56
Indicativ: P.54-80 INSTRUCTIUNI TEHNICE PENTRU PROIECTAREA, CONSTRUCTIILOR DIN PROFILE DE OTEL CU PE- 1 -------- RETI SUBTIRI FORMATE LA RECE Inlocuiesc: P.54-69 1. PREVEDERI GENERALE Domeniul de aplicare 1.1. Prezentele instructiuni tehnice cuprind prevederi pent_ru proiedarea elementelor de constructie 1e . r : zist nta din pro!tle ·CU pereti subtiri formate la rcce, cu sectmm mch1se sau desch1se, cu grosimea peretelui mai mica sau egala cu 5 mm. Pe baza de intelegere cu producatorul �i cu justificare tehiico- conomica, se pot utiliza, in cazuri speciale �i profile cu gros1mea pina la 8 mm. 1.2. Profilele cu perefi subtiri formate la _rece se utilizeaza 1a elementele de rezistenta ale halelor industnale (ferme, pane, contravintuiri, scheletul de rezisteta a peretilor �i frontoanelor sttlpi de hale), sere, stilpi LEA, construct i tu n, t. Sub forma de tabla cutata se utilizeaza la realizarea mch1denlor. Profilele cu pereti subtiri formate la rece se P ? t utili_za �i la structurile in care alte elemente sint alcatuite dm profile �i table laminate la cald. · 1.3. Profilele cu pereti subtiri, formate la rece nu se vor uti- liza la element.ele de constructii supuse direct fncarcarilor repetate sau celor cu �ocuri (de exemplu grinzile cailor de rulare ale podu- rilor rulante). 6 1.4. Utilizarea profilelor cu pereti subtiri formate la rece, la t�xecutarea elementelor de rezistenta, se face cu respedarea preve- deri !or specifice din normele generale, completate de prevederile prezentelor instructiuni, cu privire la protectia anticoroziva, com- portarea la foe �i a conditiilor de executie �i montaj. Prevederi generate de proiectare. 1_.5. In prezentele instructiuni este folosita metoda starilor limita fn concordanta cu STAS 10108/0-78 ,,Calculul elementelor de otel ", completat sau modificat cu prevederile prezentelor ins- tructiuni. 1.6. Actiunile �i gruparile acestora, pentru calculul efortu- rilor, se iau conform seriei de standarde in vigoare (STAS 10101 ... . . . 10123) �i precizarilor din STAS 10108/0-78. 1.7. Determinarile solicitarilor, deformatiilor �i intocmirea documentatiei tehnice, se fac cu respedarea prevederilor generale din STAS 10108/0-78, STAS 767/0-77 �i prevederilor din prezentele instructiuni. La dimensionarea sectiunilor �i verificarile la diferite stari limita, se respeda toate prevederile din STAS 10108/0-78, care nu contravin prevederilor specifice din prezentele instructiuni, ce contin prevederi pentru asigurarea stabilitatii locale �i generale ale profilelor �i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde �i prevederi privind protectia anticoroziva, conditiile speciale de executie, de transport �i ma- nipulare. Protectia anticoroziva 1,9. Pentru asigurarea protectiei anticorozive se vor avea in vedere standardele si instructiunile pentru protectia contra coro- ziunii a constructiii'or supraterane din otel: - STAS 10.128-75 - Clasificarea mediilor agresive - STAS 10.166/1-77 - Pregatirea mecanica a suprafetelor. - STAS 10.702/1-76 - Acoperiri protedoare - Conditii tehnice generale. - STAS 10.702/2-77 Acoperiri protedoare pentru cons- tructii in medii rurale �i urbane. 7

P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,

Indicativ: P.54-80INSTRUCTIUNI TEHNICE PENTRU PROIECTAREA, CONSTRUCTIILOR DIN PROFILE DE OTEL CU PE- 1-------­

RETI SUBTIRI FORMATE LA RECE Inlocuiesc: P.54-69

1. PREVEDERI GENERALE

Domeniul de aplicare

1.1. Prezentele instructiuni tehnice cuprind prevederi pent_ru proiedarea elementelor de constructie 1e .r:zist�nta din pro!tle·CU pereti subtiri formate la rcce, cu sectmm mch1se sau desch1se, cu grosimea peretelui mai mica sau egala cu 5 mm.

Pe baza de intelegere cu producatorul �i cu justificare tehi:iico­-economica, se pot utiliza, in cazuri speciale �i profile cu gros1mea pina la 8 mm.

1.2. Profilele cu perefi subtiri formate la _ rece se utilizeaza 1a elementele de rezistenta ale halelor industnale (ferme, pane, contravintuiri, scheletul de rezisterita a peretilor �i frontoanelor_;

sttlpi de hale), sere, stilpi LEA, construct�i tu;:n, �t<;'.. Sub forma de tabla cutata se utilizeaza la realizarea mch1denlor.

Profilele cu pereti subtiri formate la rece se P?t utili_za �i la structurile in care alte elemente sint alcatuite dm profile �i table laminate la cald.

· 1.3. Profilele cu pereti subtiri, formate la rece nu se vor uti­liza la element.ele de constructii supuse direct fncarcarilor repetate sau celor cu �ocuri (de exemplu grinzile cailor de rulare ale podu­rilor rulante).

6

1.4. Utilizarea profilelor cu pereti subtiri formate la rece, la t�xecutarea elementelor de rezistenta, se face cu respedarea preve­deri !or specif ice din normele genera le, comp letate de prevederi le prezentelor instructiuni, cu privire la protectia anticoroziva, com­portarea la foe �i a conditiilor de executie �i montaj.

Prevederi generate de proiectare.

1 _.5. In prezentele instructiuni este folosita metoda starilor limita fn concordanta cu STAS 10108/0-78 ,,Calculul elementelor de otel ", completat sau modificat cu prevederi le prezentelor ins-tructiuni.

1.6. Actiunile �i gruparile acestora, pentru calculul efortu­rilor, se iau conform seriei de standarde in vigoare (STAS 10101 ... ... 10123) �i precizarilor din STAS 10108/0-78.

1.7. Determinarile solicitarilor, deformatiilor �i intocmirea documentatiei tehnice, se fac cu respedarea prevederilor generale din STAS 10108/0-78, STAS 767/0-77 �i prevederilor din prezentele instructiuni.

La dimensionarea sectiunilor �i verificarile la diferite stari limita, se respeda toate prevederile din STAS 10108/0-78, care nu contravin prevederilor specif ice din prezentele instructiuni, ce contin prevederi pentru asigurarea stabilitatii locale �i generale ale profilelor �i elementelor din profile cu pereti subtiri.

1.8. -Proiedu\ va · cuprinde �i prevederi privind protectia anticoroziva, conditiile speciale de executie, de transport �i ma­nipulare.

Protectia anticoroziva

1,9. Pentru asigurarea protectiei anticorozive se vor avea in vedere standardele si instructiunile pentru protectia contra coro­ziunii a constructiii'or supraterane din otel:

- STAS 10.128-75 - Clasificarea mediilor agresive- STAS 10.166/1-77 - Pregatirea mecanica a suprafetelor.- STAS 10.702/1-76 - Acoperiri protedoare - Conditii

tehnice genera le. - STAS 10.702/2-77 Acoperiri protedoare pentru cons­

tructii in medii rurale �i urbane.

7

Page 2: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 3: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 4: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 5: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 6: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 7: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 8: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 9: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 10: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 11: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 12: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 13: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 14: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 15: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 16: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 17: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 18: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 19: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 20: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 21: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 22: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 23: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 24: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 25: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 26: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 27: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 28: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 29: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 30: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 31: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 32: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 33: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 34: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 35: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 36: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 37: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 38: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 39: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 40: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 41: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 42: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 43: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 44: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 45: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 46: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 47: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 48: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 49: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 50: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 51: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 52: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 53: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 54: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 55: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,
Page 56: P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,