Osnove Anatomije Nervnog Sistema 1 Deo

 • View
  24

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Osnove Anatomije Nervnog Sistema 1 Deo

 • Osnove anatomije nervnog sistema 1. deo

  Prof. Dr. Veronika Ipanovi Radojkovi Studijski program: Psihologija i psihoterapija

  Univerzitet Singidunum, FMK k god. 2012/13

  I semestar, I godina

 • Podela nervnog sistema

  Centralni nervni sistem: Mozak (Encephalon)

  Kimena modina (Medulla spinalis)

  Periferni nervni sistem: Modani (kranijalni) ivci (12 pari)

  Kimeni (spinalni) ivci (31 par)

  Autonomni (vegetativni) nervni sistem: Simpatiki

  Parasimpatiki

 • elije nervnog sistema

  Neuroni: Telo neurona ili soma (jedro i sistem

  organela) Dendriti (prijemnik poruka, prenose

  infromacije ka telu neurona) Akson (prenosi informacije iz tela

  neirona do nervnog zavretka, prekriven mijelinskim omotaem)

  i nervni zavreci (zavravaju se na sinapsi )

  Komunikacija unutar neurona akcioni potencijal

  Komunikacija izmeu neurona sinaptika transmisija

  Potporne elije: Glija vanove elije

  CELL BODY

  AXON

  Myelin sheath

  Schwann cell

  Node of Ranvier

  Synaptic terminals

  Dendrites NucleusSynapses

 • Komunikacija izmeu neurona: sinaptika transmisija

  Impulse

  Presynaptic neuron

  Vesicle

  Transmitters

  Synaptic cleft

  Receptors

  Postsynaptic

  neuron

  Postsynaptic activity

 • Neurotransmiteri-1.

  Neurotransmiteri su jedinjenja koja uestvuju u prenosu, pojaanju i modulaciji elektrinih signala sa presinaptikog na postsinaptiki neuron.

  Tipovi neurotransmitera:

  Ekscitatorni

  Inhibitorni

  Najvaniji neurotransmiteri:

  Acetilholin

  Kateholamini: dopamin, noradrenalin, adrenalin

  Serotonin

  Gama-aminobuterna kiselina (GABA)

 • Neurotransmiteri-2.

  Acetilholin: nalazi se u ANS i u somatskim neuronima (u neuro-miinoj spojnici). Izaziva kontrakciju miia, usporava sranu frekvenciju, stimulie rad digestivnog trakta, luenje

  pljuvake i pranjenje mokrane beike

  Kateholamini:

  Dopamin (DA)-kontrola pokreta u bazalnim ganglijama (snienje=Parkinsonova bol.) - kognitivna funkcija; neophodan za kontrolu protoka informacija iz drugih delova mozga u frontalni reanj (snienje= poremeaj pamenja, panje )

  - sistem zadovoljstva omoguava doivljaj prijatnosti i podstie motivaciju da se neka aktivnost obavlja (poremeeno kod bolesti zavisnosti)

  Noradrenalin (NA) regulie budnost (arousal), usmeravanje i odravanje panje.

  -stimulie simpatiki nervi sistem (reakcija borba ili beanje )

  Adrenalin ubrzava srani rad, iri zenice, suava arteriole u koi, a iri u

  miiima nogu (kratkotrajna stres reakcija)

 • Neurotransmiteri-3.

  Serotonin (5-hidroksitriptamin ili 5HT): - ukljuen u procese emocija (kontrola raspoloenja, depresija,

  impulsivnost, agresivnost)

  - seksualne funkcije

  - kognitivne funkcije (senzorna percepcija proputanje ulaznih senzornih signala)

  - smanjenje simpatikog nervnog tonusa

  - regulacija spavanja, telesne temperature, krvnog pritiska,hranjenja

  - Snienje 5HT= depresija, suicid, impulzivno agresivno ponaanje,

  alkoholozam, bes, seksualne devijacije.

  Gama-aminobuterna kiselina (GABA): - glavni inhibitorni neurotransmiter u mozgu

  - smanjuje anksioznost, paniku, stres

 • Mozak (Encephalon)

  Cerebrum (mozak u uem smislu): Telencephalon (Veliki mozak):

  Kora velikog mozga (siva masa) Supkortikalna bela masa Limbiki sistem i bazalne ganglije

  Diencephalon: Thalamus, Hypothalamus Epithalamus

  Modano stablo: Srednji mozak (Mesencephalon) Pons (Metencephalon) Produena modina (Myelenecephalon)

  Mali mozak (Cerebellum)

 • Veliki mozak (Telencephalon)

  Dve hemisfere

  Razdvaja ih interhemisferina pukotina

  Spaja ih uljevito telo (Corpus callosum)

  Spolja modana kora (siva masa)

  Iznutra:

  Bela masa (ushodni i nishodni putevi)

  Limbiki sistem i bazalne ganglije (sukortikalna siva masa)

 • Renjevi velikog mozga

  Linije razdvajanja: Centralna Rolandova brazda (Sulcus centralis

  Rolandi)

  Lateralna Silvijeva jama (Fissura cerebri lateralis

  Sylvii)

  Frontalni

  Parijetalni

  Temporalni

  Okcipitalni Limbiki reanj

 • Cingulate gyrus

  Para-olfactory

  area

  Hypothalamus

  Uncus

  Amygdala

  Para-hippocampal

  gyrus

  Hippocampus

  Mamillary bodies of

  hypothalamus

  Fornix

  Thalamus

  Anterior nucleus of

  thalamus

 • Amygdala

  Hippocampus