19
PAAUGLIŲ SĄMONINGO SAVĘS ŽALOJIMO PREVENCIJA Autorė Jordana Vikanytė Darbo vadovė Ramunė Ubeikienė

PAAUGLIŲ SĄMONINGO SAVĘS ŽALOJIMO PREVENCIJA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PAAUGLIŲ SĄMONINGO SAVĘS ŽALOJIMO PREVENCIJA. Autorė Jordana Vikanytė Darbo vadovė Ramunė Ubeikienė. Temos aktualumas ir problema. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: PAAUGLIŲ SĄMONINGO SAVĘS ŽALOJIMO PREVENCIJA

PAAUGLIŲ SĄMONINGO SAVĘS ŽALOJIMO PREVENCIJA

Autorė Jordana Vikanytė

Darbo vadovė Ramunė Ubeikienė

Page 2: PAAUGLIŲ SĄMONINGO SAVĘS ŽALOJIMO PREVENCIJA

Temos aktualumas ir problema

Sąmoningo savęs žalojimo priežastys gali būti įvairios: savižudiškas ketinimas, noras išsivaduoti iš kankinamos vidinės būsenos, siekis parodyti kitiems, kaip blogai jaučiamasi, pastangos suvaldyti tarpasmeninių santykių kaitą.

Page 3: PAAUGLIŲ SĄMONINGO SAVĘS ŽALOJIMO PREVENCIJA

Problemos aktualumą rodo didėjantis įvairių sričių specialistų, politikų, visuomenės dėmesys save žalojimo prevencijai. Ši rimta visuomenės sveikatos problema reikalauja ir mūsų dėmesio. Labai svarbu sudaryti kuo palankesnes sąlygas vaikams ir jaunimui auklėti, efektyviai gydyti psichikos sutrikimus, kontroliuoti aplinkos rizikos veiksnius.

Page 4: PAAUGLIŲ SĄMONINGO SAVĘS ŽALOJIMO PREVENCIJA

Pranešimo objektas ir tikslas

Objektas- paauglių sąmoningo savęs

žalojimo prevencija.

Tikslas- išanalizuoti paauglių sąmoningo

savęs žalojimo prevenciją.

Page 5: PAAUGLIŲ SĄMONINGO SAVĘS ŽALOJIMO PREVENCIJA

Tyrimo uždaviniai

1. Išanalizuoti paauglių savęs žalojimo priežastis.

2. Išanalizuoti paauglių savęs žalojimo prevencines priemones.

Page 6: PAAUGLIŲ SĄMONINGO SAVĘS ŽALOJIMO PREVENCIJA

Tyrimo metodai

• Statistinių duomenų analizė

• Anketinė apklausa

Page 7: PAAUGLIŲ SĄMONINGO SAVĘS ŽALOJIMO PREVENCIJA

Tyrimo charakteristika

Siekiant ištirti problemas, kylančias dėl paauglių savęs žalojimo, atliktas empirinis tyrimas, taikant kiekybinį tyrimo metodą – anketinę apklausą. Tyrimas buvo atliktas Utenos X gimnazijoje. Iš viso tyrimo metu buvo apklausta 218 respondentų, iš jų – 87 vaikinai ir 131 mergina.

Page 8: PAAUGLIŲ SĄMONINGO SAVĘS ŽALOJIMO PREVENCIJA

Tyrimo rezultatai

Page 9: PAAUGLIŲ SĄMONINGO SAVĘS ŽALOJIMO PREVENCIJA

Moksleivių nuomonių apie tai, kas yra savęs žalojimas, pasiskirstymas

Page 10: PAAUGLIŲ SĄMONINGO SAVĘS ŽALOJIMO PREVENCIJA

Moksleivių nuomonių apie tai, kokios dažniausios savęs žalojimo priežastys, pasiskirstymas

Page 11: PAAUGLIŲ SĄMONINGO SAVĘS ŽALOJIMO PREVENCIJA

Moksleivių nuomonių apie tai, ar, norėdami sau pakenkti, kada nors sąmoningai bandė žalotis, pasiskirstymas

Page 12: PAAUGLIŲ SĄMONINGO SAVĘS ŽALOJIMO PREVENCIJA

Moksleivių atsakymų apie tai, dėl kokių priežasčių jie save žalojo, pasiskirstymas

Page 13: PAAUGLIŲ SĄMONINGO SAVĘS ŽALOJIMO PREVENCIJA

50%

21%

19%

10%

Taip. Sumažėtų

Ne

Manau, kadinformacijos pakanka

Nežinau

Moksleivių nuomonių apie tai, kaip jie mano, ar, jei daugiau būtų kalbama apie savęs žalojimo prevenciją, sumažėtų save žalojančių paauglių skaičius, pasiskirstymas

Page 14: PAAUGLIŲ SĄMONINGO SAVĘS ŽALOJIMO PREVENCIJA

Moksleivių nuomonių apie tai, kodėl jie mano, kad informacijos yra mažai pateikiama, pasiskirstymas

Page 15: PAAUGLIŲ SĄMONINGO SAVĘS ŽALOJIMO PREVENCIJA

Moksleivių nuomonių apie tai, kokia informacija pateikiama gimnazijoje, sprendžiant savęs žalojimo problemą, pasiskirstymas

Page 16: PAAUGLIŲ SĄMONINGO SAVĘS ŽALOJIMO PREVENCIJA

Moksleivių nuomonių apie tai, kokių prevencinių priemonių dar reikėtų, norint išspręsti savęs žalojimo problemą, pasiskirstymas

Page 17: PAAUGLIŲ SĄMONINGO SAVĘS ŽALOJIMO PREVENCIJA

Išvados

Ištyrus paauglių sąmoningo savęs žalojimoprevencijos galimybes, paaiškėjo, kad:•savęs žalojimo problema yra labai opi, nes

didelis procentas yra save žaloję. Tyrimo metu pastebėta, kad jauni žmonės yra linkę savo neviltį išreikšti veiksmais;

•paauglių sąmoningo savęs žalojimo tikimybė labiausiai susijusi su patiriamomis patyčiomis mokykloje, tarp draugų;

Page 18: PAAUGLIŲ SĄMONINGO SAVĘS ŽALOJIMO PREVENCIJA

• paaugliai įvardijo priežastis, kodėl jie bandė save žaloti, dažniausiai jie taip daro norėdami atkreipti į save dėmesį, parodydami, kaip beviltiškai jaučiasi;

• paauglių teigimu, mokykloje yra kalbama apie savęs žalojimąsi, tačiau - per mažai, daugiau dėmesio reikėtų skirti, savęs žalojimo pasekmių atskleidimui;

Page 19: PAAUGLIŲ SĄMONINGO SAVĘS ŽALOJIMO PREVENCIJA

• vykdant prevencines programas, būtina orientuotis į paaugliams reikšmingas priežastis gyventi, stiprinti santykius atitinkamose grandyse. Turėtų būti taikomos savęs žalojimo prevencinės, intervencinės programos, kurios būtų nukreiptos į save žalojančius paauglius bei į visus bendruomenės narius.