OTOMOTIV TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ DICTIONARY OF AUTOMOTIVE

 • Published on
  29-Jan-2017

 • View
  240

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • OTOMOTIV TERMLER SZL DICTIONARY OF AUTOMOTIVE TERMS A AAA (American Automobile Association) Amerikan Otomobil Birlii ABDC Alt l noktadan sonra A BONE MODEL "A" Ford. ABSOLUTE ENTROPY Mutlak entropi ABSOLUTE PRESSURE Mutlak basn ABSOLUTE ZERO Mutlak sfr -273.16C AC Alternatif akm ACCELERATOR Gaz pedal ACCELERATOR PUMP Kap pompas. ACCESSORIES Aksesuarlar ACCUMULATOR Ak, batarya ACCUMULATOR PISTON (Otomatik Transmisyon) Fren band pistonu ACEEE (The American Council for an Energy Efficient Economy) Amerikan Enerji Verimli Ekonomi Konseyi ACETYLENE Asetilen gaz ACID Asit, Ak elektroliti, slfrik asit ve su karm ACKERMAN PRINCIPLE Ackerman prensibi (direksiyon sisteminde) ACTIVATION TIME Uyartm zaman ACTIVE MATERIAL Aktif malzeme, ak plakalarnn malzemesi ACTUAL NOZZLE Gerek lle ACTUAL USEFUL WORK Gerek yararl i ACTUAL DIFFUSER Gerek yayc ADDITIVE Katk (benzin, ya gibi maddelerin karakteristiklerini iyiletirmede kullanlr). ADIABATIC Adyabatik, s geii olmadan ADIABATIC SATURATION PROCESS Adyabatik doyma ilemi ADIABATIC FLAME TEMPERATURE Adyabatik alev scakl ADIABATIC EFFICIENCY Adyabatik verim ADVANCE Avans ADVANCE Avans ADVANCE (Ateleme zaman) Buji st l noktadan nce ekecek ekilde ateleme zamannn ayarlanmas. ADVANCE CURVE Avans erisi. AEA (Automotive Electric Association) Otomotiv Elektrik Birlii. AERA (Automotive Engine Rebuilders Association) Otomotiv Motor Yeniletiriciler Birlii. AERODYNAMICS Aerodinamik AERODYNAMIC DRAG Aerodinamik srkleme AFTERBURNER Artyakc AHRA (American Hot Rod Association) Amerikan Scak Rot Birlii. (Hot-Rod bir Amerikan terimi olup halihazrda alan bir sistemin daha yksek performans elde etmek amacyla, para ilavesi ya da deiimi yoluyla modifiyesi anlamna gelir. AIR Hava AIR (Air Injection Reactor system) Hava enjeksiyon reaktr sistemi (emisyonlar azaltmak zere). AIR BRAKE SYSTEM Hava fren sistemi. AIR CLEANER Hava filtresi. AIR CONDITIONER klimlendirici, klima. AIR COOLED Hava ile soutulan. AIR FILTER Hava filtresi. AIR FLOW SENSOR Hava ak (debi) sensr. AIR FOIL Hava levhas, yar arabalarnda yksek hz kararll salamak iin kullanlr. AIR/FUEL RATIO Hava/yakt oran AIR GAP (Reglatr) Hava aral AIR GAP (Bujide) Merkez ve yan elektrotlar arasndaki mesafe AIR HORN (Karbratr) Hava kanalnn girii AIR HORN (Uyar) Haval korna AIR POLLUTION Hava kirlilii AIR SPRING Hava yay veya yast

 • AIR STANDARD ASSUMPTIONS Hava standard kabulleri AIR STANDARD CYCLE deal hava evrimi ALIGN Ayarlamak ALLOY Alam ALL-WHEEL DRIVE Tm tekerleklerden tahrikli ALNICO MAGNET Alnico mknats, yapsnda (Al) alminyum, (Ni) nikel ve (Co) kobalt bulunan mknats. ALTERNATOR Alternatr ALTERNATING CURRENT (AC) Alternatif akm AMA (Automobile Manufacturers Association) Otomobil malatlar Birlii AMBIENT TEMPERATURE Ortam scakl AMMETER Ampermetre AMPERE Akm iddeti birimi AMPERAGE Amperaj, amper olarak akan akm AMPERE HOUR CAPACITY Amper saat kapasitesi, aknn belli srede belli akm verebilme yetenei. ANNEAL Metalleri tavlama, sertliini giderme ANODE Anod - pozitif kutup ANTENNA Anten ANTIBACKFIRE VALVE Geri tepme yi nleme valfi ANTIFREEZE Antifriz ANTIFRICTION BEARING Rulmanl yatak ANTIKNOCK AGENT Vuruntu nleyici katk ANTIKNOCK QUALITY Vuruntu nleme kalitesi ANTIPERCOLATOR Karbratrde, dearj tpndeki buhar k delii API (American Petroleum Institute) Amerikan Petrol Enstits APRA (Automotive Parts Rebuilders Association) Otomotiv Otomotiv Para Yeniletiriciler Birlii ARC WELDING Ark (elektrik) kayna ARC ki elektrod arasndan kvlcmn atlamas, ark ARMATURE Armatr ARMATURE (Rle, reglatr, korna, vb.) nitenin hareket edebilen paras ARMATURE (Mar motoru) Kutup ayaklar arasnda dnen eleman AQUAPLANING Tekerleklerin yoldaki su birikintileri zerinde kaymas, yzmesi ASBESTOS Asbest. ASLE (American Society of Lubrication Engineers) Amerikan Yalama Mhendisleri Birlii. ASME (American Society of Mechanical Engineers) Amerikan Makine Mhendisleri Birlii. ASSE (American Society of Safety Engineers) Amerikan Gvenlik Mhendisleri Birlii. ASYMMETRICAL LOWER BEAM Asimetrik aa hzme (farlarda). ASTM (American Society for Testing Materials) Amerikan Malzeme Test Birlii. ATA (American Trucking Association) Amerikan Kamyoncular Birlii. ATDC (After Top Dead Center) Alt l noktadan sonra. ATMOSPHERIC PRESSURE Atmosfer basnc. AUTO-IGNITION Otomatik (kendiliinden) ateleme AUTOMATIC CHOKE Otomatik jigle AUTOMATIC CLUTCH Otomatik kavrama (debriyaj) AUTOMATIVE ENGINEERING Otomotiv mhendislii AUTRONIC EYE Otomatik elektronik far hzmesi seici eleman AUXILIARY STARTING DEVICES (diesel motorlarnda) Yardmc ilk hareket elemanlar AWL (Lastik) Biz, ucu sivri, ince tornavida benzeri el aleti AXIAL Eksenel AXLE Dingil, aks AXLE END GEARS Aks dilisi AXLE RATIO Aks oran, aksn bir dn iin aftn dnme miktar B BACKFIRE (Emme sistemi) Geri tepme, karmn emme manifoldunda yanmas. BACKFIRE (Egzoz sistemi) Geri tepme, yanmam karmn egzoz manifoldunda yanmas. BACKLASH Birbiriyle ilikili olarak alan iki para (r. iki dili ark) arasndaki boluk. BACKUP LAMP Geri hareket far BACK PRESSURE Kar basn BACK WORK RATIO Geri i oran BAFFLE Ak saptrc

 • BALANCE Dengeleme BALANCING-COIL GAUGE Basn ve scaklk gsterimi iin gsterge panosunda kullanlan bir ift bobin. BALL BEARING Rulman yatak. BALL JOINT Rulmanl esnek balant. BALL JOINT STEERING KNUCKLE Rulmanl esnek direksiyon balants BALL JOINT ROCKER ARMS Rulmanl esnek klbtr parmaklar BALLAST RESISTOR Direnli kablo BASE CIRCLE Kamdaki en dk nokta Kam kntsnn tam karsndaki alan BATTERY Batarya, akmlatr BATTERY CAPACITY Batarya (ak) kapasitesi BATTERY CHARGER Batarya (ak) arj cihaz BATTERY CHARGING Bataryann (ak) arj, doldurulmas BATTERY IGNITION Bataryal (akl) ateleme (geleneksel ateleme) BBDC (Before Bottom Dead Center) Alt l noktadan nce. BCI (Battery Council International) Uluslararas Batarya Konseyi BDC (Bottom Dead Center) Alt l nokta BEAD Tespih, lastiklerde jantla kavraan ksmn ierisindeki elik tel BEARING Yatak, dnen paralarn temas yzeyleri ile temas halindeki tayc yzey BEARING CLEARANCE Yatak boluu, yalama amacyla, dnen paralarn temas yzeyleri ile temas halindeki tayc yzey arasnda braklan boluk BELL HOUSING Kavrama kapa, muhafazas. Volan ve kavramay veya tork konverter grubunu iine alan metal kapak. BENDIX DRIVE Bendiks dilisi, motoru ilk harekete geirmek iin volan dilisiyle kavraan dili. Motor alnca, otomatik olarak volan dilisinden ayrlr. BEVEL GEAR Konik dili, rnein aks ularnda kullanlan dili BEVEL SPUR GEAR dileri konik biimde alm dili, baz diferansiyellerdeki mahruti dili BEZEL Cam yuvas, bir nitede kullanlan cam yerinde tutmak zere, metalin kvrlm kenar BHP (Brake horsepower) Fren beygir gc BINDERS Otomobil frenleri BLEEDING Szdrmak, kanatmak, kapal bir sistemden hava, basn veya svnn boaltlmas BLEEDING THE BRAKES Hidrolik sistemin havasnn alnmas BLOCK Blok, silindirlerin yer ald motor paras BLOW-BY Egzoz gazlarnn segmanlar zerinden kartere kamas BLOWER Sperarjer, ar doldurucu BLUEPRINTING (Motor) Motorun artnamelere tam uygun olarak sklmesi ve montaj. BODY Cisim, gvde, kaporta BODY PUTTY Kaporta macunu BOILING POINT Kaynama scakl BONDED BRAKE LINING Fren pabucuna yaptrlan balata BONNET Kaporta motor kapa, motor kaputu BOOST CHARGE Sperarj dolgusu BOOSTER Otomobil sistemlerinde (r. fren ve direksiyon) k basncn artrmak ve harcanan abay azaltmak zere kullanlan eleman BOOT Bagaj BORE Silindir veya silindir ap BORE DIAMETER Silindir ap BORING Rektifiye etme, silindirlerin daha byk bir lye tornalanmas BORING BAR (silindir), silindirlerin daha byk bir lye rektifiye edilmesi, tornalanmas iin kullanlan makine BOTTLED GAS LPG (Liquefied Petroleum Gas) elik tplere sktrlm, svlatrlm petrol gaz BOTTOM DEAD CENTER (BDC) Alt l nokta BOUNDARY Snr BOUND ELECTRONS Atom ekirdeinin i yrngesindeki elektronlar BOURDON TUBE Burdon tp. Baz l aletlerinde kullanlan soru iareti biiminde kvrlm ve basn altnda dorulmaya alan klcal boru. BOX Kutu, transmisyon. BOXED ROD Yan yzetlerine plakalar kaynatlarak glendirilmi biyel BRAKE ANCHOR Fren pabucu tespit pimi. Pim arka plakaya skca tutturulmutur. BRAKE ANTI-ROLL DEVICE Yoku yukar durularde fren sistemi basncnn dmesini nleyen nite. Fren basnc, kavrama serbest braklncaya veya baz modellerde gaz pedal serbest braklncaya kadar korunur. BRAKE BACKING PLATE Fren pabularnn tutturulduu rijit elik plaka BRAKE BAND Birok el freni sisteminde kullanlan ve fren balatal diskini saran bant BRAKE BLEEDING Fren havasn alma.

 • BRAKE CYLINDER Fren silindiri. BRAKE - DISC TYPE Disk fren. elik disk ve kaliper tip balata kullanan fren sistemi BRAKE DRUM Fren kampanas. Fren pabucunun etrafnda dnen ve tekerlee civatalarla tutturulmu, dkme demir veya alminyum gvde BRAKE DRUM LATHE Kampana tornas. Kampanann i yzeyini ileyen makine BRAKE FADE Fren zayflamas. Fren balatas ile kampana arasndaki srtnme kaybna bal olarak fren kuvvetinin azalmas. Isnmayla oluur. BRAKE FEEL Frenleme hissi. G fren sistemlerinde, fren pedal basnc ile gerek frenleme kuvveti arasndaki ilikiyi srcye hissettiren zel bir nite eklenir. BRAKE FLUID Fren hidrolik ya. Hidrolik fren sistemlerinde kullanlan zel sv BRAKE FLUSHING Fren sisteminin alkol veya fren hidrolii ile ykanmas. Su, kir ve dier maddelerin temizlenmesi iin, merkez pompasna doldurulan sv, borular ve tekerlek silindirlerini temizledikten sonra, hava alma rakorundan darya atlr. BRAKE HORSEPOWER (bhp) Fren beygir gc. Motor tarafndan retilen gerek, kullanlabilir g. Genellikle motor dinamometresi ile llr BREAK-IN Altrma, rodaj. Yeni veya yeniletirilmi paralarn birbirine altrlmas iin azaltlm g ve deiik hzlarda yaplan alma BRAKE LINING Fren balatas. Fren pabularna balanan srtnme malzemesi BRAKE-PARKING Park freni, park edilen arac yerinde tutmak zere kullanlan fren BRAKE PEDAL Fren pedal BRAKE POWER Fren gc BRAKE SHOE GRINDER Fren balata tornas BRAKE SHOE HEEL Fren pabucu topuu. Fren pabucunun tespit pimi tarafndaki ucu BR

Recommended

View more >