of 56 /56
Indicativ: P.54-80 INSTRUCTIUNI TEHNICE PENTRU PROIECTAREA, CONSTRUCTIILOR DIN PROFILE DE OTEL CU PE- 1 -------- RETI SUBTIRI FORMATE LA RECE Inlocuiesc: P.54-69 1. PREVEDERI GENERALE Domeniul de aplicare 1.1. Prezentele instructiuni tehnice cuprind prevederi pent_ru proiedarea elementelor de constructie 1e . r : zist nta din pro!tle ·CU pereti subtiri formate la rcce, cu sectmm mch1se sau desch1se, cu grosimea peretelui mai mica sau egala cu 5 mm. Pe baza de intelegere cu producatorul �i cu justificare tehiico- conomica, se pot utiliza, in cazuri speciale �i profile cu gros1mea pina la 8 mm. 1.2. Profilele cu perefi subtiri formate la _rece se utilizeaza 1a elementele de rezistenta ale halelor industnale (ferme, pane, contravintuiri, scheletul de rezisteta a peretilor �i frontoanelor sttlpi de hale), sere, stilpi LEA, construct i tu n, t. Sub forma de tabla cutata se utilizeaza la realizarea mch1denlor. Profilele cu pereti subtiri formate la rece se P ? t utili_za �i la structurile in care alte elemente sint alcatuite dm profile �i table laminate la cald. · 1.3. Profilele cu pereti subtiri, formate la rece nu se vor uti- liza la element.ele de constructii supuse direct fncarcarilor repetate sau celor cu �ocuri (de exemplu grinzile cailor de rulare ale podu- rilor rulante). 6 1.4. Utilizarea profilelor cu pereti subtiri formate la rece, la t�xecutarea elementelor de rezistenta, se face cu respedarea preve- deri !or specifice din normele generale, completate de prevederile prezentelor instructiuni, cu privire la protectia anticoroziva, com- portarea la foe �i a conditiilor de executie �i montaj. Prevederi generate de proiectare. 1_.5. In prezentele instructiuni este folosita metoda starilor limita fn concordanta cu STAS 10108/0-78 ,,Calculul elementelor de otel ", completat sau modificat cu prevederile prezentelor ins- tructiuni. 1.6. Actiunile �i gruparile acestora, pentru calculul efortu- rilor, se iau conform seriei de standarde in vigoare (STAS 10101 ... . . . 10123) �i precizarilor din STAS 10108/0-78. 1.7. Determinarile solicitarilor, deformatiilor �i intocmirea documentatiei tehnice, se fac cu respedarea prevederilor generale din STAS 10108/0-78, STAS 767/0-77 �i prevederilor din prezentele instructiuni. La dimensionarea sectiunilor �i verificarile la diferite stari limita, se respeda toate prevederile din STAS 10108/0-78, care nu contravin prevederilor specifice din prezentele instructiuni, ce contin prevederi pentru asigurarea stabilitatii locale �i generale ale profilelor �i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde �i prevederi privind protectia anticoroziva, conditiile speciale de executie, de transport �i ma- nipulare. Protectia anticoroziva 1,9. Pentru asigurarea protectiei anticorozive se vor avea in vedere standardele si instructiunile pentru protectia contra coro- ziunii a constructiii'or supraterane din otel: - STAS 10.128-75 - Clasificarea mediilor agresive - STAS 10.166/1-77 - Pregatirea mecanica a suprafetelor. - STAS 10.702/1-76 - Acoperiri protedoare - Conditii tehnice generale. - STAS 10.702/2-77 Acoperiri protedoare pentru cons- tructii in medii rurale �i urbane. 7

P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\ va · cuprinde i prevederi privind protectia anticoroziva,

Embed Size (px)

Text of P 54-1980 - mdrap.ro · ale profilelor i elementelor din profile cu pereti subtiri. 1.8. -Proiedu\...

 • Indicativ: P.54-80INSTRUCTIUNI TEHNICE PENTRU PROIECTAREA, CONSTRUCTIILOR DIN PROFILE DE OTEL CU PE- 1-------

  RETI SUBTIRI FORMATE LA RECE Inlocuiesc: P.54-69

  1. PREVEDERI GENERALE

  Domeniul de aplicare

  1.1. Prezentele instructiuni tehnice cuprind prevederi pent_ru proiedarea elementelor de constructie 1e .r:zistnta din pro!tleCU pereti subtiri formate la rcce, cu sectmm mch1se sau desch1se, cu grosimea peretelui mai mica sau egala cu 5 mm.

  Pe baza de intelegere cu producatorul i cu justificare tehi:iico-economica, se pot utiliza, in cazuri speciale i profile cu gros1mea pina la 8 mm.

  1.2. Profilele cu perefi subtiri formate la _ rece se utilizeaza 1a elementele de rezistenta ale halelor industnale (ferme, pane, contravintuiri, scheletul de rezisterita a peretilor i frontoanelor_; sttlpi de hale), sere, stilpi LEA, constructi tu;:n, t