of 3 /3
Livotopis OSOBNE INFORMACI JE Macura Vladimir , Magistrala Ruskamen 531 Lokva Rogoznica, Omis (Hrvatska) Iii (+385) 92 251 0070 [email protected] Datum rodenja 21/04/1992 RADNO ISKUS1VO 01/0412019-danas Laboratorij za mehatroniku transportnih sustava ( student servi s) Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb provedba ispitivanja trosenja lamele suhe spojke 01/10/2018-2210312019 Pomocni poslovi u admini stracij i Hrvatska narodna banka 01/0612018-15/0612018 Laboratorij za toplinsku obradu (student servis) Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb Ispomoc laborantu u aktivnostima vezanim za toplinsku obradu 09/2014-09/2015 Demonstrator na Zavodu za materijale Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb Aktivnosti na Katedri za toplinsku obradu i inzenjerstvo povrSina u sklopu projekta ARISE. Provoaenje elektrokemijskih i ostalih korozijskih ispitivanja na Katedri za zastitu materijala. Pomoc studentima pri rjesavanju kolegija i u izradi zavrSnih i diplomskih radova . Rad na stereomikroskopu LEICA MZ6, priprema uzoraka za ispitivanje Triboloska ispitivanja;abradzijska,adhezijska i erozijska Mjerenje faktora trenja prema normi ASTM G77 ZNANSTVENI RADOVI Landek, Darko; Cajner, Franjo; Kovacic, Sasa; Alar, Vesna; Macura, Vladimir: Microstructure and corrosion behavior of duplex coating fabricated by plasma nitriding and TiNfTiCN pulsed DC PACVD method on K390 MC cold work tool steel. In: The European Conference on Heat Treatment 20 -22.5 2015 , Venecija, Italija.(poster,meaunarodna recenzija,znanstveni) https:/Iwww.bib.irb.hrI763315 Macura, Vladimir; Aleksandrov Fabijanic, Tamara; Alar,Zeljko, Odreclivanje modula elasticnosti Celika . In : MTECH Intemational conference on materials (2017) Zadar https:/Iwww.bib.irb.hr/897354 e Eumpska unija . 2002-20191 http://eumpass.cedefop. eumpa. eu Stranica 1 / 3 28/6119

OSOBNE INFORMACIJE Macura Vladimir Lokva Rogoznica, Omis ... · OSOBNE VJESTINE Materinski jezik Strani jezici . engleski talijanski . Komunikacijske vjestine . Organizacijske I rukovoditeOske

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of OSOBNE INFORMACIJE Macura Vladimir Lokva Rogoznica, Omis ... · OSOBNE VJESTINE Materinski jezik...

 • ~europa5S Livotopis

  OSOBNE INFORMACIJE Macura Vladimir

  , Magistrala Ruskamen 531 Lokva Rogoznica, Omis (Hrvatska)

  Iii (+385) 92 251 0070 [email protected]

  Datum rodenja 21/04/1992

  RADNO ISKUS1VO •

  01/0412019-danas Laboratorij za mehatroniku transportnih sustava (student servis) Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

  • provedba ispitivanja trosenja lamele suhe spojke

  01/10/2018-2210312019 Pomocni poslovi u administraciji

  Hrvatska narodna banka

  01/0612018-15/0612018 Laboratorij za toplinsku obradu (student servis)

  Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

  • Ispomoc laborantu u aktivnostima vezanim za toplinsku obradu

  09/2014-09/2015 Demonstrator na Zavodu za materijale

  Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

  • Aktivnosti na Katedri za toplinsku obradu i inzenjerstvo povrSina u sklopu projekta ARISE.

  • Provoaenje elektrokemijskih i ostalih korozijskih ispitivanja na Katedri za zastitu materijala.

  • Pomoc studentima pri rjesavanju kolegija i u izradi zavrSnih i diplomskih radova .

  • Rad na stereomikroskopu LEICA MZ6, priprema uzoraka za ispitivanje

  • Triboloska ispitivanja;abradzijska,adhezijska i erozijska

  • Mjerenje faktora trenja prema normi ASTM G77

  ZNANSTVENI RADOVI • Landek, Darko; Cajner, Franjo; Kovacic, Sasa; Alar, Vesna; Macura, Vladimir: Microstructure and

  corrosion behavior of duplex coating fabricated by plasma nitriding and TiNfTiCN pulsed DC PACVD method on K390 MC cold work tool steel. In: The European Conference on Heat Treatment 20 -22.5 2015 , Venecija, Italija.(poster,meaunarodna recenzija,znanstveni)

  https:/Iwww.bib.irb.hrI763315

  • Macura, Vladimir; Aleksandrov Fabijanic, Tamara; Alar,Zeljko, Odreclivanje modula elasticnosti Celika . In : MTECH Intemational conference on materials (2017) Zadar

  https:/Iwww.bib.irb.hr/897354

  e Eumpska unija. 2002-20191 http://eumpass.cedefop.eumpa.eu Stranica 1 / 3 28/6119

  http:http://eumpass.cedefop.eumpa.euhttps:/Iwww.bib.irb.hr/897354https:/Iwww.bib.irb.hrI763315mailto:[email protected]

 • ~europass

  OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

  0912016-1510512019

  0912011-0912016

  0912007-0912011

  OSOBNE VJESTINE

  Materinski jezik

  Strani jezici

  engleski

  talijanski

  Komunikacijske vjestine

  Organizacijske I rukovoditeOske vjestine

  Ostale vj~tine

  l ivotopis Macura Vladimir

  • Macura, Vladimir; Landek, Darko , Korozijska postojanost PACVD prevlaka na alatnim eelicima za topli rad . In : Konferencija MATRIB (2018 ) Vela Luka

  Diplomski studij Fakultet strojarstva i brodogradnje , Zagreb

  Smjer-Inzenjerstvo materijala

  Diplomski rad-lstraZivanje utjecajnih cimbenika na tocnost i preciznost odredivanja faktora trenja

  Sveucilisni prvostupnik strojarstva Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

  Smjer - Inzenjerstvo materijala

  ZavrSni rad-Ispitivanje korozijske postojanosti PACVD prevlaka na alatnim eelicima za topli rad

  Srednja ~kola Opea gimnazija Jure Kastelan, Omis

  hrvatski

  RAZUMIJEVANJE GOVOR PISANJE

  SluAanje Cltanje Govoma interakclja Govoma produkcija

  C1 C1 C1 C1 B2

  A1 A1 A1 A1 A1

  Stupnjevi: A1 iA2 POOe1nik - B11 62: Samostalnl korisnik - C1 i C2: Iskusnl korisnlk ZajednjCkI europskj referentni okvir za iezike

  • dobra prilagodba i komuniciranje u multikulturalnom okruzenju sterena tijekom 9 godina

  sezonskog rada na poziciji rafting vodiea .

  • dobre rukovoditeljske vjestine steeene visegodisnjim radom na poziciji judo trenera

  • rukovodenje turistiCkim rafting !imom

  • prevencija i upravljanje rizicnim situacijama

  • Nosioc crnog pojasa u judu

  • Fotograf u pustolovnom turizmu

  C Europska unija, 2002-20191 http://europass.cedefop.europa.eu Stranica 2 I 3 28/6/19

  http:http://europass.cedefop.europa.eu

 • ~uropass ~votopis Macula Vladimir

  VozaCka dozvola B

  DODATNE INFORMACIJE •

  Softverske vje~tine _ Vladanje alatima Microsoft Office paketa

  _ Koristenje CAD software-a Catia

  _ Poznavanje programskih alata SolidWorks, PTC Creo, Femap Nastran, Abaqus,Matiab.

  Konferencije _ MATRIB Vela Luka 2018, Me