Click here to load reader

Pag. 1 - lei- Credite bugetare Angajamente Credite de ... ... Credite bugetare initiale definitive Plati efectuate CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 2 3 Angajamente

 • View
  12

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Pag. 1 - lei- Credite bugetare Angajamente Credite de ... ... Credite bugetare initiale definitive...

 • - lei- 1Pag.

  Denumire indicator

  A B 1

  Capi-

  tol

  Sub-

  capi- tol

  Pa-

  graf ra-

  Gru-

  / Titlu pa

  Ar-

  ti- col

  Ali-

  ne- at

  Credite bugetare

  initiale definitive

  Plati

  efectuate

  CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

  32

  Angajamente

  bugetare

  Angajamente

  legale

  4 5

  Angajamente

  legale de platit

  7=5-6

  Cheltuieli

  efective

  8

  Credite de angajament

  6

  5002 TOTAL CHELTUIELI 152.168.700 231.499.300 250.897.670 171.152.697 213.855.633 65.502.711 156.197.394 148.352.922

  5100 02 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 902.000 13.064.000 13.214.640 9.416.765 9.416.765 107.947 12.189.129 9.308.818

  5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 902.000 11.689.000 11.839.640 8.549.992 8.549.992 107.947 11.322.356 8.442.045

  01 Autoritati executive si legislative 902.000 11.689.000 11.839.640 8.549.992 8.549.992 107.947 11.322.356 8.442.045

  03 Autoritati executive 902.000 11.689.000 11.839.640 8.549.992 8.549.992 107.947 11.322.356 8.442.045

  5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 1.125.000 1.125.000 616.773 616.773 616.773 616.773

  05 Fond de rezerva bugetara la dispozitia

  autoritatilor locale 500.000 100.000

  10 Servicii publice comunitare de

  evidenta a persoanelor 625.000 625.000 616.773 616.773 616.773 616.773

  50 Alte servicii publice generale 400.000

  5602 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL

  DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

  06 Transferuri din bugetele consiliilor

  judetene pentru finantarea centrelor

  pentru protectia copilului 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

  6000 02 Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

  SIGURANTA NATIONALA 1.380.000 1.380.000 665.844 665.844 58.794 657.186 607.050

  6002 APARARE 560.000 560.000 258.211 258.211 252.920 258.211

  02 Aparare nationala 560.000 560.000 258.211 258.211 252.920 258.211

  6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 820.000 820.000 407.633 407.633 58.794 404.266 348.839

  05 Protectie civila si protectia contra

  incendiilor (protectie civila

  nonmilitara) 820.000 820.000 407.633 407.633 58.794 404.266 348.839

  6500 02 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 140.471.700 193.241.000 210.729.300 139.758.028 149.957.010 32.225.968 76.520.802 117.731.042

  6502 INVATAMANT 13.538.000 13.328.000 13.311.388 13.311.388 64.654 13.171.014 13.246.734

  03 Invatamant prescolar si primar 4.522.000 4.649.400 4.648.932 4.648.932 35.318 4.549.599 4.613.614

  01 Invatamant prescolar 1.708.000 1.722.000 1.721.532 1.721.532 15.397 1.700.509 1.706.135

  alin Typewritten Text U.A.T. JUDET BRAILA

  alin Typewritten Text 31.12.2011

  alin Typewritten Text ANEXA 7b

 • - lei- 2Pag.

  Denumire indicator

  A B 1

  Capi-

  tol

  Sub-

  capi- tol

  Pa-

  graf ra-

  Gru-

  / Titlu pa

  Ar-

  ti- col

  Ali-

  ne- at

  Credite bugetare

  initiale definitive

  Plati

  efectuate

  32

  Angajamente

  bugetare

  Angajamente

  legale

  4 5

  Angajamente

  legale de platit

  7=5-6

  Cheltuieli

  efective

  8

  Credite de angajament

  6

  6502 02 Invatamant primar 2.814.000 2.927.400 2.927.400 2.927.400 19.921 2.849.090 2.907.479

  04 Invatamant secundar 3.120.000 3.144.600 3.144.585 3.144.585 29.336 2.994.521 3.115.249

  01 Invatamant secundar inferior 3.120.000 3.144.600 3.144.585 3.144.585 29.336 2.994.521 3.115.249

  07 Invatamant nedefinibil prin nivel 5.896.000 5.534.000 5.517.871 5.517.871 5.626.894 5.517.871

  04 Invatamant special 5.896.000 5.534.000 5.517.871 5.517.871 5.626.894 5.517.871

  6602 SANATATE 96.017.700 81.039.000 93.198.300 46.983.814 57.182.796 17.814.150 6.251.266 39.368.646

  06 Servicii medicale in unitati sanitare

  cu paturi 96.017.700 81.039.000 93.198.300 46.983.814 57.182.796 17.814.150 6.251.266 39.368.646

  01 Spitale generale 96.017.700 81.039.000 93.198.300 46.983.814 57.182.796 17.814.150 6.251.266 39.368.646

  6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 44.454.000 54.261.000 57.974.000 33.664.180 33.664.180 14.250.409 11.293.058 19.413.771

  03 Servicii culturale 44.454.000 47.662.000 51.032.000 28.110.820 28.110.820 14.250.409 5.740.363 13.860.411

  02 Biblioteci publice comunale, orasenesti,

  02 municipale 2.258.000 2.258.000 2.214.793 2.214.793 1.837.456 2.214.793

  03 Muzee 3.000.000 3.070.000 3.070.000 3.070.000 3.070.000 3.070.000

  04 Institutii publice de spectacole si

  04 concerte 150.000 150.000 149.556 149.556 149.556 149.556

  05 Scoli populare de arta si meserii 900.000 900.000 676.351 676.351 676.351 676.351

  12 Consolidarea si restaurarea monumentelor

  12 istorice 44.454.000 41.354.000 44.654.000 22.000.120 22.000.120 14.250.409 7.000 7.749.711

  05 Servicii recreative si sportive 2.785.000 2.988.000 2.516.409 2.516.409 2.515.744 2.516.409

  01 Sport 2.000.000 2.200.000 2.159.105 2.159.105 2.159.105 2.159.105

  03 Intretinere gradini publice, parcuri

  03 zone verzi, baze sportive si de agrement 785.000 788.000 357.304 357.304 356.639 357.304

  06 Servicii religioase 2.100.000 2.310.000 1.786.340 1.786.340 1.786.340 1.786.340

  50 Alte servicii in domeniile culturii,

  recreerii si religiei 1.714.000 1.644.000 1.250.611 1.250.611 1.250.611 1.250.611

  6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 44.403.000 46.229.000 45.798.646 45.798.646 96.755 45.805.464 45.701.891

  05 Asistenta sociala in caz de boli si

 • - lei- 3Pag.

  Denumire indicator

  A B 1

  Capi-

  tol

  Sub-

  capi- tol

  Pa-

  graf ra-

  Gru-

  / Titlu pa

  Ar-

  ti- col

  Ali-

  ne- at

  Credite bugetare

  initiale definitive

  Plati

  efectuate

  32

  Angajamente

  bugetare

  Angajamente

  legale

  4 5

  Angajamente

  legale de platit

  7=5-6

  Cheltuieli

  efective

  8

  Credite de angajament

  6

  6802 invaliditati 30.571.000 32.397.000 32.310.128 32.310.128 96.755 32.340.317 32.213.373

  02 Asistenta sociala in caz de invaliditate 30.571.000 32.397.000 32.310.128 32.310.128 96.755 32.340.317 32.213.373

  06 Asistenta sociala pentru familie si

  copii 11.161.000 11.141.000 10.913.571 10.913.571 10.968.678 10.913.571

  15 Prevenirea excluderii sociale 169.000 169.000 104.364 104.364 104.364 104.364

  01 Ajutor social 169.000 169.000 104.364 104.364 104.364 104.364

  50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor

  si asistentei sociale 2.502.000 2.522.000 2.470.583 2.470.583 2.392.105 2.470.583

  7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

  PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 1.650.000 3.494.300 5.213.730 3.263.744 3.263.744 577.984 800.978 2.685.760

  7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 2.944.300 3.563.730 2.829.600 2.829.600 143.840 800.978 2.685.760

  03 Locuinte 450.000 535.000 502.194 502.194 502.194

  01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 450.000 535.000 502.194 502.194 502.194

  05 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 760.000 1.019.000 720.548 720.548 720.548 720.548

  01 Alimentare cu apa 760.000 1.019.000 720.548 720.548 720.548 720.548

  50 Alte servicii in domeniile locuintelor,

  serviciilor si dezvoltarii comunale 1.734.300 2.009.730 1.606.858