Click here to load reader

OSNOVNA ŠKOLA KONJŠČINA MEĐUNARODNA EKO ŠKOLA

 • View
  46

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OSNOVNA ŠKOLA KONJŠČINA MEĐUNARODNA EKO ŠKOLA. ČLANOVI EKO-ODBORA (OŠ Konjščina-Eko škola,šk.god.2011/2012.) Višnja Benčić Gordana Kralj Blaženka Kocman Ljiljana Zajec Ivan Jurina - PowerPoint PPT Presentation

Text of OSNOVNA ŠKOLA KONJŠČINA MEĐUNARODNA EKO ŠKOLA

 • OS KONJSCINA*OSNOVNA KOLA KONJINA

  MEUNARODNA EKO KOLA

  OS KONJSCINA

 • LANOVI EKO-ODBORA (O Konjina-Eko kola,k.god.2011/2012.)Vinja Beni Gordana KraljBlaenka KocmanLjiljana ZajecIvan Jurinaeljka HrukarLuka eelj, 5.bDominik Kuljak, 5.bNikola Gudek, 5.aSven Galina, 5.aJelena Tukovi,6.aLorena Vidoa, 6.bSara Muina, 7.aKristina Kai, 7.aTea Ipa, 7.bAneta urinovski, 8.b

  OS KONJSCINA*

  OS KONJSCINA

 • Program rada eko-koleOS KONJSCINA*1.Ciljevi - -snimiti stanje okolia kole,kue,naselja -utvrditi postojee probleme u okoliu i mogunosti rjeenja -raditi na ureenju poune staze u okoliu kole i unoenju novih,autohtonih biljnih vrsta -organizirati akcije s ciljem promicanja ivotnih i radnih navika -raditi na ouvanju i zatiti bioloke raznolikosti i eko sustava -educirati javnost o problemima okolia i potrebi njegova ouvanja i zatite

  2.Namjena- -prilagoavanje programa EKO-KOLA hrvatskom odgojno obrazovnom sustavu O -interdisciplinirani pristup odgoju i obrazovanju za okoli -koritenje poune staze za izvanuioniku nastavu -fenoloka promatranja -sudjelovanje na upanijskoj smotri Dani kruha -rad na projektima -monitoring kockavice -praenje stanja ugroenih ptijih vrsta te imia -rad na projektu AFRAN,sadnja lukovica i edukacija uenika

  OS KONJSCINA

 • OS KONJSCINA*3.Nositelji - lanovi eko-odbora,uenici ,ravnatelj pedagog ,tehniko osoblje kole ta

  kolski koordinatori uz suradnju

  lokalne zajednice

  4.Nain realizacije - Tijekom kolske godine obiljeavanjem vanijih datuma te

  kontinuiranim radom eko grupa

  OS KONJSCINA

 • Zlatna plaketa za ekofotku 2011.g.OS KONJSCINAAneta urinovski*

  OS KONJSCINAAneta urinovski

 • Srebrna plaketa za ekofotku 2012.gOS KONJSCINABorna Simeunovi*

  OS KONJSCINABorna Simeunovi

 • OS KONJSCINA*IVOT U SKLADU S PRIRODOM I TEDNJA ENERGIJE

  OS KONJSCINA

 • OS KONJSCINA*ISTRAIVANJA U PRIRODI

  OS KONJSCINA

 • OS KONJSCINA*U SURADNJI SA ZAVODOM ZA ZATITU PRIRODE SUDJELUJEMO U PROJEKTU KOCKAVICA

  OS KONJSCINA

 • OS KONJSCINA*ISTRAILI SMO DA NA PODRUJU OPINE KONJINA NAJVIE KOCKAVICE IMA NA LIVADAMA UZ DOLINU RIJEKE KRAPINE

  OS KONJSCINA

 • OS KONJSCINA*ISTRAIVANJE UME U KORELACIJI S NASTAVNIM SADRAJIMA

  OS KONJSCINA

 • Rad na projektu Stablo i ivotOS KONJSCINA*

  OS KONJSCINA

 • uma-izvor hrane i ljekovitih pripravakaOS KONJSCINAupanijska smotra uz Dane kruha*

  OS KONJSCINAupanijska smotra uz Dane kruha

 • OS KONJSCINA*

  OS KONJSCINA

 • OS KONJSCINA*U BLIZINI KOLE OTKRILI SMO PRAVO BOGATSTVO

  OS KONJSCINA

 • OS KONJSCINA*U NEUREENOM DIJELU OKOLIA OTKRILI SMO MNOGO SAMONIKLOG BILJA

  OS KONJSCINA

 • OS KONJSCINA*ISTRAILI SMO I UREUJEMO POUNU STAZU

  OS KONJSCINA

 • OS KONJSCINA*RAD DAJE PRVE REZULTATEU NEPOSREDNOJ OKOLINI UENICI OTKRIVAJU NEOBINE PLODOVE I DONOSE U KOLU DA BI IH ISTRAILI

  OS KONJSCINA

 • OS KONJSCINA*ESTO ISTRAUJEMO I KROZ IGRU-IVIMO U SKLADU S PRIRODOM

  OS KONJSCINA

 • OS KONJSCINA*BRINEMO O PTICAMA U NAEM KOLSKOM PARKU

  OS KONJSCINA

 • OS KONJSCINA*SMOTRE I OBILJEAVANJE VANIJIH DATUMA

  OS KONJSCINA

 • OS KONJSCINA*DANI KRUHASUDJELOVALI SMO NA UPANIJSKOJ SMOTRI- PROJEKTOM ENJAK TA BOANSKA BILJKA I LIJEK

  OS KONJSCINA

 • OS KONJSCINA*DOBILI SMO PRIZNANJE ZA NAJORGINALNIJA ZABORAVLJENA AUTOHTONA JELA I LJEKOVITE PRIPRAVKE .

  OS KONJSCINA

 • OS KONJSCINA*DANE KRUHA OBILJEILI SMO I U KOLI

  OS KONJSCINA

 • OS KONJSCINA*U REALIZACIJI NASTAVNIH SADRAJA SURAUJEMO S LOKALNOM ZAJEDNICOM

  OS KONJSCINA

 • OS KONJSCINA*POSJETILI SMO OBNOVLJENI MLIN

  OS KONJSCINA

 • OS KONJSCINA*UPOZNALI ZAVIAJNU ETNO ZBIRKU

  OS KONJSCINA

 • OS KONJSCINA*U NAOJ SREDINI NALAZI SE NAPUTENI STARI MLIN

  OS KONJSCINA

 • OS KONJSCINA*ELIMO GA OBNOVITI

  OS KONJSCINA

 • OS KONJSCINA*BRIGA ZA OKOLI I TEDNJA ENERGIJE

  OS KONJSCINA

 • OS KONJSCINA*NAE STALNE AKTIVNOSTISKUPLJANJE STAROG PAPIRA

  OS KONJSCINA

 • OS KONJSCINA*SKUPLJAMO STARE BOCE I PRIKUPLJENIM SREDSTVIMA KROZ PROJEKT KOLE ZA AFRIKU POMAEMO DJECI U AFRICI

  OS KONJSCINA

 • OS KONJSCINA*VE GODINAMA SKUPLJAMO STARE BATERIJE I TAKO DOPRINOSIMO ZATITI OKOLIA

  OS KONJSCINA

 • U kolskoj godini 2011./2012. aktivno smo sudjelovali u natjeaju tvrtke CIAK skupljajui stare baterije i tako pridonijeli zatiti okolia.

  OS KONJSCINA*

  OS KONJSCINA

 • OS KONJSCINA*KAKO TEDIMOU REALIZACIJI NASTAVNIH SADRAJA KORISTIMO PRIRODNINE

  OS KONJSCINA

 • OS KONJSCINA*

  OS KONJSCINA

 • OS KONJSCINA*

  OS KONJSCINA

 • OS KONJSCINA*DEURNI EKOLOZIBRINU O TEDNJI VODE I STRUJE

  OS KONJSCINA

 • OS KONJSCINA*U PROJEKTE TEDNJE UKLJUUJEMO I RODITELJEPREDLOILI SMO DJECI DA KOD KUE JEDNU OBINU ARULJU ZAMIJENE TEDLJIVOMOD OBINIH SMO NAPRAVILI UKRASE ZA BOR

  OS KONJSCINA

 • OS KONJSCINA*

  OS KONJSCINA

 • OS KONJSCINA*SA TEDLJIVIM ARULJAMA TEDIMO ENERGIJUOTPADNE SMO UKRASILI I PRI TOM SE DOBRO ZABAVILIOKITILI SMORECESIJSKI BOR!

  OS KONJSCINA

 • OS KONJSCINA*HVALA NA PANJI!

  OS KONJSCINA