of 22/22
OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆ, VRBA, BRAČEVIĆ OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆA, BRAČEVIĆ, PŠ DONJE OGORJE

OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE · PDF fileosnovna Škola braĆe radiĆ, vrba, braČeviĆ osnovna Škola braĆe radiĆa, braČeviĆ, pŠ donje ogorje

 • View
  232

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE · PDF fileosnovna Škola...

 • OSNOVNA KOLA BRAE RADI, VRBA,

  BRAEVI

  OSNOVNA KOLA BRAE RADIA,

  BRAEVI,P DONJE OGORJE

 • Terenska nastava: SmiljanMatematika

 • 8 razred, tema: Znanstveni zapis broja

  Vrlo velike ili vrlo male brojeve teko je meusobno

  usporeivati i zapisivati, zato ih piemo u obliku umnoka

  broja izmeu 1 i 10 i potencije s bazom 10 tj. u

  znanstvenom zapisu broja.

  Tesla je bio znanstvenik koji je istraivao elektricitet, te smo

  stoga u raznim primjerima iskazivali racionalne brojeve u

  znanstvenom zapisu.

 • PRIMJER 1:

  Britanski fiziar Joseph John Thompson otkrio je 1897. godine elektron.

  Zanimljivo je da jer ba Tesla pet godina prije tvrdio da postoje siune estice

  naboja i to je dokazivao svojim pokusima. Elementarni elektrini naboj

  oznaavamo sa slovom e, te on iznosi

  e= 0. 000 000 000 000 000 000 16 C, a masa elektron je priblino 910 10-33 kg.

  ZADATAK: Izrazi naboj elektrona i masu elektrona u znanstvenom zapisu

  broja.

  Rjeenje:

  e= - 1.6 10-19 C

  me= 9.1 102 10-33 = 9.1 10-31 kg

  me = 9.1 10-31 103 g = 9.1 10-28 g

 • PRIMJER 2:

  Teslina turbina koju smo vidjeli u Smiljanu

  (na slici) je turbina bez lopatica, koju je otkrio

  Nikola Tesla 1913. g. Umjesto lopatica ona

  koristi djelovanje graninih slojeva

  izmeu fluida (plinovi, tekuine, pare) i

  viestrukih vrhova glatkih diskova. Teslina

  turbine bi trebala imati vrlo mali razmak

  izmeu diskova, najvie 0.4 mm, a povrina

  im treba biti vrlo glatka.

  ZADATAK: Izrazi taj razmak u metrima, a

  zatim u znanstvenom zapisu broja.

  Rjeenje:d= 0.4mm =4 10-1 mm =4 10-1 10-3 m = 4 10-4 m

 • Sedmi razred, tema: Raunanje s postotcima i analiza podataka

  y=p%x

  y- postotni iznos

  x - osnovna vrijednost

  P% - postotak

  Uvjebavali smo izraunavati postotni iznos,

  osnovnu vrijednost i postotak.

 • PRIMJER:

  U Smiljanu smo vidjeli Teslin transformator.

  Openito, transformatori imaju znaajnu ulogu u prijenosu i distribuciji elektrine energije,

  omoguavaju prijenos energije pri visokom naponu, a upotrebu pri niskom naponu.

  Jednako je vana primjena transformatora za pretvorbu napona gradske mree u manje

  opasan napon izmeu 12 i 48 volta za razne radionike, upravljake ili druge ureaje.

  Zadatak:

  Ako transformator snizi elektrini napon iznosa 220 volta za 90%, izraunaj iznos

  snienog napona?

  Rjeenje:

  x= 220

  P%=90%=0.9

  ___________________

  y=?

  y= 0.9 220 V

  y= 198 V

  Iznos snienog napona je 220-198=22V .

 • Prikazivanje i analiza podataka

  PRIMJER:

  Proveli smo anketu i prikupili podatke to se uenicima nae kole najvie svidjelo pri posjeti Memorijalnom centru Nikola Tesla.

  SKUP OBJEKATA uenici nae kole koji su sudjelovali u terenskoj nastaviOBILJEJE sadraji memorijalnog centraVRIJEDNOSTI OBILJEJA rodna kua

  ispitna stanicamultimedijski centar sa

  pripadajuim igralitemPodatke smo obradili runo i na raunalu u programu MS EXCEL. Prikupljene podatke prikazuje slijedea tablica.

 • obiljeje frekvencija

  relativna

  frekvencija

  relativna

  frekvencija

  %

  rodna kua 4 0,27 27%

  ispitna stanica 5 0,33 33%

  multimedijski

  centar 6 0,40 40%

  ukupno 15 1 100%

 • rodna kua

  27%

  ispitna stanica

  33%

  multimedijski

  centar

  40%

  REZULTATI ANKETE

  Rezultate ankete smo prikazali krunim dijagramom.

 • esti razred, tema: Raunske operacije s razlomcima

  Uvjebavali smo raunske operacija s razlomcima.

  PRIMJER 1:

  U Smiljanu smo nauili da je Tesla patentirao 112 svojih

  izuma u patentnom uredu SAD-a. Od toga je izuma iz

  skupine Motora i generatora.

  ZADATAK:

  Koliko je izuma iz skupine Motora i generatora?

 • Zapamtimo: Prije mnoenja razlomka prirodnim brojem skraujemo ukoliko je mogue.

  Odgovor: Iz skupine motora i generatora je 36 izuma.

 • PRIMJER 2:

  Od ukupno 112 svojih izuma u SAD-u, Tesla je 1887.

  godine patentirao , 1896. godine za manje izuma.

  ZADATAK:

  Koliko je ukupno izuma patentirao u te dvije godine?

  Rjeenje:

  Odgovor: U te dvije godine Tesla je ukupno patentirao 24 izuma.

 • ZAPAMTIMO:

  Prije zbrajanja i oduzimanja razlomaka razliitih nazivnika najprije izraunamo najmanji zajedniki nazivnik.

 • Peti razred, tema: PRIRODNI BROJEVI

  SKUP PRIRODNIH BROJEVA OZNAAVAMO SLOVOM N.

  N={1, 2, 3, }

  Proirenje skupa prirodnih brojeva je skup

  N0 = {0,1, 2, 3, }

  ZNAMENKE: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

 • Na unaprijed pripremljenoj karti pratili smo kretanje autobusa od Braevia

  do Smiljana, te rjeavali zadatke.

 • Primjer zadatka s poetka puta: Udaljenost izmeu Braevia

  i Drnia iznosi 28km. Ako znamo da je udaljenost izmeu

  Drnia i Knina 3 km manja nego udaljenost izmeu Braevia i

  Drnia, izraunaj udaljenost izmeu:

  a) Drnia i Knina

  28-3=25

  O: Udaljenost izmeu Drnia i Knina je 25 km.

  b) Braevia i Knina.

  28+25=53

  O: Udaljenost izmeu Braevia i Knina je 53 km.

 • Djeljivost prirodnih brojeva

  U obilasku Tesline rodne

  kue doznali smo da je

  Tesla je bio opinjen

  brojem 3.

  - koraci

  - broj sobe

 • PREZENTIRALI:Uenici P Donje Ogorje

  Voditeljica uiteljica Marina Marui

  kolska godina 2016./2017.