of 15 /15
1 ČELIČNE ORTOTROPNE PLOČE Elementi Uzdužna rebra PREDNOSTI MANE a) jednostavnost rasprostiranje koncentriranog opt. pristupačnost razmak poprečnih nosača variranje visine zavarivanje veća težina b) rasprostiranje opt. komplikacije oko izvedbe tanji elementi razmak PN zavarivanje

Orto Ploce

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Orto Ploce

Text of Orto Ploce

Page 1: Orto Ploce

1

ČELIČNE ORTOTROPNE PLOČE

Elementi

Uzdužna rebra

PREDNOSTI MANEa) jednostavnost rasprostiranje koncentriranog opt.

pristupačnost razmak poprečnih nosačavariranje visine zavarivanje

veća težina

b) rasprostiranje opt. komplikacije oko izvedbetanji elementirazmak PNzavarivanje

Page 2: Orto Ploce

2

ANALIZA: SISTEM I – izotropna ploča

SISTEM II – ortotropna ploča

SISTEM III – ortotropna ploča – roštilj

SISTEM IV – spregnuto s glavnim nosačima

SUPERPOZICIJA:LIM (I), II, III, IV

UZDUŽNA REBRA II, III, IV

POPREČNI NOSAČI II, III

GLAVNI NOSAČI IV

Page 3: Orto Ploce

3

NOSIVI SISTEM I – IZOTROPNA PLOČA

•minimalna debljina lima = 12 mm•razmak između uzdužnih rebara = 300 mm•minimalna debljina lima može se odrediti i iz empirijskog obrasca:

30,072t a p≥ ⋅ ⋅NOSIVI SISTEM II

• savijanje ortotropne ploče prema Huberovoj diferencijalnoj jednadžbi4 4 4

4 2 2 42 ( , )x yw w wD H D p x yx x y y

∂ ∂ ∂+ + =

∂ ∂ ∂ ∂

3

212(1 )x x

R Ry

x y

EtD EI

EI EID ilia a e

H k D D

ν= =

=+

=

Efektivna torzijska krutost:

2 1TGIHa e

μ μ= ⋅ <+

Rješenje:

ea a≤≥

h p

h

p

w w w

ww

= +

homogeno -> Fourierov red

partikularno (Fourierov red)

Page 4: Orto Ploce

4

[ ]

[ ]

[ ]

1 2 3 4

1 2 3

44

1 24

sin

2

' sin

...

''' sin

n n n n

ny

n xw C sh y C ch y C y Cb

n Hb D

w n xw C ch y C sh y Cy b

w n xw C sh y C ch yy b

πα α α

πα

πα α α

πα α α

= + + +

=

∂= = + +∂

∂= = +∂

Rubni uvjeti...konstante C1, C2...Sve u Fourierovim članovima reda

Partikularni dio – opterećenje, također s Fourierovim redomw -> progibw’ -> zakretanjew’’ -> mxw’’’ -> QxwIV -> p

PRIMJER

s

b

m=0

wo’w1’

m=11 1 sin n xM M

=

Rubni uvjeti:

za y=0 w=0 My=0za y=s w=0 My=M1

11 2

2 4

13 3

1sinh

0

1

y

y

MCD s

C C

MCD s

α α

α

= ⋅

= =

= ⋅

Page 5: Orto Ploce

5

FOURIEROVA ANALIZA OPTEREĆENJA

Pojednostavljenje: Pelikan W. – Esslinger M.

Otvorena rebra: Dx~2H~04

4 ( , )ywD p x y kontinuirana greday

∂=

Zatvorena rebra: Dx~0

4 4

2 2 42 ( , )yw wH D p x y

x y y∂ ∂

+ =∂ ∂ ∂

( )1

1 2 3 4

1 2 3 4

cosh sin

2 ; , , , .

n

n n n n n n n n

n n n n ny

w w

n xw C sh y C y C y Cb

n H C C C C konstb D

πα α α

πα

=

= + + +

= =

Page 6: Orto Ploce

6

NOSIVI SISTEM III – ELASTIČNO POPUŠTANJE

1/R – malo, Dx=H~0 QR Cδ= ⋅

Page 7: Orto Ploce

7

Niz traka Dy zadovoljava ako je P=f(sinx).

Za n-tu sin-komponentu biti će na 0-tom.

( )0 0

404

0

4

14

14

14

1

sin

1 sin

1 ...2 ... 23 ... 3

Q nn n n n

nQn n

Q Q

Qnn Q

n

Q

n xR Q Cl

l n xR dx QEI EI n l

R nC EIlza n Cza n C

zanemarivoza n C

C C EIl

πϑ δ

ϑ πδπ

πδ

π

= = ⋅

⎛ ⎞= = ⎜ ⎟⎝ ⎠

⎛ ⎞= = ⎜ ⎟⎝ ⎠

=

= ⋅<

= ⋅

⎛ ⎞= = ⎜ ⎟⎝ ⎠

∫∫∫ ∫

Kontinuirani nosač na elastičnim osloncima

( )

3

3 3

4 4

4 3 4 3

/

1 1

1 1 1 1( )

L

R R

R R

Q Q

EI CsEI EIodnosnoa s C a e s C

I Il la s I a e s I

γ

γ γ

π π

=

= =⋅ +

↓ ↓

+

- veliko -> veliko popuštanje, C-mali, EIc-veliko

- malo, C – veliko -> malo popuštanje

γγ

Momenti savijanja ΔM – razlika

m m

ss

M P R

razlika elastično popustljivi nosač

η η

η η

Δ = ⋅ = ⋅

↓ ↓

Page 8: Orto Ploce

8

.

0

( 0)

rošt k k

imi m

za ležajeve je

M M M

M P R

η η η η η

η

η η∞

= + =

↓ == + Δ

Δ = = ⋅∑ ∑

Page 9: Orto Ploce

9

Page 10: Orto Ploce

10

Page 11: Orto Ploce

11

Page 12: Orto Ploce

12

DETALJI PRIKLJUČAKA UZDUŽNIH REBARA I POPREČNOG NOSAČA

Otvorena rebra: a) i b) stabilnost ?c) bolje (zabranjeno u UK)d) kompliciranoe) ograničeno

Page 13: Orto Ploce

13

Zatvorena rebra: a) diskontinuitetb) diskontinuitet s podlogomc) i d) kontinuitete) kombinirano

3. 12,5 25b bKlasa odnosnot t≤ ≤

Page 14: Orto Ploce

14

Page 15: Orto Ploce

15

OSOBITOSTI:

• e/t ≤ 25, • t ≥ 10 mm, e/t ≤ 40• razmak poprečnih nosača 2-3 m – otvorena rebra• razmak poprečnih nosača 3-5 m – zatvorena rebra• izolacija bitumen ili umjetna smola na bazi epoksidnih smola• zaštitni sloj – asfaltni mastiks i lijevani asfalt 35 mm• habajući sloj – lijevani asfalt (asfalt-beton)• izolacija na pjeskarenu plohu čistoće SA 2 ½, danas plamenikom

zbog zaštite okoliša• pukotine uzdužne uglavnom nad hrptovima krutih uzdužnih nosača• minimalne krutosti u DIN 18809 u ovisnosti o rasponu• HUBER jednadžba aproksimacije jer pretpostavlja simetriju oko

neutralne osi (ravnine) ploče• klasična teorija – proširenje na ravninski problem (disk) i pločasti

dio