of 40 /40
U Beogradu, januar 2018. godine PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU KONKURISANJA I OSTVARIVANJA PRAVA UČENIKA NA UMANJENJE ŠKOLARINE SAVREMENE GIMNAZIJE

 · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili...

Page 1:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

U Beogradu, januar 2018. godine

PRAV

ILNIK

O N

AČIN

U I P

OSTU

PKU

KONK

URIS

ANJA

I OST

VARI

VANJ

A PR

AVA

UČEN

IKA

NA U

MAN

JENJ

E ŠKO

LARI

NE SA

VREM

ENE G

IMNA

ZIJE

Masarikova 5 (ulaz iz Kralja Milana), Palata Beograd

011 4011 [email protected]

www.savremena-gimnazija.edu.rs

Page 2:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

2 www.savremena-gimnazija.edu.rs

Na osnovu Statuta Savremene gimnazije, Školski odbor Savremene gimnazije na sednici održanoj 31. 1. 2018. godine doneo je:

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU KONKURISANJA I OSTVARIVANJA PRAVA UČENIKA NA UMANJENJE

ŠKOLARINE SAVREMENE GIMNAZIJE

U Beogradu, januar 2018. godine

Page 3:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

3www.savremena-gimnazija.edu.rs

SADRŽAJ

SADRŽ

AJ

05 I. UVOD

09 II. SVRHA UMANJENJA ŠKOLARINE

25 VI. SPROVOĐENJE KONKURSA I DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU KANDIDATA

13 III. VRSTE UMANJENJA ŠKOLARINE

29 VII. VISINA OSTVARENOG PRAVA I GUBITAK PRAVA NA UMANJENJE ŠKOLARINE

17 IV. NAČIN IZBORA

33 VIII. OSTVARIVANJE PRAVA NA UMANJENJE ŠKOLARINE U NAREDNOJ ŠKOLSKOJ GODINI

21 V. ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA KANDIDATA

37 IX. ZAVRŠNE I PRELAZNE ODREDBE

Page 4:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

4 www.savremena-gimnazija.edu.rs

Page 5:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

5www.savremena-gimnazija.edu.rs

UVOD

I5

Page 6:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

6 www.savremena-gimnazija.edu.rs

Page 7:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

7www.savremena-gimnazija.edu.rs

Član 1

Umanjenje školarine je finansijski podsticaj učenicima da se upišu u odličnu privatnu školu, dokaz da znanje vredi, sredstvo promocije poštene i zdrave konkurencije među učenicima, javnosti rada, isplativosti rada i vidljivosti rezultata rada.

Negujući kulturu kvalitetnog obrazovanja, Savremena gimnazija (u daljem tekstu: Škola) pruža mogućnost umanjenja školarine učenicima koji pokazuju izvanredne rezultate u raznim oblastima, od matematike do sporta.

Page 8:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

8 www.savremena-gimnazija.edu.rs

Page 9:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

9www.savremena-gimnazija.edu.rs

SVRHA UMANJENJA ŠKOLARINE

II9

Page 10:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

10 www.savremena-gimnazija.edu.rs

Page 11:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

11www.savremena-gimnazija.edu.rs

Član 2

Svrha umanjenja školarine je:

• pedagoška – povećanje broja najboljih đaka osnovnih škola u Školi;

• socijalna – povećana dostupnost visokokvalitetnog obrazovanja koje ne finansira država;

• društvena odgovornost – osnivači pokazuju osetljivost na problem društva i koriste deo profita za plemenite svrhe;

• kompetitivna – promocija zdravog takmičenja među đacima;

• marketinška – promocija dobre prakse i odgovornog ponašanja Škole i osnivača.

Član 3

Budžet za umanjenje školarine učenika je u potpunosti promenljiva kategorija u autonomiji Škole.

Osnivački odbor za svaku godinu donosi odluku o visini ukupnog budžeta koji Škola izdvaja za umanjenje školarine pre raspisivanja konkursa za upis učenika.

Ukupan budžet koji Škola izdvaja za umanjenje školarine iznosi maksimalno do 10% od ukupnog iznosa školarina za broj učenika čiji upis Škola planira za školsku godinu za koju raspisuje konkurs za dodelu prava na umanjenje školarine.

Član 4

Pravo na umanjenje školarine učenici ostvaruju u skladu sa postupkom propisanim odredbama ovog pravilnika, a u skladu sa uslovima iz konkursa koji Škola objavljuje na veb-sajtu Škole.

Konkurs za umanjenje školarine održava se svakog juna tekuće godine za sledeću školsku godinu.

Page 12:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

12 www.savremena-gimnazija.edu.rs

Član 5

Osnov za umanjenje školarine je Odluka Osnivačkog odbora Škole o umanjenju školarina. Učenik – kandidat i njegov zakonski zastupnik mogu dobiti informaciju o tome da li je učenik - kandidat ostvario pravo na umanjenje školarine, od predstavnika Škole, putem elektronske pošte.

Predate prijave učenika na konkurs biće razmatrane ukoliko je zakonski zastupnik učenika-kandidata potpisao ugovor o školovanju učenika i uplatio na ime troškova upisa iznos ugovoren napred navedenim ugovorom, i to na osnovu uspeha u školovanju i postignutih rezultata, odnosno posebnih dostignuća (pohvale, sertifikati, diplome, medalje, članci iz novina i sl), u skladu sa uslovima iz konkursa.

Page 13:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

13www.savremena-gimnazija.edu.rs

VRSTE UMANJENJA ŠKOLARINE

III13

Page 14:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

14 www.savremena-gimnazija.edu.rs

Page 15:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

15www.savremena-gimnazija.edu.rs

Član 6

U skladu sa Odlukom Osnivačkog odbora, Škola raspisuje konkurs za sledeća umanjenja školarine:

1. GENIUS MUNDI – podrazumeva umanjenje u visini od 10 do 100% iznosa jednogodišnje školarine za školovanje na Nacionalnom ili Kombinovanom programu (Paket Basic ili Paket Standard);

2. BRAINIAC – podrazumeva umanjenje u visini od 10 do 100% iznosa jednogodišnje školarine za školovanje na Kombinovanom programu (Paket Standard);

3. ZDRAVKO – podrazumeva umanjenje u visini od 10 do 50% iznosa jednogodišnje školarine za školovanje na Nacionalnom ili Kombinovanom programu (Paket Basic ili Paket Standard);

4. UM-etnost – podrazumeva umanjenje u visini od 10 do 50% iznosa jednogodišnje školarine za školovanje na Nacionalnom ili Kombinovanom programu (Paket Basic ili Paket Standard);

5. VUKOVAC – podrazumeva umanjenje od 10 do 50% prilikom upisa u I razred Savremene gimnazije za školovanje na Nacionalnom ili Kombinovanom programu (Paket Basic Plus ili Paket Standard Plus). Pravo na umanjenje školarine VUKOVAC učenik može zadržati i za narednu školsku godinu ukoliko:

• u prethodnoj godini školovanja ostvari odličan uspeh sa prosečnom ocenom 5,00;

• ukoliko pored ostvarenog odličnog uspeha sa najvišim ocenama (5,00) u toku školovanja učestvuje i postiže rezultate na takmičenjima, učestvuje u realizaciji internih projekata Škole i ličnim zalaganjem ukazuje na privrženost ustanovi.

Odlukom kojom se učeniku odobrava umanjenje školarine Osnivački odbor određuje visinu odobrenog umanjenja školarine.

Učenicima koji budu ostvarili pravo na umanjenje školarine umanjenje će se obračunavati na cenu školarine bez promotivnih popusta.

Page 16:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

16 www.savremena-gimnazija.edu.rs

Page 17:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

17www.savremena-gimnazija.edu.rs

NAČIN IZBORA

IV17

Page 18:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

18 www.savremena-gimnazija.edu.rs

Page 19:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

19www.savremena-gimnazija.edu.rs

Član 7

Kriterijumi za odlučivanje o ostvarivanju prava na umanjenje školarine kandidata koji su podneli prijave na konkurs javno se objavljuju na konkursu za upis, čiji je integralni deo i konkurs za umanjenje školarine.

Podnošenjem prijave na konkurs za umanjenje školarine, učenik-kandidat i njegov zakonski zastupnik prihvataju odredbe ovog pravilnika i uslove konkursa koji su javno objavljeni na veb-sajtu Škole.

Član 8

Učenik-kandidat za umanjenje školarine u prijavi na konkurs dostavlja sledeća dokumenta:

• motivaciono pismo od maksimalno 500 reči, u kome učenik argumentovano objašnjava zašto zaslužuje umanjenje školarine;

• preporuku nastavnika ili trenera za dobijanje umanjenja školarine u našoj školi;

• fotokopiju svedočanstava za peti, šesti i sedmi razred, kao i potvrdu osnovne škole o ocenama ostvarenim na kraju osmog razreda, najkasnije u roku od 2 (dva) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs;

• potvrdu posebnih dostignuća (pohvale, sertifikate, diplome, medalje, članke iz novina i sl.).

Page 20:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

20 www.savremena-gimnazija.edu.rs

Page 21:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

21www.savremena-gimnazija.edu.rs

ROK ZA PODNOŠENJE

DOKUMENATA KANDIDATA

V21

Page 22:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

22 www.savremena-gimnazija.edu.rs

Page 23:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

23www.savremena-gimnazija.edu.rs

Član 9

Rok za prijavu na konkurs za ostvarivanje prava na određeni nivo umanjenja školarine i podnošenje dokumentacije bliže opisane u članu 8 ovog pravilnika je 1. jun tekuće godine za narednu školsku godinu.

Odlukom Osnivačkog odbora Škole, rok određen za podnošenje dokumenata kandidata naknadno može biti produžen.

Page 24:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

24 www.savremena-gimnazija.edu.rs

Page 25:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

25www.savremena-gimnazija.edu.rs

SPROVOĐENJE KONKURSA I DONOŠENJE

ODLUKE O IZBORU

KANDIDATAVI25

Page 26:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

26 www.savremena-gimnazija.edu.rs

Page 27:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

27www.savremena-gimnazija.edu.rs

Član 10

Sprovođenje konkursa u nadležnosti je Konkursne komisije (u daljem tekstu: Komisija), sastavljene od tri člana koje imenuje Osnivački odbor, a čiji sastav i izbor nisu javni.

Odlukom o imenovanju Komisije imenuje se i predsednik Komisije, a na predlog predsednika Osnivačkog odbora, prostom većinom.

Član 11

Na osnovu podnetih prijava kandidata i priložene dokumentacije Komisija sastavlja spisak kandidata koji ulaze u uži izbor za ostvаrivanje prava na umanjenje školarine.

Komisija zakazuje i održava intervjue sa kandidatima koji su ušli u uži izbor, nakon čega donosi predlog odluke o dodeli umanjenja školarine.

Predlog odluke Komisije o dodeli umanjenja školarine smatra se donetim ukoliko je za njega glasala većina od ukupnog broja članova Komisije.

Komisija je u obavezi da predlog odluke o umanjenju školarine dostavi Osnivačkom odboru u roku od 20 (dvadeset) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.

Predlog odluke Komisije o dodeli umanjenja školarine potpisuje predsednik Komisije.

Član 12

Odluku o dodeli umanjenja školarine donosi Osnivački odbor najkasnije 10 (deset) dana od dana dobijanja predloga odluke od strane Komisije.

Osnivački odbor, prilikom donošenja odluke o dodeli umanjenja školarine, nije u obavezi da istu donese u skladu sa predlogom Komisije.

Page 28:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

28 www.savremena-gimnazija.edu.rs

Član 13

U slučaju da, po mišljenju Komisije, više jednako rangiranih kandidata odgovara zahtevima za ostvarivanje prava na umanjenje školarine, Osnivački odbor zadržava pravo da to umanjenje raspodeli na više dobitnika ili da dodeli više od jednog umanjenja školarine u skladu sa visinom odobrenog budžeta Škole za umanjenje školarine učenika.

Član 14

Škola nije u obavezi da učenicima koji nisu dobili umanjenje školarine pruži objašnjenje o razlogu zbog kog nisu izabrani.

Učenik-kandidat i njegov zakonski zastupnik nemaju pravo prigovora niti žalbe na odluku o dodeli umanjenja školarine. Odluka o dodeli umanjenja školarine je konačna.

Page 29:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

29www.savremena-gimnazija.edu.rs

VISINA OSTVARENOG

PRAVA I GUBITAK PRAVA NA UMANJENJE

ŠKOLARINEVII

29

Page 30:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

30 www.savremena-gimnazija.edu.rs

Page 31:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

31www.savremena-gimnazija.edu.rs

Član 15

Visina i vrsta umanjenja školarine koje Škola omogućuje učenicima utvrđuje se odlukom Osnivačkog odbora.

Podatke o visini procenta i vrsti umanjenja školarine, o konkursu i uslovima za podnošenje prijava na konkurs Škola blagovremeno objavljuje na internet stranici Škole.

Član 16

Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja.

Osnivački odbor zadržava diskreciono pravo da odobri umanjenje školarine svakom učeniku koji nije učestvovao na konkursu, kao i učeniku koji ne ostvaruje uslove navedene u konkursu, bez objašnjenja.

Svaki oblik kršenja ovih pravila i nepoštovanje školskih pravila ponašanja povlači automatski gubitak prava na umanjenu školarinu.

Odluku o gubitku prava na umanjenu školarinu donosi Osnivački odbor Škole, koja stupa na snagu danom donošenja.

Učenik koji izgubi pravo na umanjenje školarine može nastaviti školovanje ukoliko se Aneksom ugovora o školovanju definiše plaćanje školarine od strane zakonskog zastupnika.

Odobreno umanjenje školarine obavezno se ukida u slučaju raskida Ugovora o školovanju.

Za slučaj nepoštovanja ugovorenih rokova i kašnjenja u plaćanju školarine duže od tri meseca u kontinuitetu, učenik koji je ostvario pravo na određeni procenat umanjenja školarine gubi pravo na to umanjenje.

Page 32:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

32 www.savremena-gimnazija.edu.rs

Page 33:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

33www.savremena-gimnazija.edu.rs

OSTVARIVANJE PRAVA NA

UMANJENJE ŠKOLARINE

U NAREDNOJ ŠKOLSKOJ

GODINIVIII33

Page 34:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

34 www.savremena-gimnazija.edu.rs

Page 35:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

35www.savremena-gimnazija.edu.rs

Član 17

Pravo na umanjenje školarine važi samo za školsku godinu u kojoj je ostvareno.

Škola svake školske godine odlučuje o pravu učenika da zadrži pravo na umanjenje školarine.

Kako bi mogao da ostvari pravo na nastavak ostvarivanja prava na umanjenje školarine, učenik mora da:

– podnese prijavu i konkuriše za nastavak ostvarivanja prava na umanjenje školarine;

– ispuni uslove propisane pravilima konkursa za ostvarivanje prava na umanjenje školarine učenika, koji Škola raspisuje u tekućoj školskoj godini za narednu školsku godinu.

Povodom zahteva učenika koji se odnosi na nastavak ostvarivanja prava na umanjenje školarine, direktor je u obavezi da u roku od 5 (pet) dana od dana podnošenja zahteva pribavi mišljenje Nastavničkog veća i mentora o ponašanju učenika-kandidata tokom školovanja, o njegovom učešću i postignutim rezultatima na takmičenjima, o učešću u realizaciji internih projekata Škole i ličnom zalaganju kojim se dokazuje privrženost učenika ustanovi. Napred navedena mišljenja direktor je u obavezi da dostavi Komisiji u roku od 2 (dva) dana od njihovog pribavljanja.

Osnivački odbor može, ali nije u obavezi, da odobri pravo na nastavak ostvarivanja prava na umanjenje školarine ukoliko učenik ispuni uslove propisane ovim pravilnikom i dobije pozitivno mišljenje Nastavničkog veća i mentora.

Škola nije u obavezi da učenicima kojima nije odobreno pravo na nastavak ostvarivanja prava na umanjenje školarine pruži objašnjenje o razlogu.

Odluku iz stava 5 Škola donosi u postupku propisanom članovima od 10 do 14 ovog pravilnika, a u skladu sa uslovima Konkursa.

Page 36:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

36 www.savremena-gimnazija.edu.rs

Page 37:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

37www.savremena-gimnazija.edu.rs

ZAVRŠNE I PRELAZNE ODREDBE

IX37

Page 38:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

38 www.savremena-gimnazija.edu.rs

Page 39:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

39www.savremena-gimnazija.edu.rs

Član 18

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaju sa važenjem odredbe Pravilnika o načinu i postupku konkurisanja i ostvarivanja prava učenika na stipendiju Savremene gimnazije od 19. 12. 2016. godine.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na veb-sajtu Škole.

U Beogradu, dana 31. 1. 2018. godine

Predsednik Školskog odbora

_______________________________________

Biljana Tadić Kuleto

Page 40:  · Osnivački odbor zadržava svako pravo da ukine bilo koje odobreno umanjenje školarine ili otvori konkurs za novo umanjenje bez objašnjenja. Osnivački odbor zadržava diskreciono

www.savremena-gimnazija.edu.rsU Beogradu, januar 2018. godine

PRAV

ILNIK

O N

AČIN

U I P

OSTU

PKU

KONK

URIS

ANJA

I OST

VARI

VANJ

A PR

AVA

UČEN

IKA

NA U

MAN

JENJ

E ŠKO

LARI

NE SA

VREM

ENE G

IMNA

ZIJE

Masarikova 5 (ulaz iz Kralja Milana), Palata Beograd

011 4011 [email protected]

www.savremena-gimnazija.edu.rs