Click here to load reader

Padavine ljđ

  • View
    607

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Padavine ljđ

1. Padavine Ljubica uki, mart 2014. 2. Nazivamo ih jo i: - HIDROMETEORI ili ATMOSFERSKI TALOG NISKE VISOKE PADAVINE 3. Niske padavine se obrazuju pri tlu ROSA SLANA INJE POLEDICA Niske padavine 4. Rosa Nastaje kondenzacijom vodene pare u vidu kapljica na tlu i prizemnim predmetima 5. Slana Nastaje isto kao i rosa, ali pri temperaturama niim od 0 C (sublimacija) 6. Inje Nastaje pri hladnom, maglovitom vremenu (-10 do -20 C) sa slabim vetrom 7. Poledica Formira se kada sitne, prehlaene kapi kie padaju na tlo ija je temperatura ispod 0 C i mrznu se obrazujui tanku, ledenu koru 8. Visoke padavine se izluuju iz oblaka Kia Sneg Grad Krupa Visoke padavine 9. KIA Pada iz oblaka debljih od 700 m 10. Ledena kia Ledena kia je padavina koja zapoinje kao sneg, ali zatim se prolaskom kroz topliji sloj vazduha otopi. Nakon toga ona nastavlja da pada kroz sloj hladniji od 0 C, ali ledi se tek pri dodiru sa hladnim predmetima. 11. Sneg Pada pri temperaturi od -40 do +10 C 12. Sneg ine estougaoni kristali koji se grupiu stvarajui pahulje 13. Grad 14. Posledice grada 15. Krupa Uvean snimak ine je bela, neprozirna zrna, prenika 1-5 mm. Pri padu odskau od zemlje. Pada pri temperaturi od oko 0 C, krajem zime, esto pre snega ili zajedno sa njim i poetkom prolea. 16. Instrumenti za merenje padavina Kiomer (Helmanov) Pluviograf 17. Helmanov kiomer 18. Pluviograf 19. Karta izohijeta 20. Radarska slika 21. Hvala na panji Savrenstvo prirode