Click here to load reader

OSNOVNI PODATCI JAVNOG ZNANSTVENOG INSTITUTA

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of OSNOVNI PODATCI JAVNOG ZNANSTVENOG INSTITUTA

Naziv znanstvene organizacije:
OIB:
Adresa:
Telefon:
Zvanje, ime i prezime kontakt osobe:
~ail adresa kontakt osobe:
Broj zaposlenih na suradnikim radnim mjestima (asistenti i poslijedoktorandi):
Broj zaposlenih koji sudjeluju u obavljanju znanstvene djelatnosti na strunim radnim mjestima (struni suradnik, viši struni suradnik, struni savjetnik):
Datum popunjavanja obrasca:
FTEzaposlenosti znanstvenika: 11 znanstvenika zaposleno s punim radnim vremenom te 1 suglasnost za popunjavanje upranjenog radnog mjesta s punim radnim vremenom, pa e FTE zaposlenos1
BROJ ZNANSTVENIKA (FTE) PO PODRUJIMA ZNANOSTI 1- --
Redni MB iz Upisnika FTE Podruje izbora u zvanje
broj Prezime Ime Titula
interdisciplinirano podruje znanosti ( ekonomija, 1 ATEUEVI IRENA DR.sC. 326695 100% geografija )
interdisciplinirano podruje znanosti, podruje ekonomije i
2 KLARI ZORAN DR.SC. 123080 100% geografije
3 BORANI IVODER SNJEANA DR.SC. 230281 100% znanstveno podruje društvenih znanosti, polje ekonomije
4 ORAK SANDA DR.sC. 98365 100% znanstveno podruje društvenih znanosti, polje ekonomije znanstveno podruje društveno - humanistikih znanosti iz
5 HORAK SINiŠA DR.SC. 80600 100% podruja ekonomije, polje ekonomije
6 KREŠi DAMIR DR.SC. 241092 100% znanstveno podruje društvenih znanosti, polje ekonomija
znanstveno podruje društvenih, humanistikih i teoloških
7 KUNST IVO DR.SC. 81522 100% znanosti iz podruja ekonomskih znanosti, polje ekonomija znanstveno podruje društvenih znanosti - turizam, polje
8 TOMUENOVI RENATA DR.sC. 247844 100% ekonomija
Suglasnost MZOS (Klasa:
9 znanstvenika popunjeno s 01.01.2014.
znanstveno podruje tehnikih znanosti, znanstveno polje
tehnologija prometa i transport / cestovni i eljezniki
10 KOS GORAN DOC.DR.SC. 239340 100% promet I
i znanstveno podruje tehnikih znanosti, znanstveno polje
11 KRANJEVI JASENKA DR.SC. 203955 100% arhitektura i urbanizam znanstveno podruje tehnikih znanosti, znanstveno polje
12 KRASI DAVOR DOC.DR.SC. 111560 100% tehnologija prometa i transport
6
_____ 1
Obrazac za dostavu PV-I"- 'aka o znanstvenoj djelatnosti za podruje društvenih i hur: stikih znanosti
Pokazatelj provedbe znanstvene djelatnosti i dogovorena teina (ponder) 2013. 1. ZNANSTVENA PRODUKTIVNOST, 1.1. Broj znanstvenih radova objavljenih u asopisima u bazi Web of SciencePONDER60% 5
1.2. Broj znanstvenih radova objavljenih u asopisima u bazi SCOPIIS 8 1.3. Broj ostalih radova u kategorijama A I i A2 20 1.4. Knjige I
Znanstvene autorske knjige (max. do 5 autora) objavljene kod meunarodnih 1.4.1. prestinih nakladnika koje prelaze najmanje 100 stranica (Springer, Elsevier,
SAGE, Routledge, Academic Press, Chanel View itd.) O Znanstvene autorske knjige koje donose rezultate istraivanja i spoznaja
1.4.2. vanih za nacionalnu i/ili meunarodnu razinu - uvjerljivo obrazloenje recenzenata I
1.4.3. Znanstvene autorske knjige objavljene na meunarodnim jezicima kod stranih nakladnika (engleski, njemaki, španjolski, francuski, talijanski, ruski)
O Znanstvene autorske knjige koje su preradba magisterija ili doktorata. s tim
1.4.4. da barem 1/4 sadraja bude kvalitativno sadrajnija od doktorata, a knjigu nisu recenzirali mentori O
1.5. Citiranost 151 1.5.1. Citiran ost Web of Science 77 1.5.2. Citiranost ScOPIIS 74 1.6. Broj zaposlenika koji su doktori rali I
2. NACIONALNI I MEUNARODNI KOMPETITIVNI ZNANSTVENI PROJEKTil MOBILNOST, 2.1. Broj ugovorenih meunarodnih kompetitivnih znanstvenih projekata PONDER2s% O
2.2. Vrijednost ugovorenih meunarodnih kornpetitivnih znanstvenih projekata (udio u ukupnim prihodima ustanove) O
2.3. Broj ugovorenih nacionalnih kompctitivnih znanstvenih projekata O
2.4. Vrijednost ugovorenih nacionalnih kompetitivnih znanstvenih projekata (udio u ukupnim prihodima ustanove) O
2.5. Broi ulazne mobilnosti I 2.6. Broj izlazne mobilnosti I
3. SURADNJA ZNANOSTI S GOSPODARSTVOM, Broj ugovorenih projekata ustanove s gospodarstvom, tijelima dravne
f1JELlMA DRAVNE UPRAVE I JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE UPRAVE I SAMOUPRAVE, CIVILNIM
3.1. uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i
;EKTOROM I NEVLADINIM UDRUGAMA, PONDER 10% nevladinim udrugama
34
sektorom i nevladinim udrugama (udio u ukupnim prihodima ustanove) 35,20%
I. POPULARIZACIJA ZNANOSTI, PONDER 5% 4.1. Aktivnosti popularizacije znanosti 36
_____ 1
7

Search related