ORIENTACIأ“ DES DE 2n ESO FINS BATXILLERAT I CICLES ³-18-19- batxillerat artأچstic 1r batxillerat

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ORIENTACIأ“ DES DE 2n ESO FINS BATXILLERAT I CICLES ³-18-19- batxillerat artأچstic 1r...

 • ORIENTACIÓ DES DE 2n ESO FINS

  BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

 • ITINERARIS 3r ESO

  QUAN ACABE 2n ESO, EN 3r ESO PUC TRIAR ENTRE:

  MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES : VAN ENFOCADES SI VULL FER

  UN BATXILLARAT. HE DE TINDRE EN CONTER PER CURSAR-LES

  QUE:

  SE ME DÓNEN BÉ LES MATEMÀTIQUES. Si vull en 4t em puc cambiar

  a les aplicades si tinc clar que vaig a cursar un cicle formatiu.

  MATEMÀTIQUES APLICADES: LES CURSE SI VULL FER UN CICLE

  FORMATIU DE GRAU MITJÀ. Si em vull cambiar a les aplicades en 4t he

  de tindre en compte que em resultaràn més difícils per què em farà falta

  la base de 3r ESO i per tant em vaig a tindre que esforçar molt.

 • ITINERARIS 4t ESO

  ENSENYANCES ACADÈMIQUES

  Van enfocades si vull fer quan acabe un batxillerat GEOGRAFIA i HISTÒRIA, LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA,

  ANGLÈS, EDUCACIÓ FÍSICA, VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA,

  MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES, VALORS ÈTICS/RELIGIÓ

  OPCIÓ CIÈNCIES: BIOLOGIA I GEOLOGIA. FÍSICA I QUÍMICA

  OPCIÓ HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS: LLATÍ I ECONOMIA

  2 OPTATIVES A TRIAR ENTRE L´OFERTA EDUCTIVA DEL CENTRE. NO LES FEM CONSTAR ACÍ PERQUÈ PODEN VARIAR PER AL CURS

  QUE VE.

 • ENSENYACES APLICADES VAN ENFOCADES A QUI VOL CURSAR UN CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ GEOGRAFIA I HISTÒRIA, LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA, ANGLÈS, EDUCACIÓ FÍSICA, VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA, MATEMÀTIQUES APLICADES, VALORS ÈTICS/RELIGIÓ, TECNOLOGIA

  OPCIÓ ENSENYANCES APLICADES: CIÈNCIES APLICADES A LA ACTIVITAT PROFESSIONAL I INICIACIÓ A LA ACTIVITAT EMPRENEDORA I EMPRESARIAL

  2 OPTATIVES: A TRIAR ENTRE L´OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRE. NO LES FEM CONSTAR ACÍ PERQUÈ PODEN VARIAR PER AL CURS QUE VE.

  PUC QUAN ACABE 4t ESO, INDEPEDEMENT DE L’ITINERARI CURSAR CICLE FORMATIU O BATXILLERAT, PERÒ SI VINC DE L’ITINERARI APLICAT A BATXILLERAT HO TINDRÈ DIFÍCIL PERQUE EM FALTARÀ BASE. SI VINC DE L’ACADÈMIC A CICLES FORMATIUS NO TINDRÉ CAP PROBLEMA

 • EN FINALITZAR E S O

  OBTINC EL TÍTOL DE GRADUAT EN ESO

  Amb el títol puc triar entre:

  BATXILLERAT: PUC TRIAR:

  ARTS HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS 4t acadèmic humanitat i ccss CIÈNCIES I TECNOLOGIA .4t ESO acadèmic científic

  FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ: Pots triar estudis de tècnic de grau mitjà entre les 22 famílies professionals

  Es pot accedir des de qualsevol itinerari de 4t eso

  Web:http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1

  ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL: Ensenyances d’idiomes( Prova de nivell)

  Ensenyances d’arts Plàstiques i Disseny. Cicles de Grau Mitjà.

  Ensenyances de Música (Graus elemental i mig)

  Ensenyances de Dansa (Graus elemental i mig)

  ACCÉS AL MÓN LABORAL

 • Repetir curs,

  segons edat

  i

  circumstàncies

  • Formació Professional Bàsica.A partir de 15 anys

  • Prova accés cicles formatius de grau mitjà en 17 anys

  web

  • Formació de Persones Adultes

  Per a les persones que superen els 17 anys d'edat, les Administracions eduatives podran establir programes formatius diriguits a l'obtenció del títol de Tècnic Professional Bàsic.

  • Estudis de Règim Especial: Ensenyança d’idiomes, Ensenyances

  de Música, Ensenyances de Dansa..

  • Món Laboral.

  • Formació per a desocupats. (SERVEF)

  EN FINALITZAR ESO

  NO OBTINC GRADUAT EN ESO

 • ÉS ENSENYANÇA POSTOBLIGATÒRIA

  DURADA: 2 ANYS. ES POT CURSAR FINS EN 4 ANYS.

  PER A PROMOCIONAR A SEGON SOLS ES POT FER EN DUES ASSIGNATURES PENDENTS. PER A OBTINDRE TITOL ES TÉ QUE TINDRE TOT APROBAT.

  MODALITATS ARTS HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS CIÈNCIES I TECNOLOGÍA Al nostre centre està la modalitat d’humanitats i ciències socials i ciències i tecnología

  BATXILLERAT

 • 1r BATXILLERAT COMUNES: LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA, LLENGUA VALENCIANA I LITERATURA, ANGLÈS,

  FILOSOFIA, EDUCACIÓ FÍSICA, TUTORIA

  CIÈNCIES I TECNOLOGIA MATÈRIES TRONCALS OBLIGATÒRIES 2 ASSIGNATURES FÍSICA I QUÍMICA, MATEMÀTIQUES TRIAR 1: DIBUIX TÈCNIC O BIOLOGIA I GEOLOGIA 1 OPTATIVA: ANATOMIA APLICADA, CULTURA CIENTÍFICA, TIC I, LLENGUATGE I PRÀCTICA MUSICAL, RELIGIÓ 1 OPTATIVA: FRANCÈS I, TIC I, TECNOLOGIA INDUSTRIAL I, DIBUIX ARTÍSTIC

  HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS ITINERARI HUMANITATS: LLATI I, GREC I ITINERARI CIÈNCIES SOCIALS: MATEMÀTIQUES APLICADES, CIÈNCIES SOCIALS I ECONOMIA 1 OPTATIVA: ANATOMIA APLICADA, CULTURA CIENTÍFICA, TIC I, LLENGUATGE I PRÀCTICA MUSICAL, RELIGIÓ 1 OPTATIVA: FRANCÈS I, TIC I, TECNOLOGIA INDUSTRIAL, DIBUIX TÈCNIC I

 • 2n BATXILLERAT

  CIÈNCIES I TECNOLOGIA ASSIGNATURES TRONCALS: HISTÒRIA D’ESPANYA, LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA II, ANGLÈS, VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA,HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 1 TRONCAL DE MODALITAT MATEMÀTIQUES II ASSIGNATURES TRONCALS DE MODALITAT: TRIAR ENTRE BIOLOGIA, FÍSICA, GEOLOGIA

  TRIAR ENTRE DIBUIX TÈCNIC II O QUÍMICA

  1 OPTATIVA : ANÀLISI MUSICAL II, CIÈNCIES DE LA TERRA I MEDI AMBIENT, DIBUIX ARTÍSTIC II, TECNOLOGIA INDUSTRIAL I. II, PSICOLOGIA, FRANCÉS, TECNOLOGIES INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ, GEOLOGIA, EDUCACIÓ FÍSICO ESPORTIVA I SALUT(OPCIONAL, FORA HORARI)

  HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS ASSIGNATURES TRONCALS: HISTÒRIA ESPANYA, LLENGUA

  CASTELLANA I LITERATURA II, ANGLÈS II, VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA II. ITINERARI HUMANITATS. ASSIGNATURES ESPECÍQUES: LLATÍ II TRIAR 2: GEOGRAFIA, Hº ART, HISTÒRIA FILOSOFIA, GREC II ITINERARI SOCIALS ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES: MATEMÀTIQUES APLICADES, CIÈNCIES SOCIALS TRIAR 2: ECONOMIA EMPRESA, GEOGRAFIA , HISTÒRIA DE L’ART, HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 1 OPTATIVA: ANÀLISI MUSICAL II, CIÈNCIES DE LA TERRA I MEDI AMBIENT, DIBUIX ARTÍSTIC II, TECNOLOGIA INDUSTRIAL I. II, PSICOLOGIA, FRANCÉS, TECNOLOGIES INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ, GEOLOGIA, EDUCACIÓ FISICO ESPORTIVA I SALUT(OPCIONAL, FORA HORARI)

 • BATXILLERAT ARTÍSTIC

  1r BATXILLERAT FILOSOFÍA, LLENGUA CASTELLANA Y LITERATURA, FONAMENTS ART I, CULTURA

  AUDIOVISUAL I , EDUCACIÓ FÍSICA. A TRIAR: HISTORIA MÓN CONTEMPORÁNI, LITERATURA UNIVERSAL. 2 OPTATIVES

  2n BATXILLERAT HISTORIA D’ESPAÑA, CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA II, ANGLÉS, VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA, FONAMENTS DE L’ART II TRIAR 2: CULTURA AUDIOVISUAL II, ARTS ESCÉNIQUES, DISSENY. 2 OPTATIVES

  AQUEST ES CURSA AL RIBERA

 • FORMACIÓ PROFESSIONAL:

  CICLES FORMATIUS GRAU MIJÀ

  Són estudis de formació professional que pretenen proporcionar a l’alumnat un conjunt d’habilitats i coneixements necessaris per al desenvolupament qualificat de les diferents professions. Des del Grau Mitjà pots accedir al Grau Superior i des del Grau Superior pots accedir a la Universitat directament.

  Amb el Títol de Graduat en Secundària. Amb certificat de Formació Prof. Bàsica accés directe

  TITULACIÓ Tècnic en l’especialitat cursada

  DURACIÓ Dos cursos. Es pot cursar fins 4 anys

  ESTRUCTURA Primer any classes teòriques, segon any al tercer trimestre pràctiques en empresa

  ON ESTUDIAR http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/oferta1

  ACCÉS

  QUÉ SÓN?

 • COM MATRICULAR-ME?

  - Emplenar la sol·licitud per a demanar plaça escolar i entregar-la en la Secretaria de l'IES on vols realitzar el Cicle Formatiu que has triat en primer lloc. Deus demanar més d'un cicle formatiu, ordenats per ordre de preferència, fins a cinc cicles.

  Ho fem des de l’institut en l’aula d´informàtica per a la gent que vullga

  - Data per entregar la sol·licitud a la Secretaria de l'institut:

  Cada any cambien i se informa des de l’institut.

  Encara que no tingues el títol, has de sol·licitar plaça en les dates previstes

  - S'ha d'entregar només una sol·licitud. Si fas duplicitats et deixen sense plaça.

  - Hi ha un calendari de consulta de llistes provisionals, de llistes definitives i per a formalitzar la matrícula.

  - Qui no formalitze la matrícula en les dates corresponents, no estarà legalment matriculat al cicle formatiu i perdrà tot dret.

 • CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR

  • ACCÉS: DIRECTE DES DE BATXILLERAT 60% PLACES

  • DESDE GRAU MITJA SENSE PROVA SI ÉS DE LA MATEIXA FAMÍLIA PROFESSIONAL. 20% PLACES

  • SI ÉS DIFERENT, PROVA D’ACCÉS MAJORS 19 ANYS 20% PLACES

  És molt important la nota que és trau de Mitjana en batxillerat. Quanta més nota, més fàcil entrar. Hi ha gent que es queda fora per la nota

 • Duració Dos cursos escolars

  Accés

  - Recomanació de l'equip docent d'ESO

  - Consentiment dels pares o tutors legals

  - Edat compresa entre 15 i 17 anys

  - Després d'haver cursat tercer d'ESO

  - Excepcionalment, haver cursat segon d'ESO

  Qué

  garanteixen

  L'adquisició de les competències bàsiques de l'aprenentatge permanent,

  a través de la impartició de castellà, valencià, llengua estrangera,

  ciències socials, matemàtiques i ciències aplicades al context personal i

  d'aprenentatge a un camp professional

  On cursar-la http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesiona