producţia realizată.

Nomenclatoarele utilizate la

calculul indicelui producţiei industriale sunt:

• Clasificarea Activităţilor Economiei Naţionale (CAEN Rev. 2)

• Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor (CPSA 2015).

• Marile grupe industriale (industria bunurilor intermediare, industria bunurilor de capital, industria bunurilor de folosinţă îndelungată, industria bunurilor de uz curent, industria energetică) reprezintă un

METHODOLOGICAL NOTE Industry The industrial production index

(IPI), is a volume index and measures the evolution of industrial activities results from one period as against another one.

The industrial production index is of

Laspeyres type and its use under this form needs periodical revision of the weighting system and ensuring of the representativeness for the selected products series.

According to the provisions of EC Regulation no.1165/1998 amended by the Regulation of European Parliament no. 1158/2005 regarding the short term statistics, the calculation of industrial production index includes CANE Rev.2: 05-35 divisions, excluding 353 group.

The industrial production indices

measure its evolution per total and by CANE Rev 2 sections (mining and quarrying, manufacturing and electricity, gas, steam and air conditioning production and supply) and divisions as well as by broad industrial groups

For the calculation of industrial production indices, it is used a sample of representative products grouped into 718 elementary subclasses CPSA 2015, for which quantitative data regarding the achieved production are registered.

The nomenclatures used to

calculate the industrial production index are:

• The Classification of Activities in the National Economy (CANE Rev. 2).

• The Classification of products and services associated to activities (CPSA 2015).

• Broad industrial groupings (intermediate goods, capital goods, consumer durables , consumer non-durables, energy) represent an aggregated nomenclature of CANE Rev.

Page 52: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

87

nomenclator agregat de diviziuni sau grupe CAEN Rev. 2 utilizat în statistica europeană pentru caracterizarea industriei după destinaţia bunurilor produse.

Industria bunurilor intermediare cuprinde următoarele diviziuni, respectiv grupe CAEN Rev. 2: 07, 08, 09, 106, 109, 131, 132, 133, 16, 17, 201, 202, 203, 205, 206, 22, 23, 24, 255, 256, 257, 259, 261, 268, 271, 272, 273, 274, 279.

Industria bunurilor de capital cuprinde următoarele diviziuni, respectiv grupe CAEN Rev. 2: 251, 252, 253, 254, 262, 263, 265, 266, 28, 29, 301, 302, 303, 304, 325, 33.

Industria bunurilor de folosinţă îndelungată cuprinde următoarele diviziuni, respectiv grupe CAEN Rev. 2: 264, 267, 275, 309, 31, 321, 322.

Industria bunurilor de uz curent cuprinde următoarele diviziuni, respectiv grupe CAEN Rev. 2: 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 11, 12, 139, 14, 15, 18, 204, 21, 323, 324, 329.

Industria energetică cuprinde următoarele diviziuni, respectiv grupe CAEN Rev. 2: 05, 06, 19, 351, 352.

• PRODROM - Nomenclatorul de produse şi servicii industriale utilizat la colectarea datelor privind producţia industrială este total armonizat cu nomenclatorul utilizat în ţările U.E., respectiv Lista PRODCOM. Poziţiile din cadrul nomenclatorului PRODROM sunt rezultatul detalierii subclaselor elementare CPSA 2015. Toate poziţiile PRODROM sunt la acelaşi nivel de nominalizare, eventualele grupări solicitate pentru cerinţele de analiză şi diseminare, obţinându-se prin prelucrare, pe baza criteriilor de structurare utilizate pentru definirea fiecărei poziţii.

Nomenclatorul de produse industriale

(PRODROM) cuprinde circa 3359 produse şi caracterizează activităţile industriale din secţiunile CAEN Rev. 2: B, C şi D.

2 divisions or groups used in the European statistics for industry characterization by destination of produced goods.

Intermediate goods includes the

following CANE Rev. 2 divisions, respectively groups: 07, 08, 09, 106, 109, 131, 132, 133, 16, 17, 201, 202, 203, 205, 206, 22, 23, 24, 255, 256, 257, 259, 261, 268, 271, 272, 273, 274, 279.

Capital goods includes the following CANE Rev. 2 divisions, respectively groups: 251, 252, 253, 254, 262, 263, 265, 266, 28, 29, 301, 302, 303, 304, 325, 33.

Consumer durables includes the following CANE Rev. 2 divisions, respectively groups: 264, 267, 275, 309, 31, 321, 322.

Consumer non-durables includes the following CANE Rev. 2 divisions, respectively groups: 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 11, 12, 139, 14, 15, 18, 204, 21, 323, 324, 329.

Energy includes the following CANE Rev.2 divisions, respectively groups: 05, 06, 19, 351, 352.

• PRODROM - The Nomenclature of Industrial Products and Services used for the collection of data regarding the industrial production is fully harmonised with the nomenclature used in European Union countries, respectively the PRODCOM List. The positions from PRODROM nomenclature are the result of CPSA 2015 detailing elementary subclasses. All PRODROM headings are at the same level of nominalization, possible groups required for analysis and dissemination being obtained by processing, based on the structuring criteria used to define each heading.

The Nomenclature of Industrial

Products (PRODROM) includes about 3359 products and characterizes the industrial activities of the CANE Rev. 2: B, C and D sections.

Page 53: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

88

• Nivelul de subclasă elementară CPSA reprezintă primul nivel de calcul al IPI. Cele cca 3359 produse PRODROM se agregă în 1185 subclase elementare CPSA, din care 718 sunt luate în calculul IPI.

• Nomenclatorul operatorilor economici care furnizează lunar date privind producţia fizică industrială cuprinde un eşantion reprezentativ de întreprinderi cu activitate principală de industrie (CAEN Rev. 2: 05÷35) şi care este constituit din totalitatea întreprinderilor cu peste 50 de salariaţi şi dintr-un eşantion de întreprinderi cu număr de salariaţi cuprins între 4-49, astfel încât să se asigure un grad de reprezentativitate de cca 90% la nivel de total industrie şi minim 80% la nivel de diviziune CAEN Rev.2, reprezentativitate calculată pe baza cifrei de afaceri.

Pentru o mai bună reprezentare a industriei alimentare, datorită specificului acesteia, în eşantionul de întreprinderi industriale sunt incluse şi societăţile comerciale cu activitate principală de agricultură, dar care au subunităţi specializate în fabricarea produselor agroalimentare.

Construirea sistemului de ponderare şi algoritmul de calcul

Agregarea indicilor primari ai producţiei industriale se realizează printr-un sistem de ponderări succesive, utilizându-se pentru agregarea la nivel de subclasă elementară CPSA - nivel de agregare superior al PRODROM-ului, preţul mediu unitar din anul de bază (2015), iar pentru nivelurile de agregare superioare (clasă, grupă, diviziune, secţiune CAEN Rev. 2 sau mare grupă industrială) folosindu-se ca element de ponderare valoarea adăugată brută la costul factorilor calculată conform conturilor naţionale (VABCF) din anul de bază (2015).

Primul nivel de agregare este nivelul clasei CAEN Rev. 2, următoarele niveluri de agregare fiind determinate ca o medie

• CSPA elementary subclass level represents the first IPI calculation level. The about 3359 PRODROM products are aggregated into 1185 CSPA elementary subclasses, of which 718 are taken into IPI calculation.

• The Nomenclature of economic operators, which provides monthly data about industrial physical production, includes a representative sample of enterprises having industry as their main activity (CANE Rev.2: 05÷35) and which includes all the enterprises having over 50 employees and a sample of enterprises having 4-49 employees, so that a representativeness of about 90% should be ensured at the level of total industry and minimum 80% at the level of CANE Rev. 2 division, this representativeness being calculated based on turnover.

For a better representation of food industry, due to its specific, the sample of industrial enterprises also includes commercial companies having agriculture as their main activity, but which have subunits specialised in the fabrication of agro-food products.

Building up the weighting system

and the calculation algorithm Primary indices of industrial

production are aggregated by a system of successive weightings, using for the aggregation at the level of CPSA elementary subclass – PRODROM, level of upper aggregation, the unit average price of the base year (2015), while for upper aggregation levels (CANE Rev. 2 class, group, division, section or broad industrial group), the gross value added at the cost of factors calculated according national to accounts (GVACF) of the base year (2015) is used as weighting element.

The first aggregation level is the level

of CANE Rev. 2 class, the next aggregation levels being determined as a

Page 54: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

89

aritmetică ponderată a indicilor claselor, grupelor, diviziunilor, secţiunilor CAEN Rev. 2, marilor grupe industriale, cu VABCF corespunzătoare din anul de bază (2015).

Indicii pentru marile grupe industriale se obţin prin agregarea indicilor la nivelul grupelor CAEN Rev. 2 componente, ponderate cu VABCF corespunzător.

Indicii producţiei industriale pe total

industrie se obţin prin agregarea indicilor calculaţi la nivel de diviziune CAEN Rev. 2.

Pe lângă indicii bruţi ai producţiei

industriale, se calculează lunar şi indici ajustaţi cu numărul de zile lucrătoare prin metoda regresivă, metodă recomandată de regulamentele europene referitoare la indicatorii pe termen scurt (Regulamentul Consiliului 1165/1998).

Pentru ajustarea seriilor s-a folosit

pachetul de programe JDEMETRA+ v2.2

(metoda TRAMO/SEATS), care realizează estimarea efectului numărului de zile lucrătoare diferit de la o lună la alta şi efectului calendarului (an bisect şi alte sărbători naţionale) precum şi identificarea şi corectarea valorilor extreme (schimbări de nivel ocazionale, tranzitorii sau permanente) şi interpolarea valorilor lipsă.

Seria ajustată cu numărul de zile lucrătoare s-a obţinut prin eliminarea din seria brută a acestor efecte, cu ajutorul unor coeficienţi de corecţie, stabiliţi în funcţie de modelul de regresie folosit (aditiv sau multiplicativ).

Ajustarea nivelurilor agregate s-a realizat prin metoda directă care presupune ajustarea directă a seriilor agregate. Utilizarea metodei directe poate conduce la unele inconsistenţe în seriile de date (respectiv, agregatele să nu fie cuprinse întotdeuna între valorile componentelor din care provin).

weighted arithmetic mean of the CANE Rev. 2 classes, groups, divisions, sections, of broad industrial groups, with the corresponding GVACF of the base year (2015).

The indices for the broad industrial groupings are obtained by the aggregation of the CANE Rev. 2 component group indices, weighted with the corresponding GVACF.

The industrial production indices per total industry are obtained by the aggregation of indices calculated at the level of the CANE Rev. 2 division.

Besides gross indices of industrial

production, indices adjusted with working days number are also monthly calculated by means of the regressive method, which is recommended by European regulations regarding the short-term indicators (Council Regulation no. 1165/1998).

To adjust the series was used JDEMETRA + v2.2 software package

(TRAMO/SEATS method), estimating the effect of working days number, different from one month to another and the calendar effect (leap year and other national holidays) as well as for the identification and correction of outliers (occasional, transitional or permanent changes) and interpolation of missing values.

The series adjusted with working days number was obtained by eliminating from unadjusted series these effects, by means of correction coefficients, set up according to the regression model used (additive or multiplicative).

The adjustment of the aggregated levels was made through the direct method, which involves the direct adjustment of the aggregated series. The use of the direct method may lead to inconsistencies in the data series (namely, the aggregates are not always comprised between the values of the

Page 55: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

90

Indicii producţiei industriale sunt

provizorii şi se revizuiesc pe baza rectificărilor ce se efectuează retroactiv de către întreprinderile din eşantion, asupra datelor furnizate anterior de către acestea.

Indicele productivităţii muncii în industrie

Indicele productivităţii muncii în industrie este indicatorul ce caracterizează eficienţa muncii depuse într-o anumită perioadă în cadrul activităţii industriale şi se calculează ca raport între indicele brut al producţiei industriale şi indicele numărului mediu de salariaţi din industrie.

Indicii productivităţii muncii în industrie sunt calculaţi pe total industrie, secţiuni (industria extractivă, prelucrătoare şi producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat), diviziuni CAEN Rev.2 precum şi pe marile grupe industriale.

Indicii lunari ai productivităţii muncii în industrie sunt provizorii şi se revizuiesc pe baza rectificărilor ce se efectuează retroactiv de către operatorii economici din eşantion.

Cifra de afaceri reprezintă veniturile

totale înregistrate de către întreprindere în perioada de referinţă, provenite atât din activitatea principală, cât şi din activităţile secundare exercitate de aceasta. Cifra de afaceri nu include TVA şi veniturile din vânzarea sau transferul de mijloace fixe.

Nomenclatorul operatorilor economici

ce furnizează lunar date privind cifra de afaceri din industrie, cuprinde operatorii economici care au ca activitate principală industria (CAEN Rev.2 diviziunile: 05÷33).

components they come from). The industrial production indices are

provisional and are revised based on the corrections retroactively done by the enterprises in the sample, concerning the data previously provided.

Labour productivity index in

industry Labour productivity index in industry is

the indicator which characterizes the efficiency of work carried out during a certain period of time within the industrial activity and is calculated as ratio between the gross industrial production index and the index of average number of employees in industry.

Labour productivity indices in industry are calculated per total industry, by CANE Rev 2 sections (mining and quarrying, manufacturing and electricity, gas, steam and air conditioning production and supply) and divisions, as well as by broad industrial groups.

Monthly labour productivity indices in

industry are provisional and they are revised on the basis of retroactive corrections made by economic operators from the sample.

Turnover represents total income

registered by the enterprise in the reference period, coming both from its main activity and from secondary activities. Turnover does not include VAT and income from sale or transfer of fixed assets.

The Nomenclature of economic

operator’s monthly providing data on industry turnover includes economic operators having industry as main activity (CANE Rev.2: 05÷33 divisions).

Cercetarea statistică este de tip

selectiv. Tipul de sondaj utilizat şi procedeul de extragere a eşantionului

The statistical survey is selective. The survey type used and the method of taking over the sample for this statistical survey,

Page 56: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

91

pentru această cercetare statistică este cel al sondajului stratificat simplu aleator, în care straturile sunt definite în funcţie de activitatea economică şi clasa de mărime în funcţie de numărul de salariaţi.

Datorită necesităţilor privind comparabilitatea rezultatelor pe grupe de activităţi omogene cât şi la nivel de întreprindere de la o perioadă la alta, categoria întreprinderilor cu potenţial economic ridicat, se cercetează exhaustiv (50 de salariaţi şi peste).

În conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1165/1998 amendat cu Regulamentul Parlamentului European nr. 1158/2005 cu privire la statisticile pe termen scurt, în calculul indicelui cifrei de afaceri, se cuprind diviziunile CAEN Rev.2: 05÷33.

Indicii valorici ai cifrei de afaceri sunt indici de tip Laspeyres şi măsoară evoluţia acesteia pe total, secţiuni, diviziuni CAEN Rev.2, precum şi pe marile grupe industriale.

Indicele cifrei de afaceri pe total (piaţa internă şi piaţa externă) se calculează ca medie ponderată dintre indicele cifrei de afaceri pe piaţa internă şi indicele cifrei de afaceri pe piaţa externă, pe fiecare nivel de agregare (diviziune, secţiune, mare grupă industrială şi total industrie). Anul de bază şi sistemul de ponderare sunt aferente anului 2015. Ponderile sunt calculate pe baza cifrei de afaceri, conform rezultatelor Anchetei Structurale în Întreprinderi din anul de bază (2015).

Marile grupe industriale (industria bunurilor intermediare, industria bunurilor de capital, industria bunurilor de folosinţă îndelungată, industria bunurilor de uz curent, industria energetică) reprezintă un nomenclator agregat de diviziuni sau grupe CAEN Rev. 2 utilizat în statistica europeană pentru caracterizarea industriei după destinaţia bunurilor produse.

Industria bunurilor intermediare cuprinde următoarele diviziuni, respectiv grupe CAEN Rev. 2: 07, 08, 09, 106, 109, 131, 132, 133, 16, 17, 201, 202, 203, 205,

is the random simple stratified survey, in which strata are defined according to economic activity and to size class, depending on the number of employees.

Due to the needs regarding the

comparability of results by homogenous activity group and at enterprise level from one period to another, the category of enterprises with high economic potential (50 employees and over) is exhaustively surveyed.

According to the stipulations of EC Regulation no. 1165/1998 amended by the Regulation of European Parliament no.1158/2005 regarding the short term statistics, the calculation of turnover index includes CANE Rev. 2: 05÷33 divisions.

Turnover value indices are indices of

Laspeyres type and measure its evolution per total, by CANE Rev.2 sections and divisions, as well as by broad industrial groups.

Turnover index per total (domestic and non-domestic market) is calculated as the weighed mean between the turnover index on domestic market and the turnover index on non-domestic market, by each aggregation level (division, section, broad industrial group and total industry). The base year and the weighting system are for the year 2015. The weights are calculated based on the turnover, according to the results of the Structural Business Survey in the base year (2015).

Broad industrial groupings(intermediate goods, capital goods, consumer durables, consumer non-durables, energy) represent an aggregate nomenclature of CANE Rev. 2 divisions or groups used in European statistics to characterize industry by destination of goods.

Intermediate goods includes the

following divisions, CANE Rev. 2 respectively groups: 07, 08, 09, 106, 109, 131, 132, 133, 16, 17, 201, 202, 203, 205,

Page 57: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

92

206, 22, 23, 24, 255, 256, 257, 259, 261, 268, 271, 272, 273, 274, 279.

Industria bunurilor de capital cuprinde următoarele diviziuni, respectiv grupe CAEN Rev. 2: 251, 252, 253, 254, 262, 263, 265, 266, 28, 29, 301, 302, 303, 304, 325, 33.

Industria bunurilor de folosinţă îndelungată cuprinde următoarele diviziuni, respectiv grupe CAEN Rev. 2: 264, 267, 275, 309, 31, 321, 322.

Industria bunurilor de uz curent cuprinde următoarele diviziuni, respectiv grupe CAEN Rev. 2: 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 11, 12, 139, 14, 15, 18, 204, 21, 323, 324, 329.

Industria energetică cuprinde următoarele diviziuni CAEN Rev. 2: 05, 06, 19.

Indicii cifrei de afaceri sunt provizorii şi se revizuiesc pe baza rectificărilor ce se efectuează retroactiv de către întreprinderile din eşantion.

Comenzile noi din industriereprezintă valoarea contractelor încheiate în luna de referinţă între un producător şi un client şi privesc livrările de bunuri şi servicii aferente producătorului, indiferent de perioada în care urmează a fi onorate.

Nu sunt incluse taxele legate de produse (cum ar fi TVA), rabaturile şi discount-urile, atunci când acestea sunt acordate contractual.

Indicii comenzilor noi măsoară evoluţia acestora pe total industrie prelucrătoare care lucrează pe bază de comenzi, diviziunile CAEN Rev.2 (13, 14, 17, 20, 21, 24÷30) precum şi pe marile grupe industriale care lucrează pe bază de comenzi.

Se utilizează Nomenclatorul operatorilor economici folosit la colectarea cifrei de afaceri din industrie, pentru operatorii economici din industria prelucrătoare care lucrează pe bază de comenzi (CAEN Rev. 2 diviziunile : 13, 14, 17, 20, 21, 24÷30).

Marile grupe industriale (industria bunurilor intermediare, industria bunurilor

206, 22, 23, 24, 255, 256, 257, 259, 261, 268, 271, 272, 273, 274, 279.

Capital goods includes the following divisions CANE Rev. 2, respectively groups: 251, 252, 253, 254, 262, 263, 265, 266, 28, 29, 301, 302, 303, 304, 325, 33.

Consumer durables includes the

following divisions CANE Rev. 2, respectively groups: 264, 267, 275, 309, 31, 321, 322.

Consumer non-durables includes the following divisions CANE Rev. 2, respectively groups: 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 11, 12, 139, 14, 15, 18, 204, 21, 323, 324, 329.

Energy includes the following CANE Rev. 2: 05, 06, 19 divisions.

Turnover indices are provisional and

they are revised based on the corrections which are retroactively done by the enterprises from the sample.

New orders in industry represent the value of contracts from the reference month between a producer and a customer and refer to the deliveries of goods and services related to the producer, no matter of the period when they are to be provided.

There are not included taxes on products (such as VAT), trade discounts and other discounts, when they are granted by contract.

Indices of new orders measure their evolution per total manufacturing, which is working based on orders, for CANE Rev. 2 divisions (13, 14, 17, 20, 21, 24÷30) as well as by broad industrial groups working based on orders.

The Nomenclature of economic

operators is used in order to collect turnover from industry, for economic operators from manufacturing, which are working based on orders (CANE Rev.2 divisions: 13, 14, 17, 20, 21, 24÷30).

Broad industrial groupings

(intermediate goods, capital goods,

Page 58: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

93

de capital, industria bunurilor de folosinţă îndelungată, industria bunurilor de uz curent) reprezintă un nomenclator agregat de diviziuni sau grupe CAEN Rev. 2 utilizat în statistica europeană pentru caracterizarea industriei după destinaţia bunurilor produse.

Industria bunurilor intermediare cuprinde următoarele diviziuni, respectiv grupe CAEN Rev. 2: 131, 132, 133, 17, 201, 202, 203, 205, 206, 24, 255, 256, 257, 259, 261, 268, 271, 272, 273, 274, 279.

Industria bunurilor de capital cuprinde următoarele diviziuni, respectiv grupe CAEN Rev. 2: 251, 252, 253, 254, 262, 263, 265, 266, 28, 29, 301, 302, 303, 304.

Industria bunurilor de folosinţă îndelungată cuprinde următoarele grupe CAEN Rev. 2: 264, 267, 275, 309.

Industria bunurilor de uz curent cuprinde următoarele diviziuni, respectiv grupe CAEN Rev. 2: 139, 14, 204, 21.

Indicii valorici ai comenzilor noi sunt indici de tip Laspeyres şi măsoară evoluţia acestora pe total, secţiuni, diviziuni CAEN Rev.2, precum şi pe marile grupe industriale. Anul de bază şi sistemul de ponderare sunt aferente anului 2015. Ponderile sunt calculate pe baza cifrei de afaceri, conform rezultatelor Anchetei Structurale în Întreprinderi din anul de bază (2015).

Indicii comenzilor noi sunt provizorii şi se revizuiesc pe baza rectificărilor ce se efectuează retroactiv de către întreprinderile din eşantion.

consumer durables, consumer non-durables) represent an aggregated nomenclature by CANE Rev. 2 divisions or groups used in the European statistics to characterize the industry by destination of produced goods.

Intermediate goods includes the

following divisions CANE Rev. 2, respectively groups: 131, 132, 133, 17, 201, 202, 203, 205, 206, 24, 255, 256, 257, 259, 261, 268, 271, 272, 273, 274, 279.

Capital goods includes the following divisions CANE Rev. 2, respectively groups: 251, 252, 253, 254, 262, 263, 265, 266, 28, 29, 301, 302, 303, 304.

Consumer durables includes the following groups CANE Rev. 2: 264, 267, 275, 309.

Consumer non-durables includes the following divisions CANE Rev. 2, respectively groups: 139, 14, 204, 21.

New orders value indices are indices of Laspeyres type and measure its evolution per total, by CANE Rev.2 sections and divisions, as well as by broad industrial groups. The base year and the weighting system are for the year 2015.The weights are calculated based on the turnover, according to the results of the Structural Business Survey in the base year (2015).

Indices of new orders are provisional

and are revised based on the corrections retroactively done by sample enterprises.

Indicele preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă)

Indicele preţurilor producţiei industriale

măsoară evoluţia de ansamblu a preţurilor produselor/serviciilor industriale fabricate şi livrate în primul stadiu de comercializare de producătorii interni într-o anumită perioadă (denumită perioadă curentă) faţă de o perioadă anterioară (denumită

Industrial production price index per total (domestic and non-domestic market)

The industrial production price index

measures the evolution of prices for industrial products/services manufactured and delivered during the first marketing stage by domestic producers in a certain period (called current period) as against the previous period (called reference

Page 59: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

94

perioadă de referinţă). Sfera de cuprindere a indicelui

preţurilor producţiei industriale este reprezentată de ansamblul produselor fabricate şi comercializate (la intern şi/sau la export) de către operatorii economici a căror activitate principală se înscrie în cadrul diviziunilor CAEN Rev.2: 05÷36.

Variabila observată este preţul de producţie asociat acestor tranzacţii care va fi determinat în funcţie de vânzător (operator economic), de specificul produsului supus tranzacţionării, de tipul de cumpărător şi de alte caracteristici ale tranzacţiei.

period). The coverage of the industrial

production price index is represented by all the products manufactured and sold (on domestic market and/or non-domestic market) by economic operators whose main activity is includes in CANE Rev.2 05÷36 divisions.

The observed variable represents the production price associated to these transactions, which is to be determined according to the seller (economic operator), to the specific product for transaction and to the type of buyer and other characteristics of the transaction.

Numărul mare de tranzacţii efectuate de operatorii economici industriali, în cadrul economiei naţionale, face imposibilă urmărirea lor în totalitate. De aceea, observarea şi culegerea preţurilor de vânzare a produselor industriale care intră în calculul indicelui preţurilor producţiei industriale se realizează pe un eşantion reprezentativ de operatori economici în cadrul fiecărei clase de activitate CAEN Rev.2, având la bază un nomenclator unic de produse industriale.

De asemenea indicele preţurilor producţiei industriale acoperă aproape în totalitate sectoarele industriilor extractivă şi prelucrătoare, precum şi sectorul energetic.

În calculul indicelui conform Regulamentului CE nr. 1165/1998 amendat cu Regulamentul Parlamentului European nr. 1158/2005 cu privire la statisticile pe termen scurt, nu se cuprind:

• extracţia minereurilor de uraniu şi toriu;

• prelucrarea combustibililor nucleari;

• fabricarea armamentului şi muniţiei;

• construcţia de nave şi bărci;

• fabricarea de aeronave şi nave spaţiale;

• fabricarea vehiculelor militare de luptă;

The great number of transactions carried out by industrial economic operators, within the national economy, makes impossible their pursuing as a whole. Therefore, the observation and collection of selling prices for industrial products used to calculate the industrial production price index are carried out on a representative sample of economic operators for each CANE Rev.2 activity class, according to an unique nomenclature of industrial products.

The industrial production price index also covers almost totally the sector of mining and quarrying and manufacturing, as well as energy sector.

The calculation of the index according

to EC Regulation no. 1165/1998 amended with the Regulation of European Parliament no.1158/2005 regarding the short-term statistics, does not include:

• extraction of uranium and thorium ores;

• nuclear fuel processing;

• weapons and ammunition fabrication;

• ships and boats construction;

• airships and space ships fabrication;

• fight military vehicles fabrication;

Page 60: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

95

• colectarea şi epurarea apelor uzate;

• colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile;

• activităţi şi servicii de decontaminare;

• producţia fabricată şi livrată în cadrul aceluiaşi operator economic (consumul intern).

Produsele fabricate de operatorii economici selectaţi în eşantion sunt tratate în mod diferit în funcţie de principalele destinaţii ale acestora, piaţa internă şi export.

Principalul nomenclator utilizat în calculul indicelui preţurilor producţiei industriale este:

Nomenclatorul operatorilor

economici Principala sursă de date pentru

construirea eşantionului de operatori economici o constituie cercetarea statistică Ancheta Statistică Anuală (structurală) în întreprinderi (ASA) din anul de referinţă 2015. Pe baza datelor din această cercetare statistică, operatorii economici sunt ordonaţi descrescător după cifra de afaceri în cadrul fiecărei clase de activitate CAEN Rev.2, reţinându-se în eşantion operatorii economici a căror cifră de afaceri reprezintă cel puţin 70% din totalul clasei CAEN Rev.2.

Gradul de acoperire obţinut este cuprins între 70% şi 100%.

Nomenclatorul de produse Urmărirea şi înregistrarea preţurilor

sortimentelor fabricate şi livrate de operatorii economici din eşantion se va face pe baza unui nomenclator unic de produse industriale - PRODROM ce caracterizează activităţile B, C, D şi E din CAEN Rev.2. Produsul cuprins în nomenclator reprezintă primul nivel de agregare a sortimentelor componente ce

• used waters collection and purification;

• waste collection, purification and disposal; recovery activities of recycling materials;

• decontamination activities and services;

• production fabricated and delivered within the same economic operator (domestic consumption).

The products manufactured by economic operators selected in the sample are differently treated according to their main destinations, domestic market and export.

The main nomenclature used in the calculation of industrial production price index is:

Nomenclature of economic operators The main data source to build up the

sample of economic operators is represented by the Annual (structural) Statistical Business Survey (ASBS) in the base year 2015. Based on the data of this statistical survey, the economic operators are downward set by turnover in each CANE Rev.2 activity class, keeping in the sample the economic operators whose turnover represents at least 70% of total CANE Rev.2 class.

The obtained coverage is between

70% and 100%. Nomenclature of products Pursuing and registering the prices of

assortments manufactured and delivered by economic operators in the sample rely on an unique nomenclature of industrial products - PRODROM which characterizes the activity of B, C, D and E section of CANE Rev.2. The product included in the nomenclature represents the first aggregation level of component

Page 61: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

96

caracterizează mişcarea preţurilor producţiei industriale.

Nomenclatorul de sortimente Sortimentul este un bun material care

rezultă dintr-un proces tehnologic de fabricaţie bine definit, având caracteristici tehnico-funcţionale specifice.

Sortimentul reprezintă nivelul

elementar la care se urmăreşte preţul asociat tranzacţiilor.

Nomenclatorul de sortimente nu este unic pe ţară, el se realizează la nivelul fiecărei unităţi de observare de către specialiştii statisticieni împreună cu specialiştii din cadrul operatorului economic.

Construirea sistemului de ponderare şi algoritmul de calcul

Indicele preţurilor producţiei industriale este de tip Laspeyres şi se determină pe baza unui sistem de ponderi constante.

Sistemul de ponderi utilizat în calculul indicelui preţurilor producţiei industriale se stabileşte separat pe destinaţii, după cum acesta serveşte la calculul indicelui preţurilor producţiei industriale livrată pieţei interne sau indicelui preţurilor producţiei industriale livrată la export. Valorile de ponderare pe destinaţii pentru toate nivelele de agregare s-au determinat din Ancheta Statistică Anuală (structurală) în întreprinderi din anul de referinţă 2015.

Indicele preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) se calculează ca medie aritmetică ponderată dintre indicele preţurilor producţiei industriale livrată pe piaţa internă şi indicele preţurilor producţiei industriale livrată pe piaţa externă, pe fiecare nivel de agregare (clasă, grupă, diviziune, secţiune, total industrie).

assortments characterizing the movement of industrial production prices.

Nomenclature of assortments The assortment is a material good

resulting from a well-defined manufacturing technological process, having specific technical and functional characteristics.

The assortment represents the elementary level of pursuing the price associated to the transactions.

The nomenclature of assortments is not unique at national level, it is carried out at level of each observation unit by expert statisticians together with the specialists from the economic operator.

Building up the weighting system

and the calculation algorithm The industrial production price index is

a Laspeyres type index and is determined based on a system of constant weights.

The system of weights used in the calculation of the industrial production price index is set up separately by destination, as it is used for the calculation of industrial production price index, delivered for domestic market or export. The weighting values by destination for all the aggregation levels were determined from the Annual (structural) Statistical Business Survey in the base year 2015.

Industrial production price index per

total (domestic and non-domestic market) is calculated as a weighted arithmetic mean between the industrial production price index for domestic market and the industrial production price index for non-domestic market, by each level of aggregation (class, group, division, section, total industry).

Datele privind producţia de lapte şi produse lactate sunt obţinute dintr-o cercetare statistică exhaustivă care se adresează tuturor întreprinderilor cu activitate principală sau secundară în clasa CAEN Rev.2 1051.

Data regarding milk and milk products are obtained through an exhaustive statistical survey filled in by the units who have the main or the secondary activity milk and derivates from milk production CAEN Rev.2 1051.

Page 62: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

97

Aceste unităţi cumpǎră lapte integral de la exploataţiile agricole sau centre de colectare sau lapte importat, în vederea transformării acestuia în produse lactate.

Conţinutul mediu de grăsime, respectiv de proteine aferent cantităţilor lunare de lapte de vacă colectat se calculează ca o medie aritmetică ponderată a conţinutului mediu de grăsime, respectiv de proteine, cu cantităţile de lapte de vacă corespunzătoare raportate de fiecare unitate.

These diaries buys whole milk from farms or collecting centres or imported milk for processing in milk products.

The medium fat and protein content

corresponding monthly collected milk amounts is compiled as a weighted arithmetic average of the medium fat and protein content with the corresponding milk amounts reported by each unit.

Energie Resursele de energie primară se

determină în cursul anului numai pentru sortimentele principale, pe baza cantităţilor rezultate din producţia internă şi din import.

Transformarea în combustibil convenţional se efectuează în funcţie de aportul energetic al fiecărui purtător de energie primară. Unitatea de măsură este tona echivalent petrol (t.e.p.) în acord cu publicaţiile internaţionale în domeniu. Aceasta reprezintă, prin convenţie, un combustibil cu puterea calorifică de 41868 kj/kg (10000 kcal/kg). Pentru energia electrică, cu excepţia energiei nuclearo-electrice, transformarea se face pe baza potenţialului energetic al acesteia (0,086 t.e.p./kWh), în conformitate cu statistica energetică europeană, metodologie denumită generic “sistemul energiei finale”.

Energia nuclearo-electrică se transformă în combustibil convenţional pe baza randamentului de producere, conform metodologiei internaţionale.

Energia electrică din import cuprinde cantitatea efectiv intrată pe teritoriul naţional pe baza contractelor de import, taxelor de tranzit şi schimburilor cu altesisteme naţionale interconectate. Nu sunt cuprinse cantitǎţile fizice de energie electricǎ care tranziteazǎ teritoriul naţional.

Balanţa energiei electrice se

întocmeşte pe baza datelor de producţie şi

Energy The primary energy resources are

determined during the year only for the main assortments, based on the quantities from domestic production and import.

The transformation into conventional

fuel is carried out according to the energy contribution of each primary energy carrier. Unit of measure is oil equivalent ton (o.e.t.) according to international publications in the field. It represents by convention a fuel with calorific power of 41868 kj/kg (10000 kcal/kg). For electric energy, except nuclear-electric energy, the transformation is based on its energy potential (0.086 o.e.t./kWh), according to the European energy statistics, the methodology being generically called "the final energy system".

Nuclear-electric energy is changed

into conventional fuel, based on the production yield, according to the international methodology.

The electric energy from importcomprises the quantity effectively entered the national territory based on import contracts, transit fees and exchanges with other interconnected national systems.The physical quantites of electrical energy that transit through the national teritory are not included.

The electric energy balance is determined based on the production and

Page 63: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

98

consum în economie, precum şi a celor furnizate de C.N. TRANSELECTRICA S.A. şi de societăţi comerciale distribuitoare de energie electrică privind consumul de energie electrică pentru iluminatul public, consumul populaţiei şi consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii.

Sursa datelor: datele privind producţia

sunt obţinute prin cercetarea statistică a tuturor unităţilor producătoare de resurse energetice.

Datele privind comerţul internaţional cu bunuri sunt obţinute astfel:

- pentru comerţul extracomunitar de la Directia Generala a Vămilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care realizează colectarea şi prelucrarea declaraţiilor vamale de export şi import (Sistemul Statistic Extrastat);

- pentru comerţul intracomunitar, prin

intermediul declaraţiilor statistice Intrastat colectate de I.N.S. de la operatorii economici care au realizat schimburi intracomunitare de bunuri (conform Legii Nr. 422/2006) şi pe baza declaraţiilor vamale aferente schimburilor comerciale intracomunitare furnizate de DGV , (Sistemul Statistic Intrastat)

- pentru energie electrica si gaz

natural, datele cantitative sunt furnizate de operatorii de retea (CN Transelectrica SA si SNTGN Transgaz SA).

In cadrul importului si exportului, nu sunt cuprinse cantităţile fizice de energie electrică care tranzitează teritoriul naţional.

Resursele de combustibili solizi şi destinaţiile acestora, balanţa prelucrării ţiţeiului şi a produselor petroliere, consumul de combustibili solizi pentru producerea energiei electrice şi stocurile de combustibili în termocentrale.

Datele referitoare la producţie, consumuri, livrări şi stocuri sunt obţinute pe baza cercetărilor statistice pe termen scurt în domeniul energiei ; prelucrarea şi

consumption data in the economy and data provided by the National Company TRANSELECTRICA S.A. and electric energy distribution companies regarding electric energy consumption for the public lighting, population consumption and own technological consumption in the networksand stations.

The data source: data about output are obtained from statistical survey of all the units producing energy resources.

Data on international trade in goods

are obtained as follows: - for the extra-community trade from

General Directorate of Customs (GDC) within the National Agency for Fiscal Administration which carries out exports and imports custom declarations collection and processing (Extrastat Statistical System);

- for those related to intra-community trade, based on Intrastat statistical declarations collected by NIS from economic operators wich performed intra-community exchanges of goods (in compliance with Law No. 422/2006) and based on custom declaration related to intra-community comercial exchanges supplied by GDC (Intrastat Statistical System);

- for electricity and natural gas, quantitative data are provided by network operators (CN Transelectrica SA and SNTGN Transgaz SA)

In the import and export are not included physical quantity of electricity passing through the national territory.

Solid fossil fuels supply and deliveries, hydrocarbons supply and deliveries, fuel consumption in thermal power stations and fuel stocks in thermal power stations at the end of period.

The data regarding production,

consumption, deliveries and stocks are obtained from energy short term statistic surveys; the computation and aggregation

Page 64: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

99

agregarea datelor se fac conform metodologiei europene din domeniul energiei, indicatorii fiind astfel comparabili cu cei prezentaţi de ţările membre ale Uniunii Europene.

Efectivul salariaţilor. Câştigurile

salariale. Efectivul salariaţilor cuprinde

persoanele cu contract de muncă/raport de serviciu pe durată determinată sau nedeterminată (inclusiv lucrătorii sezonieri, managerul sau administratorul), existente în evidenţele unităţilor economico-sociale la sfârşitul perioadei de referinţă. Nu sunt cuprinşi salariaţii detaşaţi la lucru în străinătate şi cei care cumulează mai multe funcţii şi nu au funcţia de bază la unitatea raportoare, precum şi următoarele categorii:

- patronii care îşi desfăşoară activitatea în propria unitate şi pentru care sursa de venit o constituie numai dividendele şi profitul unităţii;

- lucrătorii familiali - reprezintă persoanele care-şi exercită activitatea într-o unitate economică aparţinând familiei sau unei rude, pe care o ajută şi pentru care nu primesc remuneraţie sub formă de salariu; plata se realizează în natură (hrană, haine, locuinţă) sau ocazional, cu titlu excepţional şi în bani, fără a figura pe statul de salarii;

- membrii consiliilor judeţene şi locale. Pentru a evita dubla/multipla înregistrare se respectă definiţia din Codul fiscal (cu modificările şi completările ulterioare) referitoare la activitatea dependentă la funcţia de bază, respectiv „orice activitate desfăşurată în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, declarată angajatorului ca funcţie de bază de către angajat; în cazul în care activitatea se desfăşoară pentru mai mulţi angajatori, angajatul este obligat să declare fiecăruia locul unde exercită funcţia pe care o consideră de bază”. Sunt excluse cadrele

of data are performed according to the European energy methodology, the indicators being fully complying with those presented by the Member Countries of the Eurupean Union.

Number of employees. Earnings. The number of employees includes

persons with definite or indefinite duration labour contract/agreement (including seasonal workers, managers or administrator) existent in the evidence of economic and social units at end of the reference period. There are not coveredemployees seconded to work abroad andthose who accumulate more functions andnot the basic function to the reporting unit, and also the following categories:

- owners who carry out their activity within their own enterprises and for whom the income source is solely represented by unit dividends and profits;

- family workers - those persons who are carrying out their activity within an economic unit belonging to the family or to a relative, by helping it and for which they do not receive a compensation as wages and salaries; the payment is done in kind (food, clothing, housing) or occasionally or exceptionally in cash, without being included on payrolls;

- members of county and local councils. Avoiding the double/multiple registrationmeets the definition of the Fiscal Code (as amended and supplemented) regarding the activity dependent on the basic function, namely "any activity carried out under an individual labour contract or aspecial status provided by the law, statedby to the employer as basic function of the employee; if the work is performed forseveral employers, each employee isobliged to declare for each of them the place where he considers to carry out the basic function ". There are excluded military staff and similar (Ministry of

Page 65: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

100

militare şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.).

Câştigul salarial nominal brut cuprinde salariile, respectiv drepturile în bani şi în natură cuvenite salariaţilor pentru munca efectiv prestată (inclusiv pentru timpul lucrat suplimentar) potrivit formei de salarizare aplicată, sporurile şi indemnizaţiile acordate ca procent din salariu sau în sume fixe, alte adaosuri la salarii potrivit legii, sumele plătite pentru timpul nelucrat (indemnizaţiile pentru concediile de odihnă şi studii, zile de sărbătoare şi alte zile libere, sumele plătite din fondul de salarii pentru concediile medicale), premiile, primele de vacanţă şi alte sume plătite din fondul de salarii conform actelor normative sau contractelor colective de muncă, sumele plătite din profitul net şi alte fonduri (inclusiv contravaloarea tichetelor de masă).

Câştigul salarial nominal net se

obţine prin scăderea din câştigul salarial nominal brut a: impozitului, contribuţiei salariaţilor pentru asigurările sociale de sănătate, contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei salariaţilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Începând cu anul 2018, câştigul salarial nominal net se obţine prin scăderea din câştigul salarial nominal brut a: impozitului, contribuţiei de asigurări sociale datorată de salariaţi şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de salariaţi.

Câştigul salarial mediu lunar

reprezintă raportul dintre sumele plătite salariaţilor de către agenţii economici în luna de referinţă, indiferent pentru ce perioadă se cuvin, şi numărul mediu de salariaţi.

Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare),

National Defence, The Ministry of Internal Affairs, Romanian Intelligence Service a.s.o.).

The gross nominal earnings

comprises salaries, respectively money rights and rights in kind of employees for the effectively done work (including overtime), according to the salary type applied, benefits and indemnities granted as salary percentage or in fixed amounts, other legal rises of salary, amounts paid for the non-worked time (indemnities for rest and study leaves, holidays, other days-off, amounts paid from salary fund for medical leaves), prizes, holidays bonuses and other amounts paid from salary fund according to normative documents or collective labour contracts, amounts paid from the net profit and other funds (including the equivalent value of lunch tickets).

The net nominal earnings is obtained

subtracting from the gross nominal earnings the following: tax, the contribution of employees to the health social insurance, the individual contribution to the state social insurance and the employees’ contribution to unemployment insurance budget.

Starting with 2018, the net nominal earnings is obtained by subtracting from the gross nominal earnings the following: tax, the social security contribution paid by the employees and the social health insurance paid by the employees.

. The monthly average earnings

represents the ratio between the amounts paid to the employees by economic operators in the reference month, no matter of the period and the average number of employees.

According to the national legislation provisions in force (GEO No. 79/2017, as subsequently amended and

Page 66: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

101

contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate în sarcina salariatului și, începând cu luna ianuarie 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate în cuantumul brut al câştigului salarial nominal.

În consecință, indicatorul „câştig salarial mediu brut lunar” produs şi diseminat începând cu luna de referinţăianuarie 2018 nu mai este comparabil cu seriile de date anterioare anului 2018.

Aceste prevederi legale nu influenţează comparabilitatea datelor pentru seriile de „câştig salarial mediu net lunar.”

Numărul mediu al salariaţilor reprezintă o medie aritmetică simplă calculată pe baza efectivelor zilnice ale salariaţilor (exclusiv cei al căror contract de muncă/raport de serviciu este suspendat) din luna respectivă, inclusiv din zilele de repaus săptămânal, sărbători legale şi alte zile nelucrătoare - împărţită la numărul total al zilelor calendaristice.

Salariaţii care nu sunt angajaţi cu normă întreagă se includ în numărul mediu proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul de muncă. În efectivul de salariaţi luat în calcul se includ numai persoanele care au fost plătite pentru luna respectivă, inclusiv salariaţii aflaţi în incapacitate temporară de lucru (concediu medical) pe perioada când aceştia sunt plătiţi din fondul de salarii.

Nu se iau în considerare: salariaţii aflaţi în concediu fără plată, în grevă, detaşaţi la lucru în străinătate, patronii, lucrătorii familiali, membrii consiliilor judeţene şi locale şi cei al căror contract de muncă/raport de serviciu a fost suspendat.

supplemented), the social security contribution and the social health insurance contribution paid by the employer were transferred to the employee; thus, starting with January 2018, these contributions are borne entirely by the employee, and reflected in the gross amount of the nominal earnings.

Consequently, the indicator "average monthly gross earnings" produced and disseminated starting with the reference month January 2018 is no longer comparable to data series prior to 2018.

These legal provisions do not affect the data series comparability for the "average monthly net earnings”.

Average number of employees'

represents a simple arithmetic mean calculated based on daily numbers of employees (excluding those whose labour contract/agreement is suspended) in the respective month, including the weekends, legal holidays and other non-working days - divided to the total number of calendar days.

Employees who are not full time employed are included in average number proportionally to work time stipulated in the labour contract. The number of employees includes only persons paid for the respective month, including the employees under temporary working incapacity (sick leave) for the period during which they are paid from salary funds.

There are not taken into consideration:

the employees under leave without pay, in strike, temporarily transferred to work abroad, owners, family workers, members of county and local councils and that labour contract/agreement whose was suspended.

În luna ianuarie 2017 se aplică prevederile legale în vigoare referitoare la baza de calcul a contribuţiilor salariatilor pentru asigurarile sociale de sănătate1), care se plafonează în limita a 5 câştiguri salariale medii brute stabilite prin legea

In January 2017 there are applied legal stipulations in force regarding calculation base of employees’ contribution to the health insurance scheme1), limited to 5 gross average earnings set up by the law of state social

Page 67: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

102

bugetului asigurărilor sociale de stat. Începând cu luna februarie 2017 se

aplică prevederile legale în vigoare2)

referitoare la contribuţiile sociale individuale, respectiv contribuţiile salariaţilor pentru asigurările sociale de sănătate.

Sursa datelor

Datele lunare privind câştigul salarial şi efectivul de salariaţi sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Pentru dimensionarea eşantionului s-a luat în considerare obţinerea unor estimaţii ale principalelor caracteristici cercetate, care să fie afectate de erori în limita a +/-3% şi garantate cu o probabilitate de 95%. Începând cu luna ianuarie 2018 eşantionul cuprinde circa 23500 unităţi economico-sociale. Unităţile din „sectorul bugetar” sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 820 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 90,66% din numărul total al salariaţilor din acest sector.

Obiectivul cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale îl constituie evaluarea tendinţelor pe termen scurt ale câştigurilor salariale medii lunare şi orare pe total economie şi sectoare de activitate.

Datele sunt agregate după activitatea omogenă a unităţilor; aceasta înseamnă că pentru unităţile care desfăşoară mai multe activităţi (secundare) decât cea principală, activităţile secundare sunt cuprinse, fiecare, la activităţile economice conform CAEN Rev.2 corespunzătoare.

insurance budget. Starting with February 2017 are

applied the legal provisions2) in force regarding the individual social contribution, respectively the employees' contribution to social health insurance.

Data source

The monthly data regarding the earning and the number of employees are obtained by a statistical sampling survey. In view to set up the sample size, estimates of the main characteristics observed have been taken into account, which could be affected by errors of +/-3% at most and guaranteed with a probability of 95%. Since January 2018, the sample comprises about 23500 economic and social units. Budgetary sector units are exhaustively included in the survey, except local public administration for which data at level of local communal councils are collected based on a sample representative at level of county (about 820 units). For economic sector, units of 4 employees and over were included in the survey, covering 90.66% of total employees in this sector.

Objective of monthly statistical

survey on earnings is to evaluate short term trends of monthly average and hourly earnings per total economy and by activity sector.

Data are aggregated by homogeneous activity of units, meaning that units which develop more activities (secondary) than the main one, are included each of them in the economic activities according to the corresponding CANE Rev.2.

Comerţ internaţional cu bunuri Statisticile de comerţ internaţional cu

bunuri se stabilesc prin însumarea datelor din sistemele INTRASTAT şi EXTRASTAT:

International trade in goods Statistics of international trade in

goods are set up amounting the data from INTRASTAT AND EXTRASTAT systems:

Page 68: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

103

- sistemul INTRASTAT: pentru comerţul intra-UE (schimburile de bunuri între România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene)

- sistemul EXTRASTAT: pentru comerţul extra-UE (schimburile de bunuri între România şi statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene).

• Sfera de cuprindere: Pentru comerţul intra-UE: se cuprind

expedierile de bunuri din România cu destinaţia alt stat membru UE şi introducerile de bunuri în România provenind din alt stat membru UE.

Expedierile din România includ: - bunuri în liberă circulaţie care

părăsesc teritoriul statistic al României cu destinaţia alt stat membru UE;

- bunuri care au fost plasate sub procedura vamală de prelucrare activă (în interiorul ţării) sau prelucrare sub control vamal în România şi care sunt destinate altor state membre.

Introducerile în România includ: - bunuri în liberă circulaţie într-un stat

membru UE care intră pe teritoriul statistic al României;

- bunuri care au fost plasate sub procedura vamală de prelucrare activă sau prelucrare sub control vamal în alt stat membru UE şi care intră pe teritoriul statistic al României.

Pentru comerţul extra-UE: se cuprind schimburile de bunuri între România şi statele nemembre UE, având ca obiect: importul direct de bunuri pentru consum, bunurile importate scoase din antrepozitele vamale sau zonele libere pentru a fi puse în consum, exportul de bunuri de origine naţională, precum şi exportul de bunuri importate, declarate pentru consumul intern.

Se cuprind de asemenea: - importurile temporare de bunuri

străine pentru prelucrare activă (în interiorul ţării);

- exporturile de produse compensatoare rezultate după prelucrarea

- INTRASTAT system: for intra EU trade (exchanges of goods between Romania and other member states of European Union)

- EXTRASTAT system: for extra EU trade (exchanges of goods between Romania and non-member states of European Union).

• Coverage: Intra EU trade includes exits of goods

from Romania with the destination of another EU member state and entries of goods in Romania coming from another EU member state.

Deliveries from Romania include: - free circulation goods leaving the

statistical country of Romania with the destination of another EU member state;

- goods placed under customs procedure of inward processing (inside the country) or processing under customs control in Romania and are meant for other member states.

Entries in Romania include: - free circulation goods in one EU

member states entering the statistical territory of Romania;

- goods placed under customs procedure of inward processing or processing under customs control in another EU member state and which enter the statistical territory of Romania.

Extra UE trade includes exchanges of goods between Romania and EU non-member states having as object direct import of goods for consumption, imported goods taken out from customs warehouses or free zones to be put under consumption, export of national origin goods, as well as export of imported goods, declared for domestic consumption.

There are also included: - temporary imports of foreign goods

for inward processing (inside the country); - - exports of compensatory products

resulted from inward processing;

Page 69: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

104

activă; - exporturile temporare de bunuri

pentru prelucrare pasivă (prelucrare în alte ţări);

- importurile de produse compensatoare rezultate după prelucrarea în afara ţării şi bunurile importate sau exportate în sistemul de leasing financiar (la valoarea integrală a bunurilor).

Nu sunt cuprinse în comerţul

internaţional: bunurile în tranzit, bunurile temporar admise/scoase în/din ţară (cu excepţia celor pentru prelucrare), bunurile achiziţionate de organizaţii internaţionale pentru utilizări proprii în România, bunurile pentru şi după reparaţii şi piesele de schimb aferente.

• Bunurile ce fac obiectul schimburilor internaţionale sunt clasificate conform Nomenclatorului Combinat (NC). Datele pe secţiuni din Clasificarea Standard de Comerţ Internaţional (CSCI, Rev.4) se determină pe baza unui tabel de trecere între acest nomenclator şi Nomenclatorul Combinat.

• Valoarea bunurilor expediate/

exportate şi introduse/importate se stabileşte pe baza preţurilor efective FOB la expedieri/exporturi şi a preţurilor efective CIF la introduceri/importuri.

Preţul FOB (în limba engleză Free on Board - Liber la bord) reprezintă preţul la frontiera română, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum şi toate taxele suportate pentru ca bunul să fie încărcat la bord.

Preţul CIF (în limba engleză Cost, Insurance, Freight - Cost, Asigurare, Navlu) reprezintă preţul la frontiera română, care cuprinde atât elementele componente ale preţului FOB, cât şi costurile asigurării şi transportului internaţional.

Datele valorice sunt exprimate în lei şi euro. Conversia datelor valorice exprimate în lei (colectate prin declaraţiile statistice

- - temporary exports of goods for

outward processing (in other countries): - imports of compensatory products

resulted from processing outside the country and imported or exported goods under financial leasing (at integral value of goods).

International trade does not include:

transit goods, goods temporarily admitted/taken out/in the country (except for processing), goods purchased by international organizations for their own uses in Romania, goods for and after repairs and related spare parts.

• Goods object of international

exchanges are classified according to the Combined Nomenclature (CN). Data by sections from the Standard International Trade Classification (SITC Rev.4) are determined based on a passage table between this nomenclature and the Combined Nomenclature.

• Value of delivered/exported and

entered/imported goods is set up based on FOB actual prices for deliveries/exports and of CIF actual prices for entries/imports.

FOB price (in English free on board) represents price at Romanian border, including value of goods, all transport expenditure until the embarking point as well as all fees paid for the goods to be loaded on board.

CIF price (in English cost, insurance,

freight) represents price at Romanian border including both the components of FOB price and the costs of international transport and insurance.

Value data are expressed in lei and

EURO. The conversion of value data expressed in lei (collected from

Page 70: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

105

Intrastat şi declaraţiile vamale), în euro, se face utilizând:

- cursul de schimb mediu lunar lei/euro

comunicat de Banca Naţională a României, pentru sistemul INTRASTAT

- cursul de schimb lei/euro comunicat de Banca Naţională a României pentru penultima zi de miercuri a lunii, pentru sistemul EXTRASTAT.

• Începând cu 1 ianuarie 2007, componenţa Uniunii Europene (UE 28) este următoarea: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, Croaţia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.

Repartizarea pe ţări a schimburilor

internaţionale se determină astfel: - pentru comerţul INTRA-UE pe

baza principiului „ţara de destinaţie” (la expedieri) şi „ţara de expediţie” (la introduceri).

- pentru comerţul EXTRA-UE pe baza principiului „ţara de destinaţie” (la export) şi „ţara de origine” (la import, cu excepţia cazului în care ţara de origine este un stat membru UE-caz în care se ia în considerare ţara de expediţie).

Se consideră „ţara de destinaţie” ţara

în care bunurile vor fi consumate, „ţara de expediţie” ţara din care bunurile au fost expediate şi „ţara de origine” ţara în care a fost produs bunul sau în care bunul a suferit ultima transformare substanţială.

Sursa datelor: • pentru comerţul INTRA-UE : - declaraţiile statistice Intrastat

colectate de către INS direct de la operatorii economici care au realizat un volum valoric al expedierilor

INTRASTAT statistical declarations and customs declarations) in EURO, is done using:

- monthly average exchange rate lei/EURO communicated by the National Bank of Romania for INTRASTAT system;

- exchange rate lei/EURO communicated by the National Bank of Romania for the last one of Wednesday of the month for EXTRASTAT system.

• Starting with January 1, 2007, the components of the European Union (EU 28) are the following: Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Cyprus, Croatia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, United Kingdom, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Hungary.

The breakdown by countries of

international exchanges of goods is determined as follows:

- for intra EU trade based on the principle “destination country” (for exits) and “delivery country” (for entries)

- for extra EU trade based on the

principle “destination country” (for export) and “origin country” (for import, except origin country is EU member state when delivery country is taken into account).

“Destination country” is considered the country where goods will be consumed, “delivery country” is the country from which goods were delivered and “origin country” is the country where the goods were produced or where suffered the last important transformation.

Data source: • for intra EU trade : - INTRASTAT statistical declarations

collected by INS directly from economic units which achieved a value volume intra-community deliveries of goods higher than

Page 71: Pagina - insse.ro · productivitatea muncii în industrie a crescut cu 6,8% susținută de creterea industriei ş extractive (+11,2%) și industriei prelucrătoare (+10,5%). Productivitatea

106

intracomunitare de bunuri mai mare de 900.000 lei sau un volum al introducerilorintracomunitare de bunuri mai mare de 300.000 lei.

- declaraţiile vamale colectate şi prelucrate de către ANV, pentru comerţul intracomunitar privind bunuri pentru prelucrare internă sau prelucrare sub control vamal; bunuri care se mişcă din /către părţi ale teritoriului statistic al UE dar care nu aparţin teritoriului fiscal al UE.

• pentru comerţul EXTRA-UE: Autoritatea Naţională a Vămilor (ANV), care colectează şi prelucrează declaraţiile vamale de export şi import. Pentru energie electrică şi gaze naturale, datele sunt colectate pe formulare statistice de la societăţile importatoare/exportatoare de către Institutul Naţional de Statistică şi se transmit la ANV pentru prelucrare şi întregirea datelor obţinute din declaraţiile vamale.

Pentru comerţul intracomunitar se realizează estimări pentru:

- non-răspunsuri şi răspunsurile primite cu întârziere de la furnizorii de informaţii statistice

- comerţul realizat de către operatorii economici aflaţi sub pragul de asimilare

- valoarea statistică pentru tranzacţiile realizate de către operatorii economici aflaţi sub pragul de valoare statistică

Datele lunare comunicate operativ sunt susceptibile de rectificări succesive din partea INS/ANV.

lei 900000 or a volume of intra-community entries of goods higher than lei 300000.

- customs declarations collected and

processed by National Authority of Customs (NAC) for intra-community trade regarding goods for internal processing or processing under customs control, goods from/to the parts of EU statistical territory which do not belong to EU fiscal territory.

• for extra EU trade : National Authority of Customs (NAC) which collects and processes export and import customs declarations. For electric energy and natural gas, data are collected on statistical forms from importing/exporting companies to the National Institute of Statistics and are sent to NAC for processing and completing the data obtained from customs declarations.

For intra-community trade there are

estimations for: - non-responses and responses

received with delay from suppliers of statistical information;

- trade of economic units under assimilation threshold;

- statistical value for transactions of economic units under statistical value threshold.

Monthly data currently communicated could be successively corrected by the NIS/NAC.