47
Perakuan Calon Tentang Ketulenan Tugasan Projek Kertas 3756/3 Saya memperakui bahawa Tugasan Projek yang dikemukakan untuk memenuhi syarat Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2014 bagi mata pelajaran Prinsip Perakaunan 3756 adalah tulen. Tandatangan Calon : Nama Calon : EMIR SHAM SYAUFI BIN SHAMSUL KAMAL No. Kad Pengenalan : 971031-10-5561 Angka Giliran Calon :

p. akaun form5 2014.doc

  • Upload
    silio

  • View
    89

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

user

Perakuan Calon Tentang Ketulenan

Tugasan Projek Kertas 3756/3

Saya memperakui bahawa Tugasan Projek yang dikemukakan untuk memenuhi syarat

Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2014 bagi mata pelajaran Prinsip Perakaunan

3756 adalah tulen.

Tandatangan Calon:

Nama Calon:EMIR SHAM SYAUFI BIN SHAMSUL KAMAL

No. Kad Pengenalan:971031-10-5561

Angka Giliran Calon:

LAMPIRAN

ButirM/S

Profil Perniagaan

Pengenalan

Lejar

Imbangan Duga

Senarai Pelarasan

Jurnal Am

Lejar Pelarasan

Akaun Kawalan

Imbangan Duga Pelarasan

Penyata Pendapatan dan Pengasingan Untung Rugi

Kunci Kira kira

Pengiraan Nisbah, Tafsiran Nisbah dan Perbandingan Nisbah

Cadangan dan Jangka Masa Depan

Rumusan12

3 15

16 17

18 19

20 22

22 27

28

29 30

31 3233 34

35 37

38

39

PROFIL PERNIAGAAN

1Nama PerniagaanET AVENTADOR ENTERPRISE

2Nama Pemilik1)Emir Sham Syaufi bin Shamsul Kamal

2) Kwon Ji Yong

3) Gareth Frank Bale

3Lokasi / AlamatNo 27, Jalan DC 1/19,

Desa Coalfields,

47000 Sungai Buloh,

Selangor Darul Ehsan

4Jenis PerniagaanPerkongsian

5Tempoh Perakaunan1 April 2014 - 31 Mac 2015

6Tempoh RekodSebulan

7Modal PerniagaanRm 240,000

8Jumlah Pekongsi4

9Status PerniagaanMemulakan Perniagaan

10Nama dan Alamat BankAl Rajhi Bank

Ground Floor 23 A Dataran Sunway Giza, Kota Damansara,

47000 Petaling Jaya,

Selangor darul Ehsan

11Nombor Akaun601761725920

PENGENALAN

ET AVENTADOR ENTERPRISE ditubuhkan pada 1/4/2014 dan berdaftar di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dengan sebanyak RM 240,000. Nombor pendaftaran ialah SA012648-V. Syarikat ini adalah perniagaan perkongsian yang dimiliki oleh saya En. Emir Sham Syaufi bin Shamsul kamal dan dua lagi rakan kongsi iaitu Kwon Ji Yong dan Gareth Frank Bale. Aktiviti perniagaan ini adalah untuk menjual beli barang elektrik dan perkakasnya. ET AVENTADOR ENTERPRISE dibantu oleh empat orang pekerja dengan upah RM 1,500 sebulan seorang.

Saya memilih perniagaan menjual dan membeli barang elektrik dan perkakasnya kerana :-

i. Mendapat ijazah dalam jurusan elektrik.

ii. Bapa saya merupakan pemilik kilang elektrik dan beliau banyak memberi dorongan kepada saya untuk membuka kedai elektrik.

iii. Pernah bekerja di sebuah kedai elektrik sebagai pekerja sambilan dan berpengalaman dalam bidang ini.

Dengan menjalankan perniagaan menjual barang elektrik ini saya akan memperoleh beberapa kelebihan. Antaranya ialah lokasi perniagaan saya strategik kerana terletak di tengah-tengah pusat bandar dan di bangunan baru yang membuatkan pelanggan merasa selesa berurusniaga. Selain itu, saya dapat meningkatkan lagi pengetahuan saya dalam bidang elektrik. Akhir sekali, kedai saya akan berkembang maju kerana kurangnya persaingan.

Risiko yang mungkin dihadapai adalah citarasa pelanggan akan sentiasa berubah-ubah, kerosakan dan kehilangan stok basikal yang ditempah semasa pengangkutan. Di samping itu juga salah satu risiko perniagaan adalah apabila mengalami kerugian di mana saya sebagai pemilik kepada perniagaan ini juga mungkin akan menanggung kerugian seandainya hal yang sedemikian akan berlaku. Akhir sekali, permintaan daripada pembeli kurang.

LEJAR

Akaun Modal

LA1

20X4Butir

Baki h/bA

120,000B

80,000C

40,00020X41 April

1 MeiButir

Baki b/b

Baki b/bFol

JA1A

120,000B

80,000C

40,000

120,00080,00040,000120,00080,00040,000

120,00080,00040,000

Akaun Premis

LA2

20X4

1 April

1 MeiButir

Baki b/b

Baki b/bFol

JA1RM

350,000

20X4Butir

Baki h/bRM

350,000

350,000350,000

350,000

Akaun Kenderaan

LA3

20X4

1 April

1 MeiButir

Baki b/b

Baki b/bFol

JA1RM

150,000

20X4Butir

Baki h/bRM

150,000

150,000150,000

150,000

Akaun Perabot

LA4

20X4

1 April

1 MeiButir

Baki b/b

Baki b/bFol

JA1RM

90,000

20X4Butir

Baki h/bRM

90,000

90,00090,000

90,000

Akaun Alatan Pejabat

LA5

20X4

1 April

1 MeiButir

Baki b/b

Baki b/bFol

JA1RM

60,000

20X4Butir

Baki h/bRM

60,000

60,00060,000

60,000

Akaun Stok

LA6

20X4

1 April

1 MeiButir

Butir b/b

Baki b/bFol

JA1RM

70,000

20X4Butir

Baki h/bRM

70,000

70,00070,000

70,000

Akaun Stok Alat Tulis

LA7

20X4

1 April

1 MeiButir

Baki b/b

Baki b/bFol

JA1RM

2,500

20X4Butir

Baki h/bRM

2,500

2,5002,500

2,500

Lejar Penghutang

Akaun Alfian Elektrik

LJ1

20X4

1 April

1 MeiButir

Baki b/b

Baki b/bFol

JA1RM

37,000

20X4

Butir

Baki h/bRM

37,000

37,00037,000

37,000

Akaun Perniagaan Bersatu

LJ2

20X4

1 April

1 MeiButir

Baki b/b

Baki b/bFol

JA1RM

11,000

20X4Butir

Baki h/bRM

11,000

11,00011,000

11,000

Akaun Semasa

LA820X4Butir

Baki h/bA

86,201B

57,466C

28,733

20X4

1 April

1 MeiButir

Baki b/b

Baki b/bFol

JA1A

86,201B

57,466C

28,733

86,20157,46628,73386,20157,46628,733

86,20157,46628,733

Akaun Pinjaman

LA9

20X4

30 AprilButir

Belian

Baki h/bRM

1666

298,334

20X4

1 April

1 MeiButir

Baki b/b

Baki b/bFol

JA1RM

300,000

300,000300,000

298,334

Akaun Susut Nilai Terkumpul Kenderaan

LA10

20X4

Butir

Baki h/bRM

54,000

20X4

1 April

1 MeiButir

Baki b/b

Baki b/bFol

JA1RM

54,000

54,00054,000

54,000

Akaun Susut Nilai Terkumpul Perabot

LA11

20X4Butir

Baki h/bRM

27,000

20X4

1 April

1 MeiButir

Baki b/b

Baki b/bFol

JA1RM

27,000

27,00027,000

27,000

Akaun Susut Nilai Terkumpal Alatan Pejabat

LA12

20X4Butir

Baki h/bRM

12,000

20X4

1 April

1 MeiButir

Baki b/b

Baki b/bFol

JA1RM

12,000

12,00012,000

12,000

Akaun Derma

LA13

20X4

18 April

1 MeiButir

Belian

BakiFol

JA1

JA1RM

3,800

20X4

1 AprilButir

Baki h/bRM

3,800

3,8003,800

3,800

Akaun Belian

LA14

20X4

3 April

21 April

23 April

27 April

30 April

1 MeiButir

Tunai

Tunai

Bank

Bank

Pelbagai Pemiutang

Baki b/bFol

BT1

BT1

BT1

BT1

JB1RM

1,400

900

2,900

2,200

47,800

20X4

18 AprilButir

Derma

Baki h/bFol

JA1

RM

3,800

51,400

55,20055,200

51,400

Akaun Pulangan Belian

LA15

20X4

Butir

Baki h/bRM

1,200

20X4

30 April

1 MeiButir

Pelbagai Pemiutang

Baki b/bFol

JPB1RM

1,200

1,2001,200

1,200

Akaun Jualan

LA16

20X4Butir

Baki h/bRM

112,080

20X4

4 April

5 April

8 April

11 April

12 April

28 April

30 April

30 April

1 MeiButir

Tunai

Tunai

Tunai

Tunai

Bank

Tunai

Bank

Pelbagai Penghutang

Baki b/bFol

BT1

BT1

BT1

BT1

BT1

BT1

BT1

JJ1RM

4,800

3,200

2,600

1,700

6,300

3,300

4,100

86,080

112,080112,080

112,080

Akaun Pulangan Jualan

LA17

20X4

30 April

1 MeiButir

Pelbagai Penghutang

Baki b/bFol

JPJ1RM

1,680

20X4Butir

Baki h/bRM

1,680

1,6801,680

1,680

Akaun Insurans

LA18

20X4

4 April

1 MeiButir

Bank

Baki b/bFol

BT1

RM

3,00020X4

Butir

Baki h/bRM

3,000

3,0003,000

3,000

Akaun Alat Tulis

LA19

20X4

6 April

1 MeiButir

Tunai

Baki b/bFol

BT1RM

800

20X4Butir

Baki h/bRM

800

800

800

800

800

Akaun Promosi

LA20

20X4

9 April

1 MeiButir

Tunai

Baki b/bFol

BT1RM

500

20X4Butir

Baki h/bRM

500

500

500

500

Akaun Duti Atas Belian

LA21

20X4

11 April

1 MeiButir

Bank

Baki b/bFol

BT1RM

4,700

20X4Butir

Baki h/bRM

4,700

4,700

4,700

4,700

Akaun Kadar Bayaran

LA22

20X4

30 April

1 MeiButir

Bank

Baki b/bFol

BT1RM

2,500

20X4Butir

Baki h/bRM

2,500

2,500

2,500

2,500

Akaun Gaji

LA23

20X4

30 April

1 MeiButir

Bank

Baki b/bFol

BT1RM

4,500

20X4

Butir

Baki h/bRM

4,500

4,500

4,500

4,500

Akaun Belanja Kenderaan

LA24

20X4

30 April

1 MeiButir

Tunai

Baki b/bFol

BT1RM

3,720

20X4Butir

Baki h/bRM

3,720

3,720

3,720

3,720

Akaun Diskaun Diterima

LA25

20X4

Butir

Baki h/bRM

3,72020X4

April 1

Mei 1Butir

Pelbagai Pemiutang

Baki b/bFolRM

2,920

2,920

2,920

2,920

Akaun Diskaun Diberi

LA26

20X4

April 1

Mei 1Butir

Pelbagai Penghutang

Baki b/bFolRM

4,813

20X4

Butir

Baki h/bRM

4,813

4,813

4,8134,813

Lejar Jualan 1

Alfian Elektrik

TarikhButirFolio RM TarikhButirFolio RM

20142014

Apr1Baki b/b 37,000 Apr2Bank 11,875

2Jualan 7,500 Diskaun diberi 625

4Jualan 6,780 7Bank 10,165

22Jualan 6,600 Diskaun diberi 535

10Pulangan Jualan 300

Bank 13,110

Diskaun diberi 690

12Bank 6,840

Diskaun diberi 360

20Bank 6,441

Diskaun diberi 339

30Baki h/b 6,600

57,880 57,880

Mei1Baki b/b 6,600

Lejar Jualan 2

Perniagaan Bersatu

TarikhButirFolio RM TarikhButirFolio RM

20142014

Apr1Baki b/b 11,000 Apr7Pulangan Jualan 420

2Jualan 8,600 11Bank 10,450

13Jualan 7,900 Diskaun diberi 550

26Jualan 8,200 18Bank 7,771

Diskaun diberi 409

25Bank 7,505

Diskaun diberi 395

20Pulangan Jualan 580

30Baki h/b 7,620

35,700 35,700

Mei1Baki b/b 7,620

Lejar Jualan 3

Mahawangsa Enterprise

TarikhButirFolio RM TarikhButirFolio RM

20142014

Apr8Jualan 7,400 Apr14Pulangan Jualan 380

24Jualan 6,800 21Bank 7,030

29Jualan 8,800 Diskaun diberi 370

30Baki h/b 15,220

23,000 23,000

Mei1Baki b/b 15,220

Lejar Jualan 4

Kedai Cahaya Suria

TarikhButirFolio RM TarikhButirFolio RM

20142014

Apr10Jualan 6,800 Apr22Bank 6,460

17Jualan 4,000 Diskaun diberi 340

27Jualan 6,700 26Bank 3,800

Diskaun diberi 200

30Baki h/b 6,700

17,500 17,500

Mei1Baki b/b 6,700

Lejar Belian 1

Syarikat Mei Wah Sdn Bhd

TarikhButirFolio RM TarikhButirFolio RM

20142014

Apr1Bank 19,665 Apr1Baki b/b 20,700

Diskaun diterima 1,035 2Belian 12,000

2Pulangan Belian 400 14Belian 10,000

18Bank 11,020 26Belian 6,000

Diskaun diterima 600

20Pulangan Belian 300

Baki h/b 15,680

48,700 48,700

Mei1Baki b/b 15,680

Lejar Belian 2

Elektrik Maju Sdn Bhd

TarikhButirFolio RM TarikhButirFolio RM

20142014

Apr2Bank 16,055 Apr1Baki b/b 16,900

Diskaun diterima 845 6Belian 8,000

26Bank 8,360 8Belian 800

Diskaun diterima 440 20Belian 11,000

26Pulangan Belian 500

Baki h/b 10,500

36,700 36,700

Mei1Baki b/b 10,500

ET AVENTADOR ENTERPRISE

Imbangan Duga pada 30 April 2014

Debit Kredit

( RM ) ( RM )

Modal Pekongsi Emir Sham Syaufi bin Shamsul Kamal 120,000

Modal Pekongsi Kwon Ji Yong 80,000

Modal Pekongsi Gareth Frank Bale 40,000

Premis 350,000

Kenderaan 150,000

Perabot 90,000

Alatan Pejabat 60,000

Stok 70,000

Stok Alat Tulis 2,500

Akaun Semasa Emir Sham Syaufi bin Shamsul Kamal 86,201

Akaun Semasa Kwon Ji Yong 57,466

Akaun Semasa Gareth Frank Bale 28,733

Pinjaman 298,334

Susut Nilai Terkumpul Kenderaan 54,000

Susut Nilai Terkumpul Perabot 27,000

Susut Nilai Terkumpul Alatan Pejabat 12,000

Derma 3,800

Belian 51,400

Pulangan Belian 1,200

Jualan 112,080

Pulangan Jualan 1,680

Insurans 3,000

Alat Tulis 800

Promosi 500

Duti atas Belian 4,700

Kadar Bayaran 2,500

Gaji 4,500

Belanja Kenderaan 3,720

Diskaun diterima 2,920

Diskaun diberi 4,813

Penghutang :

Alfian Elektrik 6,600

Perniagaan Bersatu 7,620

Mahawangsa Enterprise 15,220

Kedai Cahaya Suria 6,700

Pemiutang :

Syarikat Mei Wah Sdn Bhd 15,680

Elektrik Maju Sdn Bhd 10,500

Tunai 5,780

Bank 100,281

946,114 946,114

Pelarasan

1. Stok akhir barang niaga dinilaikan pada harga berikut:

i. Harga Kos RM60,000ii. Harga Pasaran RM75,000

2. Alat tulis belum digunakan ialah RM2,0003. Susut nilai asset bukan semasa adalah seperti berikut:

i. Kenderaan = Kenderaan Baki berkurangan

= RM150,000 RM 54,000 X 20% X 1/12

= RM1,600

ii. Perabot = Perabot Atas Kos

= RM 90,000 X 15% X 1/12

= RM500

iii. Alatan Pejabat = Alatan Pejabat Ansuran Tetap

= RM60,000 X 10% X 1/12

4. Peruntukan hutang ragu mengikut kadar 3% - 5%

i. RM36,140 X 5% = RM1,807

5. Belanja terakru

i. Gaji Terakru = RM1,500ii. Insurans Terakru = RM2,0006. Belanja terdahulu

i. Belanja Kenderaan = RM1,8607. Hasil terakru

i. Sewa Premis Terakru = RM1,2008. Pembetulan kesilapan tidak ketara

i. Derma Terlupa Direkodkan

9. Pembetulan kesilapan ketinggalan catatan

i. Kesilapan Dalam Imbangan Duga

JURNAL AM 2

ET AVENTADOR ENTERPRISE

JURNAL AM

TarikhButir Debit ( RM ) Kredit ( RM )

Apr30Belanja Susut Nilai Kenderaan 1,600

Susut Nilai Terkumpul Kenderaan 1,600

( Merekod Belanja Susut nilai kenderaan 20% dengan kaedah baki berkurangan )

1,600 1,600

Belanja Susut Nilai Perabot 1,125

Susut Nilai Terkumpul Perabot 1,125

( Merekod Belanja Susut nilai perabot 15% mengikut kaedah garis lurus )

1,125 1,125

Belanja Susut Nilai Alatan Pejabat 500

Susut Nilai Terkumpul Alatan Pejabat 500

( Merekod Belanja Susut nilai perabot 15% mengikut kaedah ansuran tetap )

500 500

Belanja Hutang Ragu 3,614

Peruntukkan Hutang Ragu 3,614

( Merekod Peruntukkan Hutang Ragu 10% atas penghutang bersih )

3,614 3,614

Gaji 1,500

Gaji terakru 1,500

( Merekod belanja yang belum dibayar )

1,500 1,500

Kadar bayaran 300

Kadar bayaran terakru 300

( Merekod belanja yang belum dibayar )

300 300

insurans terdahulu 200

insurans 200

( Merekod Belanja yang dibayar terdahulu )

200 200

Faedah terakru 150

Faedah 150

( Merekod hasil yang belum diterima )

150 150

TarikhButir Debit ( RM ) Kredit ( RM )

Apr30Perabot 400

Alatan pejabat 400

( Merekod pembetulan kesilapan tidak ketara )

400 400

Iklan 500

Tunai 500

( Merekod pembetulan kesilapan tertinggal )

500 500

F) LEJAR PELARASAN

STOK ALAT TULISLA7

TARIKHBUTIRFOLRMTARIKHBUTIRFOLRM

20142014

Apr-01Baki b/bJA12,500Alat tulis

Baki h/b500

2,000

2,5002,500

ALAT TULISLA19

TARIKHBUTIRFOLRMTARIKHBUTIRFOLRM

20142014

Apr-06TunaiBT1800Baki h/b1,300

Stok Alat Tulis500

1,3001,300

SUSUT NILAI TERKUMPUL KENDERAANLA10

TARIKHBUTIRFOLRMTARIKHBUTIRFOLRM

20142014

Baki h/b55,600Apr-01Baki b/bJA154,000

Susut Nilai Kenderaan1,600

55,60055,600

SUSUT NILAI KENDERAANLA27

TARIKHBUTIRFOLRMTARIKHBUTIRFOLRM

20142014Baki h/b1,600

Susut Nilai Terkumpul Kenderaan1,600

1,6001,600

SUSUT NILAI TERKUMPUL PERABOTLA11

TARIKHBUTIRFOLRMTARIKHBUTIRFOLRM

20142014

Baki h/b28,125Apr-01Baki b/bJA127000

Susut Nilai Perabot1,125

28,12528,125

SUSUT NILAI PERABOTLA28

TARIKHBUTIRFOLRMTARIKHBUTIRFOLRM

20142014

Susut Nilai Terkumpul Perabot1,125Baki h/b1,125

1,1251,125

SUSUT NILAI TERKUMPUL ALATAN PEJABATLA12

TARIKHBUTIRFOLRMTARIKHBUTIRFOLRM

20142014

Baki h/b12,500Apr-01Baki b/bJA112,000

Susut Nilai Alatan Pejabat500

12,50012,500

SUSUT NILAI ALATAN PEJABATLA29

TARIKHBUTIRFOLRMTARIKHBUTIRFOLRM

20142014

Susut Nilai Terkumpul Alatan Pejabat500Baki h/b500

500500

HUTANG RAGULA30

TARIKHBUTIRFOLRMTARIKHBUTIRFOLRM

20142014

Peruntukan Hutang Ragu1,807Baki h/b1,807

1,8071,807

PERUNTUKAN HUTANG RAGULA31

TARIKHBUTIRFOLRMTARIKHBUTIRFOLRM

20142014

Baki h/b1,807Hutang Ragu1,807

1,8071,807

GAJILA23

TARIKHBUTIRFOLRMTARIKHBUTIRFOLRM

20142014

Apr-30BankBT14,500Baki h/b6,000

Gaji Terakru1,500

6,0006,000

GAJI TERAKRULA32

TARIKHBUTIRFOLRMTARIKHBUTIRFOLRM

20142014

Baki h,b1,500Gaji1,500

1,5001,500

FAEDAH ATAS PINJAMANLA

TARIKHBUTIRFOLRMTARIKHBUTIRFOLRM

20142014

Faedah Atas Pinjaman2,000Baki h/b2,000

2,0002,000

FAEDAH ATAS PINJAMAN TERAKRULA

TARIKHBUTIRFOLRMTARIKHBUTIRFOLRM

20142014

Baki h/b2,000Faedah Atas Pinjaman2,000

2,0002,000

KADAR BAYARAN TERDAHULULA

TARIKHBUTIRFOLRMTARIKHBUTIRFOLRM

20142014

Baki b/b2,500Kadar Bayaran Terakru2,000

Baki h/b500

2,5002,500

KADAR BAYARAN TERAKRULA

TARIKHBUTIRFOLRMTARIKHBUTIRFOLRM

20142014

Kadar Bayaran2,000Baki h/b2,000

2,0002,000

SEWA DITERIMALA

TARIKHBUTIRFOLRMTARIKHBUTIRFOLRM

20142014

Baki h/b3,000Sewa Diterima Terakru3,000

3,0003,000

SEWA DITERIMA TERAKRULA

TARIKHBUTIRFOLRMTARIKHBUTIRFOLRM

20142014

Sewa Diterima3,000Baki h/b3,000

3,0003,000

JUALANLA

TARIKHBUTIRFOLRMTARIKHBUTIRFOLRM

20142014

Tunai2,700Baki b/b112,080

Baki h/b109,380

112,080112,080

LENGKAPANLA

TARIKHBUTIRFOLRMTARIKHBUTIRFOLRM

20142014

Akaun Emir3,000Baki h/b3,000

3,0003,000

TunaiLA

TARIKHBUTIRFOLRMTARIKHBUTIRFOLRM

20142014

Baki b/b5,780Jualan2,700

Baki h/b3,080

5,7805,780

PENGIRAAN NISBAH, TAFSIRAN NISBAH DAN PERBANDINGAN NISBAH.

a) Nisbah Keberuntungan

MACAPRIL

Peratus untung=Untung Bersihx 100=Untung Bersihx 100

bersih atas jualanJualan BersihJualan Bersih

(margin)

=19,540x 100=RM15,155x 100

92,800RM 105,587

=21.06 %= 14.35 %

Tafsiran:Bagi setiap RM1 jualan bersih, untung bersih yang akan diperoleh ialah 21.06 sen pada bulan Mac dan 14.35 sen pada bulan April

Perbandingan: Peratus untung kasar atas jualan bagi bulan Mac lebih tinggi berbanding bulan April

b) Nisbah Kecairan

MACAPRIL

Nisbah Semasa=Aset Semasa=Aset Semasa

Liabiliti SemasaLiabiliti Semasa

=193,000=RM 200,494

37,600RM 28,380

=5:13:1=7:10:1

Tafsiran:Bagi setiap RM 1 liabiliti semasa, perniagaan mempunyai aset semasa RM 5.13 untuk menjelaskannya dalam bulan Mac dan RM 7.06 untuk menjelaskannya dalam bulan April

Perbandingan: Kemampuan bulan April membayar hutang dalam jangka pendek lebih baik berbanding bulan Mac

PENGIRAAN NISBAH, TAFSIRAN NISBAH DAN PERBANDINGAN NISBAH.

a) Nisbah Kecekapan

MACAPRIL

Kadar pusing=Kos Jualan

ganti stokStok Purata

=62,580

65000

=0.96

Tafsiran:Perniagaan telah membeli stok baru sebanyak 0.96 dalam bulan April

Perbandingan:

NAMA PERNIAGAAN PERKONGSIAN

BELANJAWAN TUNAI BAGI TIGA BULAN BERAKHIR 31 JULAI 2014

BUTIRMEIJUN JULAI

Baki b/b (awal)102,911186,421282,039

PENERIMAAN

Jualan secara tunai75,94083,53491,887

Penghutang36,14039,75443,729

Komisen diterima1,500750750

JUMLAH PENERIMAAN113,580124,038136,366

PEMBAYARAN

Derma4,2504,2504,250

Pemiutang

Insurans3,0003,0003,000

Alat tulis1,3001,2001,100

Promosi700600600

Duti atas belian7,4007,4007,400

Kadar bayaran2,8002,3502,350

Gaji7,5006,0006,000

Belanja kenderaan3,7203,6203,520

Beli secara belian25,22026,48127,742

JUMLAH PEMBAYARAN81,45084,94090,392

LEBIHAN / KURANGAN32,13039,09845,974

Baki h/b (akhir)135,041174,139220,139

Maklumat Tambahani. Jualan bagi bulan Mei berjumlah RM 75,940 dan akan bertambah pada tiap-tiap bulan sebanyak 10% daripada jualan pada bulan yang sebelumnya.

ii. Kutipan Penghutang sebanyak RM 36,140 pada bulan Mei dan akan meningkat sebanyak 10% pada bulan seterusnya.iii. Sewa terakru bulan April dibayar pada bulan Mei berserta bulan Mei dan bulan seharusnya dibayar seperti biasa RM 6,000.

iv. Kadar bayaran dibayar RM 2,050 pada bulan Mei kerana terdapat kadar bayaran terdahulu sebanyak RM 150 pada bulan April, bulan seterusnya dibayar seperti biasa sebanyak RM 2,000.

v. RM 3,720 belanja kenderaan yang dibayar pada bulan Mei dan ditolak RM 100 pada setiap bulan berikutnya.

vi. Alatan tulis dibayar RM 1,300 pada bulan Mei dan ditolak RM 100 pada bulan seterusnya.

vii. Gaji terakru bulan April dibayar pada bulan Mei berserta gaji bulan Mei dan bulan seterusnya dibayar seperti biasa RM 6000.viii. Insurans dibayar RM 2,700 pada bulan Mei dan dibayar pada harga sama pada bulan berikutnya.

ix. Promosi dibayar RM1,900 pada setiap bulan.

x. Duti atas belian dibayar RM 5,300 pada setip bulan.

xi. Kutipan pemiutang pada bulan Mei adalah RM 26,180 dan 10% akan ditambah pada bulan yang berikutnya.

Cadangan Peningkatan PrestasiA. Mengurangkan tempoh kredit hutang penghutang supaya aliran tunai bertambah baik dan membaiki kedudukan kewangan perniagaan.

B. Promosi dan pengiklanan diperlukan untuk menarik pelanggan baru secara langsung boleh meningkat untung bersih dan jualan.C. Memberi diskaun niaga dengan mengurangkan harga barangan boleh meningkatkan jumlah jualan dan memberikan kesan yang positif kepada peningkatan untung bersih.

Jangka Panjang

A. Membuka cawangan-cawangan baru dengan memperluaskan perniagaan ke kawasan yang mempunyai penduduk yang ramai dan permintaan yang tinggi terhadap alatan elektrik.

B. Mempelbagaikan pilihan alatan elektrik untuk member lebih banyak pilihan kepada pelanggan supaya dapat menarik lebih ramai pelanggan ke kedai untuk meningkatan untung bersih.

C. Menyediakan alatan elektrik mengikut kehendak pelanggan maka pasaran dapat diperluaskan sehingga ke pasaran antarabangsa.Rumusan

Perniagaan perkongsian kedai ET Aventador Enterprise berharap perniagaan ini dapat dimajukan dengan bersungguh- sungguh, bijaksana dan professional. Kami percaya kerugian yang kami alami menjadi pembakar semangat untuk mengusahakan perniagaan menjadi maju. Kami juga percaya kerjasama kami bertiga yang mempunyai modal dan kemahiran tersendiri mampu menjadikan perkongsian ET Aventador Enterprise menjadi destinasi pilihan masyarakat setempat apabila membeli barangan elektrik. Kami pasti berjaya melakukan._1234567890.unknown