Click here to load reader

Otonom Sayı 21

 • View
  230

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Otonom 21. Sayı

Text of Otonom Sayı 21

 • 21. say mart - mays 2010 4 TL www.otonomlar.org [email protected]

  foucault ve marksizm emein finansallamas plk bedenler saatimiz at

 • Biz Artk Daha Fazla oalmak stemiyoruz!

  Biz, Hrant Dinkin derin ailesiyiz.Hrantn Arkadalar, bu gn bize izin verdiler. Onlarn yerine biz konuacaz.Biz buraya Arat, Delal ve Serann kardeleri olarak geldik. Yllardr yaadmz ortak adaletsizlii paylamaya, bunun tankln yapmaya geldik.Sabahattin Ali cinayetinden beri defalarca ezber ettiimiz bu tr rgtl siyasi cinayetlerin nasl rtbas edildiklerini bir daha hatrlatmaya geldik.Dosyalarmzn ou kapatld, zaman amna urad. Hrant Dink cinayeti ise henz rtbas edilme srecinin iinde. Sulular daha zamanlarn amadlar. Devletin kendi iine szm ykc odaklar ayrtrabilmesi, aa karabilmesi iin henz bir frsat var. Bu kadar ok st rtlm cinayeti, cinayetler sonrasnda ilenen cinayete itirak sularn, bu dev-let aybn bizden sonrakilere miras brakmayalm diye henz bir frsatmz var.Kinle, fkeyle, intikam duygularyla deil, yurtta sorumluluuyla ve asla son bulmayacak adalet talebimizle buradayz. Biz, srekli olarak can alnan bir lkede yaayanlarn, oaltt bir aileyiz. Artk oalmak istemiyoruz. Bizi ldrenlerin ardndaki rgtlenmeyi ortaya karmakla ykml olan btn devlet kurumlarn sorumlu sayyoruz. Bunu yerine getir-medikleri srece, onlar gzmzde hep sulu olarak kalacaklar. Ve her an bu suun rahata ilenebilecei dncesini iletmi olacaklar.Sizi izlemekteyiz demek iin geldik buraya. Hibir srrn, bu onursuzluu, bu aalanmay tayacak kadar nemli ola-bileceine inanmyoruz. u anda burada grlecek mahkemenin, btn srlar alaa edebilecek kudrette olmasna dair dileklerimizi iletmek iin geldik buraya.Biz, yllardr, mevcut yasalar llerimizi savunma yetkisini bize vermedi demek zorunda brakldk. Oysa yurttan bu kadar savunmasz brakabilen kurumlarn, kendi sularn rtbas etmek iin ne kadar ok aba harcayabildiklerini defalar-ca grdk. Sulularn korunup kollanmasnda ne kadar ok resm sfatl kiinin seferber olduunu grdk. Bu grntler nedeniyle bizim gzmzde devlet defalarca aalanm oldu.Bundan daha byk bir aalamann, daha ar bir hakarete uramann olabileceini dnmyoruz. Hangi kurum, hangi kurumun iindeki hangi saygn kii incinecekse incinsin, zedelenecekse zedelensin, itibar kaybna urayacaksa urasn. Bunun asla bir cann kayb kadar ar olmayacan anlamak, anlatmak zorundayz.Bu konulara zaten duyarl olup da aresizlik iinde zlecek olanlara deil, sorumlu grevlerde olanlara, resm sfatlar tayanlara sesimizi duyurmaya geldik. Arat, Delal ve Sera kardelerimizle, Rakel Dink ile birlik olmaya geldik. Biz de bu davann mdahiliyiz ve bugn avukatlarn mahkemeye yneltecekleri talep listesinin dikkate alnmas iin takipi olacaz.Ve son olarak da, basn bu duyurumuzu magazinletirip acl aileler grnts versin diye deil adalet talebimizi olduu gibi aktarabilsin diye geldik.

  Sabahattin Ali Ailesi, Doan z Ailesi, Abdi ipeki Ailesi, Cevat Yurdakul Ailesi, Cavit Orhan Ttengil Ailesi, mit Kaftancolu Ailesi, Sevin zgner Ailesi, Kemal Trkler Ailesi, lhan Erdost Ailesi, etin Eme Ailesi, Turan Dursun Ailesi, Musa Anter Ailesi, Uur Mumcu Ailesi, Nesimi imen Ailesi, Metin Altok Ailesi, Behet Aysan Ailesi, Hasret

  Gltekin Ailesi, Yasemin Cebenoyan Ailesi, Onat Kutlar Ailesi, Metin Gktepe Ailesi, Cihan Hayrsevener Ailesi

 • Otonom Say: 21, Mart - Mays 2010 Fiyat: 4 TL Sahibi ve Sorumlu Yaz leri Mdr: Emre KolayAdres: Yeniar Cad. Kalkan Apt. No: 36/6 Beyolu / stanbulTel: 0 212 244 87 09 Faks: 0 212 292 23 66Yayn Tr: Aylk Yerel Sreli YaynBask: Yn Matbaaclk Tel: 0 212 544 66 34 Adres: Davutpaa Cad. Gven San. Sit. B blok Kat: 1 No: 366 Topkap st.Kapak Film: Bay Grafik 0 212 213 26 51 - 213 26 93

  kinci cumhuriyet ve plk bedenlerin diriliiFoucault ve Marksizm ya da zgrln nadSaatimiz atBiimsel boyunduruktan genel zekaya: bilisel kapitalizm tezinin marksist bir okumasnn esaslarBaka bir arzunuz.?.Yrngesinde Anadolunun

  8

  16

  2031

  4647

  2 2411

  Biyo-politika: Diyalektikdevlet felsefesidir Emein

  FinansallamasToplumsal fabrikada niversiteler

  Makine art-deer retme aracdr

  26

  Merhaba,

  Geen merhabamzda, biraz dertlenip iimizi dkmtk yzlerini bilmediimiz siz dostlarm-za. imdi ise yirminci saymz karmann neesi iindeyiz. Saylarda keramet aramak nafile, ama gnlmz yine de bu saynn cokusunu kendimize ok grmemekten, sizinle paylamak-tan yana. Kahkahamz elinizdeki sayfalar olsun.

  Bekle bizi deyip ahdettiimiz stanbul, haramilerin, haralarn, kafesilerin, antajclarn istilasnda. IMF ve Dnya Bankas denilen hrsz eteleri, elli drt yl sonra tekrar Trkiyede, stanbulda toplanyor. Trkiye, imparatorluun kresel egemenlik ileyiini oluturan pira-mide giderek daha ok eklemleniyor. Kresel pazar ve kresel sermaye, bu corafyay byk bir itahla yalayp yutuyor. Bu kuatmaya kar her yer isyan, her yer direni alan. Emein sermayeye deil, sermayenin emee ihtiyac varsa, kapitalizmin anna ot tkamak da emein gerek antagonizmasnn kuruluuna ve kendi kudretini olumlamasna bal. Bu kudret dn-yaldr. Bu dnyada topraklar kardetir. Karde topraklarda yaanan toplumsallklarn politik snrlar ve egemenlikleri yoktur. Politik egemenlik altnda halklarn kardelii olamaz. Emein kudretinde, yeryz gkyzdr. Emei snflatran cretli emek, bu kudrete vurulan bir boyunduruktur. Emein kudreti yaratcdr, dntrcdr. llemez toplumsal yarar retir, bu kudret komnalisttir. Emein zgrl onun kendi kudretin-dedir. Ve de kapitalistlerin kongre salonlarndaki protokollerini ykacak olan onun bu kudretidir.

  Yirminci saymzla herkese merhaba

  letiim iin:www.otonomlar.org

  [email protected]@yahoogroups.com

 • 2Biyo-politika: Diyalektikdevlet felsefesidirSiyaset teorisinin evrimi iinde hkmdar ve tebaa arasndaki iliki zerine oturan egemenlik kuramlarndan, devlet ve vatan-dalar arasndaki oklu ilikileri sorun edi-nen modern devlet kuramlarna gei, 17-18. yzyl dolaylarnda egemenlik paradigmasn-da yaanan bir dnmn ifadesidir. Bu dnmn tarihsel arka plannda, deer retim tarznda yaanan kkl bir deiiklik yatar. Feodalizmden kapitalizme gei ayn zamanda toprak ve topran zenginlikleri zerindeki mlkiyetin tekelletirilmesinden, emek ve emein rettii zenginlik zerin-deki egemenlie doru geitir. Bu geile beraber egemenliin ilgisi, topraktan ziyade topran zerinde yaayan emein verimli-liine ynelir. Artk sz konusu olan uysal-latrlmas, bastrlmas ve gerekirse ceza-landrlmas gereken bir tebaa deil, verimli klnmas, gzetilmesi ve disipline edilmesi gereken bireyler ve toplumdur. Bu temel-den bakldnda, Foucaultnun biyo-politika kavram, modern siyasetin, ahlaksal ya da hukuksal egemenlik modellerine kart olarak modernlie ikin maddi g ilikileri temelin-de zmlenmesinin bir rndr. retici g olarak emein deer retim tarznn temeli haline gelmesiyle birlikte, bu g zerindeki egemenlik de biyo-politiklemitir. Modern devlet, bandan itibaren egemenliin biyo-politiklemi biimidir. Nitekim bugn modern devlet teorilerinin temelini oluturan 18-19. yzyl siyaset teorisi, egemenlik paradigma-sndaki bu dnmn felsefi sylemi ola-rak gelimitir. Foucaultnun deyiiyle, artk sz konusu olan toplumun tm siyasi ve ahlaki pratiiyle birleecek yetenekte, dev-letin yapsn, toplumsal ilikilerin biimini ve bireysel davranlar bizzat tarihsel ger-eklii iinde salk verecek1 felsefelerdir.

  Modern egemenlik, bir iddet tekelinin ya da ldrme hakknn tesinde, toplumsal ili-kileri ve bireylerin davranlarn kurucu bir gtr. Doal haklar ve doa durumundan sivil duruma gei zerinde temellenen btn szleme teorileri, egemenliin biyo-politik-lemesini ya da yaam zerindeki egemenlii doal, ahlaksal ya da hukuksal bir temele oturtma giriimlerinin bir rndr. Hak kav-ram stnden gelitirilen btn sylemlerin arkasnda gizlenen, egemenliin aadan retimini ima eden biyo-politik bir iktidardr. Hak sylemi, egemenliin bireysel ve toplum-sal eylemler iinden kuruluuna imkn veren dolaymdr. Modern egemenlik teorileri iin-de, Hegelin devlet felsefesinin zgnl ise doal, ahlaki ve hukuksal normlarn dolaym-nn tesinde egemenlii dorudan biyo-poli-tik bir retim olarak sorunsallatrmasndan gelir. Hegelin devleti bir etik yaam olarak soyutlamas, egemenliin yaam zerinden

  kurularak biyo-politiklemesinin felsefi sy-lemidir. Onun felsefesinde kendinden nceki felsefelerden farkl olarak bireyin hakk ve egemenliin hakk arasndaki gerilim, diya-lektik olarak ileyen biyo-politikayla yeni bir zme kavuur. Hegelde etik yaam olarak konulmu bulunan devletin diyalektik ileyii, bize modern egemenliin ontolojik ve biyo-politik bir temel zerinde kuruluunu verir.

  Ahlaklk ve Doalcla Kar EtikHegel, zgrlk kavramnn gereklemesiyle btnletii etik yaam ve bu yaamn en st ura olarak devlet zerine sadece iki gr as bulunabileceini syler: Bunlardan birin-cisi atomistik bir bak asyla konulmu bulunan bireyden yola karken ikincisi tz-sellikten, yani bireyin ve toplumun birliinden yola kar. Szleme teorileri ister doalc isterse ahlak bir bak asndan olsun, Hegelin gznden k noktas olarak bireyi ald iin, bu bireylerin biraradal olarak dnlen devletin hakkn da adeta yaltk bir bireyin hakk gibi devredilebilir ya da vazgei-lebilir bir ey olarak alr. Bu bak as, tpk Fransz Devriminde olduu gibi, yanlsamann yerine baka bir yanlsamay geirmenin te-sine geemez: Aile, sivil toplum ve devlet gibi toplumsal ve politik kurumlar bireysel ira-delerin sonucu olarak gren bu yaklam bu rgtlenmelerin yklarak yerlerine dorudan bireylerin iradesinin rn kurumlarn gei-rilebilecei yanlsamasna kaplr.2 Hegelin

  retici g olarak emein

  deer retim tarznn temeli

  haline gelmesiyle, bu g

  zerindeki egemenlik de

  biyo-politiklemitir. Modern

  devlet, egemenliin

  biyo-politiklemi biimidir

  Hak kavram stnden gelitirilen

  btn sylemlerin arkasnda

  gizlenen, egemenliin aadan

  retimini ima eden biyo-politik bir

  iktidardr

 • 3bu szlerini onun anti-liberalliinin zorunlu bir sonucu olarak okuyan yaklamlar, onun dncesini yaplandran diyalektii grmez-den gelir. Hegelde b