Click here to load reader

PAES AURKEZPENA

 • View
  230

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PAES AURKEZPENA

Text of PAES AURKEZPENA

 • Tolosako Energia IraunkorrerakoEkintza Plana

  ALKATEEN ITUNA

 • KONTESTUA

  Tolosako udala, ekimen honetara batu zen 2011ko martxoan:

  Helburua: Udalerriko negutegi efektuko gasak gutxienez, %20ean murriztea aukeratutako oinarri urtearekiko (2007).

  Udalerriko eta Udaleko NEG isurpenak kuantifikatu behar dira.

  EIEP/PAES ekintza plana aurkeztu behar da 2020 urterarte aurreikusitako jarduerekin.

  Ez dira Udaleko jarduerak soilik, udalerriko beste agenteak ere inplikatu behar dira, biztanleria eta zerbitzuak bereziki.

 • Oinarri urtean, 2007, NEGen isurpenak 83.984 CO2baliokide tonatakoak izan ziren.

  Udaleko isurpenak %2.8 suposatu zuten 2007an (2.358 tCO2b).

  NEG INBENTARIOAK

  Oinarri urtea, 2007 urtea izango da .

  Ezer ez bazen egingo, isurpenak abiapuntuko egoerara itzuliko ziren.

  2007an isurpenak 4,7 tCO2b biztanleko izan ziren. EAE-ko Tokiko Jasangarritasun txostenak dioenez balioak 3,6 eta 6,3 t CO2 b/ biztanleko balioen artean dago, batazbestekoa 4,9 t CO2b biztanleko izanda.

  Tolosa udalerriko NEG isurpen globalen bilakaera

 • EIEP: MARKO ESTRATEGIKOA

  Bost ildo estrategikoak:

  ERAGINKORTASUN ENERGETIKOAMUGIKORTASUN JASANGARRIAENERGIA BERRIZTAGARRIAKHONDAKINEN SORKUNTZA ETA KUDEAKETAURAINGURU NATURALA

  Edukiak

  SarreraSintesiaHasierako dokumentazioaren azterketaEnergia-kontsumoak 2005-2009 denboraldian2005-2009 urteetako NEGen isurpen inbentarioakTolosako Udaleko NEGen inbentarioa oinarri urteanTolosako karbono hustulekuen inbentarioa.EstrategiaPAESa gauzatzeko ekintzen zehazpenaPAES eszenatokiaEranskinak

 • ILDOA: ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA

  Eraginkortasun energetikoko ildoarekin negutegi efektuko gasen isurpenen %24aren murrizpena lortzen da.

  Neurrien ezarpena, bai Udalean baita bizitegi eta zerbitzuen arloan ematen da.

  EkintzakEmisioen

  murrizketa 2020 urtean (tCO2)

  Udal eraikinen argiztapenaren eraginkortasuna emendioa 1-10 85,86

  Udal ekipoen eraginkortasuna areagotzea 11 6,27

  Berokuntza eta klimatizazio sistemen eraginkortasuna emendatzea Udal eraikinetan 12-24 173.89

  Argiztapen publikoaren hobekuntzak sustatzea 25-26 476,65

 • ILDOA: ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA

  Ekintzak Emisioen murrizketa 2020 urtean (tCO2)

  Alderdi bioklimatikoak integratu eta bultzatu etxebizitza berriak egiterakoan 33 602

  Leiho zaharren berrikuntza, kristal bikoitzekoa leihoak jarriz eta inguruko arotzeria berrituz. 34 179

  Eraikuntzen kanpo egituren birgaikuntza, materiale isolatzailea jarriz. 35 161

  Etxebizitzetan, kondentsazio galdarak instalatu. 36 161

  Etxebizitzetan, erregaiaren aldaketa, gasoiletik gas naturalera. 37 351

  Balbula termostatikoak ipini erradiadoreetan. 38 72

  Barne tenperatura mugatu, udan ezingo da tenperatura 26C-tik eta neguan 21C baino altuagoa izan. 39 96

  Kontsumo baxudun lanparen instalazioa. 40 122

  Tresna elektrikoak erosteko orduan, energia eraginkortasun irizpideak barneratu. 41 460

  Energia zentzuzko erabilera eta eraginkortasunaren aldeko sentsibilizazio kanpainak. 42 ez dagokio

 • ILDOA: ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA

  Ekintzak Emisioen murrizketa 2020 urtean (tCO2)

  Dendetan kontsumo eraginkorragoko argiztapena instalatu. 55 72

  Denda eta zerbitzu lokaletan, kondentsazio galdarak instalatu. 56 198

  Leiho zaharren berrikuntza, kristal bikoitzekoa leihoak jarriz eta inguruko arotzeria berrituz. 57 ez dagokio

  Energia zentzuzko erabilera eta eraginkortasunaren aldeko sentsibilizazio kanpainak zerbitzu lokaletan. 58 ez dagokio

 • ILDOA: MUGIKORTASUNA

  Mugikortasun ildoarekin negutegi efektuko gasen isurpenen %9aren murrizpena lortzen da.

  Neurrien ezarpena, bai Udalaren ibilgailu flotan baita herritarren ohituretan ere ematen da.

  EkintzakEmisioen

  murrizketa 2020 urtean (tCO2)

  Ibilgailu elektriko puru edota hibrido konektagarrien eskuratzea 28 440,70

  Ibilgailu elektriko puru edota hibrido konektagarrien eskuratzea 44 440,70

  Tolosako garraio publikoaren eskaintzaren hobekuntza 45 29

  Aparkaleku publikoak eta kanpo aldeko aparkalekuen erabilera sustatu 46 221

  Trafikoaren baretzea motorgabeko mugikortasuna sustatzeko 47 6

  Oinezbusa, haurrak motorgabeko garraiobideen bidez eskolara joatea sustatzea 48 11

  Bidegorri sarea handitu auzo berrietara 49 33

  Oinezkoen ibilbideen hobekuntzak 50 34

  Herritarrak sentsibilizatzeko kanpainak, mugikortasun jasangarria sustatzeko eta herria autoa gutxiago erabiltzeko 51 ez dagokio

  Gidatze eraginkorraren inguruko ikastaroak 52 32

 • ILDOA: ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

  Energi berriztagarrien ildoarekin negutegi efektuko gasen isurpenen %2aren murrizpena lortzen da.

  Neurrien ezarpena, bai Udalaren eraikinetan baita bizitegietan ere ematen da.

  Ekintzak Emisioen murrizketa 2020 urtean (tCO2)

  Uraren energia aprobetxatuko duen zentral minihidraulikoaren instalazioa. 27 151,36

  Plaka fotovoltaiko eta termikoen instalazioa emendatu etxebizitzetan 43 193,16

 • ILDOA: HONDAKINEN SORKUNTZA ETA KUDEAKETA

  Hondakinen sorkuntza eta kudeaketa ildoarekin negutegi efektuko gasen isurpenen %45aren murrizpena lortzen da.

  Neurrien ezarpena, bai herritarren ohituretan baita geroko tratamenduan ere ematen da.

  Ekintzak Emisioen murrizketa 2020 urtean (tCO2)2020 urtean bildutako

  tonak

  Hondakinen murrizpena sustatzeko sentsibilizazio kanpainak 53 844 Murriztutako hondakin kopurua : 611 tona

  Hiri hondakinen gaikako bilketa selektiboaren ezarpena 29 5.193,99 2.761 tona

 • ILDOA: URA

  Uraren ildoarekin negutegi efektuko gasen isurpenen %11aren murrizpena lortzen da.

  Neurrien ezarpena, bai herritarren ohituretan baita hornikuntza sarearen optimizazioan ere ematen da.

  Ekintzak Emisioen murrizketa 2020 urtean (tCO2)

  Ur Hornidura sarearen berrikuntza 30 919,80

  Euri-uraren ustiapena Samaniego Eskolan 31 5,51

  Bizitegietan ura murriztearen aldeko sentsibilizazio kanpainen garapena 54 397,03

  Zerbitzuetan ura murriztearen aldeko sentsibilizazio kanpainen garapena 59 140

 • ILDOA: INGURU NATURALA

  Inguru naturalaren ildoarekin, ez dira murrizketak lortzen, xurgapenak baizik, eta udalerriko ingurumenean onurak suposatzen ditu.

  Herriko karbono hustulekuen gaitasuna areagotzean datza ildo hau.

  Ekintzak Emisioen murrizketa 2020 urtean (tCO2)

  Udalerriko baso azaleraren emendioa 32 1180

 • ESPERO DEN HELBURUA

  Aurreikusitako neurriek 13.490 t CO2b saihestea baimenduko dute.

  Honek, 2007 oinarri urtearekiko negutegi efektuko gasen %24-ko murrizpena suposatuko du.

  24%24%

 • JARRAIPENA

  Bizirik dagoen plana da:

  bi urtetan behin beharrezkoa da errebisatzea eta egindako aurrerapenak erregistratzea.

  esleitutako adierazleak berritzea.

  horretarako arlo guztien laguntza beharrezkoa izango da.