P¦dagogisk diplomuddannelse

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pædagogisk diplomuddannelse pdf

Text of P¦dagogisk diplomuddannelse

 • PdagogiskDIPLOMUDDANNELSE

  Efterr 2012Forr 2013

  UCN_PD_katalog_2012_13_udkast.indd 1 02/01/12 15.36

 • 2 UCN act2learn pdagogik

  UCN_PD_katalog_2012_13_udkast.indd 2 02/01/12 15.37

 • Handling og lring

  Siden vores sidste katalog har vi i den pdagogiske efter- og videre-

  uddannelsesafdeling skiftet navn og logo. Vi hedder nu act2learn/

  pdagogik. Det nye navn knytter sig til den dialogbaserede lrings-

  metode og undervisningsform Action Learning, hvor deltageren un-

  dersger egne handlinger og erfaringer for at forbedre sine prsta-

  tioner. Dette gres i samarbejde med andre og i mindre grupper.

  Vores nye navn afspejler sledes kernen i vores diplomuddannelser,

  nemlig koblingen mellem resultaterne af den nyeste forskning og

  den praksis, du til dagligt agerer i. En tnkning der gr igen i den se-

  neste revision af studieordningen for de pdagogiske diplomud-

  dannelser, hvor der er udviklet to nye uddannelsesretninger PD i

  lrerfaglighed og skoleudvikling og PD i innovation i undervis-

  ningen. Inde i kataloget finder du en nrmere prsentation af s-

  vel de nye som de gamle uddannelsesretninger.

  I vores katalog vil du ogs mde vores undervisere, samt generel

  information om vores faste udbud af PD-uddannelser i skoleret

  2012/13. Du kan finde mere detaljerede oplysninger p vores hjem me-

  side ucn.dk.

  Hvis du ikke finder hvad du sger, er du altid velkommen til at hen-

  vende dig s hjlpes vi ad med at finde en lsning, der bedst mu-

  ligt passer til dine nsker og behov.

  Vi ser frem til at samarbejde med dig.

  Venlig hilsen

  Kristine Fooken Jensen Kari Rune Jakobsen

  Uddannelseschef Konsulent

  hos Act2learn gr vi det sammen

  3Forord

  Velkommen til University College Nordjyllands katalog over de pdagogiske

  diplomuddannelser (PD) i efterret 2012 og forret 2013.

  UCN_PD_katalog_2012_13_udkast.indd 3 02/01/12 15.37

 • 4 UCN act2learn pdagogik

  Struktur Diplomuddannelser

  Den pdagogiske diplomuddannelse er en del af det kompetence-

  givende videreuddannelsessystem for voksne. Uddannelserne hen-

  vender sig primrt til voksne med mellemlange professionsuddan-

  nelser og gennemfres p et niveau, der svarer til en bache lor-

  uddannelse.

  Formlet med Den pdagogiske Diplomuddannelse er, at kvalificere

  den uddannede til selvstndigt at varetage pdagogiske funktio-

  ner som at planlgge, organisere, udvikle og realisere opgaver in-

  den for undervisning, vejledning, formidling, lring, didaktik og so-

  cial inklusion samt udvikle egen praksis i relation til erhvervs- og

  arbejdsmarkedsomrdet. Endvidere er formlet, at kvalificere den

  stude rende til selvstndigt at indg i tvrfagligt og tvrsektorielt

  samarbejde i svel offentlige som private virksomheder, institutioner,

  forvaltninger m.v.

  Uddannelsens opbygning, omfang og struktur

  Den pdagogiske diplomuddannelse er en fleksibelt tilrettelagt ud-

  dannelse, der er opdelt i faglige moduler. For at opn en pdagogisk

  diplomuddannelse skal du best moduler svarende til 60 ECTS-point,

  hvilket svarer til t rs fuldtidsstudie. Du kan tage modulerne p deltid

  eller fuldtid, og du kan holde studiepause mellem de enkelte moduler.

  Diplomuddannelsen skal dog frdiggres indenfor en periode p 6 r.

  Hvert diplommodul er en afgrnset faglig enhed, der kan sges og stu-

  deres selvstndigt som kompetencegivende efteruddannelse. Hvert

  modul afsluttes med en prve med individuel bedmmelse efter 7-trins-

  skalaen i karakterskalabekendtgrelsen. Du kan sledes njes med at

  tage enkelte moduler, hvis det passer bedst til dine nsker og behov.

  Som du kan se af figuren herunder bestr en diplomuddannelse af to

  obligatoriske moduler, tre valgmoduler og et afgangsprojekt. Man

  kan gennemfre modulerne i vilkrlig rkkeflge, dog skal man altid

  afslutte med afgangsprojektet.

  Valgfrit modul inden for fagomrdet

  (10 ECTS)

  Afgangsprojekt (obligatorisk)

  (15 ECTS)

  Pdagogisk viden og forskning

  (obligatorisk) (10 ECTS)

  Valgfrit modul inden for fagomrdet

  (10 ECTS)

  Valgfrit modul inden for fagomrdet

  (10 ECTS)

  Undersgelse af pdagogisk praksis

  (obligatorisk) (5 ECTS)

  UCN_PD_katalog_2012_13_udkast.indd 4 02/01/12 15.37

 • Den pdagogiske diplomuddannelses mange uddannelsesretninger,

  er inddelt i 5 indholdsomrder, som er fagligt i familie med hinanden.

  1. Kommunikation, ledelse og organisation

  2. Pdagogik, didaktik og social inklusion

  3. Humanistiske fag, undervisning og lring

  4. Naturvidenskabelige fag, undervisning og lring

  5. stetiske fag, undervisning og lring

  nsker du en diplomuddannelse i n uddannelsesretning f.eks. spe-

  cialpdagogik skal du tage mindst to faglige moduler svarende til 20

  ECTS-point fra uddannelsesretningen. De sidste 10 ECTS-point kan

  vlges fra andre pdagogiske uddannelsesretninger eller fra rk-

  ken af flles faglige moduler. Du vil f udstedt et diplombevis med

  angivelse af uddannelsesretning f.eks. PD i specialpdagogik.

  Sammenstter du din diplomuddannelse af moduler fra forskellige

  uddannelsesretninger og flles faglige moduler, vil du f udstedt et

  diplombevis uden retningsangivelse.

  Overgangsordning

  De pdagogiske diplomuddannelser bliver lbende revideret, senest

  e revision var den 1. juli 2011, og der er en ny revision undervejs med

  virkning fra den 1. august 2012.

  Ved revisionen den 1. juli 2011 blev modulerne ndret fra 9 ECTS-

  point til henholdsvis 5 og 10 ECTS-point. Der blev i den forbindelse

  lavet en overgangsordning mellem den nye og den gamle studieord-

  ning. For dig, der er startet p din diplomuddannelse fr den 1. juli

  2011, betyder det, at du skal vre opmrksom p, hvordan du kan

  opn en fuld diplomuddannelse p 60 ECTS-point. Ls mere om PD-

  overgangsordninger p ucn.dk.

  Ved revisionen den 1. august 2012 bliver der oprettet to nye studie-

  retninger og nedlagt flere af de gamle studieretninger. For dig, der

  er startet p din diplomuddannelse fr den 1. august 2012, betyder

  det, at du skal vre opmrksom p, om ndringerne i studieretnin-

  ger fr betydning for dine uddannelsesplaner.

  Kombination med andre diplomuddannelser

  Du kan kombinere moduler fra den pdagogiske diplomuddannelse

  med moduler fra andre diplomuddannelser omfattet af den flles

  diplombekendtgrelse. Hvis du nsker at hente mere end 15 ECTS-

  point fra andre diplomuddannelser forudstter det en personlig

  uddannelsesplan, som du skal udarbejde i samarbejde med UCN, der

  bistr dig med rdgivning og vejledning. Det koster 1.000 kr. at f ud-

  arbejdet en personlig uddannelsesplan.

  Se udbuddet fra vores kollegaomrder act2learn/sundhed,

  act2learn/hr og ledelse og act2learn/it, design og byggeri p

  ucn.dk.

  Moduler p deltid eller fuldtid

  Hos UCN har du mulighed for at vlge imellem at studere p deltid

  eller fuldtid.

  Nr du studerer p deltidsmodul, strkker et modul p 10 ECTS-

  point sig over ca. 20 uger. Studiet bestr af 36 timers undervisnings-

  timer, der ligger p en fast ugedag. Du skal derudover afstte tid til

  at arbejde i studiegrupper og til opgaveskrivning og vejledning.

  Studerer du p et fuldtidsmodul, strkker et modul p 10 ECTS-point

  sig over 6-7 uger, hvor du fr mulighed for at have fuldt fokus p dit

  studie. Studiets indhold svarer til et deltidsmodul.

  Statens Voksenuddannelsessttte (SVU)

  Studerer du p et fuldtidsmodul eller vlger du at gennemfre tre

  deltidsmoduler samtidig, er du heltidsstuderende med mulighed for

  at sge Statens Voksenuddannelsessttte. Du kan lse mere om

  SVU p www.svu.dk eller kontakte Studievalg Nordjylland p telefon

  98 10 19 11.

  5Struktur

  UCN_PD_katalog_2012_13_udkast.indd 5 02/01/12 15.37

 • 6 Praktiske forhold og studievejledning

  Adgangskriterier og adgangsbevis

  For at blive optaget p en pdagogisk diplomuddannelse skal du

  opfylde de formelle adgangskrav:

  - en BA-uddannelse, mellemlang videregende uddannelse eller

  relevant kortere videregende uddannelse.

  - mindst 2 rs relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

  Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du muligvis f et adgangs-

  bevis p baggrund af dine realkompetencer. Dette forudstter, at

  dine realkompetencer kan sidestilles med de adgangskrav og ml

  der er for den uddannelse, som du nsker at blive optaget p. Det er

  UCN der skal vurdere dine realkompetencer. Ls mere om realkom-

  petencevurdering (rKV) p ucn.dk.

  Ansgning og optagelse

  Hvis ikke andet er anfrt ved de enkelte moduler/uddannelser er

  ansgningsfristen:

  For moduler i efterret 2012: 1. maj 2012

  For moduler i forret 2013: 1. november 2012

  Du kan normalt vente svar p din ansgning indenfor to uger efter

  sidste ansgningsfrist.

  Ansgningsskema kan downloades p www. ucn.dk.

  Husk at vedlgge dokumentation for den adgangsgivende uddan-

  nelse og for relevant erhvervserfaring.

  Der skal indsendes en ansgning med betalers underskrift for hvert

  nyt sgt modul.

  Deltagelse i undervisningen sker under forudstning af, at del tager -

  gebyret er betalt rettidigt dvs. fr undervisningens start.

  Alle til- og frameldinger skal ske skriftligt til UCN.

  Ansgningsadresse:

  University College Nordjylland

  Lindholm Brygge 35

  Postbox 55

  9100 Aalbor